Akhir tahun f1 2016

S
scha shahidaElementary School Teacher at SMK BANDAR RINCHING

Matematik KBSM

NAMA PENUH
KELAS
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2016
MATEMATIK TINGKATAN SATU
MATEMATIK
KERTAS 1
OKTOBER
2 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruangan yang disediakan
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Soalan Markah Penuh Markah
Diperoleh
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
Jumlah
1
SMK BANDAR RINCHING
SEKSYEN 5 BANDAR RINCHING,
43500 SEMENYIH,
SELANGOR
(BEA 4632)
Tel: 03-87247578 Faks: 03-87248206
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak
INSTRUCTION: Answer all questions.
1. (a) Tulis 683 427 dalam perkataan.
Write 683 427 in words
(b) Tulis tiga belas ribu empat ratus lapan puluh tiga dalam angka.
Write thirteen thousand four hundred and eighty-three in figures.
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
2
2
3. (a) Bundarkan 94 505 kepada ribu yang hampir.
Round off 94 506 to the nearest thousand.
(b) Bundarkan 206 458 kepada puluh ribu yang hampir.
Round off 206 458 to the nearest ten thousand
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
5. Hitung setiap yang berikut.
Calculate each of the following.
2. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit 7 bagi setiap nombor yang berikut.
Write down the place value and the digit value of the digit 7 in each of the
following numbers:
Nombor bulat
Whole number
Nilai tempat
Place value
Nilai digit
Value of digit
(a) 270 150
(b) 3 450 719
4. Berapakah yang perlu ditambah kepada 54 601 untuk mendapat 98 007?
What do you have to add to 54 601 to get 98 007?
Jawapan/Answer:
3
4
2
(a) 153 + 19 × 3 =
(b) 82 + 16 ÷ 4 – 29 =
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
6. Hitung.
Calculate.
(a) 128 – 3 (15 + 55 ÷ 5) =
(b) 63 ÷ (48 – 39) + 34 – 4 × 7 =
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
4
2
4
4
4
2
7. Zulkifli membeli sebuah majalah yang berharga RM8, sebuah kamus
berharga RM35 dan sebuah kalkulator saintifik berharga RM30. Cari
jumlah wang yang perlu dibayar oleh Zulkifli.
Zulkifli buys a magazine costing RM 8, a dictionary costing RM 35 and a
scientific calculator costing RM 30. Find the total amount of money he
pays.
Jawapan/Answer:
8. Di dalam sebuah bas terdapat 27 orang penumpang. 16 daripadanya
adalah lelaki. Di perhentian bas Labu, 12 orang penumpang menaiki bas
itu. 7 daripadanya terdiri daripada lelaki. Berapakah jumlah penumpang
perempuan?
There are 27 passengers on the bus. 16 of them are men. At Labu bus
stop, 12 passengers, 7 of them are men, board the bus. How many
women passengers are in the bus now?
Jawapan/Answer:
9. Gaji bulanan Salim ialah RM4 765. Gaji bulanan Wai Keong adalah
RM385 kurang daripada Salim. Mohan dibayar RM420 kurang daripada
Wai Keong. Cari gaji bulanan Mohan.
Salim’s monthly salary is RM4 765. Wai Keong’s monthly salary is
RM385 less than Salim. Mohan is paid RM420 less than Wai Keong.
Find Mohan’s monthly salary.
5
2
3
Jawapan/Answer:
10. Pendapatan bulanan Encik Tan ialah RM3 860. Berapakah jumlah
pendapatan tahunannya?
Mr Tan’s monthly income is RM3 860. What is his annual income?
Jawapan/Answer:
11. Ronald membeli 45 kotak pemadam. Setiap kotak mengandungi 16
pemadam. Dia membahagi sama rata kepada 24 kelas. Berapakah
bilangan pemadam yang diterima setiap kelas?
Ronald buys 45 boxes of erasers. Each box contains 16 erasers. He
divides equally the erasers among 24 classes. How many erasers does
each class get?
Jawapan/Answer:
12. Sebuah kilang menghasilkan 3 961 buah kalkulator setiap hari.
Pada satu hari, 11 buah kalkulator didapati rosak. Kalkulator yang baik
dibungkus ke dalam 25 kotak. Berapakah bilangan kalkulator di dalam
setiap kotak?
A factory produces 3 961 calculators everyday. On a certain day, 11
6
3
3
3
calculators are faulty. The good ones are packed into 25 boxes. How
many calculators are there in one box?
Jawapan/Answer:
13 Lengkapkan urutan nombor yang berikut.
Complete each of the following sequence
(a) 49, 53, , , 65, 69
(b) 3, 12, 48, , 768,
15. (a) Senaraikan nombor perdana antara 15 dan 50
List the prime numbers between 15 and 50
(b) Cari nombor perdana yang paling kecil antara 80 dan 90.
Find the smallest prime number between 80 and 90.
Jawpan/Answer:
(a)
(b)
16. (a) Senaraikan semua factor bagi 28
List all the factors for 28
14. Tuliskan nombor-nombor yang berikut.
Write down the following numbers.
(a) Nombor genap antara 55 dan 63
Even numbers between 55 and 63
(b) Nombor ganjil antara 72 dan 80
Odd numbers between 72 and 80
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
7
3
4
2
3
(b) Senaraikan semua factor bagi 98 dan nyatakan factor perdana bagi 98
Write out all the factors of 98 and state the prime factors for 98
Jawapan/Answer:
(a)
(b)
17. Senaraikan gandaan bagi 8 yang kurang daripada 50.
State the multiples of 8 which are less than 50
Jawapan/Answer:
18. Cari gandaan sepunya yang terkecil (GSTK) bagi 5 dan 9 dengan
menyenaraikan semua gandaan bagi nombor yang diberi.
Find the lowest common multiple for the numbers 5 and 9 by listing out
the multiples
Jawapan/Answer:
19. Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 9, 15 dan 20 dengan
menggunakan kaedah pembahagian berulang.
Find the lowest common multiple (LCM) for 9, 15 and 20 using
8
5
3
2
continuous division method.
Jawapan/Answer:
20. Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 24, 40 dan 64.
Find the highest common factor (HCF) for 24, 40 and 64.
Jawapan/Answer:
Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;
(NURSHAHIDA BT MUDA) (RUHANA BT RASUL)
Guru MP Matematik Penolong KP Matematik
9
3
3
continuous division method.
Jawapan/Answer:
20. Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 24, 40 dan 64.
Find the highest common factor (HCF) for 24, 40 and 64.
Jawapan/Answer:
Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;
(NURSHAHIDA BT MUDA) (RUHANA BT RASUL)
Guru MP Matematik Penolong KP Matematik
9
3
3

Recomendados

31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real por
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] realMarhaizan Sulaiman
35.5K vistas10 diapositivas
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1 por
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1Sabri Ibrahim
75.1K vistas9 diapositivas
100 soalan Matematik Ting2 por
100 soalan Matematik Ting2100 soalan Matematik Ting2
100 soalan Matematik Ting2Roiamah Basri
185.2K vistas30 diapositivas
mid term mathematics exam form 1 por
mid term mathematics exam form 1mid term mathematics exam form 1
mid term mathematics exam form 1Roszaimah Soriadi
7.7K vistas7 diapositivas
Pertengahan tahun form 1 2014 por
Pertengahan tahun form 1 2014Pertengahan tahun form 1 2014
Pertengahan tahun form 1 2014SMK ENGKU HUSAIN SEMENYIH
402 vistas10 diapositivas
Soalan ungkapan algebra por
Soalan ungkapan algebraSoalan ungkapan algebra
Soalan ungkapan algebraRoslina Rashid
5.7K vistas37 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-... por
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...Shasha Wini
341 vistas10 diapositivas
Matematik tingkatan 1 mid term por
Matematik tingkatan 1 mid termMatematik tingkatan 1 mid term
Matematik tingkatan 1 mid termRoszaimah Soriadi
3.2K vistas13 diapositivas
Garis dan sudut por
Garis dan sudutGaris dan sudut
Garis dan sudutcthaiza
4K vistas15 diapositivas
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2 por
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2HudaYusop
1.4K vistas14 diapositivas
100 soalan Matematik Ting1 por
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1Roiamah Basri
228.5K vistas24 diapositivas
Latihan Ithink and kbat math form 2 por
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2Cikgu Nanie
37.4K vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(19)

31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-... por Shasha Wini
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
Shasha Wini341 vistas
Garis dan sudut por cthaiza
Garis dan sudutGaris dan sudut
Garis dan sudut
cthaiza4K vistas
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2 por HudaYusop
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2
Ujian akhir tahun matematik tingkatan 1 2
HudaYusop1.4K vistas
100 soalan Matematik Ting1 por Roiamah Basri
100 soalan Matematik Ting1100 soalan Matematik Ting1
100 soalan Matematik Ting1
Roiamah Basri228.5K vistas
Latihan Ithink and kbat math form 2 por Cikgu Nanie
Latihan Ithink and kbat math form 2Latihan Ithink and kbat math form 2
Latihan Ithink and kbat math form 2
Cikgu Nanie37.4K vistas
Akhir tahun mate tingkatan 1 por Iman Nj
Akhir tahun mate tingkatan 1Akhir tahun mate tingkatan 1
Akhir tahun mate tingkatan 1
Iman Nj473 vistas
Ujian mac ting. 2 2018 por jombelajar
Ujian mac ting. 2 2018Ujian mac ting. 2 2018
Ujian mac ting. 2 2018
jombelajar428 vistas
Latihan Ithink and kbat math form 3 por Cikgu Nanie
Latihan Ithink and kbat math form 3Latihan Ithink and kbat math form 3
Latihan Ithink and kbat math form 3
Cikgu Nanie47.4K vistas
latihan topikal-garis-dan-sudut-ii serta jawapan por Surryaraj Poobalan
latihan topikal-garis-dan-sudut-ii serta jawapanlatihan topikal-garis-dan-sudut-ii serta jawapan
latihan topikal-garis-dan-sudut-ii serta jawapan
Surryaraj Poobalan12.3K vistas
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016 por azmi majid
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
azmi majid1.1K vistas

Similar a Akhir tahun f1 2016

31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-... por
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...Shasha Wini
274 vistas10 diapositivas
soalan math form 1 ujian bln 9.docx por
soalan math form 1 ujian bln 9.docxsoalan math form 1 ujian bln 9.docx
soalan math form 1 ujian bln 9.docxAiNonAMm
183 vistas8 diapositivas
Pat matematik f1 por
Pat matematik f1Pat matematik f1
Pat matematik f1Nabila Hidayah
933 vistas15 diapositivas
Ppt mm f2 por
Ppt mm f2Ppt mm f2
Ppt mm f2Hanafisah Hassan
207 vistas10 diapositivas
Soalan kssr tahun 2 matematik por
Soalan kssr tahun 2 matematikSoalan kssr tahun 2 matematik
Soalan kssr tahun 2 matematikHenry Lijunin
39K vistas38 diapositivas
Percubaan pt3 math por
Percubaan pt3 mathPercubaan pt3 math
Percubaan pt3 mathFiz Za
18.6K vistas13 diapositivas

Similar a Akhir tahun f1 2016(20)

31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-... por Shasha Wini
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-21real-140425082646-...
Shasha Wini274 vistas
soalan math form 1 ujian bln 9.docx por AiNonAMm
soalan math form 1 ujian bln 9.docxsoalan math form 1 ujian bln 9.docx
soalan math form 1 ujian bln 9.docx
AiNonAMm183 vistas
Soalan kssr tahun 2 matematik por Henry Lijunin
Soalan kssr tahun 2 matematikSoalan kssr tahun 2 matematik
Soalan kssr tahun 2 matematik
Henry Lijunin39K vistas
Percubaan pt3 math por Fiz Za
Percubaan pt3 mathPercubaan pt3 math
Percubaan pt3 math
Fiz Za18.6K vistas
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit por Faizal Gapor
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak editEvidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Evidens sp pbs matematik kssr 2 jpnp brisdale tak edit
Faizal Gapor1.8K vistas
Full evidens tahun 2 por ah Tom Raub
Full evidens tahun 2Full evidens tahun 2
Full evidens tahun 2
ah Tom Raub1.4K vistas
55634881 mid-year-exam-form-1-paper-2 por priya5594
55634881 mid-year-exam-form-1-paper-255634881 mid-year-exam-form-1-paper-2
55634881 mid-year-exam-form-1-paper-2
priya5594498 vistas
Minda pagi maths (sambungan) por Musniza Mus
Minda pagi maths (sambungan)Minda pagi maths (sambungan)
Minda pagi maths (sambungan)
Musniza Mus2K vistas
Minda pagi maths (sambungan) por Sarina Salim
Minda pagi maths (sambungan)Minda pagi maths (sambungan)
Minda pagi maths (sambungan)
Sarina Salim2.5K vistas
Fokus penting topik pecahan konsep por share with me
Fokus penting topik pecahan  konsepFokus penting topik pecahan  konsep
Fokus penting topik pecahan konsep
share with me3K vistas
Ujian mac matematik tahun2 k2 por farhatna
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2
farhatna304 vistas
Ujian mac matematik tahun2 k2 por farhatna
Ujian mac matematik tahun2 k2 Ujian mac matematik tahun2 k2
Ujian mac matematik tahun2 k2
farhatna249 vistas
Soalan akhir tahun kertas 1 2018 por wanikram2
Soalan akhir tahun kertas 1 2018Soalan akhir tahun kertas 1 2018
Soalan akhir tahun kertas 1 2018
wanikram210 vistas
UPSR Math Problem Solving por sealih
UPSR Math Problem SolvingUPSR Math Problem Solving
UPSR Math Problem Solving
sealih9.3K vistas

Akhir tahun f1 2016

 • 1. NAMA PENUH KELAS PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2016 MATEMATIK TINGKATAN SATU MATEMATIK KERTAS 1 OKTOBER 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN: 1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu 2. Tulis nama dan kelas anda pada ruangan yang disediakan 3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 Jumlah 1 SMK BANDAR RINCHING SEKSYEN 5 BANDAR RINCHING, 43500 SEMENYIH, SELANGOR (BEA 4632) Tel: 03-87247578 Faks: 03-87248206
 • 2. Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak INSTRUCTION: Answer all questions. 1. (a) Tulis 683 427 dalam perkataan. Write 683 427 in words (b) Tulis tiga belas ribu empat ratus lapan puluh tiga dalam angka. Write thirteen thousand four hundred and eighty-three in figures. Jawapan/Answer: (a) (b) 2 2
 • 3. 3. (a) Bundarkan 94 505 kepada ribu yang hampir. Round off 94 506 to the nearest thousand. (b) Bundarkan 206 458 kepada puluh ribu yang hampir. Round off 206 458 to the nearest ten thousand Jawapan/Answer: (a) (b) 5. Hitung setiap yang berikut. Calculate each of the following. 2. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit 7 bagi setiap nombor yang berikut. Write down the place value and the digit value of the digit 7 in each of the following numbers: Nombor bulat Whole number Nilai tempat Place value Nilai digit Value of digit (a) 270 150 (b) 3 450 719 4. Berapakah yang perlu ditambah kepada 54 601 untuk mendapat 98 007? What do you have to add to 54 601 to get 98 007? Jawapan/Answer: 3 4 2
 • 4. (a) 153 + 19 × 3 = (b) 82 + 16 ÷ 4 – 29 = Jawapan/Answer: (a) (b) 6. Hitung. Calculate. (a) 128 – 3 (15 + 55 ÷ 5) = (b) 63 ÷ (48 – 39) + 34 – 4 × 7 = Jawapan/Answer: (a) (b) 4 2 4 4 4 2
 • 5. 7. Zulkifli membeli sebuah majalah yang berharga RM8, sebuah kamus berharga RM35 dan sebuah kalkulator saintifik berharga RM30. Cari jumlah wang yang perlu dibayar oleh Zulkifli. Zulkifli buys a magazine costing RM 8, a dictionary costing RM 35 and a scientific calculator costing RM 30. Find the total amount of money he pays. Jawapan/Answer: 8. Di dalam sebuah bas terdapat 27 orang penumpang. 16 daripadanya adalah lelaki. Di perhentian bas Labu, 12 orang penumpang menaiki bas itu. 7 daripadanya terdiri daripada lelaki. Berapakah jumlah penumpang perempuan? There are 27 passengers on the bus. 16 of them are men. At Labu bus stop, 12 passengers, 7 of them are men, board the bus. How many women passengers are in the bus now? Jawapan/Answer: 9. Gaji bulanan Salim ialah RM4 765. Gaji bulanan Wai Keong adalah RM385 kurang daripada Salim. Mohan dibayar RM420 kurang daripada Wai Keong. Cari gaji bulanan Mohan. Salim’s monthly salary is RM4 765. Wai Keong’s monthly salary is RM385 less than Salim. Mohan is paid RM420 less than Wai Keong. Find Mohan’s monthly salary. 5 2 3
 • 6. Jawapan/Answer: 10. Pendapatan bulanan Encik Tan ialah RM3 860. Berapakah jumlah pendapatan tahunannya? Mr Tan’s monthly income is RM3 860. What is his annual income? Jawapan/Answer: 11. Ronald membeli 45 kotak pemadam. Setiap kotak mengandungi 16 pemadam. Dia membahagi sama rata kepada 24 kelas. Berapakah bilangan pemadam yang diterima setiap kelas? Ronald buys 45 boxes of erasers. Each box contains 16 erasers. He divides equally the erasers among 24 classes. How many erasers does each class get? Jawapan/Answer: 12. Sebuah kilang menghasilkan 3 961 buah kalkulator setiap hari. Pada satu hari, 11 buah kalkulator didapati rosak. Kalkulator yang baik dibungkus ke dalam 25 kotak. Berapakah bilangan kalkulator di dalam setiap kotak? A factory produces 3 961 calculators everyday. On a certain day, 11 6 3 3 3
 • 7. calculators are faulty. The good ones are packed into 25 boxes. How many calculators are there in one box? Jawapan/Answer: 13 Lengkapkan urutan nombor yang berikut. Complete each of the following sequence (a) 49, 53, , , 65, 69 (b) 3, 12, 48, , 768, 15. (a) Senaraikan nombor perdana antara 15 dan 50 List the prime numbers between 15 and 50 (b) Cari nombor perdana yang paling kecil antara 80 dan 90. Find the smallest prime number between 80 and 90. Jawpan/Answer: (a) (b) 16. (a) Senaraikan semua factor bagi 28 List all the factors for 28 14. Tuliskan nombor-nombor yang berikut. Write down the following numbers. (a) Nombor genap antara 55 dan 63 Even numbers between 55 and 63 (b) Nombor ganjil antara 72 dan 80 Odd numbers between 72 and 80 Jawapan/Answer: (a) (b) 7 3 4 2 3
 • 8. (b) Senaraikan semua factor bagi 98 dan nyatakan factor perdana bagi 98 Write out all the factors of 98 and state the prime factors for 98 Jawapan/Answer: (a) (b) 17. Senaraikan gandaan bagi 8 yang kurang daripada 50. State the multiples of 8 which are less than 50 Jawapan/Answer: 18. Cari gandaan sepunya yang terkecil (GSTK) bagi 5 dan 9 dengan menyenaraikan semua gandaan bagi nombor yang diberi. Find the lowest common multiple for the numbers 5 and 9 by listing out the multiples Jawapan/Answer: 19. Cari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 9, 15 dan 20 dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Find the lowest common multiple (LCM) for 9, 15 and 20 using 8 5 3 2
 • 9. continuous division method. Jawapan/Answer: 20. Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 24, 40 dan 64. Find the highest common factor (HCF) for 24, 40 and 64. Jawapan/Answer: Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh; (NURSHAHIDA BT MUDA) (RUHANA BT RASUL) Guru MP Matematik Penolong KP Matematik 9 3 3
 • 10. continuous division method. Jawapan/Answer: 20. Cari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 24, 40 dan 64. Find the highest common factor (HCF) for 24, 40 and 64. Jawapan/Answer: Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh; (NURSHAHIDA BT MUDA) (RUHANA BT RASUL) Guru MP Matematik Penolong KP Matematik 9 3 3