Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cleaningof Danube banks

348 visualizaciones

Publicado el

Danube day in Novi Sad, 2010

Publicado en: Empresariales, Tecnología
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Cleaningof Danube banks

  1. 1. 5. jun 2010. u Novom Sadu Sunčani kej, Novi Sad Akcija OČISTIMO SRBIJU i OČISTIMO OBALE DUNAVA! Organizator: EKO LIFE Partner: NVO Svet i Dunav Učesnici: Inžinjeri za zaštitu životne sredine Zelena inicijativa Mesna zajendica Sonja Marinković Eko Vest- Udruženje Eko novinara Omladinski ekološki klub Zeleni Skok Pokrovitelji akcije REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, DIREKCIJA ZA VODE COCA COLA HELLENIC ICPDR Obrada materijala: “Sveti Dunav”
  2. 2. „Dan Dunava“ naglašava vitalnu ulogu reke u životima ljudi kao i njen značaj za prirodu. Obeležavajući 29. juni, internaciona- lni praznik posvećen reci Dunav, građani Novog Sada pokazuju visok stepen posto- janja javne svesti i odgovornosti o neo- phodnosti zaštite reke Dunav. 5 jun 2010. Radnici JP “Gradsko zelenilo” uz pomoć lake mehanizacije svojom svakodnevnom rutom; šišanjem travnjaka i čišćenjem prethodili su izlasku najmlađih na Sunčani kej u Novom Sadu. Prijatno smo bili iznenađeni prisustvom potpuno adekvatno opremljenih i veselih bankaraskih zaposlenika PRO Credit banke Ovogodišnje aktivnosti koordinasane od strane državnih organa usmera- vaju se kako na eduka- ciju stanovništva, tako i na organizovanje javnih masovnih akcija sa ciljem očuvanja reke Dunav, njenog priobalja i njenog stanovništva.
  3. 3. Vodostaj u Novom sadu 5.jun 2010. Stanje nivoa u profilu 506 Promena nivoa u profilu 7 Temperatura vode u profilu 16.2 Granica vanredne odbrane od poplava 450 -700 Na štandovima nevladinih i organizacija civilnog karaktera u toku Akcije OČISTIMO SRBIJU, mogla su se naći korisna uputstva, mape, časopisi..ali i sadnice! Organizator manifestacije se potrudio da čistači- volonteri čamcima “prečiste”, tj. ručno vade iz otvorenog Dunava plastične i staklene flaše i raznosadržajni otpad na poplavljenoj popularnoj Novosadskoj plaži Bećarac. Sadnice... Žabice...
  4. 4. Basen Dunava je najinternacionalniji rečni basen na svetu Već petu godinu zaredom, koji povezujući 18 zemalja, povezuje stanovništvo iz skoro NVO Svet i Dunav, upravo povodom i obeležavanjem jedne trećine Evrope. Iniciran od strane ICPDR-a (Inter- Internacionalnog dana zaštite životne sredine- 5.juna nacionalne komisije za zaštitu reke Dunav), praćen nacio- započinje kampanju jačanja javne svesti nalnom koordinacijom od strane Direkcije za vode, kao o neophodnosti zaštite reke Dunav povodom 29.juna, i Pokrajnskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Internacionalnog Dana Dunava. Internacionalni Dan Dunava iz godine u godinu postaje ključni povod za uključivanje lokalnih uprava, nevladinog sektora i različitih strukovnih udruženja, u aktivan odnos propagiranja neophodnosti zaštite reke Dunav. Ovogodišnja masovna akcija Republičkog ministarstva Srbije, za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, uz koordinisanu akciju javnih preduzeća, mesnih zajednica, univerzitetskih, strukovnih, civilnih i nevladinih udruženja u Novom Sadu dovela je do pomaka u aktivizmu stanovništva, u cilju zdravijeg, plemeniti- jeg i humanijeg odnosa prema životnoj i radnoj sredini, posebno u odnosu na obalu Dunava.
  5. 5. Novi Sad je ove godine sedmi put i sa do sada najobimnijim pro- gramom uključen u obeležavanje značajne internacionalne mani- festacije Dan Dunava. Učešćem širokog spektra zainteresovane javnosti, strukovnih i dru- gih udruženja građana, vladinog i nevladinog sektora, od lokalnog i regionalnog značaja, kao i učešćem bogate mreže privatnih i državnih obrazovnih ustanova, prošlogodišnja proslava Dan Dunava u Novom Sadu je bila posvećena stvaranju mreže srednjih i velikih kompanija posvećenih Dunavu- Prijatelji Dunava. DAN DUNAVA 2010 Novi Sad, Sremska Kamenica, AP Vojvodina, Re- publika Srbija NVO SVET I DUNAV: Tribina: Razvoj Dunavske strategije Akcija, 5. jun: Čišćenje (obala) Dunava 27.jun: OTVORENI TRG u Sremskoj Kamenici
  6. 6. Postoji više mogućnosti uključivanja svih zainteresovanih aktera u part- nerstvo. U cilju podržavanja napora ICPDR-a i poštovanje Konvencije za zaštitu reke Dunav kao i implementaciju zakonodavstva EU-a, kroz održivo upravljanje sliva reke, zaštitu životne sredine, očuvanje prirodnih bogat- stava, eksploataciju reke u harmoniji sa prirodom , te stanje pripravnosti u hitnim slučajevima i / ili pomoć pri masovnim nesrećama.
  7. 7. PROJEKAT UDRUŽENJA GRAĐANA „EKOLIFE“ „OČISTIMO OBALU DUNAVA“ O ORGANIZACIJI: Udruženje građana „Ekolife“ osnovano je 28.01.2009. u Gardinovcima radi doprinosa podizanju ekološke svesti društva kroz obavljanje aktivnosti iz domena zaštite životne sredine. Bavimo se edukacijom mladih u oblasti zaštite životne sredine, širenjem ekološke svesti i ekološkog morala, popularizacijom ekološke nauke.

×