Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La llum, Català

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
La llum
La llum
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

La llum, Català

 1. 1. LA LLUM SANTI DOMINGUEZ RICARD MARTIN JESUS ALQUEZAR
 2. 2. INDEX • Que es la llum? • Fonts de llum • Propagació de la llum • Ombra i Penombra • Velocitat i Refracció de la llum en materials transparents • Reflexió de la llum • Refracció de la llum • Dispersió de la llum • L’ull humà
 3. 3. QUÉ ÉS LA LLUM? • La llum és una forma de radiació. • La llum és detectada per l’ull humà. • Cal energia per produir llum. Els materials guanyen energia quan absorbeixen llum. • La llum transfereix energia d’un lloc a un altre.
 4. 4. FONTS DE LLUM Quins objectes emeten llum? • La llum es emessa per cossos calents, també pot ser emessa per materials freds. • Tots aquests cossos es diu que són fonts de llum. • La majoria dels objectes son visibles, perquè reflecteixen la llum provinent d’una altra font
 5. 5. PROPAGACIÓ DE LA LLUM Com es propaga la llum? • Hi ha una sèrie de fets que ens fan pensar que la llum viatja en línia recta. • Els límits del feix mostra que la llum viatja en línia recta. • Per indicar la direcció en que viatja la llum utilitzem línies rectes, anomenades rajos.
 6. 6. OMBRA I PENOMBRA • La figura mostra l’ombra formada quan una pilota de futbol es col·locada entre una font de llum puntual. • L’ombra té un control nítid. • Si la font puntual es reemplaça per una font extensa. • Al voltant de la zona d’ombra total, apareixen una zona d’ombra parcial.
 7. 7. VELOCITAT I REFRACCIÓ DE LA LLUM EN MATERIALS TRANSPARENTS • La velocitat de la llum en el buit es de 300000 km/s, i la seva velocitat en l’aigua es de 225000 km/s. I el seu index de refracció absolut es de 1,33. l’index de refracció varia entre el tipus de material
 8. 8. COMPORTAMENT DELS OBJECTES QUAN HI INCIDEIX LA LLUM  La llum es desvia cap enrere (reflexió).  La llum passa a través de l’objecte (transmissió).  La llum es absorbida per l’objecte (absorció).  Els cossos que no deixen passar la llum s’anomenen opacs. Els cossos que no deixen passar la llum a través seu,com el vidre es diu que són transparents. Els cossos que no deixen passar la llum parcialment,que no permeten distingir la forma dels cossos a través seu, reben el nom de translúcids.
 9. 9. REFLEXIÓ DE LA LLUM Quan la llum incideix sobre una superfície perfectament plana , tots els rajos que incideixen paral·lels sobre la superfície surten reflectits de manera paral·lela. Moltes superfícies, encara que semblin planes, si les miréssim amb un microscopi veuríem que tenen moltes irregularitats. Quan la llum s’irreflecteix es dispersa en totes direccions, parlem de reflexió difusa
 10. 10. MIRALLS PLANS I REFLEXIÓ Els miralls són superfícies preparades per oferir una reflexió especular. Quan un raig de llum incideix en una superfície llisa, es reflecteix com s’indica a la figura. La línia dibuixada en forma discontínua, perpendicular a la superfície en el punt d’incidència del raig, s’anomena normal. Aquests angles s’anomenen angle d’incidència i angle de reflexió. En la reflexió sobre una superfície plana, l’angle d’incidència i l’angle de reflexió són exactament iguals.
 11. 11. LA REFRACCIÓ Els rajos de la llum es desvien quant travessen materials com el vidre i l’aigua. Aquests s’anomena refracció i afecta la formen que veiem les coses. Es diu que l’índex de refracció de l’aigua és més gran que el de l’aire. La causa de que la llum canvi de direcció quant entra en un medi en un medi diferent és que varia la seva velocitat. Si el raig de llum, en arribar a un medi, es desvia i s’acosta a la normal, és perquè la seva velocitat és més petita en aquest medi; si se n’allunya, és perquè la seva velocitat és més gran.
 12. 12. LA DISPERSIÓ • La dispersió de la llum la va explicar el cientific angles Isaac Newton, segons ell la llum blanca es en realitat la barreja de molts colors. • El color d’un cos és el de la llum que refrecteix • Els cossos de color negre absorbeixen quasi totalment els colors i a penes els reflecteixen.
 13. 13. L’ULL HUMÀ • Els ulls son una de les parts mes importants del nostre cos. Gracies als ulls podem saber la forma, el color i la mida dels objectes. • A l’ull podem distingir aquestes parts: la pupila, el punt negre del mig, liris, l’anell de color…

×