Fokus matematik-upsr-2011

M A T E M A T I K U P S R 2011 PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN
KENYATAAN LPM DIPETIK DARIPADA LAPORAN LPM Pencapaian murid pada tahap tertentu dalam kertas 2 dijadikan asas pemberian gred A, B atau C bagi mata pelajaran ini. Bagi murid yang tidak mencapai tahap itu, mereka hanya layak diberi gred D dan E, walau bagaimana baik pun markah yang mereka perolehi dalam kertas 1.
Untuk memperolehi gred yang baik dalam mata pelajaran ini, murid perlu menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kedua-dua kertas. Jika mereka memperoleh markah yang tinggi dalam kertas 2 sahaja, sedangkan kertas 1 rendah, mereka mungkin mendapat gred C sahaja. Begitu juga sebaliknya.
Gred Matematik UPSR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ciri-Ciri Soalan Kertas 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN APA YANG DIUJI ?
M A T E M A T I K U P S R Kertas 1 Pengetahuan Asas ( Kertas 2 ) Pengiraan ( Kertas 1 & 2 ) Aplikasi ( Kertas 1 & 2 ) Analisis
PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Laporan Prestasi Calon
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],1. Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan. ( Soalan Pengiraan Asas) 2. Keliru antara konsep luas dan perimeter. ( majoriti murid )
[object Object],[object Object],3. Lemah dalam proses menukar unit. ( Ukuran, sukatan, timbangan, wang dan masa ) 4. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki. Contoh tidak menulis simbol peratus % ( kehilangan 1 markah) Bantulah mereka, selangkah lagi emas ?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],7. Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur.( not in simplest form ) 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas.
[object Object],[object Object],9. Calon prestasi rendah tidak memahami jadual. Menyebabkan ramai yang melengkapkan jadual sahaja. 10. Penulisan nilai wang dalam bentuk RM9 bukannya RM9.00 banyak mengganggu prestasi calon.
PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Bagaimana Menguasainya ?
M A T E M A T I K U P S R ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pengetahuan Asas : Nombor 0.75 75 %
Pengetahuan Asas : Nombor 1.75 175 %
6344.9 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah 6344.9 is rounding off to the nearest tens is… A 6300 C 6345 B 6340 D 6350 Pengetahuan Asas : Nombor
5 704 019 dibundarkan kepada juta terdekat ialah 5 704 019 is rounding off to the nearest million is…. A 5 juta C 5.8 juta B 5.7 juta D 6 juta Konsep Nombor
Rajah menunjukkan dua keping kad nombor. Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam kad-kad itu ialah… Find the difference between the value of digit 3 and 8. A 0.05 C 0.38 B 0.22 D 0.77 6.78 2.34
Yang manakah 25 % ? Which diagram shows 25 % Konsep Nombor
Rajah di atas adalah garis nombor. Nilai Q ialah…… The diagram above shows a number line. The value of Q is…… Q Pengetahuan Asas : Nombor
Dalam rajah di atas, kawasan berlorek dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Pecahan luas kawasan berlorek daripada luas seluruh rajah itu ialah..( State the fraction of the shaded region from the whole diagram.) Pengetahuan Asas : Nombor ( 2 markah)
Rajah di sebelah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah dalam nombor perpuluhan, ialah State the fraction of the shaded area in decimal. A 0.24 B 0.25 C 0.3 D 0.6 Pengetahuan Asas : Nombor
 
 
Berapakah beza panjang , dalam cm, antara dua batang pensel itu?
BESAR( B ) KECIL( K )
Menukar Unit Metrik 2.5 cm = mm 0.5 ℓ = m ℓ 3.8 m = cm 45 g = kg 1.7 km = m 2.25 kg = g 2 mm = cm 123 m = km 53 cm = m 999 m ℓ = ℓ
 
 
Antara berikut yang manakah ukuran tinggi seorang murid tahun enam ? The suitable height for year 6 pupil is…. A 1.3 cm B 13 cm C 130 cm D 1300 cm
M A T E M A T I K U P S R ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pengiraan 1
Berapakah beza 395 dengan 4 987  Find the difference between 395 and 4 987
3 026 41 = 1 2 0 0 0 8 2 4 0 3 0 0 0 2 0 6 3 0 2 6 4 1 Kepelbagaian Algoritma pengiraan.
Nombor dan Operasi 471.28 ÷ 100 = Hasil jawapan yang dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan ialah A 4.700 B 4.710 C 4.712 D 4.713
Operasi Bergabung 3   3   3 = 2  3 -  3 ÷  3 = 2  BODMAS !!!
 
Nombor dan Operasi Contoh 1 : Kerap berlaku kesilapan pengiraan Contoh 2 : Soalan mengikut kurikulum semakan
5.75 5 baki 3 Perkenalkan dua konsep pecahan.
5∙3 – 2∙87 =
25.01  5 =
M A T E M A T I K U P S R ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pengiraan 2
Nombor dan Operasi 65 cm + 95 mm = A 745 mm B 160 mm C 95.65 mm D 65.95 mm
Nombor dan Operasi 1998 A 30 minit B 45 minit C 60 minit D 75 minit
Pecahan Jam 30 30 20 20 20 15 15 15 15 1 jam = 60 minit
Pecahan Metrik 500 500 250 1 km = 1000 m 250 250 250 200 200 200 200 200
  6 ℓ = A 2.25 m ℓ B 16.0 m ℓ C 2 250 m ℓ D 16 000 m ℓ
RM23  4 = RM9 – RM0.75 + RM2.35 = Masalah Pengiraan Wang (Dikesan dalam Matematik K2)
65 sen   400 = A RM26 C RM2 600 B RM260 D RM26 000
M A T E M A T I K U P S R Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :- Menggunakan pengetahuan asas matematik dan prosedur pengiraan Aplikasi
Penyelesaian Masalah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Penyelesaian Masalah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PM- OPERASI ASAS Ibu membahagi 10 biji limau kepada Lily dan Lela. Lily mendapat 2 biji limau lebih daripada Lela. Bilangan limau Lily ialah………………
Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. daripadanya murid lelaki. Berapakah bilangan murid lelaki di dalam kelas itu? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. daripadanya murid lelaki. Bilangan murid perempuan dalam kelas itu ialah… Penyelesaian Masalah : PECAHAN
Sebuah kotak mengandungi 240 biji manik. daripadanya berwarna biru. dan daripada manik itu berwarna kuning dan bakinya berwarna merah. Berapa bijikah manik yang berwarna merah? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
Siti membelanjakan daripada gajinya untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Siti ialah RM500. Berapakah gajinya ? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
Menguasai Peratus Menyatakan Peratus State the percentage Mencari Nilai Peratus Find the value of the percentage
Gaji Arif RM950 sebulan. Berapa gaji barunya jika dia diberi kenaikan gaji sebanyak 10%? Penyelesaian Masalah : PERATUS
Siti mendapat diskaun sebanyak 15% apabila membeli sebuah jam tangan yang berharga RM250. Berapakah dia perlu bayar untuk jam tangan itu ? Penyelesaian Masalah : PERATUS
Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari bandar J ke bandar K . Bas itu bertolak dari J pada jam 9.50 p.m. hari Selasa. Bilakah bas itu sampai di K ? Penyelesaian Masalah : Masa & Waktu Jawapan : 2.20 p.m. hari Rabu.
Untung daripada jualan 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Penyelesaian Masalah : WANG
Untung daripada jualah 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Cara Penyelesaian (  ) Harga Kos = (  ) Untung = ( + ) Harga Jual = RM102 / 6 pasang kasut (RM17 / 1 pasang kasut) RM48 / 1 pasang kasut ? ? ? ? ?
Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A  7,8,9 C  8,9,10 B 7,9,9 D  8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata
Purata  umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A  7,8,9 C  8,9,10 B 7,9,9 D  8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata Kumpulan Kuantiti Purata TAN TIN TUN TON 9 9 9 9 36 12 ? ? ? 36
Penyelesaian Masalah : Purata Purata bagi dua nombor ialah 90. Purata bagi tiga nombor yang lain ialah 75. Berapakah purata bagi kelima-lima nombor itu ? A 33 B 51 C 70 D 81
Dalam di bawah, PQRS dan SEFG ialah segiempat sama. Luas bahagian berlorek, dalam cm 2 , ialah
Dalam rajah di atas, EFGH ialah sebuah segiempat sama dan EMHN ialah sebuah segiempat tepat. Luas bahagian berlorek dalam cm 2 ialah……
Rajah di atas menunjukkan segiempat sama UWXY dan segiempat tepat JKLM.  JYXK ialah garis lurus. Perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu
Rajah di atas terdiri daripada beberapa segi empat tepat sama yang sama besar.Hitung Perimeter kawasan berlorek.
Rajah di atas dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 20 cm. Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan tidak berlorek ?
Rajah di atas menunjukkan pepejal cantuman kuboid X dan kubus Y , dengan keadaan bucu-bucu dan permukaan yang bertemu itu bercantum rapat. Jika isipadu seluruh pepejal itu 200 cm 3 , hitung isipadu, dalam cm 3 , kuboid X . Jawapan :……………………
Kuboid x adalah bahagian yang dikeluarkan daripada pepejal w . Isipadu w adalah lima kali isipadu kuboid x . Berapakah jumlah isipadu, dalam cm 3 , pepejal w dan kuboid x ?
Beberapa Peringatan : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
M A T E M A T I K U P S R ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Analisis
Rajah di atas menunjukkan bil yang terkoyak pada bahagian tertentu. Berapakah harga satu tin susu dalam bil itu ? Penyelesaian Masalah : WANG
 
Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya di antara 500g dan 800g seekor. Berapakah anggaran berat, dalam kg, semua ikan itu ? A 1.05 B 10.5 C 105 D 1050 Penyelesaian Masalah : Berat
PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Apa kita nak buat ?
[object Object],Melatih murid cemerlang menyelesaikan tugasan soalan objektif ( Kertas 1) dengan cepat Melalui penggunaan cara menentukan jawapan awal sebelum selesai pengiraan.
Nombor dan Operasi 1999 66 674 ÷ 37 = A 182 B 1082 C 1802 D 1820 1 8 _ _ 37 ) 66 674 37 29 6 29 6 00 0 7
Nombor dan Operasi 1999 30 462   15 = A 23 baki 12. B 203 baki 2. C 230 baki 2. D 2030 baki 12.
Nombor dan Operasi A 4.027 B 4.63 C 4.937 D 5.0
[object Object],Lembaran kerja Latihan Asas Matematik (seperti kertas 2 ) yang meliputi semua tajuk diadakan lebih kerap.
[object Object],Menekankan penguasaan dalam fakta asas, kemahiran asas pengiraan sebelum mengaplikasi kemahiran dalam penyelesaian masalah .
[object Object],Mengulangi dengan lebih kerap kemahiran atau soalan yang selalu memerangkap dan menjadi kesalahan biasa murid-murid. ( Latihan berfokus berdasarkan analisis)
[object Object],Menggunakan kekuatan dan kelebihan rakan sebaya murid bagi membantu murid yang lemah dan mengukuhkan penguasaan matematik murid yang baik dan cemerlang .
[object Object],Mempelbagaikan kaedah / algoritma pengiraan bagi membolehkan murid memilih yang mudah dan sesuai bagi mereka.
[object Object],Jawab soalan mudah / senang / jelas dahulu
[object Object],[object Object],1. Nombor dan Operasi. 2. Ayat Pendek. 3. Ada Gambar/Jadual/bil dll. 4. Cerita.
CARI A ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kira luas,kira panjang,kira berat, Apa saja soalan kita kena buat, Yang penting kita mesti bersemangat, Jangan tak ingat……….. Perimeter,Isipadu juga Waktu, Kira tepat kamu jangan buntu, Bertenang selalu, Jangan buru-buru, Dapat A yang kita mahu.
Semoga Anda Berjaya dengan Cemerlang
1 de 96

Recomendados

UPSR Math Problem Solving por
UPSR Math Problem SolvingUPSR Math Problem Solving
UPSR Math Problem Solvingsealih
9.3K vistas50 diapositivas
Cemerlang matematik siri 3 por
Cemerlang matematik siri 3Cemerlang matematik siri 3
Cemerlang matematik siri 3Wan Azman Ahmad
3.6K vistas44 diapositivas
78315068 teknik-termudah-menjawab-soalan-matematik por
78315068 teknik-termudah-menjawab-soalan-matematik78315068 teknik-termudah-menjawab-soalan-matematik
78315068 teknik-termudah-menjawab-soalan-matematikHidayah Mohd
6.8K vistas16 diapositivas
Fokus penting topik pecahan konsep por
Fokus penting topik pecahan  konsepFokus penting topik pecahan  konsep
Fokus penting topik pecahan konsepshare with me
3K vistas103 diapositivas
02 modul matematik por
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
3.8K vistas100 diapositivas
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1Syuk Mohd
222 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Penyelesaian masalah por
Penyelesaian masalahPenyelesaian masalah
Penyelesaian masalahshare with me
5.3K vistas56 diapositivas
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSR por
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSRTip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSR
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSRShahrudin Hashim
20.2K vistas23 diapositivas
Slide teknik pengajaran part 2 por
Slide teknik pengajaran part 2Slide teknik pengajaran part 2
Slide teknik pengajaran part 2Yim Cecilia
4.8K vistas42 diapositivas
001 latihtubi math upsr - kertas i por
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas ipinat1310
391 vistas19 diapositivas
Cemerlang matematik por
Cemerlang matematikCemerlang matematik
Cemerlang matematikWan Azman Ahmad
7.5K vistas174 diapositivas
Klon upsr kertas 2-upsr por
Klon upsr kertas 2-upsrKlon upsr kertas 2-upsr
Klon upsr kertas 2-upsrdadihmarissa
876 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Penyelesaian masalah por share with me
Penyelesaian masalahPenyelesaian masalah
Penyelesaian masalah
share with me5.3K vistas
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSR por Shahrudin Hashim
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSRTip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSR
Tip tip menjawab soalan kertas 1 Matematik UPSR
Shahrudin Hashim20.2K vistas
Slide teknik pengajaran part 2 por Yim Cecilia
Slide teknik pengajaran part 2Slide teknik pengajaran part 2
Slide teknik pengajaran part 2
Yim Cecilia4.8K vistas
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 vistas
Klon upsr kertas 2-upsr por dadihmarissa
Klon upsr kertas 2-upsrKlon upsr kertas 2-upsr
Klon upsr kertas 2-upsr
dadihmarissa876 vistas
Ujian Matematik UPSR por MikaTuition
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSR
MikaTuition515 vistas
UPSR 2017 - Matematik - Perak por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - Perak
IMSHA LEARNING632 vistas
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2 por Wan Fadh
Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2Ujian percubaan upsr 2015  n9 - matematik kertas 2
Ujian percubaan upsr 2015 n9 - matematik kertas 2
Wan Fadh732 vistas
UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING325 vistas
UPSR: Latihan Peratus 02 por IMSHA LEARNING
UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02
IMSHA LEARNING4.2K vistas
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013 por MARTIN JANTAI
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013
Kertas 2 Matematik UPSR tahun 6 Terengganu 2013
MARTIN JANTAI70.4K vistas
Teknik menjawab paper one 2011 por Cekgu Cepoi
Teknik menjawab paper one 2011Teknik menjawab paper one 2011
Teknik menjawab paper one 2011
Cekgu Cepoi709 vistas
Strategi Penyelesaian Masalah - SLOT 3 por MOHD AFIQ
Strategi Penyelesaian Masalah - SLOT 3Strategi Penyelesaian Masalah - SLOT 3
Strategi Penyelesaian Masalah - SLOT 3
MOHD AFIQ13K vistas
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K vistas
Strategi penyelesaian masalah 10 por firo HAR
Strategi penyelesaian masalah 10Strategi penyelesaian masalah 10
Strategi penyelesaian masalah 10
firo HAR1.3K vistas

Similar a Fokus matematik-upsr-2011

BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptx por
BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptxBENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptx
BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptxNurLiyanaOsman1
15 vistas35 diapositivas
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Wahidah Abd Rahman
693 vistas7 diapositivas
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1Hanan Umaira
169 vistas7 diapositivas
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001 por
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001Roazmi Mohamad
121 vistas16 diapositivas
Maths 1 por
Maths 1Maths 1
Maths 1Malar Malini
493 vistas18 diapositivas
teknik menjawab matematik kertas 1 por
teknik menjawab matematik kertas 1teknik menjawab matematik kertas 1
teknik menjawab matematik kertas 1Mariah Myra
316 vistas32 diapositivas

Similar a Fokus matematik-upsr-2011(20)

BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptx por NurLiyanaOsman1
BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptxBENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptx
BENGKEL MENAAKUL SOALAN MATEMATIK SKPP FASA 1 2022.pptx
NurLiyanaOsman115 vistas
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Wahidah Abd Rahman
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 vistas
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 vistas
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001 por Roazmi Mohamad
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
157396616 soalan-percubaan-kertas-1-negeri-kelantan-2013-0001
Roazmi Mohamad121 vistas
teknik menjawab matematik kertas 1 por Mariah Myra
teknik menjawab matematik kertas 1teknik menjawab matematik kertas 1
teknik menjawab matematik kertas 1
Mariah Myra316 vistas
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr por share with me
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr
30736135 teknik-menjawab-matematik-upsr
share with me31.8K vistas
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013 por Smk Gelam
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013
Smk Gelam14.1K vistas
soalan math form 1 ujian bln 9.docx por AiNonAMm
soalan math form 1 ujian bln 9.docxsoalan math form 1 ujian bln 9.docx
soalan math form 1 ujian bln 9.docx
AiNonAMm183 vistas
Upsr mat bs_jpns_1_1[1] por nora fizah
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
nora fizah238 vistas
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan por share with me
Percubaan upsr math k1  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k1  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k1 julai 2014 kuantan
share with me563 vistas
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 vistas

Más de share with me

Soalan ramalan sains upsr 2014 por
Soalan ramalan sains upsr 2014Soalan ramalan sains upsr 2014
Soalan ramalan sains upsr 2014share with me
12.5K vistas10 diapositivas
Zon e3 por
Zon e3Zon e3
Zon e3share with me
1.3K vistas3 diapositivas
Zon e2 por
Zon e2Zon e2
Zon e2share with me
978 vistas3 diapositivas
Zone1 por
Zone1Zone1
Zone1share with me
810 vistas3 diapositivas
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1 por
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1Tips akhir matematik upsr kertas 2 1
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1share with me
2.7K vistas20 diapositivas
2014 score a in mathematics paper 2 por
2014 score a in mathematics paper 22014 score a in mathematics paper 2
2014 score a in mathematics paper 2share with me
1.7K vistas6 diapositivas

Más de share with me(20)

Soalan ramalan sains upsr 2014 por share with me
Soalan ramalan sains upsr 2014Soalan ramalan sains upsr 2014
Soalan ramalan sains upsr 2014
share with me12.5K vistas
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1 por share with me
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1Tips akhir matematik upsr kertas 2 1
Tips akhir matematik upsr kertas 2 1
share with me2.7K vistas
2014 score a in mathematics paper 2 por share with me
2014 score a in mathematics paper 22014 score a in mathematics paper 2
2014 score a in mathematics paper 2
share with me1.7K vistas
Trial upsr n9 2014 math p2 por share with me
Trial upsr n9 2014 math p2Trial upsr n9 2014 math p2
Trial upsr n9 2014 math p2
share with me639 vistas
Trial upsr 2014 k2-1 johor por share with me
Trial upsr 2014 k2-1 johorTrial upsr 2014 k2-1 johor
Trial upsr 2014 k2-1 johor
share with me505 vistas
Trial upsr 2014 k1-1 johor por share with me
Trial upsr 2014 k1-1 johorTrial upsr 2014 k1-1 johor
Trial upsr 2014 k1-1 johor
share with me691 vistas
Soalan percubaan negeri kedah 2014 (kertas 2) por share with me
Soalan percubaan negeri kedah 2014 (kertas 2)Soalan percubaan negeri kedah 2014 (kertas 2)
Soalan percubaan negeri kedah 2014 (kertas 2)
share with me1.5K vistas
Percubaan upsr math k2 julai 2014 kuantan por share with me
Percubaan upsr math k2  julai 2014 kuantanPercubaan upsr math k2  julai 2014 kuantan
Percubaan upsr math k2 julai 2014 kuantan
share with me503 vistas
Percubaan 2014 terengganu k2 por share with me
Percubaan 2014 terengganu k2Percubaan 2014 terengganu k2
Percubaan 2014 terengganu k2
share with me1.9K vistas
skema-kertas-1-2-matematik-percubaan-2014-kelantan por share with me
skema-kertas-1-2-matematik-percubaan-2014-kelantanskema-kertas-1-2-matematik-percubaan-2014-kelantan
skema-kertas-1-2-matematik-percubaan-2014-kelantan
share with me440 vistas
pulau-pinang-percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-soalan-no-18 por share with me
pulau-pinang-percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-soalan-no-18pulau-pinang-percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-soalan-no-18
pulau-pinang-percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-soalan-no-18
share with me358 vistas
percubaan-upsr-2014-kelantan-matematik-kertas-2 por share with me
percubaan-upsr-2014-kelantan-matematik-kertas-2percubaan-upsr-2014-kelantan-matematik-kertas-2
percubaan-upsr-2014-kelantan-matematik-kertas-2
share with me961 vistas
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-daerah-raub por share with me
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-daerah-raubpercubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-daerah-raub
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-2-daerah-raub
share with me388 vistas
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-1-daerah-raub por share with me
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-1-daerah-raubpercubaan-upsr-2014-matematik-kertas-1-daerah-raub
percubaan-upsr-2014-matematik-kertas-1-daerah-raub
share with me561 vistas
trial-upsr-maran-phg-2014-mt2 pahang por share with me
 trial-upsr-maran-phg-2014-mt2 pahang trial-upsr-maran-phg-2014-mt2 pahang
trial-upsr-maran-phg-2014-mt2 pahang
share with me347 vistas

Fokus matematik-upsr-2011

 • 1. M A T E M A T I K U P S R 2011 PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN
 • 2. KENYATAAN LPM DIPETIK DARIPADA LAPORAN LPM Pencapaian murid pada tahap tertentu dalam kertas 2 dijadikan asas pemberian gred A, B atau C bagi mata pelajaran ini. Bagi murid yang tidak mencapai tahap itu, mereka hanya layak diberi gred D dan E, walau bagaimana baik pun markah yang mereka perolehi dalam kertas 1.
 • 3. Untuk memperolehi gred yang baik dalam mata pelajaran ini, murid perlu menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kedua-dua kertas. Jika mereka memperoleh markah yang tinggi dalam kertas 2 sahaja, sedangkan kertas 1 rendah, mereka mungkin mendapat gred C sahaja. Begitu juga sebaliknya.
 • 4.
 • 5.
 • 7. M A T E M A T I K U P S R Kertas 1 Pengetahuan Asas ( Kertas 2 ) Pengiraan ( Kertas 1 & 2 ) Aplikasi ( Kertas 1 & 2 ) Analisis
 • 8. PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Laporan Prestasi Calon
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Bagaimana Menguasainya ?
 • 17.
 • 18. Pengetahuan Asas : Nombor 0.75 75 %
 • 19. Pengetahuan Asas : Nombor 1.75 175 %
 • 20. 6344.9 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah 6344.9 is rounding off to the nearest tens is… A 6300 C 6345 B 6340 D 6350 Pengetahuan Asas : Nombor
 • 21. 5 704 019 dibundarkan kepada juta terdekat ialah 5 704 019 is rounding off to the nearest million is…. A 5 juta C 5.8 juta B 5.7 juta D 6 juta Konsep Nombor
 • 22. Rajah menunjukkan dua keping kad nombor. Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam kad-kad itu ialah… Find the difference between the value of digit 3 and 8. A 0.05 C 0.38 B 0.22 D 0.77 6.78 2.34
 • 23. Yang manakah 25 % ? Which diagram shows 25 % Konsep Nombor
 • 24. Rajah di atas adalah garis nombor. Nilai Q ialah…… The diagram above shows a number line. The value of Q is…… Q Pengetahuan Asas : Nombor
 • 25. Dalam rajah di atas, kawasan berlorek dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Pecahan luas kawasan berlorek daripada luas seluruh rajah itu ialah..( State the fraction of the shaded region from the whole diagram.) Pengetahuan Asas : Nombor ( 2 markah)
 • 26. Rajah di sebelah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah dalam nombor perpuluhan, ialah State the fraction of the shaded area in decimal. A 0.24 B 0.25 C 0.3 D 0.6 Pengetahuan Asas : Nombor
 • 27.  
 • 28.  
 • 29. Berapakah beza panjang , dalam cm, antara dua batang pensel itu?
 • 30. BESAR( B ) KECIL( K )
 • 31. Menukar Unit Metrik 2.5 cm = mm 0.5 ℓ = m ℓ 3.8 m = cm 45 g = kg 1.7 km = m 2.25 kg = g 2 mm = cm 123 m = km 53 cm = m 999 m ℓ = ℓ
 • 32.  
 • 33.  
 • 34. Antara berikut yang manakah ukuran tinggi seorang murid tahun enam ? The suitable height for year 6 pupil is…. A 1.3 cm B 13 cm C 130 cm D 1300 cm
 • 35.
 • 36. Berapakah beza 395 dengan 4 987 Find the difference between 395 and 4 987
 • 37. 3 026 41 = 1 2 0 0 0 8 2 4 0 3 0 0 0 2 0 6 3 0 2 6 4 1 Kepelbagaian Algoritma pengiraan.
 • 38. Nombor dan Operasi 471.28 ÷ 100 = Hasil jawapan yang dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan ialah A 4.700 B 4.710 C 4.712 D 4.713
 • 39. Operasi Bergabung 3  3  3 = 2 3 - 3 ÷ 3 = 2 BODMAS !!!
 • 40.  
 • 41. Nombor dan Operasi Contoh 1 : Kerap berlaku kesilapan pengiraan Contoh 2 : Soalan mengikut kurikulum semakan
 • 42. 5.75 5 baki 3 Perkenalkan dua konsep pecahan.
 • 44. 25.01  5 =
 • 45.
 • 46. Nombor dan Operasi 65 cm + 95 mm = A 745 mm B 160 mm C 95.65 mm D 65.95 mm
 • 47. Nombor dan Operasi 1998 A 30 minit B 45 minit C 60 minit D 75 minit
 • 48. Pecahan Jam 30 30 20 20 20 15 15 15 15 1 jam = 60 minit
 • 49. Pecahan Metrik 500 500 250 1 km = 1000 m 250 250 250 200 200 200 200 200
 • 50. 6 ℓ = A 2.25 m ℓ B 16.0 m ℓ C 2 250 m ℓ D 16 000 m ℓ
 • 51. RM23  4 = RM9 – RM0.75 + RM2.35 = Masalah Pengiraan Wang (Dikesan dalam Matematik K2)
 • 52. 65 sen  400 = A RM26 C RM2 600 B RM260 D RM26 000
 • 53. M A T E M A T I K U P S R Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :- Menggunakan pengetahuan asas matematik dan prosedur pengiraan Aplikasi
 • 54.
 • 55.
 • 56. PM- OPERASI ASAS Ibu membahagi 10 biji limau kepada Lily dan Lela. Lily mendapat 2 biji limau lebih daripada Lela. Bilangan limau Lily ialah………………
 • 57. Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. daripadanya murid lelaki. Berapakah bilangan murid lelaki di dalam kelas itu? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 • 58. Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. daripadanya murid lelaki. Bilangan murid perempuan dalam kelas itu ialah… Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 • 59. Sebuah kotak mengandungi 240 biji manik. daripadanya berwarna biru. dan daripada manik itu berwarna kuning dan bakinya berwarna merah. Berapa bijikah manik yang berwarna merah? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 • 60. Siti membelanjakan daripada gajinya untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Siti ialah RM500. Berapakah gajinya ? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 • 61. Menguasai Peratus Menyatakan Peratus State the percentage Mencari Nilai Peratus Find the value of the percentage
 • 62. Gaji Arif RM950 sebulan. Berapa gaji barunya jika dia diberi kenaikan gaji sebanyak 10%? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 • 63. Siti mendapat diskaun sebanyak 15% apabila membeli sebuah jam tangan yang berharga RM250. Berapakah dia perlu bayar untuk jam tangan itu ? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 • 64. Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari bandar J ke bandar K . Bas itu bertolak dari J pada jam 9.50 p.m. hari Selasa. Bilakah bas itu sampai di K ? Penyelesaian Masalah : Masa & Waktu Jawapan : 2.20 p.m. hari Rabu.
 • 65. Untung daripada jualan 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Penyelesaian Masalah : WANG
 • 66. Untung daripada jualah 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Cara Penyelesaian (  ) Harga Kos = (  ) Untung = ( + ) Harga Jual = RM102 / 6 pasang kasut (RM17 / 1 pasang kasut) RM48 / 1 pasang kasut ? ? ? ? ?
 • 67. Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata
 • 68. Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata Kumpulan Kuantiti Purata TAN TIN TUN TON 9 9 9 9 36 12 ? ? ? 36
 • 69. Penyelesaian Masalah : Purata Purata bagi dua nombor ialah 90. Purata bagi tiga nombor yang lain ialah 75. Berapakah purata bagi kelima-lima nombor itu ? A 33 B 51 C 70 D 81
 • 70. Dalam di bawah, PQRS dan SEFG ialah segiempat sama. Luas bahagian berlorek, dalam cm 2 , ialah
 • 71. Dalam rajah di atas, EFGH ialah sebuah segiempat sama dan EMHN ialah sebuah segiempat tepat. Luas bahagian berlorek dalam cm 2 ialah……
 • 72. Rajah di atas menunjukkan segiempat sama UWXY dan segiempat tepat JKLM. JYXK ialah garis lurus. Perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu
 • 73. Rajah di atas terdiri daripada beberapa segi empat tepat sama yang sama besar.Hitung Perimeter kawasan berlorek.
 • 74. Rajah di atas dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 20 cm. Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan tidak berlorek ?
 • 75. Rajah di atas menunjukkan pepejal cantuman kuboid X dan kubus Y , dengan keadaan bucu-bucu dan permukaan yang bertemu itu bercantum rapat. Jika isipadu seluruh pepejal itu 200 cm 3 , hitung isipadu, dalam cm 3 , kuboid X . Jawapan :……………………
 • 76. Kuboid x adalah bahagian yang dikeluarkan daripada pepejal w . Isipadu w adalah lima kali isipadu kuboid x . Berapakah jumlah isipadu, dalam cm 3 , pepejal w dan kuboid x ?
 • 77.
 • 78.
 • 79. Rajah di atas menunjukkan bil yang terkoyak pada bahagian tertentu. Berapakah harga satu tin susu dalam bil itu ? Penyelesaian Masalah : WANG
 • 80.  
 • 81. Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya di antara 500g dan 800g seekor. Berapakah anggaran berat, dalam kg, semua ikan itu ? A 1.05 B 10.5 C 105 D 1050 Penyelesaian Masalah : Berat
 • 82. PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN Apa kita nak buat ?
 • 83.
 • 84. Nombor dan Operasi 1999 66 674 ÷ 37 = A 182 B 1082 C 1802 D 1820 1 8 _ _ 37 ) 66 674 37 29 6 29 6 00 0 7
 • 85. Nombor dan Operasi 1999 30 462  15 = A 23 baki 12. B 203 baki 2. C 230 baki 2. D 2030 baki 12.
 • 86. Nombor dan Operasi A 4.027 B 4.63 C 4.937 D 5.0
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95. Kira luas,kira panjang,kira berat, Apa saja soalan kita kena buat, Yang penting kita mesti bersemangat, Jangan tak ingat……….. Perimeter,Isipadu juga Waktu, Kira tepat kamu jangan buntu, Bertenang selalu, Jangan buru-buru, Dapat A yang kita mahu.
 • 96. Semoga Anda Berjaya dengan Cemerlang