Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics
Siltummezgls
Uzstādīšana
Regulēšana un kļūdas
2
⮚ Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, siltumapgāde ir
nepieciešamība un nozīmīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Siltums
Latvijā tiek patērēts vidēji 200 dienas gadā un apmēram 60 %
energoresursu tiek patērēti tieši siltumapgādē
⮚ Neapšaubāmi, runājot par siltumapgādi, svarīgs ir ne tikai
siltumapgādes veids, bet īpaša nozīme ir energoresursam jeb
kurināmajam
⮚ Siltumapgāde ir nozīmīga, ne tikai domājot par iedzīvotāju labklājību,
tai ir arī milzu ietekme uz tautsaimniecību, un tā atstāj būtisku
ietekmi uz vidi
CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
3
KĀ DARBOJAS CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
4
➢ Individuālais siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Tā kvalitatīva
uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures
sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra, un tajā pašā laikā
siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks.
➢ Mūsdienīgs individuālais siltummezgls, izmantojot Liepājas enerģijas piegādāto siltumenerģiju,
nodrošina ēkas telpu apsildīšanu, kā arī nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju.
Patērēto siltumenerģiju uzskaita verificēts skaitītājs.
➢ Siltummezgls darbojas automātiski, nodrošinot mājokļos siltumenerģiju atbilstoši ārgaisa
temperatūrai un iedzīvotāju izvēlētajai iekštelpu komforta temperatūrai.
➢ Pareiza siltummezgla regulācija nodrošina ekonomisku siltumenerģijas patēriņu. Ārgaisa
temperatūrai mainoties par vienu grādu, siltumenerģijas patēriņš attiecīgi var samazināties vai
palielināties par 5 – 6%.
KAS IR SILTUMMEZGLS
5
➢ Izšķir divu veidu siltummezglus – vieni darbojas pēc atkarīgās shēmas, otri pēc neatkarīgās. Atkarīgā
siltummezgla gadījumā karstais ūdens no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas nokļūst ēkas
apkures sistēmā, veic ēkas apsildīšanu un atgriežas pilsētas siltumtīklos; savukārt, neatkarīgais
siltummezgls ir aprīkots ar siltummaini, un tādā gadījumā ēkas apkures sistēma tikai vienu reizi tiek
uzpildīta ar siltumnesēju no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas, un siltumnesējs (karsts ūdens)
visu laiku cirkulē tikai un vienīgi konkrētās ēkas apkures sistēmā, nodrošinot telpu apsildīšanu.
➢ Atkarīgajiem siltummezgliem ir minimālas regulēšanas iespējas, tās rada lielākus siltuma zudumus
siltumtīklos un ierobežo hidraulisko režīmu regulēšanu. Tāpat avārijas gadījumos noplūdes var radīt
lielus zaudējumus, kā arī nepieciešama lielāka siltumnesēja spiediena starpība ēkas ievadā.
➢ Novecojošajiem siltummezgliem ir salīdzinoši lieli ekspluatācijas izdevumi un nevienmērīga
siltumenerģijas sadale. Šo iemeslu dēļ siltumapgādes nozares eksperti iesaka veikt siltummezglu
modernizāciju, pārejot uz pilnībā automatizētiem siltummezgliem.
SILTUMMEZGLU VEIDI
6
⮚ Siltummezgls tiek uzstādīts uzreiz aiz siltumtrases
ievada ēkā. Mazas jaudas siltummezgli visbiežāk tiek
montēti pie sienas, lielas jaudas siltummezglus,
piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos
lielos objektos montē uz rāmja, kas nostiprināts uz
grīdas
⮚ Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures
sistēmas, tas tiek ieregulēts, lai darbotos
visefektīvāk
SILTUMMEZGLA UZSTĀDĪŠANA
7
⮚ Efektīvai apkures sistēmas darbībai ir nepieciešamas ne tikai
izvēlēties un pareizi uzstādīt kvalitatīvu aprīkojumu, bet arī optimāli
to noregulēt.
⮚ Galvenais apkures sistēmas automātikas uzdevums ir nodrošināt
siltumenerģijas minimālo patēriņu un optimālo apkures režīmu. Ir
iespējams automatizēt gandrīz jebkuru apkures sistēmu – gan
privātmājā, gan citos objektos.
SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
8
⮚ Siltummezgla regulēšanas prognozētais ieguvums ir siltuma patēriņa
samazinājums 10 – 30 % robežās. Potenciālais patēriņa
samazinājuma aprēķins tiek iegūts balstoties uz viedo skaitītāju
datiem.
⮚ Siltummezgla regulēšana ir noderīga, lai samazinātu izdevumus par
apkuri.
⮚ Attālināta siltummezgla regulēšana
SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
9
⮚ Apkures sistēmas automātika regulē siltumnesējā temperatūru
atkarībā no ielas temperatūras. Kad laiks kļūst siltāks, automātiski
samazinās siltuma patēriņš, tādejādi nodrošinot ekonomiju.
⮚ Siltummezgla automātiku jānoregulē tā, lai temperatūrā ēkā būtu
zemāka, kad ēkā neviena nav – noteiktā diennakts laikā vai noteiktās
dienās.
⮚ Siltummezgla automātika novērš siltumnesēja pārkarsēšanos un
kontrolē spiedienu apkures sistēmā, pagarinot tās ekspluatācijas
periodu.
SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
10
⮚ Siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures
sistēmas sastāvdaļām. Kvalitatīva uzstādīšana,
precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski
priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša,
mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla
temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas
patēriņš būtu gudrs un ekonomisks
⮚ Regulāra (vismaz reizi gadā) siltummezgla tehniskā
apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu
siltummezgla darbību
SILTUMMEZGLA APKOPE
11
➢ Siltummezglu uzstādīšana neievērojot projektu un aprēķinus
➢ Siltummezglu daļu izvēle netiek veikta atbilstoši ražotāja
rekomendācijām un veiktajiem aprēķiniem
➢ Ārgaisa sensora kļūdaina novietošana
BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
12
➢ Siltummezglu apkope balstoties tikai uz avārijām un sūdzībām
➢ Siltummezgla regulāciju un apkopi uztic «mājas santehniķim»
➢ Siltummaiņa netīrīšana
➢ Kļūdaina parametru uzstādīšana siltummezgla automātikā
BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
13
➢ Samazinās vēlamais komforta līmenis telpās
➢ Samazinās vēlamā karstā ūdens temperatūra
➢ Pieaug avārijas izsaukumu un neplānotu remontdarbu skaits
SEKAS NEVEICOT SILTUMMEZGLA APKOPI
14
➢ Pieaug siltumenerģijas patēriņš
➢ Samazinās iekārtu ekspluatācijas termiņš
➢ Aizkaļķojas siltummaiņi
➢ Paaugstināta atgaitas temperatūra (T2)
SEKAS NEVEICOT ISM APKOPI
15
PAR UZŅĒMUMU “LIEPĀJAS ENERĢIJA”
⮚ Mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar
siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī
elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā
⮚ Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionālā komanda un veiksmīgi
īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošus, stabilus, videi
draudzīgus un ilgtspējīgus pakalpojumus
⮚ 2021. gadā uzņēmums paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu,
piedāvājot ISM apkalpošanu un mobilo šķeldas katlumāju uzstādīšanu
16
SILTUMMEZGLS IR ĒKAS SIRDS, PAR TO
IR PATSTĀVĪGI JĀRŪPĒJAS
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
1 de 17

Recomendados

Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ por
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā./ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
3.5K vistas15 diapositivas
Siltummezgls. Termostati un vārsti por
Siltummezgls. Termostati un vārstiSiltummezgls. Termostati un vārsti
Siltummezgls. Termostati un vārstiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
937 vistas32 diapositivas
Apkures automātika siltummezglā por
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
672 vistas40 diapositivas
Apkures automātika siltummezglā por
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
832 vistas40 diapositivas
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās por
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
249 vistas10 diapositivas
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs) por
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
432 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām por
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.7K vistas50 diapositivas
Ventilācija ar siltuma atgūšanu por
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
363 vistas17 diapositivas
Sistēmas balansēšana por
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.1K vistas50 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur... por
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
2.4K vistas53 diapositivas
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā por
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
360 vistas10 diapositivas
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... por
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Elektrumlv
948 vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... por Elektrumlv
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Elektrumlv948 vistas
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām. por Elektrumlv
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Elektrumlv586 vistas
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai por Elektrumlv
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
Elektrumlv361 vistas
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" por ALTUM
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM309 vistas

Similar a Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas

Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā por
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi LiepājāCentralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi LiepājāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
269 vistas20 diapositivas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. por
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas. por
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas. Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas.
Siltummezgls. Regulēšana. Kļūdas. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
425 vistas13 diapositivas
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? por
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
246 vistas15 diapositivas
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā por
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāElektrumlv
457 vistas29 diapositivas
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēs por
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēsPieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēs
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēsElektrumlv
143 vistas24 diapositivas

Similar a Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas(20)

Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā por Elektrumlv
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājāSaules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Saules kombisistēma Siguldas daudzdzīvokļu mājā
Elektrumlv457 vistas
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēs por Elektrumlv
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēsPieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēs
Pieredzes stāsts mikroklimata nodrošināšanai Liepājas izglītības iestādēs
Elektrumlv143 vistas
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls por Elektrumlv
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas ciklsPilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Pilnais ēkas rādītās siltumenerģijas rekuperācijas cikls
Elektrumlv75 vistas
THERMODUL siltās grīdlīstes - efektīvākais telpu apsildes risinājums por Elektrumlv
THERMODUL siltās grīdlīstes - efektīvākais telpu apsildes risinājumsTHERMODUL siltās grīdlīstes - efektīvākais telpu apsildes risinājums
THERMODUL siltās grīdlīstes - efektīvākais telpu apsildes risinājums
Elektrumlv624 vistas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai por
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vistas17 diapositivas
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... por
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vistas29 diapositivas
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei por
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vistas18 diapositivas
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana por
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vistas19 diapositivas
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem por
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
53 vistas20 diapositivas
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori por
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
58 vistas13 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas

 • 2. 2 ⮚ Ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, siltumapgāde ir nepieciešamība un nozīmīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Siltums Latvijā tiek patērēts vidēji 200 dienas gadā un apmēram 60 % energoresursu tiek patērēti tieši siltumapgādē ⮚ Neapšaubāmi, runājot par siltumapgādi, svarīgs ir ne tikai siltumapgādes veids, bet īpaša nozīme ir energoresursam jeb kurināmajam ⮚ Siltumapgāde ir nozīmīga, ne tikai domājot par iedzīvotāju labklājību, tai ir arī milzu ietekme uz tautsaimniecību, un tā atstāj būtisku ietekmi uz vidi CENTRALIZĒTĀ SILTUMAPGĀDE
 • 4. 4 ➢ Individuālais siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Tā kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks. ➢ Mūsdienīgs individuālais siltummezgls, izmantojot Liepājas enerģijas piegādāto siltumenerģiju, nodrošina ēkas telpu apsildīšanu, kā arī nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju. Patērēto siltumenerģiju uzskaita verificēts skaitītājs. ➢ Siltummezgls darbojas automātiski, nodrošinot mājokļos siltumenerģiju atbilstoši ārgaisa temperatūrai un iedzīvotāju izvēlētajai iekštelpu komforta temperatūrai. ➢ Pareiza siltummezgla regulācija nodrošina ekonomisku siltumenerģijas patēriņu. Ārgaisa temperatūrai mainoties par vienu grādu, siltumenerģijas patēriņš attiecīgi var samazināties vai palielināties par 5 – 6%. KAS IR SILTUMMEZGLS
 • 5. 5 ➢ Izšķir divu veidu siltummezglus – vieni darbojas pēc atkarīgās shēmas, otri pēc neatkarīgās. Atkarīgā siltummezgla gadījumā karstais ūdens no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas nokļūst ēkas apkures sistēmā, veic ēkas apsildīšanu un atgriežas pilsētas siltumtīklos; savukārt, neatkarīgais siltummezgls ir aprīkots ar siltummaini, un tādā gadījumā ēkas apkures sistēma tikai vienu reizi tiek uzpildīta ar siltumnesēju no kopējās pilsētas siltumapgādes sistēmas, un siltumnesējs (karsts ūdens) visu laiku cirkulē tikai un vienīgi konkrētās ēkas apkures sistēmā, nodrošinot telpu apsildīšanu. ➢ Atkarīgajiem siltummezgliem ir minimālas regulēšanas iespējas, tās rada lielākus siltuma zudumus siltumtīklos un ierobežo hidraulisko režīmu regulēšanu. Tāpat avārijas gadījumos noplūdes var radīt lielus zaudējumus, kā arī nepieciešama lielāka siltumnesēja spiediena starpība ēkas ievadā. ➢ Novecojošajiem siltummezgliem ir salīdzinoši lieli ekspluatācijas izdevumi un nevienmērīga siltumenerģijas sadale. Šo iemeslu dēļ siltumapgādes nozares eksperti iesaka veikt siltummezglu modernizāciju, pārejot uz pilnībā automatizētiem siltummezgliem. SILTUMMEZGLU VEIDI
 • 6. 6 ⮚ Siltummezgls tiek uzstādīts uzreiz aiz siltumtrases ievada ēkā. Mazas jaudas siltummezgli visbiežāk tiek montēti pie sienas, lielas jaudas siltummezglus, piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai citos lielos objektos montē uz rāmja, kas nostiprināts uz grīdas ⮚ Kad siltummezgls uzstādīts un pieslēgts pie apkures sistēmas, tas tiek ieregulēts, lai darbotos visefektīvāk SILTUMMEZGLA UZSTĀDĪŠANA
 • 7. 7 ⮚ Efektīvai apkures sistēmas darbībai ir nepieciešamas ne tikai izvēlēties un pareizi uzstādīt kvalitatīvu aprīkojumu, bet arī optimāli to noregulēt. ⮚ Galvenais apkures sistēmas automātikas uzdevums ir nodrošināt siltumenerģijas minimālo patēriņu un optimālo apkures režīmu. Ir iespējams automatizēt gandrīz jebkuru apkures sistēmu – gan privātmājā, gan citos objektos. SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
 • 8. 8 ⮚ Siltummezgla regulēšanas prognozētais ieguvums ir siltuma patēriņa samazinājums 10 – 30 % robežās. Potenciālais patēriņa samazinājuma aprēķins tiek iegūts balstoties uz viedo skaitītāju datiem. ⮚ Siltummezgla regulēšana ir noderīga, lai samazinātu izdevumus par apkuri. ⮚ Attālināta siltummezgla regulēšana SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
 • 9. 9 ⮚ Apkures sistēmas automātika regulē siltumnesējā temperatūru atkarībā no ielas temperatūras. Kad laiks kļūst siltāks, automātiski samazinās siltuma patēriņš, tādejādi nodrošinot ekonomiju. ⮚ Siltummezgla automātiku jānoregulē tā, lai temperatūrā ēkā būtu zemāka, kad ēkā neviena nav – noteiktā diennakts laikā vai noteiktās dienās. ⮚ Siltummezgla automātika novērš siltumnesēja pārkarsēšanos un kontrolē spiedienu apkures sistēmā, pagarinot tās ekspluatācijas periodu. SILTUMMEZGLA REGULĒŠANA
 • 10. 10 ⮚ Siltummezgls ir viena no galvenajām ēkas apkures sistēmas sastāvdaļām. Kvalitatīva uzstādīšana, precīza regulācija un profesionāla apkope ir būtiski priekšnosacījumi, lai apkures sistēma būtu droša, mājoklī tiktu nodrošināta komfortabla temperatūra, un tajā pašā laikā siltumenerģijas patēriņš būtu gudrs un ekonomisks ⮚ Regulāra (vismaz reizi gadā) siltummezgla tehniskā apkope garantē kvalitatīvu, efektīvu un ilgstošu siltummezgla darbību SILTUMMEZGLA APKOPE
 • 11. 11 ➢ Siltummezglu uzstādīšana neievērojot projektu un aprēķinus ➢ Siltummezglu daļu izvēle netiek veikta atbilstoši ražotāja rekomendācijām un veiktajiem aprēķiniem ➢ Ārgaisa sensora kļūdaina novietošana BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
 • 12. 12 ➢ Siltummezglu apkope balstoties tikai uz avārijām un sūdzībām ➢ Siltummezgla regulāciju un apkopi uztic «mājas santehniķim» ➢ Siltummaiņa netīrīšana ➢ Kļūdaina parametru uzstādīšana siltummezgla automātikā BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS
 • 13. 13 ➢ Samazinās vēlamais komforta līmenis telpās ➢ Samazinās vēlamā karstā ūdens temperatūra ➢ Pieaug avārijas izsaukumu un neplānotu remontdarbu skaits SEKAS NEVEICOT SILTUMMEZGLA APKOPI
 • 14. 14 ➢ Pieaug siltumenerģijas patēriņš ➢ Samazinās iekārtu ekspluatācijas termiņš ➢ Aizkaļķojas siltummaiņi ➢ Paaugstināta atgaitas temperatūra (T2) SEKAS NEVEICOT ISM APKOPI
 • 15. 15 PAR UZŅĒMUMU “LIEPĀJAS ENERĢIJA” ⮚ Mūsdienīgs un perspektīvs siltumapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā ⮚ Gadu gaitā uzkrātā pieredze, profesionālā komanda un veiksmīgi īstenotie attīstības projekti ļauj garantēt drošus, stabilus, videi draudzīgus un ilgtspējīgus pakalpojumus ⮚ 2021. gadā uzņēmums paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu, piedāvājot ISM apkalpošanu un mobilo šķeldas katlumāju uzstādīšanu
 • 16. 16 SILTUMMEZGLS IR ĒKAS SIRDS, PAR TO IR PATSTĀVĪGI JĀRŪPĒJAS