Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

A arquitectura renacentista: o Cinquecento

 1. A ARQUITECTURA DO ALTO RENACIMENTO (CINQUECENTO ) E DO MANIERISMO ROMA, NOVO FOCO ARTÍSTICO O MECENADO DO PAPADO
 2. Os grandes arquitectos do alto Renacemento e do Manierismo (s. XVI) DONATO BRAMANTE (1444-1515) MIGUEL ANXO (1475-1564) ANDREA PALLADIO (1508-1580)
 3.  
 4. Detalles do TEMPLETE: exterior e interior
 5. Interior do templete: vista da cúpula e do interior
 6.  
 7. Basílica de San Pedro, Roma Arquitectos que traballaron no proxecto: Bramante , Rafael, Antonio Sangallo o Novo e Miguel Anxo Buonarroti, 1546 A fachada foi realizada por G. Maderno
 8. San Pedro do Vaticano (actualidade)
 9. Maqueta que desenvolve a planta
 10.  
 11. MEDALLÓN QUE MOSTRA AS INTENCIÓNS DE BRAMANTE PARA A BASÍLICA DE SAN PEDRO O seu proxecto contén un gran cubo, que simboliza a Terra, coroado por unha grande cúpula, que simboliza o Ceo Terra e Ceo simbolizan o Universo A perfección encarnada por estas formas simples e puras eríxeno en gran templo da Cristiandade
 12. MIGUEL ANXO (1475-1564)
 13. Á morte de Bramante, a dirección das obras recae sobre Rafael , que opta por unha planta de cruz latina , o mesmo que o seu sucesor, Antonio Da Sangallo o Novo Á morte deste, faise cargo da obra Miguel Anxo, que partiu da planta de cruz grega do proxecto orixinal de Bramante, mais reforzou os elementos construtivos para levantar unha cúpula moito máis elevada (131 m.) sobre un gran tambor cilíndrico, eliminando, ademais, os catro pórticos exteriores para deixar só a fachada occidental
 14. Evolución do proxecto da Basílica de San Pedro Ver comentario do libro de texto Proxecto de Bramante Planta definitiva Miguel Anxo Planta modificada no s. XVII por Maderna
 15. Corte da Basílica de San Pedro
 16. Maqueta da Basílica Debuxo da ábisda e da cúpula
 17. Ao falecer o último Sangallo, en 1546, o Papa puxo en mans de Miguel Anxo a conclusión da obra O sistema de equilibrio esixido pola cúpula coincide coa solución bizantina de contrarrestala con catro cúpulas menores tralos piares , co que se dispuñan naves en planta cadrada arredor dunha de planta octogonal central, onde se disporá o altar da Confesión sobre a tumba de San Pedro Cúpula de San Pedro del Vaticano 1547-1564
 18. - A cúpula nervada foi a evolución lóxica do seu modelo de dobre casca florentino; circular , en vez de octogonal, e ovalada en lugar de apuntada - A lanterna, de perfil moi agudo, compensa o achatamento da cúpula - Ten 42 m. de diámetro , elevada sobre pechinas e cun grandioso tambor - A cúpula sostense sobre catro robustos piares que delimitan o espazo central Cúpula de San Pedro Miguel Anxo
 19. Ábsida e cúpula
 20. Maqueta da estrutura da cúpula
 21. Interior da cúpula de San Pedro, de 42 m. de diámetro
 22. A grandiosidade do espazo interior da Basílica de San Pedro vese subliñada pola luminosidade que irradia a maxestuosa cúpula levantada por Miguel Anxo a 131 m. do solo
 23.  
 24. URBANIZACIÓN DA PRAZA DO CAPITOLIO, ROMA (comezada en 1538) Planta Vista superior do espazo central
 25. Debuxo en perspectiva do conxunto Piazza del Campidoglio Miguel Anxo Un exemplo de urbanismo renacentista: a integración de palacios e prazas no espazo urbano, coidando a perspectiva e a harmonía visual do conxunto
 26. Vista da Praza do Capitolio
 27. Vista dende o palacio senatorial Palacio senatorial Museo Capitolino
 28. Palacio Farnese, Roma Antonio Sangallo o Novo e Miguel Anxo Buonarroti
 29. Palacio Farnese, Roma Antonio Sangallo o Novo e Miguel Anxo Buonarroti
 30. ESQUEMA COMPOSITIVO DO PATIO INTERIOR DO PALACIO FARNESIO
 31. Escaleira da Biblioteca Laurenciana Miguel Anxo (1524-1534)
 32. SALA DE LECTURA E VESTÍBULO DA BIBLIOTECA LAURENCIANA, FLORENCIA  (1524-1534)
 33. Sala de lectura (1524-1527)
 34. Escaleira de acceso do vestíbulo (1530-1534)
 35. Tramo central da escaleira de acceso
 36. Detalles do vestíbulo
 37. Zona superior da escaleira de acceso á Biblioteca Laurenciana
 38. Vestíbulo da Biblioteca Laurenciana
 39. A súa obra será das máis influíntes , non só polo seu labor teórico (Os catro libros de Arquitectura, 1570), senón pola formulación dun tipo de edificio singular, a Vila , e dunha linguaxe arquitectónica que se repetirá sen cesar nos seguintes séculos ANDREA PALLADIO (1508-1580)
 40. San Xurxo o Maior. Venecia Andrea Palladio Neste templo apreciamos a utilización na súa fachada da denominada ORDE XIGANTE, que supón a utilización dunha columna que ocupa dous andares do edificio
 41. Fachada e Planta San Xurxo de Venecia
 42. Interior San Xurxo de Venecia A. Palladio
 43. Vila Medici Realizada por Giuliano da Sangallo por encargo de Lorenzo o Magnífico entre 1480 e 1485 en Poggio a Caiano
 44. Planta e sección da Vila Rotonda A construción, organizada arredor dunha sala circular cuberta por unha cúpula , insírese nunha planta cadrada A cada un dos lados ábrese un pórtico hexástilo de columnas xónicas O edificio combina o eixe centralizado (cúpula e espazo circular) cos catro eixes lonxitudinais dos pórticos O espazo monofocal que creaba o templo romano desaparece polos múltiples focos que xeran as súas catro fachadas
 45. A Vila Capra, chamada “Rotonda”. Vicenza. A. Palladio Vista lateral. Podemos apreciar o seu volume cúbico
 46. ESQUEMA VOLUMÉTRICO DA VILA ROTONDA
 47. Vila Rotonda Planta de cruz grega realizada por Andrea Palladio entre 1567 e 1569
 48. Detalle do interior Vila Rotonda
 49. Vila Piovene Vila Valmarana Vila Chericati Vila Foscari
 50. Andrea Palladio 1508-1580 Vila La Malcontenta
 51. O NEOPALLADIANISMO INGLÉS DO S. XVIII Chiswick House, London, 1725 Old Governor's Mansion, Milledgeville, Georgia
 52. A Basílica de Vicenza ou Palazzo della Ragione (1549-1604) Conxunto e detalle
 53. Palacio Chiericati, Vicenza (1550-1557)
 54. Teatro Olímpico de Vicenza A. Palladio
 55. Vista das bancadas, a orchestra, o proscenium e o frons scene del Teatro Olímpico
 56. Proscenio do Teatro Olímpico
 57. Cávea do Teatro Olímpico
 58. Igrexa de Santa María a Nova. Vicenza Fachada e Planta A. Palladio
 59. Interior de Santa María A Nova. Vicenza
 60. Igrexa do Redentor en Venecia Andrea Palladio
 61. Planta e Sección
 62. Palacio Antonini en Udine A. Palladio
 63. Planta
Publicidad