SlideShare una empresa de Scribd logo
DOCUMENT DEFINITIU (12/2/2024)
Horari Proves d’Accés a la Universitat PAU 2024
Horario Pruebas de Acceso a la Universidad PAU 2024
Convocatòries ordinària i extraordinària / Convocatorias ordinaria y extraordinaria
Dimarts / Martes
4 de juny / 4 de junio
2 de juliol / 2 de julio
Dimecres / Miércoles
5 de juny / 5 de junio
3 de juliol / 3 de julio
Dijous /Jueves
6 de juny / 6 de junio
4 de juliol / 4 de julio
9:30-11:00
CAST HESP HFIL (*) INGL ALEM (**)
FRAN ITAL
11:45-13:15
VALE MATE LATI
ANMU DART
MACS ARES
15:30-17:00
BIOL EMDI TEIN
HMUS FUAR(***)
QUIM LITE
GEOG DTAP
(*)
17:45-19:15
FISI HART
COTE DISE
DITE GRIE
TEXP GECA
(**)
ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI
CÓDIGO
ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI
CÓDIGO
Alemán / Alemany ALEM Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia HFIL
Análisis Musical II / Anàlisi Musical II ANMU Historia de la Música y de la Danza / Història de la
Música i de la Dansa
HMUS
Artes Escénicas II / Arts Escèniques II ARES Historia del Arte / Història de l’Art HART
Biología / Biología BIOL Historia de España / Història d’Espanya HESP
Coro y Técnica Vocal II / Cor i Tècnica Vocal II COTE Inglés / Anglés INGL
Dibujo Artístico II / Dibuix Artístic II DART Italiano / Italià ITAL
Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II DITE Latín II / Llatí II LATI
Dibujo Técnico Aplicado a las Arts Plàsticas y al
Diseño II / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts
Plàstiques i al Disseny II
DTAP Lengua Castellana y Literatura II / Llengua
Castellana i Literatura II
CAST
Diseño / Disseny DISE Literatura Dramática / Literatura Dramàtica LITE
Empresa y Diseño de Modelos de Negocio /
Empresa i Disseny de Models de Negoci
EMDI Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
MACS
Física / Física FISI Matemáticas II / Matemàtiques II MATE
Francés / Francés FRAN Química / Química QUIM
Fundamentos Artísticos / Fonaments Artístics FUAR Técnicas de Expresión Graficoplástica / Tècniques
d’Expressió Gràfico-Plàstica
TEXP
Geografía / Geografía GEOG Tecnología e Ingeniería II / Tecnologia i Enginyeria
II
TEIN
Geología y Ciencias Ambientales / Geologia i
Ciències Ambientals
GECA Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià:
Llengua i Literatura II
VALE
Griego II / Grec II GRIE
MOLT IMPORTANT:
(*) L’estudiantat que estiga matriculat en les PAU en Història d’Espanya i també
d’Història de la Filosofia, farà l’examen d’HISTÒRIA D’ESPANYA EN L’HORARI
DE DIMECRES A LES 9:30 HORES, I L’EXAMEN D’HISTÒRIA DE LA
FILOSOFIA EL DIJOUS A LES 15:30 HORES.
No es podran fer els exàmens en un ordre diferent d’aquest atès que l’examen del
dimecres serà el de l’assignatura de FASE OBLIGATÒRIA.
No hi haurà examen d’HISTÒRIA D’ESPANYA en cap altre moment.
L’estudiantat que tinga Història de la Filosofia en la Fase Voluntària i no s’haja
d’examinar d’Història d’Espanya, per ser de Cicles formatius o de batxillerat que es
presenta sols a aquesta fase, farà l’examen d’Història de la Filosofia el dimecres a les
9:30 hores.
(**) L’estudiantat que estiga matriculat en les PAU en més d’un idioma estranger farà
L’EXAMEN DEL SEU PRIMER IDIOMA ESTRANGER CURSAT EN
BATXILLERAT en aquest horari DE DIJOUS A LES 9:30 HORES. L’altre examen
d’idioma estranger SERÀ EL DIJOUS PER LA VESPRADA, A LES 17:45 HORES.
L’estudiantat QUE ESTIGA MATRICULAT EN MÉS DE 2 IDIOMES ESTRANGERS
també farà l’examen DEL SEU PRIMER IDIOMA ESTRANGER CURSAT EN
BATXILLERAT en aquest horari DE DIJOUS A LES 9:30 HORES I SE LI
INFORMARÀ DE QUIN EXAMEN HAURÀ DE FER EL DIJOUS A LES 17:45
HORES I EN QUIN MOMENT L’ALTRE O ALTRES QUE TINGA.
L’estudiantat haurà de saber quin és el seu primer idioma estranger cursat en
batxillerat per a presentar-se obligatòriament a aquest examen EL DIJOUS A LES 9:30
hores.
L’estudiantat que es presente sols a la Fase Voluntària i es presente a més d’un idioma
estranger, farà un dels exàmens (el d’Anglés si el té) el dijous a les 9:30 hores i l’altre el
dijous a les 17:45 hores. Si no té Anglés o si s’examina de més de dos idiomes estrangers,
rebrà instruccions directes del tribunal.
(***) Per a l’estudiantat que puga fer l’examen de FONAMENTS DE L’ART II, segons
la disposició addicional segona de l’ORDE PJC/39/2024, de 24 de gener, l’examen
d’aquesta assignatura serà en el mateix moment que el de FONAMENTS ARTÍSTICS.
(****) En cas d’ALTRES solapaments d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a
l’estudiantat afectat quin examen es farà en el moment de l’horari i quan es farà l’altre
examen coincident, que podria ser en un horari de dimarts, de dimecres o de dijous, O
TAMBÉ PODRIA SER EL DIVENDRES PEL MATÍ.
---ooo---
MUY IMPORTANTE:
(*) El estudiantado que esté matriculado en las PAU en Historia de España y también
de Historia de la Filosofía, hará el examen de HISTORIA DE ESPAÑA EN EL
HORARIO DE MIÉRCOLES A LAS 9:30 HORAS, I EL EXAMEN DE HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA EL JUEVES A LAS 15:30 HORAS.
No se podrán hacer los exámenes en un orden diferente a este dado que el examen del
miércoles será el de la asignatura de FASE OBLIGATORIA.
No habrá examen de HISTORIA DE ESPAÑA en ningún otro momento.
El estudiantado que tenga Historia de la Filosofía en la Fase Voluntaria y no se haya de
examinar de Historia de España, por ser de Ciclos formativos o de bachillerato que se
presenta solo a esta fase, hará el examen de Historia de la Filosofía el miércoles a las
9:30 horas.
(**) El estudiantado que esté matriculado en las PAU en más de un idioma extranjero
hará EL EXAMEN DE SU PRIMER IDIOMA EXTRANJERO CURSADO EN
BACHILLERATO en este horario DE JUEVES A LAS 9:30 HORAS. El otro examen
de idioma extranjero SERÁ EL JUEVES POR LA TARDE, A LAS 17:45 HORAS.
El estudiantado QUE ESTÉ MATRICULADO EN MÁS DE 2 IDIOMAS
EXTRANJEROS también hará el examen DE SU PRIMER IDIOMA EXTRANJERO
CURSADO EN BACHILLERATO en este horario DE JUEVES A LAS 9:30 HORAS Y
SE LE INFORMARÁ DE QUÉ EXAMEN TENDRÁ QUE HACER EL JUEVES A
LAS 17:45 HORAS Y EN QUÉ MOMENTO EL OTRO O OTROS QUE TENGA.
El estudiantado tendrá que saber cuál es su primer idioma extranjero cursado en
bachillerato para presentarse obligatoriamente a este examen EL JUEVES A LAS 9:30
horas.
El estudiantado que se presente solo a la Fase Voluntaria y se presente a más de un
idioma extranjero, hará uno de los exámenes (el de Inglés si lo tiene) el jueves a las 9:30
horas y el otro el jueves a las 17:45 horas. Si no tiene Inglés o si se examina de más de
dos idiomas extranjeros, recibirá instrucciones directas del tribunal.
(***) Para el estudiantado que pueda hacer el examen de FUNDAMENTOS DEL
ARTE II, según la disposición adicional segunda de la ORDEN PJC/39/2024, de 24 de
enero, el examen de esta asignatura será en el mismo momento que el de
FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS.
(****) En caso de OTROS solapamientos de exámenes en el horario, el tribunal
comunicará al estudiantado afectado qué examen se hará en el momento del horario y
cuando se hará el otro examen coincidente, que podría ser en un horario de martes o de
miércoles o de jueves, O TAMBIÉN PODRÍA SER EL VIERNES POR LA MAÑANA.

Más contenido relacionado

Similar a Horarios y fechas de la PAU 2024 en la Comunidad Valenciana.

Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerakoDbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
mendeorien
 
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerakoDbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
mendeorien
 
Ies la magdalena oferta 2010/11
Ies la magdalena oferta 2010/11Ies la magdalena oferta 2010/11
Ies la magdalena oferta 2010/11
Sebastian Medina
 
Orientación y Optativas ESO
Orientación y Optativas ESOOrientación y Optativas ESO
Orientación y Optativas ESO
Colegio San Vicente de Paúl
 
Bachillerato y grados
Bachillerato y gradosBachillerato y grados
Bachillerato y grados
IESFLORIDABLANCA
 
Selectividad UJA 2020
Selectividad UJA 2020Selectividad UJA 2020
Selectividad UJA 2020
Isidro Armenteros Mudarra
 
Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11
mariadelacinta
 
Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11
mariadelacinta
 
OAP 4º curso 2011- 12
OAP 4º curso 2011- 12OAP 4º curso 2011- 12
OAP 4º curso 2011- 12
mariadelacinta
 
Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011
vicbernalquintana
 
Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011
vicbernalquintana
 
Itinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
Itinerarios IES Escultor Juan de VillanuevaItinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
Itinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
escultor web
 
Opciones 3º Y 4º ESO
Opciones 3º Y 4º ESOOpciones 3º Y 4º ESO
Opciones 3º Y 4º ESO
Víctor Cuevas
 
Orientacion 1 bat
Orientacion 1 batOrientacion 1 bat
Orientacion 1 bat
Lesalfabegues
 
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
Panchobordon
 
SISTEMA EDUCATIVO LOMCE
SISTEMA EDUCATIVO LOMCESISTEMA EDUCATIVO LOMCE
SISTEMA EDUCATIVO LOMCE
Jose
 
Horarios EvAU 2018
Horarios EvAU 2018Horarios EvAU 2018
Horarios EvAU 2018
IESGasparSanz
 
Lomce web
Lomce webLomce web
Nuevo Bachillerato
Nuevo BachilleratoNuevo Bachillerato
Nuevo Bachillerato
rrodjime
 
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owikwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
Julian376530
 

Similar a Horarios y fechas de la PAU 2024 en la Comunidad Valenciana. (20)

Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerakoDbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
 
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerakoDbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
Dbh 4 guraso bilera erderaz 16 17 b copia blogerako
 
Ies la magdalena oferta 2010/11
Ies la magdalena oferta 2010/11Ies la magdalena oferta 2010/11
Ies la magdalena oferta 2010/11
 
Orientación y Optativas ESO
Orientación y Optativas ESOOrientación y Optativas ESO
Orientación y Optativas ESO
 
Bachillerato y grados
Bachillerato y gradosBachillerato y grados
Bachillerato y grados
 
Selectividad UJA 2020
Selectividad UJA 2020Selectividad UJA 2020
Selectividad UJA 2020
 
Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11
 
Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11Opa 4º curso 2010 11
Opa 4º curso 2010 11
 
OAP 4º curso 2011- 12
OAP 4º curso 2011- 12OAP 4º curso 2011- 12
OAP 4º curso 2011- 12
 
Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011
 
Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011Charla padres de 3º eso 2011
Charla padres de 3º eso 2011
 
Itinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
Itinerarios IES Escultor Juan de VillanuevaItinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
Itinerarios IES Escultor Juan de Villanueva
 
Opciones 3º Y 4º ESO
Opciones 3º Y 4º ESOOpciones 3º Y 4º ESO
Opciones 3º Y 4º ESO
 
Orientacion 1 bat
Orientacion 1 batOrientacion 1 bat
Orientacion 1 bat
 
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
Poap de 3º eso a 4º eso 2016 2017
 
SISTEMA EDUCATIVO LOMCE
SISTEMA EDUCATIVO LOMCESISTEMA EDUCATIVO LOMCE
SISTEMA EDUCATIVO LOMCE
 
Horarios EvAU 2018
Horarios EvAU 2018Horarios EvAU 2018
Horarios EvAU 2018
 
Lomce web
Lomce webLomce web
Lomce web
 
Nuevo Bachillerato
Nuevo BachilleratoNuevo Bachillerato
Nuevo Bachillerato
 
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owikwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
kwoifhqwoiehfowiehf owihefoiwhefo owiehf owi
 

Más de 20minutos

GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTAGUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
20minutos
 
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docxACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
20minutos
 
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera DivisiónCalendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
20minutos
 
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigorLey de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
20minutos
 
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
20minutos
 
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
20minutos
 
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdfExamen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
20minutos
 
Programa electoral PP elecciones europeas 2024
Programa electoral PP elecciones europeas 2024Programa electoral PP elecciones europeas 2024
Programa electoral PP elecciones europeas 2024
20minutos
 
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
20minutos
 
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerteInforme de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
20minutos
 
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9JManifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
20minutos
 
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9J
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9JPrograma ERC Elecciones Europeas para el 9J
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9J
20minutos
 
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9J
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9JPrograma BNG Elecciones Europeas para el 9J
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9J
20minutos
 
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
20minutos
 
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
20minutos
 
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
20minutos
 
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
20minutos
 
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
20minutos
 
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeas
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeasPrograma electoral del PSOE para las elecciones europeas
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeas
20minutos
 
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
20minutos
 

Más de 20minutos (20)

GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTAGUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
GUÍA DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA
 
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docxACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
ACUERDO PP-PSOE vdefinitiva25062024.docx
 
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera DivisiónCalendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
Calendario de LaLiga 2024/2025 de Primera División
 
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigorLey de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
Ley de amnistía en el BOE, con lo que entra en vigor
 
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
Programa completo de la Noche Blanca de Bilbao.
 
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
 
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdfExamen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
Examen Lengua y Literatura EVAU Andalucía.pdf
 
Programa electoral PP elecciones europeas 2024
Programa electoral PP elecciones europeas 2024Programa electoral PP elecciones europeas 2024
Programa electoral PP elecciones europeas 2024
 
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
Programación Corpus Christi Ponteareas 2024
 
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerteInforme de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
Informe de Amnistía Internacional sobre ejecuciones y penas de muerte
 
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9JManifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
Manifiesto Ahora Repúblicas Elecciones Europeas 9J
 
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9J
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9JPrograma ERC Elecciones Europeas para el 9J
Programa ERC Elecciones Europeas para el 9J
 
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9J
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9JPrograma BNG Elecciones Europeas para el 9J
Programa BNG Elecciones Europeas para el 9J
 
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
Programa de Ciudadanos para las elecciones europeas 2024.
 
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
Programa electoral del PNV para las elecciones europeas 2024.
 
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
Manifiesto de Coalición Canaria para las elecciones europeas 2024.
 
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
Manifiesto del PP para las elecciones europeas de 2024.
 
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
Programa Electoral Junts+ para las elecciones europeas 2024
 
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeas
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeasPrograma electoral del PSOE para las elecciones europeas
Programa electoral del PSOE para las elecciones europeas
 
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
Programa de Sumar Elecciones Europeas 9-J.
 

Último

Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores SabersinfinFiligramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Sabersinfin Portal
 
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
FernandoEstebanLlont
 
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
Sandra Mariela Ballón Aguedo
 
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdfPPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
ISAACMAMANIFLORES2
 
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DALa Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
JonathanCovena1
 
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
JOHNNY SURI MAMANI
 
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdfAnálisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
JonathanCovena1
 
Sesión de clase de ES: La controversia.pdf
Sesión de clase de ES: La controversia.pdfSesión de clase de ES: La controversia.pdf
Sesión de clase de ES: La controversia.pdf
https://gramadal.wordpress.com/
 
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
yanebermendoza
 
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolarSEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
JuanPabloII10
 
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Cátedra Banco Santander
 
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitud
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitudIntroduccion-a-la-circunferencia area y longitud
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitud
AsafHdez
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLALABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
JAVIER SOLIS NOYOLA
 
fase intensiva taller intensivo de CTE julio
fase intensiva taller intensivo de CTE juliofase intensiva taller intensivo de CTE julio
fase intensiva taller intensivo de CTE julio
leydijazminguevaragu
 
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
Juan Luis Cunya Vicente
 
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
marluzsagar
 
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdfApuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
VeronicaCabrera50
 
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
AntonioXavier48
 
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptxAcuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
Carlos Andrés Hernández Cabrera
 
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBACONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
rafael28537
 

Último (20)

Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores SabersinfinFiligramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
Filigramma #17, revista literaria del Círculo de Escritores Sabersinfin
 
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
🔴 (AC-S18) Semana 18 – TRABAJO FINAL (INFORMATICA APLICADA TERMINADO y revisa...
 
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
2024 DIA DEL LOGRO IE HONORIO DELGADO ESPINOZA
 
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdfPPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
PPT II BLOQUE SG 2024 - semana de gestion.pdf
 
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DALa Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
La Relación Mixta DA ( Riesgo)- Matriz DA
 
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
FORMATO APA - JOHNNY FELIX SURI MAMANI 2024
 
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdfAnálisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental.pdf
 
Sesión de clase de ES: La controversia.pdf
Sesión de clase de ES: La controversia.pdfSesión de clase de ES: La controversia.pdf
Sesión de clase de ES: La controversia.pdf
 
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
EL PRIMER SEMESTRE EN ENFERMERÍA BLOGS 3
 
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolarSEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
SEMANAS DE GESTION 2024 para trabajo escolar
 
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
Flipped Classroom con TIC (1 de julio de 2024)
 
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitud
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitudIntroduccion-a-la-circunferencia area y longitud
Introduccion-a-la-circunferencia area y longitud
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLALABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
LABERINTOS DE DISCIPLINAS OLÍMPICAS. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
fase intensiva taller intensivo de CTE julio
fase intensiva taller intensivo de CTE juliofase intensiva taller intensivo de CTE julio
fase intensiva taller intensivo de CTE julio
 
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
Presentación sobré la culturas Lima, la cultura Paracas y la cultura Vicús.
 
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
ENFERMERIA TECNICA-FUNDAMENTOS DE SALUD.
 
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdfApuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
Apuntes Unidad I Conceptos Básicos_compressed.pdf
 
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
NOVENA APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR PERÚ 2024
 
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptxAcuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
Acuerdo tercer periodo - Grado Sextos.pptx
 
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBACONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
CONOCIENDO LA RECETA DEL JUANE EN LA SELVA DE MOYOBAMBA
 

Horarios y fechas de la PAU 2024 en la Comunidad Valenciana.

 • 1. DOCUMENT DEFINITIU (12/2/2024) Horari Proves d’Accés a la Universitat PAU 2024 Horario Pruebas de Acceso a la Universidad PAU 2024 Convocatòries ordinària i extraordinària / Convocatorias ordinaria y extraordinaria Dimarts / Martes 4 de juny / 4 de junio 2 de juliol / 2 de julio Dimecres / Miércoles 5 de juny / 5 de junio 3 de juliol / 3 de julio Dijous /Jueves 6 de juny / 6 de junio 4 de juliol / 4 de julio 9:30-11:00 CAST HESP HFIL (*) INGL ALEM (**) FRAN ITAL 11:45-13:15 VALE MATE LATI ANMU DART MACS ARES 15:30-17:00 BIOL EMDI TEIN HMUS FUAR(***) QUIM LITE GEOG DTAP (*) 17:45-19:15 FISI HART COTE DISE DITE GRIE TEXP GECA (**) ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI CÓDIGO ASIGNATURA / ASSIGNATURA CODI CÓDIGO Alemán / Alemany ALEM Historia de la Filosofía / Història de la Filosofia HFIL Análisis Musical II / Anàlisi Musical II ANMU Historia de la Música y de la Danza / Història de la Música i de la Dansa HMUS Artes Escénicas II / Arts Escèniques II ARES Historia del Arte / Història de l’Art HART Biología / Biología BIOL Historia de España / Història d’Espanya HESP Coro y Técnica Vocal II / Cor i Tècnica Vocal II COTE Inglés / Anglés INGL Dibujo Artístico II / Dibuix Artístic II DART Italiano / Italià ITAL Dibujo Técnico II / Dibuix Tècnic II DITE Latín II / Llatí II LATI Dibujo Técnico Aplicado a las Arts Plàsticas y al Diseño II / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II DTAP Lengua Castellana y Literatura II / Llengua Castellana i Literatura II CAST Diseño / Disseny DISE Literatura Dramática / Literatura Dramàtica LITE Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Empresa i Disseny de Models de Negoci EMDI Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II/ Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II MACS Física / Física FISI Matemáticas II / Matemàtiques II MATE Francés / Francés FRAN Química / Química QUIM Fundamentos Artísticos / Fonaments Artístics FUAR Técnicas de Expresión Graficoplástica / Tècniques d’Expressió Gràfico-Plàstica TEXP Geografía / Geografía GEOG Tecnología e Ingeniería II / Tecnologia i Enginyeria II TEIN Geología y Ciencias Ambientales / Geologia i Ciències Ambientals GECA Valenciano: Lengua y Literatura II / Valencià: Llengua i Literatura II VALE Griego II / Grec II GRIE MOLT IMPORTANT: (*) L’estudiantat que estiga matriculat en les PAU en Història d’Espanya i també d’Història de la Filosofia, farà l’examen d’HISTÒRIA D’ESPANYA EN L’HORARI DE DIMECRES A LES 9:30 HORES, I L’EXAMEN D’HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA EL DIJOUS A LES 15:30 HORES.
 • 2. No es podran fer els exàmens en un ordre diferent d’aquest atès que l’examen del dimecres serà el de l’assignatura de FASE OBLIGATÒRIA. No hi haurà examen d’HISTÒRIA D’ESPANYA en cap altre moment. L’estudiantat que tinga Història de la Filosofia en la Fase Voluntària i no s’haja d’examinar d’Història d’Espanya, per ser de Cicles formatius o de batxillerat que es presenta sols a aquesta fase, farà l’examen d’Història de la Filosofia el dimecres a les 9:30 hores. (**) L’estudiantat que estiga matriculat en les PAU en més d’un idioma estranger farà L’EXAMEN DEL SEU PRIMER IDIOMA ESTRANGER CURSAT EN BATXILLERAT en aquest horari DE DIJOUS A LES 9:30 HORES. L’altre examen d’idioma estranger SERÀ EL DIJOUS PER LA VESPRADA, A LES 17:45 HORES. L’estudiantat QUE ESTIGA MATRICULAT EN MÉS DE 2 IDIOMES ESTRANGERS també farà l’examen DEL SEU PRIMER IDIOMA ESTRANGER CURSAT EN BATXILLERAT en aquest horari DE DIJOUS A LES 9:30 HORES I SE LI INFORMARÀ DE QUIN EXAMEN HAURÀ DE FER EL DIJOUS A LES 17:45 HORES I EN QUIN MOMENT L’ALTRE O ALTRES QUE TINGA. L’estudiantat haurà de saber quin és el seu primer idioma estranger cursat en batxillerat per a presentar-se obligatòriament a aquest examen EL DIJOUS A LES 9:30 hores. L’estudiantat que es presente sols a la Fase Voluntària i es presente a més d’un idioma estranger, farà un dels exàmens (el d’Anglés si el té) el dijous a les 9:30 hores i l’altre el dijous a les 17:45 hores. Si no té Anglés o si s’examina de més de dos idiomes estrangers, rebrà instruccions directes del tribunal. (***) Per a l’estudiantat que puga fer l’examen de FONAMENTS DE L’ART II, segons la disposició addicional segona de l’ORDE PJC/39/2024, de 24 de gener, l’examen d’aquesta assignatura serà en el mateix moment que el de FONAMENTS ARTÍSTICS. (****) En cas d’ALTRES solapaments d’exàmens en l’horari, el tribunal comunicarà a l’estudiantat afectat quin examen es farà en el moment de l’horari i quan es farà l’altre examen coincident, que podria ser en un horari de dimarts, de dimecres o de dijous, O TAMBÉ PODRIA SER EL DIVENDRES PEL MATÍ. ---ooo--- MUY IMPORTANTE: (*) El estudiantado que esté matriculado en las PAU en Historia de España y también de Historia de la Filosofía, hará el examen de HISTORIA DE ESPAÑA EN EL HORARIO DE MIÉRCOLES A LAS 9:30 HORAS, I EL EXAMEN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EL JUEVES A LAS 15:30 HORAS. No se podrán hacer los exámenes en un orden diferente a este dado que el examen del miércoles será el de la asignatura de FASE OBLIGATORIA. No habrá examen de HISTORIA DE ESPAÑA en ningún otro momento. El estudiantado que tenga Historia de la Filosofía en la Fase Voluntaria y no se haya de examinar de Historia de España, por ser de Ciclos formativos o de bachillerato que se presenta solo a esta fase, hará el examen de Historia de la Filosofía el miércoles a las 9:30 horas. (**) El estudiantado que esté matriculado en las PAU en más de un idioma extranjero hará EL EXAMEN DE SU PRIMER IDIOMA EXTRANJERO CURSADO EN
 • 3. BACHILLERATO en este horario DE JUEVES A LAS 9:30 HORAS. El otro examen de idioma extranjero SERÁ EL JUEVES POR LA TARDE, A LAS 17:45 HORAS. El estudiantado QUE ESTÉ MATRICULADO EN MÁS DE 2 IDIOMAS EXTRANJEROS también hará el examen DE SU PRIMER IDIOMA EXTRANJERO CURSADO EN BACHILLERATO en este horario DE JUEVES A LAS 9:30 HORAS Y SE LE INFORMARÁ DE QUÉ EXAMEN TENDRÁ QUE HACER EL JUEVES A LAS 17:45 HORAS Y EN QUÉ MOMENTO EL OTRO O OTROS QUE TENGA. El estudiantado tendrá que saber cuál es su primer idioma extranjero cursado en bachillerato para presentarse obligatoriamente a este examen EL JUEVES A LAS 9:30 horas. El estudiantado que se presente solo a la Fase Voluntaria y se presente a más de un idioma extranjero, hará uno de los exámenes (el de Inglés si lo tiene) el jueves a las 9:30 horas y el otro el jueves a las 17:45 horas. Si no tiene Inglés o si se examina de más de dos idiomas extranjeros, recibirá instrucciones directas del tribunal. (***) Para el estudiantado que pueda hacer el examen de FUNDAMENTOS DEL ARTE II, según la disposición adicional segunda de la ORDEN PJC/39/2024, de 24 de enero, el examen de esta asignatura será en el mismo momento que el de FUNDAMENTOS ARTÍSTICOS. (****) En caso de OTROS solapamientos de exámenes en el horario, el tribunal comunicará al estudiantado afectado qué examen se hará en el momento del horario y cuando se hará el otro examen coincidente, que podría ser en un horario de martes o de miércoles o de jueves, O TAMBIÉN PODRÍA SER EL VIERNES POR LA MAÑANA.