Siltumenerģijas uzskaite

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
1
Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs
Siltumenerģijas uzskaite
Vebinārs “Ieteikumi ēkas sagatavošanai pirms apkures
sezonas”
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
2023.gada 25.septembris
2
2
“Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins
2
Kā samazināt siltumenerģijas
zudumus ēkā?
3
3
Ēku energobilance
Φv
Ventilācija
Φtr
Transmissijas siltuma
zudumi
Φgain,sol
Saule
Qgain, i
Iekšējie siltuma izdalījumi
1. Norobežojošās
konstrukcijas;
2. Inženiersistēmas;
3. Klimats (iekštelpu, āra)
Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍
𝑖
Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍
𝑖
Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙
Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒
𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
4
4
1973. gada “pirmā” naftas krīze
▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977)
– siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska
saite – 10%)
▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective
retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020
– Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2
▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009)
‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%.
▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005)
‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite
▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building
‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas
atšķiriba samazinājās līdz 3%
▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo
siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%).
Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas
pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras.
Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
5
5
Ir lietderīgi
▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi
▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus
▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš
Nav lietderīgi
▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā
automātiskajā režīmā
▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un
seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš
Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
6
6
▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi
katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto
attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma
maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju
uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie
siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas
normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji –
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās
mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem.
▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa
skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz
2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti
nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas
patēriņa skaitītājiem.
10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes
minimālās prasības”
7
7
▪ Siltumenerģijas skaitītājs
▪ Temperatūras devēji
▪ Plūsmas mērītājs
▪ Skaitļotājs
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale
▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators)
▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora)
▪ Laika uzskaite
8
8
▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana
celiņi) u.c.
▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas.
▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas,
termiskie, kodolmagnētiskie u.c.
▪ Speciālie.
Kopā vismaz 60 tipi
Plūsmas mērītāju tipi
9
9
▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW
▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2.
▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas
agregatstāvoklim.
▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā.
▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē.
Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
10
10
▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h.
▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K)
Siltumskaitītāja izvēle
Siltumenerģijas skaitītājs
Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
11
11
▪ Iztvaikošanas
▪ Elektroniskais
Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku
Radiatora jaudas koeficienta iestatījums!
Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
12
12
▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi
kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā)
▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi).
▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem.
▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji)
▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos:
– 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa
skaitītājiem.
– Likums par mērījumu vienotību.
– 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu.
– Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība
– 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas
līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm.
– 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas
skaitītājiem.
– 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”
– Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021
Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu.
Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
13
Paldies par uzmanību!
Siltuma, ūdens un gāzes institūts
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
aleksandrs.zajacs@rtu.lv
+371 29874677
1 de 13

Más contenido relacionado

Similar a Siltumenerģijas uzskaite(20)

Apkures veidi privātmājaiApkures veidi privātmājai
Apkures veidi privātmājai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk230 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk418 vistas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vistas
Siltumenerģijas uzskaite, sadalījums renovētā ēkāSiltumenerģijas uzskaite, sadalījums renovētā ēkā
Siltumenerģijas uzskaite, sadalījums renovētā ēkā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk373 vistas
Precīza ūdens uzskaite Precīza ūdens uzskaite
Precīza ūdens uzskaite
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk141 vistas
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk246 vistas
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk243 vistas
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk13 vistas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vistas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vistas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk36 vistas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vistas
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vistas
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk99 vistas
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vistas
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vistas
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vistas
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vistas
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vistas
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vistas
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vistas
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vistas
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vistas
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ventilējamo fasāžu siltināšana ar minerālvati
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk48 vistas
 Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Sadarbība ar būvnieku ēku atjaunošanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk39 vistas
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk53 vistas

Siltumenerģijas uzskaite

 • 1. 1 Dr.sc.ing. Aleksandrs Zajacs Siltumenerģijas uzskaite Vebinārs “Ieteikumi ēkas sagatavošanai pirms apkures sezonas” Siltuma, ūdens un gāzes institūts 2023.gada 25.septembris
 • 2. 2 2 “Ko nevar izmērīt, nevar uzlabot” Lords Kelvins 2 Kā samazināt siltumenerģijas zudumus ēkā?
 • 3. 3 3 Ēku energobilance Φv Ventilācija Φtr Transmissijas siltuma zudumi Φgain,sol Saule Qgain, i Iekšējie siltuma izdalījumi 1. Norobežojošās konstrukcijas; 2. Inženiersistēmas; 3. Klimats (iekštelpu, āra) Φ𝐻𝐿,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 = ෍ 𝑖 Φ𝑇𝑅,𝑖𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑎𝑒 + Φ𝑇𝑅,𝑖𝑔 + Φ𝑉,𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 − ෍ 𝑖 Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑖 + Φ𝑔𝑎𝑖𝑛,𝑠𝑜𝑙 Φ𝑇𝑅,𝑥 = 𝐴𝑘 ∙ 𝑈𝑘 + ∆𝑈𝑇𝐵 · 𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒 𝛷V,i = 𝑉𝑖 ⋅ 𝑛𝑖 ⋅ 𝜌𝐿 ⋅ 𝑐p,L ⋅ 𝜃int,i − 𝜃𝑒
 • 4. 4 4 1973. gada “pirmā” naftas krīze ▪ R. Socolow The Twin Rivers Program on Energy Conservation in Housing: Highlights and Conclusions (1977) – siltumenerģijas samazinājums (1. renovācija - 15-30% lielā nenoteiktība, 2. ikdienas atgriezeniska saite – 10%) ▪ F. Ascione et.al. The role of the occupant behavior in affecting the feasibility of energy refurbishment of residential buildings: Typical effective retrofits compromised by typical wrong habits, Energy and Buildings, 2020 – Renovētā ēka minimālais patēriņš - 94 kWh/m2 maksimālais - 202 kWh/m2 ▪ R. Andersen The Influence of Occupants ’ Behaviour on Energy Consumption Investigated in 290 Identical Dwellings and in 35 Apartments (2009) ‒ līdzīgās dzīvojamās ēkās enerģijas patēriņš var atšķirties pat par 300%. ▪ W. Abrahamse et.al. A review of intervention studies aimed at household energy conservation, Environ. Psychol. (2005) ‒ 2,5% līdz 3,7% samazinājums ja tiek ieviesta salīdzinošā atgriezeniskā saite ▪ T. Cholewa, Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building ‒ vidēji 26% atšķirība starp individuālu un kolektīvu maksājumu plāniem. Pēc uzskaites ieviešanas atšķiriba samazinājās līdz 3% ▪ AS «RĪGAS SILTUMS pieredze liecina, ka uzstādot alokatorus ir iespējams panākt kopējo siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%). Siltumenerģijas uzskaite vai sadale ir psiholoģiskais virzītājspēks, kas pārspēj ieradumu pēc paaugstinātas iekštelpu temperatūras. Siltumenerģijas uzskaites nepieciešamība
 • 5. 5 5 Ir lietderīgi ▪ ja ir iespējā kontrolēt katra atsevišķa sildķermeņa siltumatdevi ▪ ja ēkā ir iedzīvotāji, kas apzināti neizmanto regulatorus ▪ ja ēkai ir nepamatoti augsts īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Nav lietderīgi ▪ ja ēka ir jauna, nobalansēta un visa apkures sistēma strādā automātiskajā režīmā ▪ ir izglītoti iedzīvotāji, kas regulē sildķermeņu siltumatdevi un seko līdzi iekštelpu temperatūrai. Ēkai ir zems īpatnējais siltumenerģijas patēriņš Siltumenerģijas uzskaites/sadales pamatotība
 • 6. 6 6 ▪ No 01.01.2021. Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Individuālie siltumenerģijas patēriņa skaitītāji atbilst metroloģiskajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību, bet individuālie siltuma maksas sadalītāji – normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. ▪ Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem un individuālajiem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem, kas uzstādīti pirms 2021. gada 1. janvāra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai aizstāj tos ar attālināti nolasāmiem individuāliem siltuma maksas sadalītājiem vai individuāliem siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem. 10.12.2020. MK Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”
 • 7. 7 7 ▪ Siltumenerģijas skaitītājs ▪ Temperatūras devēji ▪ Plūsmas mērītājs ▪ Skaitļotājs ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW Siltumenerģijas uzskaite VAI sadale ▪ Siltumenerģijas sadalītājs (alokators) ▪ Temperatūras devēji (iekštelpu un radiatora) ▪ Laika uzskaite
 • 8. 8 8 ▪ Hidrodinamikas metodes – spiediena starpības, Venturi sprauslas virpuļplūsmas (Karmana celiņi) u.c. ▪ Mehāniskie ar kustīgo ķermeni – tahometriskie, inerces, vibrācijas. ▪ Balstītas uz fizikālām parādībām – elektromagnētiskie, akustiskie, optiskie, ultraskaņas, termiskie, kodolmagnētiskie u.c. ▪ Speciālie. Kopā vismaz 60 tipi Plūsmas mērītāju tipi
 • 9. 9 9 ▪ Q = c ∙ m ∙ ΔT, kW ▪ Siltumenerģijas uzskaitei mums jāzina T1 un T2. ▪ Īpatnējā siltumietilpība c ir atkarīgā no temperatūras un ir atšķirīga katram vielas agregatstāvoklim. ▪ Skaitļotājs nodrošina patērētās siltumenerģijas aprēķinu un datu glabāšanu skaitītāja atmiņā. ▪ Siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšana attālināti vai klātienē. Temperatūras dēvēji un skaitļotāji
 • 10. 10 10 ▪ Skaitītāju izvēlas pēc nominālas plūsmas m3/h. ▪ Nav ieteicams uzstādīt skaitītājus uz katru radiatoru (min Δ 2-3 K) Siltumskaitītāja izvēle Siltumenerģijas skaitītājs Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs
 • 11. 11 11 ▪ Iztvaikošanas ▪ Elektroniskais Veic temperatūras integrāļa reģistrēšanu attiecībā pret laiku Radiatora jaudas koeficienta iestatījums! Siltumenerģijas sadalītāji (alokatori)
 • 12. 12 12 ▪ Individuālo siltumenerģijas skaitītāju un sadalītāju nolasīšanu ieteicams veikt visiem iedzīvotājiem vienlaicīgi kopā ar kopējo mājas siltumenerģijas skaitītāju (Optiskā, garāmejošā, automātiskā) ▪ Datu kropļošanas iespējas un iejaukšanās iekārtu darbībā (plombas, registrēšana, automātiskie paziņojumi). ▪ Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana ik pēc 2 gadiem. ▪ Akumulatoru darbība ~ 10 gadi un vairāk (skaitītāji un sadalītāji) ▪ Ierīču pārbaužu metodes un prasības ir definētas vairākos normatīvajos aktos: – 2006.gada 22.augusta. Ministru kabineta noteikumi Nr.664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem. – Likums par mērījumu vienotību. – 2007.gada 9.janvārī. Ministru kabineta noteikumi Nr.40. Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. – Ministru kabineta noteikumi Nr. 212 .Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība – 2014.gada 14.oktobr Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Ministru kabineta noteikumi Nr.624. Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm. – 2006.gada 22.augustā. Ministru kabineta noteikumi Nr.667. Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem. – 2015. gada 15. septembrī “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” – Siltuma maksas sadalījumu testēšanas procedūras un iekratu minimālas prasības nosaka LVS EN 834+AC:2021 Siltuma maksas sadalītāji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu. Datu nolasīšana un iekārtu darbībā
 • 13. 13 Paldies par uzmanību! Siltuma, ūdens un gāzes institūts Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra aleksandrs.zajacs@rtu.lv +371 29874677