Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Estratègies d’avaluació per a la millora de l’ensenyament per projectes

5.972 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Neus Lorenzo sobre avaluació pel grup de treball de projectes col·laboratius, del Servei de Llengües Estrangeres. Abril 2013

Publicado en: Educación, Tecnología, Viajes

Estratègies d’avaluació per a la millora de l’ensenyament per projectes

 1. 1. Com sé què sé? Estratègies d’avaluacióper a la millora de l’ensenyament per projectes Neus Lorenzo @NewsNeus Adaptat del Grup 6.Neus Lorenzo Grup 6.sis Sis, ICE-UB, Barcelona, 2011
 2. 2. Avaluar... Per a què? Neus Lorenzo
 3. 3. La finalitat de l’avaluació • Quin sentit té l’avaluació? • Com podem avaluar amb eficàcia? • Què és i com es fa l’avaluació de projectes escolars?http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaQJY8M97gqL0lGphkKZ3YsuIzN0DXGxuGodX258nxseYSvX8bWw Neus Lorenzo
 4. 4. Continguts: Revisió de conceptes. L’avaluació: els criteris, lesestratègies, els indicadors i els descriptors d’avaluació. - Fonamentació teòrica. Anàlisi de l’ensenyament competencial amb aportacionsde Bloom, Delors, Gadner, Vigotsky, Wilkins, etc.Pautes d’anàlisi. Seqüència discursiva i seqüencial per a lavaloració d’activitats d’ensenyament i aprenentatge -Avaluació en els entorns d’aplicació dels aprenentatges: recursos, eines iestratègies (check-list, rúbriques, gràfics).Projectes: actuació per a la millora educativa.-Anàlisi dels entorns, els processos, el context d’aula, de centre i d’escenarisd’aprenentatge de la comunitat escolar, en els projectes escolars. Neus Lorenzo
 5. 5. 1 2 3Contingut Neus Lorenzo
 6. 6. E d u c a c i ó, ...repte del professorat o de l’alumnat ? Quan s’ha d’avaluar? Neus Lorenzo
 7. 7. Un d’aquest dos nois té dificultats per comunicar-se i dóna problemes als seus pares a l’hora de dormir i menjar... Com ho saps? Quines evidències tens?http://faceriot.files.wordpress.com/2012/02/tmzs_funny_baby_faces_contest_2_0042_layer_66_full1.jpg?w=523 Neus Lorenzo http://mbbir.persiangig.com/baby6.jpg
 8. 8. Si ensenyem avui com ensenyàvem ahir, robem als nostre alumnes el seu demà. John DeweySi avaluem com sempre, no podrem transmetre valors diferents! Neus Lorenzo
 9. 9. El cercle virtuós (avaluador) Integració en les propostes d’acció Contrast:Evidència: criteriindicador Estratègies de canvi Font: OSAC Neus Lorenzo Adaptat d’Eugeni Garcia 2010
 10. 10. Qui avalua? Què s’avalua? Per què s’avalua? http://gjismyp.files.wordpress.com/2011/10/teacher-grades.jpg Neus Lorenzo
 11. 11. Com avaluem els aprenentatges?Penseu estratègies per a l’avaluació.... Les ordenarem! Neus Lorenzo
 12. 12. Construcció operativa dels aprenentatges Fonètica Què cal avaluar? Lèxic GramàticaTipologies textuals Cal observarr allò que és significatiu! Neus Lorenzo
 13. 13. Evolució de l’avaluació: Contingut, procediment, estratègia i criteri...LGE LOGSE LOE Neus Lorenzo
 14. 14. Aprendre per a aprendre: un procés vital PISA: identificar el “moment d’aprenentatge” 1. Identificar la informació rebuda 2. Promoure una resposta escaient 3. Opinar, contrastar, conciliar respostes La Marta diu: No tinc res, no séprocessos 4. Comparar estratègies i que posar-me.... 5. Valorar, acceptar i descartar alternatives-Colors-Roba´Ajúda-la!-Números-... ... ...-Quantes combinacionsde models pot fer ambtres jerseis i quatrepantalons? -Podem anar sense jersei?... Sense pantalons? -Podem vestir sempre com vulguem? Per què? Neus Lorenzo
 15. 15. Una veritat perdurable: Aprendre per a la vida DELS CONTINGUTS A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DISCIPLINA INTERDISCIPLINA METADISCIPLINA RI RI RI - Lèxic - Parlar 1 Saber -Compartir informació Integració 2 - Gramàtica - Escoltar -Dialogar, Interactuar 3 - Ortografia - Llegir Fer -Prioritzar, seleccionar 4 - Fonètica - Escriure Ser -Conviure i col·laborar n - Tipologia de Textos - Conversar Estar -Participar, Implicar-seFonamentació: aprenentatge social (Wilkins, Vygotsky, Delors... ) Neus Lorenzo
 16. 16. Què cal aprendre? Què cal ensenyar? Què cal avaluar?http://www.rm.com/_RMVirtual/Media/Images/patio-squares.jpg Neus Lorenzo
 17. 17. El repte no és adquirir “coneixements”,és aprendre a “conèixer què i com aprenc” Què aprenen realment? Coneixements? Neus Lorenzo
 18. 18. Tipus d’avaluació del Sistema Educatiu Alumnat Centre Directors Projectes Docents ... departaments, serveis, programes, administració, inspecció, formació... INICIAL FINAL INTERNA EXTERNA CENSAL MOSTREIG VOLUNTÀRIA OBLIGATÒRIA•Criteris PROCESSUAL CERTIFICATIVA•Indicadors GENERAL FOCALITZADA CURRICULAR ORGANITZATIVA•Descriptors DIAGNÒSTICA CONTRASTIVA Neus Lorenzo
 19. 19. Indicadors internacionals consensuats A Singapoure 1999… “Definició de qualitat educativa” = Bons resultats educatius + Bons processos de gestió PISA ACTIC •TIC o competència digital •Matemàtica, •Llengües estrangeres PIRL• De resultats •Lectura •Aprendre a aprendre Lisboa 2010 •Ciències •Educació cívica o ciutadana• D’èxit i de transició a la vida adulta •Tases d’abandonament UNESCO •Finalització de FP i Sec. Sup. EU 2020 •Participació en l’educació superior• De seguiment de l’educació •Avaluació i lideratge escolar •Impliació de les famílies• De recursos i estructures •Formació del professorat •Escolaritzaciñó en l’educació infantil •Nombre d’alumnes per ordinador •Despesa educativa per estudiantRef: Indicadors internacionals (Benchmarks), Singapoure 1999 Neus Lorenzo
 20. 20. Competències parcials: escales internacionals de lectura CAPACITATS DE LECTORA Informació en text Fora del text Accedir a la Integrar i Reflexionar i informació Interpretar avaluar Comprensió Contingut Recuperar global Interpretació Forma-Font: Avaluació PISA 2003-2006-2009-Consell Superior de Catalunya:-Avaluació de competències de 6è Neus Lorenzo
 21. 21. http://on.ted.com/Lotto Neus Lorenzo
 22. 22. Conceptes d’avaluació: la funció Àmbit educatiu: avaluació formativa i informativa Avaluar és identificar els problemes, proposar millores i valorar-ne el resultats.Aquesta intervenció comporta mesurar, reflexionar, prioritzar, preveure, planificar i aplicar estratègies de seguiment. Neus Lorenzo
 23. 23. Conceptes d’avaluació: la funció Àmbit educatiu: avaluació formativa i informativa Avaluar és valorar la comparació entre uns objectius i un producte, fent la valoració tant del procéscom del resultat, per tal d’actuar en conseqüència.Aquesta estratègia implica daltres com examinar, analitzar, diagnosticar, verificar, mesurar, opinar, jutjar... Neus Lorenzo
 24. 24. Conceptes d’avaluació: la funció Àmbit educatiu: avaluació formativa i informativa Avaluar és recollir informació sobre els processos i resultats que genera una acció, per danalitzar-los i orientar llur desenvolupament a l’assoliment de nous objectius i reptes innovadors. Aquesta activitats és part de la pròpia acció perquè permet aplicar estratègies d’anticipació per a prendre decisions. Neus Lorenzo
 25. 25. Diferents maneres d’avaluar: Les eines d’avaluació• Registres i anecdotaris per a l’observació de la realitat …• Portfolio personal de seguiment i recollida d’evidències.• Qüestionaris i formularis (KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) , etc…)• Mapes conceptuals i diagrames de visibilitat de dades• Rúbriques temàtiques o procedimentals• Pautes d’acció, bases d’orientació, protocols...• Conversa, diàleg directe, debats...• Vídeos i enregistraments d’àudio…• Proves escrites, exàmens, informes…• Projectes, murals, reculls, dossiers, herbolaris, col·leccions …• Dramatitzacions, representacions…• Maquetes i models…• Exposicions, presentacions…• Documents escrits, textos, produccions…• Plànols, gràfics…• Reflexions, deduccions i generalitzacions… Neus Lorenzo
 26. 26. Avaluar implica comparar…Li falta... No arriba a tenir... Té massa... Li costa molt... Cal observar els resultats i els processos d’aula: - Situacions d’aprenentatge-ensenyament a l’aula - Gestió de la diversitat en benefici del grup - Relació de l’avaluació amb el Projecte educatiu - … … ... Neus Lorenzo
 27. 27. s.XX: El canvi de MIRADA en educació PROPÒSIT mirada Autonomia Professorat Emprenedoria Implicació Professorat Innovació Eficiència Tradicional Competència Alumnat Matèria Regulació Esc.Activa Solidaritat Matèria Alumnat Convivència Els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han d’orientar-se vers l’experiència de l’aprenent per promoure-la, enriquir-la, corregir-la i sistematitzar-la.Ref: Triàngles de transferència John Dewey, 1918 Neus Lorenzo
 28. 28. Projectes: escenaris contingents per estimular aprenentatges coherents http://mbbir.persiangig.com/image/for-kids-baby-einstein-645_0.jpg Neus Lorenzo http://sfari.org/images/images-2013-folder/images-in-brief-2013/20130102ibcbrepetitivehttp://4.bp.blogspot.com/_863iu5eVuf4/TBdz0Jx2s6I/AAAAAAAAAFY/7i76gottxi0/s200/child-holding-blow-globe-over-her-head.jpg
 29. 29. Motivació i estímul vers l’aprenentatge Neus Lorenzohttp://www.scholastic.com/parents/sites/default/files/styles/img300x225/public/field_asset_image/daily-tips-0-2-learning-activity-what-babies-can-learn-from-goldfish.jpg
 30. 30. Estudi i esforç personal Neus Lorenzo
 31. 31. Exploració de la realitathttp://pemptousia.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/11/cute-babies1.jpg Neus Lorenzo
 32. 32. Construcció col·lectiva del coneixementhttp://www.raisingarizonakids.com/wp-content/uploads/2012/09/AZSCI-LEGO_kids.jpg Neus Lorenzo
 33. 33. Gestió de les emocions Neus Lorenzohttp://2.bp.blogspot.com/_d3Tzjzhz9V8/TBSacD3BpFI/AAAAAAAAAzg/_SZZGlViO3k/s400/love-hate-baby.jpg
 34. 34. Resolució de conflicteshttp://www.parentfurther.com/sites/default/files/images/ages_0-2_photo.jpg?1316202275 Neus Lorenzo
 35. 35. Planificació de projectes conjunts Neus Lorenzo http://www.essexwt.org.uk/sites/default/files/imagecache/page_image_medium//sites/default/files/main-photos/children.JPG
 36. 36. Fases del projecteRef: http://knolt.com/project-life-cycle-start-to-finish/files/2010/11/ProjectLifeCycle.ashx_.gif Neus Lorenzo
 37. 37. Cicle vital dels projectes col·laboratius Entusiasmat: Optimista Serà meravellós! “Ha funcionat!” Realista:Feelings Caldrà fer canvis! Positiu Il·lusionat: “Ens serveix per...” potser ho podem fer Visibilitat del diseny Visibilitat dels resultats Escèptic: Reconfortat Segur que es pot fer? Descoratjat: “Alguna cosa està sortint be” Hi tants inconvenients! Sobrepassat “Ningú respon” Col·lapsat “Ho hauriem de deixar” Timeline Neus Lorenzo Adaptat de: Lèargas 1999, “Els van Mourik & Danny Hearty “Knowing me, knowing you: “an intercultural training resource pack”
 38. 38. Cercle d’avaluació continuada Neus Lorenzo
 39. 39. Seqüències d’ensenyar i aprendre Planificació……………… Desenvolupament …………..Avaluació Vuit Competències Vuit Competències bàsiques normatives bàsiques normatives PLANIFICACIÓ-ACCIÓ PLANIFICACIÓ-ACCIÓ -Acció docent guiada pels -Acció docent guiada pels objectius i iels criteris objectius els criteris -Expressió de la -Expressió de la INDICADORS DE INDICADORS DE Capacitats específiques Capacitats específiques PROGRÉS I ICAPACITAT PROGRÉS CAPACITAT [continguts + + objetius] [continguts objetius] transferència al món real transferència al món real (IPC) (IPC) CRITERIS D’AVALUACIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ [concreten els criteris davaluació de [concreten els criteris davaluació de [Definició d’indicadors de progrés o o [Definició d’indicadors de progrés ORGANIZACIÓ ALUMNAT ORGANIZACIÓ ALUMNAT les matèries] les matèries] rúbriques] rúbriques] -Flexibilitat i idiversitat -Flexibilitat diversitat - - Longitudinals de Etapa Longitudinals de Etapa - - Distribució per cursos Distribució per cursos -Treball col·laboratiu -Treball col·laboratiu SITUACIONS I ITEMPS RÚBRIQUES I ITAULES RÚBRIQUES TAULES CAPACITATS OPERATIVES CAPACITATS OPERATIVES SITUACIONS TEMPS [desglossades i específiques] [desglossades i específiques] D’AVALUACIÓ CONTINUA D’AVALUACIÓ CONTINUA - -Ambient operatiu Ambient operatiu (TEC) (TEC) - -Temps funcional Temps funcional -Inclouen els indicadors de -Inclouen els indicadors de - -Informació i ifonts útils Informació fonts útils cada unitat curricular cada unitat curricular -El docent avalua les activitats -El docent avalua les activitats - -Correcció i iregulació Correcció regulació de l’alumnat segons els IPC de l’alumnat segons els IPC Previsió ACTIVITATS ACTIVITATS - Aprenentatge - Aprenentatge - Avaluació - Avaluació Operacions Significat Preparació Aplicacions Sentit, valor Organizació Rutines OrientacióAdaptat de: Jesús Rul, Evaluación de Competencias 2009 Neus Lorenzo
 40. 40. Eines de seguiment i avaluacióhttp://www.acquiredigital.com/uploaded/images/checklist.jpeg Neus Lorenzo
 41. 41. Seqüències: un recurs col·lectiu Treball col·laboratiu Ús de TIC Presentació de la informació Difusió del projecte i visibilitat Procés de la informació Informació a les famílies Recollida d’informació Coordinació docent ? Activació i motivació PA Resolució d’incidències AM Hi Treball de tipologies textuals h a l’ ad Integració de la lectura i 5 ive icip 4 Gestió de la diversitat rsi l’oralitat art Estructures lingüístiques ta es ? t 3 ativ Hi p Avaluació de la de Glossaris, lèxics, vocabulari al ter n f 2 llengua on sq ues ts?Integració equilibrada AICLE 1 a ta Hi h Avaluació Procés de planificació Hi ha participat l’alumnat? 0 de matèria Seqüència del projecte http://www.ncca.biz/images/continuum.jpg Neus Lorenzo
 42. 42. Diagrames de flux (seqüències) http://assessment.uconn.edu/images/Assessment%20Cycle%20Promoting%20Institutional%20Effectiveness.jpg Neus Lorenzo
 43. 43. Mapes: Assessment Mind-map http://socialworktechblog.files.wordpress.com/2012/09/self-assessment-worksheet.png Neus Lorenzo
 44. 44. Disseny recursiu de tasques (portfolio) Neus Lorenzohttp://siteeportfolio.weebly.com/uploads/4/4/6/6/446618/7088999.png?426
 45. 45. La rúbrica: una eina polivalent Permeten establir seqüències progressives d’assoliment i progrés. Faciliten l’autoavaluació i la co-avaluació amb criteris compartits entre alumnat i professorat Porten escales de valor amb visibilitat dels descriptors de bona pràctica en els diferents àmbits significatius. Neus Lorenzo
 46. 46. Rúbrica de col·laboracióhttp://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/secondaryteamworkrubric.html Neus Lorenzo
 47. 47. Per reflexionar- Quin enfocament de lavaluació pot tenir major impacte en la millora dels resultats i el funcionament de l’aula? - Avaluació externa, co-avaluació o autoavaluació? - Avaluació d’assoliments concrets (resultats) o avaluació d’habilitats i competències (processos)? - Avaluació temàtica o avaluació reguladora? - Avaluació comprensiva o avaluació criterial? - Una única estratègia o diferents estratègies? - Aplicació contínua o avaluació ocasional? Neus Lorenzo
 48. 48. ConsolidemCom avaluem l’aprenentatge eficaç?- Ens centrem en les situacions significatives perl’alumnat.- Promovem el desenvolupament de competències per a la vida real.- Orientem l’avaluació a la consolidació delsaprenentatges rellevants de continguts,procediments, actituds i estratègies pel futur. Neus Lorenzo
 49. 49. Avaluar, per a millorar la manera en quedescobrim el món a l’escola Neus Lorenzo
 50. 50. Com sé què sé? Estratègies d’avaluacióper a la millora de l’ensenyament per projectes Neus Lorenzo @NewsNeus Adaptat del Grup 6.Neus Lorenzo Grup 6.sis Sis, ICE-UB, Barcelona, 2011

×