Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rekabet ve rekabet strateji̇leri̇

2.405 visualizaciones

Publicado el

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Rekabet ve rekabet strateji̇leri̇

 1. 1. Ekotek PMK 28/12/13 1
 2. 2.       Rekabet Nedir Rekabet Gücü ve Rekabet Gücünü belirleyen unsurlar. Rekabet Stratejisi Çarkı! Temel Rekabet Stratejileri nelerdir? Rekabetçi Rolleri ve Rekabet Stratejileri. Güncel Rekabet İletişimleri Analizi. Ekotek PMK 28/12/13 2
 3. 3.  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da rekabet,” mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” olarak tanımlanmıştır. Ekotek PMK 28/12/13 3
 4. 4.  Prof. Dr. Erdal Türkkan’ın Rekabet Kurumu sitesinde yaptığı tanıma göre ise, “Özgürlük ortamında ortaya çıkan, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif arenalarda (yarışma zemini), meşru bir amacın veya performansın gerçekleştirilebilmesi için, adil yarışma koşullarının sağlandığı, oyunun niteliğine göre gerekli koşullara sahip olanların katılımına açık, belli kurallara göre oynanan bir yarışma oyunu” olarak tanımlamak mümkündür. Ekotek PMK 28/12/13 4
 5. 5.  Adam Smith ise, “müşterilerin beğenisini kazanmak için işletmeler arasındaki savaş” olarak tanımlamıştır. Bu şekilde, tüketiciler, en kaliteli ürünlere, en iyi fiyatlara ulaşacaklardır. Başarısız ve verimsiz işletmeler piyasada tutunamayıp devredışı kalacaklardır. Ekotek PMK 28/12/13 5
 6. 6.     Görece yüksek getirisi olan sektörlerin getiri cazibesi rekabeti oluşturur. Getirisi düşük olan sektörlere giriş yok denecek kadar az olur. Bir sektör ne kadar eski ve teknolojisine ulaşmak da ucuz ise, rekabet yoğunlaşmış demektir. Sektörel girişler nereye kadar sürer? Ekotek PMK 28/12/13 6
 7. 7.  Sektördeki rekabetin durumu, beş temel rekabet gücüne bağlıdır. Sektöre Yeni Sektöre Yeni Girecek Firmalar Girecek Firmalar (Sektöre Yeni (Sektöre Yeni Girecek Firma Girecek Firma Tehdidi) Tehdidi) Tedarikçiler Tedarikçiler (Tedarikçilerin (Tedarikçilerin Pazarlık Pazarlık Güçleri) Güçleri) Sektördeki Rakipler Sektördeki Rakipler (Mevcut Firmalar (Mevcut Firmalar Arasındaki Rekabet) Arasındaki Rekabet) Alıcılar Alıcılar (Alıcıların (Alıcıların Pazarlık, Pazarlık, Güçleri) Güçleri)   İkame ürün: çay - kahve İkame Firmalar İkame Firmalar (İkame Ürün veya (İkame Ürün veya Hizmet Tehdidi) Hizmet Tehdidi) Ekotek PMK 28/12/13 7
 8. 8. •Uçak Üreticileri •Uçak Leasing Firmaları •Sendikalar •İkram Firmaları •Akaryakıt Firmaları •Havalimanları •Oteller •Handling Firmaları Tedarikçiler Tedarikçiler (Tedarikçilerin (Tedarikçilerin Pazarlık Pazarlık Güçleri) Güçleri) Alternatif Seyahat Hizmetleri •Hızlı Tren •..... •Özel Ulaşım Hizmetleri •Video Konferans Sektöre Yeni Sektöre Yeni Girecek Firmalar Girecek Firmalar (Sektöre Yeni (Sektöre Yeni Girecek Firma Girecek Firma Tehdidi) Tehdidi) Sektördeki Rakipler Sektördeki Rakipler (Mevcut Firmalar (Mevcut Firmalar Arasındaki Rekabet) Arasındaki Rekabet) İkame Firmalar İkame Firmalar (İkame Ürün veya (İkame Ürün veya Hizmet Tehdidi) Hizmet Tehdidi) Ekotek PMK 28/12/13 Yabancı taşıyıcılar •Bölgesel yeni girişimler •Kargo taşıyıcıları strateji değişimi Alıcılar Alıcılar (Alıcıların (Alıcıların Pazarlık, Pazarlık, Güçleri) Güçleri) •Seyahat Acenteleri •Bireyler •Kurumsal Müşteriler •Devlet Yönetimi •Charter Hizmetler •Kargo 8
 9. 9.       Ölçek Ekonomileri Ürün Farklılaştırması Sermaye Gerekleri Geçiş Maliyetleri Dağıtım Kanallarına Erişim Ölçekten Bağımsız Maliyet Avantajları. Ekotek PMK 28/12/13 9
 10. 10.   Rekabet Stratejisi, firmanın ulaşmaya çalıştığı hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için kullandığı araçların kombinasyonudur. Rekabet Stratejisinin formüle edilmesinin özünde şirketin çevresi ile ilişkilendirilmesi yatar. Finans ve Denetim Ürün Yelpazesi Araştırma ve Geliştirme Hedef Pazarlar Pazarlama Hedefler Satınalma Satış İşgücü Dağıtım Üretim Ekotek PMK 28/12/13 10
 11. 11. Ekotek PMK 28/12/13 11
 12. 12.  Toplam Maliyet Liderliği › Burada firma, üretim ve dağıtım bileşenlerinde en düşük maliyetlere ulaşabilmek için yoğun çaba gösterir. Bu şekilde rakiplerine göre fiyatını düşürebilir ve Pazar elde edebilir. › (LCW, BANVİT, BIM)  Farklılaştırma › Burada firma yüksek düzeyde farklılaştırılmış ürün ailesi ve pazarlama programı yaratmak üzerinde yoğunlaşır. Bu şekilde endüstride sınıf üstünlüğü sağlamış olur. Bu durumda tüketiciler de fiyatı çok yüksek değilse bu ürünü satın alırlar. › (Tbox, Sagra, Eti Çikolata Keyfi , Topkek, )  Odaklanma › Burada Firma tüm pazarın ardısıra gitmektense, belirli bir segmente tüm gücü ile odaklanır. › (Damla, Vakko, Mavi Yeşil, Tekbir, Ritz Carlton) Ekotek PMK 28/12/13 12
 13. 13. İşletme ürettiği mal ve hizmetlerin maliyetini rakiplerinden düşük tutarak, satışlarını artırmaya ve mümkünse pazarda lider olmaya çalışır.  Bu stratejiyi uygulayacakların; sermaye ve donanımları iyi, pazar payları büyük, etkin bir kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekir.  Maliyet liderliği, verimli ölçekte faal tesislerin kurulmasını, deneyimlerden güçlü maliyet düşüşlerinin elde edilmesini, sıkı maliyet ve genel giderler kontrolünü, küçük müşteri hesaplarından kaçınılmasını ve Ar-Ge, servis, satış gücü, reklamlar vs. gibi alanlarda maliyetlerin en aza indirilmesini gerektirir.  Ekotek PMK 28/12/13 13
 14. 14.      Beş rekabet gücü ile açıklandığında; Düşük maliyetlerinden dolayı rakiplerden korunurlar. Güçlü alıcılara karşı korur, alıcılar fiyatları ancak bir sonraki en verimli rakibin fiyat düzeyine kadar düşürmek için güç kullanabilirler. Girdi maliyetlerinde esneklik yaratacağından güçlü tedarikçiler karşısında bir savunma sağlar. Ölçek ekonomisi ve maliyet avantajı giriş engelleri yaratacaktır. İşletmeyi ikame ürünler karşısında sektördeki rakiplerine göre daha avantajlı bir yere oturtur. Ekotek PMK 28/12/13 14
 15. 15.       Geçmişte yapılan yatırımları veya öğrenilenleri geçersiz hale getiren teknolojik değişiklikler Rakipler maliyet lideri işletmeden daha ucuza mal etmenin yollarını bulabilirler. İşçilik maliyetlerini düşürebilirler. Rakipler maliyet lideri işletmenin üretim süreç ve yöntemlerini öğrenebilirler. Üstün teknoloji kullanabilirler. Devamlı biçimde maliyet düşürmenin yollarını ararken, sürekli değişen müşteri istekleri gözardı edilebilir. Ağır sermaye yatırımına, saldırgan bir fiyatlamaya ve pazar payı elde etmek için başlangıç kayıplarına yol açabilir. Artık kullanılmayan varlıkların ıskartaya çıkarılmasına, ürün yelpazesini genişletmekten kaçınılmasına neden olabilir. Ekotek PMK 28/12/13 15
 16. 16.    İşletmenin sunduğu ürün veya hizmeti farklılaştırarak, tüm sektörde benzersiz olarak kabul edilen bir şey yaratmaktır. Farklılaştırma yapan işletmeler ürünlerini farklılaştırarak müşterilerinin oluşan fark fiyatı ödemeye razı olmalarını hedefler. Bu stratejide, işletme sektörde ayrıcalıklı ürün üreten tek firma olma avantajını elinde bulundurmayı ve bunu korumayı hedefleyerek farklılığın rantını elde edebilecektir. Ekotek PMK 28/12/13 16
 17. 17.     Rakiplere nazaran daha üstün bir tekniğe ve teknolojiye dayanılarak yapılan farklılaştırma Kalite iyileştirme çabalarını güçlendirerek yapılan farklılaştırma Müşterilere sağlanan destek hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri rakiplere nazaran daha süratli, etkili, kaliteli, vb. gerçekleştirerek yapılan farklılaştırma Tasarım veya marka ismi Ekotek PMK 28/12/13 17
 18. 18.  Bu strateji, alıcılarüzerinde bir firma ve marka bağımlılığı oluşturur. Bu oluşturulan cazibe ve prestij kolay kolay da silinmez. Rakiplerin bu işletmelerin pazarına girmeleri ancak yapılan güven sarsıcı hatalardan kaynaklanmaktadır. Rekabet hamlesine karşı yalıtım sağlar. Farklılaştırma stratejisi izleyen işletmelerde müşteriler fiyat farklılığına karşı az duyarlı oldukları için maliyetleri etkileyen girdi fiyatlarındaki değişiklikleri fiyatlara yansıtmak daha kolaydır. Ekotek PMK 28/12/13 18
 19. 19.    Marka bağımlılığının ve müşteriler nezdinde sahip olunan ayrıcalıklı üstünlüğün piyasaya yeni girmeye çalışan rakipler için önemli bir engel niteliğinde olmasıdır. Üretilen mal ve hizmete ikame olabilecek ürün ve hizmetleri üreten işletmelerin yapabilecekleri tehditler, müşterinin ihtiyaçlarına aynı prestij ve ayrıcalıkla cevap verebilme özelliğine bağlıdır. Farklılaştırma tedarikçinin gücüyle başa çıkabilecek yüksek marjlar yaratabilir. Ekotek PMK 28/12/13 19
 20. 20.   Yüksek bir pazar payı kazanmaya engel olabilir. Farklılaştırmanın başarılması için gereken yoğun araştırma, ürün tasarımı, yüksek kaliteli malzemeler veya yoğun müşteri desteği gibi etkinlikler doğal olarak maliyetliyse farklılaştırma, maliyet konumundan ödün vermeyi gerektirebilir. Ekotek PMK 28/12/13 20
 21. 21.   Taklit malların çıkması ve bunların gerçeğinden de ayırt edilememesi müşterilerin gözünde farklı olmanın yarattığı rantları azaltıcı bir etki yapmaktadır. Müşteri veya alıcıların zevkleri ile hizmet ve maldan beklentilerinde meydana gelen hızlı değişmeleri prestijli firmaların bunu karşılayamama korkusudur. Ekotek PMK 28/12/13 21
 22. 22.    Pazarın tümünden ziyade, küçük bir kısmına ürün ve hizmet sunmaktır. Belli bir Pazar bölmesine ya da nişine(çok küçük pazar bölmesi) uygulanabilir stratejidir. Diğer stratejilerden oldukça farklı olan bu stratejileri izleyen işletmelerin en baskın özellikleri, dar müşteri hedefi içinde var olmak istemeleridir. İşletmeler faaliyetlerini belli bir alıcı grubuna ya da seçilmiş belli bir coğrafi alana veya bölgeye yönlendirerek, tüm pazara hizmet etme avantajlarını kullanmazlar. Ekotek PMK 28/12/13 22
 23. 23.   Rakiplerin sunabileceği ürün ve hizmetten daha iyisini üretip pazarlayabilmeleridir. Müşteri bu ayrıcalıklı ürünü başka yerden temin edemeyeceği için bu işletmeler müşteri nezdinde önemli , ayrıcalıklı ve güçlü bir konuma gelmektedirler. Pazara girmek isteyen muhtemel rakiplerin, müşteri bağımlılığından çekinmeleri ve cesaretlerinin kırılmasıdır. Ekotek PMK 28/12/13 23
 24. 24.   Bu avantaj, aynı zamanda ikame malı üreten işletmelerin de bu piyasaya yatırım yapmalarına engel olabilmektedir. Dar bölgede faaliyette bulunma nedeniyle işletme müşteri yakınlığının hem fiziksel hem de samimi ilişkiler nedeniyle yüksek olması ve değişen ihtiyaçların anında seçilebilmesidir. Bu durum işletmelere yenilikte de çabukluk ve esneklik sağlamakta ve alıcı ihtiyaçları hızlı ve kusursuz biçimde karşılanabilmektedir. Ekotek PMK 28/12/13 24
 25. 25. o o Dar bölgede az hacimde hammadde, yarı mamul ve malzeme tedarik ettikleri için, işletmeler büyük ölçüde mal aldıkları toptancılar karşısında zayıf duruma düşüp, gerekli indirimleri yaptıramamakta ve maliyet avantajını kaybedebilmektedir. Ölçek ekonomisinden yararlanma imkanlarını kısıtlamaktadır. Ekotek PMK 28/12/13 25
 26. 26. o o Teknoloji ve tüketici ihtiyaçlarında sürekli değişmelerin ve ikame endüstrilerinin ortaya çıkması, pazar kısmının ayrıcalıklı talepte bulunan kısmını ortadan kaldırmaktadır. Rakiplerin odaklaşma stratejisi izleyen işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek farklı pazar kısımlarına hitap edecek çeşitlendirmeye gitmeleridir. Ekotek PMK 28/12/13 26
 27. 27.  Lider (Leader) › Her pazar en fazla paya sahip, fiyat değişiklikleri, yeni ürün geliştime, dağıtım kapsamında ve promosyon çalışmalarında bir lider barındırır.  Meydan Okuyucu (Challenger) › Pazar payını arttırmak için sert mücadele içinde olan lider takipçisi ya da takipçileri.  Takipçi (Follower) › Kayalara çarpmadan, Pazar payını korumaya çalışan takipçi.  Nicher (Nicher) › Diğer firmalar tarafından rahatsız edilmemek için diğer firmalar tarafından ihmal edilen farklı Pazar segmentlerine hitap eden rekabetçi. Ekotek PMK 28/12/13 27
 28. 28.  Lider (Market Leader) › Toplam Pazarı Büyütme. (Kodak, Gilette, Coca Cola) › Pazar Payını Koruma, (Fuji, Bic, Pepsi)  En iyi savunma, iyi saldırıdır  En iyi cevap sürekli inovasyondur. › Pazar Payını Büyütme, (GE, Unilever) Ekotek PMK 28/12/13 28
 29. 29.  Meydan Okuyucu (Market Challenger) › 4P Açık Saldırı (Eti) › Arkadan Dolanma (Walmart, Sinangil) Ekotek PMK 28/12/13 29
 30. 30.  Takipçi (Market Follower) › Yakın Takip (Ülker) › Mesafeli Takip (Karmez)
 31. 31.  Mevzici (Market Nicher) › Müşteri, Pazar, Kalite-Fiyat, Hizmet › Çoklu Mevzilenme

×