Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Pelan strategik-dan-operasi-kelab-rukun-negara 2020

  1. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 : Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan Kelab Rukun Negara. OBJEKTIF 2 : Meningkatkan kefahaman murid terhadap Prinsip Rukun Negara. STRATEGIK 1 : Perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan Kelab Rukun Negara PELAN OPERASI PROGRAM : Perancangan, Penyelarasan dan Pelaksanaan Kelab Rukun Negara BIL AKTIVITI TANGGUNG JAWAB KOS / SUMBER TEMPOH MASA KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA 1 Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang AJK kelab dan menguruskan kelab secara sistematik dan berkesan. Guru Besar GPK Kokurikulum Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Sekolah Februari Februari 100% murid dan guru terlibat. Murid Tahap 1 dan 2  Taklimat
  2. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 RASIONAL : Tingkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang AJK dan menguruskan kelab secara sistematik. Bil Huraian Aktiviti Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan 1 Pembentukan AJK Kelab Rukun Negara Feb Surat Perlantikan 2 Pemberitahuan Senarai Tugas AJK Feb Senarai tugas AJK 3 Pengurusan Fail Kelab Januari-November Bahan-bahab 4 Mengadakan mesyuarat Kelab 2 kali setahun Minit mesyuarat 5 Perancangan anggaran belanjawan Feb Penyata Kewangan 6 Penilaian Markah Kokurikulum September-Oktober Borang penilaian OBJEKTIF : Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengurusan Kelab Rukun Negara.
  3. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : Meningkatkan kefahaman murid terhadap Prinsip Rukun Negara. STRATEGIK 2 : Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara melalui penghasilan buku skrap PELAN OPERASI BIL AKTIVITI TANGGUNG JAWAB KOS / SUMBER TEMPOH MASA KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA 1 Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan. GPK Kokurikulum Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Sekolah Ogos Ogos 100% murid dan guru terlibat. Murid tahap 2  Taklimat  Pertandingan
  4. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 PROGRAM : Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara melalui penghasilan buku skrap RASIONAL : Tingkatkan minat dan kehadiran murid. OBJEKTIF : Meningkatkan kefahaman murid terhadap Prinsip Rukun Negara. PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 2 : Meningkatkan kefahaman murid terhadap Prinsip Rukun Negara. Bil Huraian Aktiviti Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan 1 Mengadakan mesyuarat AJK Mei Rm 500.00 Minit mesyuarat 2 Pembentukan AJK untuk pertandingan mempromosikan budaya negara Mei Senarai tugas AJK 3 Surat Menyurat Jun Bahan-bahan 4 Jadual Pertandingan Jun Jadual 5 Penyediaan tempat dan peralatan Julai 6 Pelaksanaan Ogsos
  5. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 STRATEGIK 3 : Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik PELAN OPERASI PROGRAM : Pertandingan Menyanyi Lagu Patriotik RASIONAL : Tingkatkan minat dan kehadiran murid. OBJEKTIF : Meningkatkan kefahaman murid terhadap Prinsip Rukun Negara. BIL AKTIVITI TANGGUNG JAWAB KOS / SUMBER TEMPOH MASA KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSITARIKH JANGKA TARIKH LAKSANA 1 Meningkatkan penglibatan ahli. GPK Kokurikulum Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Guru Penasihat Kelab Rukun Negara Sekolah Ogos- September Ogos- September 100% murid dan guru terlibat. Murid Tahap 1 dan 2  Taklimat  Pertandingan
  6. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020 Bil Huraian Aktiviti Tarikh Dan Tempoh Pelaksanaan Kos Pelaksanaan Penilaian Program Tindakan Susulan Lampiran Berkenaan 1 Mengadakan mesyuarat AJK Ogos Rm 50.00 Minit mesyuarat 2 Pembentukan AJK untuk pertandingan Ogos Senarai tugas AJK 3 Pelaksanaan pertandingan September Jadual 4 Penilaian November Borang
  7. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020
  8. SJKC SENKANG, KULAI , JOHOR UNIT KURIKULUM 2020
Publicidad