Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SAP İNOVASYON FORUM 2015 - SEVESO(BEKRA) YÖNETMELİĞİ İÇİN GEREKLİ SAP ÇÖZÜMLERİ - MBIS

2.392 visualizaciones

Publicado el

SAP İNOVASYON FORUM 2015 - SEVESO(BEKRA) YÖNETMELİĞİ İÇİN GEREKLİ SAP ÇÖZÜMLERİ - MBIS

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

SAP İNOVASYON FORUM 2015 - SEVESO(BEKRA) YÖNETMELİĞİ İÇİN GEREKLİ SAP ÇÖZÜMLERİ - MBIS

 1. 1. SAP İNOVASYON FORUM Seveso (BEKRA) Yönetmeliği için SAP Çözümleri Ozan GENÇER
 2. 2. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2Internal Ajanda SEVESO DİREKTİFİ  Details RAKAMLARLA SEVESO II DIREKTIF KAPSAMI  Details SEVESO DİREKTİFİ ODAK NOKTALARI  Büyük Kaza Önleme Politikası  Organizasyon & Personel  Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi  İşletim Kontrolü  Değişimin Yönetimi  Acil Durum Hazırlığı  İzleme Performansı  Denetleme & Değerlendirme
 3. 3. SEVESO DİREKTİFİ TANIM VE KAPSAMI
 4. 4. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4Internal Seveso Direktifi Tanım & Kapsam Seveso II direktifi, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların, insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemleri ile ilgili usul ve esasları belirler. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne üye olabilmesi için, 9 Aralık 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifini (Seveso II Direktifi olarak da ifade edilir) uygulaması gerekmektedir. Türkiye, hem AB üyelik sürecinin bir gerekliliği olarak hem de olası büyük kazaların önlenmesi için Seveso II Direktifi’ni, ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ ile iç hukuka aktarmıştır. Yönetmelik, 18 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanmış ve Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması noktasında Türkiye’ye çeşitli faydalar sağlayacaktır. * * AB Seveso II Direktifi, Düzenleyici Etki Analizi, 2012
 5. 5. SEVESO DİREKTİFİ - RAKAMLAR
 6. 6. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6Internal SEVESO Direktifi- Rakamlar Kuruluşların yarısına yakını Üst Seviye (Upper-Tier) (251-%48,5), diğer yarısı da (267-51,5%) Alt Seviye (Lower-Tier) olarak Direktifin kapsamına girmiştir. Petrokimya, Kimya ve İmalat sanayi sektörlerinde bulunan kuruluşlar, Seveso Kuruluşlarının %75,5’ini oluşturmaktadır. REC Türkiye, bildirim sistemine kayıt yaptıran ve Seveso Kuruluşu olarak tanımlanan kuruluşların sayısında artış olacağını öngörmektedir. ÇŞB Seveso Bildirim Sistemi’nde ‘Seveso Kuruluşu’ olarak tespit edilmiş tesislerin toplam sayısı, Aralık 2012 itibarı ile 518’dir. * AB Seveso II Direktifi, Düznenleyici Etki Analizi, 2012
 7. 7. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7Internal SEVESO Direktifi- Rakamlar REC Türkiye, bildirim sistemindeki güncel bilgileri ve danışma sürecinde yapılan anketteki bilgileri kullanarak mevcuttaki Seveso Kuruluşlarının sayısını tahmin etmeye çalıştı. Bu tahmine göre, toplam Seveso Kuruluşu sayısının 800’ün üzerinde olduğu beklenmektedir. * AB Seveso II Direktifi, Düznenleyici Etki Analizi, 2012
 8. 8. SEVESO DİREKTİFİ – ODAK NOKTALARI
 9. 9. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9Internal SEVESO II direktifinin temel amacı, yüksek operasyonel risk taşıyan tesislerin emniyetle çalışmaları için 6 temel maddede ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği zararları ile maddi hasarları en aza indirgemektir. A Modülü - Büyük Kaza Önleme Politikası B Modülü - Organizasyon & Personel C Modülü - Büyük Kazaların Belirlenmesi & Değerlendirilmesi D Modülü - İşletim Kontrolü E Modülü - Değişimin Yönetimi F Modülü - Acil Durum Hazırlığı G Modülü - İzleme Performansı H Modülü - Denetleme & Değerlendirme SEVESO Direktifi Odak Noktaları
 10. 10. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10Internal SEVESO Direktifi SAP Bakış Açısı Büyük Kazaların Belirlenmesi & Değerlendirilmesi - Seveso Entegrasyonları Organizasyon ve Personel - SAP HR Değişimin Yönetimi - SAP Management of Change İşletim Kontrolü - SAP Kurumsal Varlık Yönetimi İzleme Performansı - SAP Analitik Çözümleri Denetleme & Değerlendirme - SAP Audit Management Seveso Direktifi Kapsamında Bütünleyici Çözümleri
 11. 11. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11Internal A MODÜLÜ – BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI İç denetim ve kontrollerin takip edilmesi Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yayımlanan kanun tasarısında, kanun kapsamına giren tüm işletmeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği formatta büyük kaza önleme politikasını hazırlama ya da hazırlatma ile yükümlüdür. Büyük kazaya neden olabilecek; prosesin, tehlikeli maddelerin niteliğinin, miktarının veya depolama şeklinin değiştirilmesi, güvenlik raporunun güncellenmesi Büyük kaza önlenmesine ilişkin politikanın hazırlanması ve Bakanlığa sunulması Acil Durum Planlama operasyonlarınız için süreçsel prosedürlerinizi bir yazılım programı desteği olmadan güncellemelisiniz.
 12. 12. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12Internal B MODÜLÜ – ORGANİZASYON & PERSONEL Organizasyona ait tüm kademelerde, tehlikeler ile ilgili personelin görev ve sorumlulukları belirlenmiş olmalıdır. Güvenliği sağlamak üzere Güvenli Davranış ve Güvenlik Kültürü’nün fabrika içerisinde yerleşmiş olması gerekiyor. Büyük kaza senaryolarında üçüncü şahıslar için eğitim planı var mı ? Kuruluşta çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması gereklidir. Personel için eğitim planı, personelin fonksiyon ve riskleri ile uyumlu mu ? İç denetim ve kontrollerin takip edilmesi İşletme içerisinde büyük kazaların önlenmesine ya da riskin azaltılmasına yönelik organizasyonel yapının ve sorumlulukların belirlenmesi, işletme içerisinde tehlikeye maruz kalan tüm kullanıcıların gerekli eğitimleri aldıklarının raporlanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. SAP HR Organizational Management SAP HR Training & Event Management Organizasyon ve Personel Takip ve Denetimi SAP ile tüm Organizasyon ve Personel Yönetimi süreçlerinizi takip edebilirsiniz.
 13. 13. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13Internal C MODÜLÜ – BÜYÜK KAZALARIN BELİRLENMESİ & DEĞERLENDİRİLMESİ İşletim kontrolü kapsamında proses ve tehlike analizlerinin yapılması. (HAZOP, HAZID, FMEA vb.) Proseslerdeki güvenlik sistemlerinin değerlendirilme si Büyük kaza senaryolarının değerlendirilme si Tehlikeli maddelerin gruplandırılması ve bilgilerinin sistematik olarak takip edilmesi Bakım çalışmaları için risk değerlendirmele rinin yapılması. (RCM, RBI vb.) Olay ve kaza analizi çalışmaları Normal ya da normal olmayan işlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi, uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve şiddetinin değerlendirilme çalışmalarını kapsamaktadır. RBI & RCMO Entegrasyonu Olay Ağacı Analizleri ve Simülatif Çözümler Büyük Kazaların Belirlenmesi SAP, büyük kazaların belirlenmesi konusunda bir veri merkezi olarak çalışacaktır.
 14. 14. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14Internal D MODÜLÜ – İŞLETİMİN KONTROLÜ Tesis ve ekipmanlar için güvenlik prosedürlerinin raporlanması Tesis içerisindeki ekipmanların olası güvenlik risklerine karşı Olay ve kaza analizi çalışmalarının yapılması. Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine alan güvenli işletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması adımlarını kapsamaktadır. SAP Enterprise Asset Management Büyük Kazaların Belirlenmesi SAP ile işletme ekipmanlarına ilişkin tüm veriyi mobil cihazlar üzerinden yönetebilirsiniz.
 15. 15. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15Internal E MODÜLÜ – DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ Değişikliğe ilişkin kontrol mekanizmasının belirlenmesi Değişikliğin doğuracağı riskleri minimize etmek amacıyla yapılacak çalışmaların raporlanması, onaylanması Büyük kaza senaryolarının analizi Yapılacak değişikliklerin planlanması ve plan kapsamında takibinin yapılması Değişikliğin uygulanmasının ardından yapılan kontrollere uygunluğunun kontrol edilmesi, raporlanması Değişikliğin sonunda ihtiyaç duyulan eğitim çalışmalarının kayıt altına alınması İşletme içerisinde yapılacak değişikliklerin planlanması, uygulanması ve değişimin etkilerinin analiz edilerek raporlanması aşamalarını kapsamaktadır. SAP Management of Change Değişimin Yönetilmesi SAP ile işletmenizdeki tüm değişiklik süreçlerini MOC ile yönetin.
 16. 16. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16Internal F MODÜLÜ – ACİL DURUM İÇİN PLANLAMA Acil durum planları ile ilgili denetimlerin yapılması Acil durum senaryoları için uygun personelin eğitimlerinin takip edilmesi Acil durum planlarının belirlenmesi Acil durum prosedürünün doğru kontroller ve onaylar ile kabul edilmesi, yayımlanması Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması , test edilmesi ve gözden geçirilmesi bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması adımlarını kapsamaktadır. Acil Durum Planlama operasyonlarınız için süreçsel prosedürlerinizi bir yazılım programı desteği olmadan güncellemelisiniz.
 17. 17. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17Internal G MODÜLÜ – İZLEME PERFORMANSI Eğitim ve toplantıların takip ve performansının ölçümlenmesi İşletme içerisindeki ekipmanlara yönelik yapılan bakım çalışmalarının sonuçlarının raporlanması üyük kaza senaryolarının değerlendirilmesi Değişiklik sonuçlarının raporlanması Risk ve kazalara yönelik alınan düzeltici faaliyetlerin performansının izlenmesi Hazırlanan büyük kaza önleme politikası ve güvenlik yönetim sistemi ile belirlenen hedeflere uyum sağlanmasının değerlendirilmesi için prosedürlerin belirlenmesi ve uygulanması, uyum sağlanamaması durumunda düzeltici faaliyetlerin araştırılması ve bu önlemler için mekanizmalar oluşturulması SAP Business Intelligence SAP Predictive Analysis İzleme Performansı SAP Analitik çözümler ile kurumunuzdaki tüm veriyi daha etkin kullanın.
 18. 18. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18Internal H MODÜLÜ – DENETİM VE İNCELEME Uygulanan süreç ve prosedürlere ilişkin denetim planlarının oluşturularak raporlanması Denetim sonuçlarının girilerek düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi Büyük kaza senaryolarının değerlendirilmesi Düzeltici faaliyetler içerisinde olası değişikliklerin takibi ve değişiklik sonuçlarının ayrıca denetlenmesi Düzeltici faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğ inin kontrol ve analizi Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun periyodik ve sistematik bir şekilde takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. SAP Audit Management Denetim ve İnceleme SAP, tüm denetim süreçlerinizi merkezi bir denetim merkezinde takip etmenize yardımcı olurken, Seveso direktifi kapsamında önceden belirlenmiş soru setleri sisteminize yüklü olarak geliyor.
 19. 19. SEVESO DİREKTİFİ – SAP KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ
 20. 20. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 20Internal SEVESO Direktifi Kapsamında SAP Kurumsal Sürdürülebilirlik Çözümleri İşletme, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bu kazaların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yayımlanan kanun tasarısında, kanun kapsamına giren kritik iş süreçlerinde, SAP çözümleri ile işletmelere yardımcı olmaktadır.
 21. 21. © 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler Ozan GENÇER

×