Publicidad

6-mavzu Byudjet ijrosi natijalari hisobi va hisobotlari.pdf

18 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 6-mavzu Byudjet ijrosi natijalari hisobi va hisobotlari.pdf(20)

Último(20)

Publicidad

6-mavzu Byudjet ijrosi natijalari hisobi va hisobotlari.pdf

 1. Мавзу: Бюджет ижроси натижалари ҳисоби ва ҳисоботи Маърузачи: А.Остонокулов Тошкент молия институти «Бюджет ҳисоби ва ғазначилик иши» кафедраси Тошкент 2023 «Бюджет ҳисоби» фани
 2. РЕЖА 1. Бюджет ижроси бўйича натижаларни аниқлаш тартиби. 2. Бюджет ижроси бўйича жорий ҳисобварақларни ёпиш. 3. Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ижроси бўйича чораклик ва йиллик бухгалтерия ҳисоботларини шакллантириш. 4. Бюджети ижроси бўйича чораклик ва йиллик бухгалтерия ҳисоботларининг ахборот имкониятлари.
 3. Ўтган йил учун Давлат бюджетининг ғазна ижроси амалга ошириладиган молия йилига қўшимча давр кейинги йилнинг январь ойи ҳисобланади
 4. Қўшимча даврда молия органлари, ғазначилик бўлинмалари, шунингдек бюджетдан маблағ олувчилар томонидан ҳисобот йили учун Давлат бюджетининг ижроси бўйича қуйидаги операциялар амалга оширилади, жумладан: бюджетлараро ҳисоб-китобларни тартибга солиш бюджетдан маблағ олувчиларнинг ўтган йил учун кредиторлик қарзларини тўлаш иқтисод қилинган маблағлар суммасини бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаларига ўтказиш Давлат бюджети ижроси бўйича бошқа операциялар
 5. Ўтган йилнинг кредиторлик қарзларини тўлаб бериш учун бюджет ташкилотлари томонидан уларга хизмат кўрсатувчи ғазначилик бўлинмаларига қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилади: кредиторлик қарзи юзага келган коммунал хизматлари кўрсатиш бўйича ўтган молия йилининг шартномалари нусхаси; ўтган йил якуни бўйича бюджетдан маблағ олувчи ва маҳсулот етказиб берувчи ўртасида тузилган солиштирма далолатнома (қўшимча даврда амалга оширилган ҳисоб- китоблар ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан тўланган кредиторлик қарзларини ҳисобга олган ҳолда).
 6. Қўшимча даврда, шунингдек ўтган йил давомида ишлатилмай қолган: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Захира жамғармасидан ажратилган маблағлар; ўтган йил учун Давлат ташқи қарзларининг қопланишига ажратилган ва ўтказилган маблағлар республика бюджети ҳисобварағига (РҒҲ) қайтарилади. Ўтган йил учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Захира жамғармасидан ажратилган, шунингдек Давлат ташқи қарзларининг қопланишига ажратилган ва ўтказилган маблағларнинг ишлатилмаган қисмининг қайтарилиши кейинги йилнинг 10 январидан кечикмасдан амалга оширилади. Қайтариш учун тўлов топшириқномаларининг тўлов мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Захира жамғармасидан ажратилган маблағлар бўйича "ўтган йил учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Захира жамғармасидан ажратилган маблағларнинг ишлатилмаган қисмининг қайтарилиши"; ўтган йил учун Давлат ташқи қарзларининг қопланишига йўналтирилган тўловлар бўйича "Ўтган йил учун Давлат ташқи қарзларини қоплаш ҳисобига маблағларнинг ўтказилиши" ёзуви ёзилади.
 7. Молия йилининг охирида, йиллик ҳисобот тузилишидан олдин ғазначилик бўлими бухгалтерияси текширади Ҳар бир баланс ҳисобварақларидаги маълумотларнинг ҳакқонийлигини Бюджет ссудалари бўйича ҳисоб-китобларни Бюджетлар ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларнинг ҳолатини
 8. Бошқа бюджетлар билан ўзаро ҳисоб-китоблар ва олинган ва берилган ссудалар бўйича ҳисоб- китоблар йил оҳиригача, қўшимча даврдаги операцияларни қўшиб ҳисоблаганда тугатилиши лозим, янги йил бошига ҳисоб-китоблар ҳисобварақларида қолдиқлар бўлмаслиги керак.
 9. Йил якуни бўйича бюджетлар ижроси билан боғлиқ бухгалтерия операцияларини ёпиш бўйича якунлаш операциялари амалга оширилади Бунда бюджет даромадлари ва харажатлари ҳисобини натижаларга ўтказиш операциялари расмийлапштирилади
 10. Молия йили якуни бўйича бюджет ижроси натижаларини аниқлаш жараёнида бухгалтерия маълумотномалари расмийлаштирилиб мемориал ордерларга бухгалтерия ёзувлари берилади. Мемориал ордердаги ёзувлар Бош-журнал китобига ўтказилади
 11. Бюджет ижроси натижаларини бухгалтерия ҳужжатларида акс эттиришнинг схематик кўриниши. Тегишли бухгалтерия маълумотномалари Мемориал ордер (274-б шакл) "Бош журнал" дафтари (1-к шакл) Хисобот шакллари Мемориал ордер (274-ф шакл) Мемориал ордер (274-т шакл) Мемориал ордер (274-в шакл)
 12. 090 Бюджет ижросининг натижалари 091 Республика бюджети олдидаги маҳаллий бюджетларнинг бюджет ссудалари бўйича қарздорлиги 092 Республика бюджетининг(га) маҳаллий бюджетларга (нинг) ўзаро ҳисоб- китоблар бўйича қарздорлиги 093 Юқори маҳаллий бюджетларга қуйи маҳаллий бюджетларининг бюджет ссудалари бўйича қарздорлиги 094 Қуйи бюджетнинг(га) юқори бюджетга(нинг) ўзаро ҳисоб-китоблар бўйича қарздорлиги 095 Давлатнинг ташқи қарзи бўйича маблағлар тушуми ва ишлатилиши натижаси 096 Давлат мақсадли жамғармалари ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармалар бюджети ижросининг натижалари 097 Божхона органлари депозит счётига маблағлар тушуми ва сарфланиши ижроси натижалари 098 Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси маблағлари тушуми ва сарфланиши ижроси натижалари 099 Бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджетдан ташқари ва бошқа маблағлар тушуми ва сарфланиши ижроси натижалари Ғазначиликда бюджет ижроси натижалари ҳисоби 09 "Натижалар" номли ҳисобварақда юритилади. Яъни
 13. ''Бюджет ижросининг натижалари" номли 090-сонли ҳисобварақ бюджетларнинг ижро этиш натижаларини аниқлаш учун мўлжалланган. Натижалар йилнинг оҳирида 090-сонли ҳисобварақнинг кредитига "Бюджет даромадлари" номли 040- сонли ҳисобварақдаги қолдиқларни ва "Республика бюджетидан олинган ва берилган маблағлар" номли 071-сонли, "Маҳаллий бюджетлардан олинган ва берилган маблағлар" номли 072-сонли ҳисобварақнинг кредит айланмаларини, 090- сонли ҳисобварақнинг дебетида эса - "Бюджет харажатлари" номли 020-сонли ҳисобварақнинг қолдиғини ва 071-сонли ва 072-сонли ҳисобварақлар бўйича дебет айланмаларни ҳисобдан чиқариш йўли билан аниқланади. 090-сонли ҳисобварақ бўйича олинган кредит қолдиғи бюджетнинг ижро этилиши натижаси бўлади.
 14. СЧЁТ 090 ДТ КТ 020 071 072 040 071 072
 15. № Муомалалар мазмуни Дт Кт Асос бўлувчи хужжат Республика бюджети бўйича 1. Ҳисобот йилида амалга оширилган касса харажатларини “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига олиб бориш 090 020 м/о 2. Ҳисобот йилида Республика бюджетининг прогноз кўрсаткичларини ошириб бажарилишидан қуйи бюджетларга ўтказилган даромадларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш 090 043 м/о 3. Республика бюджетидан берилган маблағларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш (071- сонли ҳисобварақ бўйича дебет айланмаси) 090 071 м/о 4. Ҳисобот йилида тушган даромадларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш 040 090 м/о 5. Республика бюджетига олинган маблағлар “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш ( 071-сонли ҳисобварақ бўйича кредит айланмаси) 071 090 м/о Бюджет ижроси натижаларининг бухгалтерия счётларида акс эттирилиши
 16. Қорақалпоғистон Республикаси ва махалий бюджетлар бўйича 1. Ҳисобот йилида амалга оширилган касса харажатларини бюджетлар ижроси натижалари ҳисобига ўтказиш 090 020 м/о 2. Республика бюджетига берилган маблағларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш (071-сонли ҳисобварақнинг дебет айланмаси) 090 071 м/о 3. Юқори (махаллий) бюджетга берилган маблағларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобиа ўтказиш (072-сонли ҳисобварақнинг дебет айланмаси) 090 072 м/о 4. Ҳисобот йилида тушган даромадларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш 040 090 м/о 5. Ҳисобот йилида юқори бюджетнинг прогноз кўрсаткичларини ошириб бажарилишидан тушган даромадларни “Бюджетлар ижроси натижалари” ҳисобигага ўтказиш 043 090 м/о 6. Республика бюджетидан берилган маблағларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўткзиш (071-сонли ҳисобварақ бўйича кредит айланмаси) 071 090 м/о 7. Юқори (махаллий) бюджетдан қуйи бюджетга берилган маблағларни “Бюджет ижроси натижалари” ҳисобига ўтказиш (072-сонли ҳисобварақ бўйича кредит айланмаси) 072 090 м/о Бюджет ижроси натижаларининг бухгалтерия счётларида акс эттирилиши
 17. Давлат бюджети ижросини амалга оширувчи ваколатли органлар Молия органлари Ғазначилик бўлимлари Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари ҳамда бўлимлари (Молия бошқармалари, молия бўлимлари Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари (Ғазначилик бўлимлари)
 18. № Ҳисобот номи Даврийлиги Тақдим этиш муддати Давлат бюджети Бош бошқармасига тақдим этиладиган ҳисоботлар 1. Худудий ғазна тарнзит счётларида маблағлар қолдиғи ва даромадлар тушими хақида ахборот Кунлик 2. Худудий ғазна тарнзит счётларидаги маблағлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар хақида ахборот Кунлик 3 Ўзбекистон Республикаси Республика бюджети харажатлари ижроси бўйича ҳисобот Чораклик Ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 10 санасигача (декабр ойидан ташқари) Йиллик Кейинги йилнинг 1 февралигача
 19. Ғазначилик томонидан тегишли худудий молия органларига тақдим этиладиган ҳисоботлар Худудий ғазна тарнзит счётларида маблағлар қолдиғи ва даромадлар тушими хақида ахборот Кунлик Худудий ғазна тарнзит счётларидаги маблағлар ҳисобидан амалга оширилган харажатлар хақида ахборот Кунлик Қорақалпоғистон Республикаси ва махалий бюджетлар даромадлари ижроси тўғрисида ҳисобот Ойлик Ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5 санасигача (декабр ойидан ташқари) Чораклик Ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 10 санасигача (декабр ойидан ташқари) Йиллик Кейинги йилнинг 1 февралигача Қорақалпоғистон Республикаси ва махалий бюджетлар харажатлари ижроси тўғрисида ҳисобот Ойлик Ҳисобот ойидан кейинги ойнинг 5 санасигача (декабр ойидан ташқари) Чораклик Ҳисобот чорагидан кейинги ойнинг 10 санасигача (декабр ойидан ташқари) Йиллик Кейинги йилнинг 1 февралигача
 20. БЮДЖЕТНИНГ ҒАЗНА ИЖРОСИДА ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШНИНГ ҲУСУСИЯТЛАРИ Кунлик ҳисоботларни тузилиши ва тақдим этилиши Ҳисоботларда бюджет таснифи асосида ахборотларни акс эттирилиши Касса усулида ҳисобни юритилиши асосида ҳисоботларни шакллантириши Қатъий қонунчилик тартибида ҳисоботларни тузилиши, тасдиқланиши ҳамда тақдим этилиши
 21. Ғазначилик ва унинг худудий бўлимларида хисобот тузилаётганда бухгалтерия хисобини юритишнинг қуйидаги шартларига амал қилиш лозим Ҳисобот даврида амалга оширилган бюджет ижросига оид муомалаларни тўлиқ акс эттириши Бухгалтерия хисобининг счётларида амалдаги қонунчиликка асосан даромад ва харажатларни жорий йилда тўғри хисобга олиниши Бюджет ижросига оид бухгалтерия китобларидаги ҳисоб маълумотларининг синтетик ҳисоб маълумотига мос келиши Давлат бюджети ижроси бўйича даромадлар ва харажатларни касса усулида акс эттирилиши ва бошқалар
 22. Молия органларининг йиллик ҳисоботлар таркибида тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг тақдим этиладиган йиғма ҳисоботлари № Ҳисоботлар таркиби Чораклик Йиллик 1 Баланс + + 2 Харажатлдар сметасининг ижроси ҳақида ҳисобот + + 3 Дебиторлик ва кредиторлик қарздорлик хақида маълумот + + 4 Бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси пул маблағлари харакати тўғрисида ҳисобот + + 5 Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси пул маблағлари харакати тўғрисида ҳисобот + + 6 Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати тўғрисида ҳисобот + + 7 Жорий йилнинг молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот + 8 Номолиявий активларнинг харакати тўғрисида маълумот +
 23. Маҳаллий бюджет ижроси тўғрисидаги ҳисоботларнинг таркиби № Ҳисоботлар таркиби Чораклик Йиллик Маҳаллий бюджет ижроси тўғрисидаги ҳисоботлар 1 Маҳаллий бюджет ижроси тўғрисидаги баланс + + 2 Даромадлар ижроси тўғрисидаги ҳисобот + + 3 Харажатлар ижроси тўғрисидаги ҳисобот + + 4 Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети харажатларнинг бюджет таснифи бўйича касса ва хақиқий харажатларнинг тақсимланиши + + 5 Бюджет ташкилотларининг тармоқлари бўйича штатлар ва контингентлари режасининг бажарилиши тўғрисида ҳисобот + +
 24. АКТИВ ПАССИВ Бўли м Бўлим I Пул маблағлари I Даромадлар II Харажатлар II Олинган ссудалар III Берилган ссудалар III Ҳисоблашувлар IV Ҳисоблашувлар IV Олинган маблағлар V Берилган маблағлар V Натижалар БАЛАНС БАЛАНС Молия органлари, Ғазначилик ва унинг ҳудудий бўлинмаларини Давлат бюджети ижроси бўйича бухгалтерия баланси тузилиши
 25. Бюджет даромадлари ижроси бўйича ҳисобот Бюджет харажатлари ижроси бўйича ҳисобот БАЛАНС
 26. АКТИВ Строк и Наименован ие субсчетов Остатки на начало отчетного периода До заключитель ных оборотов После заключитель ных оборотов 1 2 3 4 5 6 1. Денежные средства. Территориальный казначейский счет средств бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов 01 011 Средства внебюджетного Пенсионного фонда на лицевых счетах 02 018 Прочие внебюджетные средства на лицевых счетах получателей бюджетных средств 03 019 ИТОГО 04 2. Расходы. Расходы бюджета 05 020 Расходы осуществленные за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда 06 028 Расходы осуществленные за счет прочих внебюджетных средств 07 029 3. Ссуды выданные. Бюджетные ссуды выданные нижестоящим бюджетам 08 052 4. Расчеты. Взаимные расчеты с республиканским бюджетом 09 061 Взаимные расчеты с местными бюджетами 10 062 5. Средства переданные. Средства переданные в Республиканский бюджет 11 071 Средства переданные в местные бюджеты 12 072 Итого 13 Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т об исполнении бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов________________________ ( наименование региона) по состоянию на _______________ 20__ г. I. Б А Л А Н С И С П О Л Н Е Н И Я Б Ю Д Ж Е Т А
 27. ПАССИВ Строки Наименование субсчетов Остатки на начало отчетного периода До заключительных оборотов После заключительных оборотов 1 2 3 4 5 6 1 Доходы. Доходы бюджета 14 040 Суммы, временно отнесенные на доходы местного бюджета 15 042 Доходы, поступившие в местный бюджет от перевыполнения прогнозных показателей вышестоящего бюджета 16 043 Средства поступившие от внебюджетного Пенсионного фонда 17 048 Поступления прочих внебюджетных средств на лицевые счета получателей бюджетных средств 18 049 2 Ссуды полученные. Бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета 19 051 Бюджетные ссуды, полученные из вышестоящего местного бюджета 20 052 3 Расчеты. Взаимные расчеты с республиканским бюджетом 21 061 Взаимные расчеты с местными бюджетами 22 062 4 Средства полученные. Средства, полученные из республиканского бюджета 23 071 Средства, полученные из местных бюджетов 24 072 5 Результаты. Результаты исполнения бюджета 25 090 Результаты исполнения средств внебюджетного Пенсионного фонда 26 098 Результаты исполнения прочих внебюджетных средств 27 099 Итого 28
 28. Наименование доходов Раздел Параграф Тип доходов План Исполнен о 1 2 3 4 5 6 Итого Отчет об исполнении доходов бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов ______________________ по состоянию на ____ ___________ 20 ____ года в тыс. сум
 29. Наименова ние показателе й Раз дел По дра зде л Гла ва Стат ья расх одов * Уточ ненн ый план Финан сирова ние Кассов ый расход Принят ые юридич еские объязат ельства Приня тые финан совые объяза тельст ва Разни ца (+;-) Остаток уточнен ного плана, не обрем. юрид. объяз. А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7=2-4 8=2-5 Итого Отчет об исполнении расходов Республики Каракалпакстан и местных бюджетов ______________________ по состоянию на ____ __________ 20 __ года (тыс. сумах)
 30. ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ!!!
Publicidad