Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Familienamen Dokkum en omstreken

1.322 visualizaciones

Publicado el

Presentatie op ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland, 2013, door Theo Kuipers http://www.HVNF.nl

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Familienamen Dokkum en omstreken

 1. 1. Registratie van familienamenin Dokkum en Dongeradelenin 1811
 2. 2. Quotisatie Dokkum 1749Omschrijving : houtcooper, begoedigd Omschrijving:SilversmidtPerso(o)n(en) : Jacob Jetses de Fries Perso(o)nen : Hotse van SinderenAantal volw. : 3 Aantal volw. : 4Aantal kind. : 1 Aantal kind. : 1Aanslag : 66:13:00 Aanslag : 30:7:00Omschrijving : poortier Omschrijving : Oude meid, beswaarlijkPerso(o)n(en): Gosse Bontekoe Perso(o)n(en) : Janke CoetsAantal volw. : 2 Aantal volw. : 1Aantal kind. : 4 Aantal kind. : 1Aanslag : 25:4:00 Aanslag : 9-13-0
 3. 3. Quotisatie WestdongeradeelOmschrijving : boer Omschrijving : boerPerso(o)n(en) : Ids Jans Banga Perso(o)n(en): Bijsitter C. G. HeringaAantal volw. : 5 Aantal volw. : 6Aantal kind. : 3 Aantal kind. : 4Aanslag : 132:12:12 Aanslag : 148:15:6Omschrijving : is arm Omschrijving : schoolmeesterPerso(o)n(en) : Johannes Smid Perso(o)n(en) : RaadkampAantal volw. : 1 Aantal volw. : 2Aantal kind. : 3 Aantal kind. : 0Aanslag : 12:10:12 Aanslag : 18:1:14
 4. 4. Quotisatie OostdongeradeelOmschrijving : grietman Omschrijving : secretarisPerso(o)n(en): H. H. van Haarsma Perso(o)n(en): BergsmaAantal volw. : 8 Aantal volw. : 4Aantal kind. : 3 Aantal kind. : 3Aanslag : 202:5:00 Aanslag : 96:9:00Omschrijving : schoolmeester Omschrijving : strijksterPerso(o)n(en) : J. Veenstra Perso(o)n(en) : Catie KeppelAantal volw. : 1 Aantal volw. : 1Aantal kind. : 2 Aantal kind. : 0Aanslag : 12:4:00 Aanslag : 6:12:00
 5. 5. “Degenen welke tot dus verre genen vastenfamilienaam of voornamen hebben gehadt, zullengehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar derbekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan tenemen,en de opgaven daarvan te doen aan denambtenaar van den civielen staat der gemeente,alwaar zij woonachtig zijn”.Bron: Register van familienamen van de Mairie Jorwerd
 6. 6. Patroniemen inWestdongeradeel• Aagtjes, Adema, Beintema, Bou(w)ma,Eedema, Elgersma, Foekes, Fockens,Folkertsma, Gerritsen, Hayma, Idsardi,Idsinga, Lolkema, Ypma, Magiela,Meinsma, Meintema, Monsma, Minzema,Mellema, Reinersma, Rinsma, Rensma,Rentjema, Sjoerdsma, Tijsma, Wierda,Wybalda,
 7. 7. PatroniemWest-dongeradeel
 8. 8. Patroniemen inOostdongeradeel• Aardema, Adema, Alberda, Aldertsma,Algra, Antonides, Bennema, Bouma,Buwalda, Douma, Feddema, Foekema,Folkertsma, Iedema, Yntema, Itskema,Jacobsma, Jansma, Jeltema, Jepma,Lyklema, Meindertsma, Meinema,Riemersma, Rintjema, Sijbersma,S(Z)ijtsma, Siccema, Sjoerdsma,Tamminga, Tamsma, Wijtsma,
 9. 9. Patroniem Oostdongeradeel
 10. 10. Patroniemen in Dokkum• Adema, Douwes, Koerts, Mellema,Popma, Reidsma, Sjoerdsma, Stoffels,Wijgersma, Wierdsma
 11. 11. Patroniem Dokkum
 12. 12. Toponiemen Westdongeradeel• Aalzema, Anjema, Damsma, Van (der)Dijk, Dijkma, Dijkstra (17x), De Vries(29x), Van Gelder, Hiemstra (8x),Hoekstra (9x), Jouwstra, Kleiterp, Van derMeer (6x), Miedema (12x), Oostra,Westra, Feenstra• Terpstra (23x), Van der Wal (6x), Walda,Walstra, Wiersma (11x), Wieringa,Wierstra, (3x) Waaksma
 13. 13. Toponiem Westdongeradeel
 14. 14. Toponiemen inOostdongeradeel• Aalsma, Van Aalzum, Anjema, VanAssen, Benthem, Berg(sma), Boschma,Dantuma, Van Dijk, Dijkstra (60x!!),Feenstra, De Vries, Friesema,Gaasterland, Goudberg, Van Gulik,Hamstra, Heemstra, Hiemstra, Hibma,Sipma, Tibma, Tilstra, Hoekstra,Hooghiem, Keegstra, Klooster, Joustra,Van der Kooy, Kooistra, Terpstra, Oostra,Wiersma, Zijlstra, Miedema, Westra,
 15. 15. Toponiem Oostdongeradeel
 16. 16. Toponiemen in Dokkum• Van Assen, Van Balen (?), Brink, Van denBrug, Van Dam, Damsma, Van Dijk,Dijkstra, Veenstra, Veltkamp, Van Vliet,De Vries, Groustra, Hoekstra, Hoogeveen,Hoogterp, Huizinga, Van der Meer, Vander Schouw, Zijlstra, Steenstra, VanSteenwijk, Streekstra, Zwaagstra,Terpstra, Van der Wal, Westerbaan,Westra, Wierstra, Van Slooten.
 17. 17. Toponiem Dokkum
 18. 18. Beroepsnamen WestdongeradeelAkkermans, Bakker, De Boer (7) Boersma (6x),Bijlsma, Bijlstra, Schaafsma (7x), Van der Schaaf,Kuipers (4) Braaksma (7x), Van der Braak, Braak,Elzinga (6x), Faber (7x), Ferwerda (8x), Visser(4x), Gorter, Kamstra (9x), Koopmans (7x), Vander Kooy/Kooistra (5x), Garnierda, Van der meulen(4x), Van der Ploeg (11x), Ploegsma (4),Postma/Posthumus/Posthuma (18x), Soepboer
 19. 19. Beroepsnamen Westdongeradeel
 20. 20. Beroepsnamen Oostdongeradeel• Bakker, De Boer, Boersma, Bootsmaker,Boschhakker, Braak(sma), Vlasma(n),Elz(s)inga, Faber, Smedema, Smedinga,Smid, Smidje, Snijder, Spoelstra,Kamminga, Van der Schaaf, Schaafsma,Koster, Hospes, Ferwerda, Visser,Fellinga, Van der Herberg, Van der Ploeg,Ploegsma, Mosselman, Rademaker,Scheepstra, Schilder, Tuinier, Wagenaar.
 21. 21. Beroepsnaam Oostdongeradeel
 22. 22. Beroepsnamen in Dokkum• Bakker, Bijl, Blauw, Blok(sma),Braak(sma), Brouwer, Elzinga, Elsma,Van der Elst, Faber, Ferwerda, Visser,Vonk, Van der Glas, De Jager, Korf,Kramer, Kuipers, Looienga, Van derMeulen, Van der Moolen, Mulder,Raadsma, Ruiter Reis(z)iger,Schaaf(sma), Zeilmaker, Smid, Sprietsma,Tonnema, Wagenaar, Wagter, Hortulanus.
 23. 23. Beroepsnaam Dokkum
 24. 24. Bijnamen en spotnamen inWestdongeradeel• Baron, De Graaf, De Haan (4x), De Groot,De Jong (14x), Ontank, Prins, De Roos,Zwart, Schaap, Stokje, Zoethout,
 25. 25. Bijnamen en spotnamen inWestdongeradeel
 26. 26. Bijnamen / spotnamen inOostdongeradeel• Bargweegster, Borst, De Bruin, Bruining,Bruinsma, Vos, Graaf, Groot, Gruis, DeHaan, De Jong, Katsma(n), Krup, DeOude, Koesema (?), Columba (?), DeLang, Lork, Pavoraad (?), Pausenga (?),Pieper, Sterveling, Zwaan, Zwart, Swat,Wit.
 27. 27. Bijnamen en spotnamen inOostdongeradeel
 28. 28. Bijnamen / Spotnamen inDokkum• Wind, Uitstroom, Van der Stoel, Spits,Saturdag, Rut, Postma, Onderdenboom,Koning, Katkamp, De Jong, De Haan,Haanstra, De Graaf, Fijnje (?), Doorn,Dolle, Bruinsma, Bruining, Bloemsma.
 29. 29. Bijnaam / spotnaam in Dokkum
 30. 30. Meest aangenomenfamilienamen in Dokkum en deDongeradelen.1. Dijkstra 83 x2. De Vries 77 x3. Hoekstra 35 x4. Wiersma 33 x5. De Jong 31 x
 31. 31. Met dank voor uw aandachtTheo Kuipers

×