SlideShare una empresa de Scribd logo
EL SECTOR SECUNDARIO
autores: Ailton Junior Alves de Sousa
Patricia Figueiras Fariña
Ana Eloisa García Lareo
Rubén Lago Zapata
Beatriz Motos Alves
Juan Alcides Ramil Linares
Coordina: Jesús Ares Pita
Materias Primas Materias Primas De Orixe Animal
Materias Primas Vexetais
Materias Primas Mineral
Materia Primas De Orixe Animal Proceden da gandaria e utilizanse na industria textil para confeccionar , por exemplo ,prendas de vestir . Tamen o peixe e unha materia prima ,que serve para fabricar conservas ,aceites e fariñas .
Materia Primas Vexetais Poden ser produtos agricolas ,como o algodón que se usa para facer tecidos , ou produtos forestais ,como a madeira para fabricar mobles , ou o caucho utilizado nos pneumaticos .
Materias Primas De Orixe Mineral Extraense do subsolo.A meirande parte destes minerais non se poden utilizar directamente para elaborar un producto , polo que son sometidos a unha transformacion ou proceso industrial que obten un material axeitado para fabricar un produto .
Minerais Metalicos Son aqueles dos que se extraen os metais ,como o hematita (da que se obten o ferro) ou a bauxita ( da que se extrae o aluminio). Son moi importantes porque constituen a base das industrias siderurxica (industria do ferro ) e metalurxica.
Minerais Non Metalicos Son aqueles dos que se obteñen outras materias ,como a sal ou o xofre. As rochas industrias ,como o granito,a lousa ou o marmore ,usanse ,basicamente , na construcion.
Minaria E o conxunto de procesos que permite extraelos. As explotacions mineiras poden ser de dous tipos: a ceo aberto ou subterraneas. Nas minas subterraneas ,a extraccion do mineral e mais complicada. A ceo aberto tem que escavar posos ,tuneles ou galerias.
Producion E Consumo De Minerais Os paises industrias consomen moitos recursos minerais de xeito que as veces,a sua producion e insuficiente .Nalguns casos os minerais proveñen de paises industrias que teñen unha producion sobrante noutros extraense en paises pobres.
Localización fontes enerxía tradicionais Desigual distribución recursos enerxéticos Carbón Petróleo Gas Natural Enerxía Nuclear Hidroeléctrica
Carbón É un combustible moi abundante na natureza. Encóntrase en China, Estados Unidos e países pertencentes á Unión Europea.
Petróleo É a principal fonte de enerxía que hai na actualidade.
Os principais depositos petrolíferos están en Oriente Medio (Arabia Saudita, Kuwait, Iraq…). Séguenlles están en Estados Unidos e Rusia. Tamén hai en México, Indonesia, Venezuela e Nixeria.
En Europa só destacan Noruega e Reino Unido.
Gas Natural Encóntrase nos países do Golfo Pérsico, Estados Unidos, Rusia e Canadá.
Enerxía Nuclear Non ten moita importancia a nivel mundial, pero a súa importancia é diversa segundo os países. Os principais productores son Canadá e Estados Unidos. Os problemas que adoita derivar este tipo de enerxia, fai que haxa países que non quera ter centrais nos seus territorios. Outros países, pola contra, ven na enerxía nuclear unha boa alternativa á dependencia do petróleo.
Hidroelectricidade Está moi desenvolvida nos paises máis industriais, mentres que nos países pobres non ten a mesma repercusión.
Destacan pola súa producción Canadá, China, Estados Unidos, Noruega e Xapón.
 
Energía solar o fotovoltaica Los paneles Solares convierten la energía solar en eléctrica, se ultilíza sobre todo para obtener agua caliente o electricidad.
La energía eólica Se obtiene apartir del apro bechamiento de la fuerza del viento para la obtenci ón de energía, estan situa dos en lugares donde la Fuerza del aire sea conti nua.
 
Energías alternativas.
 
 
A industria é o conxunto de procesos e actividades que teñen como finalidade transformar as materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industria dependendo dos productos que fabriquen. Para o seu funcionamento as industrias precisan de fontes enerxía e materias primas. Dende o seu orixe o ser humano tivo a necesidade de transformar elementos da natureza para poder aproveitarse deles, pero non é ata finales do século XVIII e durante o XIX cando este proceso sufre un cambio radical coñecido co nome de revolución industrial . Dependendo do posterior uso que se lle poda dar as produtos elaborados clasificamos as industrias en: Industrias de bens de producción Industrias de bens de uso e consumo
Este tipo de industria non consome directamente, senón que son productos semielaborados que serven como materia prima a outras industrias. Este tipo de industria tamén se coñece co nome de “pesada” xa que manexa enormes cantidades de producto. Para o seu desenvolvemento precisa de enormes infraestructuras, moita man de obra e moito capital. Exemplos: Industria Siderúrxica, Industria Cementeira….
Os productos elaborados en esto tipo de empresas ao contrario das de Bens de Produccion si van destinados directamente ao consumo. Coñécese co nome de industria lixeira por precisar de infraestructuras de menores dimensións, menos persoal e un capital inferior. Exemplo: Industria do Calzado
Este tipo de industria caracterízase pola utilización das tecnoloxías máis avanzadas e recentes, como poden ser a microelectrónica, as telecomunicacións, a nanotecnoloxía, a informática… Precisan dun persoal ben formado e especializado no seu ámbito. Sitúanse nos paises ricos preto de grandes universidades.
Segundo o seu tamaño poden ser: Pequenas empresas Medianas empresas Grandes empresas Segundo a súa organización: Sociedades anónimas Sociedades limitadas Segundo a procedencia do capital: Públicas Privadas
Segundo a súa concentración podémolas clasificar en 2 tipos: Concentración horizontal : cando se unen varias empresas do mismo sector. Concentración vertical : cando se agrupan empresas que fabrican diferentes productos dun mesmo sector.
 
 
La industria: un poco de historia El trabajo artesanal
Los inicios de la industrialización
La industria actual
El trabajo artesanal Los artesanos producían el los obrado iros aquello que el pueblo necesitaban como calzado, el proceso era manual por lo que el articulo era bastante caro y cada producto era único.
Los inicios de la industrialización La producción industrial se inicio a mediado del siglo XVIII. Las maquinas industriales funcionaban movida por la energía procedente de un motor, las maquinas liberaron algunas operaciones el trabajo humano, y hubo una mayor productibilidad para fabricar mas productos mas rápido. Las maquinas se instalaron en fabricas o en factorías situadas cerca de los ríos para aprovechar energía.
La industria actual Se caracteriza por la automatización y sofisticación de los procesos , Alos que se incorporaron la informática y la robótica; la reducción de la mano de obra y la fabricación de productos cada vez mas diversos, que con el trasporte de exporta a cualquier lado
La evolución de la actividad industrial El trabajo industrial

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Las actividades del sector secundario
Las actividades del sector secundario Las actividades del sector secundario
Las actividades del sector secundario
Conchagon
 
La energía y la industria
La energía y la industriaLa energía y la industria
La energía y la industria
jmartinezveron
 
Tema 5: La industria y la energía
Tema 5: La industria y la energíaTema 5: La industria y la energía
Tema 5: La industria y la energía
3esommdelaiglesia
 
Tema 7. la industria
Tema 7. la industriaTema 7. la industria
Tema 7. la industria
copybird
 
El sector secundario
El sector secundarioEl sector secundario
El sector secundario
Jose Julio
 
Sector industrial (3º ESO).
Sector industrial (3º ESO).Sector industrial (3º ESO).
Sector industrial (3º ESO).
palomaromero
 
Bloque 4.- Minería, energía e industria
Bloque 4.- Minería, energía e industriaBloque 4.- Minería, energía e industria
Bloque 4.- Minería, energía e industria
Junta de Castilla y León
 
T7. La industria
T7. La industriaT7. La industria
T7. La industria
Luis Lecina
 
Sector secundario
Sector secundarioSector secundario
Sector secundario
Mª Auxiliadora de la Torre
 
Tema 5: Industria y energía. 3º ESO
Tema 5: Industria y energía. 3º ESOTema 5: Industria y energía. 3º ESO
Tema 5: Industria y energía. 3º ESO
smerino
 
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍATEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
elale25
 
Tema 9 : El Sector Secundario. La Industria
Tema 9 : El Sector Secundario. La IndustriaTema 9 : El Sector Secundario. La Industria
Tema 9 : El Sector Secundario. La Industria
francisco gonzalez
 
El Sector Secundario
El Sector SecundarioEl Sector Secundario
El Sector Secundario
Jose Clemente
 
Sector secundario
Sector secundarioSector secundario
Sector secundario
Eleuterio J. Saura
 
SECTOR SECUNDARIO
SECTOR SECUNDARIOSECTOR SECUNDARIO
SECTOR SECUNDARIO
vicky-91
 
Tema 7: La Industria
Tema 7: La IndustriaTema 7: La Industria
Tema 7: La Industria
MUZUNKU
 
El sector Secunt
El sector SecuntEl sector Secunt
El sector Secunt
serpalue
 
Industria y Energía
Industria y EnergíaIndustria y Energía
Industria y Energía
Luis Lecina
 
La industria materias primas y fuentes de energía
La industria materias primas y fuentes de energíaLa industria materias primas y fuentes de energía
La industria materias primas y fuentes de energía
pilarbueno10
 
Tema 5 la industria
Tema 5 la industriaTema 5 la industria

La actualidad más candente (20)

Las actividades del sector secundario
Las actividades del sector secundario Las actividades del sector secundario
Las actividades del sector secundario
 
La energía y la industria
La energía y la industriaLa energía y la industria
La energía y la industria
 
Tema 5: La industria y la energía
Tema 5: La industria y la energíaTema 5: La industria y la energía
Tema 5: La industria y la energía
 
Tema 7. la industria
Tema 7. la industriaTema 7. la industria
Tema 7. la industria
 
El sector secundario
El sector secundarioEl sector secundario
El sector secundario
 
Sector industrial (3º ESO).
Sector industrial (3º ESO).Sector industrial (3º ESO).
Sector industrial (3º ESO).
 
Bloque 4.- Minería, energía e industria
Bloque 4.- Minería, energía e industriaBloque 4.- Minería, energía e industria
Bloque 4.- Minería, energía e industria
 
T7. La industria
T7. La industriaT7. La industria
T7. La industria
 
Sector secundario
Sector secundarioSector secundario
Sector secundario
 
Tema 5: Industria y energía. 3º ESO
Tema 5: Industria y energía. 3º ESOTema 5: Industria y energía. 3º ESO
Tema 5: Industria y energía. 3º ESO
 
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍATEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
TEMA 5. LA INDUSTRIA Y LA ENERGÍA
 
Tema 9 : El Sector Secundario. La Industria
Tema 9 : El Sector Secundario. La IndustriaTema 9 : El Sector Secundario. La Industria
Tema 9 : El Sector Secundario. La Industria
 
El Sector Secundario
El Sector SecundarioEl Sector Secundario
El Sector Secundario
 
Sector secundario
Sector secundarioSector secundario
Sector secundario
 
SECTOR SECUNDARIO
SECTOR SECUNDARIOSECTOR SECUNDARIO
SECTOR SECUNDARIO
 
Tema 7: La Industria
Tema 7: La IndustriaTema 7: La Industria
Tema 7: La Industria
 
El sector Secunt
El sector SecuntEl sector Secunt
El sector Secunt
 
Industria y Energía
Industria y EnergíaIndustria y Energía
Industria y Energía
 
La industria materias primas y fuentes de energía
La industria materias primas y fuentes de energíaLa industria materias primas y fuentes de energía
La industria materias primas y fuentes de energía
 
Tema 5 la industria
Tema 5 la industriaTema 5 la industria
Tema 5 la industria
 

Destacado

Sector Secundario: Industria de bienes de consumo
Sector Secundario: Industria de bienes de consumoSector Secundario: Industria de bienes de consumo
Sector Secundario: Industria de bienes de consumo
tercerciclofrigola
 
Collage sector terciario o sector servicios
Collage sector terciario o sector serviciosCollage sector terciario o sector servicios
Collage sector terciario o sector servicios
Gregory River
 
El impacto del sector terciario
El impacto del sector terciarioEl impacto del sector terciario
El impacto del sector terciario
geocontreras
 
Tabla de las actividades económicas de europa
Tabla de las actividades económicas de europaTabla de las actividades económicas de europa
Tabla de las actividades económicas de europa
danielalcalaheredia2011
 
La población europea
La población europeaLa población europea
La población europea
Maria Pía Rodríguez
 
El sector secundario
El sector secundarioEl sector secundario
El sector secundario
moregarci
 
La población europea y española
La población europea y españolaLa población europea y española
La población europea y española
Juan Francisco Martínez Marcos
 
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exteriorT 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
Mario Vicedo pellin
 
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
francisco gonzalez
 
Imágenes para describir actividades del sector primario
Imágenes para describir actividades del sector primarioImágenes para describir actividades del sector primario
Imágenes para describir actividades del sector primario
vadmorda
 
Las actividades económicas de europa
Las actividades económicas de europaLas actividades económicas de europa
Las actividades económicas de europa
eliseof
 
Tema 8 1 el sector terciario
Tema 8 1 el sector terciarioTema 8 1 el sector terciario
Tema 8 1 el sector terciario
pacogeohistoria
 
Los oficios
Los oficiosLos oficios
Los oficios
cprgraus
 
T 7 4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
T 7  4 El Comercio Interior Y El Comercio ExteriorT 7  4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
T 7 4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
Mario Vicedo pellin
 
Geografia economica - Sector Secundario - Venezuela
Geografia economica - Sector Secundario - VenezuelaGeografia economica - Sector Secundario - Venezuela
Geografia economica - Sector Secundario - Venezuela
rviloria_ve
 
El Sector Terciario
El Sector TerciarioEl Sector Terciario
El Sector Terciario
Jose Clemente
 
Hallar el término general de una sucesión
Hallar el término general de una sucesiónHallar el término general de una sucesión
Hallar el término general de una sucesión
Luis Miguel Iglesias Albarrán
 
Sector Primario, Secundario y Terciario
Sector Primario, Secundario y TerciarioSector Primario, Secundario y Terciario
Sector Primario, Secundario y Terciario
Mayra B
 
Las actividades del sector secundario. La industria
Las actividades del sector secundario. La industriaLas actividades del sector secundario. La industria
Las actividades del sector secundario. La industria
Carlos
 
El Sector Secundario
El Sector SecundarioEl Sector Secundario
El Sector Secundario
smerino
 

Destacado (20)

Sector Secundario: Industria de bienes de consumo
Sector Secundario: Industria de bienes de consumoSector Secundario: Industria de bienes de consumo
Sector Secundario: Industria de bienes de consumo
 
Collage sector terciario o sector servicios
Collage sector terciario o sector serviciosCollage sector terciario o sector servicios
Collage sector terciario o sector servicios
 
El impacto del sector terciario
El impacto del sector terciarioEl impacto del sector terciario
El impacto del sector terciario
 
Tabla de las actividades económicas de europa
Tabla de las actividades económicas de europaTabla de las actividades económicas de europa
Tabla de las actividades económicas de europa
 
La población europea
La población europeaLa población europea
La población europea
 
El sector secundario
El sector secundarioEl sector secundario
El sector secundario
 
La población europea y española
La población europea y españolaLa población europea y española
La población europea y española
 
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exteriorT 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
T 7 - 4. el comercio interior y el comercio exterior
 
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
Unidad 8 El sector primario en la Unión Europea y en España
 
Imágenes para describir actividades del sector primario
Imágenes para describir actividades del sector primarioImágenes para describir actividades del sector primario
Imágenes para describir actividades del sector primario
 
Las actividades económicas de europa
Las actividades económicas de europaLas actividades económicas de europa
Las actividades económicas de europa
 
Tema 8 1 el sector terciario
Tema 8 1 el sector terciarioTema 8 1 el sector terciario
Tema 8 1 el sector terciario
 
Los oficios
Los oficiosLos oficios
Los oficios
 
T 7 4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
T 7  4 El Comercio Interior Y El Comercio ExteriorT 7  4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
T 7 4 El Comercio Interior Y El Comercio Exterior
 
Geografia economica - Sector Secundario - Venezuela
Geografia economica - Sector Secundario - VenezuelaGeografia economica - Sector Secundario - Venezuela
Geografia economica - Sector Secundario - Venezuela
 
El Sector Terciario
El Sector TerciarioEl Sector Terciario
El Sector Terciario
 
Hallar el término general de una sucesión
Hallar el término general de una sucesiónHallar el término general de una sucesión
Hallar el término general de una sucesión
 
Sector Primario, Secundario y Terciario
Sector Primario, Secundario y TerciarioSector Primario, Secundario y Terciario
Sector Primario, Secundario y Terciario
 
Las actividades del sector secundario. La industria
Las actividades del sector secundario. La industriaLas actividades del sector secundario. La industria
Las actividades del sector secundario. La industria
 
El Sector Secundario
El Sector SecundarioEl Sector Secundario
El Sector Secundario
 

Similar a Sector Secundario

Jania
JaniaJania
Jania
ojani
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
Santa Librada I.E.D
 
La industria
La industriaLa industria
La industria
Faty Hernandez
 
Tema 7. la industria y la energía
Tema 7. la industria y la energíaTema 7. la industria y la energía
Tema 7. la industria y la energía
MUZUNKU
 
Tema 7: La Industria.
Tema 7: La Industria.Tema 7: La Industria.
Tema 7: La Industria.
MUZUNKU
 
La industria y sus
La industria y susLa industria y sus
La industria y sus
Eliasid Rivero Madera
 
Tema 3 espa (ii) (1)
Tema 3 espa (ii) (1)Tema 3 espa (ii) (1)
Tema 3 espa (ii) (1)
José Andújar
 
T.7. La industria
T.7. La industriaT.7. La industria
T.7. La industria
Luis Lecina
 
La industria y sus clases
La industria y sus clasesLa industria y sus clases
La industria y sus clases
Claudia150499
 
La industria y sus clases
La industria y sus clasesLa industria y sus clases
La industria y sus clases
Claudia150499
 
Sector secundario 3 B
Sector secundario 3 BSector secundario 3 B
Sector secundario 3 B
Juan Antonio Alvarez Guillen
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
marlin peña
 
Introduccion las industrias
Introduccion las industriasIntroduccion las industrias
Introduccion las industrias
Santa Librada I.E.D
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
Santa Librada I.E.D
 
La industria y su origen
La industria y su origenLa industria y su origen
La industria y su origen
Fernanda Figueroa
 
La Industria Y La Energia
La Industria Y La EnergiaLa Industria Y La Energia
La Industria Y La Energia
esther_katorce
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
poza96
 
Guia 4 once_tecnologia
Guia 4 once_tecnologiaGuia 4 once_tecnologia
Guia 4 once_tecnologia
Santa Librada I.E.D
 
Sector secundario 3ºb
Sector secundario 3ºbSector secundario 3ºb
Sector secundario 3ºb
Baco75
 
La industria química pesada en venezuela
La industria química pesada en venezuelaLa industria química pesada en venezuela
La industria química pesada en venezuela
jeankelly reverol
 

Similar a Sector Secundario (20)

Jania
JaniaJania
Jania
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
 
La industria
La industriaLa industria
La industria
 
Tema 7. la industria y la energía
Tema 7. la industria y la energíaTema 7. la industria y la energía
Tema 7. la industria y la energía
 
Tema 7: La Industria.
Tema 7: La Industria.Tema 7: La Industria.
Tema 7: La Industria.
 
La industria y sus
La industria y susLa industria y sus
La industria y sus
 
Tema 3 espa (ii) (1)
Tema 3 espa (ii) (1)Tema 3 espa (ii) (1)
Tema 3 espa (ii) (1)
 
T.7. La industria
T.7. La industriaT.7. La industria
T.7. La industria
 
La industria y sus clases
La industria y sus clasesLa industria y sus clases
La industria y sus clases
 
La industria y sus clases
La industria y sus clasesLa industria y sus clases
La industria y sus clases
 
Sector secundario 3 B
Sector secundario 3 BSector secundario 3 B
Sector secundario 3 B
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
 
Introduccion las industrias
Introduccion las industriasIntroduccion las industrias
Introduccion las industrias
 
Las industrias
Las industriasLas industrias
Las industrias
 
La industria y su origen
La industria y su origenLa industria y su origen
La industria y su origen
 
La Industria Y La Energia
La Industria Y La EnergiaLa Industria Y La Energia
La Industria Y La Energia
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Guia 4 once_tecnologia
Guia 4 once_tecnologiaGuia 4 once_tecnologia
Guia 4 once_tecnologia
 
Sector secundario 3ºb
Sector secundario 3ºbSector secundario 3ºb
Sector secundario 3ºb
 
La industria química pesada en venezuela
La industria química pesada en venezuelaLa industria química pesada en venezuela
La industria química pesada en venezuela
 

Último

Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docxTrabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
Walter Marzal
 
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
BreenIzarraBrea
 
Programa Generación Digital para Pymes Extremadura
Programa Generación Digital para Pymes ExtremaduraPrograma Generación Digital para Pymes Extremadura
Programa Generación Digital para Pymes Extremadura
Dirección General de Empresa
 
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNATHistoria de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
GiovannaSantaCruzHui
 
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdfCarta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
Cade Soluciones
 
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEGpresentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
AlejandroRodriguez873289
 
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad IDiscurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
estherarcila
 
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptxNUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
fernandodavilapinill1
 
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdfU4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
DaidaniaHC
 
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
marco385820
 
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOSPROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
ppgzzsantos
 
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
Juan Carlos
 
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADASCANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
jennychavez44
 
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
BREYNERMEJIAGUERRERO1
 
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdfreforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
1024527331
 
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
JHAZMINRODRIGUEZPERE
 
Ley Karin Material para empresa Emps.pdf
Ley Karin Material para empresa Emps.pdfLey Karin Material para empresa Emps.pdf
Ley Karin Material para empresa Emps.pdf
ssuser0a8da9
 

Último (17)

Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docxTrabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
Trabajo - Mapa de Transformación Digital.docx
 
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
SITUACION DE LAS PIELES DE CAMELIDOS Y POSIBILIDADES DE DESRROLLO D LA CURTIE...
 
Programa Generación Digital para Pymes Extremadura
Programa Generación Digital para Pymes ExtremaduraPrograma Generación Digital para Pymes Extremadura
Programa Generación Digital para Pymes Extremadura
 
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNATHistoria de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
Historia de Tributación Memoria Institucional 2021-SUNAT
 
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdfCarta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
Carta-porte_SAE_ADM_Facture_SiigoNube (1).pdf
 
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEGpresentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
presentación ejecutiva es un trabajo realizado en la universidad UVEG
 
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad IDiscurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
Discurso Gerencial en Venezuela desde la era Industrial hasta la actualidad I
 
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptxNUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
NUEVA PRESENTACION NUEVA CONSULTORIAS COSTED SRL 2024-2025.pptx
 
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdfU4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
U4 S2 FICHA D4 PLAN LECTOR VICUÑITA DEL ALTIPLANO.pdf
 
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
10-20-30 proyecto crea y emprende (1) - copia.pptx
 
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOSPROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
PROSHOW PRESENTACION JULIO 2024 ÚLTIMOS EVENTOS
 
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
02 - Running Lean - Lean Canvas00758.pdf
 
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADASCANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
CANACERO NORMAS.pdf NORMAS 2024 ACTUALIZADAS
 
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
1.3. Introduccion-a-la-auditoria-del-efectivo-y-equivalentes-de-efectivo.pptx
 
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdfreforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
reforma pensional Presentación Universidad Libre.pdf
 
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
EL WARRANT, exposision del Warrant, diapositivas ordenadas y explicativas.
 
Ley Karin Material para empresa Emps.pdf
Ley Karin Material para empresa Emps.pdfLey Karin Material para empresa Emps.pdf
Ley Karin Material para empresa Emps.pdf
 

Sector Secundario

 • 2. autores: Ailton Junior Alves de Sousa
 • 9. Materias Primas Materias Primas De Orixe Animal
 • 12. Materia Primas De Orixe Animal Proceden da gandaria e utilizanse na industria textil para confeccionar , por exemplo ,prendas de vestir . Tamen o peixe e unha materia prima ,que serve para fabricar conservas ,aceites e fariñas .
 • 13. Materia Primas Vexetais Poden ser produtos agricolas ,como o algodón que se usa para facer tecidos , ou produtos forestais ,como a madeira para fabricar mobles , ou o caucho utilizado nos pneumaticos .
 • 14. Materias Primas De Orixe Mineral Extraense do subsolo.A meirande parte destes minerais non se poden utilizar directamente para elaborar un producto , polo que son sometidos a unha transformacion ou proceso industrial que obten un material axeitado para fabricar un produto .
 • 15. Minerais Metalicos Son aqueles dos que se extraen os metais ,como o hematita (da que se obten o ferro) ou a bauxita ( da que se extrae o aluminio). Son moi importantes porque constituen a base das industrias siderurxica (industria do ferro ) e metalurxica.
 • 16. Minerais Non Metalicos Son aqueles dos que se obteñen outras materias ,como a sal ou o xofre. As rochas industrias ,como o granito,a lousa ou o marmore ,usanse ,basicamente , na construcion.
 • 17. Minaria E o conxunto de procesos que permite extraelos. As explotacions mineiras poden ser de dous tipos: a ceo aberto ou subterraneas. Nas minas subterraneas ,a extraccion do mineral e mais complicada. A ceo aberto tem que escavar posos ,tuneles ou galerias.
 • 18. Producion E Consumo De Minerais Os paises industrias consomen moitos recursos minerais de xeito que as veces,a sua producion e insuficiente .Nalguns casos os minerais proveñen de paises industrias que teñen unha producion sobrante noutros extraense en paises pobres.
 • 19. Localización fontes enerxía tradicionais Desigual distribución recursos enerxéticos Carbón Petróleo Gas Natural Enerxía Nuclear Hidroeléctrica
 • 20. Carbón É un combustible moi abundante na natureza. Encóntrase en China, Estados Unidos e países pertencentes á Unión Europea.
 • 21. Petróleo É a principal fonte de enerxía que hai na actualidade.
 • 22. Os principais depositos petrolíferos están en Oriente Medio (Arabia Saudita, Kuwait, Iraq…). Séguenlles están en Estados Unidos e Rusia. Tamén hai en México, Indonesia, Venezuela e Nixeria.
 • 23. En Europa só destacan Noruega e Reino Unido.
 • 24. Gas Natural Encóntrase nos países do Golfo Pérsico, Estados Unidos, Rusia e Canadá.
 • 25. Enerxía Nuclear Non ten moita importancia a nivel mundial, pero a súa importancia é diversa segundo os países. Os principais productores son Canadá e Estados Unidos. Os problemas que adoita derivar este tipo de enerxia, fai que haxa países que non quera ter centrais nos seus territorios. Outros países, pola contra, ven na enerxía nuclear unha boa alternativa á dependencia do petróleo.
 • 26. Hidroelectricidade Está moi desenvolvida nos paises máis industriais, mentres que nos países pobres non ten a mesma repercusión.
 • 27. Destacan pola súa producción Canadá, China, Estados Unidos, Noruega e Xapón.
 • 28.  
 • 29. Energía solar o fotovoltaica Los paneles Solares convierten la energía solar en eléctrica, se ultilíza sobre todo para obtener agua caliente o electricidad.
 • 30. La energía eólica Se obtiene apartir del apro bechamiento de la fuerza del viento para la obtenci ón de energía, estan situa dos en lugares donde la Fuerza del aire sea conti nua.
 • 31.  
 • 33.  
 • 34.  
 • 35. A industria é o conxunto de procesos e actividades que teñen como finalidade transformar as materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industria dependendo dos productos que fabriquen. Para o seu funcionamento as industrias precisan de fontes enerxía e materias primas. Dende o seu orixe o ser humano tivo a necesidade de transformar elementos da natureza para poder aproveitarse deles, pero non é ata finales do século XVIII e durante o XIX cando este proceso sufre un cambio radical coñecido co nome de revolución industrial . Dependendo do posterior uso que se lle poda dar as produtos elaborados clasificamos as industrias en: Industrias de bens de producción Industrias de bens de uso e consumo
 • 36. Este tipo de industria non consome directamente, senón que son productos semielaborados que serven como materia prima a outras industrias. Este tipo de industria tamén se coñece co nome de “pesada” xa que manexa enormes cantidades de producto. Para o seu desenvolvemento precisa de enormes infraestructuras, moita man de obra e moito capital. Exemplos: Industria Siderúrxica, Industria Cementeira….
 • 37. Os productos elaborados en esto tipo de empresas ao contrario das de Bens de Produccion si van destinados directamente ao consumo. Coñécese co nome de industria lixeira por precisar de infraestructuras de menores dimensións, menos persoal e un capital inferior. Exemplo: Industria do Calzado
 • 38. Este tipo de industria caracterízase pola utilización das tecnoloxías máis avanzadas e recentes, como poden ser a microelectrónica, as telecomunicacións, a nanotecnoloxía, a informática… Precisan dun persoal ben formado e especializado no seu ámbito. Sitúanse nos paises ricos preto de grandes universidades.
 • 39. Segundo o seu tamaño poden ser: Pequenas empresas Medianas empresas Grandes empresas Segundo a súa organización: Sociedades anónimas Sociedades limitadas Segundo a procedencia do capital: Públicas Privadas
 • 40. Segundo a súa concentración podémolas clasificar en 2 tipos: Concentración horizontal : cando se unen varias empresas do mismo sector. Concentración vertical : cando se agrupan empresas que fabrican diferentes productos dun mesmo sector.
 • 41.  
 • 42.  
 • 43. La industria: un poco de historia El trabajo artesanal
 • 44. Los inicios de la industrialización
 • 46. El trabajo artesanal Los artesanos producían el los obrado iros aquello que el pueblo necesitaban como calzado, el proceso era manual por lo que el articulo era bastante caro y cada producto era único.
 • 47. Los inicios de la industrialización La producción industrial se inicio a mediado del siglo XVIII. Las maquinas industriales funcionaban movida por la energía procedente de un motor, las maquinas liberaron algunas operaciones el trabajo humano, y hubo una mayor productibilidad para fabricar mas productos mas rápido. Las maquinas se instalaron en fabricas o en factorías situadas cerca de los ríos para aprovechar energía.
 • 48. La industria actual Se caracteriza por la automatización y sofisticación de los procesos , Alos que se incorporaron la informática y la robótica; la reducción de la mano de obra y la fabricación de productos cada vez mas diversos, que con el trasporte de exporta a cualquier lado
 • 49. La evolución de la actividad industrial El trabajo industrial
 • 50. Las fabricas: La mecanización
 • 52. El trabajo artesanal En la edad media los artesanos eran propietarios de su obradoiro, el artesano era dueño del edificio y de la herramientas y estaba asociado al gremio de su oficio. Para el trabajaban los aprendices, y a veces lo hacían sin cobrar solo para aprender el oficio
 • 53. Las fabricas: La mecanización Las fabricas contienen la maquinaria, las herramientas y las instalaciones necesarias para la fabricación del producto. La producción artesanal supuso un gran cambio para los trabajadores por que se paseaban en labores mecánicas, los salarios eran bajos a pesar de la utilización de maquinas
 • 54. Nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías permitió la reducción de la mano de obra y el aumento de la producción. Los obreros son trabajadores salariados de las empresas. A veces las empresas son grandes y complejas, por eso precisan equipos directivos o ejecutivos para poder realizar su gestión
 • 55. El proceso y el Trabajo industrial Elementos del proceso industrial La división técnica y social del trabajo
 • 56. Elementos del proceso industrial Las materias primas y las fuentes de energía
 • 57. La fuerza de trabajo
 • 60. La organización de la empresa
 • 61. Las materias primas y las fuentes de energía Los recursos que se obtienen de la naturaleza se constituyen como materias primas, que con la contribución de energía se transforman en productos industriales
 • 62. La fuerza de trabajo Es la actividad de las personas que hacen posible la producción, el personal que trabaja reciben un salario a cambio de su trabajo.
 • 63. El capital La actividad industrial precisa invertir dinero en sus instalaciones para fabricar productos con lo cual poner un precio que obtenga beneficios.
 • 64. La tecnología El conjunto de maquinaria técnica es imprescindible para la producción y de los empleados aportan conocimientos necesarios para la manipulación.
 • 65. La organización de empresas Es indispensable una organización y un producto de calidad un precio razonable con el fin de venderlo en el mercado donde compite con otros productos, la diferencia entre el gasto y el precio del producto puede producir beneficios.
 • 66. La división técnica social del trabajo La división técnica del trabajador impide que el trabajador pueda comenzar y acabar un trabajo por si solo. Depende de la acción coordinada de todos los trabajadores así como la maquina que interviene.
 • 67. Las condiciones laborables A principios del siglo XX los obreros vivían en condiciones penosas: salarios bajos, trabajaban largas jornadas trabajaba toda la familia asta los niños de corta edad y los trabajos eran inseguros. Con el tiempo los obreros mejoraron su situación laboral: mejores salarios , con un horario establecido.
 • 68. Con esto los obreros consumían lo que fabricaban y las industria con lo que ganaban se mecanizaban.
 • 69.