Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Normes inici del curs 2015 16 eso

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Normes1reso2014 15.doc
Normes1reso2014 15.doc
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Normes inici del curs 2015 16 eso (20)

Más de Biologia i Geologia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Normes inici del curs 2015 16 eso

  1. 1. DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS CURS 2015-16 INFORMACIÓ I NORMES DE FUNCIONAMENT DE CIÈNCIES NATURALS DE 1r/3r D'ESO 1.- Per desenvolupar la matèria es treballarà amb el llibre de text de EDEBÉ de 1r d'eso (BLOC I: La Terra/ BLOC II: Els éssers vius). 2.- L’alumnat ha de portar obligatòriament una llibreta de la matèria per treballar a classe, pot ser a ratlles o a quadrets. El professorat demanarà cada dia els deures i controlarà la feina de l’alumnat. 3.- Per escriure només es poden utilitzar bolígrafs blaus i negres, mai de colors. Vermell per les correccions i llapis per dibuixar. No usar mai un llapis per realitzar una prova escrita!. TAMPOC ES POT USAR TÍPEX LIQUID !! 4.- Cada dia han de posar la data a la llibreta per mantenir la feina ordenada. La llibreta es lliurarà a la professor/a el dia de l’examen per ser revisada i avaluada. La mitjana de les notes de llibreta compta un 20% de la nota global. 5.-La llibreta s’avalua: presentació, ordre, faltes d’ortografia, tasques realitzades (exercicis, esquemes...),dibuixos pintats i ben fets. 6.- El professorat passarà llista cada dia i tindrà en compta les faltes d’assistència no justificades. 7.- Els treballs demanats durant el curs han de presentar l’estructura següent: portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusió, opinió personal i bibliografia o fonts d’informació i contraportada. - És molt important la presentació, el contingut i sobretot l’ortografia i expressió escrita. - Si l’alumnat té moltes faltes d’ortografia (més de 10 diferents) se li pot baixar la nota fins a un 10%. 8.- Es valorarà molt positivament la participació a classe i l’actitud que comptarà molt a la nota final. 9- A final de cada bloc es realitzarà un examen que farà mitjana amb les altres notes i permetrà recuperar les anteriors unitats suspeses en cas de superar-ho positivament. Per tant, no es realitzaran exàmens de recuperació després de cada avaluació. 10.- El professorat pot demanar treballs de reforç a aquells alumnes que ho consideri per poder pujar nota. -L'incompliment de qualsevol d’aquestes normes dificultarà l’aprovat de la matèria!!! -CRITERIS DE QUALIFICACIÓ La matèria de Ciències Naturals es qualifica de la forma següent: 1.- Les proves escrites compten un 50%. L’altre 50% es reparteix en: llibreta (20%), laboratori(10%), treballs (10%), deures (10%) i l’actitud es valorarà en totes les tasques realitzades i pot influenciar molt negativament en l’assoliment de l’aprovat. 2.- Si l’alumnat treu menys d’un 3 en un examen no se li farà mitjana i suspendrà directament l’avaluació. Però cal recordar que ha de seguir estudiant per superar l’examen final de cada bloc. 3.- Els treballs són obligatoris i per tant, si no el presenten suspenen l’assignatura. 4.- Si l’alumnat ha faltat a un examen però el justifica se li repetirà l’examen. Si no justifica la falta, el professorat no té l’obligació de fer-ho. La falta d’una nota d’examen es compta com un zero. * Aquesta informació també serveix per a tercer d'ESO

×