Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

GOLang, RFID i C - HardGroup Langs #1

235 visualizaciones

Publicado el

Pamiętacie jeszcze prezentację o RFID i raspberry? Teraz czeka nas powrót do problemu. Wrócę do omawianych problemów i pokażę jak zdecydowałem się je rozwiązać. Dlaczego poprzednie rozwiązanie było błędne.
Posłuchamy o c, golang i sprzęcie. Czyli o nowym języku od google i jego zastosowaniach w mikrokomputerach. Podczas prezentacji omówię podstawową składnię go. Poruszę temat cgo, mieszania go z c i programowania niskopoziomowym. Poruszę temat współbieżności i udowodnię, że programowanie współbieżne to nie tylko domena wielkich serwerów.
Kod open source:
https://github.com/firmom/go-rfid-rc522

Publicado en: Ingeniería
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

GOLang, RFID i C - HardGroup Langs #1

 1. 1. GOLang & RFID
 2. 2. Co to RFID?
 3. 3. “RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu.” - Wikipedia
 4. 4. Zarys historyczny
 5. 5. GOLang
 6. 6. CGO
 7. 7. Import C // #include <stdio.h> // #include <errno.h> import "C" // #cgo CFLAGS: -DPNG_DEBUG=1 // #cgo amd64 386 CFLAGS: -DX86=1 // #cgo LDFLAGS: -lpng // #include <png.h> import "C" // #cgo pkg-config: png cairo // #include <png.h> import "C"
 8. 8. Referencje do C package main // typedef int (*intFunc) (); // int // bridge_int_func(intFunc f) // { // return f(); // } // int fortytwo() // { // return 42; // } import "C" import "fmt" func main() { f := C.intFunc(C.fortytwo) fmt.Println(int(C.bridge_int_func(f))) // Output: 42 }
 9. 9. Typy func C.CString(string) *C.char func C.CBytes([]byte) unsafe.Pointer func C.GoString(*C.char) string func C.GoStringN(*C.char, C.int) string func C.GoBytes(unsafe.Pointer, C.int) []byte
 10. 10. GO w C //export MyFunction func MyFunction(arg1, arg2 int, arg3 string) int64 {...} //export MyFunction2 func MyFunction2(arg1, arg2 int, arg3 string) (int64, *C.char) {...} extern int64 MyFunction(int arg1, int arg2, GoString arg3); extern struct MyFunction2_return MyFunction2(int arg1, int arg2, GoString arg3);
 11. 11. Budujemy ● Na rpi ● Na pc > GOARM=6 GOARCH=arm GOOS=linux go build examples/raspi_blink.go > go build -ldflags "-w" .main.go
 12. 12. RFID - Aplikacja
 13. 13. Main func main() { reader, _ := rc522.NewRfidReader() readerChan, _ := rfid.NewReaderChan(reader) rfidChan := readerChan.GetChan() doSomethingCount := 0 for { select { case id := <-rfidChan: fmt.Println(id) default: doSomethingCount++ fmt.Println(" ... ", doSomethingCount) time.Sleep(1000 * time.Millisecond) } } }
 14. 14. Interfejs package rfid type RfidReader interface { ReadId() (string, error) }
 15. 15. Kanał do odczytu danych type ReaderChan struct { reader RfidReader ch chan string } func NewReaderChan(reader RfidReader) (*ReaderChan, error) { reducReader, err := NewReducer(reader) if err != nil { return nil, err } c := &ReaderChan{ reader: reducReader, ch: make(chan string, 1), } go c.loop() return c, nil }
 16. 16. Odczyt z pętli func (c *ReaderChan) loop() { for { id, err := c.reader.ReadId() if err != nil { continue } c.ch <- id } } func (c *ReaderChan) ReadId() (string, error) { return <-c.ch, nil } func (c *ReaderChan) GetChan() chan string { return c.ch }
 17. 17. Reducer func (r *Reducer) ReadId() (string, error) { id, err := r.reader.ReadId() if err != nil { r.oldvalue = "" return id, err } if id == r.oldvalue { return id, fmt.Errorf("RFID: duplicate id echo") } r.oldvalue = id return id, err }
 18. 18. RFID - Adapter C
 19. 19. Nagłówek package rc522 // #cgo CFLAGS: -I${SRCDIR}/libs/ // #cgo LDFLAGS: -L${SRCDIR}/libs/ -lbcm2835 // #include <rc522_public.c> import "C" import ( "fmt" rfid "github.com/firmom/go-rfid-rc522/rfid" ) var ( instance rfid.RfidReader = nil )
 20. 20. RfidReader type RfidReader struct{} func NewRfidReader() (rfid.RfidReader, error) { if instance == nil { errCode, err := C.InitRC522RfidReader() if err != nil { return nil, err } if errCode != 0 { return nil, fmt.Errorf("Init rc522 fail with code: %s", errCode) } instance = rfid.RfidReader(RfidReader{}) } return instance, nil }
 21. 21. Odczyt z czytnika func (r RfidReader) ReadId() (string, error) { response, err := C.ReadIdByRC522() if err != nil { return "", err } if response.errorCode != C.NO_ERROR { return "", fmt.Errorf("Read rc522 fail with code: %s", response.errorCode) } return C.GoString(&response.id[0]), nil }
 22. 22. RFID - Czysty C
 23. 23. Odczyt z czytnika uint8_t InitRC522RfidReader(void) { uint16_t sp; sp = (uint16_t) (250000L / DEFAULT_SPI_SPEED); if (!bcm2835_init()) { return 1; } bcm2835_spi_begin(); bcm2835_spi_setBitOrder(BCM2835_SPI_BIT_ORDER_MSBFIRST); // The default bcm2835_spi_setDataMode(BCM2835_SPI_MODE0); // The default bcm2835_spi_setClockDivider(sp); // The default bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835_SPI_CS0); // The default bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS0, LOW); // the default InitRc522(); return 0; }
 24. 24. Inicjalizacja rc522 void InitRc522(void) { PcdReset(); PcdAntennaOn(); }
 25. 25. Odczyt struct CardIdResult ReadIdByRC522() { //vars... statusRfidReader = find_tag(&CType); if (statusRfidReader == TAG_NOTAG) { //... } else if (statusRfidReader != TAG_OK && statusRfidReader != TAG_COLLISION) { //... } if (select_tag_sn(serialNumber, &serialNumberLength) != TAG_OK) { //... } p = result.id; for (loopCounter = 0; loopCounter < serialNumberLength; loopCounter++) { sprintf(p, "%02x", serialNumber[loopCounter]); p += 2; } *(p++) = 0; result.status = TAG_STATUS; result.errorCode = NO_ERROR; return result; }
 26. 26. Czas na demo
 27. 27. Pytania?
 28. 28. go-rfid-rc522 https://github.com/firmom/go-rfid-rc522
 29. 29. Dziękuję za uwagę

×