Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Security Session(20)

Publicidad

Co vše skrývá síťový provoz a jak detekovat kybernetické hrozby? / MARTIN ŠKODA [FLOWMON NETWORKS, A.S.]

 1. Martin Škoda, Product Manager Co vše skrývá síťový provoz a jak detekovat kybernetické hrozby skoda@flowmon.com
 2. • Výrobce moderních řešení pro monitoring a zabezpečení počítačových sítí • Fakta  Založeno v 2007 jako univerzitní spin-off  50+ zaměstnanců, 600+ zákazníků  Obrat > 200 mil. CZK  Vlastní výzkum a vývoj • Úspěchy  Gartner MQ (NPMD) 2016  Deloitte CE Technology Fast 50 (3x)  Top 100 Czech ICT ranking Co děláme?
 3. Bezpečnost na perimetru Firewall IDS/IPS UTM Application firewall Web filter E-mail security SSH Access Perimeter Security
 4. Bezpečnost koncových stanic Antivir Personální firewall Antimalware Antirootkit Endpoint DLP Bezpečnost na perimetru Bezpečnost koncových stanic
 5. Co nám chybí? Bezpečnost na perimetru Bezpečnost koncových stanic Viditelnost do sítě a bezpečnost
 6. Přístupy monitorování • SNMP monitoring  Velikost přenesených dat, počet packetů, dostupnost služeb. • Flow monitoring  Detailní viditelnost do síťového provozu a jeho struktury. • Analýza paketů  Získávání informací z obsahu paketů pro forenzní účely a viditelnosti do vyšších vrstev. Basic monitoring Next-generation monitoring
 7. Princip flow monitoringu
 8. Flow vs. Analýza paketů Silné stránky Slabé stránky Flow data • Pracuje na vysokorychlostních sítích • Odolná vůči šifrované komunikaci • Viditelnost do provozu a reporting • Analýza chování sítě • Informace z vrstev L3/L4 • Někdy chybí dostatek detailů • Samplování (routere, switche) Analýza paketů • Plný provoz na síti • Dostatek detailů • Forenzní analýza • Detekce na základě signatur • Nepoužitelné pro šifrovaný provoz • Příliš mnoho detailů • Náročné na zdroje • Který přístup si vybrat?  Nejlepší je kombinovat oba přístupy v jediném řešení  Síťové sondy provádí paketovou analýzu a doplňují flow záznam o informace z obsahu paketů.
 9. Architektura Monitorování síťového provozu Sběr statistik o provozu Vizualizace a detekce anomálií Sondy • samostatné pasivní zdroje statistik ze sítě - flow data Kolektor • úložiště, vizualizace a vyhodnocení síťových statistik Softwarové moduly • detekce anomálií, záznam provozu, monitorování výkonu aplikací …
 10. • Monitorování provozu v síti (flow data - NetFlow/IPFIX)  Kompletní viditelnost do dění v síti  Real-time a historická data pro LAN & WAN & komunikaci do Internetu  Optimalizace správy a provozu sítě  Efektivní troubleshooting • Bezpečnost datové sítě (NBA, NBAD)  Založeno na behaviorální analýze, nikoliv známých signaturách  Detekce pokročilého malware, zero-day útoků, podezřelých přenosů dat, změn chování a dalších incidentů Z pohledu uživatele
 11. • Záznam provozu v plném rozsahu  Na vyžádání při řešení problémů a incidentů  Distribuovaná architektura  Podpora sítí až 100G • Monitorování výkonu aplikací  Sledování uživatelských transakcí bez SW agentů  Rozlišení zpoždění aplikace/sítě, sledování SLA  Určeno pro HTTP/HTTPS aplikace a SQL databáze • Ochrana před DDoS útoky  Detekce volumetrických útoků  Aktivní řízení směrování provozu a mitigace Z pohledu uživatele
 12. Co se děje ve vaši síti, když se nedíváte?
 13. Přehled provozu, detekované anomálie
 14. Aktivita útočníka (port sken, útok na heslo)
 15. Oběť útoku, následně vykazuje anomálie
 16. Mapování cílů útoků útočníkem Útok na autentizaci SSH Prolomení hesla
 17. Zakrátko začne infikovaná stanice komunikovat s botnet C&C center
 18. Identifikace botnetu s využitím „Threat intelligence“
 19. Datové toky L2/L3/L4
 20. Včetně viditelnosti do aplikační vrstvy
 21. Záchyt komunikace v plném rozsahu (PCAP)
 22. Komunikace s botnet C&C center
 23. Pokyn k exfiltraci dat přes ICMP
 24. Pokyn ke zjištění serverů s RDP
 25. Podezřelý ICMP provoz s payloadem
 26. Opět PCAP k dispozici, co bylo odesláno?
 27. /etc/passwd soubor s uživatelskými účty
 28. Vyhledání Windows serverů s RDP Útok na službu RDP
 29. Nelze chránit, co není vidět Zdroj: Checkpoint Security Report 2015 Ochrana perimetru a koncových stanic na pokročilé kybernetické hrozby nestačí. Analýzou chování lze odhalit i dosud neznámé hrozby. Pro zajištění bezpečnosti je důležité vidět, co se odehrává v síťovém provozu.
 30. • Možnosti spolupráce při studiu  Vedení bakalářských a diplomových prací  Stáže a interim projekty  Zapojení do výzkumných projektů • Tvořte s námi unikátní produkty a technologie • Jsme ryze česká společnost  Nejsme pobočkou nadnárodní společnosti  Sami si stanovujeme cíle i pracovní postupy • Stabilně rosteme o více než 50 % za rok • Napojení na přední vědecká pracoviště • 600+ zákazníků ve 30+ krajinách světa Možnosti spolupráce
 31. Flowmon Networks a.s. U Vodárny 2965/2 616 00 Brno, Czech Republic www.flowmon.com High-Speed Networking Technology Partner Děkuji za pozornost Martin Škoda skoda@flowmon.com
Publicidad