Tema 5: Industrialización e
sociedade na España do século
XIX 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Poboación e agricultura no século XIX O...
Poboación e agricultura no
século XIX
1.1. O crecemento demográfico.
Medrou a poboación española
Aumento do 60% Diminución...
1.2. Migracións e crecemento
urbano.


Abolición do réxime señorial
(campesiños expulsados das súas
terras) Concentración...
1.3. A reforma agraria liberal.


Definición de reforma agraria liberal
Obxectivo: disolución do Antigo Réxime no
campo e...
Un escaso desenvolvemento
agrario


Mantemento duns baixos rendementos
Consecuencias: Escaso estímulo para o
avance da in...
Factores industrialización
Española.
A escasa capacidade de compra
2. A falta de investimentos
3. Os problemas de transpor...
2.3. A siderurxia.


Os primeiros fornos españois
instaláronse en Andalucía Importaban
carbón de coque, o que encarecía a...
Minaría e ferrocarril
3.1. A explotación mineira.
Subsolo español rico en depósitos mineiros
Extracción de carbón e ferro....






4. A economía española no
cambio de século

4.1. A crise agraria de finais do século XIX Cereais a prezos
conside...
A sociedade española no século
XIX








5.1. As novas clases dirixentes.
A nobreza terratenente A nova clase adiñ...
As clases populares urbanas
Vivían os artesáns (zapateiros, ferreiros, carpinteiros…)
 Eran asalariados Condicións de vid...
As orixes do movemento obreiro
6.1. Ludismo e sindicalismo. Destacaron os sucesos de Alcoi
Incendio da fábrica Bonaplata O...
Economía e sociedade de
Galicia no século XIX


7.1. Os problemas da agricultura. Proceso de
desamortización Sistema de f...
Poboación e sociedade
galega


A poboación galega medrou de forma moderada no
s. XIX Emigración a Ultramar A sociedade ru...
Dhuihd
Dhuihd
Dhuihd
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dhuihd

104 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Dhuihd

 1. 1. Tema 5: Industrialización e sociedade na España do século XIX 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Poboación e agricultura no século XIX Os inicios da industrialización Minaría e ferrocarril A economía española no cambio de século A sociedade española no século XIX As orixes do movemento obreiro Economía e sociedade de Galicia no século XIX SILVIA FERNÁNDEZ FREIRÍA
 2. 2. Poboación e agricultura no século XIX 1.1. O crecemento demográfico. Medrou a poboación española Aumento do 60% Diminución da mortalidade e mantemento da natalidade Crises de subsistencia (grandes fames) Maior crecemento da poboación: Madrid, Cataluña, Murcia, Canarias e o País Vasco
 3. 3. 1.2. Migracións e crecemento urbano.  Abolición do réxime señorial (campesiños expulsados das súas terras) Concentración da propiedade Transformacións técnicas da agricultura Mellora dos transportes Vida mellor noutro lugar Animaron ou obrigaron a campesiños a emigrar Emigrantes en Madrid, Barcelona e Biscaia Españois emigran á América Latina a finais do s. XIX Aumento da urbanización A principios do XX a poboación española
 4. 4. 1.3. A reforma agraria liberal.  Definición de reforma agraria liberal Obxectivo: disolución do Antigo Réxime no campo e a introdución de formas de propiedade e mais produción capitalistas Aboliuse o réxime señorial Desvinculouse a propiedade Desamortizáronse a maioría das terras da Igrexa (Mendizábal en 1836) e dos Concellos (Madoz en 1855) Consolidaron a propiedade privada da terra Mentalidade baseada en vivir de rendas Consecuencias da privatización das terras: 1. Perda dos dereitos á utilización de pastos 2. Obtención de leña 3. Emprobecemento aínda maior
 5. 5. Un escaso desenvolvemento agrario  Mantemento duns baixos rendementos Consecuencias: Escaso estímulo para o avance da industrialización Estrutura da propiedade En Estremadura, Castela e Andalucía existían grandes latifundios Predominaban os minifundios na Submeseta Norte de Galicia Cultívase o cereal, as patacas, o millo e abundaban o arroz e os cítricos As laranxas, o viño e o aceite de oliva eran os principais produtos de exportación
 6. 6. Factores industrialización Española. A escasa capacidade de compra 2. A falta de investimentos 3. Os problemas de transporte 4. A escaseza de fontes de enerxía 5. A posición afastada Proteccionismo 2.2. A industr ia téxtil. Primeiro sector productivo, o téxtil Concentrouse en Cataluña Iniciou un proceso de mecanización en 1830 A mecanización destas fábricas chamábanse vapores Creáronse as colonias industriais.
 7. 7. 2.3. A siderurxia.  Os primeiros fornos españois instaláronse en Andalucía Importaban carbón de coque, o que encarecía a produción Asturias foi o seguinte centro siderúrxico Consolidouse a industria siderúrxica no País Vasco Nos empresas de construción: metalúrxica e naval Sector bancario
 8. 8. Minaría e ferrocarril 3.1. A explotación mineira. Subsolo español rico en depósitos mineiros Extracción de carbón e ferro.Depósitos de hulla máis importantes en Asturias Principais minas de ferro en Biscaia (fabricación de aceiro)Depósitos de chumbo, cobre, mercurio e cinc  3.2. O ferrocarril. Lei xeral de ferrocarrís Estrutura radial Ancho entre carrís superior que a maioría das liñas europeas Consecuencias: 1. Dificultou os intercambios co resto de Europa O ferrocarril favoreceu o traslado de persoas e de mercadorías, axudando á formación dun mercado nacional máis integrado  
 9. 9.    4. A economía española no cambio de século 4.1. A crise agraria de finais do século XIX Cereais a prezos considerablemente máis baratos. A caída dos ingresos agrarios foi moi importante e implicou un descenso dos salarios dos campesiños Para o cereal, impoñeron aranceis proteccionistas Viticultura, sufriu unha grave crise ao se espallar a praga da filoxera francesa, que implicou a desaparición de case a totalidade das cepas 4.2. Novas enerxías e novas industrias. Electrificación Dúas grandes etapas: 1. O uso da electricidade estivo restrinxido á iluminación de vivendas, fábricas e lugares públicos 2. Na 2º fase, o seu uso estendeuse á mecanización da industria Difusión do petróleo Invención do motor de explosión (industria do automóbil) Automóbiles: Hispano-Suíza Expansión da industria metalúrxica a finais do s. XIX Industria química (fabricación de fertilizantes, pinturas, medicamentos, explosivos e produtos químicos) 4.3. Expansión industrial e desequilibrios. Forte crecemento demográfico Esta situación provocou unha maior demanda de bens de consumo En Cataluña e o País Vasco consolidouse un sector industrial, así como en Asturias e nas terras valencianas Madrid converteuse na terceira rexión industrializada de España A crise de finais de século afectou a Canarias, Galicida, a actual Castela-A Mancha, Estremadura e Andalucía A situación superouse grazas aos investimentos en novas cavaduras e regadíos
 10. 10. A sociedade española no século XIX       5.1. As novas clases dirixentes. A nobreza terratenente A nova clase adiñeirada era a alta burguesía 1. Compartía coa nobreza o seu predominio social 2. Era a propietaria das novas industrias, as grandes compañías e os bancos A mediana burguesía (clase media) 1. Era escasa Constituída por pequenos empresarios industriais (comerciantes, profesionais liberais, funcionarios,etc.) 5.2. Os campesiños. Constitúen a meirande parte da poboación española, 65% Traballaban as terras dos grandes propietarios agrícolas en réxime de aluguer Grupo máis numeroso: xornaleiros e os mozos (criados) As condicións de vida desa poboación era coma a dos obreiros Arrendos caros, o emprego escaso
 11. 11. As clases populares urbanas Vivían os artesáns (zapateiros, ferreiros, carpinteiros…)  Eran asalariados Condicións de vida moi precarias  A competencia das novas industrias foi arruinando os traballos artesáns  Persoas dedicadas aos servizos (criados, transportistas…) Traballos ocasionais, xornadas moi longas e salarios escasos No servizo doméstico, máis da metade eran mulleres (criadas, lavandeiras, pasadoras do ferro…) 90% de mulleres traballadoras As mulleres dedicadas ao fogar eran de clase media ou alta 5.4. O proletariado industrial. Campesiños emigran ás cidades na procura de traballo Constituíron o proletariado industrial Concéntrase en Cataluña Condicións de vida dos obreiros moi difíciles 
 12. 12. As orixes do movemento obreiro 6.1. Ludismo e sindicalismo. Destacaron os sucesos de Alcoi Incendio da fábrica Bonaplata Organización dos sindicatos Primeiro sindicato: Asociación de Teceláns de Barcelona En 1855 produciuse a primeira folga xeral: protestaban pola introdución de novas máquinas que os obreiros consideraban que lles quitaban o traballo En 1870 creouse a Federación Española da Asociación Internacional de Traballadore Difundiuse o marxismo e o anarquismo  6.2. O socialismo. Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Pablo Iglesias Creación dun sindicato: Unión Xeral de Traballadores (UXT) O PSOE defendía a acción política Obxectivo: revolución social e o cambio do sistema capitalista por unha sociedade igualitaria Sufraxio universal 6.3. O anarquismo. O anarquismo defendeu a acción directa contra a sociedade burguesa Produciuse unha espiral de violencia Época marcada polos atentados a personaxes políticos (Cánovas, Martínez Campos) e aos símbolos de burguesía (bomba no Liceo de Barcelona) e a Igrexa (atentado da procesión do Corpus tamén en Barcelona) Feitos de maior relevancia: Man Negra (1833) Confederación Nacional do Traballo (CNT)  6.4. Os coflictos agrarios. Crispación social (forma de asaltos, roubos e incendios de colleitas) Accións semellantes aos movementos de carácter ludista Alzamentos campesiños Máis 
 13. 13. Economía e sociedade de Galicia no século XIX  7.1. Os problemas da agricultura. Proceso de desamortización Sistema de foros mantívose durante todo o século XIX Intentos por redimir os foros: lograr que os campesiños obtivesen a propiedade das terras que traballaban Os cultivos agrarios eran os mesmos As técnicas de cultivo apenas se modernizaron Minifundismo: limitaba aínda máis o crecemento agrario 7.2. O fracaso da industrialización. Ausencia de industrias Sector do liño Fábrica de louza e cerámica de Sargadelos Ferrarías Sector pesqueiro e conserveiro Fabricación de curtidos A Fábrica de Tabacos da Coruña O Arsenal de Ferrol, que construía buques
 14. 14. Poboación e sociedade galega  A poboación galega medrou de forma moderada no s. XIX Emigración a Ultramar A sociedade rural galega mantívose dividida entre os rendistas Rendeiros: os que pagaban as rendas Fidalgos O campesiñado dividiuse entre pequenos propietarios, arrendatarios ou caseiros - Clases urbanas 7.4. Conflitos sociais en Galicia. - Movementos de resistencia ao pagamento dos impostos - As ideas da I Internacional chegaron a Galicia a través da Fábrica de Tabacos - Difundiron propostas do republicanismo federal - Fundouse en Ferrol a primeira Agrupación Socialista de Galicia - Ideas anarquistas

×