ΑΣΤΥ

5.919 visualizaciones

Publicado el

Repaso cap. VIII método Athenaze (Accademia Vivarium Novum)

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
3 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
5.919
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3.830
Acciones
Compartido
0
Descargas
168
Comentarios
0
Recomendaciones
3
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva. • ΑΣΤΥ

  1. 1. “ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΣΤΥ ” Exercicis basats en el mètode Ἀθήναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. (Accademia Vivarium Novum) Santi Carbonell
  2. 2. διαλέγομαι
  3. 3. διαλέγομαι ἐργάζομαι
  4. 4. διαλέγομαι ἐργάζομαι εὔχομαι
  5. 5. διαλέγομαι ἐργάζομαι εὔχομαι θεῶμαι
  6. 6. διαλέγομαι ἐργάζομαι εὔχομαι θεῶμαι ἐγείρω/ἐγείρομαι
  7. 7. διαλέγομαι ἐργάζομαι εὔχομαι θεῶμαι ἐγείρω/ἐγείρομαι ἕπομαι
  8. 8. τὸ θέατρον
  9. 9. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ
  10. 10. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ ἡ ἀγορά
  11. 11. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ ἡ ἀγορά ὁ νεανίαϛ
  12. 12. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ ἡ ἀγορά ὁ νεανίαϛ ὁ πολίτηϛ
  13. 13. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ ἡ ἀγορά ὁ νεανίαϛ ὁ πολίτηϛ ἡ χείρ
  14. 14. τὸ θέατρον ὁ πέπλοϛ ἡ ἀγορά ὁ νεανίαϛ ὁ πολίτηϛ ἡ χείρ ὁ ποιητήϛ
  15. 15. COMPLETA EL TEXT
  16. 16. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ _________. ἐπεὶ δὲ ________ ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ ______ καὶ οἴκαδε _______. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον __________. 18
  17. 17. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐργάζονται. ἐπεὶ δὲ ________ ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ ______ καὶ οἴκαδε _______. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον __________. 19
  18. 18. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐργάζονται. ἐπεὶ δὲ γίγνεται ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ ________καὶ οἴκαδε _______. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον _________. 20
  19. 19. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐργάζονται. ἐπεὶ δὲ γίγνεται ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ λύουσι καὶ οἴκαδε _______. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον _________. 21
  20. 20. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐργάζονται. ἐπεὶ δὲ γίγνεται ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ λύουσι καὶ οἴκαδε ἄγουσιν. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον _________. 22
  21. 21. ὑφαίνουσιν λύουσι ἄγουσιν γίγνεται ἐργάζονται ἐν δὲ τοῦτῳ ὅ τε Δικαιόπολιϛ καὶ ὁ δοῦλοϛ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐργάζονται. ἐπεὶ δὲ γίγνεται ἡ ἑσπέρα, τοὺϛ βοῦϛ λύουσι καὶ οἴκαδε ἄγουσιν. οἴκοι δὲ ἥ τε Μυρρίνη καὶ ἡ θυγάτηρ πέπλον ὑφαίνουσιν. 23
  22. 22. COMPLETA LES PARAULES
  23. 23. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίν_____, διαλέγ_____ ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρ_ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχ______. παύ____ οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 25
  24. 24. ἐ ν ᾧ δὲ ὑ φ α ί νο υ σ ι ν, δι α λ έ γ _ _ _ _ _ ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρ_ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχ______. παύ____ οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 26
  25. 25. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρ_ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχ______. παύ____ οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 27
  26. 26. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχ______. παύ____ οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 28
  27. 27. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχόµενον. παύ____ οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 29
  28. 28. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχόµενον. παύεται οὖν ἐργαζ_____ καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 30
  29. 29. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχόµενον. παύεται οὖν ἐργαζοµένη καὶ σπεύδ__ πρὸϛ τὴν θύραν. 31
  30. 30. ἐν ᾧ δὲ ὑφαίνουσιν, διαλέγονται ἀλλήλαιϛ. δι’ ὀλίγου δὲ ἡ µήτηρ ὁρᾷ τὸν ἄνδρα εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσερχόµενον. παύεται οὖν ἐργαζοµένη καὶ σπεύδει πρὸϛ τὴν θύραν. 32
  31. 31. TROBA ELS ERRORS
  32. 32. ὁ Δικαιόπολιν εἰϛ τὴν αὐλὴ εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 8
  33. 33. ὁ Δικαιόπολιν εἰϛ τὴν αὐλὴ εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 8
  34. 34. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴ εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 7
  35. 35. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴ_ εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 7
  36. 36. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 6
  37. 37. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχοται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 6
  38. 38. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 5
  39. 39. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλουϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 5
  40. 40. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 4
  41. 41. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖνται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 4
  42. 42. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 3
  43. 43. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενωϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 3
  44. 44. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενοϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 2
  45. 45. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενοϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάντοϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 2
  46. 46. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενοϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάνταϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 1
  47. 47. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενοϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάνταϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένυϛ. 1
  48. 48. ὁ Δικαιόπολιϛ εἰϛ τὴν αὐλὴν εἰσέρχεται καὶ τοῖϛ ἄλλοιϛ ἡγεῖται πρὸϛ τὸν βωµόν. σπονδὴν δὲ ποιούµενοϛ τὸν Δία εὔχεται σῴζειν πάνταϛ πρὸϛ τὸ ἄστυ πορευοµένουϛ. 0
  49. 49. Τέλος

  ×