Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Oració simple
Oració simple
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio
Anuncio

Oracions

 1. 1. L’oració
 2. 2. O = SN + SV La nit obscura + SN em fa por SV Oració Constituents de l’oració
 3. 3. Estructura profunda i estructura superficial La neu + SN cau SV Estructura profunda Oració impersonal O + Neva SV Estructura superficial
 4. 4. 1. Unitat semàntica <ul><li>* La noia del cabells ondulats (què ?) </li></ul><ul><li>La noia dels cabells ondulats té pressa </li></ul>Sentit complet Definició d’oració
 5. 5. 2. Unitat formada per dos elements: O = SN + SV El nucli del SN Pensar és bo Infinitiu El cotxe va bé Nom i és una conjunció Conjunció Ara és un adverbi Adverbi Que em besis, m’agrada Prop. subord. Etc...
 6. 6. 3. Unitat prosòdica o d’entonació Aquella ciutat va renéixer després de la guerra Aquella ciutat va renéixer després de la guerra ?
 7. 7. L’oració és la unitat mínima de comunicació <ul><li>té un significat complet </li></ul><ul><li>es pronuncia entre dues pauses </li></ul><ul><li>relaciona un subjecte amb un predicat </li></ul><ul><li>sintàcticament és independent </li></ul>que
 8. 8. Estructura profunda o latent i l’estructura superficial o patent SN transformació <ul><li>Transformació per nominalització </li></ul>En Pere anuncia que en Joan arriba E.P. En Pere anuncia l’arribada d’en Joan E.S.
 9. 9. <ul><li>Transformació per passivització </li></ul>La gent encara contempla l’espectacle E.P. L’espectacle encara és contemplat per la gent E.S. transformació <ul><li>Transformació per elisió </li></ul>Jo espero l’autobús E.P. transformació Espero l’autobús E.S.
 10. 10. <ul><li>Criteri nocional o tradicional </li></ul>Nom / substantiu  substància material o immaterial: casa Adjectiu  qualitat: groc, bonic Verb  acció: cantar Adverbi  circumstància: aquí, ara Pronom  substitut del nom: aquest, nostre Article  element conegut o desconegut: el, un Preposició  relacionant subordinant: de, en Conjunció  relacionant unió de mots i frases: i, que Interjecció  estats d’ànims: oh, ai! Parts de l’oració significat
 11. 11. <ul><li>Criteri estructural </li></ul>El/la és afectuós/a nena home policia cotxe noi En Joan és afectuós/a S La Maria és afectuós/a S Els generativistes segueixen el mètode distribucional consideren només els substantius, adjectius, determinatius, verbs i còpules. MÈTODE DISTRIBUCIONAL MÈTODE FUNCIONAL És inanimat Cal fer massa divisions
 12. 12. Modalitats oracionals <ul><li>Modalitat subjectiva intenció de l’emissor </li></ul><ul><li>Modalitat objectiva subjecte i predicat </li></ul><ul><li>Complexitat estructural nombre del SV </li></ul>
 13. 13. Modalitat subjectiva Oracions enunciatives Negatives  Afirmatives  Avui no he anat al cinema amb la Nuri Avui he anat al cinema amb la Nuri Exposen una idea Corba melòdica Mode indicatiu
 14. 14. Modalitat subjectiva Oracions exclamatives Grau d’emotivitat Corba melòdica per sobre de l’habitual Cap verb en la superficial Sovint només interjeccions o vocatius Ep! Alba!
 15. 15. Modalitat subjectiva Oracions de possibilitat i probabilitat Demà pot ser que plogui Ja deu haver arribat Oracions dubitatives Ús d’adverbis i locucions adverbials de dubte: potser, tal vegada, si de cas… Ús del futur : Potser ja haurà arribat el tren a l’estació Probabilitat, possibilitat o dubte? Devia tenir molta gana, aquell pobre home
 16. 16. Modalitat subjectiva Oracions interrogatives Corba tonal ascendent Reforç amb elements dubitatius: eh, oi, potser Interrogatives generals Qui ho diu això? Interrogatives parcials Vols venir amb mi? Interrogatives directes Interrogatives indirectes Et demano si vols venir amb mi Vols venir amb mi?
 17. 17. Modalitat subjectiva Oracions desideratives o optatives Desig o opció Sempre és mode subjuntiu ex: Tant de bo que tots aprovem la llengua de Primer de Batxillerat No entris quan l’espectacle hagi començat Toca el dos i calla! Oracions exhortatives o imperatives Ordres o recomanacions Afirmatives Negatives Imperatiu Subjuntiu
 18. 18. MODALITAT OBJECTIVA Tenint en compte el subjecte i el predicat Oracions atributives Oracions Predicatives Classifiquem L’Anaïs és SN + VC + maca ADJ Subjecte agent Subjecte pacient Subjecte agent i pacient Subjecte indeterminat molt maca S ADJ la meva germana S N de Figueres S Prep
 19. 19. MODALITAT OBJECTIVA <ul><li>Amb subjecte agent </li></ul>Oracions transitives Oracions intransitives El professor ens va dir el resultat de l’examen OD L’Àlex no arriba mai a primera hora V.Intr
 20. 20. MODALITAT OBJECTIVA <ul><li>Amb subjecte pacient </li></ul>Oracions passives Oracions passives reflexes El llum de la classe és arreglat pel senyor Güell S. Pacient C. Agent Es disparen salves d’artilleria Salves d’artilleria són disparades per ?
 21. 21. MODALITAT OBJECTIVA <ul><li>Amb subjecte agent i pacient </li></ul>Oracions reflexives directes Oracions reflexives indirectes La Laia es pentina OD La Laia es pentina els cabells OI OD Oracions recíproques indirectes Aquelles dues amigues s ’escriuen cartes OI OD Oracions recíproques directes Aquelles dues amigues es petonegen OD
 22. 22. MODALITAT OBJECTIVA <ul><li>Amb subjecte indeterminat o impersonals </li></ul>Amb subjecte desconegut Amb verbs que denoten fenòmens atmosfèrics Truquen a la porta Amb verbs gramaticalment impersonals Fa bo Hi ha gent Neva Plou Amb subjecte desconegut amb “es” Es ven pisos
 23. 23. Per la seva complexitat estructural Oracions simples SN (S) SV (P) ex: El Barça guanyarà la lliga Oracions compostes Conj subordinant V El Barça guanyarà la lliga i el Madrid baixarà a segona V Coordinades dues proposicions, mateix nivell sintàctic Les noies escoltaven jazz i els nois tocaven la guitarra Proposició 1 = Proposició 2 Subordinades oracions unides a una proposició principal Els nois pensaven que el professor els aprovaria Proposició principal Proposició subordinada
 24. 24. Per la seva complexitat estructural Oracions juxtaposades El Barça guanyarà la lliga ; el Madrid la perdrà Plou ; agafem el paraigua Coordinades per juxtaposició Subordinades per juxtaposició Subordinades adjectives Subordinades substantives Subordinades adverbials adjectiu adverbi Subst. Oracions subordinades
 25. 25. Per la seva complexitat estructural Oracions subordinades adjectives <ul><li>Explicatives </li></ul><ul><li>Especificatives </li></ul>Arreglarem les finestres , que tanquen malament aclariment Arreglarem les finestres que tanquen malament només unes Compra la cadira que t’agradi més És el noi de Tercer el que et va dir si volies sortir amb ell Obre aquell ordinador en el que hi ha tota la informació Obre aquell ordinador en el qual hi ha tota la informació És el noi de Tercer , el qual et va dir si volies sortir amb ell Corregiu els errors
 26. 26. Per la seva complexitat estructural Oracions subordinades substantives M’agrada que vinguis S En Rodríguez Picó afirma que farà bon temps OD en Bernat l‘arribada del bon temps Oracions subordinades adverbials Hem trobat la bossa com la vas deixar CCM Hem trobat la bossa on tu ja saps CCLloc d’aquella manera allà Quan entreu a classe obriu la bossa CCT En aquell moment

×