Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng resort tân thuận đông | Lập dự án Việt | duanviet

7.621 visualizaciones

Publicado el

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT
Lập dự án Việt | Duanviet | Lập dự án đầu tư
Địa Chỉ: 28B Mai Thị Lựu - Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HCM
Website: http://duanviet.com.vn
Email: tuvandunviet@gmail.com
Hotline: 0918755356

Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư
Xin Chủ Trương Đầu Tư
Vay Vốn Ngân HàngKêu Gọi Đầu Tư
Tư vấn các thủ tục môi trường
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)
Báo cáo giám sát môi trường Xin phép xả thải
Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, nước cấp
Tags:0918755356, cong ty co phan du an viet, duanviet, lap du an, lap du an dau tu, tu van lap du an, lập dự án, lập dự án đầu tư, cong ty moi truong, lap du an dau tu du an viet, lap du an dau tu mien phi, tai lieu lap du an, lap du an tai lieu

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng resort tân thuận đông | Lập dự án Việt | duanviet

 1. 1. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------  ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DU LỊCH NGHĨ DƢỠNG RESORT TÂN THUẬN ĐÔNG Chủ đầu tư: Địa điểm: ___ Tháng 12/2016 ___
 2. 2. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------  ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DU LỊCH NGHĨ DƢỠNG RESORT TÂN THUẬN ĐÔNG CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT
 3. 3. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn MỤC LỤC CHƢƠNG I. MỞ ĐẦU......................................................................................... 5 I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ............................................................................. 5 II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án...................................................................... 5 III. Sự cần thiết xây dựng dự án.................................................................... 5 IV. Các căn cứ pháp lý.................................................................................. 6 V. Mục tiêu dự án.......................................................................................... 7 V.1. Mục tiêu chung...................................................................................... 7 V.2. Mục tiêu cụ thể...................................................................................... 7 Chƣơng II ...................................................................................................... 9 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN........................................ 9 I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án...................................... 9 I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9 I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. ................................................. 11 II. Quy mô sản xuất của dự án. ................................................................... 11 II.1. Đánh giá nhu cầu thị trƣờng................................................................ 11 II.2. Quy mô đầu tƣ của dự án..................................................................... 15 III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án...................................... 17 IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ........ 17 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ....................................................... 19 I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình..................................... 19 II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 20 Chƣơng IV........................................................................................................... 32 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................................... 32 I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng...................................................................................................................... 32 II. Các phƣơng án xây dựng công trình. ..................................................... 32 III. Phƣơng án tổ chức thực hiện................................................................. 33 IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án..... 33 Chƣơng V............................................................................................................ 35 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG.................................... 35 I. Đánh giá tác động môi trƣờng................................................................. 35
 4. 4. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Giới thiệu chung:......................................................................................... 35 I.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng.................................... 35 I.3. Các tiêu chuẩn về môi trƣờng áp dụng cho dự án ................................ 36 I.4. Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng ........................................... 36 II. Tác động của dự án tới môi trƣờng........................................................ 37 II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 37 II.2. Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng...................................................... 39 II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực của dự án tới môi trƣờng... 40 II.4. Kết luận: ............................................................................................. 42 Dựa trên những đánh giá tác động môi trƣờng ở phần trên chúng ta có thể thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài. ................................................................................................... 42 Chƣơng VI........................................................................................................... 43 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ................................................................................................................ 43 I. Tổng vốn đầu tƣ của dự án. ..................................................................... 43 II. Nguồn vốn thực hiện dự án. ................................................................... 45 III. Phân tích hiệu quá kinh tếvà phƣơng án trả nợ của dự án.................... 47 1. Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ của dự án. ................................................. 47 2. Phƣơng án vay..................................................................................... 48 3. Các thông số tài chính của dự án......................................................... 49 3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay................................................................... 49 3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. .......................... 49 3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.................... 50 3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)...................................... 50 KẾT LUẬN......................................................................................................... 51 I. Kết luận.................................................................................................... 51 II. Đề xuất và kiến nghị............................................................................... 51
 5. 5. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn CHƢƠNG I. MỞ ĐẦU I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ. Chủ đầu tƣ: Địa chỉ trụ sở: . II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. Tên dự án: . Địa điểm xây dựng: Đồng Tháp. Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. Tổng mức đầu tƣ: 53.993.084.000 VNĐ III. Sự cần thiết xây dựng dự án. Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh đầu tƣ phát triển du lịch, đặc biệt là việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch đã góp phần hoàn thiện hệ thống du lịch, tạo dựng đƣợc hình ảnh Đồng Tháp thân thiện, gần gũi trong mắt khách tham quan. Hạ tầng du lịch của tỉnh đƣợc đầu tƣ có trọng điểm, các khu du lịch đƣợc hình thành và phát triển. Đồng Tháp có nhiều địa điểm du lịch tiềm năng, bƣớc đầu đƣợc quan tâm đầu tƣ nhƣ: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Vƣờn Quốc gia Tràm Chim, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu di tích khảo cổ Gò Tháp, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng hoa Sa Đéc... Lƣợng khách du lịch đến Đồng Tháp và doanh thu dịch vụ du lịch năm sau cao hơn năm trƣớc. Cụ thể, số lƣợt khách đến Đồng Tháp tăng qua từng (năm 2011 là 1,3 triệu lƣợt, năm 2015 là 2,2 triệu lƣợt, 4 tháng đầu năm 2016 là 1,1 triệu lƣợt). Năm 2015, bắt đầu thực hiện Đề án phát triển du lịch, góp phần khởi động về đầu tƣ phát triển du lịch. Năm 2016, tỉnh tiếp tục đầu tƣ phát triển du lịch với nhiều phần việc trọng tâm nhƣ: tuyên truyền nâng cao ý thức ngƣời dân trong cách làm du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, ứng xử có văn hóa… Theo ý kiến chỉ đạo trong Thông báo kết luận của Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp: Tỉnh Đồng Tháp cần phát triển du lịch, kêu gọi đầu tƣ hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch, dịch vụ hậu cần phục vụ du khách, tạo thêm nhiều điểm đến ấn tƣợng để thu hút khách du lịch đến địa phƣơng.
 6. 6. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Từ thực tế trên, để góp phần thực hiện chƣơng trình của tỉnh, công ty TNHH xây dựng điện Nguyệt Sơn tiến hành nghiên cứu và xây dựng dự án “ khu du lịch nghi dƣỡng resort Tân Thuận Đông ” tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phƣơng, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. IV. Các căn cứ pháp lý. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ Tƣớng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; Quyết định số: 803/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phê duyệt “Đề án phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Longđến năm 2020”; Quyết định số: 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp Về việc ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020;
 7. 7. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Công văn số: 1869/UBND-TNMT ngày 11/11/2016 của UBND thành phố Cao Lãnh V/v lập dự án đầu tƣ Khu du lịch nghỉ dƣỡng resort tại xã Tân Thuận Đông. V. Mục tiêu dự án. V.1. Mục tiêu chung. + Khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phƣơng trong mối tƣơng quan với du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, xác định mô hình đặc trƣng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Đồng Tháp phát triển. + Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng; du lịch trãi nghiệm. Đồng thời tiến hành đầu tƣ xây dựng các khu vui chơi mạo hiểm, khu nghỉ dƣỡng mà loại hình du lịch công đồng còn thiếu. Từ đó đa dạng hóa loại hình du lịch của tỉnh nhà. + Góp phần đƣa mục tiêu ngành du lịch đến năm 2020, tăng gấp đôi tổng lƣợt khách du lịch đến Đồng Tháp (3,5 triệu lƣợt khách) và vƣơn lên tốp đầu khu vực Đồng Bằng SCL về tổng lƣợt khách tham quan du lịch, tổng doanh thu về dịch vụ du lịch. Đƣa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh nhà. Hình thành hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tƣơng đối đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lƣợng các sản phẩm du lịch, xây dựng Đồng Tháp trợ thành 01 trong 03 điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực Đồng Bằng SCL. + Vị trí dự án đƣợc xây dựng tại thành phố Cao Lãnh, một thành phố trung tâm phát triển trọng điểm của tỉnh nên rất thuận lợi trong việc xây dựng dự án. V.2. Mục tiêu cụ thể. Dự án “ khu du lịch nghỉ dƣỡng resort Tân Thuận Đông” nằm tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp có tính khả thi cao bởi vì: + Lƣợng khách du lịch hàng năm ghé tới Đồng Tháp cũng nhƣ thành phố Cao Lãnh trong năm 2015 khoảng 2,2 triệu lƣợt khách và dự kiến đến năm 2020 khoảng 3,5 triệu lƣợt khách. Tiềm năng về khu du lịch, khu vui chơi giải trí cũng nhƣ nghỉ dƣỡng là rất cao. Nếu tính khoảng 10% lƣợng khách ghé lại khu nghỉ dƣỡng thì hàng ngày phải tiếp đón khoảng 600- 800 lƣợt khách/ ngày.
 8. 8. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn + Dự án “Khu du lịch nghỉ dƣỡng resort Tân Thuận Đông” tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đƣợc đầu tƣ phát triển các hạng mục nhƣ:  Nhà hàng tiệc cƣới, ăn uống BBQ có sức chứa 500 lƣợt khách.  Khu tắm bùn.  Khu vui chơi công viên nƣớc, hồ bơi.  Khu nhà nghĩ dƣỡng.  Khu vui chơi ngƣời lớn.  Khu vui chơi trẻ em.  Khu chụp hình lƣu niệm.  Khu nhà văn phòng.  Khu băng đăng, nhà tuyết nhân tạo.  Khu leo núi tƣờng nhân tạo.  Khu sân tennis, cầu lông.  Khu cắm trại ngoài trời.  Khu vui chơi vƣờng trái cây  Khu vui chơi vƣờng rau sạch  Khu cà phê giải khát  Khu massage nghệ thuật  Khu ăn uốn câu cá giải trí  Khu giao lƣu đờn ca tài tử (karaoke)  Khu bãi đỗ xe.  Khu bến tàu  Khu mua sắm hàng lƣu niệm, trái cây ,rau sạch đặc sản vùng miền. + Góp phần giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân trong vùng và tạo ra một địa điểm vui chơi, nghỉ dƣỡng lành mạnh cho ngƣời dân địa phƣơng cũng nhƣ du khách. + Xây dựng vƣờn rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để chủ động cung cấp nguồn rau xanh cho khu du lịch.
 9. 9. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. Vị trí địa lý: Phía Bắc Thành phố Cao Lãnh giáp với huyện Cao Lãnh. Phía Nam Thành phố Cao Lãnh giáp với sông Tiền là ranh giới ngăn cách với huyện Lấp Vò cùng tỉnh. Phía Tây Thành phố Cao Lãnh giáp với sông Tiền là ranh giới ngăn cách với huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang Phía Đông Thành phố Cao Lãnh giáp với huyện Cao Lãnh cùng tỉnh. Cao Lãnh nằm ở giao điểm của 2 tuyến đƣờng quan trọng: QL 30 dọc theo sông từ biên giới đến Quốc lộ 1A, gần Vĩnh Long, và một con đƣờng băng qua Mỹ An đi đến trung tâm của Đồng Tháp Mƣời. Địa hình: Diện tích xây dựng dự án khoảng 41.000 m2 nằm tại bãi bồi ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, khu vực này chủ yếu là bãi bồi ven sông Tiền, đất trồng cây ăn quả năng suất thấp. Địa hình chủ yếu bao bọc bởi hệ thống kênh rạch, sông tiền và giáp với Tỉnh An Giang nên rất thích hợp đề làm khu nghỉ dƣỡng. Khí hậu, thủy văn: Cao Lãnh là một thành phố trung tâm của tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, đồng nhất trên địa giới toàn tỉnh, khí hậu ở đây đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Trong đó, mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Độ ẩm trung bình năm là 82,5%, số giờ nắng trung bình 6,8 giờ/ngày. Lƣợng mƣa trung bình từ 1.170 – 1.520 mm, tập trung vào mùa mƣa, chiếm 90 – 95% lƣợng mƣa cả năm. Tài nguyên nƣớc:
 10. 10. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Đồng Tháp Mƣời ở đầu nguồn sông Cửu Long, có nguồn nƣớc mặt khá dồi dào, nguồn nƣớc ngọt quanh năm không bị nhiễm mặn. Ngoài ra còn có hai nhánh sông Sở Hạ và sông Sở Thƣợng bắt nguồn từ Campuchia đổ ra sông Tiền ở Hồng Ngự. Phía nam còn có sông Cái Tàu Hạ, Cái Tàu Thƣợng, sông Sa Đéc… hệ thống kênh rạch chằng chịt. Đồng Tháp có nhiều vỉa nƣớc ngầm ở các độ sâu khác nhau, nguồn này hết sức dồi dào, mới chỉ khai thác, sử dụng phục vụ sinh hoạt đô thị và nông thôn, chƣa đƣa vào dùng cho công nghiệp. _ Nƣớc mặt: ngọt quanh năm, không bị nhiễm mặn. + Lƣu lƣợng nƣớc Sông Tiền: * Bình quân 11.500 m3 /giây. *Lớn nhất 41.504 m3 khối/giây. *Nhỏ nhất 2.000 m3 /giây. _ Nƣớc ngầm: + Nguồn nƣớc dồi dào. + Ở nhiều độ sâu khác nhau. _ Thiên nhiên ƣu đãi: + Nguồn thủy hải sản vô cùng phong phú, sinh sôi nảy nở tự nhiên. + Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao . Tài nguyên văn hóa du lịch: Xã Tân Thuận Đông có diện tích trên 1.627 hec ta, gồm 02 cồn nổi là cồn chày và cồn Đông Định hay còn gọi cồn Lân. Với vị trí cách trung tâm thành phố Cao Lãnh 8km, nằm giữa sông Tiền, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm với các vƣờn cây chuyên canh ăn trái đặc sản. Hệ thống giao thông, đƣờng thủy rất phù hợp cho kinh doanh du lịch. Ấp Tân Phát nằm trên cồn Chài đã đƣợc khép kín các đê bao, kết hợp với làm đƣờng giao thông du lịch; du khách đến bằng đƣờng bộ thông qua đò Đông Định; bằng đƣờng thủy thông qua tour du lịch hoặc có bến đỗ để kết nối với các du thuyền; và trải nghiệm các hoạt động giải trí hấp dẫn. Địa phƣơng sẽ quy hoạch quanh lòng hồ ấp Đông Định là những tuyến đƣờng cây xanh; kết hợp việc kêu gọi ngƣời dân tại ấp trang bị một số xe kéo (xe đạp đôi) phục vụ cho việc thƣởng ngoạn quanh cồn, tham quan và thƣởng thức các vƣờn cây ăn trái.
 11. 11. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn I.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án. Dân số: Thành phố Cao Lãnh là một thành phố của tỉnh Đồng Tháp đồng thời cũng là tỉnh lỵ của tỉnh. Thành phố Cao Lãnh nằm dọc theo quốc lộ 30, ở tả ngạn sông Tiền, cách Thành phố Cần Thơ 80 km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 154km. Diện tích: 107km², dân số: 161.292 ngƣời, mật độ: 1.508 ngƣời/km². Tính đến năm 2015, dân số toàn tỉnh Đồng Tháp là 1.684.328 ngƣời, trong đó có 845.541 nữ, 838.787 nam; Số ngƣời sống ở thành thị là 299.260 ngƣời, số ngƣời sống ở nông thôn là 1.385.068 ngƣời. Tỷ lệ sinh 1,45%; Tỷ lệ chết 0,71%; Tỷ lệ tăng tự nhiên 0,74%. Theo thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam, toàn tỉnh Đồng Tháp có 21 dân tộc cùng ngƣời nƣớc ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc kinh có 1.663.718 ngƣời, ngƣời hoa có 1.855 ngƣời, ngƣời khmer có 657 ngƣời, còn lại là những dân tộc khác nhƣ chăm, thái, mƣờng, tày... Riêng tại thành phố Cao Lãnh có diện tích:107 km², dân số: 161.292 ngƣời, mật độ: 1.508 ngƣời/km². Chứng tỏ tỷ lệ phân bố dân cƣ chủ yếu tập trung tại thành phố Cao Lãnh. II. Quy mô sản xuất của dự án. II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường. + Tuy kinh tế khó khăn, đi du lịch vẫn còn là một thói quen của đông đảo ngƣời dân các quốc gia. Đóng góp 6% cho tổng GDP toàn thế giới, ngành du lịch năm 2015 có số lƣợt khách quốc tế là hơn 1 tỷ lƣợt khách và dự báo sẽ tiếp tục tăng trƣởng với tốc độ 3,3% để đạt mức 1,8 tỷ lƣợt khách năm 2030. Trong đó, đáng lƣu ý là các thị trƣờng mới nổi sẽ đạt mức tăng trƣởng gấp đôi so với trƣớc và chiếm hơn một nửa lƣợng khách du lịch - ƣớc tính với con số khách đến riêng các thị trƣờng này đạt 1 tỷ lƣợt vào năm 2030.
 12. 12. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Nguồn: UNWTO (2015) + Nhu cầu về sản phẩm du lịch sẽ có sự thay đổi, khách du lịch đang trong xu hƣớng thay đổi hành vi từ kiểu “viếng thăm, ngắm cảnh” thông thƣờng tới các điểm đến mà muốn tìm hiểu sâu hơn về các giá trị và cuộc sống của bản địa nhằm phát triển bản thân cá nhân của chính mình Các hình thức này đang đƣợc gọi chung là du lịch vì sức khỏe (tinh thần và tâm trí - Wellness Tourism). + Ngoài ra, với Việt Nam là một nƣớc có đƣờng bờ biển dài, bên cạnh các phƣơng thức đi lại của khách du lịch theo truyền thống cần lƣu ý một phƣơng thức đang nổi lên là du lịch bằng tàu biển (cruise) - đã xuất hiện và tập trung ở một số điểm đến ven biển nhƣ Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu và Phú Quốc. Theo một số số liệu, trong năm 2012, Việt Nam đón trên 285.000 lƣợt du khách tàu biển – dù mới chiếm khoảng 5% tổng lƣợng khách du lịch đến Việt Nam song đây là một xu hƣớng mới theo dự báo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) trong chiến lƣợc phát triển du lịch tàu biển đến năm 2020. + Công nghệ phục vụ du lịch cũng có sự thay đổi- do đặc tính di chuyển cao, các dịch vụ xúc tiến, bán sản phẩm du lịch cũng sẽ đòi hỏi sự thay đổi theo yêu cầu của sản phẩm với mức độ phản hồi ngay lập tức để tạo sự hài lòng và thoải mái cho khách. Một con số thống kê nhanh sơ bộ cho biết giao dịch bán hàng qua mạng trên toàn thế giới năm 2012 đạt 524 tỷ USD, tăng trƣởng với tốc
 13. 13. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn độ 8,4% và còn đƣợc dự báo sẽ tiếp tục tăng trƣởng cao hơn nữa- 9,5-10% trong giai đoạn 5 năm tới đây. Đi sâu vào các đặc thù của xu hƣớng du lịch, có thể lƣu ý thêm một số điểm nhƣ sau của thị trƣờng khách quốc tế: Thứ nhất: Cơ cấu nguồn khách sẽ ngày càng đa dạng : + Về khả năng chi tiêu: du lịch đang ngày càng phổ biến, không chỉ những ngƣời giàu có từ các nƣớc phát triển mới đi du lịch mà tất cả các tầng lớp khác, từ nhiều quốc gia khác nhau cũng tham gia ngày càng đông đảo; + Về độ tuổi: ngƣời già, ngƣời mới nghỉ hƣu đi du lịch ngày càng nhiều nên cần có những chƣơng trình đặc biệt phục vụ nhu cầu về nghỉ dƣỡng cho đối tƣợng khách này. + Về nhân thân: số ngƣời độc thân đi du lịch ngày càng tăng. + Về giới tính: Những thay đổi về vai trò và trách nhiệm trong gia đình khiến khách là phụ nữ ngày càng tăng, yêu cầu các cơ sở có những cải tiến, bổ sung các trang thiết bị, vật dụng và các dịch vụ, lịch trình phù hợp với nhu cầu của nữ thƣơng nhân. + Về loại hình: ngày càng nhiều những nhóm gia đình đăng ký đi du lịch với sự tham gia của đầy đủ các thành viên của cả ba thế hệ trong gia đình, đặc biệt các dịp lễ, cuối tuần và kỳ nghỉ hè của trẻ em. Thứ hai: Xu hƣớng chọn các dịch vụ, hàng hoá bền vững, có nhãn sinh thái, thân thiện với môi trƣờng. Đây là xu hƣớng của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, nhất là khách đến từ các nƣớc châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật, Thái Lan. Họ có ý thức và nhu cầu cao về an toàn và sức khoẻ, ngày càng nhiều ngƣời muốn quay về với thiên nhiên. Vì vậy, cần triển khai thực hiện và tập trung tuyên truyền cho các những chƣơng trình, dịch vụ thân thiện với môi trƣờng. Thứ ba: ngày càng nhiều ngƣời sử dụng thời gian nhàn rỗi và thu nhập để nghỉ ngơi và hƣởng thụ các dịch vụ có lợi cho sức khoẻ và sắc đẹp. Đáp ứng xu hƣớng này, cần tạo những khu vực không hút thuốc lá, không bán và phục vụ rƣợu mạnh, bổ sung các thực đơn tăng cƣờng rau, củ, quả chứng minh đƣợc nguồn gốc, các món ăn ít béo, đƣờng, calo hoặc ít carbohydrate, các đồ uống ít calo và ít cafein, tăng cƣờng tổ chức câu lạc bộ sức khoẻ với những
 14. 14. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn dụng cụ, thiết bị thể thao, phòng tập yoga, sân tennis, bể bơi, bể sục, phòng tắm nƣớc khoáng, ngâm thuốc bắc, nơi phơi nắng hoặc các phòng matxa... ; các dịch vụ du lịch kết hợp chữa bệnh thời đại nhƣ các bệnh gut, tiểu đƣờng, tim mạch ..v.v. Thứ tư: Xu hƣớng ngày càng tăng nhu cầu khách lựa chọn chƣơng trình du lịch có sự kết hợp giữa các loại hình du lịch. Ví dụ: nghỉ biển kết hợp với hội nghị, du lịch khen thƣởng kết hợp thăm dò thị trƣờng, du lịch nghỉ dƣỡng ngắn ngày kết hợp với casino..v.v. đòi hỏi các cơ sở đa dạng hoá các sản phẩm nhƣ tạo chƣơng trình nghỉ ngơi tham quan di tích lịch sử kết hợp thăm trang trại trồng rau, chè và cây ăn quả, tổ chức các hoạt động giải trí trên biển. Thứ năm: xu hƣớng chọn tour du lịch tự thiết kế, đặt chỗ qua mạng; tự lựa chọn dịch vụ, không đi theo tour trọn gói. Du lịch mang tính cá nhân nhiều nhất là dịch vụ ăn uống. Vì vậy các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, khách sạn thƣờng kết hợp tổ chức các chƣơng trình chỉ cung ứng một phần dịch vụ du lịch nhƣ Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức khá thành công gói sản phẩm Free and Easy chỉ gồm vé máy bay, dịch vụ đón tiễn sân bay và 3 đêm khách sạn. Nếu có nhu cầu, khách có thể tiếp tục mua tour lẻ và các dịch vụ khác tại điểm đến. Nhƣ vậy, để hỗ trợ thúc đẩy xu hƣớng này, cần hỗ trợ nâng cao năng lực tiếp cận thị trƣờng của các doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến du lịch bằng các công cụ cập nhật theo đời sống hiện đại nhƣ các mạng mobile, mạng xã hội nhƣ Facebook, Twitter… Thứ sáu: Xu hướng đi nghỉ rời xa những nơi đô thị ồn ào, đến những nơi yên tỉnh, biệt lập. Đây là một xu hƣớng khiến các điểm du lịch ở các vùng xa trung tâm đô thị ngày càng đông khách. Nhƣ vậy, xuất khẩu của dịch vụ du lịch có tiềm năng lớn cho những vùng sâu vùng xa và đặc biệt khả năng cùng hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại. Trong thời gian tới cần chú trọng hơn tới xu thế du lịch vì sức khỏe, vì xu hƣớng này hiện chƣa đƣợc nhìn nhận một cách thích đáng trong các chiến lƣợc phát triển du lịch của tỉnh, vùng và cả nƣớc. Theo đó cần đẩy mạnh liên kết vùng theo chuỗi cung ứng, hình thành các mô hình giúp phát triển sản phẩm du lịch mới: du lịch văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe cá nhân, du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho từng khu vực. Hiện trạng ngành du lịch của thành phố:
 15. 15. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Một trong những điểm mạnh của Thành phố là du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái, đến Thành phố Cao Lãnh, sẽ đƣợc viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, là một trong những điểm tham quan trọng tâm trong tuyến du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái của tỉnh nhƣ: Gò Tháp, Vƣờn Quốc gia Tràm Chim, Khu căn cứ địa cách mạng Xẻo Quýt, rừng tràm sinh thái Gáo Giồng... Ngoài ra, còn có Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú, di tích lịch sử cách mạng Hòa An, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh, Bảo tàng, đền thờ ông, bà Đỗ Công Tƣờng, khu công viên Văn Miếu và các điểm du lịch miệt vƣờn... Thành phố Cao Lãnh nhờ hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên - xã hội và biết tạo ra môi trƣờng bền vững cho phát triển kinh tế, du lịch và thu hút các nhà đầu tƣ. Đồng thời, ƣu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội; giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trƣờng; xây dựng hệ thống chính trị thật sự vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực quản lý và điều hành. Đó là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của Thành phố Cao Lãnh trong hiện tại và tƣơng lai. Nhu cầu của thị trƣờng: Hiện nay trên địa bàn hầu nhƣ chƣa thật sự có một khu đƣợc quy hoạch cụ thể để vui chơi và nghỉ dƣỡng cho ngƣời dân địa phƣơng cũng nhƣ du khách ghé thăm tỉnh Đồng Tháp. Lƣợng khách du lịch hàng năm ghé tới Đồng Tháp cũng nhƣ thành phố Cao Lãnh trong năm 2015 khoảng 2,2 triệu lƣợt khách và dự kiến đến năm 2020 khoảng 3,5 triệu lƣợt khách. Tiềm năng về khu du lịch, khu vui chơi giải trí cũng nhƣ nghỉ dƣỡng là rất cao. Nếu tính khoảng 10% lƣợng khách ghé lại khu nghỉ dƣỡng thì hàng ngày phải tiếp đón khoảng 600- 800 lƣợt khách/ngày. Nhƣ vậy, với xu thế phát triển du lịch nhƣ phân tích trên cho chúng ta thấy, thị trƣờng du lịch phát triển nhƣ mục tiêu của dự án cho thấy phù hợp với xu thế chung và sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tƣơng lai của vùng sông nƣớc miền Tây nói chung và Đồng Tháp nói riêng. II.2. Quy mô đầu tư của dự án. STT Danh mục ĐVT Số lƣợng I Xây dựng 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ - Sảnh cƣớivà đờn ca tài tử (karaoke) m² 750
 16. 16. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Danh mục ĐVT Số lƣợng - Nhà hàng BBQ m² 500 - Nhà bếp m² 120 - Nhà nghỉ nhân viên m² 80 - Phòng thay đồ m² 30 - Nhà vệ sinh m² 30 2 Khu tắm bùn - Bồn tắm bùn Bồn 20 - Khu tắm nƣớc sạch m² 100 3 Khu vui chơi công viên nƣớc m² 3.172 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng m² 800 5 Khu nhà văn phòng m² 300 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo m² 152 7 Khu leo núi nhân tạo m² 120 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ - Khu vui chơi ngoài trời m² 5.000 - Khu chụp hình lƣu niệm m² 800 - Khu cà phê nghỉ ngơi m² 600 - Đƣờng giao thông chung m² 4.920 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng m² 400 9 Vƣờn cây ăn trái m² 20.826 10 Vƣờn rau an toàn VietGAP m² 1.500 11 HT cấp điện toàn khu HT 1 12 HT thoát nƣớc tổng thể HT 1 13 HT cấp nƣớc tổng thể HT 1 14 Hàng rào bảo vệ md 450 15 Sân tennis, cầu lông Sân 2 II Thiết bị 1 Vật tƣ, thiết bị trang trí nội thất khu nhà nghỉ dƣỡng Bộ 1 2 Dụng cụ, đồ dùng cho khu ẩm thực Bộ 1 3 Thiết bị cho khu vui chơi thiếu nhi Bộ 1 4 Máy móc, trang thiết bị văn phòng Bộ 1 5 Thiết bị cho hồ bơi Bộ 1 6 Thuyền chở du khách Chiếc 2
 17. 17. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Danh mục ĐVT Số lƣợng 7 Thiết bị cho nhà hàng tiệc cƣới, đờn ca tài tử, … Bộ 1 III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án. III.1. Địa điểm xây dựng. Ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. III.2. Hình thức đầu tư. Dự án Khu du lịch nghỉ dƣỡng resort Tân Thuận Đông đầu tƣ theo hình thức xây dựng mới. IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TT Nội dung Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ 1.510 3,64 - Sảnh cƣới và đờn ca tài tử (karaoke) 750 1,81 - Nhà hàng BBQ 500 1,20 - Nhà bếp 120 0,29 - Nhà nghỉ nhân viên 80 0,19 - Phòng thay đồ 30 0,07 - Nhà vệ sinh 30 0,07 2 Khu tắm bùn 400 0,96 - Bồn tắm bùn 300 0,72
 18. 18. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn TT Nội dung Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) - Khu tắm nƣớc sạch 100 0,24 3 Khu vui chơi, công viên nƣớc 3.172 7,64 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng 800 1,93 5 Khu nhà văn phòng 300 0,72 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo 152 0,37 7 Khu leo núi nhân tạo 120 0,29 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ 11.720 28,24 - Khu vui chơi ngoài trời 5.000 12,05 - Khu chụp hình lƣu niệm 800 1,93 - Khu cà phê nghỉ ngơi 600 1,45 - Đƣờng giao thông chung 4.920 11,86 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng 400 0,96 9 Vƣờn cây ăn trái 20.826 50,18 10 Khu trồng rau an toàn VietGAP 1.500 3,61 11 Sân tennis, cầu lông 1.000 2,41 Tổng cộng 41.500 100,00 IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. Về phần xây dựng dự án: nguồn lao động dồi dào và vật liệu xây dựng đều có tại địa phƣơng và trong nƣớc nên nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án là tƣơng đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. Về phần quản lý và các sản phẩm của dự án: nhân công quản lý và duy trì hoạt động của dự án tƣơng đối dồi dào, các sản vật đều có sẵn tại địa phƣơng.
 19. 19. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Chƣơng III PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. Bảng tổng hợp các hạng mục công trình xây dựng của dự án TT Nội dung ĐVT Số lƣợng 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ - Sảnh cƣới và đờn ca tài tử (karaoke) m² 750 - Nhà hàng BBQ m² 500 - Nhà bếp m² 120 - Nhà nghỉ nhân viên m² 80 - Phòng thay đồ m² 30 - Nhà vệ sinh m² 30 2 Khu tắm bùn - Bồn tắm bùn Bồn 20 - Khu tắm nƣớc sạch m² 100 3 Khu vui chơi công viên nƣớc m² 3.172 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng m² 800 5 Khu nhà văn phòng m² 300 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo m² 152 7 Khu leo núi nhân tạo m² 120 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ - Khu vui chơi ngoài trời m² 5.000 - Khu chụp hình lƣu niệm m² 800 - Khu cà phê nghỉ ngơi m² 600 - Đƣờng giao thông chung m² 4.920 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng m² 400 9 Vƣờn cây ăn trái m² 20.826 10 Khu trồng rau an toàn VietGAP m2 1.500 11 HT cấp điện toàn khu HT 1 12 HT thoát nƣớc tổng thể HT 1
 20. 20. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn TT Nội dung ĐVT Số lƣợng 13 HT cấp nƣớc tổng thể HT 1 14 Hàng rào bảo vệ md 450 15 Sân Tennis Sân 2 II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ.  Nhà hàng BBQ và khu tổ chức tiệc cưới. Khu nhà hàng BBQ
 21. 21. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Khu sảnh cưới Lễ cƣới đƣợc xem nhƣ một giai đoạn chuyển tiếp trọng đại trong cuộc đời của tình yêu đôi lứa. Bên cạnh vô số những công việc cần chuẩn bị trƣớc ngày cƣới thì việc đặt tiệc và tổ chức ở đâu cũng là một lựa chọn không kém phần quan trọng. Là một trong những nơi chuyên nghiệp trong việc tổ chức tiệc cƣới, dự án đầu tƣ nhà hàng tiệc cƣới với tiêu chí sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho khách hàng. Với phƣơng châm sáng tạo đem lại một phong cách riêng, sử dụng công nghệ hiện đại nhƣ truyền hình trực tiếp lễ cƣới lên các màn ảnh lớn ngay trong các tiệc cƣới, đèn chiếu, máy quay, hình ảnh đƣợc chuyển tải liên tục... Nhà hàng còn chú trọng quan sát và chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhƣ: khăn trải bàn, khăn ăn, nơ thắt trên ghế, không gian, … tất cả phải kết hợp hài
 22. 22. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn hòa và trang nhã… cho bạn một buổi tiệc thật hoàn hảo trong mắt quan khách và ngƣời thân. Khu lễ cƣới đƣợc bố trí kết hợp với đờn ca tài tử (karaoke) nhằm làm phong phú thêm dịch vụ giải trí của khu du lịch, đáp ứng nhu cầu tổng hợp của khách hàng và là đặc sản văn hóa miền sông nƣớc.  Khu tắm bùn.
 23. 23. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Từ lâu, ngâm khoáng bùn đã đƣợc biết đến nhƣ một liệu pháp giúp thƣ giãn và chăm sóc da rất hiệu quả từ thiên nhiên. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong và ngoài nƣớc, tắm bùn khoáng tạo cho du khách cảm giác thú vị và mới lạ trong việc sử dụng dịch vụ ngâm khoáng bùn. Du khách sẽ cảm nhận đƣợc sự riêng tƣ khi ngâm mình trong những bồn nằm ẩn mình dƣới rừng cây ăn quả mơn mởn, hoặc vui đùa cùng bạn bè ngƣời thân trong những bồn ngâm tập thể dành cho nhóm từ 4 đến 10 ngƣời. Bùn khoáng thƣờng đƣợc lấy từ 2 nguồn: Ninh Lộc (Ninh Hòa) và Vĩnh Phƣợng (Nha Trang). Bùn sau khi đƣợc lấy lên từ lòng đất đƣợc quay ly tâm lọc tạp chất, chỉ còn lại dịch bùn khoáng để tắm. Sữa tắm bùn khoáng thƣờng có màu xanh loãng, không chỉ có tác dụng làm mịn da mà sữa tắm bùn khoáng tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Phái đẹp rất ƣa tắm bùn khoáng để có đƣợc da dẻ mịn màng, trẻ trung. Bùn khoáng có trong thiên nhiên, lẫn với dòng nƣớc khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ trung bình là 40-50 độ C. Theo nghiên cứu khoa học, bùn khoáng sẽ tạo sự kích thích mạnh đến hệ thần kinh dƣới da và hỗ trợ điều trị một số bệnh nhƣ bệnh thống phong, viêm khớp mãn tính, bệnh lao và các bệnh liên quan đế hệ thần kinh. Bên cạnh đó, nhờ có tính hấp thụ và độ bám dính cao, nên sau khi ngâm tắm, bùn khoáng sẽ loại bỏ các tế bào chết trên da, làm cho làn da trở nên hồng hào và trơn mịn.  Khu vui chơi công viên nước. Toàn cảnh khu công viên nước.
 24. 24. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Hồ tạo sóng tƣơng đối lớn. Các máng trƣợt và ống trƣợt dành cho trẻ em ngoài ra còn máng trƣợt xoắn đôi, trƣợt đa làn cũng phần nào làm thỏa mãn cho các bạn trẻ ƣa mạo hiểm. Trẻ nhỏ có thể thỏa thích vui đùa ở dòng sông lƣời hay ở hồ bé voi con,trâu vàng ngộ nghĩnh với những đƣờng trƣợt mini và vòi phu cầu vồng.
 25. 25. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Hồ bơi trẻ em rộng lớn, với nhiều trò chơi đặc sắc nhƣ cầu tuột, xích đu, ống nƣớc, nhà nấm, Hà Mã… Quảng trƣờng nƣớc, nơi trẻ em có thể đùa vui cùng những dòng nƣớc đƣợc phun lên từ dƣới lòng đất. Hệ thống máng trƣợt kín cao 9m rất thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh.
 26. 26. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Dòng sông lƣời dịu mát, yên ả bao quanh tất cả các trò chơi trong công viên nƣớc.
 27. 27. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn  Khu băng đăng, trượt tuyết nhân tạo. Tại đây, du khách sẽ trải nghiệm thời tiết băng giá âm 15 độ nhƣ ở những vùng Bắc cực, Nam cực của Trái đất, đồng thời đƣợc xem nhiều hình ảnh về thiên nhiên vùng cực địa.
 28. 28. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Du khách sẽ đƣợc trải nghiệm thời tiết băng giá nhƣ ở những vùng Bắc cực, Nam cực của trái đất, đồng thời đƣợc xem nhiều hình ảnh về thiên nhiên vùng cực địa. Đƣợc thiết kế hoàn toàn bằng những khối nƣớc đá đóng băng, có máy tạo tuyết rơi nhƣ thật. Có những hình ảnh chim thú vùng cực địa bằng băng nhƣ gấu trắng, chim cánh cụt, tuần lộc… Nhiều trò chơi vùng băng tuyết nhƣ cầu trƣợt băng, xe tuần lộc, bóng ném… cùng giếng cầu nguyện, quầy bar băng đăng cũng đƣợc thiết kế với âm thanh, ánh sáng độc đáo để phục vụ thiếu nhi và giới trẻ.
 29. 29. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Đến với khu băng đăng bạn đƣợc trang bị áo phao chống lạnh, găng tay giữ ấm cho ngƣời lớn và trẻ em. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế khi cho trẻ vào đây vui chơi và cả ngƣời lớn là nên mặc quần giữ ấm thật dày và mang giày vớ chống lạnh, chống ẩm tốt bởi khách chỉ đƣợc cung cấp áo ấm và găng tay.  Khu leo núi nhân tạo.
 30. 30. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Trƣớc khi bắt đầu leo núi, ngƣời chơi sẽ đƣợc nhận giày chuyên nghiệp và đeo các thiết bị an toàn nhƣ đai đeo, dây belay (phần đai an toàn nâng đỡ vùng đùi). Huấn luyện viên sẽ hƣớng dẫn cách bám dây, kỹ thuật đu dây từ trên cao xuống và một vài động tác khởi động làm nóng ngƣời, cách phòng tránh chấn thƣơng trong khi leo… Núi nhân tạo đƣợc thiết kế với bảy mức độ từ dễ đến khó. Những mấu bám nhiều màu sắc đƣợc gắn dày đặc trên vách núi cao 16m. Những ngƣời chơi lâu năm sẽ chọn leo cách khó bằng cách chỉ sử dụng những mấu bám cùng màu. Còn ngƣời mới chơi thì tự tăng “đẳng cấp” cho mình qua từng giai đoạn thử thách, ban đầu thì chinh phục từ đoạn bằng phẳng rồi đến những đoạn gồ ghề, thậm chí có đoạn tƣờng nhô hẳn ra ngoài buộc khi leo phải uốn ngƣời hết mức và tay cố với tìm điểm bám không thể nhìn thấy để tiếp tục leo đến đỉnh. Kỹ thuật cơ bản dành cho ngƣời chơi thoạt nghe có vẻ rất đơn giản, tay đƣa lên nắm mô đá trƣớc mặt, thẳng ngƣời giữ thăng bằng rồi dùng lực chân đẩy cơ thể lên phía trƣớc. Nhƣng thực tế lại không dễ dàng, đòi hỏi ngƣời chơi phải có kỹ thuật và đam mê.
 31. 31. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Để chinh phục đƣợc đỉnh núi dốc ngƣợc trên tƣờng, ngƣời chơi phải luyện cho mình sự dẻo dai, kiên nhẫn và một sức khỏe tốt. Điều bất ngờ là với một môn chơi đòi hỏi nhiều sức bền cơ bắp nhƣ leo núi thì nữ giới lại tham gia khá đông. Có vẻ phái yếu ngày càng đam mê môn chơi mạo hiểm, có tính thử thách này. Leo núi không đơn thuần chỉ dùng sức, nó mang lại sức khỏe và niềm vui, cảm giác vui sƣớng khi rƣớn tay chinh phục từng điểm bám để leo lên đỉnh. Ở trên cao một mình bạn phải tƣ duy để vƣợt qua chƣớng ngại vật, tăng khả năng phản xạ. Thoạt nhìn đây là một môn thể thao rất mạo hiểm nhƣng thực tế lại rất an toàn cho ngƣời chơi. Tuy nhiên, những ngƣời chơi mới thì cần khởi động kỹ trƣớc khi leo, bởi đây là môn chơi đòi hỏi sự vận động rất nhiều, có thể dễ dẫn đến bong gân hay đau khớp ngón tay.
 32. 32. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Chƣơng IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về giao cấp đất theo quy định để tiến hành xây dựng dự án. II. Các phƣơng án xây dựng công trình. Danh mục công trình xây dựng của dự án TT Nội dung ĐVT Số lƣợng 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ - Sảnh cƣới và đờn ca tài tử (karaoke) m² 750 - Nhà hàng BBQ m² 500 - Nhà bếp m² 120 - Nhà nghỉ nhân viên m² 80 - Phòng thay đồ m² 30 - Nhà vệ sinh m² 30 2 Khu tắm bùn - Bồn tắm bùn Bồn 20 - Khu tắm nƣớc sạch m² 100 3 Khu vui chơi, công viên nƣớc m² 3.172 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng m² 800 5 Khu nhà văn phòng m² 300 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo m² 152 7 Khu leo núi nhân tạo m² 120 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ - Khu vui chơi ngoài trời m² 5.000 - Khu chụp hình lƣu niệm m² 800 - Khu cà phê nghỉ ngơi m² 600 - Đƣờng giao thông chung m² 4.920 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng m² 400 9 Vƣờn cây ăn trái m² 20.826 10 Vƣờn rau an toàn VietGAP m² 1.500
 33. 33. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn TT Nội dung ĐVT Số lƣợng 11 HT cấp điện toàn khu HT 1 12 HT thoát nƣớc tổng thể HT 1 13 HT cấp nƣớc tổng thể HT 1 14 Hàng rào bảo vệ md 450 15 Sân Tennis, cầu lông Sân 2 III. Phƣơng án tổ chức thực hiện. Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động của dự án theo mô hình sau: Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phƣơng. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, dự án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ dự án trong quá trình hoạt động sau này. IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.  Lập và phê duyệt dự án trong năm 2016. Năm 2017 tiến hành thi công xây dựng, cụ thể nhƣ sau:  Giai đoạn 1 Gia cố hạ tầng ,xây dựng cầu, đƣờng giao thông. bến tàu. bãi xe năm 2017  Giai đoạn 2 Xây dựng 70% hạng mục nêu trên đƣa vào khai thác năm 2018  Giai đoạn 3 Xây dựng 30% hạng mục nêu trên đƣa vào khai thác năm 2019. Giám đốc điều hành P Giám đốc PTSX P Giám đốc PTTC Phòng kỹ thuật Phòng vật tƣ Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Phòng TCHC Phòng tài vụ Phòng bảo vệ Khai thác dịch vụ
 34. 34. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn  Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và khai thác dự án.
 35. 35. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn ChƣơngV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG I. Đánh giá tác động môi trƣờng. Giới thiệu chung: Khu du lịch nghỉ dưỡng resort Tân Thuận Đông đƣợc xây dựng tại xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp với diện tích xây dựng: 41.500 m². Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng resort Tân Thuận Đông và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động rủi ro cho môi trƣờng và cho xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng. I.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng Các quy định và hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của chính phủ về quản lý chất thải rắn. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; Nghị định 117/2009/NĐ-CP của chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng.
 36. 36. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 18/12/2008 về việc hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. Thông tƣ 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc hƣớng dẫn điều kiện hành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng; I.3. Các tiêu chuẩn về môi trƣờng áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo đƣợc đúng theo các tiêu chuẩn môi trƣờng sẽ đƣợc liệt kê sau đây. - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng không khí : QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 của Bộ trƣởng bộ Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng nƣớc: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. I.4. Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng Điều kiện tự nhiên Diện tích xây dựng khoảng 41.000m², Tại xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, nền đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng xây dựng Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí cần mặt bằng rộng. Khu đất có các đặc điểm sau:
 37. 37. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn _ Nhiệt độ : Khu vực nam bộ có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có 2 mùa mƣa nắng rõ rệt. _ Địa hình : Địa hình bằng phẳng, có vị trí thuận lợi về giao thông. II. Tác động của dự án tới môi trƣờng. Việc thực thi dự án sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh. Chúng ta có thể dự báo đƣợc những nguồn tác động đến môi trƣờng có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng. - Giai đoạn vận hành. - Giai đoạn ngƣng hoạt động II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm Chất thải rắn _ Rác thải trong quá trình thi công xây dựng: các loại bao bì đựng nguyên vật liệu nhƣ giấy và một lƣợng nhỏ các loại bao nilon,đất đá do các hoạt động đào đất xây dựng và các công trình phụ trợ khác. _ Sự rơi vãi vật liệu nhƣ đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng. _ Vật liệu dƣ thừa và các phế liệu thải ra. _ Chất thải sinh hoạt của lực lƣợng nhân công lao động tham gia thi công. Chất thải khí: Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí quyển, khí thải có thể phát ra từ các hoạt động trong các quá trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi tháo dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động. Chủ yếu là khí thải phát sinh do hoạt động của động cơ máy móc thi công cơ giới, phƣơng tiện vận chuyển vật tƣ dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công. Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hƣởng trực tiếp đến vệ sinh môi trƣờng trong khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng lân cận. Chất thải lỏng của dự án gồm có nƣớc thải từ quá trình xây dựng, nƣớc thải sinh hoạt của công nhân và nƣớc mƣa.
 38. 38. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn _ Dự án chỉ sử dụng nƣớc trong các quá trình phối trộn nguyên vật liệu và một lƣợng nhỏ dùng cho việc tƣới tƣờng, tƣới đất để giữ ẩm và hạn chế bụi phát tán vào môi trƣờng xung quanh. Lƣợng nƣớc thải từ quá trình xây dựng chỉ gồm các loại chất trơ nhƣ đất cát, không mang các hàm lƣợng hữu cơ, các chất ô nhiễm thấm vào lòng đất. _ Nƣớc thải sinh hoạt của của công nhân trong giai đoạn thi công rất ít, chủ yếu là nƣớc tắm rửa đơn thuần và một phần rất nhỏ các hoạt động vệ sinh khác vì trong quá trình xây dựng hầu hết tất cả công nhân xây dựng không ở lại, chỉ có một hoặc hai ngƣời ở lại bảo quản vật tƣ. _ Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống các kênh rạch cận kề. Tuy nhiên, dự án đã có hệ thống thoát nƣớc ngầm thu nƣớc do vậy kiểm soát đƣợc nguồn thải và xử lý nƣớc bị ô nhiễm trƣớc khi thải ra ngoài. Tiếng ồn. _ Gây ra những ảnh hƣởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng tập trung và giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo những con đƣờng sau nhƣng phải đƣợc kiểm soát và duy trì ở trong khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể phát sinh từ những nguồn. _ Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt. _ Trong quá trình lao động nhƣ gò, hàncác chi tiết kim loại, và khung kèo sắt … và quá trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… _ Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi và khói _ Khi hàm lƣợng bụi và khói vƣợt quá ngƣỡng cho phép sẽ gây ra những bệnh về đƣờng hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi và khói đƣợc sinh ra từ những lý do sau: _ Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng. _ Từ các đống tập kết vật liệu. _ Từ các hoạt động đào bới san lấp.
 39. 39. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn _ Từ quá trình thi công: quá trình phối trộn nguyên vật liệu, quá trình đóng tháo côppha… II.2. Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng Ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí: Chất lƣợng không khí của khu vực xây dựng sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các hoạt động thực thi Dự án. Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng và tháo dỡ công trình ngƣng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm đáng chú ý nhất. Khí thải sinh ra từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, CO, CO2, SO2....Lƣợng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi trƣờng làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hƣởng trực tiếp đến con ngƣời là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lƣợng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô nhiễm cho môi trƣờng và con ngƣời nhƣ: khí SO2 hoà tan đƣợc trong nƣớc nên dễ phản ứng với cơ quan hô hấp ngƣời và động vật. Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt: Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt. Do phải tiếp nhận lƣợng nƣớc thải ra từ các quá trình thi công có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm các hoá chất nhƣ vết dầu mỡ rơi vãi từ các động cơ máy móc trong quá trình thi công vận hành, nƣớc thải sinh hoặt của công nhân trong các lán trại ... cũng gây ra hiện tƣợng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nƣớc mặt. Ảnh hƣởng đến giao thông Hoạt động của các loại phƣơng tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt sẽ làm gia tăng mật độ lƣu thông trên các tuyến đƣờng vào khu vực, mang theo những bụi bẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng các tuyến đƣờng này. Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng _ Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng nhân công làm việc tại công trƣờng và cho cả cộng đồng dân cƣ. Gây ra các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt ...
 40. 40. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn _ Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ khi công trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lƣợng lao động tại công trình và cƣ dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án. Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế, làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời dân. Mặt khác khi độ ồn vƣợt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hƣởng đến cơ quan thính giác. II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực của dự án tới môi trƣờng. Giảm thiểu lƣợng chất thải _ Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: _ Dự toán chính xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió và trên nền đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng và thất thoát khi chƣa sử dụng đến. _ Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nƣớc thải phát sinh trong quá trình thi công. Thu gom và xử lý chất thải:Việc thu gom và xử lý chất thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng là điều bắt buộc đối với khu vực xây dựng công trình. Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải đƣợc thực hiện từ khi xây dựng đến khi đi bàn giao nhà và quá trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh hƣởng đến hoạt động của trạm và môi trƣờng khu vực xung quanh. Việc thu gom và xử lý phải đƣợc phân loại theo các loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, ... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp. Những nguyên vật liệu dƣ thừa có thể tái sử dụng đƣợc thì phải đƣợc phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Những loại rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải đƣợc thu gom và đặt cách xa công
 41. 41. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn trƣờng thi công, sao cho tác động đến con ngƣời và môi trƣờng là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông và đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc sạch đẹp. Chất thải khí: _ Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có những biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí ra ngoài môi trƣờng, các biện pháp có thể dùng là: _ Đối với các phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và đƣợc chứng nhận không gây hại đối với môi trƣờng. _ Thƣờng xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc hiện hữu đƣợc bố trí quanh khu vực khu biệt thự. Nƣớc thải có chứa chất ô nhiễm sẽ đƣợc thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý còn nƣớc không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt và thải trực tiếp ra ngoài. Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi công, sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trong khu vực xây dựng và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất. Kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền của sóng âm. Để biện pháp phân lập đạt hiệu quả cao hơn cần cách lý và bố trí thêm các tƣờng ngăn giữa các bộ phận.Trồng cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn ra môi trƣờng. Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi và khói: Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ của ngƣời công nhân gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp, về mắt ...làm
 42. 42. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. _ Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát trong khu đô thị khi di chuyển. _ Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ô nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... _ Tăng cƣờng trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án. II.4. Kết luận: Dựa trên những đánh giá tác động môi trƣờng ở phần trên chúng ta có thể thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài.
 43. 43. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Chƣơng VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I. Tổng vốn đầu tƣ của dự án. Bảng tổng mức đầu tƣ của dự án STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) I Xây dựng 35.818.700 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ 6.910.000 - Sảnh cƣới và đờn ca tài tử (karaoke) m² 750 4.500 3.375.000 - Nhà hàng BBQ m² 500 5.000 2.500.000 - Nhà bếp m² 120 3.500 420.000 - Nhà nghỉ nhân viên m² 80 4.500 360.000 - Phòng thay đồ m² 30 3.500 105.000 - Nhà vệ sinh m² 30 5.000 150.000 2 Khu tắm bùn 2.400.000 - Bồn tắm bùn Bồn 20 90.000 1.800.000 - Khu tắm nƣớc sạch m² 100 6.000 600.000 3 Khu vui chơi, công viên nƣớc m² 3.172 2.200 6.978.400 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng m² 800 5.000 4.000.000 5 Khu nhà văn phòng m² 300 4.500 1.350.000 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo m² 152 5.500 836.000 7 Khu leo núi nhân tạo m² 120 1.800 216.000 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ 7.292.000 - Khu vui chơi ngoài trời m² 5.000 350 1.750.000 - Khu chụp hình lƣu niệm m² 800 500 400.000 - Khu cà phê nghỉ ngơi m² 600 2.500 1.500.000 - Đƣờng giao thông chung m² 4.920 350 1.722.000 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng m² 400 4.800 1.920.000
 44. 44. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 9 Vƣờn cây ăn trái m² 20.826 50,0 1.041.300 10 Vƣờn rau an toàn VietGAP m² 1.500 60 90.000 11 HT cấp điện toàn khu HT 1 950.000 950.000 12 HT thoát nƣớc tổng thể HT 1 500.000 500.000 13 HT cấp nƣớc tổng thể HT 1 300.000 300.000 14 Hàng rào bảo vệ md 450 2.500 1.125.000 15 Sân Tennis, cầu lông Sân 2 960.000 1.920.000 II Thiết bị 8.900.000 1 Vật tƣ, thiết bị trang trí nội thất khu nhà nghỉ dƣỡng Bộ 1 1.000.000 1.000.000 2 Dụng cụ, đồ dùng cho khu ẩm thực Bộ 1 600.000 600.000 3 Thiết bị cho khu vui chơi thiếu nhi Bộ 1 150.000 150.000 4 Máy móc, trang thiết bị văn phòng Bộ 1 250.000 250.000 5 Thiết bị cho hồ bơi Bộ 1 2.000.000 2.000.000 6 Thuyền chở du khách Chiếc 2 1.200.000 2.400.000 7 Thiết bị cho nhà hàng tiệc cƣới, đờn ca tài tử, … Bộ 1 2.500.000 2.500.000 III Chi phí quản lý dự án Gxdtb/1,1*1,96%*1,1 876.487 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 2.257.411 1 Chi phí lập dự án đầu tƣ Gxdtb/1,1*0,446%*1,1 199.445 2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Gxd/1,1*2,812%*1,1 1.007.222 3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Gxd/1,1*0,138*1,1 49.430 4 Chi phí thẩm tra dự toán công trình Gxd/1,1*0,139%*1,1 49.788 5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Gxd/1,1*0,144%*1,1 51.579 6 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Gtb/1,1*0,287%*1,1 25.543 7 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gxd/1,1*2,025%*1,1 725.329 8 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Gtb/1,1*1,675%*1,1 149.075
 45. 45. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) V Chi phí khác 355.514 1 Thẩm tra phê duyệt, quyết toán Gxdtb/1,1*0,528% 214.650 2 Thuê đất dự án ………… 3 Kiểm toán Gxdtb/1,1*0,315%*1,1 140.864 VI Chi phí dự phòng 5.784.973 1 Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) 2.410.406 2 Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) 3.374.568 Tổng cộng 53.993.084 II. Nguồn vốn thực hiện dự án. Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án STT Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vay tín dụng I Xây dựng 35.818.700 5.111.300 30.707.400 1 Nhà hàng tiệc cƣới, nhà hàng ăn uống BBQ 6.910.000 - 6.910.000 - Sảnh cƣới và đờn ca tài tử (karaoke) 3.375.000 3.375.000 - Nhà hàng BBQ 2.500.000 2.500.000 - Nhà bếp 420.000 420.000 - Nhà nghỉ nhân viên 360.000 360.000 - Phòng thay đồ 105.000 105.000 - Nhà vệ sinh 150.000 150.000 2 Khu tắm bùn 2.400.000 - 2.400.000 - Bồn tắm bùn 1.800.000 1.800.000 - Khu tắm nƣớc sạch 600.000 600.000 3 Khu vui chơi, công viên nƣớc 6.978.400 6.978.400 4 Khu nhà nghỉ dƣỡng 4.000.000 4.000.000 5 Khu nhà văn phòng 1.350.000 1.350.000 6 Khu băng đăng, trƣợt tuyết nhân tạo 836.000 836.000
 46. 46. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 7 Khu leo núi nhân tạo 216.000 216.000 8 Khu vực chung và công trình phụ trợ 7.292.000 400.000 6.892.000 - Khu vui chơi ngoài trời 1.750.000 1.750.000 - Khu chụp hình lƣu niệm 400.000 400.000 - Khu cà phê nghỉ ngơi 1.500.000 1.500.000 - Đƣờng giao thông chung 1.722.000 1.722.000 - Khu mua sắm hàng lƣu niệm và đặc sản vùng 1.920.000 1.920.000 9 Vƣờn cây ăn trái 1.041.300 1.041.300 10 Vƣờn rau an toàn VietGAP 90.000 90.000 11 HT cấp điện toàn khu 950.000 950.000 12 HT thoát nƣớc tổng thể 500.000 500.000 13 HT cấp nƣớc tổng thể 300.000 300.000 14 Hàng rào bảo vệ 1.125.000 1.125.000 15 Sân Tennis, cầu lông 1.920.000 1.920.000 II Thiết bị 8.900.000 4.650.000 4.250.000 1 Vật tƣ, thiết bị trang trí nội thất khu nhà nghỉ dƣỡng 1.000.000 - 1.000.000 2 Dụng cụ, đồ dùng cho khu ẩm thực 600.000 - 600.000 3 Thiết bị cho khu vui chơi thiếu nhi 150.000 - 150.000 4 Máy móc, trang thiết bị văn phòng 250.000 250.000 5 Thiết bị cho hồ bơi 2.000.000 2.000.000 6 Thuyền chở du khách 2.400.000 2.400.000 7 Thiết bị cho nhà hàng tiệc cƣới, đờn ca tài tử, … 2.500.000 - 2.500.000 III Chi phí quản lý dự án 876.487 876.487 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 2.257.411 2.257.411 - 1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 199.445 199.445 2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 1.007.222 1.007.222 3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC 49.430 49.430 4 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 49.788 49.788 5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 51.579 51.579
 47. 47. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn STT Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự huy động Vay tín dụng 6 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị 25.543 25.543 7 Chi phí giám sát thi công xây dựng 725.329 725.329 8 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị 149.075 149.075 V Chi phí khác 355.514 355.514 - 1 Thẩm tra phê duyệt, quyết toán 214.650 214.650 2 Thuê đất dự án ………… 3 Kiểm toán 140.864 140.864 VI Chi phí dự phòng 5.784.973 5.784.973 - 1 Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) 2.410.406 2.410.406 2 Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) 3.374.568 3.374.568 Tổng cộng 53.993.084 19.035.684 34.957.400 Tỷ lệ (%) 100,00 35,26 64,74 III. Phân tích hiệu quá kinh tếvà phƣơng án trả nợ của dự án. 1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tƣ của dự án : 53.993.084.000 đồng. Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 19.035.684.000 đồng.  Vốn vay : 34.957.400.000 đồng. STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 53.993.084 1 Vốn tự có 19.035.684 2 Vốn liên doanh 34.957.400 Tỷ trọng vốn vay 64,74% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 35,26%  Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn nhƣ sau: - Từ khách hàng tiệc cƣới, khách nghỉ dƣỡng, nhà hàng, tắm bùn,….  Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án.
 48. 48. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Dự kiến đầu vào của dự án. Các chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 1 Chi phí lƣơng nhân viên Theo bảng tính 2 Chi phí BHYT,BHXH 21% Lƣơng 3 Chi phí quảng bá sản phẩm 3% Doanh thu 4 Chi phí ăn uống khu ẩm thực 55% Doanh thu 5 Chi phí thay nƣớc hồ bơi 0% Bảng tính 7 Chi phí điện "" Doanh thu 8 Chi phí bảo trì thiết bị 2% Doanh thu 9 Chi phí từ quản lý nhà hàng tiệc cƣới và nghỉ ngơi 65% Doanh thu 10 Chi phí cho tắm bùn 60% Doanh thu 11 Chi phí khu băng đăng, trƣợt tuyết 40% Doanh thu 12 Chi phí từ cà phê nghỉ ngơi 65% Doanh thu 13 Văn phòng phẩm và các chi phí tiêu hao khác 2% Doanh thu 14 Chi phí từ sân tennis, cầu lông 40% Doanh thu 15 Chi phí từ đờn ca tài tử (karaoke) 40% Doanh thu 16 Chi phí từ mua sắm hàng lƣu niệm 65% Doanh thu 17 Chi phí lãi vay 10% Theo kế hoạch trả nợ Chế độ thuế % 1 Thuế TNDN 20% 2. Phương án vay. - Số tiền : 34.957.400.000 đồng. - Thời hạn : 10 năm (120 tháng). - Ân hạn : 1 năm. - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất ngân hàng). - Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay.
 49. 49. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn Lãi vay, hình thức trả nợ gốc 1 Thời hạn trả nợ vay 10 năm 2 Lãi suất vay cố định 10% /năm 3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 8% /năm 4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 9,29% /năm 5 Hình thức trả nợ: 1 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 64,74%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 35,26%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm. 3. Các thông số tài chính của dự án. 3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 3 - 7 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của phụ lục tính toán cho thấy, khả năng trả đƣợc nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả đƣợc nợ, trung bình khoảng trên 266% trả đƣợc nợ. 3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 2,69 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ đƣợc đảm bảo bằng 2,69 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn. Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 5 đã thu hồi đƣợc vốn và có dƣ, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 4 để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn chính xác. Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. Nhƣ vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 3 năm 9 tháng kể từ ngày hoạt động.
 50. 50. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn 3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Nhƣ vậy PIp = 1,83 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tƣ sẽ đƣợc đảm bảo bằng 1,83 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,29%). Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 6 đã hoàn đƣợc vốn và có dƣ. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 5. Kết quả tính toán: Tp = 4 năm 4 tháng tính từ ngày hoạt động. 3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. + CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. Hệ số chiết khấu mong muốn 9,29%/năm. Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 36.632.150.000 đồng. Nhƣ vậy chỉ trong vòng 10 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau khi trừ giá trị đầu tƣ qui về hiện giá thuần là: 36.632.150.000 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao. 3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). Theo phân tích đƣợc thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho thấy IRR = 16,96% > 9,29% nhƣ vậy đây là chỉ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời. P tiFPCFt PIp nt t     1 )%,,/(     Tpt t TpiFPCFtPO 1 )%,,/(     nt t tiFPCFtPNPV 1 )%,,/(
 51. 51. Dự án đầu tư khu du lịch Tân Thuận Đông Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự án Việt – duanviet.com.vn KẾT LUẬN I. Kết luận. Với kết quả phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu quả tƣơng đối cao của dự án mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho ngƣời dân trong vùng. Cụ thể nhƣ sau: + Các chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 3 - 4 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. + Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng từ 100 – 150 lao động của địa phƣơng. Góp phần “phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch của địa phƣơng, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020. II. Đề xuất và kiến nghị. Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai các bƣớc theo đúng tiến độ và quy định. Để dự án sớm đi vào hoạt động.

×