Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bab 8

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Bab 8

 1. 1. BAB 8DOKUMENTASI
 2. 2. TOPIK UTAMA• PENGENALAN DOKUMENTASI• KONSEP DOKUMENTASI• KEPENTINGAN DOKUMENTASI• MAKLUMAT PENTING BAHAN RUJUKAN• TANGGUNGJAWAB PENULIS• GAYA DOKUMENTASI• AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2001)• DEFINISI ISTILAH
 3. 3. PENGENALAN DOKUMENTASI• Sebagai seorang penulis, anda perlu akur dengan tuntutan pihak yang akan menerbitkan hasil tulisan anda.• Sesebuah organisasi yang terlibat dengan penerbitan akan mengeluarkan panduan kepada para penulis yang berminat supaya wujud keseragaman dari segi penyediaan bahan untuk diterbitkan.
 4. 4. KONSEP DOKUMENTASI• Dewan Bahasa dan Pustaka Bahan penting dan perlu dimuatkan dalam sesebuah buku ilmiah / buku pengajian tinggi. Mengandungi beberapa perkara penting seperti rujukan, nota, kutipan, bibliografi.
 5. 5. KONSEP DOKUMENTASI• Fulwiller & Hayakawa Menghargai hasil kerja pengarang lain dan mengenal pasti sumber yang dirujuk.
 6. 6. KONSEP DOKUMENTASI• Ellis & Hopkins Mengenal pasti sumber dan membuat rujukan atas setiap sumber yang dipilih di dalam sesebuah penulisan penyelidikan.
 7. 7. KEPENTINGAN DOKUMENTASI• Mengenal pasti sumber yang digunakan oleh penulis• Mendapatkan bahan yang dirujuk oleh penulis untuk membuat rujukan lebih lanjut• Menjamin kredibiliti pengarang• Mengelak daripada dituduh plagiat
 8. 8. KEPENTINGAN DOKUMENTASIKepada Pembaca Kepada Penulis• Membantu para • Menjamin kredibiliti pembaca mengetahui pengarang sumber yang • Menguatkan hujah digunakan oleh penulis • Pengarang tidak• Membantu pembaca dituduh memplagiat membuat rujukan hasil kerja orang lain tambahan • Memastikan keaslian• Membantu pembaca hasil penulisan ilmiah mendapatkan bahan tersebut dengan mudah.
 9. 9. MAKLUMAT PENTING BAHAN RUJUKAN• Nama penulis, editor, penterjemah, penyusun, atau penyunting.• Judul bahan• Tahun diterbitkan• Penerbit dan tempat terbit• Halaman permulaan dan akhir artikel dalam jurnal atau dalam buku yang diedit• Halaman tempat kutipan diambil
 10. 10. MAKLUMAT PENTING BAHAN RUJUKAN• Tempat bahan diperoleh• Alamat laman web tempat memperoleh bahan• Tarikh capaian bahan sekiranya diperoleh seara online• Mencatat nombor rujukan bahan di perpustakaan• Maklumat lain yang akan membantu semasa merujuk atau mencari semula
 11. 11. TANGGUNGJAWAB PENULIS• Penulis mesti bertanggungjawab atas hasil tulisannya.• Penulis mesti memilih satu sistem dokumentasi yang sesuai dan perlu akur dengan gaya dokumentasi yang diamalkan.• Penulis mesti menyeragamkan hasil tulisan mengikut gaya dokumentasi yang dipilih.
 12. 12. GAYA DOKUMENTASISistem dokumentasi BidangThe American Sains sosial: psikologi,Psychological Association antropologi, sains politik,(APA, 2001) pendidikan, ekonomiModern Language Bahasa dan kesusasteraan.Association (MLA, 1995)Gaya Dewan Bahasa Melayu: Dewan Bahasa dan Pustaka.The Chicago Manual Of Sejarah, Falsafah, agama,Style (1993) seni halus.The American Chemical Kimia.Societys (ACS, 1986)
 13. 13. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2001)• Menggunakan sistem dokumentasi nama (pengarang) dan tahun - penekanan dibuat terhadap tahun terbitan kerana sistem ini mengutamakan bahan terbitan semasa• Menyenaraikan nama semua pengarang dalam senarai rujukan sebagai tanda penghargaan
 14. 14. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2001)• Memberi garis panduan yang harus diikuti dengan tepat• Merujuk kepada garis panduan yang diberikan khas kepada penulis-penulis yang akan menghantar manuskrip kepada jurnal APA
 15. 15. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2001)• Boleh melakukan pengubahsuaian, tetapi tidak dengan sewenang- wenangnya• Perlu merujuk kepada sebarang format yang dipersetujui bersama - Contoh: Sistem APA gaya UUM
 16. 16. PENULIS DAN MANUSKRIP AKHIR Pengarang ManuskripManuskrip artikel kopiakhirPenulisManuskripakhir
 17. 17. PENULIS DAN MANUSKRIP AKHIR• Pengarang artikel jurnal akan menghasilkan manuskrip kopi yang akan diterbitkan sebagai artikel typeset.• Pengarang tesis, disertasi atau tugasan akan menghasilkan manuskrip akhir.• Perbezaan antara dua cara menghasilkan manuskrip ini menerangkan bahawa tugasan pelajar tidak semestinya sama dengan keperluan manuskrip yang perlu dihantar untuk diterbitkan dalam jurnal.
 18. 18. PENULIS DAN MANUSKRIP AKHIR• Contoh ( pengarang artikel)• Tahap 1: sebelum diterbitkan – Hubert, K.W. (2000,July). How to deliver a quality “thank you”. The Toastmaster, 27• Tahap 2 : selepas diterbitkan. – Hubert, K.W. (2000, July). How to deliver a quality “thank you”. The Toastmaster, 27.
 19. 19. DEFINISI ISTILAH• Setiap item yang terkandung dalam sistem APA mempunyai maksud tertentu yang mempunyai format-format yang harus diikut• Antara istilah penting yang akan diberi penekanan ialah rujukan, bibliografi, nota kaki kandungan, nota rujukan, rujukan sekunder, rujukan teks, kutipan, elipsis, dan et al.
 20. 20. Rujukan• Bahan-bahan yang dirujuk oleh penulis dan ditulis di dalam teks penulisan.• Contohnya, sekiranya anda menggunakan sebuah buku yang dijadikan rujukan dalam penulisan anda, maka buku tersebut dianggap sebagai bahan rujukan dan perlu didokumentasikan dalam penulisan anda.
 21. 21. Bibliografi• Satu senarai yang disediakan oleh penulis untuk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan tambahan• Senarai bahan tersebut tidak digunakan oleh penulis untuk membuat rujukan tetapi sekadar senarai bahan bacaan tambahan semata-mata
 22. 22. Perbezaan Istilah APA dan Gaya DewanAPA Gaya Dewan• Rujukan • Bibliografi – bahan-bahan yang – Bahan yang dirujuk dirujuk oleh penulis oleh penulis dan dan ditulis dalam ditulis dalam teks teks penulisan. penulisan.• Bibliografi • Senarai bacaan – bahan yang dirujuk tambahan oleh penulis, tetapi beliau tidak – bahan yang dirujuk oleh penulis, tetapi mencatatkan dalam beliau tidak teks penulisannya. mencatatkan dalam teks penulisannya.
 23. 23. Nota kaki kandungan/hujungan/ endsnotes• Senarai yang digunakan untuk menyampaikan idea tambahan dan sepatutnya hanya satu idea sahaja dan diletakkan di helaian yang berbeza daripada teks.• Berbeza dengan nota kaki (Gaya Dewan) yang memasukkan pelbagai maklumat di helaian yang sama dalam teks.
 24. 24. Nota rujukan• Senarai bahan yang dirujuk tetapi sukar didapati.• Perlu disenaraikan dalam helaian yang berbeza dari teks.• Contohnya bahan bacaan dari Arkib Negara – tidak boleh dibeli atau dirujuk di mana-mana perpustakaan.
 25. 25. Elipsis• Pengguguran perkataan dalam sesuatu ayat yang ditandai dengan tiga titik (…) atau empat titik (….).• 3 titik – terdapat pengguguran perkataan dalam 1 ayat yang dikutip.• 4 titik – terdapat pengguguran perkataan antara 2 ayat yang dikutip.• Elipsis hanya boleh digunakan dalam kutipan 2 dan kutipan 3 (sekiranya ingin memendekkan ayat).
 26. 26. et al.• Penggantian nama bagi lebih dari seorang pengarang untuk kali pertama atau kali kedua dalam sesebuah teks (tidak boleh digunakan dalam senarai rujukan).• 3 – 5 orang pengarang Kali pertama: Catat kesemua nama pengarang Kali kedua : Memadai menulis nama pengarang pertama, diikuti dengan et al.• 6 – lebih orang pengarang Terus tulis nama pengarang pertama, diikuti dengan et al.
 27. 27. Contoh penggunaan et al. Untuk 3 orang pengarang.Dalam teks: Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, Manimegalai Subramaniam (2002) mengemukakan lima bentuk strategi pengajaran yang boleh memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian di dalam bilik darjah iaitu latih tubi, tutorial, permainan, simulasi dan penyelesaian masalah. Menurut Baharuddin et al. (2002) lagi, strategi latih tubi mudah dijalankan dengan memberikan pelbagai soalan secara bertubi-tubi dalam pelbagai format.Dalam senarai rujukan:Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, & Manimegalai Subramaniam. (2002). Reka bentuk perisian multimedia. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
 28. 28. Contoh penggunaan et al. Untuk 6 orang pengarang.Dalam teks: Kesedaran mengenai kesihatan tubuh badan sudah semakin meningkat dewasa ini. Andy Taufik Rahmat et al. (2004) mengatakan “kesedaran ini timbul akibat keperihatinan masyarakat terhadap kepentingan kesihatan. Ditambah lagi, dengan promosi besar-besaran agensi kerajaan dan swasta dalam usaha membanteras penyakit-penyakit popular seperi kencing manis dan lemah jantung” (hlm. 8).Dalam senarai rujukan:Andy Taufik Rahmat, Hasnol Hisham, Ardi Rahman, Kevin Zahri, Haidi Halim, & Abd. Ghafur Yusoop. (2004). Penilaian kesihatan diri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 29. 29. PROSES MEREKOD DOKUMENPerkara penting yang perlu diingat!• 2 jenis rekod – rujukan primer – rujukan skunder• 2 tempat merekod – dalam teks penulisan – dalam senarai rujukan
 30. 30. Jenis Rekod Dokumen Terbahagi kepada 2 iaitu rujukan primer dan rujukan sekunder. RUJUKAN PRIMER RUJUKAN SEKUNDERKutipan 1 Kutipan 1 Kutipan 2 Kutipan 2 Kutipan 3 Kutipan 3 Rujukan Teks Rujukan Teks
 31. 31. Rujukan Primer• Rujukan primer ialah rujukan langsung.• Ini bermakna, penulis mengambil, mengutip, mencatat secara langsung dari bahan rujukan yang digunakan.• Bahan rujukan tersebut ditulis dengan idea pengarang asal itu sendiri.• Contohnya, buku A ditulis (dengan idea sendiri) oleh pengarang bernama Siti. Sekiranya penulis hendak mengambil idea Siti dari buku A, maknanya, penulis sedang menggunakan rujukan primer.• Rujukan primer boleh digunakan dalam kutipan
 32. 32. Rujukan Sekunder• Ungkapan yang dipetik dan dicatatkan dlm penulisan, tetapi penulis tidak membaca buku yang ditulis sendiri oleh penulis yang dirujuk tadi.• Contoh: anda telah memetik ungkapan Ahmad Zahid dan mencatatkannya dalam penulisan anda. Walau bagaimanapun, anda tidak membaca sendiri buku tersebut. Sebaliknya anda telah memetik pendapat tersebut daripada tulisan Mohd. Adam Ali.• Memandangkan anda mengambil bahan bukan berdasarkan rujukan asal, istilah yang
 33. 33. Contoh rujukan sekunder…menurut Ahmad Zahid (seperti dipetikdalam Mohd Adam Ali, 2001, hal. 14)stilistik ialah suatu bidang kajian…Contoh di atas menunjukkan bahawa penulismengambil idea Ahmad Zahid, tetapi ideaAhmad Zahid tersebut tertulis dalam bukuMohd. Adam Ali. Dalam senarai rujukan,penulis mestilah merekod nama Mohd. Adamkerana buku pengarang tersebutlah yangdirujuk oleh penulis.
 34. 34. Kutipan• Mengutip / mengambil / memetik pendapat-pendapat yang berwibawa untuk menyokong sesuatu pendapat yang dikemukakan.• Kutipan yang dipilih bertujuan untuk memberi huraian atau penerangan lanjut.• Terdapat tiga cara kutipan iaitu kutipan 1, kutipan 2 dan kutipan 3.• Setiap kutipan mempunyai ciri-ciri tersendiri.
 35. 35. Contoh Kutipan 1Budaya berasal daripada perkataanbudi dan daya. Dalam memperkatakanhal ini, Abdul Rahman Salleh (2000)mengatakan “manusia mempunyai budidan daya yang membolehkan merekaberinteraksi antara satu sama lain.Budi dan daya atau budaya itu adalahperlakuan manusia yang dipelajari danbersifat simbolis” (hlm. 31).
 36. 36. Ciri-ciri Kutipan 1• Ayat penyata• Nama pengarang (tahun)• Tanda kutipan (pembuka dan penutup kata)• Ayat yang dikutip (ayat tersebut mestilah lengkap dari titik ke titik, dan ayat yang dikutip tidak melebih 40 patah perkataan. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik)• (halaman)• Tanda titik selepas merekod halaman
 37. 37. Contoh Kutipan 2Budaya berasal daripada perkataanbudi dan daya. Menurut AbdulRahman Salleh (2000) budayamembolehkan manusia “…berinteraksiantara satu sama lain. Budi dan dayaatau budaya itu adalah perlakuanmanusia yang dipelajari dan bersifatsimbolis” (hlm. 31).
 38. 38. Ciri-ciri Kutipan 2• Ayat penyata• Nama pengarang (tahun)• Tanda kutipan (pembuka dan penutup kata)• Ayat yang dikutip (penggunaan elipsis sama ada … atau …. , dan ayat yang dikutip tidak melebih 40 patah perkataan. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik)• (halaman)• Tanda titik selepas merekod halaman
 39. 39. Contoh Kutipan 3Budaya berasal daripada perkataan budi dandaya. Abdul Rahman Salleh (2000)memperincikan maksud budaya atau budi dandaya seperti berikut: Manusia mempunyai budi dan daya yang membolehkan mereka berinteraksi antarasatu sama lain. Budi dan daya ataubudaya itu adalah perlakuan manusia yangdipelajari dan bersifat simbolis. Budayaterbentuk dan dipelajari oleh setiap ahlidalam masyarakat melalui sosialisasi.Dalam proses sosialisasi, individu secara tidak langsung boleh memahami proses budaya
 40. 40. Ciri-ciri Kutipan 3• Ayat penyata• Nama pengarang (tahun)• Penyataan - seperti berikut:• Ayat yang dikutip (ayat tersebut mestilah melebihi 40 patah perkataan, sama ada ayat lengkap atau menggunakan kaedah elipsis. Ayat tersebut hendaklah ditulis dalam bentuk blok. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik)• Tanda titik diletak selepas ayat kutipan (sebelum merekod halaman)• (halaman)
 41. 41. Rujukan teks• Mengambil idea penulis lain dan dimasukkan ke dalam tulisan.• Mengambil idea bermaksud, penulis telah melakukan beberapa pengubahsuaian seperti pemilihan perkataan dan struktur ayat.• Penulis tidak sama sekali mengubah maksud asal dan fakta yang telah sedia ada.• Penulisan rujukan teks tidak memasukkan tanda kutipan dan halaman dalam teks.
 42. 42. Contoh rujukan teks Azlan Seruji (2005) memperincikan maksud ‘ketelanjangan prinsip’ sebagai seseorang yang menggadaikan maruahnya demi kepentingan peribadi. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang hasil didikannya sejak dari kanak-kanak lagi.* Teori penulisan rujukan teks BACA > FAHAM > ULAS
 43. 43. Tempat MerekodDalam teks penulisan• Penulis hendaklah merekod dokumen yang digunakan sama ada menggunakan rujukan primer atau skunder dalam teks penulisan.• Rekod dokumen tersebut boleh menggunakan kaedah kutipan (sama ada kutipan 1, 2 atau 3) dan kaedah rujukan teks.• Penulis hendaklah mempelbagaikan gaya merekod dokumen (tidak hanya tertumpu pada sesetengah gaya sahaja).
 44. 44. Tempat MerekodDalam senarai rujukan• Setiap dokumen yang direkod dalam teks penulisan, mestilah direkod dalam senarai rujukan, begitulah sebaliknya.• Dokumen yang ada dalam teks penulisan tetapi tidak ada dalam senarai rujukan dianggap ‘plagiat’.• Dokumen yang ada dalam senarai rujukan tetapi tidak ada dalam teks penulisan dianggap sebagai ‘rujukan palsu’.
 45. 45. Kaedah Menulis Senarai Rujukan• Nama penulis• Tahun terbit (dalam tanda kurungan)• Judul bahan• Maklumat tambahan (sekiranya ada)• Tempat terbit• Nama penerbit
 46. 46. Panduan Ringkas Penyediaan Senarai Rujukan Mulakan dengan halaman baru. Taipkan perkataan “Rujukan” di bahagian tengah dan atas halaman tersebut. Langkau satu @ dua baris antara kemasukan Jangan nomborkan senarai rujukan Baris kedua setiap kemasukan, inden (anjak) 5 atau 7 ruang Tajuk buku, nama jurnal, diitalikkan
 47. 47. Panduan Ringkas Penyediaan Senarai Rujukan• Bagi pengarang barat, nama keluarga didahulukan• Susun nama pengarang mengikut abjad• Dahulukan buku yang ditulis bersendirian berbanding buku yang ditulis bersama• Bagi penulis yang sama, dahulukan buku terawal – ikut kronologi• Susun berdasarkan abjad tajuk jika pengarang dan tahun sama
 48. 48. Contoh Penulisan Senarai Rujukan• Buku seorang pengarang• Buku lebih dari seorang pengarang• Buku edisi baru• Maklumat tambahan – jilid• Maklumat tambahan – editor atau penyunting• Maklumat tambahan – penterjemah• Artikel dari buku yang diedit• Jurnal• Ensiklopedia
 49. 49. Contoh Penulisan Senarai Rujukan• Kamus• Terbitan berkala – surat khabar• Terbitan berkala – majalah• Terbitan berkala - buletin• Artikel dari internet• Laporan penyelidikan• Latihan ilmiah• Bahan media – kaset• Bahan media – filem
 50. 50. Buku seorang pengarangMilgrams, S. (2005). The experienceliving in cities. New York: Basic Books.Fadilah Abd. Rahman. (2005).Penyelidikan kualitatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 51. 51. Buku lebih dari seorang pengarangAzam Said, & Saharudin Salleh. (2004). Sukan dan rekreasi: Panduan untuk pelajar. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.Levinson, D., & Langer, T. (2004). Artsof environment. New York: King Crown Press
 52. 52. Buku edisi baruElthon, T. (2002). Philosophy oflanguage (2nd ed.). Massachessetts:Addision Wesley.
 53. 53. Maklumat tambahan – edisi dan bilangan Fairclough, N. (2002). New labour, new language, 3rd ed. (8). New York: MacMillan Company.
 54. 54. Maklumat tambahan – editor atau penyunting Azhar Abu Bakar. (2003). Taksiran dan percukaian: Amalan di Malaysia (Narimah Atan, Peny.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khairul Faisal Ahmad (Ed.). (2004). Isu- isu semasa berkaitan Biro Bantuan Guaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
 55. 55. Maklumat tambahan – penterjemahAry, D. R., & Creemers, B. (2005).Persidangan Meja Bulat: Bahasa Inggerismendepani cabaran (Hazamaratul DamrahSyariat, Pentj.). Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. (Karya asalditerbitkan tahun 2004)
 56. 56. Artikel dari buku yang dieditFrege, J. M, & Grice, G. Z. (2004).Situations and attitudes. In J. Barwise,& R. Carnap (Eds.), Studies in theway of words, 4th ed. (pp. 201-229).Chicago: Chicago University Press.
 57. 57. JurnalIdris Aman. (2003). Analisis wacanakritis perutusan Perdana Menteri Dr.Mahathir Mohamad. Jurnal Bahasa, 3(1), 48-79.
 58. 58. EnsiklopediaKalter, N. (2004). Sosial readjustment. In The PsychosomaticEncyclopedia, 5 (pp. 631-633). New York: Meredith.
 59. 59. KamusNoresah Baharom. (Ed.). (2005).Kamus Dewan (edisi ke-5). KualaLumpur: Dewan Bahasa danPustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005).Kamus Dewan (edisi ke-5). KualaLumpur: Pengarang.
 60. 60. Terbitan berkala – surat khabarLue Kang Heng. (2006, 29 Mei).Pergeseran MCA: Tanggungjawabsiapa? Sin Chew Jit Poh, h. 4.Rhevati Sundram. (2006, 8 Jun). Seniuntuk rakyat. Berita Harian(Selatan), h.12.
 61. 61. Terbitan berkala – majalahIndah Hj. Taip. (2006, 29 Mei). Tiada pekerjaan atau terlalu memilih:Dilema siswa masa kini. Siswa, 25, h.4.Konsep taman dalam rumah. (2006, 1Mei). Impiana, 45, 56.
 62. 62. Terbitan berkala - buletinHassan Ismail. (2006, April).Khasiat buah-buahan tempatan.Buletin FAMA, 7, hlm. 5.6998 pelajar baru mendaftar diri diUUM. (2006, Ogos). Mutakhir UUM,20 (4), 1.
 63. 63. Artikel dari internetHinkle, L. (1993). Teaching English orscience and technology. Retrieved May23, 2006, fromhttp://www.elc.ttc/restro.comJabatan Pengangkutan Jalan. (t.t).Statistik kemalangan maut tahun 2005.Capaian 2 Julai 2006, darihttp://www.jpj.gov.my
 64. 64. Laporan penyelidikanHishamudin Isam. (2005). Peribahasa sebagai medium menyerlah potensidiri kanak-kanak luar bandar.Laporan penyelidikan yang tidakditerbitkan. Fakulti Komunikasi danBahasa Moden, Universiti UtaraMalaysia.
 65. 65. Latihan ilmiahAdam Mohd. Harith. (2005).Membaca fikiran dan mindadari konsep wacana. Projek IlmiahSarjana Muda Pengajian Melayuyang tidak diterbitkan, AkademiPengajian Melayu, Universiti Malaya.
 66. 66. Bahan media – kasetKahn, R., & Perlin, S. (speaker).(2002). Stresslife events:Relationships on health. (CassetteRecording No. 2212). New York:Wiley Co.
 67. 67. Bahan media – filemTiara Eu Abdullah. (Penerbit). (2005).Puteri Gunung Ledang. [filem] KualaLumpur: Eternity Sdn. Bhd.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • kamilahkam

  Jul. 29, 2013
 • SaiyidahFadzil

  Sep. 29, 2013
 • saadiahdani

  Jul. 24, 2014
 • princzamy

  Nov. 13, 2014
 • RinaFaustine

  Sep. 21, 2015
 • Myreaxavier

  May. 8, 2017
 • KhairunnisaMohamadNo1

  May. 16, 2020
 • emailbaie

  Jan. 13, 2021

Vistas

Total de vistas

14.649

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

47

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

8

×