Publicidad

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.

senior officer at the Ministry of Economics
29 de Nov de 2017
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.(18)

Publicidad

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Último(20)

Publicidad

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.

 1. Energoefektivitāte: realitāte un iespējas Altum Energoefektivitātes programmu departaments Aigars Brūveris 2017.gada novembris
 2. Jau renovētas ~ 760 mājas
 3. Visa veida un tipa daudzdzīvokļu mājām
 4. Jaunais lietuviešu projekts, 464. sērija Būvēta – 1975 Dzīvokļu skaits – 45 Patēriņš – 139,86 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Nomainīti logi un durvis kāpņu telpās Atjaunota, modernizēta apkures sistēma Ietaupījums – 46% PIRMS PĒC
 5. 602. sērija PIRMS PĒC Būvēta – 1980 Dzīvokļu skaits – 35 Patēriņš – 190,96 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Mainīti logi Iestikloti balkoni Atjaunota, modernizēta apkures sistēma Ietaupījums – 56%
 6. Staļina laika projekts PIRMS PĒC Būvēta – 1953 Dzīvokļu skaits – 16 Patēriņš – 170,53 kWh/m2 Siltinātas ārsienas Atjaunots jumts Iestikloti balkoni Renovēta apkures sistēma Ietaupījums – 43%
 7. 103. sērija PIRMS PĒC Būvēta – 1981 Dzīvokļu skaits – 12 Patēriņš – 155,22 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Mainīti logi kāpņu telpās Atjaunota apkures sistēma Ietaupījums – 54%
 8. Mazģimeņu projekts PIRMS PĒC Būvēta – 1985 Dzīvokļu skaits – 34 Patēriņš – 164,11 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Mainīti logi kāpņu telpās Veikta jumta renovācija Ietaupījums – 28% (sienas)
 9. Hruščova PIRMS PĒC Būvēta – 1960 Dzīvokļu skaits – 8 Patēriņš – 261,01 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Mainīti logi kāpņu telpās Ventilācijas sistēmas atjaunošana Ietaupījums – 47%
 10. 103. sērija PIRMS PĒC Būvēta – 1972 Dzīvokļu skaits – 60 Patēriņš – 149,37 kWh/m2 Siltinātas ārsienas, pagrabs un jumts Mainīti logi kāpņu telpās Ventilācijas un siltuma sistēmas atjaunošana Ietaupījums – 29%
 11. Patiesais labuma guvējs – IEDZĪVOTĀJS samazinās karstā ūdens maksa samazinās apsaimniekošanas maksa ietaupījums uz apkures rēķiniem pieaug īpašuma vērtība renovētā mājā
 12. Altum atbalsts – DME programma
 13. 166,4 milj. EUR ~1030 mājas Programmas apmērs (kopā ar Banku finansējumu +/- 300 milj. EUR) Nepalaid garām iespēju
 14. Dzīvot siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā! Programmas mērķis
 15. Līdz 2022 ~ 5 gadi
 16. ALTUM sniegtais atbalsts ▪ Konsultējam par dokumentācijas sagatavošanu un pārbaudām tās kvalitāti ▪ Pārliecināmies par piegādātāju atlases procesu un to pieredzi ▪ Pārliecināmies, ka projekta izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām ▪ Pārliecināmies par dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu daļas (bez granta) ekonomisko pamatotību 20 gadu periodā ▪ Uzraugam projekta realizāciju un gala rezultātu (arī piesaistot ārējos būvekspertus)
 17. Projekta finansētāji - Altum (grants līdz 50%) - Banka - ESKO - Pārvaldnieks
 18. Sadarbība – ALTUM un bankas BANKA Grants Aizdevums* Grants Tehniskā dokumentācija *Gadījumos, kad banka aizdevumu neizsniedz, to var saņemt ALTUM Garantija
 19. Kritēriji atbalsta saņemšanai
 20. Nosacījumi mājai Mājā ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa skaita vai 20% domājamo daļu no kopīpašuma (ierobežojums neattiecas uz pašvaldībām) Max 50%Max 20% Neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 50% no dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) Min 5 dzīvokļi
 21. Nosacījumi projektam Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā (t.i. ietaupījums 20 gadu laikā lielāks par renovācijas attiecināmajām izmaksām) Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90* kWh/m2 gadā * koriģējams atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem (MK noteikumu 58. punkts)
 22. Nosacījumi ALTUM aizdevumam / garantijai Iedzīvotāju parādi (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) < 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā
 23. Prasības pilnvarotai personai Pilnvarotā persona: − ir juridiska persona; − vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem ir nobalsojuši par pilnvarojuma došanu; − nav interešu konfliktā ar potenciālo pakalpojuma sniedzēju; − nav nodokļu parādu un grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmju.
 24. Atbalsta veidi 1) Grants kopā ar aizdevumu 2) Finanšu instrumenti: − Garantijas (kredītiestādēm vai alternatīvajiem ieguldījumu fondiem) − ALTUM aizdevums (ja nav pieejams finansējums bankā) 3) Konsultācijas, lai mazinātu riskus projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā
 25. Granta apmērs Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas Granta apjoms (ar cita finasētāja aizdevumu) Granta apjoms (ar ALTUM aizdevumu) ≤ 90 kWh/m2 gadā 36% 25% ≤ 80 kWh/m2 gadā 43% 30% ≤ 70 kWh/m2 gadā 50% 35%
 26. Garantijas un aizdevuma nosacījumi * Garantiju piešķir, ja aizdevums nav īsāks par 10 gadiem un uz vismaz 10 gadiem fiksēta procentu likme Garantijas prēmija Termiņš ALTUM garantija* 0,65% gadā no garantijas saistību atlikuma Līdz 20 gadiem Bankas/AIF aizdevums Komerciālie nosacījumi DME garantija: Procentu likme Termiņš ALTUM aizdevums Valsts Kases aizdevumu likme + 1,75% Līdz 20 gadiem ALTUM aizdevums:
 27. Projekta izmaksas
 28. ▪ Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās ▪ Inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ▪ Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana ▪ Autoruzraudzība un būvuzraudzība ▪ Projekta vadīšanas izmaksas ▪ Pievienotās vērtības nodoklis Attiecināmās izmaksas
 29. Neattiecināmās izmaksas ▪ Ēkas energoaudits ▪ Tehniskā projekta sagatavošana ▪ Izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas ▪ Nav attiecināmas arī to pasākumu izmaksas, kuru īstenošana nav ekonomiski pamatota – neatmaksājas 20 gadu laikā (skat. Energoefektivitātes kalkulatorā)
 30. Projekta finansēšanas avoti Attiecināmās izmaksas: ▪ Grants ▪ Aizdevums ▪ Līdzfinansējums – privātie līdzekļi, kurus iegulda dzīvokļa īpašnieks-saimnieciskās darbības veicējs, kurš nevar saņemt vai kuram nevar tikt piešķirts valsts atbalsts Neattiecināmās izmaksas: ▪ Līdzdalība (mājas) ▪ Aizdevums
 31. Saimnieciskās darbības veicēji Dzīvokļu īpašniekiem – saimnieciskās darbības veicējiem jāiesniedz : 1) Apliecinājums 2) Veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai Projekta īstenotājs pārbauda saimnieciskās darbības veicējus VID https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir saimnieciskās darbības veicējs, proporcionāli viņa īpašuma daļai izmaksām tiek veikta de minimis uzskaite vai izmaksas netiek attiecinātas, un tās tiek segtas no citiem līdzekļiem, attiecīgi samazinot granta (un, ja ir ALTUM aizdevums, arī tā) daļu.
 32. Pašvaldība kā dzīvokļa īpašnieks var saņemt atbalstu 1. Ja īpašums tiek izīrēts, tiek uzturēts, lai izīrētu vai arī īres tiesiskās attiecības ir uzsāktas atbilstoši vienam no šādiem likumiem: 1) Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 2) Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 3) Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 2. Ja nedzīvojamās platības iznomātas vai nodotas lietošanā pašvaldības vai valsts deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai 3. Ja nedzīvojamās platības izmantotas pašvaldības vai valsts funkciju nodrošināšanai, tai skaitā, ja funkciju nodrošināšanas ietvaros tiek sniegti maksas pakalpojumi, vai sabiedriskā labuma organizāciju lietošanai, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
 33. PROCESS: sagatavošana, pieteikums, īstenošana
 34. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce / aptauja “PAR” jānobalso 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem (dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā – 100%) Katram īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu viņam pieder Ja dzīvokis pieder vairākiem īpašniekiem, pilnvaro vienu personu (rakstveidā) Kopsapulces/aptaujas paraugi – www.altum.lv
 35. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce / aptauja Lēmumi par: ► Dalību programmā ► Pilnvarojumu īstenot projektu, t.sk.: − sagatavot tehnisko dokumentāciju; − saņemt atzinumu no ALTUM par tehnisko dokumentāciju; − pieteikties ALTUM valsts atbalstam (grantam, garantijai, aizdevumam) ► Pilnvarojumu veikt piegādātāju (būvkomersanta u.c.) atlasi ► Pilnvarojumu pieteikties finansējuma saņemšanai bankā
 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pieņem lēmumu par: • dalību ALTUM programmā • pilnvaroto personu (pārstāvi) • tehniskās dokumentācijas gatavošanu 1 Programmas un projekta tehniskās dokumentacijas iesniegšana mans.altum.lv 2 Saņem ALTUM atzinumu par dalību programmā 3 Uzsāk piegādātāju atlasi: - Būvniecība - Iekārtas - Uzraudzība - Banka 4 Saņem ALTUM atzinumu par piegādātāju atlases rezultātu 5 Pieņem lēmumu: • Par piegādātājiem • Pilnvaro PP parakstīt līgumus ar piegādātājiem 6 Paraksta līgumus ar: - Būvnieku - Būvuzraugu - Autoruzraugu - Banku - Altum ALTUM apseko projektu un pieņem lēmumu par granta piešķiršanu 8 Būvdarbi 9 Projekta sagatavošanas posmi 7
 37. Projekts ir īstenots!
 38. Iesniegto projektu statistika uz 28.11.2017. (reģioni/novadi) 8 4 3 4 1 1 4 1 1 3 10 23 13 4 8 4 1 1 1 40 1 5 8 3 1 2 1 3 4 1 3 2 4 1 2 2 2 1 3 5 5 1 2 5 1 10 1 1 ĀDAŽUNOV. BABĪTESNOV. IKŠĶILESNOV. INČUKALNANOV. JŪRMALASNOV. KRIMULDASNOV. ĶEKAVASNOV. LIELVĀRDESNOV. MĀRUPESNOV. OGRESNOV. OLAINESNOV. RĪGASNOV. SALASPILSNOV. SAULKRASTUNOV. SIGULDASNOV. TUKUMANOV. AIZPUTESNOV. GROBIŅASNOV. KULDĪGASNOV. LIEPĀJASNOV. MĒRSRAGANOV. ROJASNOV. SALDUSNOV. TALSUNOV. VENTSPILSNOV. DAUGAVPILSNOV. KĀRSAVASNOV. PREIĻUNOV. RĒZEKNESNOV. ALOJASNOV. ALŪKSNESNOV. BURTNIEKUNOV. CĒSUNOV. GULBENESNOV. KOCĒNUNOV. LIMBAŽUNOV. LĪGATNESNOV. MĀLPILSNOV. SALACGRĪVASNOV. VALKASNOV. VALMIERASNOV. AUCESNOV. BAUSKASNOV. DOBELESNOV. IECAVASNOV. JELGAVASNOV. JĒKABPILSNOV. VECUMNIEKUNOV. C E NT RA K URZE ME S LA T GA LE S VIDZE ME S ZE MGA LE S kopā 247 projekti 113 projekti 65 projekti 10 projekti 33 projekti 26 projekti kopā 185 atzinumi
 39. Jau renovējam Pūre TukumsLiepāja Mundingciems Ikšķile Saulkrasti kopā 21 vietā
 40. KONSULTĀCIJAS DME projekta pilnvarotajām personām
 41. Projekta sagatavošana  Mājas lēmumi  Projekta izstrāde  ALTUM atzinums  Iepirkums, atlase  Pieteikumi finansējumam  Finansētāju lēmumi (piedāvājumi)  Līgumi
 42. Pieteikums programmai ► Ēkas energosertifikāts – pasākumi un aprēķini ► Tehniskās apsekošanas atzinums ► Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte un darba organizācijas projekts ► Apliecinājuma karte inženierbūvēm ► Siltumenerģijas piegādātāja izziņa
 43. ALTUM atzinums 1) Par iesniegto dokumentu atbilstību t.sk.: − par plānoto siltumenerģijas ietaupījumu − par plānoto siltumenerģijas patēriņu 2) Par granta iespējamo maksimālo procentuālo apmēru
 44. Uz sadarbību! DMEprogramma@altum.lv Kompetences.Centrs@altum.lv www.altum.lv
Publicidad