Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

EsP 9-Modyul 4

26.155 visualizaciones

Publicado el

Lipunang Sibil, Media at Simbahan

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

EsP 9-Modyul 4

 1. 1. Aralin 4 Lipunang Sibil, Media at Simbahan Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos.
 2. 2. Balik-aral: • Ang lipunang pang-ekonomiya ay nagsisikap na pangasiwaan ang mga yaman ng bayan ayon sa kaangkupan nito sa mga pangangailangan ng tao. • Sa lipunang pang-ekonomiya, ginagawa ng mga tao na malaking tahanan ang bansa – isang tunay na tahanan kung saan maaaring tunay na tumahan (huminto, manahimik, pumanatag) ang bawat isa sa pagsisikap nilang mahanap ang kanilang mga buhay.
 3. 3. Panimula • Ang pamahalaan ay gumagawa at nagpapatupad ng mga batas upang matiyak nito na matutugunan ang mga pangangailangan sa lipunan. • Magkagayon man, sa maraming pagkakataon ay nagkukulang ang pamahalaan sa layuning ito.
 4. 4. Lipunang Sibil • Ang kusang pag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa’t-isa. • Hindi ito isinusulong ng mga pulitiko o ng mga negosyante na may pansariling interes. • Ito ay ibinubunsod ng pagnanais ng mga mamamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan (business).
 5. 5. • Ang lipunang sibil ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod, kung kaya nagkakaroon ng likas kayang pag- unlad (sustainable development) na hindi tulad ng minadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan. Halimbawa: 1994- Peace Advocates Zamboanga – adbokasiyang palakasin ang ugnayan ng mga Kristiyano at Muslim 1984- Gabriela Movement – isinulong at naisabatas ang Anti-Sexual Harrassment Act (1995), Anti- Violence Against Women and their Children Act (2004), at iba pa.
 6. 6. Katangian ng iba’t-ibang Anyo ng Lipunang Sibil • Pagkukusang-loob. Walang pumilit, nanakot, o nanggipit sa mga kasapi nito upang makisangkot. • Bukas na pagtatalastasan. Walang pinipigilan o dinidiktahan sa pagpapahayag ng saloobin. • Walang pang-uuri. Hindi isinasaalang-alang ang kalagayang panlipunan ng mga kasapi:
 7. 7. Katangian ng iba’t-ibang Anyo ng Lipunang Sibil • Pagiging organisado. Sapagkat nagbabago ang kalagayan ayon sa mga natutugunang pangangailangan, nagbabago rin ang kaayusan ng organisasyon upang tumugma sa kasalukuyang kalagayan. • May isinusulong na pagpapahalaga. Ang isinusulong nito ay hindi pansariling interes kundi kabutihang panlahat – katotohanan at espiritwalidad.
 8. 8. Ang Media • Anumang bagay na “nasa pagitan” o namamagitan sa nagpadala at pinadalhan ay tinatawag sa Latin na medium (o media kung marami). • Kung maramihan at sabay-sabay ang paghahatid na ginagawa natin, tinatawag natin itong mass media: diyaryo, radyo, telebisyon, pelikula o internet • Sa pagpapalutang ng mahahalagang impormasyon ay napananatili mo ang ikabubuti ng iba pang kasapi ng lipunan.
 9. 9. • Ang pangunahing layunin ng media ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan, at kagyat na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaaring maging batayan ng iba sa pagpapasya ng ikikilos. • Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti ninuman ang kasinungalingang bunga ng pagdadagdag-bawas sa katotohanan.
 10. 10. Ang Simbahan • Gaano man karami ang iyong matamo para sa sarili, makararamdam ka pa rin ng kawalan ng katuturan. • Sa pagiging mananampalataya mo ay hindi nawawala ang iyong pagkamamamayan. Sa katunayan, ang iyong pananampalataya ay naisasabuhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan, at pagtugon sa panawagan ng lahat na, “Paki lang.”
 11. 11. • Papa Juan Pablo II: “Ang kapangyarihan ng media ay hindi isang lakas na nananalasa kundi isang pag- ibig na lumilikha.” • San Ignacio: “Kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang demonyo.” • Malala Yousafzai: walong taong gulang nang magsimulang sumulat ng blog na naglalarawan kung gaano kadelikado ang mag-aral sa gitna ng panggigipit ng mga Taliban. Ngayon kapag may nagagawing Taliban sa kanilang bayan, hinaharap ito ng mga kabataang babae at buong tapang nilang idinedeklarang “Ako si Malala.”
 12. 12. • Sa anu-anong paraan tinutugunan ng lipunang sibil ang mga pagkukulang ng lipunan? Ipaliwanag. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 13. 13. References: • Edukasyon sa Pagpapakatao 9– Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 , DepEd • Modyul 4: Lipunang Sibil by Bb. Jo Marie Nel C. Garcia Retreived 03 May 2017 from https://www.slideshare.net/jomarienel/modyul-4-lipunang-sibil- 51411566
 14. 14. Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. NO ERASURES. Wrong Spelling Wrong. 1. Ang kusang pag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa’t-isa. 2. Ang pangunahing layunin nito ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. 3. Ang iyong ___________ay naisasabuhay mo sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan.
 15. 15. Isulat kung ano ang tinutukoy sa pangungusap. NO ERASURES. Wrong Spelling Wrong. 1. Ayon kay ________, “Kapag naglihim tayo, doon magtatrabaho ang demonyo.” 2. Walong taong gulang na sumulat ng blog na naglalarawan kung gaano kadelikado ang mag- aral sa gitna ng panggigipit ng mga Taliban.
 16. 16. SAGOT: 1. Lipunang Sibil 2. Media 3. Pananampalataya 4. San Ignacio 5. Malala Yousafzai

×