Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Romni udaj se kada si spremna prezentacija

Projekat ''Mary when you are ready''-Udaj se kada si spremna finansiran od Evropske komisije 2015
Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Romni udaj se kada si spremna prezentacija

 1. 1. ''Mary when you are ready'' • Projekat ''Mary when you are ready''-Udaj se kada si spremna finansiran od Evropske komisije 2015 • Daphne call – Transnational projects on violence against women, young people and children linked to harmful practices
 2. 2. Projekat se bavi problematikom ranih i kombinovanih brakova i ukljucuje devojke od 10-do 16 godina u romskim zajednicama • Vrlo mlade Romkinje, su objekti u kombinovanim brakovima, ai samim tim tragične žrtve ove situacije: rani brakovi su nasilje i fizičko i psihičko na ove devojcice, a to nasilje proizvodi socijalnu isključenost dece i kasnije djevojka i žena, nisko obrazovanje, zdravstvene rizike, rano materinstvo, loša sposobnost na samopredjeljenje i uključivanje kao radna snaga. • Brakovi donose novac koji treba dati roditeljima. Ova vrsta "braka" je u velikoj mjeri raspršena među romskim zajednicama, a fenomen raste zbog ekonomske krize. Ona je ukorijenjena u tradiciji i patrijarhalni stav većine Roma muškaraca, koji su dominantni u zajednici. • Muškarci predstavljaju zajednice u institucijama, i to je jedan od razloga zašto se fenomen ranih brakova retko pojavio u politici i pregovorima sa institucijama. • Pro-romske organizacije civilnog društva su takođe izbegavale na ukazivanje problema s izgovorom da je to "deo tradicije". Iz tih razloga prisiljeni decji brak nije prisutan kao problematično pitanje u nacionalnoj strategije za uključivanje Roma.
 3. 3. Aktivnosti koje su predvidjene: Projekat traje 18 meseci i ima dva radna toka: društveno koristan rad, za podizanje svijesti preporuke i širenje misije koja treba da utiče na politiku.
 4. 4. Rad u Zajednici (13 meseci) (12/04/2016 to 11/04/2017) Empatija je nesvjesno znanje o tome što drugi osjeća. Empatija je sposobnost uživljavanja u emocionalna stanja druge osobe i razumijevanje njenog položaja (npr. patnje, ugroženosti) na osnovi percipirane ili zamišljene situacije u kojoj se ta osoba nalazi • Izabrana metodologija pruža za uključivanje romskih aktivistkinja kako u radu u zajednici tako i u širenju i promociji njegovih rezultata. Ona pruža mediatorima usvajanja empatijskog zasnovana na znanju i poštovanje tradicije zajednica. • Oni će ući u kuće sa poklonom, oni će razgovarati sa njima koristeći zajednicki maternji jezik, oni će pokazati hrabrost. Oni će izbegavati propovedanje, ali će razgovarati i podeliti misljenje u vezi posledica i rizika koji proizilaze iz ranog stupanja u brak kod devojaka : zdravstveni problemi, napuštanje škole, nemogucnost zaposljavanja, fizičko i psihičko nasilje. • Meta projekta su prvenstveno :odrasli i lideri zajednica a potom deca i omladina u ohrabrivanju da nastave školovanje. • Prijateljski pristup će olakšati dijalog i investiciju u izgradnju kapaciteta članova zajednice da djeluju kao nosioci promena, da utiču na svoje proširene porodice kroz lični primer i pružiti podršku kao referentna tacka za devojke i njihove majke.
 5. 5. Metodologija koja ce da se koristi ima za cilj da proizvede veću svest i informacije o fenomenu ranih brakova u zajednicama i civilnom društvom i to • Podizanjem svesti o opasnosti kojim je podlozna maloletna žena koja ulazi u brak / angažman; • Ohrabrivanje mladih Romkinja da nastave školovanje; • Podizanje svesti roditelja o rizicima kojima je izložena dete izloženo u prevremenu braku i negativnom uticaja na budućnost porodice; • Pozivajući se na pravu tradiciju Romskog braka, koji ne predviđaju dečje brakove.
 6. 6. Preporuke i širenje (8 meseci) Analize i metode iz rada u zajednici bice obrađene u Crvenoj knjizi, sa praktičnim i političkim preporukama i biće predstavljena odgovornima u politici (politicarima) i zainteresovanim stranama na konferenciji u Rimu. To je poziv na akciju za iskorenjivanje dečjeg braka, do sada nepostojeceg kao pitanje u politickoj strategiji za integraciju Roma. Crvena notebook knjiga je sa indikacijama o tome kakav treba da bude okvir zakonodavstva ,o pravilima i podršci, Medije i stampa će biti posebno ciljana kroz dve konferencije za stampu i namenice im se medijski odeljak na sajtu. Ovo je važan aspekt jer su tradicionalni medije uglavnom zatvoreni ili neprijateljski raspoložen prema romskim zajednicama i snažno utiču na stavove javnosti.
 7. 7. Distribucija sredstva za komunikaciju u vezi projekta • A - Na lokalnom nivou - romske devojčice i žene sa platneninim torbama sa logom''Udaj se kada ste spremni '' iskazane na svim jezicima projekta će biti glavni nosilac poruke,koje ce one koristiti u svakodnevnom životu, kao opipljiv znak na putu ka kulturnoj promeni. • B - Na nacionalnom nivou , partneri , njihovi članovi i volonteri i svi zaposleni na projektu će izgraditi veliku mrežu putem društvenih medija.Oni će moci koristiti fotografije , video snimke , dokumente sa sajta . • C - Institucije i politicari će biti ciljani preko nacionalnih konferencija • D – Medije i stampa će biti posebno ciljana kroz dve konferencije za stampu i namenice im se medijski odeljak na sajtu. Ovo je važan aspekt jer su tradicionalni mediji uglavnom zatvoreni ili neprijateljski raspoložen prema romskim zajednicama i snažno utiču na stavove javnosti.
 8. 8. REZLUTATI Rezultat rada • porast broja romskih roditelja i vođa zajednica oba pola koje budu priznale pravo djevojčica na školovanje, lični razvoj, rad i na biranje bračnog druga. Svaki roditelj koji odlaže udaju ili pita u vezi pristanka za brak maloletnu devojku predstavlja veliku pobedu za ovakav slucaj. • Stvoriti novu svest u institucijama i organizacijama civilnog društva u EU i nacionalnom nivou, o dimenziji i ozbiljnosti problema i potrebe da se ubaci kao transversalni prioritet u strategijama inkluzije Roma. • Pokrenite kulturne promene u stavu prema prisilnom braku dece, uglavnom u romskim zajednicama, ali takodje i u javnosti. • Stvoriti snažno partnerstvo romskih ženskih organizacija sa kapacitetom da predstave ovaj problem kao prioritet. • Formulisati praktične i političke preporuke za rešavanje ovog problema. Ciljne grupe će imati koristi od ovih rezultata na sledeći način: • Mlade devojke koje dolaze u dodir sa projektom čak i ako samo privremeno bice im ponuđena na uvid alternativa , različiti uzori, a i referentna osoba izvan uže porodice za konsultaciju : tako je zasađeno seme za osnaživanje ,to je najvažniji rezultat ovog projekta. • Roditeljima i porodicima koje budu dolazili u direktan kontakt sa projektom kroz rad na terenu i obrazovanju, bice im ponuđeni instrumente da shvate kako decji brak trajno oštećuje devojku fizički, psihološki, socijalno i ekonomski. Koliko god bud moguće, oni će biti uključeni u obrazloženju na dugoročni uticaj ove prakse na njihove porodice . Na duge staze, ovo je put za promjenu kulture i otvaranje.
 9. 9. REZLUTATI RADA • Stvoriti novu svest u institucijama i organizacijama civilnog društva u EU i nacionalnom nivou, o dimenziji i ozbiljnosti problema i potrebe da se ubaci kao transversalni prioritet u strategijama inkluzije Roma. • Pokrenite kulturne promene u stavu prema prisilnom braku dece, uglavnom u romskim zajednicama, ali takodje i u javnosti. • Stvoriti snažno partnerstvo romskih ženskih organizacija sa kapacitetom da predstave ovaj problem kao prioritet. • Formulisati praktične i političke preporuke za rešavanje ovog problema. • porast broja romskih roditelja i vođa zajednica oba pola koje budu priznale pravo djevojčica na školovanje, lični razvoj, rad i na biranje bračnog druga. • Svaki roditelj koji odlaže udaju ili pita u vezi pristanka za brak maloletnu devojku predstavlja veliku pobedu za ovakav slucaj. • Mlade devojke koje dolaze u dodir sa projektom čak i ako samo privremeno bice im ponuđena na uvid alternativa , različiti uzori, a i referentna osoba izvan uže porodice za konsultaciju : tako je zasađeno seme za osnaživanje.
 10. 10. Direktni i Indirektni korisnici • Direktni korisnici su romske devojčice i njihove porodice i zajednice u 8 kampa. • Indirektni korisnici su akteri koji rade sa decom i sa romskom zajednicom, javne institucije na lokalnom nivou, škole , zdravstvene vlasti i radnici, socijalne službe i medijatori, nevladine organizacije koje rade na inkluziji Roma,medije i stampa . • U Italija: aktivnosti za romske zajednice slovenskog porijekla, koji sada žive u Italiji. • U Rimu (7 kampa) i Torinu(3 kampa). To uključuje 100-950 stanovnika po kampu. • Aktivnosti za podizanje svijesti o temi će biti učinjeno od strane obučenih medijatora za dijalog sa odraslima i adolescentima,
 11. 11. romske zajednice Rim(7 kampa):oko 2000 osoba • Salviati 1 • Salviati2 • Gordiani • Monachina • River • Castel Romano K • Castel Romano M Torinu(3 kampa):oko 500 osoba Via Germagnano Strada Aeroporto Romske kuce
 12. 12. Saradnici na projektu: • Kordinator celokupnog projekta za Romni • Kordinator za Torino • Sedam mediatora i to pet u Rimu i dva u Torinu
 13. 13. Radne duznosti i obaveze mediatora: • Svakog meseca organizovanje dva susreta u kampu. • Informacije, upitnici,slike proslediti kordinatoru. • Prisustvovati treninzima i organizovanim zajednickim susretima. • Ucestvovati u distibuciji tasni i promociji red – nootbooka. • Biti referentna osoba za vreme projekta u kampu kojo se mogu obratiti devojke ili majke za savete.
 14. 14. Torino • Od ukupnog broja od 3500 roma koji zive na teritori Torina su oko 60% ( tojest oko 2100) su maloletna lica od 0 godina do 18 godina. • Oko 20% (tojest oko 420 maloletnih lica su od 12 do 16 godina) • dva romska kampa, Via Germagnano i Strada Aeroporto. U kojima zive oko 58 porodica, oko 490 osoba. • Jedan kordinator projekta; • Dva Mediatora koja su profesionalo osposobljeni i sa radnim iskustvom na polju kulturne medijacije. • Dva doktora i jedna Medecinska sestra, od kojih jedan doktor opste prakse i jedan Ginekolog ( navedeni doktori i Medecinska sestra su Volontari); • Jedna Socijalna radnica.
 15. 15. Realizacija projekta • Na pocetku meseca marta 2016. Se predvidja presentacija projekta na kojoj ce biti sastanak s novinarima i prestavnicima institucija, kao stosu: • Presednik opstine i resori kaostosu, resor za: skolstvo, zdracstvo i stavovanja; • Ucitelji i nastavnici skole koje pohadjaju romi; • Socijalni radnici kvartova u kojim zive rom; • Kordinatori kampova “Biroa za strance i Rome”; • Prestavnici i savetnici Mesnih zajednica kvartova u kojima su romska naselja; • Prestavnici roma i sinta i romske porodice.
 16. 16. Radni zadaci Mediator za mesecu aprila, maj i juni 2016: • Pojedinacno kontatirati sto veci broj porodice i istima objasniti cilj projekta: • Po moguctvu, pojedinacno, uci u kontak sa sto vecim brojem romskih maloletnika a posebno sa zenskim maloletnicama; • Jednomesecni sastanak svih mediatora; • Organizovati 2 javna susreta sa romskim porodicama. U kojima ce ucesnicima doktori i socijalni radnik obrazloziti psiho fizicke i zdravstvene stete romskinjama koje se rano udaju. (za vreme izlaganja mediatorice ce prevoditi); • Ekipna izrada tromesecne relazije, na osnovi mesecnih relacija; • Ekipna izrada strategije za mesec: Juli .Avgust i Septembar 2016. • U mesecu oktobru, novembru i decembru se predvidjaja implementacija nove strategije.
 17. 17. Radne duznosti i obaveze kulturnih mediatora: • Da kontatiraju pojedinacno familije • Da nakon svake intervencije, izveste pismeno kordinatora projekta. pismeni izvestaj treba da sadrzi: • Ime prezime Mediatora i datum i vreme intervencije • Ime prezime jednog roditelja; • ulica, ili ime kampa; • broj clanova porodice; • telefonski kontak porodice • kratka relacija o vodenom razgovoru; • licni utisak, koji je pozeljno da sadrzi misljenje roditelja o ranim brakovim.

×