Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Narodzenie Jezusa

4.864 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Narodzenie Jezusa

 1. 1. Narodzenie Jezusa kilka spostrzeżeo
 2. 2. Wiele osób postrzega dziś narodzenie Jezusaw nazbyt sielankowy sposób. Boże Narodzenieto czas prezentów, choinki, ckliwych kolęd…Kiedy jednak bliżej poznaje się sytuację, wktórej żyli Maryja i Józef, dostrzec można, jakodważnymi ludźmi się okazali.Na co warto zwrócić uwagę próbujączrozumieć to, co wydarzyło się ponad 2000 lattemu?Oto kilka spraw.
 3. 3. Matka Jezusa i Józef, jej mąż, byli ubogimi ludźmi. Utrzymywalisię z fizycznej pracy w Nazarecie, niewielkiej miejscowości w tejczęści ziemi świętej, którą nazywano GALILEA.To ludzie religijni, pobożni, prości. To ludzie otwarci na Boga iJego działanie w świecie.Bóg wybrał to, co ubogie, słabe, zwyczajne.Bóg nie potrzebuje „potęgi tego świata, aby realizować swojeplany”. Bóg przychodzi do tych, którzy są na Niego otwarci. Obecności i mocy Boga doświadczają ci, którzy są na Niego otwarci. Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – rodzina z Nazaretu przy pracy
 4. 4. Był to również czas okupacji rzymskiej. Naród, z któregowywodził się Jezus, był ciemiężony zarówno przez„swojego” władcę, jakim był Herod, jak i Rzymian.Był to niebezpieczny czas. Czas braku wolności. Czaswykorzystywania ubogich i słabych.Niektórzy rezygnowali z wierności wobec Boga i wchodziliw układy z rządzącymi poganami. Jezus wybrał do grona Apostołów jednego z poborców podatkowych – Mateusza (sic!) Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – rzymski poborca podatkowy
 5. 5. Władza była podzielona, chod faktycznie rządzili tylkoRzymianie. Herod był całkowicie od nich zależny.Był to człowiek okrutny. Pod koniec życia obłąkany. Zestrachu i obsesji utraty władzy kazał zabid nawet swegosyna.On był odpowiedzialny za masakrę w Betlejem, gdy wydałrozkaz zamordowania chłopców do drugiego roku życia,obawiając się, że wśród nich jest przyszły król – mesjasz. Herod jest przykładem człowieka, który „ma obsesję” na punkcie Boga i stara się Go zniszczyd. Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – Herod Stary ze swoim synem Antypasem
 6. 6. Przed narodzeniem Jezusa miały miejsce dwa ważnewydarzenia. Pierwszym z nich było SPOTKANIE ZACHARIASZAZ ANIOŁEM w świątyni jerozolimskiej, podczas któregodowiedział się, że jego niepłodna żona pocznie syna. Faktycznie,Elżbieta, żona Zachariasza, kuzynka Matki Jezusa urodziła syna– Jana, który później otrzymał przydomek Chrzciciel. Zachariaszpozostawał niemy do momentu narodzin syna, ponieważ nieuwierzył w to, co Anioł zapowiedział. Dla Boga nie ma nic niemożliwego! Jak trudno było uwierzyd w to Zachariaszowi! Tobie niekiedy też nie jest łatwiej, czyż nie?! Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – Zachariasz w świątyni jerozolimskiej
 7. 7. Co czuła i co myślała w tym momencie anielskiegozwiastowania młoda Maryja?Zaskoczona. Zdumiona… pozwalająca Bogu działać w Jejżyciu choć nie rozumiała w pełni tego, jak się sprawy potoczą.Bóg jest Bogiem – więc nad wszystkim będzie czuwał.„Oto ja służebnica Pańska” – niech się dzieje Twoja wola,Boże! Dla Boga nie ma nic niemożliwego! Bóg jeśli nie musi, nie narusza praw natury, ale jednocześnie NIE JEST TYMI PRAWAMI Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – Maryja przed aniołem Gabrielem SKRĘPOWANY!!!
 8. 8. „Dlaczego Bóg wybrał mnie? Jestem nikim…” – pytamłoda Maryja starszą kuzynkę Elżbietę.„Dlaczego ja?” – to pytanie wielu osób, wobec którychBóg wypowiedział swoje słowo. Nie jestem jakośszczególnie zdolna, piękna, silna, itp…Wiesz co?! Bogu jest to niepotrzebne. Jedyne czegopotrzebuje to otwarte i życzliwe Mu serce człowieka. Jakże często próbujemy Boga zrozumied stosując LUDZKI SPOSÓB MYŚLENIA! Tymczasem Jego myśli nie są naszymi myślami…Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – rozmowa Elżbiety z Maryją
 9. 9. Myśląc o Bożym Narodzeniu można zapomnied, że był to przezpewien czas OKRES OGROMNEGO KRYZYSU w małżeostwieJózefa i Maryi.Bóg nie pozostawia Józefa samego w tym trudnym dla niegoczasie. „Dotyka” go i przynosi zrozumienie przez anioła w czasiesnu…Jakże dużo zaryzykowała młodziutka Maryja, wiedząc, że jeśliJózef nie uwierzy, to ona może zostad ukamienowana za zdradę… Ewangelia określa Józefa słowem „mężczyzna sprawiedliwy”. W pojęciu tym kryją się takie słowa jak: pobożny, wierny Bogu… Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – szok Józefa po powrocie Maryi od Elżbiety
 10. 10. Ta scena chce nam przekazad ważną sprawę. Przy małym,bezbronnym Jezusie i Jego Rodzinie są jako pierwsiubodzy, słabi, na pozór nic nieznaczący pasterze.Oni rozpoznają czas. Rozpoznają znaki. „Słyszą” orędzieanielskie, które rozbrzmiewa w przestworzach…I nie pogardzają Bogiem, chod wydaje się słaby, kruchy, nicnieznaczący, niepozorny… Rodzina Jezusa to Kościół. Jesteś w tej rodzinie czy stoisz obok, bo wydaje ci się ona „dziwna, śmieszna, słaba, itp...?” Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – pasterze przychodzący do groty w Betlejem
 11. 11. To nie bogactwo czy ubóstwo otwiera lub zamyka namdrogę do Boga, lecz brak „mądrości” Bożej, otwartości naprawdę i dobro oraz brak odwagi, by wyruszyd NAPOSZUKIWANIE BOGA.Mędrcy pokonują „długą trasę”, aby znaleźd się chod przezchwilę przy ”królu-mesjaszu”…A wcześniej wytrwale zgłębiają ludzką wiedzę,prowadzącą ich stopniowo do POZNANIA BOGA. Szanuj ludzką wiedzę! Rozwijaj to, co poprzednicy wyjaśnili. Rozum to dar Boży, nie marnuj Go!Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – mędrcy wpatrujący się w gwiazdy na niebie
 12. 12. Pierwsze lata małżeostwa Maryi i Józefa były nieustannątułaczką. Ciągłym zagrożeniem… brakiem stabilizacji.Ubodzy. Odważni. Chroniący Boże Dziecko. Bóg pozwoliłBYD BEZBRONNYM.Ofiarowali Bogu to, co mieli. Ofiarowali ochoczo.Warto mied to w pamięci gdy przychodzi 25 grudnia –święto narodzenia Jezusa, by nie popaśd w pogaoskieprzeżywanie tej chrześcijaoskiej prawdy wiary! Józef to był gośd!!! Bóg zaproponował Mu niezwykłą rolę w życiu, a ten się zaangażował na całego … na nasze szczęście Fot. Kadr z filmu „The Nativity Story” – Józef uciekający z Jezusem i Maryją

×