Se ha denunciado esta presentación.

Electrify Albania Start-Up

2

Compartir

Próximo SlideShare
Furgoni Elektrik
Furgoni Elektrik
Cargando en…3
×
1 de 5
1 de 5

Electrify Albania Start-Up

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Electrify Albania - EAL është projekti që ndërmerr iniciativën për ndërtimin e rrjetit të kullave të karikimit për automjetet elektrike në Shqipëri. Ky projekt eshte pike kyçe e “Tirana Last Mile”, projekt i cili konsiston në zëvendësimin e makinave motorrike me djegie të brendshme me ato elektrike. Synimi i EAL është të mundësojë karikimin e makinave elektrike në çdo aks të rëndësishëm rrugor në vend.
Electrify Albania - EAL is a project that takes the initiative to build the network of charging towers for electric vehicles in Albania. This project is a key point of "Tirana Last Mile", a project that consists in replacing the internal combustion engine cars with electric ones. EAL goal is to enable charging of the electric cars in every important road axis in the country.

Electrify Albania - EAL është projekti që ndërmerr iniciativën për ndërtimin e rrjetit të kullave të karikimit për automjetet elektrike në Shqipëri. Ky projekt eshte pike kyçe e “Tirana Last Mile”, projekt i cili konsiston në zëvendësimin e makinave motorrike me djegie të brendshme me ato elektrike. Synimi i EAL është të mundësojë karikimin e makinave elektrike në çdo aks të rëndësishëm rrugor në vend.
Electrify Albania - EAL is a project that takes the initiative to build the network of charging towers for electric vehicles in Albania. This project is a key point of "Tirana Last Mile", a project that consists in replacing the internal combustion engine cars with electric ones. EAL goal is to enable charging of the electric cars in every important road axis in the country.

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

×