Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Project Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Skills@UGent ... LW style
Skills@UGent ... LW style
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Project Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent (20)

Más de Saskia Scheltjens (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Project Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent

 1. 1. PROJECT & INTRO FACULTEITSBIBLIOTHEEK LETTEREN & WIJSBEGEERTE Saskia Scheltjens Faculteitsbibliothecaris Letteren en Wijsbegeerte, UGent www.twitter.com/saschel www.slideshare.net/saschel Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Bezoek bibliotheekmedewerkers KULeuven - 2Bergen 30/09/2015
 2. 2. In the middle of difficulty lies opportunity. Albert Einstein 230/09/2015
 3. 3. Probleem pre 2009: Versnippering & Irritatie • 50 bibliotheken • 222 locaties • 49 plaatsingssystemen • collectie van circa 669.000 banden waarvan slechts 52% in Aleph • geen gebruikerscijfers • verschillende reglementen en openingsuren • onderbezetting & gedemotiveerd personeel • geen centrale bibliotheekleiding Diagnose / Context 3 Cursus Heuristiek prof. Koen Verboven, 2008 30/09/2015
 4. 4. • Slechte visitatierapporten 1996-2009, onderdeel bibliotheek • Zware gebruikersontevredenheid • Nieuwe decaan LW (2005-2013) > vicerector • Reorganisatie bibliotheken UGent: Rapport Bjørnshauge (2006) gecöordineerd gedistribueerd model taakverdeling UB x faculteiten sjabloon ontwikkelingsplan/leidraad • Infrastructureel Masterplan LW (2006) Diagnose / Context 4 Organigram Netwerk UGent Bibliotheken, Rapport Bjørnshauge 2006 Nood aan verandering 30/09/2015
 5. 5. • Opdracht reorganisatie: Maak een Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent • Pre 2009 : probleemsituatie (versnippering en legitimiteitsgebrek) • Reorganisatie werd ingebed in grotere projecten, o.a. reorganisatie Netwerk UGent Bibliotheken & Infrastructureel Masterplan FLW • Timing: zo snel mogelijk • Financiering: zonder enige facultaire meerkost, louter verschuiving van budgetten • Methodiek: gefaseerd centraliseren en professionaliseren van bestaande collecties, personeel, financiering & dienstverlening + nieuwe (centraal gefinancierde) infrastructuur • Leidraad: Ontwikkelplan LWBIB (2006) ism UB > sinds 2008 autonome uitvoering FLW Diagnose 530/09/2015
 6. 6. Onderdelen reorganisatie 1. Opzetten beleidsstructuur & creëren consensus • Ontwikkelingsplan faculteitsbibliotheek LW (2006) ism UB • Autonome uitvoering reorganisatie met steun decanaat LW en UB 2. Gefaseerd centraliseren/overdragen en professionaliseren van • collecties • personeel • financiering • Dienstverlening 3. Retrocatalografie 4. Deselectie (onderscheid open kast vs depot) • Reductie van +25% boeken in open kast • Alle tijdschriften (ouder dan 5 jaar) en thesissen in depot • Alles pre 1875 (Google Books Gent) in depot • Alle preciosa in depot 6 Actieplan / Context 30/09/2015
 7. 7. Methodiek • Voorbereiding (inventarisatie, planning, overleg) • Stroomlijning en documentatie werkprocessen • Opsplitsen in deelprojecten met consensus over verantwoordelijkheden • Instellen overlegniveaus -> decaan, faculteitsbibliothecaris, UB, FBC, bibliotheekcommissies vakgroepen, bibliotheekverantwoordelijken, collectieverantwoordelijken, vakreferenten, liaisons met centrale diensten • Strakke opvolging infrastructuurwerken (=motor) 7 Actieplan / Context 30/09/2015
 8. 8. Globaal overzicht begin Masterplan FLW 2006 kleuren = vakgroepen LW (inclusief vakgroep- en seminariebibliotheken) cop.PieterPauwel
 9. 9. Globaal overzicht einde Masterplan FLW 2018 blauw = bibliotheken / rood = vakgroepen / bruin = auditoria of centrale diensten cop.PieterPauwel
 10. 10. Overzicht totaalproject (DGFB) 10 gelijkvloers 1e verdieping tussenverdiep 2e verdieping 2012 2014 2018 Open kast collecties LW Fase 1 Letterkunde, Nabije Oosten en bibliotheekadministratie (gedeeltelijk) ca. 2.400 m² ca. 3.560 lm boekencollectie open kast 242 studie- en raadpleegplekken >> in gebruikname: 17 februari 2012 Fase 2 Kunst, Wijsbegeerte & Geschiedenis ca. 2.370 m² ca. 3.713 lm boekencollectie open kast 338 studie- en raadpleegplekken >> in gebruikname: februari 2014 Fase 3 Taalkunde, Talen & Culturen, Archeologie en bibliotheekadministratie ca. 3.300 m² ca. 6.232 lm boekencollectie open kast 407 studie- en raadpleegplekken >> verhuis: januari 2018 o.v. >> in gebruikname: februari 2018 o.v.
 11. 11. De Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent ondersteunt met haar collectie en dienstverlening op toekomstgerichte wijze het actuele onderzoek en onderwijs binnen de faculteit. Daarbij ligt de focus niet enkel op de klassieke gedrukte bibliotheekcollectie maar globaal op het innovatief beheren en faciliteren van alle gedrukte én digitale informatie van de faculteit in het netwerk van verwante informatiebeherende instellingen, zowel binnen als buiten de UGent. Essentieel daarbij is de nadruk op duurzaamheid, herbruikbaarheid en de openheid van informatie(systemen) en werking. = verruiming oorspronkelijke taak van vakgroepbibliotheken op vlak van ontsluiting, dienstverlening, openingsuren en professionalisering Missie, strategie en doelstelling 11 Missie 30/09/2015
 12. 12. Van een 19e eeuws klassiek bibliotheekmodel 12 Universiteitsarchief UGent - Ledeganck Bibliotheek Botanisch Instituut, 1883 Uitdaging 22/04/2015
 13. 13. Over een 20e eeuws gescleroseerd bibliotheekmodel 13 Faculteitsbibliotheek LW - Bibliotheek Middeleeuwse Geschiedenis, 2009 Uitdaging 30/09/2015
 14. 14. Naar een 21e eeuws genetwerkt platform* … * Zie ook TICER 2012 keynote R. David Lankes, ‘New Librarianship and the Library as Platform’ 21/08/2012 http://quartz.syr.edu/blog/?p=1724 14 InQbate rooms University of Sussex, 2010 Uitdaging 30/09/2015
 15. 15. 15 Uitdaging http://www.flickr.com/photos/ex_libris_gul/228070004 … waar de bibliotheekcollectie deels ook mobiel en virtueel is geworden 30/09/2015
 16. 16. Totale kostprijs infrastructuur fases 1-3 12.000.000 € Investeringsbudget UGent centrale diensten (2011-2018 – niet geïndexeerd) Werkingsbudget 2015 40.000 € inclusief jobstudenten Collectiebudget 2014 479.446,36 € Lokaal collectiekrediet LW 217.772,36 € = 30% werkingskrediet van de vakgroepen met bibs fase 1 & 2 Centraal collectiekrediet LW 261.674,00 € Maar tot 2018 nog exclusief ? • Persoonsgebonden onderzoeks- en projectbudgetten voor vakliteratuur • Nog niet overgedragen collectiebudgetten binnen de vakgroepkredieten met bibs fase 3 Middelen 1630/09/2015
 17. 17. Centraal uitgangspunt: overdracht bestaande personeel(spunten) vanuit vakgroepen Opbouw hoofdzakelijk via mutaties & pensioneringen 2009-2018 • 2008 2 FTE • 2015 18 FTE (circa 80 % ingevulde totale capaciteit) Resterend deel personeelspunten gaat in 2016-2018 over naar LWBIB • 2018 20 FTE (o.v.) Extra: 1 FTE projectmedewerker verhuis Competenties personeel • 2009-2017 Focus interne werkprocessen vnl catalografie en acquisitie • 2014 - Focus IT, onderzoeksondersteuning & dienstverlening FLEXIBILITEIT & OPEN BLIK Personeel 1730/09/2015
 18. 18. ‘Een volwaardige Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent’ Infrastructuur • 11 á 12 kilometer collectie open rek, 7 á 8 kilometer collectie in depot (bij afronding in 2018) • Externe depots tussen 2011-2018 > gerestaureerde Boekentoren na 2018 • 987 werkplekken; circa 1.000 lockers • 8.070 m2 volledig gerenoveerde en nieuw ingerichte bibliotheekruimtes; circa 10.000 m2 incl gerestaureerde binnenplaatsen • volledige gerestaureerde buitengevels Rozier-Plateau gebouw • Rozier straat tussen Faculteitsbibliotheek x Boekentoren wordt verkeersvrij leesplein Timing • gefaseerd ontstaan tussen 2012 (Letterkunde en Nabije Oosten), 2014 (Geschiedenis, Filosofie en Kunstwetenschappen) en 2018 (Talen en Culturen, Taalkunde, Archeologie, VTC) Collectie • circa 670.000 volumes met 100% registratie in Aleph (basic MARC level records) • verhuis van circa 937.948 volumes in de komende 4 jaar (incl. diverse tijdelijke verhuizen) Dienstverlening • openingsuren: 52u p/w (les- en examenweken); 40u p/w (vakantieperiode) • nieuwe diensten met focus op ondersteuning digitaal onderzoek (‘digital humanities’, ‘digital information literacy’), zoals Library Lab, afdeling Publiekswerking, Auteursrechten AIP Resultaten eind project (2018) 1830/09/2015
 19. 19. Contact... Saskia Scheltjens Universiteit Gent Faculteit Letteren & Wijsbegeerte B - 9000 Gent T + 32 (0)9 331 33 75 of 0497/55 27 73 saskiascheltjens (skype id) @saschel (twitter id) http://www.flw.ugent.be/bibliotheek https://www.flickr.com/photos/faclibflw 19

×