Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pagbasa

62.906 visualizaciones

Publicado el

Kahulugan at uri ng pagbasa

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Pagbasa

 1. 1. PAHAPYAW NA BALIK-ARAL SA PAGBASA AT PAGSULAT ni: Chares G. Casanes
 2. 2. MGA LAYUNIN: Naibibigay ang kahulugan; katangian, kahalagahan ng pagbasa at pagsulat Malinaw na naipaliliwanag ang mga uri ng pagabasa at pagsulat Natatalakay ang mga kasanayang malilinang
 3. 3. Pagbasa
 4. 4. KAHULUGAN NG PAGBASA  ay isang kasanayang kinakailangang linangin.  ay ang paniniwalang pinanggagalingan ng lahat ng kaalaman at impormasyon ng isang tao.  ay isa sa limang kasanayang pangwika  pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo  proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasa ng kanyang sinulat
 5. 5. PROSESO SA PAGBASA Ayon kay William S. Gray, ang Ama ng Pagbasa, ang mga sumusunod ay ang mga proseso sa pagbasa: Persepsyon- pagbasa sa akda o pagkilala Komprehensyon- ang pag- unawa sa binasa
 6. 6. Asimilasyon- ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga kaalaman mula sa binasa at sa mga dating kaalaman. Reaksyon- ang hinuha sa binasa - ay paraang intelektwal na ang bumabasa ay nagpapasya sa kawastuhan at lohika ng binabasa at emosyonal na ang bumabasa ay humahanga sa estilo at nilalaman ng nabasang akda.
 7. 7. Bilis at Kaayusan sa Pagbasa- ay dapat ayon sa layunin ng bumabasa. Ang bumabasa na may layuning matuto at matandaan ang binasa ay nakapagbabasa ng dalawang daan at limampu (250) hanggang tatlong daan at limampu(350).
 8. 8. Samantalang apat na daan (400) hanggang pitungdaang (700) salita bawat minutto pang nalilibang sapagkat wala siyang kailangang tandaan sa binasa.
 9. 9. URI NG PAGBASA Ayon sa layunin (masusi, masaklaw) Ayon sa paraan (tahimik, pasalita, mabagal, mabilis)
 10. 10. 1. Masusing Pagbasa- tinataglay nito ang pagiging mapanuri at kritikal na pagbasa. 2. Masaklaw na Pagbasa- taliwas ito sa masusing pagbasa sa halip na pabaha-bahaging pagabasa ng isang teksto, ito ay isang pag- aaral sa pangkalahatang nilalaman ng binasa.
 11. 11. 3. Tahimik na Pagbasa- gamit dito ay mata lamang. Hindi ito ginagamitan ng bibig kaya di lumilikha ng anumang tunog. 4. Mabagal na Pagbasa- sapat na panahon ang dapat sa pagbasang ito. Umaayon ito sa pag-aaral ng gramatikang Filipino.
 12. 12. 5. Mabilis na Pagbasa- scanning ito sa Ingles na tumutukoy sa pagkuha at pagpili ng mga pangunahin at tiyak na detalye ng pangkaisipan sa akdang binasa. Ang pinaraanan at pinakamabilis na pagbasang magagawa ng isang tao ay tinatawag namang “skimming”.
 13. 13. Hindi matatawag na marunong bumasa ang isang tao kung hindi niya nauunawaan ang kanyang binasa sa halip, marunong lamang siyang bumigkas at kumilala ng mga titik na nakalimbag.
 14. 14. Limang dimensyon ng pag- unawa na makatutulong sa paglinang sa antas ng komprehensyon ng isang indibidwal: 1. Pag-unawang literal- ang mambabasa ay nasa antas ng paggamit ng “simple recall” ukol sa kanyang binasa na pinakasimpleng kaganapan matapos ang pagbabasa. Naisasagawa na rito ang mga sumusunod na kasanayan.
 15. 15. Pagkilala ( tauhan, katangian, panahon ng pangyayari, pook na pinangyarihan, pangunahing kaisipan) Paggunita ( pamagat ng binasa, pagsunod-sunod ng pangyayari, dahilan ng pangyayari) Pagbubuo ng kaisipan ( pinakabuod ng binasa)
 16. 16. 2. Interpretasyon- matapos magbasa t nagkaroon ka sa iyong kamalayan ng mga sariling palagay o hinuha o panghuhula ukol sa mga ipinahayag maging ang hindi deretsong ipinahayag ng may- akda sa kanyang isinulat.
 17. 17. 3. Mapanuring Pag-unawa- matapos mong basahin ang akda o ano mang sulatin ay nakabuo ka ng matibay na pagpapasya ukol sa kung tunay na pangyayari o pantasya lamang ang nabasa, katotohanan o opinyon lamang.
 18. 18. 4. Aplikasyon ng mga Kaisipang Nakuha sa Pagbabasa- ang kakayahang iugnay sa iyong personal na karanasan,sa mga kasalukuyang isyu at kaganapan sa lipunan.
 19. 19. 5. Pagpapahalaga- alam mo nang ipahayag ng malinaw ang naging damdamin mo sa nilalaman ng seleksyon o akda.
 20. 20. PAGPAPAKAHULUGAN NG MGA KAISIPAN Napakahalagang magkaroon ng kaalaman ang isang mambabasa upang malinaw na maunawaan ang kanyang binabasa: Context clues- tumutukoy sa kahulugang buhat sa pagkakagamit sa konteksto o pangungusap.
 21. 21. Halimbawa: Dinaanan na siya ng bagyo at unos sa kanyang paghintay upang siya ay mahalin din ng kanyang sinisinta. Dapat nating igalang ang kanyang estado sa opisina.
 22. 22. Si Bill ay nagsisi, at nahihiya, sa kanyang maling mga salita. Siya ay sikat na mang-aawit sa kanyang bansa ngunit hindi kilala sa buong mundo. Ang ganda ng araw na ito; maaraw at perpekto para maglakad-lakad sa parke.
 23. 23. Kasingkahulugan- ito ay tumutukoy sa salitang pareho ang kahulugan. Halimbawa: Matamis ang unang halik. (masarap) Umaalingasaw ang kanyang lihim. (nakaririmarim)
 24. 24. Itinaas nila ang watawat sa paaralan. (bandila) Gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo. (Nais) Napakaganda ng kanilang titser sa Filipino. (guro) Naglinang siya sa bukid upang may ipakain sa pamilya. (nagbungkal)
 25. 25. Kasalungat- tumutukoy sa salitang kabaligtaran ang kahulugan Halimbawa: Nagmagandang-loob ang kanyang kuya sa pag-iigib ng tubig. (napilitan) May alinlangang sumama ang kasintahan sa kanya. (walang duda)
 26. 26. Tahimik ang bawat kanto ng Santa Rosa. (maingay) Masipag magtrabaho si Juan. (tamad) Matalas ang bulok na ginamit ni Mang Carding. (mapurol) Masamang bata si Magda. (mabait)
 27. 27. Homograpo- ito ay mga salitang pareho ang ispeling at bigkas ngunit magkaiba ng kahulugan. Halimbawa: Siya ay punong abala sa kanilang paaralan. Ang punong iyon ay matibay na gawing lamesa.
 28. 28. Paso na kanyang visa papuntang America. Nabasag ang paso ni Aling Martha. Tuyo ang kanilang ulam kanina. Tuyo na ang mga sinampay sa labas. “Baka may tao pa sa loob ng bahay.”  Ninakaw ni Elmer ang baka.
 29. 29. Heterograpo- ito ay mga salitang pareho ng ispeling subalit magkaiba ng bigkas at kahulugan. Halimbawa: Pito silang magkakapatid. Mahilig maglaro ng pito si Lauro.
 30. 30. Nabasa siya ng ulan kahapon. Nagbabasa siya ng libro. Gabi na siya nang makarating sa bahay. Niluto nila ang gabi. Siya lamang ang aking minamahal. Lamang siya ng konti sa botohan.
 31. 31. Structural Clues- ito ay nagpapakita na ang kayarian ng pangungusap ay nakakaimpluwensya sa kahulugan ng pangungusap. Halimbawa: Ang kanyang iniirog ay nagpatiwakal kamakailan. Ang nagpatiwakal ay kanyang iniirog kamakailan.
 32. 32. Ang kanyang kaibigan ay ang kanyang amo dati. Ang kanyang amo ay kanyang kaibigan dati. Ang minahal niya ay masamang lalaki noon. Ang masamang lalaki ay minahal niya noon.
 33. 33. Kayarian ng Salita- may mga payak na salitang maaring lagyan ng panlapi o maaring gawing tambalan. Halimbawa: Sutla (payak) Malasutla (maylapi) Sutlang-sutla (inuulit) Malasutlang-kutis (tambalan)
 34. 34. Denotasyon- kahulugang hango sa diksyunaryo Halimbawa: Malalim na pang-unawa. Matalim na mga salita ang kanyang ginamit.
 35. 35. Konotasyon- ito ang kahulugang iba sa karaniwang pakahulugan. Halimbawa: Buhay alamang- mahirap basang sisiw-batang kalye gintong kutsara- mayaman na angkan
 36. 36. MGA ESTILO SA PAGBASA Iskiming- isang istilo ng pagbasa ay gawing napakabilis ito na hindi naisasakripisyo ang pagkilala at pag-alam sa layunin. Iskaning- mabilis din ito tulad ng iskiming, gayunman, higit na itong nakafokus sa isang tiyak na impormasyon sa isang pahina.
 37. 37. Prebyuwing- ang unlaping pre- ay nangangahulugang bago gawin. Ito ang dahilan kung bakit ang prebyu sa pagbasa ay parang isang prebyu rin ng isang pelikula.
 38. 38. Kaswal- tulad ng nabanggit sa dakong una, ito na yata ang bihirang mangyari sa modernong mundo ngayon, ang mambabasa nang walang layunin kundi ang magpalipas oras.
 39. 39. Impormatibo- tulad ng katawagan, ang layunin ay maragdagan pa ang kaalaman. Kritikal- istilong dapat gamitin kung ang layon ay makagawa ng isang komprehensibong repor, riserts at iba pang dokumentong nangangailangan ng matibay na batayan.
 40. 40. Muling-basa- ay kinakailangan kung nagkaroon ng iba pang bagay na dapat kumpirmahin. Pagtatala- sa mga mahahaba at kumplikadong artikulo, ipinapayo ang ganitong istilo lalo pa’t may layuning maisaulo ang mga bagay na nabasa.
 41. 41. MGA LEBEL O ANTAS NG PAG- UNAWA
 42. 42. 1. Literal ang nasa ibaba pagkat ito ang minimum na pag-unawang maaring gamitin sa isang akda. 2. Ang makahulugang pag-unawa ay ginagamitan ng kaukulang interpretasyon. 3. Lubos ang magiging pag-unawa kung gagamitan ng ganitong lebel ng mga simulain sa panunuri.
 43. 43. 4. Pinagsanib ang pag-unawa kung nailalapat ang iba pang kaalamang makatutulong sa lalo pang ikauunawa ng binasang akda. 5. Ang pinakamataas ay ang malikhain. Ang paglikha ay isang kapangyarihag gumawa ng isang bagay mula sa kawalan.

×