Publicidad

Jaettu asiantuntijuus alvar

Teacher Trainer, Senior Lecturer at Oulu University of Applied Sciences
6 de Oct de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Jaettu asiantuntijuus alvar

 1. Jaettu asiantuntijuus ja avoin toiminta verkossa Sanna Brauer Sosiaalisen median tuottaja Otavan Opisto
 2. Sosiaalinen media - mistä on kyse?
 3. ERILAISIA YMPÄRISTÖJÄ •Erilaisia ihmisiä
 4. http://www.flickr.com/photos/mlibrarianus/3742252739/sizes/l/in/photostream/ SOSIAALINEN MEDIA “Yhteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä, sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla” Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala: Sosiaalinen media opetuksessa
 5. Sosiaalinen media muuttaa maailmaa Uudet ympäristöt Yhteistoiminnan taidot Avoimuus ja vapaus Uusi asiantuntijuus
 6. Tuoreet tavat toimia vaativat muutosta Yhteiskunnallinen muutos: teollisesta kohti palveluja ja tietoyhteiskuntaa Hierarkioista yhteistoimintaan ja tiimeihin Tiedoista taitoihin Luovuuden tukeminen ja tunnistaminen Elinikäinen oppiminen: koulujen porteista kohti kannustavia kumppanuuksia Tiedon monimuotoisuus, sovellettavuus ja jakaminen European Policy Center, Event report S24/09
 7. Tietoyhteiskunnan kansalaisena toimiminen edellyttää luovaa, kriittistä ja sosiaalista mediataitoa sekä teknis- käytännöllistä osaamista TIEKE tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
 8. KAIKKI VIRTAA… • Uusikäsitys tiedosta ja sen käytettävyydestä • Käytettävissä oleva tiedon määrä, on verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä.
 9. KAIKKI VIRTAA… • Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin – tiedonvälitys on nopeaa ja sirpaleista, josta on pystyttävä löytämään tarvitsemansa. http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
 10. Uusi asiantuntijuus syntyy verkosta ja verkostoissa
 11. Tulevaisuus haastaa meidät
 12. Osaaminen ja ammattitaito nyt ja tulevaisuudessa http://www.flickr.com/photos/sergio_one/116015471/
 13. Mikä on oppimisen alue, jolla tänään liikutaan? Muuttuva maailma Mahdollisuuksien tasa-arvo Henkilökohtaiset oppimispolut Yhteistyö- ja -toiminta http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/
 14. Jaettu asiantuntijuus on innovointia samalla foorumilla Tiedonvälitys ja yhteisöön Opiskelijat työskentelemään kuuluvuuden tunne tulevaisuuden työkaluilla Välineiden maksuttomuus ja helppokäyttöisyys Madaltunut vuorovaikutuskynnys Läpinäkyvyys, palautteen Tavoitettavuus - kaikki ovat saaminen, osallistuminen samalla foorumilla Innovatiivisuuden edistäminen Verkostoituminen, kaksisuuntainen viestintä Hiljaisen tiedon dokumentointi Parempi ja nopeampi informaation kulku
 15. Kantavat siivet kasvavat verkostoissa • Yhteisöllinen oppiminen • Reflektio • Epävarmuuden sietokyky • Vuorovaikutusosaaminen • Luottamus omaan osaamiseen kasvaa• Neuvottelutaidot • Itsetuntemus • Ihmistuntemus • Ongelmanratkaisu • Eettisyys, erilaisuuden • Tiedon soveltaminen hyväksyminen • Kokemuksesta oppiminen • Osaa ottaa vastaan • Maalaisjärki sallittu palautetta • Osaa antaa palautetta
 16. Uuden ajan asiantuntija osaa kysyä neuvoa Oppimisverkostot kantavat kohti tulevaisuutta Kanssakulkijasta kumppaniksi Osaamisen näytöt digitaaliseksi portfolioksi Ammattiosaamisen yrityselämän rajapinta http://www.flickr.com/photos/sovietuk/5861614/
 17. Teknologia mahdollistaa toimintatapojen muutoksen • Uudet näkökulmat ja oivallukset synnyttävät uutta tietoa • Uusien tietojen ja ajatusten muuttuminen osaksi omaa ajattelua on oppimista • Teknologia mahdollistaa ja tukee tiedonmuodostusta • Digitaaliset jalanjäljet http://www.flickr.com/photos/anua22a/2215721291/in/set-72157609877718838/
 18. Sosiaalinen media on osa yleissivistystä - tämän päivän kansalaistaito-
 19. Avoimuutta oppimassa Avoimet toimintatavat Avoimet ympäristöt Avoimet ihmiset http://www.flickr.com/photos/brenda-starr/3509344100/#/
 20. Avoimuus toiminnassa Toiminnan läpinäkyvyys Päällekkäisyyksien purku Tavoitteet ja tulokset esiin http://www.flickr.com/photos/brenda-starr/3509344100/#/
 21. Avoimet ympäristöt Tiedon jakaminen Yhteistuottaminen Ajantasaisuus Kuva: Taru kekkonen
 22. B to B = P to P People to people Peer to peer Kuva: Yolanda hirvi
 23. T örmäytystä tarvitaan http://www.flickr.com/photos/1stpix_diecast_dioramas/
 24. Yhteistyön ytimessä Jaettu asiantijuus Jaetut ratkaisut Jaetut tulokset Yhdessä osaamme Ihmiset enemmän http://www.flickr.com/photos/darwinbell/ 303874154/in/set-72157594369349147/
 25. Rohkeutta kokeilla ja toimia toisin totutusta Uudet tavat toteuttaa koulutusta - yhdessä Vahvuuksien tunnistaminen ja tunnustaminen Laatu Koulutuksen tavoitettavuus Simultaanipaja
 26. Avoimuutta oppimassa - kokemuksia jakamassa ”Moka on lahja! Emme tee enää samoja virheitä - jatkossa teemme uusia virheitä” Anne Rongas ja Pauliina Mäkelä Tavoitteet ja tulokset
 27. Erilaisia ihmisiä - erilaisia kulttuureita Mahdollisuus kuulla ja tulla kuulluksi Mahdollisuus vaikuttaa ja voimaantua Yhdessä oppimista - henkilökohtaista ohjausta Sosiaalinen media ei muuta yksinään toimintakulttuuria
 28. Jaettu asiantuntijuus on osa uutta tietoa ja osaamista Otavan Opisto järjestää ammatilliseen-, aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvää henkilöstökoulutusta . Partnereita verkostohankkeissa ovat Koulutuskeskus Salpaus ja Hermia Oy. Verkostona kykenemme tarjoamaan organisaatioiden rajat ylittävää toimintamallia koulutusten toteuttamiseen hyödyntäen verkoston toimijoiden osaamis- ja vahvuusalueita.
 29. Kiitos! Harjoitellaan kurkistusviestintää...
 30. Sanna Brauer sanna.brauer@otavanopisto.fi http://www.slideshare.net/slahdenp http://recognisingcreativity.wordpress.com http://www.sometu.fi/profile/SannaBrauer http://twitter.com/sannabrauer http://paja.internetix.fi/ http://openingcoope.internetix.fi/

Notas del editor

Publicidad