Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Options

51 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Options

  1. 1. ‫צירופים‬ ‫מספר‬ :‫למשל‬ ‫כמו‬ .‫מסוים‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫יש‬ ‫אפשרויות‬ ‫כמה‬ ‫לחשב‬ ‫נתבקש‬ ,‫צירופים‬ ‫בשאלות‬ ‫מד‬ ‫על‬ ‫ספרים‬ ‫לסידור‬ ‫הקיימות‬ ‫האפשרויות‬‫בחירת‬ ,‫לכספת‬ ‫קוד‬ ‫בחירת‬ ,‫ף‬‫א‬‫נשים‬‫לתפקידים‬ .'‫וכו‬ ‫שונים‬ ‫אירוע‬-‫למשל‬ .‫אפשרויות‬ ‫כמה‬ ‫בין‬ ‫בחירה‬ ‫של‬ ‫מצב‬–‫בעל‬ ‫אירוע‬ ‫היא‬ ‫קובייה‬ ‫זריקת‬6‫אפשרויות‬ .‫שונות‬‫מספר‬ ‫או‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫מתוך‬ ‫מסוים‬ ‫לתפקיד‬ ‫אדם‬ ‫בחירת‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫כן,אירוע‬ ‫כמו‬ .'‫וכו‬ ,‫לכספת‬ ‫לקוד‬ ‫פעולת‬‫ה‬‫עצרת‬n!)–‫מ‬ ‫הטבעיים‬ ‫כל‬ ‫מכפלת‬1‫הנתון‬ ‫המספר‬ ‫עד‬n.‫צירופים‬ ‫בחישוב‬ ‫לנו‬ ‫חשובה‬ ) = ‫במעגל‬ ‫סידור‬(n - 1)! ‫סוגי‬‫ש‬‫אלות‬ ‫מקרים‬ ‫פריטת‬ ‫בח‬‫י‬‫ר‬‫ה‬‫מצבים‬ ‫הרבה‬ ‫שאין‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ .‫יחסית‬ ‫קטנות‬ ‫התשובות‬ ‫כאשר‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬‫ניתן‬ ‫ולכן‬ ‫לספ‬‫ו‬‫ר‬‫בא‬‫ופן‬‫ידנ‬‫י‬‫את‬‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫יש‬‫ל‬‫כל‬ ‫את‬ ‫עבורו‬ ‫נתאר‬ ,‫עוגן‬ ‫נגדיר‬ .‫בעוגנים‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המצבים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫רשום‬ ‫נזיז‬ ‫ואז‬ ‫האפשרויות‬‫מהתחלה‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫ונבצע‬ ‫העוגן‬ ‫את‬. ‫לסדר‬ ‫ניתן‬ ‫אפשרויות‬ ‫כמה‬ :‫לדוגמה‬2.‫בשורה‬ ‫ובן‬ ‫בנות‬ :‫איתו‬ ‫ונתחיל‬ ‫כעוגן‬ ‫בבן‬ ‫נבחר‬ ‫בת‬ ,‫בן‬1‫בת‬ ,2 ‫בת‬ ,‫בן‬2‫בת‬ ,1 ‫בת‬1‫בת‬ ,‫בן‬ ,2 ‫בת‬2‫בת‬ ,‫בן‬ ,1 ‫בת‬1,‫בת‬2‫בן‬ , ‫בת‬2,‫בת‬1‫בן‬ ,‫סה"כ‬6‫אפשרויות‬. ‫חישוב‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ‫נשאל‬4‫שאלות‬: 1.‫לבחור‬ ‫עליי‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬‫בחירה‬ ‫כל‬ ‫נתאר‬ ? ___ ___ ___ ___ ‫קו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 2.‫בחירה‬ ‫כל‬ ‫עבור‬-?‫לי‬ ‫מותר‬ ‫פריטים‬ ‫כמה‬
  2. 2. ‫לדוגמה‬:‫להרכבת‬ ‫האפשרויות‬ ‫מספר‬‫דלי‬ ‫מתוך‬ ‫בוחרים‬ ‫אותם‬ ‫פרחים‬ ‫סוגי‬ ‫שלושה‬ ‫ובו‬ ‫פרחים‬ ‫זר‬ ‫ובו‬6‫פרחים‬ ‫סוגי‬. ,‫ראשית‬‫לבחור‬ ‫יש‬3:‫פעמים‬___ ___ ___ ‫יש‬ ‫הראשון‬ ‫הפרח‬ ‫עבור‬6‫יש‬ ‫השני‬ ‫עבור‬ ,‫בחירה‬ ‫אפשרויות‬5‫יש‬ ‫השלישי‬ ‫ועבור‬ ‫אפשרויות‬4 ‫אפשרויות‬.456. ‫ה‬ ‫מספר‬ ‫כרגע‬ ‫ולכן‬‫אפשרויות‬‫הזר‬ ‫להרכבת‬‫הוא‬6 5 4 120  . ‫ונשאל‬ ‫נמשיך‬ ,‫הפרחים‬ ‫קבוצת‬ ,‫אחת‬ ‫קבוצה‬ ‫מתוך‬ ‫שבחרנו‬ ‫משום‬?‫משנה‬ ‫הבחירה‬ ‫סדר‬ ‫האם‬ ‫ובו‬ ‫לזר‬ ‫בדיוק‬ ‫שקול‬ ‫ואירוסים‬ ‫נרקיסים‬ ‫חמניות‬ ‫ובו‬ ‫זר‬ ‫כי‬ ‫שלילית‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫התשובה‬ ‫ונרקיסים‬ ‫חמניות‬ ‫אירוסים‬–.‫שקיבלנו‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫צריך‬ ,‫כלומר‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬.‫עצרת‬ ‫בסימן‬ )‫הפרחים‬ ‫(סוגי‬ ‫נבחרים‬ ‫פריטים‬ ‫בשלושה‬ ‫מחלקים‬ ‫נחנו‬ ‫ומקבלים‬22.‫המדובר‬ ‫הזר‬ ‫לבחירת‬ ‫אפשרויות‬ 6 5 4 6 5 4 20 3! 3 2 1         ‫אחת‬ ‫מקבוצה‬ ‫יותר‬ ‫מתוך‬ o‫אם‬‫לא‬ ‫מישהו‬‫להיבחר‬ ‫מוכן‬ ‫תמיד‬–‫מהקבוצה‬ ‫אותו‬ ‫נוריד‬ o‫אם‬‫להיבחר‬ ‫מוכן‬ ‫לא‬ ‫מישהו‬ ‫לפעמים‬–‫אין‬ ‫כאילו‬ ‫נחשב‬ ‫הגבלה‬ o‫הצירופים‬ ‫מספר‬ ‫מה‬ ‫שואלים‬ ‫אם‬ ‫צירופים‬ ‫ישנם‬ ‫אבל‬ ‫האפשריים‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬ "‫"חוקיים‬ ‫שאינם‬ ‫צירופים‬ ‫כמה‬ ‫נחשב‬ ,‫השאלה‬‫הם‬ ‫מסך‬ ‫אותם‬ ‫ונחסיר‬ ‫אסורים‬ .‫הכללי‬ ‫הצירופים‬ ‫או/וגם‬- o‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫נשאלים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫האפשרויות‬ ‫פע‬ ‫נבצע‬ ,‫במקביל‬ ‫אירועים‬‫ולת‬ "‫"וגם‬–‫מספר‬ ‫בין‬ ‫כפל‬ .‫מצב‬ ‫בכל‬ ‫האפשרויות‬ o‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫נישאל‬ ‫כאשר‬ ‫אחד‬ ‫אירוע‬ ‫לקיום‬ ‫אפשרויות‬‫או‬ "‫"או‬ ‫פעולת‬ ‫נבצע‬ ,‫אחר‬ ‫אירוע‬– ‫השונות‬ ‫האפשרויות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫אחת‬ ‫קבוצה‬ ‫מתוך‬ 4.?‫משנה‬ ‫הבחירה‬ ‫סדר‬ ‫האם‬ o‫כן‬–.‫שהיא‬ ‫כמו‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫נשאיר‬ ‫יש‬ ‫לפריטים‬ ,‫בטור‬ ‫שמסתדרים‬ ‫(אנשים‬ )"‫"תפקיד‬ o‫לא‬–‫אותה‬ ‫את‬ ‫שספרנו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫האפשרות‬‫פעמ‬ ‫כמה‬‫ים‬‫ולכ‬ ,‫לחלק‬ ‫נצטרך‬ ‫ן‬ ‫שקיבלנו‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬‫הפריטים‬ ‫במספר‬ ‫שנבחר‬‫עצר‬ ‫בסימן‬ ‫ו‬‫ת‬. o‫ב‬ ‫ומדובר‬ ‫במידה‬‫ואותה‬ ‫תפקיד‬ ‫אותו‬ ‫קבוצה‬‫הפנימי‬ ‫בסידור‬ ‫נחלק‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬‫צמודים‬ ‫פריטים‬–"‫אותם‬ ‫"נדביק‬ ‫כרגיל‬ ‫נחשב‬ ,‫אחד‬ ‫איבר‬ ‫כאל‬ ‫אליהם‬ ‫ונתייחס‬ ‫האפשרויות‬ ‫במספר‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫נכפול‬ ‫ובסוף‬ ‫המודבקים‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬ ‫לסידור‬ ‫שיש‬ 3.?‫בחרתי‬ ‫קבוצות‬ ‫כמה‬ ‫מתוך‬

×