Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Perancangan p&p psv kbsr m17 b

  1. PENDIDIKAN SENI VISUAL PSV3105 - PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Minggu 17 - Amali SEMESTER 2, TAHUN 2012 Oleh : Kamarudin Bin Yusof PSV 3105
  2. PENDIDIKAN SENI VISUAL Sesi Apresiasi • Refleksi • Bertindakbalas dengan visual melalui pelbagai cara untuk membuat apresiasi PSV 3105
  3. PENDIDIKAN SENI VISUAL Sesi Apresiasi - Refleksi • Bidang, jenis, kandungan • Aras & Tahap • Pengetahuan & Kognitif • Kemahiran & Psikomotor • Nilai & Afektif PSV 3105
  4. PENDIDIKAN SENI VISUAL PSV 3105
  5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Refleksi : Nilai dan Afektif Dalam penghasilan menggambar menggunakan perisian Microsoft Word mencabar kesabaran dan ketekunan dalam mengaplikasikan peralatan / tools yang ada kerana penggunaannya sangat berbeza dengan peralatan yang maujud seperti berus dan warna. PSV 3105
  6. PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKIAN TERIMA KASIH PSV 3105
Publicidad