DOCUMENTO 4. AS HABILIDADES SOCIAIS.1. Os seres Humanos vivimos en sociedades e necesitamos ao grupo para:A) Desenvolvérmo...
2. QUE SON ? Como sabemos...Son conductas APRENDIDAS que facilitan asrelacións coas demais persoas, potencian a autoestima...
6, EXEMPLOS de Habilidades Sociais.(Aparte das que aparecen na páxina 15 do libro de texto), son moi importantes:a) Saber ...
Son circunstancias que melloran as relacións sociais e nos permiten acadar osobxectivos con maior facilidade. Ademais, inc...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Documento 4. habilidades sociais

365 visualizaciones

Publicado el

Habiliades Sociais

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Documento 4. habilidades sociais

  1. 1. DOCUMENTO 4. AS HABILIDADES SOCIAIS.1. Os seres Humanos vivimos en sociedades e necesitamos ao grupo para:A) Desenvolvérmonos como persoas.B) Conseguir un equilibrio emocional, porque necesitamos afecto e setírmonosaceptados polo grupo no que convivimos.IMAXÍNATE QUE:- Ninguén conta contigo.- Que os teus amigos e amigas ocúltanche o que van facer, para non estar contigo.- Cando chamas a alguén para saír, sempre pon unha disculpa.....- Escoitas......”aí ven ese plasta. Imos facer que marchamos”- Non lle interesas a ninguén.PERO TAMÉN PODE OCORRER QUE:- Se non vas estar alí....os teus amigos e amigas pensan que: “non é o mesmo”- Tes que rexeitar compromisos porque non podes atender a todos.- Eres unha persoa interesante para a maioría....- Percíbese claramente que che buscan, queren, chaman, aprecian, etc...Na maioría destas circunstancias que vimos de describir, teñen unha influenciadeterminante as HABILIDADES SOCIAIS.
  2. 2. 2. QUE SON ? Como sabemos...Son conductas APRENDIDAS que facilitan asrelacións coas demais persoas, potencian a autoestima e axúdannos a defenderos nosos dereitos.3. QUE NOS PROPORCIONAN? Extraordinarios beneficios para conseguir os nososobxectivos. Por exemplo:a) Facilitan a Integración social: ser aceptados polo grupo ao que petencemos oudesexamos pertencer.b) Contribuen a Solucionar problemas: que aparecen continuamente na relación coasdemais persoas.c) Proporcionan benestar emocional: fan que nos sintamos emcionalmente contentos eequilibrados.d) Proporcionan satisfacción persoal: que teñamos conciencia de tér actuadocorrectamentee) Facilitan a consecución de obxectivos: por exemplo un traballo, un premio ourecompensa, unha amizade, un amor....4. COMO SE EXPRESAN? : Fundamentalmente a través da comunicación que,como sabemos, pode ser verbal (a través da palabra), escrita (a través da escritura)ou non verbal (a través de xestos, a mirada, o sorriso, o aseo persoal, o ton e volumede voz, etc...)5. COMO REPERCUTE NEGATIVAMENTE A SUA CARENCIA? A carencia dehabilidades sociais aíllanos socialmente, provoca o alonxamento das demais persoascara a nós e desequilíbranos psicolóxica e emocionalmente.
  3. 3. 6, EXEMPLOS de Habilidades Sociais.(Aparte das que aparecen na páxina 15 do libro de texto), son moi importantes:a) Saber pedir disculpas cando cometemos un erro con outras persoas. Istofacilita a reconciliación e permite restituir a situación na que estábamos.b) Recoñecer os propios erros.c) Saber gañar e -sobre todo- perder, cando xogamos. Ou cando gañan ou perden osequipos e persos que apoiamos....7. ERROS QUE COMETEMOS HABITUALMENTE NAS RELACIÓNS SOCIAIS.a) Emitir frases ofensivas, insultar, ameazar....b) Falar de forma continuada e non escoitar a quen nos fala.c) Empregar a chantaxe física, moral ou emocional.c) Cortarlle a palabra e interrumpir a quen está falando, para falar nós.d) Interrumpir a quen está a falar cun tema que non ten nada que ver co seu tema...(amosa que non escoitas e total carencia de interese)e) Pretender tér sempre a razón.f) Bostezar ou estirarse de forma ostentosa e maleducada.g) Facerse a víctima. Pensar que os nosos problemas son os mais grandes e que“ninguén nos comprende”Estas circunstancias dificultan as relacións sociais e nos alonxan dos nososobxectivos deteriorando a noxa imaxe e persoalidade.8. ESTRATEXIAS QUE FAVORECEN AS RELACIÓNS SOCIAIS.
  4. 4. Son circunstancias que melloran as relacións sociais e nos permiten acadar osobxectivos con maior facilidade. Ademais, incrementan a nosa valoración e estimadiante das persoas do noso entorno. Por exemplo:a) Saber pedir disculpas.b) Escoitar con respecto e atención.c) Saber agradecer un favor.d) Aprender a facer preguntas.e) Aceptar as críticas.f) Discrepar e discutir con argumentos e un ton de voz normal.g) Solicitar permiso cando sexa necesario e de “sentido común”.h) Saber pedir axuda ou un favor.EN CONCLUSIÓN: As habilidades sociais son moito mais importantes do quepensamos. Non só para tér unha boa relación co noso entorno, senón tamén paraconseguir os obxectivos prácticos e concretos que nos plantexamos na vida.

×