Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PP studier ridgym 2015

189 visualizaciones

Publicado el

SYV:s powerpoint om vidare studier efter gymnasietiden

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

PP studier ridgym 2015

 1. 1. ARBETSLIVSRESURS 2011-256 Yrkesexamen, studier och arbetsmarknad
 2. 2. Varför studera vidare? Långsiktig investering Bredare och djupare kunskap Ökat självförtroende och personlig utveckling Större kontaktnät Ökade möjligheter att söka jobb i framtiden
 3. 3. Alternativen Ökad kunskap om; Mig själv Att fatta beslut Att genomföra beslut Drivkraft Intressen Egenskaper Färdigheter Starka/svaga sidor Kompetens Motstånd Arbetsmarknaden Studievägar Eget företagande Yrkesintervju Studiebesök Gäster Prioritera Konsten att välja Sätta personliga mål Back-up planer Sätta igång ÖKAD MEDVETENHET – PROAKTIVITET - FÖRÄNDRING
 4. 4. Vuxenutbildning Grundläggande Gymnasial Yrkesvux Yrkeshögskola Högskola / Universitet Privata utbildningar http://ellapub.yhmyndigheten.se/sok/UtbSok.aspx
 5. 5. Vuxenutbildning Kompletterar din utbildning på grundskole- och gymnasienivå Mer koncentrerade studierna och antal undervisningstimmar färre än i vanliga skolan Läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, eller på distans Fristående kurser eller sammanhållna program Länkar till mer info http://allastudier.se/utbildningar/p%C3%A5/komvux/ http://www.larcentra.se/
 6. 6. Folkhögskola Folkhögskolan vänder sig till alla vuxna över 18 år. 1. Behörighet som grundskolan eller gymnasieskolan. 2. Särskilda kurser kan vara inriktade på: specifika intresseområden yrken http://www.folkhogskola.nu/
 7. 7. Yrkesvux Gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen Läser endast yrkeskurserna Utbildnings ca tid 1-1½ år Riktar sig till grupper som har behov av att ändra yrkesbana, Länk till mer info http://www.grvux.se/ http://www.vuxhalland.se/extra/pod/
 8. 8. Yrkeshögskola -YH Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå Skräddarsydda utbildningar i samarbete med näringslivet LIA – Lärande i arbetslivet, praktik på en arbetsplats Avgiftsfri och berättigande till CSN Utbildningsanordnaren (skolan) beslutar vem som ska antas Behörighetsprövning – Urval – Antagning Länk till sökmotorn http://www.yhguiden.se/
 9. 9. Högskola/Universitet Fristående kurser och utbildningsprogram Tre nivåer som bygger på varandra: Grundnivå (tre år) - Avancerad nivå (ett till två år) – Forskarnivå (två till fyra år) En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Ett heltidsläsår omfattar 60 högskolepoäng All utbildning inom högskolan är uppbyggd av kurser. En kurs omfattar vanligtvis mellan 7,5 och 30 högskolepoäng Distansutbildning – Frihet under ansvar, betydligt mindre kontakt med lärare och kurskamrater. Internetuppkoppling viktig Ansöknings datum VT 2016: 15 mars till 15 april Länkar till mer info: http://www.studera.nu/ http://uhr.se https://www.antagning.se/sv/ www.slu.se
 10. 10. Vad krävs för att bli behörig till Högskola? Grundläggande behörighet 2250p (Minst betyg på 90% av kurserna ) Sv 1,2,3 ( Betyg E) Eng 5,6 ( Betyg E) Ma 1a,b,c ( Betyg E) Gymnasiearbetet ( betyg E)
 11. 11. Särskild behörighet Högskoleprovet Basår Urvalsgrupper: https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Platsfordelning-och-urval/ Behörighet och Urval
 12. 12. Meritpoäng max 2.5 p engelska 7: max 1,0p Matematik 3b: max 1,5p (Moderna språk : max 1.5 p)
 13. 13. Högskoleprovet Ett studiefärdighetsprov som mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar Resultatet ett mått på förmågan att klara av högre studier Möjlighet att konkurrera i ytterligare en urvalsgrupp Alltid på en lördag Kostar 450 kr Gäller i 5 år Åtta delprov som testar dina kunskaper inom olika områden: 80 uppgifter är kvantitativa (matematiska och logiska) 80 är verbala uppgifter Länk till högskoleprovet http://studera.nu/hogskoleprov/det-viktigaste-om-hogskoleprovet/
 14. 14. Viktiga datum Högskoleprovet Provdag Anmäl dig senast 2015 Höst 24 oktober 15 september 2016 Vår 9 april 15 februari Höst 29 oktober 15 september
 15. 15. Vad är studiemedel CSN? Pengar du kan få när du studerar Ansöker aktivt själv om du vill ha studiemedel • Bidrag och lån • Studietakt och studielängd avgör hur mycket studiemedel du får: heltid eller deltid • Snabbguiden: http://www.csn.se/
 16. 16. Webbadresser • www.skolverket.se • http://goteborg.se/wps/portal/yrkeshogskoleutbildning • http://allastudier.se/ • www.hittaskola.se • www.antagning.se • www.saco.se • www.utbildningsinfo.se • www.uhr.se • www.arbetsformedlingen.se • http://www.grvux.se/ • www.studera.nu • www.studentum.se • http://polisen.se/Bli-polis/ • www.lu.se • www.lonestatistik.se • http://www.gu.se/ • https://www.msb.se/ • https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Skydd-mot- olyckor/ • www.slu.se • http://www.yhguiden.se/

×