Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.

Descargar para leer sin conexión

INFOGRAFIKA: Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš. Atceries - primāri vērsies savā būvvaldē, kas visu izskaidros sīkāk un konkrētāk.

Papildus informācija: Termiņš ēku nodošanai ekspluatācijā – 1. oktobris. Var lūgt pagarināt būvatļauju

Sagatavotājs: Ekonomikas ministrija

2022.gads

INFOGRAFIKA: Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš. Atceries - primāri vērsies savā būvvaldē, kas visu izskaidros sīkāk un konkrētāk.

Papildus informācija: Termiņš ēku nodošanai ekspluatācijā – 1. oktobris. Var lūgt pagarināt būvatļauju

Sagatavotājs: Ekonomikas ministrija

2022.gads

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Soļi, kādus spert, ja ēkas būvatļaujai beidzies derīguma termiņš.

  1. 1. RĪCĪBAS SCENĀRIJI, JA BEIDZIES BŪVATĻAUJĀ NORĀDĪTAIS MAKSIMĀLAIS BŪVDARBU VEIKŠANAS TERMIŅŠ - var pagarināt būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija - var nepagarināt būvatļauju un lemt par tās atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU I BŪVDARBI NAV UZSĀKTI Būvvalde pagarina būvatļauju uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja tās rīcībā ir: - aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta - ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns - būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS LŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU II BŪVDARBI NAV PABEIGTI Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina! Būvniecības ierosinātājs ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā kārtībā . Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus. BŪVDARBI VEIKTI ATBILSTOŠI AKCEPTĒTAM BŪVPROJEKTAM III BŪVDARBI IR PABEIGTI - informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu - var lemt par būvatļaujas atcelšanu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu. - ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par būves pārbaudi - informē būvniecības ierosinātāju par būvatļaujas derīguma termiņa notecējumu un aicina pagarināt būvatļaujā noteikto būvdarbu veikšanas ilgumu vai ierosināt ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvvalde konstatē, ka būvdarbi ir pabeigti; - ir tiesīga apsekot objektu, kontrolējot būvdarbu tiesiskumu, un sagatavot atzinumu par būves pārbaudi - par konstatēto pārkāpumu var ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu un piemērot brīdinājumu vai naudas sodu saskaņā ar Būvniecības likuma 27. vai 28. pantu BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU Būvatļaujas darbības termiņš nav jāpagarina! Būvniecības ierosinātājs: - vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par izmaiņu projekta izstrādāšanu - iesniedz izmaiņu projektu saskaņošanai būvvaldē - ierosina ēkas nodošanu ekspluatācijā Ēku būvnoteikumu noteiktajā kārtībā Otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo ēku var pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve, veikta fasādes apdare, labiekārtota teritorija ielas pusē, iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir pievienotas inženiertīkliem; visus citus būvdarbus var paredzēt kā atliktos darbus. BŪVDARBI VEIKTI AR ATKĀPĒM NO AKCEPTĒTĀ BŪVPROJEKTA BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS NELŪDZ BŪVVALDEI PAGARINĀT BŪVATĻAUJU VAI TO ATCELT Būvvalde: Būvvalde: Būvvalde:

×