Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rococo Slideshow

12.875 visualizaciones

Publicado el

Albert Edefelt & Augustin Ehrensvärd

Publicado en: Arte y fotografía
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Rococo Slideshow

 1. 1. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 2. 2. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 3. 3. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 4. 4. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 5. 5. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 6. 6. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 7. 7. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 8. 8. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 9. 9. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 10. 10. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 11. 11. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 12. 12. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 13. 13. Albert  Edelfelt   (1854-­‐1905)  
 14. 14. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)   Dalinin  kevätlaulu   Dalins  vårvisa   Dalin’s  Spring  Song   1883  
 15. 15. Albert  Edelfelt  äidilleen  Alexandra  Edelfel7lle,  Tukholma  29.11.1896:     ”…  Eräs  nuori  kreivi  Ehrensvärd  oli  siellä  –  puhuin  hänen  kanssaan  paljon  meidän  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärdimme]  piirustuksista.  Hän  oli  hyvin   kiinnostunut,  kertoi  minulle  yhtä  ja  toista,  m.m.  eHä  A.E.:llä  on  ollut  1740-­‐luvulla  kuolleena  syntynyt  tytär,  jota  ei  ole  merkiHy  sukutauluihin.   MuistaHe  hänen  hautakirjoituksensa  tyHären  muistoksi.  –  Etsin  käsiini  Wisengrenin  seuraavana  päivänä,  sain  häneltä  ja  Snoilskylta  suuren   määrän  Cetoja  ja  näin  kirj.[astossa]  A.E.:n  piirustuksia  sekä  käsikirjoituksia.  –  Tulen  yhä  vakuuHuneemmaksi  siitä,  eHä  meidän   piirustuksemme  ovat  hänen,  Aug.  Ehrensvärdin  tekemiä,  ja  niin  muodoin  melkoinen  harvinaisuus.  …”         Albert  Edelfelt  7ll  sin  mor  Alexandra  Edelfelt,  Stockholm  29.11.1896:     ”…  En  ung  grefve  Ehrensvärd  var  där  –  jag  talade  med  honom  mycket  om  våra  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärds]  teckningarna.  Han  var  mycket   intresserad,  upplyste  mig  om  en  och  hvarje  bl.a.  om  aH  A.E.  på  1740  talet  haT  en  dödfödd  doHer,  som  ej  finnes  upptagen  i  äHetaflorna.  Ni   minns  hans  grafskriT  öfver  henne.  Jag  sökte  upp  Wisengren  dagen  därpå,  fick  af  honom  och  Snoilsky  en  massa  upplysningar,  och  såg  på  bibl. [ioteket]  både  teckningar  och  handskriTer  af  A.E.  –  Jag  blir  alltmera  öfvertygad  om  aH  våra  teckningar  verkligen  äro  af  honom,  Aug.   Ehrensvärd,  och  således  en  utomordentlig  raritet.  …”       Albert  Edelfelt  to  his  mother  Alexandra  Edelfelt,  Stockholm  29.11.1896:       “…  There  was  a  young  count  Ehrensvärd  –  I  talked  with  him  a  lot  about  our  drawings  by  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärd].  He  was  very  interested,   told  me  this,  that  and  the  other,  i.a.  A.E.  had  a  daughter  born  dead  in  1740s,  this  was  never  wriHen  down  on  the  family  record.  You   remember  the  words  he  wrote  in  memory  of  his  daughter.  –  I  looked  up  Wisengren  the  next  day,  I  received  plenty  of  informaCon  from  him   and  Snoilsky  and  saw  in  the  libr.[ary]  some  drawings  and  handwrits  of  A.E.  –  I  become  more  and  more  convinced  that  the  drawings  we  have   are  done  by  him,  Aug.  Ehrensvärd,  and  so  to  say  of  a  considerable  rarity.  …”    
 16. 16. Albert  Edelfelt   luonnoskirja  /  skissbok  /  sketchbook   Ateneumin  taidemuseo   Konstmuseet  Ateneum   Ateneum  Art  Museum       Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   piirustukset  /  teckningar  /  drawings   Sinebrychoffin  taidemuseo   Konstmuseet  Sinebrychoff   Sinebrychoff  Art  museum         Albert  Edelfelt   kirje  /  brev  /  leHer   Albert  Edelfelt  äidilleen  Alexandra  EdelfelClle  /  Albert  Edelfelt  Cll  sin  mor  Alexandra  Edelfelt  /  Albert  Edelfelt  to  his  mother  Alexandra   Edelfelt,  Tukholma/Stockholm,  29.11.1896   Svenska  liHeratursällskapet  i  Finland   The  Society  of  Swedish  Literature  in  Finland     Albert  Edelfelt   kirje  /  brev  /  leHer   käännös  suomeksi  /  översäHning  Cll  finska  /  Finnish  translaCon  Sirpa  Kähkönen   Niin  kutsuHu  sydämeni,  Albert  EdelfelCn  kirjeet  äidilleen  1873-­‐1901,  Anna  Kortelainen  (toim./red./ed.),  2001  
 17. 17. näy=elykuraa=ori  /  utställningskurator  /  exhibi7on  curator   Laura  Gutman  

×