Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Anàlisi categorial i funcional

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
L’oració simple
L’oració simple
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Anàlisi categorial i funcional

 1. 1. ANÀLISI CATEGORIAL I FUNCIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ ORACIONAL SIMPLE:
 2. 2. ANÀLISI CATEGORIAL I FUNCIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ ORACIONAL SIMPLE: La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa
 3. 3. ÍNDEX <ul><li>Característiques generals de la construcció oracional </li></ul><ul><li>Anàlisi del subjecte </li></ul><ul><li>- El sintagma nominal </li></ul><ul><li>- El sintagma preposicional </li></ul><ul><li>Anàlisi del SV predicatiu: </li></ul><ul><li>- El verb </li></ul><ul><li>- El complement directe: nucli i complement </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul>
 4. 4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CONSTRUCCIÓ ORACIONAL <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>Oració simple amb una estructura prototípica de predicat verbal en activa, amb un subjecte amb paper temàtic AGENT i un complement directe TEMA. </li></ul>
 5. 5. ANÀLISI DEL SUBJECTE <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>Subjecte molt prototípic perquè compleix els sis criteris de Cuenca (2005) per a determinar la prototipicitat dels subjectes oracionals: </li></ul><ul><li>- T ipus de sintagma: sintagma nominal. </li></ul><ul><li>- T ipus de funció: és l’argument extern del predicat. </li></ul><ul><li>- C oncordança: el morfema verbal del predicat concorda amb el nucli, en singular, del subjecte. </li></ul><ul><li>- Paper temàtic: agent. </li></ul><ul><li>- Posició: preverbal. </li></ul><ul><li>- Animacitat: la semàntica del verb estudiar determina que el nucli siga [+animat] i [+humà]. </li></ul>
 6. 6. ANÀLISI DEL SUBJECTE <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>Aquest subjecte està composat per un nucli nominal “ neboda ”, un especificador “ la ” i un complement del nom “ de Rubén ”. Tots aquests elements conformen dos sintagmes: </li></ul><ul><li>- Sintagma nominal : el nucli del SN és “neboda”, un nom comú que manifesta gènere i nombre, fet que li atorga major prototipicitat. El determinant “la” és un article determinat que actualitza el nom “neboda”, és a dir, ens el presenta com a conegut del discurs. </li></ul><ul><li>- Sintagma preposicional: el nucli d’aquest element subcategoritzat és la preposició transitiva “de”. El nom propi “Rubén”, que funciona com a complement obligatori d’aquesta preposició, és definit i específic. </li></ul>
 7. 7. ANÀLISI DEL SV PREDICATIU: EL VERB <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>El verb estudiar és un verb predicatiu que implica una acció. </li></ul><ul><li>Des del punt de vista sintacticosemàntic: </li></ul><ul><li>- Implica un procés cognoscitiu, que subcategoritza un argument intern que funciona com a CD. </li></ul><ul><li>Estudiar és un verb transitiu bivalent. </li></ul>
 8. 8. ANÀLISI DEL COMPLEMENT DIRECTE <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>El complement directe està constituït per: </li></ul><ul><li>- Un nucli nominal [-animacitat] i [+abstracte]. </li></ul><ul><li>- Un complement subcategoritzat: adjectiu. </li></ul><ul><li>És un CD molt prototípic perquè: </li></ul><ul><li>- SN que funciona com a argument intern del predicat. </li></ul><ul><li>- No concorda amb el verb. </li></ul><ul><li>- És el tema de predicació. </li></ul><ul><li>- Ocupa una posició postverbal. </li></ul><ul><li>- I és inanimat. </li></ul>
 9. 9. NUCLI I ADJ DEL COMPLEMENT DIRECTE <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>Literatura és el nucli del CD i es caracteritza perquè: </li></ul><ul><li>- Funciona com a nucli del SN. </li></ul><ul><li>- Constitueix una sèrie oberta. </li></ul><ul><li>- És un nom comú prototípic, ja que posseeix: intensió = “estudi d’obres lit...”, i extensió = “conjunt”, per tant, no numerable”. </li></ul><ul><li>Anglesa és un adj. subcategoritzat pel nucli del SN: </li></ul><ul><li>- Adjectiu classificador que restringeix l’extensió del nom establint una subclasse dins el concepte designat per aquest. </li></ul><ul><li>- S’oposa , com a concepte delimitat, a les altres literatures: de França, de Catalunya, etc. </li></ul>
 10. 10. CONCLUSIÓ <ul><li>La neboda de Rubén estudiarà literatura anglesa </li></ul><ul><li>Hem analitzat una construcció predicativa simple prototípica, tant pel que fa al nucli del PV –un verb transitiu bivalent que implica una activitat- com pel que fa a l’estructura argumental i temàtica: un verb que selecciona un subjecte (argument extern agent) i un complement directe (argument intern tema). </li></ul>
 11. 11. BIBLIOGRAFIA <ul><ul><li>Cuenca, M. Josep, 2005, Sintaxi catalana, Barcelona, Editorial UOC. </li></ul></ul>

×