Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Postati i biti deo freelance porodice

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Sandra Simonovic (14)

Anuncio

Postati i biti deo freelance porodice

 1. 1. BITI DEO FREELANCE PORODICE SANDRA SIMONOVIĆ @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD MARKETINGITD.COM
 2. 2. KOJE SANDRA SIMONOVIĆ? @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 2
 3. 3. …A MOGLOJE I SVEDRUGAČIJEDA IDE BARBIE COMMODORE @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 3
 4. 4. KAKO JE I ZAŠTONASTAO “ŠNAJDERAJ” •Višaturistička škola •Posao“ispodčasti” •Fakultet za poslovne studije 2 diplome + 3 godine iskustva ↓ Nacionalna služba za zapošljavanje @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 4
 5. 5. ŠTA SAD? •Šta znam da radim? •Moguda naučimsve što je potrebno. •Šta želimda radim? •Internet! •Šta mogu tu da radim? •Contentmanagement •Šta mogu na taj način da plasiram? •Šnajderaj! @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 5
 6. 6. PA, DA POČNEMO: •Napravljen profil Šnajderaj Krojački atelje (zavišeinfopročitati objašnjenje koje se nalazi u tekstu Kako ne biti dosadan na Fejsbuku) •Napravljena fan stranica Krojački atelje Šnajderaj=> pokrenuo se posao! •Twitternalog @snajderaj_ns=> pokrenuo se chatsa drugim tviterašima(I prvagreška“u koracima”) @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 6
 7. 7. EH, TAJUTICAJ: TWITTER+ BLOGOPEN •@mooshema: kecelje za blogerena BlogOpen2010? Zaštoda ne?! •170 kecelja –tad sam naučila i da budem krojačica •Tad su počela i poručivanja putem Twittera •Još chatovanja-tvitanja @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 7
 8. 8. KOLIKO ZNAČI DOBAR SAVET? •Eh, taj@torbica:) •Poslušalasavet, izmenila profil na LinkedInu, usmerilaponašanje •Nakonmesec dana dve ponude za posao unutarnedelju dana @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 8
 9. 9. KAKOSAMPOČELADA RADIMONLINE •Pitalime. •Zašto? •Zbogtoga štoimse dopalokakovodimKrojačkiateljeŠnajderaj •Zbogtoga štosam(pre?)aktivnanadruštvenimmrežama •Zbogtoga štosampismena(mojakomparativnaprednost) @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 9
 10. 10. KAKOSAMPOČELADA PREDAJEM(OFFLINE) •Izrađujemprezentaciju“Bankeu Srbiji na društvenim mrežama”, koju za svoja buduća predavanja uzpitanjepozajmljuje @vojislav_rodic •Za uzvrat –prisustvujem predavanju u Beogradu, kasnije i u Leskovcu=> @nikiBGDi @lepred+ @ja @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 10
 11. 11. ŠTAJE DOBROU RADUOD KUĆE, KAFIĆA, PLAŽE…? @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 11
 12. 12. ŠTAJE DOBROU RADUOD KUĆE, KAFIĆA, PLAŽE…? •Pižama? Ne. •Radiškadhoćeš? Ne. •Radiškolikohoćeš? Ne. •DA: Nemagužveu prevozu, nemakiše/snega/visoketemperature, nemaproblemas parkingom. •DAAA!: Možešda radišgdegod imainterneta(istruje). •NEEEE!: Možešda radišgdegod imainterneta(istruje). @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 12
 13. 13. “ ” ODMOR?!ŠTA JE TO ODMOR? Idemo na odmor? OK, samo da spakujem laptop. I takopune3 godine. @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 13
 14. 14. BITIWORK AT HOME MOM •Da: Uveksitu. •Ne: Uveksitu. •Da: Možešda radišdo samogporođaja. •Ne: Možešda radišdo samogporođaja. •Da: Možešda samonačasodradišjošiovo… •Ne: Možešda samonačasodradišjošiovo… •Tisiidalje(i) domaćica, (i) žena, (i) mama –alisveto odjednom. Ceodan.Uvek. I svuda. @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 14
 15. 15. @SANDRAKRAVITZ, @MARKETINGITD 15

×