Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

Descargar para leer sin conexión

Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai/ Helēna Ķekure, Ekonomikas ministrija

vebinārs "Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Normatīvais regulējums un tehnoloģijas"
Video: https://youtu.be/4LOupeyn9LE
2022.gada 2.novembris
Informācija par Atveseļošanas fonda atbalsta programmu ir šeit https://likumi.lv/ta/id/336032
#ESfondi | #NextGenerationEU | #energoefektivitāte | #atbalstsuzņēmējiem |

Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai/ Helēna Ķekure, Ekonomikas ministrija

vebinārs "Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Normatīvais regulējums un tehnoloģijas"
Video: https://youtu.be/4LOupeyn9LE
2022.gada 2.novembris
Informācija par Atveseļošanas fonda atbalsta programmu ir šeit https://likumi.lv/ta/id/336032
#ESfondi | #NextGenerationEU | #energoefektivitāte | #atbalstsuzņēmējiem |

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Más reciente (18)

Anuncio

Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

  1. 1. Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai Helēna Ķekure, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte 02.11.2022.
  2. 2. Normatīvie akti ➢Elektroenerģijas tirgus likums ➢Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 559 «Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai»
  3. 3. Iesniegums Jauda no 0,5 līdz 0,99 MW ➢Noteikumu Nr. 559 iesniegumā (1.pielikums) jānorāda: • Informācija par iesniedzēju; • Elektrostacijas adrese; • Iekārtu jauda; • Elektrostacijas veids; • Sistēmas operators, kura sistēmai iekārtas plānots pieslēgt. ➢Iesniegumam jāpievieno: • Nekustamā īpašuma valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija (nomas līgums, apbūves tiesību līgums).
  4. 4. Iesniegums Jauda lielāka par 1 MW ➢Papildus minētajiem dokumentiem, Iesniedzot iesniegumu: • Jāpievieno elektrostacijas izvietojuma plāns nekustamajā īpašumā; • Jāpievieno iekārtas tehniskie rādītāji (3. pielikums); • Jāiemaksā drošības nauda (2. pielikumā noteiktais apjoms).
  5. 5. Vides prasības ➢Ietekmes uz vidi novērtējums nepieciešams: • Vēja elektrostacijām no 50 MW ➢Sākotnējais izvērtējums nepieciešams: • Vēja elektrostacijām no 5 MW vai 5 turbīnām; ➢Vides tehniskie noteikumi nepieciešami: • vēja elektrostacijām; • iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk;
  6. 6. Atļaujas nosacījumi ➢Atļauja derīga: • 3 gadus, ja jauda ir zem 1 MW; • 5 gadus, ja jauda ir virs 1 MW. ➢Ja jauda ir lielāka par 1 MW, 6 mēnešu laikā jāiesniedz apliecinājums par elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas uzsākšanu. ➢Jāinformē Ekonomikas ministrija par atļautās darbības īstenošanu, iesniedzot apliecinājumu par jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai (5. pielikums).
  7. 7. Izmaiņas regulējumā ➢22-TA-2553 «Noteikumi par atļaujām jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai»
  8. 8. Paldies! +371 67013100 www.em.gov.lv @EM_gov_lv,@siltinam Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia pasts@em.gov.lv /ekonomikasministrija

×