Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība.

Descargar para leer sin conexión

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība. Marina Podvinska, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

vebinārs "Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi"
2022.gada 20.oktobris

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība. Marina Podvinska, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”

vebinārs "Zemas īres mājokļu būvniecības aizdevumi"
2022.gada 20.oktobris

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība.

  1. 1. ZEMAS ĪRES MAKSAS MĀJOKĻU NODROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBA 20.10.2022.
  2. 2. ▪ Possessor veiks zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas pakalpojuma uzraudzību, kad būs piešķirts atbalsts Attīstītājam un dzīvojamā īres māja būs nodota ekspluatācijā. MŪSU FUNKCIJA ▪ MK noteikumi Nr.459 «Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros». ▪ Līgumi starp Possessor un Attīstītājiem par uzraudzības nodrošināšanu. UZRAUDZĪBAS PAMATIETVARS
  3. 3. Attīstītājs iesniedz mums aktuālo informāciju un dokumentus, kas apliecina: ▪ mājas nodošanu ekspluatācijā; ▪ pārvadīšanas darba plāna esamību un izpildi; ▪ īres līgumu esamību (to kopijas). Ko mēs sagaidām no Attīstītāja? Pēc mūsu pieprasījuma Attīstītājs nodrošina piekļuvi mājai, lai mēs varētu veikt mājas un atsevišķu īrnieku dzīvokļu apsekošanu klātienē. Attīstītājs saskaņo ar mums mājas uzkrājuma fonda finansējuma izlietojumu.
  4. 4. Ko mēs pārbaudīsim? ▪Vai mājsaimniecību kopējie mēneša neto vidējie ienākumi atbilst noteiktajiem sliekšņiem? ▪Vai mājsaimniecības ir reģistrētas rindā atbilstoši pašvaldības noteiktajai izīrēšanas kārtībai? ▪Vai kooperatīvo sabiedrību attīstītie dzīvokļi ir izīrēti vienīgi kooperatīvo sabiedrību biedriem? NEPĀRSNIEDZ: ✓ 980 EUR 1 istabas dzīvoklim ✓ 1 635 EUR 2 istabu dzīvoklim ✓ 2 450 EUR 3 istabu dzīvoklim Informācijas avots: − Apsekošana projektu īstenošanas vietās − VID vai Kredītinformācijas biroja, vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņa Mājsaimniecību atbilstība
  5. 5. Noslēgto īres līgumu atbilstība Ko mēs pārbaudīsim? ▪Vai ir iekļauts īres maksas aprēķins un tās paaugstināšanas nosacījumi? ▪Vai ir noteikti papildus īres maksai veicamie maksājumi? ▪Vai ir paredzēta drošības nauda 2 mēnešu īres maksas apmērā? ▪Vai līgumā ir paredzēts aizliegums nodot dzīvojamo telpu apakšīrē? ▪Vai nav paredzētas izpirkuma tiesības? Informācijas avots: − Noslēgtie īres līgumi Principa «Nenodarīt būtisku kaitējumu» novērtējums Interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas riska mazināšana un kontrole Informācijas avots: − Novērtējums un apliecinājums Informācijas avots: − Apliecinājums
  6. 6. Ko mēs pārbaudīsim? ▪Vai plāns ir izstrādāts noteiktajā termiņā [pirmajā gadā - 1 gada laikā pēc mājas nodošanas ekspluatācijā]? Informācijas avots: − Pārvaldīšanas darba plāns un tā izpildi apliecinoši dokumenti Pārvaldīšanas darba plāna esamība un tā izpilde Mājas pārvaldnieka atlase ▪Vai ir nodrošināta pārvaldnieka atlases procesa kārtība? ▪Vai pārvaldnieks atbilst noteiktajām prasībām? ▪Vai tiek nodrošināta atlases procesa regularitāte? Informācijas avots: − Pārvaldnieka atlases dokumenti un cita informācija
  7. 7. Ierobežojumi rīcībai ar dzīvojamo māju Ko mēs pārbaudīsim? ▪Īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. ▪Īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. ▪Zemesgrāmatā ir nostiprināti tiesību aprobežojumi attiecībā uz īres mājas atsavināšanu. ▪Zemesgrāmatā ir nostiprināta reālnasta veikt iemaksas Mājokļu pieejamības fondā. Informācijas avots: − Īres līgumi, ieraksti zemesgrāmatā ▪Īres līgumā nevar paredzēt izpirkuma tiesības! ▪Nedrīkst mainīt dzīvojamās mājas lietošanas veidu.
  8. 8. Ko mēs pārbaudīsim? Vai netiek pārsniegts kompensācijas apmērs? Iemaksas Mājokļu pieejamības fondā Informācijas avots: − Aprēķini, piemērojot metodiku par kompensācijas un pārkompensācijas aprēķināšanu Vai tiek veiktas iemaksas Mājokļu pieejamības fondā 50% apmērā no ieņēmumiem no īres maksas pēc tam, kad ir atmaksāts Altum izsniegtais aizdevums? Pārmērīga kompensācija Informācijas avots: − Konta izraksti/ maksājuma uzdevumi
  9. 9. ▪ Mēs veiksim to mājsaimniecību uzskaiti, ar kurām Attīstītājs būs noslēdzis īres līgumus. UZSKAITE ▪ Sniegsim Ekonomikas ministrijai, Altum un attiecīgajai pašvaldībai informāciju par uzraudzības rezultātiem. INFORMĀCIJA PAR REZULTĀTIEM
  10. 10. SIA «Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor» T: 67 021 358 A: Kr.Valdemāra 31 | Rīga, LV-1887 E: info@possessor.gov.lv www.possessor.gov.lv Nodokļu maksātāja Nr.40003192154 PALDIES PAR UZMANĪBU!

×