Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

PEE de Tàrrega curs 2009 -10

 1. Ens plau presentar-vos el nou catàleg d’actuacions del curs 2009/10. Es tracta d’una recopilació de totes les actuacions emmarcades al Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat de Tàrrega que ja s’han dut a terme i les que es tenen previsió de realitzar fins a finals de juliol. El PEE és el resultat de la suma d’esforços entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tàrrega que complementa l’acció educativa dels centres escolars per aconseguir, entre altres objectius promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, fomentar l’ús de la llengua catalana, reduir desigualtats, millorar l’èxit escolar, fomentar i enfortir les xarxes educatives i els vincles entre famílies, centres i ciutat. Al PEE treballem des del curs 2005/06 per i amb tota la població escolar de 0 a 18 anys i tota la comunitat educativa en general, però amb una especial sensibilitats pels sectors més desfavorits. Tal com diu el lema d’aquest any “TOTS EDUQUEM”: l’escola, la família, les entitats,... per tal de construir un model de societat més cohesionada, més integradora i més intercultural.
 2. Totes les activitats que es duen a terme des del Pla Educatiu d’Entorn s’inclouen dins d’algun d’aquest blocs, segons els objectius que volem assolir: • Incrementar l’èxit acadèmic. • Contribuir a millorar les condicions d’escolarització • Potenciar l’equitat i la participació. •Millorar l’ús social de la llengua catalana. •Potenciar els espais de convivència •Potenciar l’educació en el lleure. •Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa •Promoure la sostenibilitat en les actuacions.
 3. BLOC 1. Incrementar l’èxit acadèmic
 4. Suport Escolar fora de l’horari lectiu per donar condicions d’estudi adequades, fomentar hàbits i actituds positives per a l’aprenentatge. •Destinataris: Alumnes de Primària i Secundària amb necessitats específiques. •Dates: d’octubre a maig de 2010 •Centres amb PROA: J. Verdaguer, A. Guimerà, A. Costafreda i M. de Pedrolo. • Centres amb dotació del PEE: Escola Pia i Escola Sant Josep.
 5. Alumnes Atesos el 1r Trimestre: PRIMÀRIA SECUNDÀRIA Escola Jacint Verdaguer 30 ---- Escola Àngel Guimerà 32 ---- Escola Pia 16 26 Escola Sant Josep 23 21 Institut M. de Pedrolo ---- 35 Institut A. Costafreda ---- 18 Totals: 101 100
 6. Activitat que pretén familiaritzar els nens i les nenes amb els llibres, amb l’hàbit de la lectura i l’ús de la biblioteca i els seus recursos. •Destinataris: Alumnat de P3. •Lloc: Escola Maria Mercè Marçal •Dates: 19 de gener de 2010.
 7. Activitat per tal de facilitar centres d’interès per treballar nous coneixements i habilitats bàsiques. •Destinataris: Alumnes de la UEC de Tàrrega •Lloc: Escola d’Adults •Dates: d’octubre a abril de 2010 •Organitza: Responsables de la UEC . Es presenten al premi Llanterna Digital.
 8. BLOC 2. Millorar les condicions d’escolarització
 9. Activitat per afavorir la creació de grups de familiars de la comunitat magrebina que puguin dinamitzar la participació en els centres de les famílies d’aquesta comunitat. •Lloc: Escola Àngel Guimerà •Dates: 7,14 i 21 d’abril de 2010
 10. Activitat per contrastar que tot l’alumnat d’ESO empadronat a la ciutat estiguin degudament escolaritzat. •Temporalització: 1 vegada al mes •Participa: PEE, OME i la Tècnica d’Immigració
 11. BLOC 3. Potenciar l’equitat i la participació
 12. Accions de sensibilització i promoció de les activitats del PEE. •Destinataris: Alumnes de Primària i Secundària de tots els centres. •Dates: desembre de 2009
 13. Oferir suports econòmics per l'adquisició de llibres de text i fomentar la participació en sortides i activitats extraescolars. •Destinataris: Alumnes de tots els centres educatius.
 14. Activitat per donar a conèixer el Sistema Educatiu català i el funcionament dels centres educatius, així com les activitats educatives que s’hi relacionen. •Destinataris: Pares i mares del col.lectiu àrab, darija i amazic. •Lloc: Escola Àngel Guimerà. •Dates: Dilluns, 9 de novembre de 2009.
 15. •Destinataris: Alumnat en situació socioeconòmica desfavorida que no disposen del material didàctic i llibres de text i que no s’han pogut acollir a cap mena d’ajuts per aquest motiu. •Gestionen les ajudes els centres conjuntament amb la Treballadora Social de l’EAP. •Les ajudes aniran directament als centres.
 16. BLOC 4. Millorar l’ús social del català i respectar la diversitat lingüística
 17. Activitat per apropar d’una manera lúdica a l’alumnat nouvingut a la llengua catalana i la creació de llaços afectius entre els nois/noies de la població. •Destinataris: Nens i nenes nouvinguts de 6 a 16 anys •Inscrits: 17 nois/es (el curs passat) •Lloc: Aula de Formació d’Adults •Dates: Del 6 al 31 de juliol (matins)
 18. Activitat de sensibilització específica respecte a l'adopció de la llengua catalana com a llengua comuna i respecte a la diversitat lingüística. •Destinataris: Alumnes d’ESO i Batx •Centres Participants: Institut Manuel de Pedrolo: 2 tallers Escola Sant Josep: 2 tallers •Dates: Durant el segon Trimestre. Tallers Temportizació i durada: 2h de 2h en horari lectiu.
 19. •Destinataris: Nens i nenes de 6 a 16 anys •Organització: 4 grups per trams d’edat 6-8 / 8-10 / 10-12 /12-16 •Lloc: Al Centre d’Entitats •Dates: De l’11 de gener fins al 31 de maig, els dilluns i dimecres.
 20. BLOC 5. Espais de convivència i compromís cívic.
 21. Activitat per fomentar la formació de les famílies. Cicle de 7 xerrades variades sobre diferents temes proposats per les AMPES. •Destinataris: Les AMPES de tots els centres. •Lloc: Sala Annexa de la Biblioteca Comarcal. •Dates: 1 per mes, menys al novembre. •Horaris: Els dijous a les 21,30h.
 22. Activitat per fomentar la solidaritat, la participació i el civisme. •Destinataris: Tot l’alumnat de Tàrrega. •Lloc: Plaça Major •Dates: 29 de gener de 2010. •Organitza: Assemblea Targarina per la Pau i l’Ajuntament de Tàrrega.
 23. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Tàrrega, per crear itineraris d'inserció sociolaboral. •Destinataris: Alumnes de les Aules Obertes. •Places: 5 a la Brigada Municipal i 2 a les Llars d’Infants •Dates: A partir del 2n Trimestre . Un matí per setmana. •Centres Participants: Institut Alfons Costafreda i Escola Sant Josep.
 24. Facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del centre. Facilitar el coneixement i la utilització del català com a llengua d'ús i de relació social. •Destinataris: Mares i Pares. •Inscrits: 66 •Lloc: Escola À. Guimerà, Escola J. Verdaguer, Escola M. Mercè Marçal, i Escola Sant Josep
 25. Conferencies i tallers pels alumnes i la ciutadania per tal de fomentar la interculturalitat. •Destinataris: Ciutadania en General •Dates: Del 25 de setembre al 25 d’octubre.
 26. Tallers ludico-educatius per promoure el coneixement i l’intercanvi integeneracional. •Destinataris:Avis de la Residencia Sant Antoni i els nens participants al Casal d’Estiu. •Lloc: Residencia Sant Antoni •Dates: al Juliol, tres dies. •Tallers: Bitlles, Teatre,…
 27. Activitat extraescolar de coneixement de les diferents danses del Món i del Ball de Bastons Targarins. •Destinataris: Nens i nenes de 4 a 12 anys. •Inscrits: 50 alumnes. •Lloc: Ateneu de Tàrrega. Dissabtes al matí •Dates: Del 7 de novembre al 8 de maig. •Cloenda amb una exhibició per la Festa Major.
 28. BLOC 6. L’educació en el lleure
 29. Els Centres adscrits al Pla Català de l’Esport, han organitzat per al seu alumnat diverses activitats esportives. Centres que formen part del Pla: Escola Àngel Guimerà Escola Jacint Verdaguer Institut Alfons Costafreda Escola Sant Josep
 30. Potenciar la participació en activitats artístiques i el lleure actiu a l’alumnat amb NEE. •Inscrits: 15 nens (el curs passat) •Lloc: Casa de Colònies a Bellver de Cerdanya (el curs passat) •Dates: 3 dies al Juliol de 2010. •Organitza: AMPA de l’Escola Alba.
 31. BLOC 7. Treball i aprenetatge en xarxa
 32. Activitat per formar els futurs monitors del reforç escolar. •Destinataris: Estudiants de 16 a 18 anys •Dates: 4 dies al juliol de 2010. •Organitza: Fundació Verge Blanca •Reunió de cord. a inicis d’octubre.
 33. Activitat de promoció de la llengua escrita i coneixement dels mitjans de comunicació locals. •Destinataris: Alumnes de Primària i Secundària •Dates: Quinzenalment de novembre a maig es publicaran els articles. •Col·labora: Revista Nova Tàrrega
 34. Activitat de promoció d'incentivació de la lectura entre l’alumnat i la ciutadania de Tàrrega. •Destinataris: Alumnes de 6è de Primària. •Centres Participants: •Escola Sant Josep, Escola Jacint Verdaguer, Escola Àngel Guimerà i Escola Pia. Escola Maria Mercè Marçal (1r de primària) •Dates: Dues setmanes abans de Sant Jordi •Col·labora: Foment Targarí
 35. Activitat per a l'anàlisi i millora de les necessitats i l’optimització dels recursos del pla Educatiu d'Entorn. •Destinataris: Membres de les Comissions del PEE •Lloc: Servei Educatiu de l’Urgell •Dates: 18 de febrer de 2010. Sessió única de 3h. •Organitza: Serveis Territorials d’Educació de Lleida
 36. Activitat per conèixer millor el sistema educatiu del Marroc i poder així atendre millor el principal col·lectiu d’alumnat nouvingut que tenim. •Destinataris: Mestres i Comunitat Educativa •Lloc: Escola Àngel Guimerà •Dates: 10 de febrer de 2010. •Organitza: Associació IBN Batuta.
 37. BLOC 8. Sostenibilitat en les Actuacions
 38. Activitat de dinamització de la UEC i les Aules Obertes dels Centres Educatius. Implementació de Projectes d’Actuació. •Destinataris: Professors i Responsables de UEC, Aules Obertes, i Tècnics de l’Ajuntament. •Inscrits: 18 inscrits. •Lloc: Servei Educatiu de l’Urgell. •Dates: (4 sessions) 1 i 8 de febrer . Altres a concretar. De 6 a 8h. •Organitza: Centre Promotor d’Aprenentatge Servei
Publicidad