Publicidad

στατικες δυναμικες νες

19 de Feb de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

στατικες δυναμικες νες

 1. Με την παγκόσμια άνθηση του διαδικτύου, την χρήση του από όλο και περισσότερους ανθρώπους ως βασικό μέσο επικοινωνίας, είναι προφανές ότι κάθε οργανισμός, επιχείρηση, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιβάλλεται να έχει παρουσία σε αυτό. Ο συνηθέστερος τρόπος παρουσίασης προϊόντων, υπηρεσιών ή των ιδεών ενός ατόμου, οργανισμού ή επιχείρησης είναι μέσω ενός ιστοηόποσ.
 2. Ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει πληροφορίες προορισμένες για δημοσίευση στον Παγκόσμιο Ιστό (www). Είναι προσβάσιμη από ένα Φυλλομετρητή (web browser) για παράδειγμα ο Internet Exporer.  Ιστότοπος ονομάζεται μια συλλογή από ιστοσελίδες οι οποίες φιλοξενούνται κάτω από το ίδιο όνομα (domain name). Είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους που περιγράφουν μια δραστηριότητα. Το σύνολο των ιστότοπων που υπάρχουν απαρτίζουν στην ουσία τον Παγκόσμιο Ιστό (www).
 3. Σκοπός δημιουργίας Φύση & Ποσότητα Περιεχομένου Κριτήρια Κοινό που απευθυνόμαστε & τρόπος επικοινωνίας Χρηματικοί & Χρονικοί Περιορισμοί
 4. Στατικές Ιστοσελίδες  Χρησιμοποιούν μόνο κώδικα HTML και έχουν στατικό περιεχόμενο, δηλαδή όλες οι σελίδες της ιστοσελίδας θα είναι πάντα οι ίδιες σε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από ποιος τις επισκέπτεται και πότε.  Δυναμικές Ιστοσελίδες  Δυναμικές ιστοσελίδες – μεταβάλλουν το περιεχόμενο τους βάσει των ενεργειών του χρήστη, παρέχοντας διαδραστικότητα.  Π.χ., ιστότοπος http://www.facebook.com, ιστοσελίδες αγορών, Online eρωτηματολόγια/δημοσκοπήσεις, quiz  Συνήθως απαιτούν χρήση βάσης δεδομένων
 5. Χαρακτηριστικά Στατικών Ιστοσελίδων Μονιμότητα του περιεχομένου τους. Τροποποίηση της μόνο μέσω αναβάθμισης. SEO friendly, δηλαδή είναι φιλικές στις μηχανές αναζήτησης. Ενδείκνυται για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους χωρίς να θέλουν να τα ανανεώνουν συχνά.
 6. Χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης. Ταχύτερη σχεδίαση/ανάπτυξη έναντι της δυναμικής. Η σελίδα είναι διαθέσιμη στον φυλλομετρητή μέσω οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου
 7. Χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού για την δημιουργία της. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Δυσκολία χειρισμού του ιστότοπου αν υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες.
 8. Το περιεχόμενό της δημιουργείται δυναμικά την στιγμή που ζητάμε πρόσβαση σε αυτή. Είναι ουσιαστικά, εφαρμογές-προγράμματα. Ενδείκνυται για μεγάλα e-shop, για ξενοδοχεία που υποστηρίζουν τις Online κρατήσεις, για Online banking και πολλά άλλa.
 9. Υπάρχει αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Δεν χρειάζεται προγραμματιστικές γνώσεις για την δημιουργία της. Τροποποίηση του περιεχομένου της, μέσω CMS(Content Management System) Εύκολος χειρισμός του ιστότοπου.
 10. Μεγάλο κόστος κατασκευής/συντήρησης Μεγάλος χρόνος κατασκευής Η μεταφορά πληροφοριών από τον εξυπηρετητή στον πελάτη χρειάζεται περισσότερο χρόνο
 11. Αίηημα HTTP Λογισμικό (κάθε μορθής δεδομένα) διακομιστή Διαδικτυακή εφαρμογή Απάνηηζη HTTP (περιετόμενο και κσρίως κώδικας HTML) Λογισμικό διακομιστή Διακομιζηής βάσης Web-server και δεδομένων Χρήζηης ποσ Database-server τρηζιμοποιεί browser
 12. CMS είναι ένα open source λογισμικό το οποίο μας επιτρέπει να τροποποιούμε το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδα πολύ εύκολα. Το πιο γνωστό CMS είναι το Joomla, με το οποίο δημιουργήθηκε και ο δυναμικός ιστότοπος του σχολείου μας
 13. Διατείριζη μέζω browser  Διαθορεηικά επίπεδα τρηζηών  Δημοζίεσζη περιετομένων από ηοσς τρήζηες έπειηα από έγκριζη  Καηηγοριοποίηζη περιετομένοσ
 14. Πεπιβάλλον CMS Open Γπαμμένη Source σε PHP Joomla! Αποθήκευση Υποστήπιξη σε MySQL Επεκτάσεων
 15. Για να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό web site  Αν έχουμε μια στατική ιστοσελίδα ή ένα blog και επιθυμούμε μεγαλύτερο έλεγχο στο πως το περιεχόμενο εμφανίζεται  Δεν χρειαζόμαστε πολλά χρήματα, το πρόγραμμα είναι ελεύθερο και μπορούν να το αποκτήσουν όλοι  Αν θέλουμε εξελιγμένα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων φόρουμ, chat rooms, shopping / λειτουργικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου
 16. To Joomla αποτελείται από 2 βασικά μέρη. Το Front end, και το Back end.
 17. Το Front End είναι γνωστό και ως Δημόσιο τμήμα. Είναι ουσιαστικά η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν κάποιος πληκτρολογεί το όνομα της ιστοσελίδας.  Στο δημόσιο τμήμα βρίσκονται τα άρθρα, τα μενού και γενικά όλα τα στοιχεία που θέλουμε να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα
 18. Back End ή αλλιώς Περιβάλλον Διαχείρισης είναι η περιοχή, το εργαστήριο του joomla , όπου ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει η να προσθέσει ► Περιεχόμενο ► Χρήστες ► Άρθρα ► Μενού ► Δημοσκοπήσεις ► Επεκτάσεις ► και πολλά άλλα.
 19. ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΠΑΛ 16 6 6 9 5 2 1 1 0 * Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το Ν. Έβρου τον Ιανουάριο του 2013
Publicidad