Publicidad

Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo energoresursu projektiem un elektroauto iegāde

senior officer at the Ministry of Economics
1 de Nov de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo energoresursu projektiem un elektroauto iegāde(20)

Publicidad

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Último(18)

Publicidad

Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo energoresursu projektiem un elektroauto iegāde

 1. ATBALSTS UZŅĒMUMU ENERGOEFEKTIVITĀTEI ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI ELEKTROAUTO
 2. ATBALSTS ENERGOEFEKTIVITĀTEI UN ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI
 3. KAS VAR PIETEIKTIES ATBALSTAM ENERGOEFEKTIVITĀTEI UN ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM ► Sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants vai lielais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ► Komersants, kura pamatdarbības nozare NAV kāda no šīm: ▬ lauksaimniecības produktu primārā ražošana A (01.1- 01.6) ▬ zivsaimniecības un akvakultūra A (03.00 – 03.22); C (10.20; 10.41) ▬ tabakas izstrādājumu ražošana ▬ transports un uzglabāšana H (49 (izņemot 49.32 , 49.42, 49.5; 50; 51)) ▬ vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts G (45;46;47) ▬ azartspēles un derības R (92.00) ► Komersants, kura nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR (vai ir vienošanās ar VID par parādu atmaksas kārtību) ► Komersants, kuram nav grūtībās nonākuša komersanta pazīmju
 4. 30% ►AIZDEVUMI ar KAPITĀLA ATLAIDI ►AIZDEVUMI līdz 5 milj.EUR ar atmaksas termiņu līdz 15 gadiem ►KAPITĀLA ATLAIDE līdz 1.5 milj.EUR (līdz 30% no projekta izmaksām) ►KAPITĀLA ATLAIDI piemēro PĒC projekta mērķu sasniegšanas ATBALSTS ENERGOEFEKTIVITĀTEI UN ATJAUNOJAMAI ENERĢIJAI
 5. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS ENERGOEFEKTIVITĀTEI ►Nedzīvojamās ēkās, noliktavās, ražošanas teritorijās: būvdarbi norobežojošajās konstrukcijās energoefektivitātes paaugstināšanai inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide, tai skaitā pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu pārbūve energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskiem procesiem ►Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana, ja aizstāj esošās iekārtas ►Autoruzraudzība un būvuzraudzība, būvlaukuma teritorijas sakārtošana JĀSASNIEDZ VISMAZ 30 % PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS
 6. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM ►Saules vai vēja enerģiju izmantojošo elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, arī sistēmas pieslēguma ierīkošana vai pārbūve ►Siltumsūkņu un cietās biomasas siltumenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana, arī gaisu piesārņojošo vielu emisiju attīrīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana biomasas siltumenerģijas iekārtām ►Biogāzes tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, kas nodrošina biogāzes iegūšanu no izejvielām, kas ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 545 "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 10. pielikumā, ja minēto izejvielu īpatsvars kopējā izejvielu apjomā ir vismaz 60%) ►Citu AER tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana ►Ar iekārtu uzstādīšanu saistītās būvniecības izmaksas VISMAZ 80 % SARAŽOTĀS ENERĢIJAS JĀIZMANTO PAŠPATĒRIŅAM
 7. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS, kuras IEKĻAUJ projekta izmaksās  Pievienotās vērtības nodoklis attiecināmajām izmaksām  Izmaksas, kas pārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus IZMAKSAS, kuras NEIEKĻAUJ projekta izmaksās  ēkas energosertifikāta, energoaudita sagatavošanas izmaksas  izmaksas, kas saistītas ar būvspeciālista izvērtējumu par elektroenerģiju ražojošo tehnoloģiju radīto slodžu un stiprinājumu ietekmi uz ēkas nesošajām konstrukcijām un jumta konstruktīvo risinājumu  iekārtu iegādes izmaksas, ja iekārtas neaizstāj esošās ražošanas iekārtas, lietotu iekārtu iegādes izmaksas  teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas  jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas  izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz noslēgtu darba līgumu  izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav samērīgas, pamatotas utt.  Izmaksas fosilos energoresursus izmantojošu iekārtu uzstādīšanai
 8. ATBALSTA SAŅEMŠANAS PROCESS SAGATAVOŠANĀS PIETEIKUMS ATLASEI PIETEIKUMS AIZDEVUMAM PROJEKTA ĪSTENOŠANA KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
 9. SAGATAVOŠANĀS DALĪBAI PROGRAMMĀ ►piesaisti sertificētu energoauditoru (nav nepieciešams, ja plāno tikai saules / vēja elektroenerģijas ražošanu) ►saplāno veicamos darbus un to izmaksas, izvēlies pakalpojuma sniedzēju ►sakārto tehnisko dokumentāciju un saņem nepieciešamās atļaujas ►sagatavo projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinu
 10. KAD DRĪKST UZSĀKT PROJEKTU ►GBER atbalsta pretendenti nedrīkst uzsākt projektu pirms pieteikuma dalībai programmā ►DE MINIMIS atbalsta pretendenti drīkst uzsākt projektu pirms pieteikuma, bet ne agrāk kā 01.01.2022 (attiecināmās izmaksas var būt radušās ne agrāk kā 20.09.2022) PRIMĀRI DE MINIMIS ATBALSTS. JA TAS NAV PIETIEKAMS, GBER ATBALSTS
 11. KĀ PIETEIKTIES DALĪBAI PROGRAMMĀ (1) ►Altum organizēs 3 atlases dalībai programmā ►katra atlase tiks izsludināta Altum mājaslapā www.altum.lv ►pieteikumu pieņemšana atlasē notiks 2 mēnešus, pēc tās 1 mēneša laikā tiks paziņoti rezultāti SAVLAICĪGI REĢISTRĒJIES PORTĀLĀ MANS.ALTUM.LV UN AIZPILDI / AKTUALIZĒ KLIENTA ANKETU!
 12. KĀ PIETEIKTIES DALĪBAI PROGRAMMĀ (2) Jāsagatavo un JĀIESNIEDZ: pieteikums dalībai programmā, MVK deklarācija projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins projekta tehniskā dokumentācija: vidējas gatavības projektiem – energoaudits / energosertifikāts un darbu tāme, ST tehniskie noteikumi un dati par 12 mēn.enerģijas patēriņu (ja attiecināms) augstas gatavības projektiem – arī atļaujas, būvprojekti, iekārtu nomaiņas projekti, piegādātāja izvēli pamatojošie dokumenti u.c. projekta izmaksu finansēšanas aprēķins – tikai GBER gadījumā PIRMS PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS PĀRBAUDI, VAI PIETEIKUMAM ESI PIEVIENOJIS VISUS DOKUMENTUS AUGSTAI / VIDĒJAI GATAVĪBAI!
 13. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS (1) VIENOTIE KRITĒRIJI Vērtējums 1. Komersants nenodarbojas ar neatbalstāmajām darbībām un nedarbojas neatbalstāmajās nozarēs, vai, ja tas darbojas gan neatbalstāmās, gan atbalstāmās nozarēs, tad tas ir apliecinājis, ka tiks skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas Jā/Nē 2. Komersants plāno veikt pasākumus, kas atbalstāmi programmas ietvaros Jā/Nē 3. Komersantam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, nav ierosināts un netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process un komersants neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru Jā/Nē 4. Pieteikums dalībai atbalsta programmā iesniegts noteikto atlašu kārtu noteiktajos termiņos Jā/Nē 5. Projektā plānoto pasākumu gatavība uzsākšanai: augsta 4 punkti vidēja 2 punkti zema 0 punkti
 14. KĀ TIKS VĒRTĒTS PIETEIKUMS (2) SPECIFISKIE KRITĒRIJI Energoefektivitātei Atjaunojamiem energoresursiem Elektroauto Vērtējums plānotais primārās enerģijas ietaupījums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (MWh gadā) plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (tCO2 gadā) plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (tCO2 gadā) punkti 2.50 un vairāk 0.38 un vairāk 0.42 un vairāk 6 2.00 – 2.49 0.33 – 0.37 0.37 – 0.41 5 1.50 – 1.99 0.28 – 0.32 0.32 – 0.36 4 1.00 – 1.49 0.23 – 0.27 0.27 – 0.31 3 0.40 – 0.99 0.18 – 0.22 0.22 – 0.26 2 mazāk par 0.39 vai kopējais primārās enerģijas ietaupījums mazāks par 30% mazāk par 0.17 mazāk par 0.21 vai nobraukums plānots mazāks par 20 000 km gadā 0
 15. ALTUM LĒMUMS PAR DALĪBU PROGRAMMĀ Pieteikumu RINDOŠANA: ►pieteikumi tiks sarindoti pēc iegūto punktu summas dilstošā secībā atlases kārtai pieejamā finansējuma ietvaros ►ja vairākiem projektiem būs vienāds punktu skaits, tad priekšroka projektiem ar augstāku punktu skaitu specifiskajos kritērijos (lielāks primārās enerģijas vai CO2 ietaupījums uz kapitāla atlaides 1000 EUR) LĒMUMS TIKS PAZIŅOTS MĒNEŠA LAIKĀ PĒC ATLASES, NOSŪTOT PAZIŅOJUMU MANS.ALTUM.LV
 16. KĀ FINANSĒT PROJEKTA ĪSTENOŠANU BANKAS aizdevums * projektiem virs 166 tūkst.EUR - ja saņemts cita finansētāja atteikums / nav saņemta atbilde 20 darba dienu laikā Altum paralēlais aizdevums kapitāla atlaides apmērā PIESAKIES ALTUM AIZDEVUMAM VAI PARALĒLAJAM AIZDEVUMAM 4 MĒNEŠU LAIKĀ NO PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANAS ATLASĒ! vai ALTUM aizdevums* (tajā skaitā kapitāla atlaide)
 17. KĀ TIKS VĒRTĒTS AIZDEVUMA / PARALĒLĀ AIZDEVUMA PIETEIKUMS Pirms aizdevuma / paralēlā aizdevuma piešķiršanas Altum IZVĒRTĒS: ►vai projekts ir akceptēts atlasē ►saistību atmaksas spēju pie pieņēmuma, ka kapitāla atlaide netiek izmaksāta ►piedāvāto nodrošinājumu: jāieķīlā par projekta līdzekļiem atjaunotie / iegādātie aktīvi vai cits līdzvērtīgs nodrošinājums ja nodrošinājums nav pietiekams, var tikt piesaistīts īpašnieka galvojums ►tehnisko dokumentāciju, kas netika iesniegta līdz ar pieteikumu dalībai programmā JĀNODROŠINA NE MAZĀKI SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI – PRIMĀRĀS ENERĢIJAS IETAUPĪJUMS UN CO2 SAMAZINĀJUMS – KĀ UZRĀDĪTI PIETEIKUMĀ DALĪBAI PROGRAMMĀ
 18. KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA (1) KOMERSANTS: ►realizē projektu un sasniedz pieteikumā norādīto rezultātu:  primārās enerģijas ietaupījumu CO2 emisiju samazinājumu ►6 vai 14* mēnešu laikā pēc projekta realizācijas iesniedz Altum pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošos dokumentus *14 mēn. termiņu piemēro tikai AER pasākumiem, ja komersantam pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas nav pieejami dati par vēsturisko enerģijas patēriņu, vai arī paredzēts enerģijas patēriņa pieaugums (piemēram, ražošanas apjoma palielinājuma dēļ).
 19. KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA (2) ALTUM: ►veic projekta rezultātu izvērtējumu, piesaistot neatkarīgus ārējos ekspertus ►pārliecinās, vai sasniegts plānotais primārās enerģijas samazinājums un CO2 emisiju samazinājums ►pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu ►piemēro kapitāla atlaidi paralēlā aizdevuma pamatsummas dzēšanai vai Altum aizdevuma pamatsummas daļējai dzēšanai
 20. ATBALSTS ELEKTROAUTO IEGĀDEI
 21. KAS VAR PIETEIKTIES ATBALSTAM ELEKTROAUTO IEGĀDEI ► Sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, vai lielais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ► Komersants, kura pamatdarbības nozare IR apstrādes rūpniecība (NACE 2. red. C sadaļa, izņemot C12 «Tabakas izstrādājumu ražošana») ► Komersants, kas pēdējā noslēgtajā finanšu gadā eksportējis vismaz 51 % no saražotā vai vismaz 1 milj.EUR vērtībā ► Komersants, kura nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR (vai ir vienošanās par atmaksas kārtību) ► Komersants, kuram nav grūtībās nonākuša komersanta pazīmju
 22. ►GARANTIJA ar KAPITĀLA ATLAIDI finanšu līzingam ►KAPITĀLA ATLAIDE ⎼ līdz 5 tūkst.EUR vienam auto ⎼ ne vairāk kā 180 tūkst.EUR vienam komersantam ►KAPITĀLA ATLAIDI piemēro PĒC 12 mēnešiem – jāsasniedz plānotais nobraukums DE MINIMIS ATBALSTS ATBALSTS ELEKTROAUTO IEGĀDEI 30%
 23. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS ELEKTROAUTO) Izmaksas jauna, rūpnieciski ražota M1 kategorijas transportlīdzekļa iegādei: kura odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km kas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas kura siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km AR ELEKTROAUTO JĀNOBRAUC VISMAZ 20 000 KM GADĀ
 24. PIETEIKŠANĀS DALĪBAI PROGRAMMĀ UN PIETEIKUMU ATLASE ►izvēlies elektroauto un aprēķini plānoto CO2 emisiju samazinājumu ►piesakies vienā no trim atlases kārtām mans.altum.lv ►Altum sarindos pieteikumus pēc iegūtā punktu skaita pieejamā finansējuma ietvaros un mēneša laikā pēc atlases paziņos rezultātu
 25. KĀ FINANSĒT ELEKTROAUTO IEGĀDI Garantija līzingam elektroauto iegādei Kapitāla atlaide (līzinga pamatsummas samazināšanai) Finanšu LĪZINGS PIESAKIES LĪZINGAM AR GARANTIJU UN KAPITĀLA ATLAIDI 4 MĒNEŠU LAIKĀ NO PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANAS ATLASĒ!
 26. KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA LĪZINGAM KOMERSANTS: lieto elektroauto 12 mēnešus un sasniedz plānoto nobraukumu iesniedz pārskatu par projekta rezultātiem un to pamatojošos dokumentus ALTUM: pārbauda iesniegto pārskatu un pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu izmaksā kapitāla atlaidi līzinga pamatsummas daļējai dzēšanai
 27. ►Lietus notekūdens sistēmu risinājumiem un hidroizolācijai jāatbilst LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" un būvju vispārīgo prasību būvnormatīvam LBN 200-21 ►Projekta īstenošanas laikā: jānodrošina azbesta un azbestu saturošu izstrādājumu apstrādi un pārvadāšanu atbilstoši noteikumiem par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu jāveic trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumus un jāievēro normatīvie akti piesārņojuma jomā 70 % no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) vai demontāžas atkritumiem jānodod attiecīgie atkritumi pārstrādātājiem ►Ja veic investīcijas individuālā apkures katlā, jāizvērtē esošā un plānotā katla specifikācija un piesārņojuma/emisiju daudzums, un jānovērtē gaisa piesārņojuma samazināšana ►Ja veic investīcijas šķeldas apkures katlā (>20 MW) vai biogāzes apkures katlā (>2 MW), jānodrošina izmantotās biodegvielas, biomasas atbilstība Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU (DNSH) PRINCIPI
 28. ►Vērtējot pieprasījumus kapitāla atlaides piemērošanai, Altum īpašu uzmanību pievērsīs: interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas un dubultā finansējuma pazīmju kontrolei līdzekļu pareizai izmantošanai, precīzu un pilnīgu dokumentu iesniegšanai ierakstiem valsts reģistros par krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta sodiem trešo pušu informācijai atbalsta pretendenta īstenotajiem un plānotajiem projektiem dubultā finansējuma izslēgšanas nolūkā ►Atbalsta pretendentam jāinformē Altum par: plānoto atbalsta apvienošanu ar citas programmas atbalstu plānotajiem un veiktajiem iepirkumiem projektā, ja atbalsta pretendentam ir saistošs Publisko iepirkumu likums, iesniedzot Altum iepirkumu plānu KRĀPŠANAS, KORUPCIJAS, INTEREŠU KONFLIKTA UN DUBULTĀ FINANSĒJUMA KONTROLE
 29. ►GRANTS līdz 85% no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām ►UZŅĒMUMAM līdz 2025.gada beigām JĀINVESTĒ ENERGOEFEKTIVITĀTĒ PIESAKIES GRANTAM MANS.ALTUM.LV ENERGOGRANTS – TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI
 30. Līga Mellēna Uzņēmumu energoefektivitātes daļa Liga.Mellena@altum.lv 26664583
Publicidad