Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Register op Verveningen en verveners in Friesland

4.625 visualizaciones

Publicado el

Register op het boek: Verveningen en verveners in Friesland, auteur Wim Visscher. Grote delen van Friesland waren vroeger bedekt met veenmoerassen. Het oostelijk deel (de Wouden) van de provincie stond bekend om zijn hoogveen, terwijl het zogenoemde Lage Midden van Friesland het gebied van de laagveenmoerassen was. Het Lage Midden omvat de brede strook van lage landen, meren, plassen en poelen, die zich vanaf Staveren en Lemmer noordwaarts uitstrekt tot even ten zuiden van Dokkum.
Beide onderdelen, de hoogveen- en de laagveengebieden, maken deel uit van dit boek. De auteur beschrijft in ieder hoofdstuk over een bepaalde periode één of meer Friese verveningen en de rol van de daarbij betrokken - al dan niet met veencompagnieën verbonden - personen en families.

Bij die vervenersfamilies valt op dat de vele adellijke en patricische vervenersfamilies daarin een belangrijke plaats innemen. In de bijlagen zijn een aantal deelgenealogieën opgenomen van deze en andere families die zich met verveningen bezighielden. Omdat veel Friese verveners zich bij hun verveningen organiseerden in samenwerkingsverbanden als veencompagnieën wordt in de overzichten ook verwezen naar de onderlinge familiebanden, zodat een beeld ontstaat van een uitgebreid netwerk, dat zich uitstrekte tot ver buiten de provincie Friesland.

Wim Visscher is jurist en historisch onderzoeker en publiceerde o.a. over de verveningen en de turfindustrie in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel. Zie ook http://www.wijdemeer.nl/webshop/Op-komst-Verveningen-en-verveners-in-Friesland/1

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Register op Verveningen en verveners in Friesland

 1. 1. 717 REGISTER A Aalf Cornelis, 101 Aarsen, Arend, 319 Abele Gerbens (de Jong), 424-426 Abele Gerbens, 90 Aelke Roelofs, 194, 197 Aeswijn, 52 Aeswijn, heren van, 44 Aeswijn, Reynold van, 44, 49, 50 Aitzema, Julius Scheltes van, 213 Akke Harkes, 332 Akkerman, Andries, 396 Akkerman, Evert, 440 Akkerman, Johannes, 398 Alber(tie) Cornelisdr, 215 Albert Buwes, 239 Albert Fockes (Fokkema), 423 Albert Roels, 98 Albert Sints, 354 Albert Tjebbes, 118, 119, 121, 179, 424 Alberts, gebr. Wobbe en Tjebbe, 101 Algersma, secretaris, 226 Alle Hansen, 132 Alle Hendriks, 174 Alle Pyters, 129 Alle Wytzes, 129 Alma van Idema, Edo, 183, 187, 357, 359, 360, 361, 365 Alma, dr Adriaan, 289 Alsems, ds. Adolph, 137, 140 Alsems, familie, 140 Alsems, mevrouw, 140 Alyt Arents, 34, 154 Andries Bonnes, 123 Andries Bruchts, 121 Andries Jans, 213, 236 Andriessen, gebr. Lyckle en Marten, 240 Andringa de Kempenaer, van, zie Kempenaer, van Andringa, de Andringa van Hylckama, Tinco, 162, 350 Andringa, Antje van, 83 Andringa, Heere Andries, 123, 124, 418 Andringa, Livius Dirk van, 185 Anje Sytzes, 163 Anne Carsten, 205, 222 Anne Engberts, 226 Anne Hoppes, 188 Anne Jeips, 140 Anne Piers, 74 Anne Wybes, 123 Ansloo, Cornelis Claes, 252, 253 Antje Bonnes, 88 Antonides, Franciscus F. , 413 Arenberg, familie van, 48, 65 Arenberg, graaf van, 61, 62, 63, 149 Arenberg, Karel prins van, 65, 66, 170 Arenberg, Margaretha van, 62, 65 Arenberg, Maximiliana van, 62, 65, 83 Arentsma van Walrich, dr. Gijsbert, 199 Arentsma, Arent van, 34, 153, 154 Arentsma, Margaretha van, 154 Arjen Sipckes, 75 Asch, Jacob van, 54 Asse Obbes, 246 Assema, geslacht van, 217, 246 Assema, Johannes, 217, 221, 245 Assema, Obbe Obbes, 74 Ate Baukes, 240 Ate Jeens, 231 Atse Sikkes, 98 Atze Ottes, 112 Auck Feijckens, 74, 151 Auckama, Pieter Jans van, 35, 43 Aucke Bouckes, 84 Aucke Sjoerds, 132 Auco Jelles, 213, 385 Auke Piers, 179, 243 Avercamp, Barent, 250 Avercamp, dr. Hendrik, 250 Avercamp, ds. Franciscus, 204, 205, 207, 219, 249, 252, 353 Aylva, broers Ernst, Tjaerd en Scipio Meckema, van, 177 Aylva, Douwe van, 173, 177 Aylva, gebr. Sippe, Tjaerd, Ernst en Douwe, van, 219 Aylva, gebr. Ulbe en Sjoerd, van, 177 Aylva, jr. Ulbe van, 177, 178, 219, 221, 309 Aylva, Juliana Dorothea van, 173, 179, 233, 239 Aylva, Sjoerd van, 161, 178 Aylva, Tjaerd van, 166, 177, 178, 188 Ayse Tjaerds, 66 Aysma, Fokke, 158 Ayso Hayes, 236 B Baas, Jan Alberts, 278 Baas, Roelof Hendriks, 401 Baeck, Justus, 260, 261, 262 Baeck, mr. Laurens, 260, 261, 278 Baerdt, Dirk van, 214, 215, 216, 219, 259 Baerdt, Hobbe van, 226 Baern, Folpert, , 143 Bakker, Gauke, 402 Bakker, Jan, 353 Bakker, Johannes Jacobs, 316 Balkema, Cornelis Harkes, 450 Balkema, familie , 450 Bannier, Aafke Lamberts, 225 Bannier, Anske Andries, 224, 225, 322 Bannier, familie, 170, 178 Bannier, Hendrik Lamberts, 170, 322 Bannier, Maria, 170 Bannier, ooms Andries en Hendrik Lamberts, 170, 322 Barbara Bruins, 194, 200 Barelds II, Arend, 88 Barelds, dr. Arend, 446 Barelds, familie, 436 Bartel Alberts, 150 Bartolotti van den Heuvel, familie, 278 Bateles, Sybren van, 428 Battes, Jan, 434 Bauke Halbes, 244, 364 Bauke Hoytes, 244 Bauke Jelties, 359 Baukje Foockes, 125 Baukje Jelles, 76 Bavius, gebr., 188 Beetstra, Dirk, 394 Beetzius, dr Allardus Suffridus, 197, 201, 202, 211 Beetzius, Sjoerd Alles, 194 Beintema, Alle, 428 Bekker, ds.Balthasar, 354 Bene Reynties, 204 Benedictus Naenes, 159 Benne Sierds, 201 Benninck, Gerrit, 51, 61 Berckel, van, 169 Berend Harms, 121 Berends, Dirk Arend, 428 Berensteyn, mr. Paulus van, 77 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 717 19-05-15 09:16
 2. 2. 718 Beresteyn, mr. Christiaan van, 451 Berge, Albert Eises (ten), 382, 383 Bergen, Cornelis van, 44 Bergsma, Casparus Johannes, 428 Bergsma, Edo, 448 Bergsma, mevr. ten Cate, 448 Bergsma, Sara Susanna, 405 Berlaymont, graaf, 62 Besten, Adriaan van, 161 Beukelaer, Thomas, 42 Beute, gebr. Hendrik en Harm, 338 Beute, Hendrik, 338 Bicker, gebr. Jacob en Andreas, 252, 253 Bicker, Jacob, 79, 252 Bienema, Epke Roos van, 339, 405 Bienema, Fokke, 187, 300, 312, 313, 314, 317, 319, 321, 327, 329, 331, 333, 338, 372 Bienema, Grietje, 378, 380, 405 Bienema, Hermannes Marcij, 227 Bienema, Johannes Marcus, 227, 229 Bies, familie, 430 Bies, Klaas Luitzen, 425, 426, 438 Bijker, Jan Lammerts, 383 Bijmholt, mr. Johan Frederik, 290 Binse Jochems, 234 Blau, ds. N.A.de, 237 Blau, Gesina, 161 Blauwhof, Hans Willems, 305 Bleeker, Gerhard Jacob J., 381 Bles, van den, weduwe, 353 Blijenburg, mr. Balthasar van, 54 Blocq Lycklama à Nijeholt, zie Lycklama à Nijeholt, de Blocq van Blocq van Scheltinga, zie Scheltinga, de Blocq van Blocq, Anna Daniëls de, 209 Blocq, Ericia/Eritia de, 156, 209, 211 Blok, Jan, 91 Blom, J.G. van, 167 Boeckholt, Siccomina van, 109, 135, 271, 274, 277, 278, 290 Boelder, H., 182 Boele Broers, 197 Boelens baron van Lijnden, Frans Godard Ayso van, 184, 431 Boelens van Lynden, Jhr. F.G.A., 419 Boelens, Aet Sjoerds, 201 Boelens, Auck Sjoerds, 151, 211 Boelens, Ayso van, 117, 121, 123, 126, 177, 182, 183, 187, 233, 235, 237, 446 Boelens, Boelardus Augustinus van, 362 Boelens, Boelardus, 137, 233 Boelens, Broer Broers, 175 Boelens, Broer, 160, 176, 177, 184, 201, 233 Boelens, familie, 23, 114, 200, 274, Boelens, Gaetze Sjoerds, 151 Boelens, Neeltje, 177, 201, 274 Boelens, Rintskje van , 231 Boelens, Sjoerd, 201 Boelens, Sytthie, 151 Boelens, Sytze, 33 Boer, Berend Jan de, 416 Boer, Fokke Jans de, 421 Boer, Jacob Luiten de, 316, 393, 340 Boer, Jan Gosses de, 418 Boer, Lucas Everts de, 383 Boer, Luite Jacobs de, 339, 360 Boer, Michiel Egberts de, 418 Boetzelaer, familie van (den), 39 Boetzelaer, Jan Rutgersz van den, 44 Boetzelaer, Johanna van den, 44 Bogaerd, Jan, 62 Bogaerts, 51 Boing, Gerrit, 397 Boll, Aleid, 141 Boll, Gerrit, 43 Boll, Johan, 43 Bolleman, Hendrik, 171 Bolleman, Passchier Hendriks, 22, 159, 164, 169, 170, 172, 186, 257, 259, 260 Bondaeus, Johannes, 160 Boner, dr. Evert, 153 Bonse Pyters, 244 Booth, Arend, 42 Bos, Hendrik Jan, 285 Bosch, familie van den, 439, 440, 443 Bosch, Jacob Freerks van den, 447 Bosch, Jan Freerks van den, 425 Bosch, Johannes van den, 291 Bosma, Ebele, 380 Bosma, Klaas, 409 Botke, dr., 381 Boudina Bruchts, 137, 140, 142 Boukema, 440, 443 Bouricius Wiskjen van, 289, 357, 453 Bouricius, Catharina Jetske van, 360 Bouricius, Dedtje Cecilia van, 357 Bouricius, dr. Jacobus Hectors van, 92, 165 Bouricius, dr. Jacobus van, 89, 90, 228 Bouricius, familie Crack van, 90, 453, Bouricius, familie van, 21, 90, 230, 314, 371, 393, 428, 454 Bouricius, Gellius Hillema van, 93, 309 Bouricius, Johannes Crack van, 93, 228 Bouricius, Martinus van, 90, 93, 97, 98, 118, 228, 229, 357, 360, 364, 367, Bouricius-van Scheltinga, wed., 102 Bouwer, gebr., 414, 417, 419 Bouwer, Gerard, 419, 421 Bouwer, Hendrik J., 417 Bouwer, Jan Jans, 341 Bouwer, Jentje Hendrik, 415, 419 Bouwer, Jentje, 419 Bouwmeester, Hendrik, 355 Brakel, Digna van, 50, 106 Brakel, Elisabeth van, 43, 44, 106 Brakel, Eustachius van, 50 Brakel, Willem van, 43 Brandenburg, Gerlof, 67 Brandhout, Warner, 266, 268, 269, 270 Brandsma, Bernardus Annes, 423 Brandsma, Hendrik Wytzes, 419 Brandsma, Wietze Lammerts, 428 Brecht Claesdr, 64, 66-72, 77, 78, 205 Bredehoff, van, 281 Breuning, Daniël Doedes, 411 Breuning, dr. Doede Doedes, 396, 397, 411 Brienen, Jhr.Gijsbert van, 451 Broeck, Walburg van der, 259 Broers, Hendrik Wiegers, 414 Broers, Jacob Gerrits, 360 Broers, Wieger Hendriks, 414 Bron, Hendrik, 383 Brons, Pieter, 403, 415 Brouwer, Foke Jans, 308, 309, 346 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 718 19-05-15 09:16
 3. 3. 719 Brouwer, Wytze Tjeerds, 361 Brouwer, Zwaantje Fokes, 353 Brucht Tammes, 137, 138,140, 142 Bruins, Engbert, 200 Brunia, Andreas, 271 Bruyn, Andries, 194, 195 Bruyn, Jans, 195, 197 Bruynissen, Grietje, 67 Buiten, Stoffer van, 383 Buma, Gerlacus, 392, 431, 454 Buma, Johan Hora, 442 Buma, Maria Louisa Hora, 442 Buma, mr. Coenraad Willem Anthony, 428 Buma, mr. Gerlacus, 127, 181, 278 Buma, mr. Wiardus Willem, 427, 431, 442, 450, 454, 455 Buma, Sophia Angenis Beatrix, 394, 431 Buma, W.B., 455 Buma, W.W. Hopperus, 455 Burgh, Jr. Hendrik van den, 143 Burmania Rengers, Frederik van, 230 Burmania, Anna Joostendr van, 50 Burmania, Douwe van, 30 Burmania, Edsard van, 181 Burmania, familie van, 40, 41, 43, 48, 152, 160, 180, 185, 281 Burmania, Georg Joostens van, 50, 106 Burmania, Helena Lucia van, 91 Burmania, Joost van, 34, 50, 154 Burmania, Jr. Edsard Hobbe van 179, 180, 181, 182, 185, 187 Burmania, mr. Renick van, 50 Burmania, Reynold van, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 105, 106, 238, 239, 243, 263, Burmania, Tjaerd van, 33, 34, 40, 42, 43, 153, 163, 184 Burmania, W.F.S. van, 182 Burum, Allard van, 158, 166 Burum, Alle van , 158, 159, 160, 161, 243 Burum, Johan van, 162, 233 Buttinga, Claesje van, 204 Buttinga, Cornelis van , 219, 249 Buttinga, Dorothea Jacobsdr van, 249 Buttinga, Pieter van, 157, 207, 219 Buwalda, Arjen, 335 Buytendijck, Evert van, 144 Buytendijck, Herbert van, 144, 147 Buytendijck, Jan van , 143 Bylandt, Otto Roeleman Frederik graaf van, 92, 103 C Calckman, Alida, 246, 271, 274 Cammingha, familie van, 30, 34 Cammingha, gebr. Frans, Wytze en Tiete, van, 30, 32, 157 Cammingha, Graets van, 34,40 Cammingha, neven Rienck en Sybrant, van, 157 Cammingha, Rintske van, 157 Cammingha, Sjouckje van, 32 Cammingha, Wytze van, 30, 32 Cammingha, Wytze Watzes van, 158 Camstra, familie van, 40 Camstra, Tjalling Homme van, 238, 239, 241 Canter, 287, 292, 298, 306, 307, 309, 332, 351, 353, 354, 381, 382 Canter, Jan Poppe Andreae van 300, 312, 314, 330, 332, 335, 336, 351, 353, 354, Canter, Lambert, 43 Carolina, prinses, 241 Carst Masis, 246 Carst Renckes, 212 Casembroot, Reinier de, 258, 259, 260, 261, 263, 268 Castillon du Portail, I.A., 430 Cate, Gerhard ten, 448 Cater, Tessa, 50 Catharina Jans, 268 Cats, Pieter Heringa, 386, 407 Christoffel Hendriks, 224 Cirxma, dr.Johan, 233 Claas Adsistent, 304 Claas Halbes, 237 Claas Jansz., 304 Claas Luitzens, 161 Claas Roelofs, 213 Claas Thiedgers, 200 Claes Douwes, 225 Claes Michiels, 81, 83 Claes Roelofs, 101, 103 Claren, gebr. Koop en Wieger Wolters, 341, 360, 396 Claren, Jan Wiegers, 323 Cleeff, Goert van, 53 Cleijenburg, chirurgijn, 298 Cleyenburg, ds. Johannes , 304 Cleyenburg, Elisabeth, 300 Cleyenburg, Nicolaas, 305, 307, 332 Cleyenburg, Trijntje, 300 Clocq, Feike Alles, 150 Clocq, Pieter Jans, 150 Cocq, dr Simon, 291, 293, 362 Coert Thijmens, 311 Coldijk, Jan, 239 Coninck, Justus Zeino Abel de, 179 Coop Bakker, 351 Coop Hendriks, 216, 220 Coop Reitses, 347, 353 Coop Reitses, 353 Coops, gebr. Jan en Claas, 212 Coops, Hendrik, 224 Coops, Jan Hendriks, 224, 228, 231 Copfer, Claas Hanzen, 300, 312 Coppens, Gualtherus Cosmus, 83 Coppens, Suffridus, 83, 84 Cornelis Cornelisse, 204, 207 Cornelis Jelles, 204 Cornelis Leenderts, 127, 181, 182, 187, 332 Cornelis Luitjes, 145 Coste, Jhr de la, 366, 367, 368, 371, 374, 390, 393, 414 Couttis, Harmina Tjeerdina Heloma, 289 Coymans, Elisabeth, 260 Coymans, Josephus, 260 Crack van Bouricius, zie Bouricius Crack, Cecilia (Sytske) Johannes, 93, 165 Crack, Cornelis, 69 Crack, Doetje Johannes, 92 Crack, Dorothea, 86 Crack, familie, 32, 69, 226 Crack, Geelke, 77 Crack, Gerrit Roelofs, 20, 61, 64, 245, 246 Crack, Hypolitus Roelofs, 70-72, 77, 78, 81, 157 Crack, Johannes Sixti, 77, 84, 85 Crack, Johannes Sytses, 74, 76-79, 80, 82, 141, 210, 218, 219, 259 Crack, Johannes, 107, 109, 145 Crack, Rinco, 84 Crack, Roelof Gerrits, 65, 70, 143 Crack, Roelof, 69, 70, 72 Crack, Sytse, 77, 84 Cremer van Rossum, Jannis, 129 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 719 19-05-15 09:16
 4. 4. 720 Cremer, Steven, 139 Cronkel, Pieter, 361 Crull, Arent, 224, 322 Culemborg, Elisabeth gravin van, 45 Custro, Hartman de, 169 Cuyck, Anthoniszoon, Jan van, 45, 51 Cuyck, Anthony van, 45, 80, 83 Cuyck, Elisabeth van, 83 Cuyck, familie van, 44, 46, 51, 59, 224 Cuyck, Geertruida van, 224 Cuyck, Jan van, 45, 51, 62, 66, 72 Cuyck, Tyman van, 62, 66, 67, 68, 69 D Dam, familie, 394 Dam, gebr. Geert, Jan en Hendrik Harmens, 398 Dam, gebr. van, 414, 417, 419 Dam, Hendrik Douwes van, 365, 415 Dam, Hendrik Hendriks van, 415 Dannenberg, Johannes, 246 Dannenbergh, Andrea, 274 Dannenbergh, Anna, 299, 346 Dannenbergh, Egbert, 274 Dannenbergh, familie, 275 Dannenbergh, Jacobus, 271 Dannenbergh-Calckman, Aleida, 274 Dedem tot de Gelder, Johanna Philippine barones van, 346 Dekema, Albert van, 72 Dekema, familie van, 40, 42, 43, 54, 131, 133 Dekema, Hette van, 40 Dekema, Ids van, 40 Dekema, jr. Julius (Juw) Jarichs van, 43, 106, 131 Dekema, Juliana (Jel) van, 132 Dekema, mr. Jarich van, 40, 106, 131 Dekema, mr. Pieter van, 40 Dekema, Pieter van, 42, 43, 44, 47, 51, 52-54, 59, 60, 63, 64, 65, 72, 74, 105, 106, 152 Dekema, Renee van, 72 Dekema, Rienk van, 62, 65, 66, 72, 83 Dekema, Sytze (Sixtus) van, 131 Dekema, Victoria (Wick) van, 132 Dekema, weduwe Hette van, 40, Dekema-van Harinxma, Juliana van, 108, 131, 132 Delvaille, Antonius, 63 Deutman, Willem Gerrits, 316 Diemen, Willem van, 44 Dijckmans, Gerrit, 257, 259, 261 Dijk, Albert Ernst, 450 Dijk, Symen S. van, 412 Dijkema, familie, 389 Dijkstra, J.W., 246, 360, 387, 396 Dijkstra, Wybe Klaas, 400 Dirk Haentiens (Hania), 115 Dirk Jans, 127 Djurre Dirx, 246 Does, Frans van der, 252 Doijs van Haersma, mr. J.L., 278 Doijs, Ansk van, 166, 241 Doman, dr. Horatius, 155 Donia, Anna van, 322 Donia, Sierck van, 30, 178 Dorhout, Bernhardus, 103, 453, 454 Dornberg Heiden, Frederik Otto von, 129 Dortsman, Herman, 269 Doublet, Philip, 169 Douma, Barthold Epes van, 86, 93 Douma, Epo van, 149 Douma, Erasmus Jancko’s, 245 Douw, Petrus, 142 Douwe Aukes, 181 Douwe Joukes, 94, 95, 116 Douwe Sydses, 243, 244 Douwe Sytzes (Wynia), 240 Douwe Sytzes, 100, 298 Douwe Thijssen, 238 Douwes, gebr.Tjaard en Oene, 166 Doys, Johan Lodewijk, 96 Dragstra, Hendrik Jans, 415 Dragstra, Rinse J., 366, 414 Dragstra, Rinse Theunis, 366 Dragt, Berend Jans, 386 Dragtstra, Wopke Jans, 414, 420 Driessen, Jan Gijsbert, 381 Drijfhout/Drijfholt, Nanne Dirks 319, 320, 321, 323, 335, 336, 341- 343 Drost, Harm Jans, 408 Dubbeling, Sanne, 397 Dubbeling, Thomas Sannes, 341, 397 Duiker, familie, 364 Duiker, Gerrit Jan, 409 Duim, Jelke van der, 417 Durk Jans (Hoogeveen), 423 Durk Willems, 127 Durksz, Durk Lieuwes, 428 Duursma, Magtelt, 353, 354 Duynen, Idje van, 145 Duynen, Meynerd Syverds van, 145 Duynen, Syverd Meynerds van, 145 Dycxtra, Taco van, 150 E Ebele Martens, 153 Ebele Sytzes, 196 Ecke Reitses, 227 Ecofeen, Fredericus van, 170 Ecofeen, gebroeders Isbrandus en Fredericus, van, 170 Ecofeen, Isbrandus van, 170, 173, 233 Ecofeen, van, 175 Ecofeen, Wiardo Frederici van, 170, 201 Edel, de, 51 Edel, Jacob de, 45 Edema, Edo, 275 Edema, Johannes, 332 Edema, Rombartus, 299 Edse Jans, 166 Edse Sickes, 160 Eebele Martens, 152 Eem van der, familie, 76, 144 Egbert Jeens, 115 Egmond van Merenstein, Frederik van, 39 Egmond, Johanna gravin van, 39 Egmond, Maximiliaan van, 46 Eijles, gebr. Hidzer en Jan Foocke, 115, 117, 123 Eijles, zonen Hidzer en Jan Foocke Eijles, 115, 117, 119, 125 Ek, gebr. van, 375, 417, 419 Eke Isbrands, 171 Ekkema, Jan Reitzes, 366 Eleveld, 293 Elisabeth Douwes, 238 Elverfeldt, Alexander Aloys baron von, 394 Emcke Geuckes, 163 Eminga, Aegh van, 131 Eminga, Eet van, 150 Eminga, Sytze van, 30 Engbert Jans, 194, 195, 197 Engelen, Jhr. Daniël, 398 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 720 19-05-15 09:16
 5. 5. 721 Eppinga, Jacob, 161 Eppinga, Jurrit W., 415 Eringa, familie, 233 Eringa, Fokke Fokkes, 171, 232, 233 Eringa, Georg Fokkes, 170 Erp, Margaretha van, 260 Erpecum, Johanna Louisa van, 301 Erryt Pieters, 242 Evert Alberts, 177 Evert Jans, 177 Ewsum, Christoffel van, 50 Ewsum, familie van, 185 Ewsum, Johan van, 50 Ewsum, Onno van, 39 Ewsum, Wigbold van, 50 Eylard Eylerts, 93 Eyle Thijs, 65 Eysinga, Aede van, 153 Eysinga, C.J. van, 367 Eysinga, Clara Feyona van, 184 Eysinga, Frans van, 30 Eysinga, Jhr Binnert Philip van, 419, 184, 431 Eysinga, Schelto van, 230 Eysinga, Tjalling van, 158 Eyssema, Herre, 33 F F. Gerbens, 121 Faber, Jacobus, 417, 418, 421 Fedde Ebeles, 202 Fedde Hedmans, 239 Fedde Idskes, 79 Fedde Jaspers, 239 Fedde Jentjes, 100, 324, 367 Fedde Johannes, 117 Fedde Lyckles, 196 Fedde Wierds, 170, 201 Fedde Wygers, 151 Fedde Wyrts, 170, 201 Feddema, Fedde Jentjes, 367, 368 Feddema, Jentje Feddes, 341 Feddema, Neeltje Wybes, 240 Feenstra, Allard Hendriks, 242 Feenstra, G.W., 413 Feenstra, Hendrik Ates, 243 Feike Johans, 240 Feikema, Yeb Wybrand, 431, 438 Feitthe Ottes, 74, 87, 98, 135, 136 Feitthes, Hylke en Otte, 137, 159, 160, 161 Feittheszonen, Idske, Sjoerd, Hylke en Otte, 136 Feyckens, Alle, 151 Feyckens, Auckjen, 151 Feyckens, dr. Focco , 151 Feye Jaspers, 239 Feytthes, gebr. Otte en Hylcke, 136-138 Focke Sytzes, 188, 228 Focke Teyens, 53, 107 Fockema, mr. R.A., 455 Fockens, 21, 22, 23, 108, 132, 134 Fockens, Hepckom, 171, 201 Fockens, Martinus, 108, 137, 173, 199 Fockens, Saco, 79, 93, 107 Foeyt, Aernt, 78 Foeyt, Arend, 136, 141 Foeyt, familie, 44, 67 Foeyt, Floris, 44, 45, 51, 60, 67, 143 Foeyt, Willem, 43, 44 Fogelsang/Fogelzang, dr. Dirck , 149, 155, 156, 209 Foke Jans, 307, 347, 352, 353 Fokje Hendriks, 123 Fokkema, Albert Fokkes, 424 Folckeri, Taco, 156, 158, 171 Folcquerd, 33 Folkert Annes, 121, 123 Folkert Grolts, 244 Folkert Jans, 308, 352 Foocke Eijles, 93, 95, 96, 103, 112-116, 118, 123, 125, 127, 139, 177, 178, 181, 184, 185, 188, 275, 285, 286, 293, 332, 423, 424 Foocke Ruerds, 228 Fooke Hidzers, 202 Foppe Anskes, 317, 341, 361 Foppe Gerrits, 218 Foppe Jans, 247, 319, 332 Foppe Tjerks, 224 Franckena, Anna van, 274, 276, 277, 279, 295, 296, 298, 310 Franckena, Arnold van, 89 Franckena, dr. Matthijs van, 156, 157, 205-212, 218, 246, 251, 295, 305 Franckena, familie van, 89, 205, 221, 222, 249, 279, 269, 309, 311 Franckena, Harmina van, 87, 88, 89, 93, 135, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 348 Franckena, Joachim van, 348 Franckena, Matthijs van, 89 Franckena, Regnerus van, 88, 348 Franckena, Reynier van, 88, 277 Franke Frankes, 215 Franke Roelofs, 446 Frederik Hendrik (stadhouder), 257, 258 Freerk Harkes, 161 Freerk Jans, 175, 177, 240 Freerk Tjallings, 127, 129, 175, 293, 350, 362, 365, 425 Frijds Sytthies, 35 Frits Dirks, 244 Fullenius, K., 161 G Gabbema, Menso van, 155, 174 Gabe Geerts, 312 Gabe Jolles, 308 Gabriël Tjerks, 201 Gaele Hendriks, 127 Gaele Wobbes, 64 Gaetinga, Sicke, 40 Gaetze Bennes, 211 Gasinjet, Joost Gerhardus, 349, 350 Gauke Tammes, 159 Geer, Margaretha de, 260 Geert Ybes, 300 Geertje Luitiens, 137 Geertsema van Sjollema, Jan Hendrik, 394 Geeske Wybes, 359 Geestevelt, Abraham, 267 Geestevelt, Borchard, 265 Geestevelt, Isaack, 265, 267-270 Gemmenich, Paulus von, 235 Gerbens, F., 121 Gerben Abeles (de Jong), 95, 96, 97, 103, 121, 126 Gerlof Andries, 353 Gerlsma, weduwe, 409 Gerlsma, J., 331 Gerlsma, Pieter, 363 Gerrit Jeltes, 121 Gerrit Tjebbes, 239 Gerrit Wiaerts, 240 Gerritsma, Geelke, 77 Gerritsma, Gerrit, 65 Geuke Sytzes, 163, 332 Ghielt Bruins, 50 Ghielt Ruurds, 201 Gielt Feddes, 239 Gielt Jelles, 166 Giolt Buwes, 239 Gjalt Hendriks, 187, 189 Gjalts, gebr. Hendrik en Poppe, 127 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 721 19-05-15 09:16
 6. 6. 722 Glee, Geertje de, 397 Glee, Gerrit Hendriks de, 393, 397 Glee, Hendrik Gerrits de, 341, 360 Glinstra, Assueris van, 220 Glinstra, dr. Johannes van, 220 Glinstra, Vincent Ypkes van, 106 Godefridi, Elisabeth, 152 Godefridi, George, 152 Goedkoop, Jacob, 341 Goert Gherrijts, 53 Goot, Hendrik Brands van der, 363, 398, 409 Gorter Kzn, Jan, 382, 447 Gorter, Klaas Hanses, 447, 448 Goslinga, freule van, 230 Gosse Hanses, 119, 121, 123, 424 Gouma, Fokke Sierds, 400 Gouma, Gabe Nutterts, 355, 385 Gouma, Jelle Jans, 354 Gouma, Nuttert Jans, 354 Goytske Eijles, 115 Graeff, Cornelis de, 252 Graeff, gebr. De, 253, 261 Graeff, Geertruida Elisabeth de, 451 Graeff, Jacob de, 252 Graeff, Jacob de, 79 Graeff, Jhr. Mr. Gerrit de, 451 Graetinga, Berbera van, 40 Gramaije jr, Tomas, 46 Gramaije, Jacob, 46 Gramaije, Thomas, 46 Greevelink, Feygien, 409 Greevelink, Hendrik Johannes, 397 Greevelink, Tjerk Johannes, 402 Greidanus, Johannes, 344, 360, 361 Greidanus, Petrus, 323, 337 Greveling, Jan Jans, 341, 343, 363, 397 Greveling, Jan Tjerks, 343, 399 Greveling, Johannes Tjerks, 319, 327, 339, 397 Greveling, Johannes, 367 Greveling, Tjerk Jans, 322, 323, 341, 343, 396, 397, 409 Groen, Gerrit, 355 Groen, Harmen Jans, 343, 399 Groen, Jan Harmens, 344 Groen, Marten Hendriks, 398 Groenewoud, landmeter, 177 Groot, Durk Jelles de, 414 Groot, gebr, Beint en Jelte Jelmers de, 434 Groot, Ids Thijs de, 378 Groot, Jelle Sytzes de, 366, 414 Groot, Jelmer Jeltes de, 366, 426 Groot, Jelmer Jeltes de, 424, 425 Groot, Kornelis Jeltes de, 366 Grote, Melchior de, 51 Grovestins, Edsart van, 239 Grumsbach, Amelia von, 39 Grumsbach, Friedrich von, 35, 42 Grumsbach, Maria von, 35 Gualtheri, Antonius, 109 Gurbe Sytzes, 189 Gyselaar, Jacob de, 264 Gyselaar, Maria de, 264 H Haan, gebr. Foppe en Chris, de, 417 Haan, Gjalt de, 449 Haan, Jacob Fongers de, 428 Haan, Roelof Thijs de, 400 Haan, Thijs Roels de, 399 Haarsma, L.R., 413 Haeck, Pieter, 260 Haeften, Albert van, 143 Haemersmidt, Raphaël, 259 Haentie Dirks, 115 Haersma familie van, 154, 240, 241, 254 Haersma van, 236 Haersma, Arend/Arent van, 166, 173, 228, 233, 234 Haersma, Auck (Aurelia) van, 240, 241 Haersma, Aulus Arents van, 155, 231, 232, 233, 235 Haersma, Barbera Meyerts, 197, 211 Haersma, Cornelis Martinus van, 103, 357, 358, 359, 453 Haersma, Cornelis van, 103, 360, 453 Haersma, Daniël de Blocq van, 103 Haersma, Eercke van, 153 Haersma, Ericus van, 116 Haersma, Hector Livius van, 167, 230, 237, 362 Haersma, Livius van, 155, 166, 235, 241 Haersma, Meijert van, 154 Haersma, Meyert Binnes, 211 Haersma, Meyert Eerkes, 211 Haersma, Oeds Arends van, 163 Haersolte, Sweer van, 207 Hagen, Jacob, 380 Hanenburg, Gerhardus, 238 Hans Hendriks, 239 Hans Jans, 102 Hans Michiels, 222 Hans Wopkes, 325 Harcke Jans, 161, 166 Harcke Rienks, 227 Haren, Duco van, 274 Haren, jr. Ernst Willem van, 89, 90, 109, 111 Haren, Onno Zwier van, 287, 288, 292, 298, 299, 300, 303-307, 309, 311, 312, 313, 314, 330, 331, Haren, van, 229 Haren, Willem Anne van, 292, 347 Haren, Willem van, 90, 110, 128 Haring Jacobs, 78, 79, 138 Harinxma thoe Slooten, Ernst Meckema van, 273 Harinxma thoe Slooten, familie van, 184, 421, 431 Harinxma thoe Slooten, Hiskia van, 203 Harinxma thoe Slooten, mr. Maurits Pico Diederik baron van, 184 Harke Lieuwes, 175 Harkes, Harke Sytzes, 188, 261, 361 Harm Feitthes, 195 Harmannides, Aaltie, 236 Harmannides, Herman, 234 Harmen Lamberts, 237 Harmen Quakenbrugge, 34 Harmentje Stevens, 211 Hartholt, familie, 438, 440, 450 Hartholt, Hillebrand Harms, 434 Hartkamp, Dominicus, 355 Hasard, 140 Hasinga, Otte Jans van, 337, 338, 339 Haska, Dodo van, 30 Haule, mr Eco van der, 322 Haye Hoeckes, 200 Haye Jochums, 163, 234 Hebele Bartelds, 121 Hedman Emckes, 239 Hedman Tjarks, 195 Heemstra, Feijo van, 170, 173 Heemstra, Johan van, 30 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 722 19-05-15 09:16
 7. 7. 723 Heemstra, Nicolaas van, 155 Heere Andries, 123 Heere Hommes, 90 Heere Rienks, 195, 197 Heersma, Ebe Johannes, 364, 418 Heij, gebr. de, 360 Heij, Leendert Arjens de, 396 Heine Wybes (Nijholt), 350 Heinsius, Jacobus, 298 Heldring, Tjalling, 447 Heling (broodbakker), 291 Heloma, dr. Nicolaus (1622- 1691), 83-88, 93, 227 Heloma, Elske van, 286, 429 Heloma, familie van, 20-22, 26, 27, 52, 109, 113, 116, 117, 122, 128, 160, 162, 195, 226, 272-276, 278, 281, 284, 286, 289-293, 321, 339, 343, 346, 347, 351, 355, 372, 377, 380, 427, 436, 446, 447, 451, 454, 455 Heloma, Françoise Elisabeth van, 455 Heloma, gebr. Nicolaas en Marcus, van, 290, 291, 372-375, 377, 399 Heloma, gebr. Nicolaas en Mathijs van, 278, 349 Heloma, gebr. Theotardus en Nicolaas, van, 151 Heloma, Hobbina Daniëla van, 384 Heloma, Jan Albert van, 375, 376, 377, 380, 447 Heloma, Marcus van (1755-1805), 286, 289, 290, 339, 343, 359, 361, 362, 378 Heloma, Matthijs van, 270, 273, 277, 278, 280, 281, 284, 349 Heloma, Michiel van, 87 Heloma, mr. Marcus Mz van (1847-1922), 384, 387, 429 Heloma, mr. Marcus van (1806- 1885), 378, 380, 394, 426 Heloma, Nicolaas J.Azn. van Heloma, Nicolaas van (1709- 1774), 25, 270-286, 289, 290, 291, 295-301, 303, 305, 306, 312-315, 317, 318, 322-325, 327, 329, 340, 344, 346, 349, 372, 377 Heloma, mr. Nicolaas van, 371, 375, 378, 379,380, 402, 405, 436, 448, 451 Heloma, Nolkjen van, zie Nolkjen Arjens Heloma, Saco van, 87, 117 Heloma, Theotardus van, 21, 71, 82, 85, 86, 93, 137, 160, 165, 175, 234, 279, 348 Heloma, Tjaard en Marcus van 129, 287, 289, 292, 339, 343, 344, 346, 347, 351, 360, 362, 378 Heloma, Tjaard van (1753-1798), 290, 291, 339, 343, 344, 347, 349, 361, 362 Heloma, Tjaerd van (1673-1721), 87-89, 109, 117, 135, 162, 166, 269-271, 277, 279, 290, 321, 348 Heloma, Zacheus van, zie Saco van Heloma Heloma, zoons Michiel en Saco, van, 86, 109 Heloma, zoons Tjaerd en Marcus, van, 286 Heloma-van Teyens, Froukjen, 86, 235 Heloma-van Scheltinga, Aletta Catharina, 290, 291, 293, 379, 405, 428, 436, 451 Helsdingen, Allard van, 67 Hemmema, Hette van, 40 Hemminga, Ayzo van, 231, 233, 235 Hemminga, Hillegonda van, 234 Hemminga, Ypckje van, 233 Hemrica, ds. Petrus, 98 Hendrici, Johannes, 157 Hendrik Foockes, 244 Hendrik Jans, 166, 187, 201, 202, 422 Hendrik Jelles, 324 Hendrik Roels, 225, 234, 247 Hendrik Saeckes, 240, 243 Hendrik Sydses, 298 Hendrik Thijs, 307 Hendrikje Jelles, 324 Hendriks, gebr. Sytze en Gjalt, 189 HendrikWiaerts, 240 Henrick Cater, 50 Henricus Christoffers, 224, 225 Hento, Hendrik en Albert Berends, 396 Heringa, zie Cats, Heringa Herjuwsma, Saecke, 35 Herman Jansen, 70 Hermannes Steffens, 228 Hes, ds. Hanso, 109, 161 Hes, Hendrik Jan, 425 Hesseling, Claas, 187, 300, 317, 331, 333, 338, 339, 352 Hesseling, Jacobus, 187 Heydoma, Rintske Feyesdr van, 220 Heymans, Aeltje Matthijs, 322 Heymans, dr .Matthijs, 224 Heyst, Johan van, 260, 263 Hiddema, Goslick van, 132 Hiddinga, Harmen, 305, 308, 312, 327, 352 Hiddinga, Johannes, 355 Hiddinga, Tjerk, 319 Hidzer Foockes , 116, 125, 196, 200, 201, 202 Hilcoma, Nolck Michiels, 83 Hillama, zie Hillema Hillema, dr. Gellius van, 153, 162, 163, 164, 165 Hillema, Nolck Michiels, 83 Hillema, Oeds , 157 Hinlopen, Tyman Jacobs, 252, 253 Hinne Jeens, 231 Hoeksma, Lucas Pieters, 401 Hoeksma, Pieter Merks, 366, 393 Hoeve, familie ten, 360, 364 Hoeve, Hilbert Jacobs ten, 326 Hoeve, Jacob Hilberts ten, 326, 360 Hoeve, Jacob Jans ten, 393 Hoeve, Luite Geerts ten, 409 Hoeve, Luite Hilberts ten, 409 Hof, Jan, 124 Hofstra, Douwe Joukes, 414 Hogefeen, Willem Hylkes, 166, 171 Hogeveen, Durk Jans, 425 Holthe tot Echten, Jhr mr. Anne Willem van, 442 Homan, 438 Hooft, Pieter Cornelisz., 252, 260 Hooft, Pieter Jansz, 252 Hoogeveen, 426, 429, 434, 437 Hoogeveen, gebr, Jan en Jelle Marcus, 438 Hoogeveen, gebr. Jacob en Roelof Klasen, 425 Hoogeveen, Lolle Tjebbes, 425, 426 Hoop, Albert H. de, 401 Hoorn, Jan van der, 341 Hoorn, Pieter Jans van de, 342 Hora Buma, zie Buma Horneman, Johannes, 213 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 723 19-05-15 09:16
 8. 8. 724 Hornstra, Albert, 409 Hornstra, Jelle, 396, 398 Horst, Arend ter, 342 Hosper, Roelof, 408 Hottinga, Sybrand van, 64 Hotze Hotzes, 151 Hotzes, Johannes, 317 Houwe, Lowijs, 252 Hoxwier van Holdinga, Doedt van, 44 Hoxwier, dr. Hector van, 43, 44 Hoxwier, familie van, 43, 44 Hubbelink, Albertus, 276, 278, 298, 446 Huisman, Hendrik Pieters, 318 Huisman, Kerst, 417 Huizinga, Roel Hendriks, 397 Hulst, 293 Hulst, Jasper van, 169 Hulst, Sara van, 292 Hummelen, Hendrik, 128 Hylarius, ds. Livius, 174 Hylckama van Andringa, 292 Hylckama, Ambrosius Gellius van, 71, 74 Hylk Eyles, 65 Hylke Feytthes, 137, 159, 160, 161, 172, 243 Hylke Oeges, 238 Hylke Wytzes, 153 Hylkje Foockes, 125 I Idema, Agatha Dido Cecilia Bouricius van , 293, 431 Idema, Edo Alma van, 183, 187, 357, 358, 359, 360, 361, 365 Idema, Enno, 171 Idema, familie Bouricius van, 229, 368, 392, 393, 455 Idema, Hendrik Willem Bouricius van, 392 Idema, Martinus Bouricus van, 361, 362, 392, 430 Idsaerda, familie van, 249, 310 Idsaerda, Haike van, 203 Idsaerda, Homme van, 207 Idsaerda, Meinardus van, 24, 202, 204, 205, 207, 249, 251, 310 Idsaerda, van, 206 Idske Feddes, 36, 38 Idske Feitthes, 136 Idzarda, Jantien Clases, 215 Idzarda, Sybrant Lyckles, 211, 214, 216 Idzerda, Essaias van, 309, 310, 311, 372 Idzerda, Wobbigje van, 309 Ieff Jochums, 238 Indischeraven, Elisabeth, 263 Inn- en Kniphuizen, Carel Frederik baron van, 85 Intie Harms , 215, 219, 220 Intie Keimpes, 142 Isbrandi, mr. Eco , 158, 171 Isbrandi, Sem, 171 Isbrandi, fam., 171 J Jacob Bottes, 121 Jacob Claassen, 203 Jacob Hylkes, 215, 216 Jacob Thomas, 241 Jaerla, Aemcke, 154 Jan Abeles, 100, 121 Jan Adses, 231 Jan Annes, 220, 221 Jan Augustein, 312 Jan Claassen, 215, 322 Jan Dirks, 115, 116, 119, 121, 124, 125, 188, 424 Jan Ellen, 212 Jan Elles, 299 Jan Ennes, 118 Jan Evers, 124 Jan Harmens, 151 Jan Hendriks, 117, 118, 127, 185, 187, 188, Jan Hessels, 238 Jan Heynes, 213 Jan Jans, 227 Jan Luitiens, 103, 201 Jan Luitiens, 300, 305, 314 Jan Luitjes, 307, 309 Jan Lyckles, 121 Jan Lyckles, 216 Jan Menthies, 202 Jan Michiels, 175 Jan Nitters, 212, 213, 314 Jan Pieters (Klijnstra), 247 Jan Rinthies, 161, 179, 242 Jan Ritskes, 161, 242 Jan Roelofs, 309 Jan Sytses, 171, 243, 332 Jan Willems, 103 Jans, gebr. Oene en Wybe, 161, 239, 242 Jarich Wopckes, 155, 174 Jayema, Alyt , 35 Jeen Gielts, 175 Jeen Hinnes, 231, 242 Jeets Josephsdochter, 222 Jeip Annes, 140 Jeip Jeips, 74, 225 Jeip Tjaerds, 174 Jeips, gebroeders Tjaard, Jolle en Intze, 221, 223 Jelcke Hayes, 231, 232, 234 Jelckema, Siert Sjoerds, 197 Jelckema, Sipke Sjoerds, 198 Jelckes, Haye, 234 Jelgershuis, Gerrit Wybes van, 35 Jelgersma, gezusters Tjetske en Jouck, van, 148 Jelgersma, Hector van, 150 Jelgersma, Liewe van, 148 Jelle Geuckes, 202 Jelle Gosses, 237 Jelle Hendriks, 225, 242 Jelle Jans, 184 Jelle Molles, 225 Jelle Sydses, 100, 162, 166 Jelles, gebr. Gurbe, Goslick en Pieter, 134 Jelles, gebr. Hendrik en Riewerd, 215 Jelmer Douwes, 134 Jelmer Jeltes (de Groot), 424 Jeltje Alles, 119 Jencke Feddes, 201 Jenne Ynties, 215, 219, 220, 308 Jeppema, Harke Iepes, 224, 322 Jeppema, Regnerus, 208 Jetze Hayes, 228, 229, 234, 236, 237 Jetze Johannes, 244 Joan Eelis, 74 Jochem Egberts, 138 Jochem Lyckles, 218 Johan Feikes, 240 Johan Jacobs, 225 Johanna Mercks, 226 Johannes Andries, 241, 242, 244 Johannes Asses (Assema), 217, 221, 225, 245 Johannes Jetzes, 241 Johannes Keimpes, 364 Johannes Marcij, 227 Johannes Saeckes, 323 Johannes Steffens, 228, 229 Jolle Gabes, 312, 321, 339 Jong(h), Anna Maria, 100, 279, 280, 281, 301, 302, 303 Jong, Abele Gerbens de, 366, 425 426 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 724 19-05-15 09:16
 9. 9. 725 Jong, Anthonis Jacobs de, 97 Jong, Ayze Jans de, 364, 418 Jong, broers Pieter Theunis en Claes Teunis, de, 97 Jong, Claas Clases de, 358-362, 367, 368, 389, 390 Jong, Claes Theunis de, 117, 229, 356, 357, 358 Jong, dochters Johanna, Debora en Geertruida de, 301 Jong, Douwe Fokkes de, 340 Jong, familie de, 98, 229, 303, 356, 357, 358, 359, 361 Jong, gebr, Johannes en Eelke J,. de, 413 Jong, gebr. Claas en Pieter Theunis, de, 118 Jong, gebr. Popke en Claas Teunis, de, 117, 229 Jong, Gerben Abeles de zie Gerben Abeles Jong, Hielke Jans de , 404 Jong, Jacob Arjens de, 97, 99, 228 Jong, Jacob Clasen de, 361 Jong, Jacob Roelofs de, 394 Jong, Johannes (Arjens) de, 98, 99, 100, 301 Jong, Johannes de, 98, 99, 100, 301, 302, 303 Jong, Johannes J. de, 413 Jong, Klaas de, 392 Jong, Marcus de, 301, 302, 303 Jong, Marten H. de, 404 Jong, Oene Jans de, 364, 367, 418 Jong, Pieter Theunis de, 97, 229, 317, 327, 330, 357, 358, 359, 361, 365 Jong, Popke Theunis de, 97, 98, 100-102, 117-119, 179, 181, 182, 185, 228, 229, 298, 358, 360, 361 Jong, Yckje Theunis de, 228 Jongsma, 437 Jonker, dr. F.P., 298 Jorritsma, Jacobus, 162 Joucke Jeips, 222 Joucke Liommes, 90, 115 Jouke Barelds (de Vries), 341 Jouke Barelds, 317 Jouke Jochums, 162-164, 166, 324 Joukje Feitthes, 174 Jousma, erven Jou van, 30 Jurjen Fockes, 156 Jurriën Jans, 213 Jurriën Joukes, 236 K Karel V, 33, 39, 45, 46, 47 Karst Tjerks, 224 Keijser, Roelof, 263 Keijser, Willem de, 81 Keimpe Nitters, 352 Keimpe Nolles, 115, 117, 121, 123 Keimpema, G.J. van, 413 Keimpema, Jan Johannes, 413 Keimpema, Keimpe H., 397, 413 Keimpema, Ulbe van, 413 Kelderhuis, Jan Johannes, 393, 394 Kelderhuis, Johannes Gerardus, 392 Kemme, Heinrich, 408 Kemme, Johan Heinrich, 286 Kemme, Johann Heinrich, 403, 407, 418 Kemme, Johannes Theodorus, 396 Kemme, Joseph H., 396 Kemme, Joseph Theodoor, 396, 401 Kemme, Joseph, 286 Kempe, Derk, 409 Kempenaer, Danker L. de, 230 Kempenaer, Jan de, 179 Kempenaer, Jhr. Antoon van Andringa de, 404 Kempenaer, mr. Onno Reint van Andringa de, 386, 397, 399, 407 Kempenaer, Romelia van Andringa de , 94 Kennemer, Maria, 269 Kennemer, Willem, 265-269, 273 Kerck, Anthonis van der, 147 Kessler, mr. W.P., 455 Ketel, Barbara, 88 Ketel, Berend, 79 Ketel, Pier, 88, 89 Ketellapper, Berend Hendriks, 399, 400 Ketellapper, Jochem Berends, 397, 398 Key, Rijk, 403 Kieft, CornelisYsbrand, 267 Kieft, Maria, 267 Kieft, Willem, 267 Kier Roelofs, 324 Kinnema, dr. Cornelis van, 251 Klaas Edes, 180 Klaas Luitzen (Bies), 423 Klaren, Wiegers Wolters, 396 Klazinga, Hendrik Klases, 124 Kleiker, Barteld, 448 Klijnsma, familie, 407 Klijnsma, Fokke Meines, 355 Klijnsma, Jan Pieters, 247, 363 Klijnsma, Lammert Sints, 367 Klijnsma, Meine Ales, 286 Klijnsma, Meine Sints, 343, 347, 364, 353, 354, 382, 399, 406 Klijnsma, Pieter Foppes, 339, 354 Klijnsma, Sint Alberts, 354, 382 Klijnsma, Wybe Alberts, 354 Klijnsma, Wybe Meines, 286 Klijnstra, Gerrit Jan, 409 Klompmaker, Arend Thijs, 403 Klompmaker, Ids Pieters, 401 Kluitenberg, gebr. Arend en Evert Jans, 406 Kluitenberg, Jacob Klasen, 406 Kluwer, Harm Egberts, 406, 407 Knobbe, Harm R., 409 Knobbe, Harm, 363 Knobbe, Leendert, 401 Knobbe, Roelof Geerts, 404 Knol, Roelof Koops, 404 Koert Jans (van de Sluis), 423, 425 Kok, Harmen Klasen, 406 Kok, Simon Frankes, 396 Kolk, Jacob Harmens, 324, 326 Kool van Heerens, familie, 397 Koopman, Diemer Pieters, 418 Koopman, Johannes, 449 Koopman, Reint Pieters, 382 Koopman, Ulbe Jans, 406 Kootstra, W., 449 Korf, gebr. Geert en Pieter Adams, 402 Korf, Pieter Adams, 402 Koster, Harmen Jans, 316, 321 Krikke, Beene Jacobs, 360 Krikke, Beene Luiten, 393, 401, 402 Krikke, gebr, Jacob en Jan B., 390 Krikke, Gerrit en Klaas L., 393 Krikke, Gerrit Luiten, 390 Krikke, Jacob Beenen, 366, 393 Krikke, Jan Beenen, 393 Krikke, Klaas Luiten, 390 Krikke, Luiten Beenen, 340, 403 Krikke, Lute, 440 Kroes , 326, 341, 355 Kroes, Jacob Jans, 360 Krol, Jan Roelofs, 338 Kruis, Wieger, 364 Kruis, Wieger Gerrits, 408 Kuffeler, Anna de Blocq van, 451 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 725 19-05-15 09:16
 10. 10. 726 Kuffeler, Maria de Blocq van, 451 Kuiper, gebr. Evert en Pieter Berends, 406 Kylstra, Broer Reinders, 419 Kylstra, Reinder Klazes, 419 Kylstra, Rinse 421 L Laar, Gerhardus van, 386 Laan, Jacob van der, 372 Laar, Jan van, 305, 320 Lageveen, Fedde Ates, 366, 414 Lalaing, Anthony van, 45 Lalaing, Philips van, 46, 62 Lam , 51, 67 Lam, Emmeken, 67 Lam, Isbrand, 62 Lam,Willem, 269 Lambert Erryts, 232, 233 Lambert Luiten, 200 Lampe, Berend, 386 Landmeter, 23, 426, 430, 437 Landmeter, Foke Tjallings, 423 Landmeter, Fokke Freerks, 293, 434 Landmeter, Fokke Yntzes, 418, 443, 444 Landmeter, gebr. Focke en Freerks Tjallings, 362, 425 Landmeter, gebr. Tjalling en Focke Freerks, 423, 424 Landmeter, Poppe Gjalts, 124, 187 Lang, Helena de, 290 Lange, Jan Jans de, 216 Lantinga, Jan, 300 Leempijper, Tannetje, 173 Leeuw, Anne de, 404 Leeuw, Pieter de, 396 Leeuwen (van Cootwijck) van, 67, 143, 144 Leeuwen, Aernt van, 46, 51 Leeuwen, Cornelis van, 46, 54, 59 Leeuwen, Geertruid van, 43 Leeuwen, gezin van, 43 Leeuwen, Judith van, 43 Leheux, Peter, 343 Leij, Tjalling Siebrands van der, 407, 408 Lemstra, Wybe, 382 Lende, Heine van der, 355 Lenstra, Albert Sints, 332, 383 Lenstra, Tijs, 449 Lenstra, Wybe, 382 Liauckema, familie van, 40 Lieben, Folkert Gerrits, 319 Lieuwe Jelles, 127, 129 Lieuwe Wybes, 29, 200 Liewe Hiddez, 29 Liewe Sytzes, 162 Ligne, Jean de, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55 Lindeboom, Goytze Pieters, 364, 418 Linde-Eleveld, familie van der, 284 Liomme Jelmers, 188 Liomme Jouckes, 115 Lippe, Otto II van, 30 Lolle Dirks, 244 Lolle Tjebbes, 121 Lomars, Pieter Dionysius, 159, 160, 162 Loo, Abbe Jans van, 163 Loo, Albert van, 22 Loo, Boudewijn van, 63, 152 Loo, Catharina van, 42, 104 Loo, dr. Gerard van, 154, 155 Loo, Gerrit van, 42, 44 Loo, dr. Jan van, 152, 153, 159, 163 Loo, familie van, 154, 158, 159 Loo, Hester van, 154 Loo, Hiske van, 154, 155 Loo, Ida van, 156 Loon, Hans van, 207, 252 Looxma, Age (Binses), 411 Lubbert Foppes, 211, 212 Ludske Feddes, 137, 142 Luitien Baerts, 195 Luitsen Abes, 364 Lutzeburg, van, 41, 152 Luxeborch, Claes van, 40, 41 Luxwolda, Jan Sipkes, 366, 414 Luxwolda, Wisse Sipkes, 227, 364, 365 Luycken, Daniël, 266, 273 Luycken, familie, 275 Lycklama à Nijeholt, 127, 128, 186, 188 Lycklama à Nijeholt, Augustinus, 112-117, 121, 122, 184, 233, 234, 310, 312, 430, 431, 435, 446 Lycklama à Nijeholt, Bartholdus (Laeliuszn), 435 Lycklama à Nijeholt, Daniël de Blocq van, 128, 129, 182, 185, 187, 431, 435 Lycklama à Nijeholt, Eidzo Lyckles, 215 Lycklama à Nijeholt, Essaias (Eise) , 219, 308, 312 Lycklama à Nijeholt, familie, 84, 112, 128, 199, 309, 434, 435, 436, 446 Lycklama à Nijeholt, geslacht, 204 Lycklama à Nijeholt, Jeltje, 235 Lycklama à Nijeholt, Jhr. Jan Anne, 27, 419, 431, 439, 442 Lycklama à Nijeholt, Livius Suffridus, 166, 184, 187, 431 Lycklama à Nijeholt, Lubbertus 121, 123, 185, 431, 435, 436 Lycklama à Nijeholt, Lyckle Piers, 199 Lycklama à Nijeholt, Suffridus 121, 275, 277, 279, 348, 435, 436, 446 Lycklama à Nijeholt, Swaen Eidzes, 215 Lycklama à Nijeholt, Tinco Martinus, 183, 431 Lycklama à Nijeholt, Wobbe Eidzes, 215 Lycklama van Wyckel, Regnerus Annaeus van, 112, 113, 310, 312 Lycklama, Anscke Cornelisdr van 80, 204, 205, 208-211, 218, 220, 251, 259 Lycklama, F., 230 Lycklama, familie, 249, 435 Lycklama, Hanso (Rinco’s) van, 208, 212, 219, 220 Lycklama, Jeipke van, 220 Lycklama, Rinco Corneliszn van 24, 80, 204-212, 214, 215, 218, 219, 222, 225, 246, 251, 252, 259, 260, 295, 305, 308 Lycklama, Tjaerd Lubberts, 215, 217, 224 Lyckle Ebeles, 204 Lyckle Feddes, 196 Lyckle Hanses, 220 Lyckle Harmens, 216 Lynden, Eritia barones van, 184 Lynden, Reinhard baron van, 183, 184, 430, 431 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 726 19-05-15 09:16
 11. 11. 727 M Mancadan, Ibeltje, 175, 176, 177 Mancadan, Jacobus Sybrandi, 84, 155, 173, 175, 176 Manger Cats, 381 Mantje, Hendrik Pieters, 318, 339, 340, 425, 426 Marck, gravin Margaretha van der, 45, 47 Marees Daniëls, Jan de, 260, 263 Marsse, Cornelis Pieters, 342 Marsse, Grietje, 342 Marsse, Pieter Pieters, 342 Marten Hendriks, 298, 299 Marten Jans, 91, 127, 199, 331 Martena, Doeke van, 30 Martena, Hessel van, 35 Martens, Johannes en Wybe, 247 Martha Jeeps, 84 Martzen Sydses, 99, 298 Mast, gebr. Jacob en Jochem Koops, 360, 365, 397 Mast, gebr. Koop en Pieter, 394 Mast, Jan Koops, 406 Meckema van Aylva, zie Aylva, Meckema van Meckema van Harinxma, Homme, 203, 206 Meckema, Julius van, 158 Medenblick, Gerrit van, 143 Medenblick, Hendrik van, 60, 142, 143 Medenblick, van, 143 Meer, Johan van der, 143 Meer, mr. Hendrik van der, 144 Meester, gebr. Freerk en Roelof Jacobs, 317, 321, 339, 341 Meester, Geert Tijmens, 360 Meester, Roelof Jacobs, 340, 341, 360, 361 Meester, Wieger Freerks, 393 Meetsma, Egbert Michiels, 112 Meijers, Luite, 339 Meijeringh, Jacobus, 411 Meijeringh, Johanna Clara, 411 Meijners, Hendrik, 394 Meijners, Johannes, 403 Meindert Carstes, 246, 247 Meindert Cornelis, 239 Meinesz, Anne, 396, 397, 399, 411 Meinesz, Catharina, 411 Meinesz, Hendrik Jelles, 409 Meinesz, Hendrik, 410 Meinesz, Jelle, 363, 406, 409 Meinesz, Jolle Jelles, 409 Meinesz, Jolle, 409 Meins, gebr. Claes en Jan, 240 Meint Fokes, 123 Melle Ubles, 195, 197 Merck Piers, 225 Merk Fokes, 338 Meulen, Andries van der, 353 Meulen, Engbert Johannes van der, 418 Meulen, familie van der, 438 Meulen, Geert Sytzes van der, 419 Meulen, Jelle H. van der, 413 Meulen, Johannes Egberts van der, 419 Meulen, Johannes Hendrik van der, 418, 421 Meulen, Pieter H. van der, 413 Meulen, van der, 440 Meyne Meynes, 215 Meyne Sints (Klijnsma), 347 Michiel Jans, 158 Michiel Tjaerds, 70, 78, 81, 197 Michiel Tobias, 159 Mierop, mr. Vincent Cornelis van, 46 Mije, Cornelis van der, 258 Mink, Freerk, 404 Minke Ulckes, 76 Minkema, Durk, 414 Minnema, Foke Minnes, 402 Mintse Jans, 196 Mockema, Hessel van, 30 Moed, familie, 364 Moed, Leendert Roelofs, 402 Moedt, familie, 409 Moedt, gebr. Hendrik en Gerben Leenderts, 402 Moedt, Roelof Jans, 401 Molen, S.J van der, 31, 365 Molinus, 320, 327 Molle Merks, 239 Molles, gebr. Hans en Take, 202 Montfoort, Jan van, 44 Mooy, Hendrik Jans, 306, 321 Mooy, Lucas Jan, 306, 320, 341 Moutschop, Elisabeth, 273 mr. Saecke Wybes, 309, 311 Mulder, Jan Jacobs, 453 Mulder, Jan Geerts, 350 Mulder, Jan Lammert, 92 Munniks, gebr. Hendrik en Johan, 360 Munniks, Hendrik, 341 Munniks, Johannes, 318, 327, 335 Muntingh, Thomas, 290 Muurling, familie, 406 Muurling, Jan Jochums, 316, 325 Muurling, Jochum Piers , 326, 364, 404 Muurling, Pier Jochums, 341 Muurling, Walter, 317 Muurlink, mej. Geesje, 407 Muurlink, Willem Jochums, 407 Muurlink, Wolter Douwes, 216 N Naene Jans, 154 Nassau, Willem Frederik van, 72, 258, 261 Nassau, Willem Lodewijk van, 149 Nes, Abe Pieters de, 118, 119, 121, 228, 229, 319 Nes, Jacob Abes de, 361 Neuhusius, R., 82 Nicolai, Allardus, 240 Nicolai, Everardus, 63 Nicolai, familie, 240 Nicolai, Minne Allardus, 236, 237, 248 Nicolai, Nicolaas Allardi, 240 Nienhuis, Pieter, 352 Nieuwbuur, Dirk, 361 Nieuwland, Jurjen Gerrits, 411 Nijdam, Cornelis Dirks, 402 Nijdam, Sytze Gerbens, 235 Nijenhuis, Douwe Meijes, 106, 200, 210 Nijholt, familie, 402 Nijholt, Heyne Wybes, 350 Nijmeijer, Jacob, 397 Nijmeijer, Johannes Kiers, 401 Nijs, Pieter van, 158 Nitters, 212 Nitters, Upcke Jans, 212 Nittert Keimpes, 307, 308, 309 Nobel, Richard A.L., 290, 291 Nolckjen Arjensdr, 70, 75, 77, 78, 81, 83 Nolkjen Arjens (Heloma), 195- 197, 321 Nolle Jans, 112 Nolle Rinckes, 121 Nonkes, Haye Gosses, 428 Noodt, Lamoraal van der, 257, 259 Nutterts, Johannes, 351, 372 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 727 19-05-15 09:16
 12. 12. 728 O Obbe Obbes (Asses), 246 Obbe Obbes, 211, 246 Ockinga, Heero van, 173 Ockinga, Jarich van, 177 Ockinga, Sybrant van, 178, 196 Ockinga, zoons Hero en Lolle, van, 177 Oeds Hendriks, 201 Oeds Tjebbes, 35 Oege Lyckle, 196 Oem van Wijngaerden, Dirk, 42 Oem van Wijngaerden, familie, 43 Oem van Wijngaerden, geslacht, 42, 264 Oem, Godschalk, 42 Oem, Margriet Florisdr , 42 Oene Jans, 161, 239, 241 Oene Douwes, 166 Oene Sytzes, 333 Oenema, Amerentia van, 110 Oenema, Anna, 302 Oenema, Catharina van, 89, 110 Oenema, erven van, 89, 90 Oenema, Jacob van, 79 Oenema, Jacques van, 95, 107, 108, 109, 135, 144, 145, 158 Oenema, Matthijs van, 71 Oenema, Tiberius van, 72, 78, 80, 107, 108, 109, 110, 135, 136, 210 Oenema, van, 21, 141 Oets Jans, 227 Oets/Oeds Arends, 163, 227 Oetses, gebr. Rutger en Sjoerd, 201 Oetsma, Tjeerd, 114 Oever, Arent ten, 246, 321, 342 Oldenzeel, Jan Erikx van, 169 Oom, Folkert Jans, 326 Oom, Lubbert Folkerts, 360, 397 Oord, Jacob Wolters, 360 Oord, Klaas, 396 Oosten, Bouwe, 385 Oosten, Klaas Bouwes, 355 Oosten, Pieter Klazen, 355 Oosten, Roelof Hessels, 400 Oosten, Ysbrand Klazen, 355 Oosterbaan, Jan Freerk, 415 Oosterhof, Wybe Jacobs, 382 Oosterholt, Wybe Gerrits, 311, 332 Oosterkamp, Grietje Jan, 382 Oosterkamp, Jan Klaassen, 383 Oostrum, Joan van, 281 Oostrum, Willem Gerrits van, 54 Osjes, Klaas Tijmens, 341 Osjes, Koop Thijmens, 322 Otte Feitthes, 109, 137, 159, 160, 161, 172, 243 Otte Joukes, 227 Otte Pybes, 239, 242, 243 Otte Sjoerds, 138 Otte Ybeles, 121, 188 Otter, Albert Harmens, 373 Otter, familie, 375 Otter, gebr. Jacob en Pieter Gerrits, 394 Otter, Gerrit Harmans, 393 Otter, Harm Kornelis, 375 Otter, Harmen Alberts, 341 Otter, Klaas Harmens, 380 Otter, Romke H., 380 Otter, Wieger Harms, 409 Oude, Hendrik Willems de, 394 Oude, Jacob Willems de, 396 Overwijk, Gerben Hommes, 360, 361 P Paen, Cecilia Charlotte, 93 Paffenrode, Schelte van, 132 Pallandt, Floris van, 45 Pannenbacker, Warmolt, 154 Parma, Margaretha van, 63 Pasveer, Jan Broers, 124 Pauw, Adriaan, 88, 218, 253, 258 Pauw, familie, 79, 207, 210, 253 Pauw, gebr. Adriaen en Reynier, 79, 252 Pauw, Reynier, 207, 252, 253 Peereboom, Cornelis Michiels, 400 Peeting, wed. Gauke, 396 Peijma, Gellius, 171 Pel, Pieter Klazes, 418 Pen, Folkert Harmens, 405 Pen, gebr. Harman en Luiten Folkerts, 405 Pen, Harmen Klazes, 385 Pen, Klaas Harmens, 385 Pen, Volkert Harmens, 400 Persijn, Hypolytus van, 59, 60 Peter Coops, 216, 217, 220 Peter Wolters, 217 Philips II, 38, 62, 156, 209 Phy, Jayema, 35 Pier Auckes, 74, 189 Piersma, 240 Piersma, François, 240 Pieter Arends, 123 Pieter Clases, 127 Pieter Dirks, 217, 241 Pieter Foppes (Klijnsma), 217, 319 Pieter Foppes, 247, 300, 319, 332, 333, 338 Pieter Merks (Hoeksma) , 368 Pieter Oenes, 225 Pieter Reytzes, 195 Pieter Thomas, 205, 222 Pieter Tjaerds, 71, 74, 77, 174 Pieters, gebroeders Goslick, Wopke en Jelle, 164 Pietke Pieters, 77 Pijlman jr, Hendrik Hendriks, 392, 401 Pijlman, Arend Geerts, 355 Pijlman, Bartelt Jacobs, 401 Pijlman, Geert Hendriks, 386 Pijlman, gebr. Thomas en Lute, 403 Pijlman, Hendrik Hendriks, 360, 385, 386, 394 Pijlman, Jacob, Jan en Hendrik, 393 Pijlman, Jan Harmens, 396 Plasse, Jan Jacobs, 401 Poepjes, Egbert Pieters, 385 Poepjes, Egbert, 355 Pool, Gerhardus, 409 Poppe Gjalts, 127, 187, 188 Poppe, Gerrit Jan, 451 Post, Evert Jans, 398 Post, Jan Berend, 291 Post, Jan Jans, 397 Posthuma - van der Sluis, familie (echtpaar), 455 Posthuma, Engbert Suardus, 441 Posthuma, familie, 455 Posthuma, Suardus, 419 Postma, Jaring J., 413 Postma, Jurjen Douwes, 412 Potis, Elisabeth de, 46 Potter, 155 Potter, ds. H., 98 Poutsma, 116, 117 Poutsma, dr. Nicolaas, 115 Poutsma, secretaris, 390 Prakken, 438 Prakken, Albert, 431, 438 Prakken, Berend, 431, 438 Prakken, Theunis Jans, 450 Prins, gebr. Sybe en Harm Siegers, 361 Prins, Harm Siegers, 361 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 728 19-05-15 09:16
 13. 13. 729 Pronck, Cornelis Martsen, 257 Propstra, Hendrik Alberts, 396 Propstra-Taconis, mevr., 455 Pyter Ottes, 243 Q Quadt van Wyckradt, 454 Quarles van Ufford, mr.Willem, 451 R Raadsveld, Arend Freerks, 340, 341 Raadsveld, Hendrik Arends, 319, 393 Raadsveld, Jentje Martens, 408 Radijs, Livius, 306, 307 Raesfelt, Hendrik van, 262 Raesfelt, van, 263 Randwijck, graaf van, 454 Randwijck, Maurits van, 455 Raskwerd, Beetke van, 50 Rataller jr, Jan, 38, 43, 154, 156 Rataller, familie (van), 38, 43, 44, 169 Rataller, Georg, 43, 44, 152 Rataller, George (Joris), 39 Rataller, Hieronymus (Jeroen), 39 Rataller, Johan, 38, 39, 42, 43, 156 Rataller, Philip, 39 Ravensberg, Geertruijd van, 171 Reael, Jacob, 252 Rechteren, Johan Segers van, 263 Reepmaker, Jacob, 260 Regeling, Wolter Jans, 397 Regemortes, Petrus de, 72 Regnerus, prior, 33 Reiding, Arp Wybes, 166, 179, 236 Reiding, fam., 333, 419 Reiding, Sjoukje Arps, 166 Rein Fockes, 162 Reinders, 437, 438, 439, 440, 443, 449 Reindersma, Reinder Sybren, 428 Reitse Sakes, 304 Reitsma, 437, 439 Reitze Attes (Attema), 354 Reitze Eckes, 366 Rempt Lyckles, 227 Rencke Claas, 214, 242 Rencke, 225 Renckes, Johan, 211 Renckes, Pieter Piers, 211 Rendorp, Pieter, 267 Renesse, Adriaan van, 44 Renesse, Maximiliaan van, 255 Rengers, Bernhard Walraad van Welderen, baron, 394, 431 Renoy, Anna Gesina van, 246, 321 Renoy, Gerrit van, 46 Renoy, Jan van, 46 Rensselaer, Kiliaen van, 141, 145 Rensselaer, Nicolaas van, 141 Rensselaer, van, 141 Renthies,gebr. Sipke en Hendrik, 158, 159, 160 Reuffard, Paulus, 260 Reynder Meynderts, 320, 327, 339 Reynsch Aebes, 136, 137, 138 Reytse Feitthes, 195, 197 Rheden, Ottomania Susanna von, 411 Rhijn, Rembrand van, 154 Rhoon, Margaretha van, 264 Rienck Clases, 214 Rienk Sapes, 157 Rienk Wybes, 241 Riesen, Albert van, 332, 343, 353, 354 Riewerd Claes, 215 Riezen, Jan Willem van, 451 Riezen, Oene Wybes van, 423 Rijkle Hotses, 237 Rijnsburger, Dirk, 342 Rinckema, Trijntje, 211 Rinckema, Wytske Pieters, 211 Rinnert Annes, 359 Rins Foockes, 231 Rinse Dirx, 364 Rinsonides, S., 331 Rinthies, gebr., 159 Ritske Harckes, 231 Ritske Jans, 166 Ritske Ritskes, 138 Rixt Cornelis, 196 Robles, Caspar de, 149 Rode, familie de, 141 Rode, Johan de, 141 Rodersteijn, Melchior van, 39 Roeck, Johan, 51 Roel Fockes, 242 Roelof Alberts, 205, 222 Roelof Foppes, 213, 215, 216, 217 Roelof Gerrits, 64 Roelof Klasen, 425 Romkes, Wopke, 322 Rommert Egberts, 124 Rommert Heeres, 240 Roorda van Eysinga, Schelto Hessel, 316, 321, 326 Roorda van Velsen, Andries, 86, 109, 117, 161, 162 Roorda van Velsen, Anna, 87, 161 Roos, Epke Sipkes de, 230 Roos, Tetje Epkes , 312 Rost, Meyndert, 268 Rouckama, familie, 225 Rouckama, Reinsck, 224 Royen, Jacobus van, 291 Royen, Steven van, 280-282, 291, 293 Rozen, Albert Willem van, 444 Rozen, Rinskje Andries van, 450 Rozen, Sibbeltje Andries van, 450 Ruiter, familie de, 386 Ruiter, Geert Jans, 392 Ruiter, Geert, 393 Ruiter, Jan Jochems de, 343 Ruiter, Jochum Jans de, 408, 409 Ruiter, Joost en Dirk Wiegers, de, 355 Ruiter, Joost Wiegers de, 385 Runia, Johan van, 110 Runia, van, 90 Rutger Sybes, 126 Ruurd Folkerts, 114, 115, 117, 123 Ruurd Gosses, 132 Ruyrd Tjeerds, 226 Ruysch Pool, Isaac, 301 Ruytenburch, Pieter Gerrits van, 252 Ruytenburch, Willem van, 252 Ruytenburg, van, 207, 210, 252 Ryckolt Mercks, 226 S Saco Fockens, 107, 155, 158, 160, 172, 200 Saco Goytiens, 227 Saecke Aeges, 239 Saecke Wybes , 309, 311, 372 Saeckma, 155 Saegmans, ds. Aeschinus, 117 Saksen, Aelbrecht van, 35, 42 Sapes Gerlof, 151, 157 Schaap, Willem Alberts, 385, 386, 418 Schaper, D., 409 Scheltinga, Aletta Catharina van, 289 Scheltinga, Allard, 182, 183, 184 Scheltinga, Arend Cornelis van, 240 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 729 19-05-15 09:16
 14. 14. 730 Scheltinga, Danël de Blocq van, 290, 362 Scheltinga, Daniël de Blocq van (1704-1781), 25, 103, 230, 318, 319, 320, 323, 337, 338, 399, 453 Scheltinga, douairière Coehoorn van, 367 Scheltinga, Hans Willem de Blocq van, 343, 386, 399 Scheltinga, Livius van, 155, 209 Scheltinga, Martinus van, 94, 95, 96, 97, 100, 225, 247, 289, 324, 325, 453 Scheltinga, Menno Coehoorn van, 94, 95, 103, 128, 320, 453 Scheltinga, Menno van, 128 Scheltinga, mr. Hans Willem de Blocq van, 429 Scheltinga, van, 341, 342, 397, 454 Schenk van Toutenburg, 46 Schenk van Toutenburg, Georg, 39, 44 Schoemaker, Andries, 91 Schokker, Hendrik Beernts, 316 Scholte, Harm, 215 Scholte, Jan Willems, 316 Scholten, Jans, 407 Schoonebeecke jr, van, 47 Schoonebeecke, Gillis van, 44, 46, 147 Schooten, mr. Merck van, 65, 78, Schotanus, Ate, 96, 229 Schratenbach, Barbara Elisabeth van, 179 Schratenbach, Johanna Wilhelmina van, 179, 180, 185 Schratenbach, Lucia Johanna van, 179 Schratenbach, Willem Frederik baron van, 179 Schreur, Evert Jans, 407 Schroeder, ds. Joh., 137, 142 Schuit, N. van der, 409, 410 Schulting, Gerrit, 353 Schuringa, Jan, 79 Schuylenburg, Elisabeth van, 144 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik thoe, 171 Schwartzenberg en Hohenlansberg, Johan Onuphrius baron thoe, 35, 171 Schwartzenberg, baron thoe, 39 Schwartzenberg, familie thoe, 35 Schwartzenberg, Georg baron thoe, 155, 156, 158 Schwartzenberg, Georg vrijheer van, 167, 239 Schwartzenberg, van, 152 Semler, Jan Georg, 366 Sems, Johan, 171 Sevenaer, Anna Constantia van, 92 Sevenaer, jr Barend van, 80, 89 Sevenaer, jr. Janno van, 90, 91, 116 Sibrandi, Hylarius, 174, 175 Siccama, Lucia van, 108 Sicke Harckes, 159, 160 Sicke Sietses, 112 Sickenga, Ede Eeuwes, 354, 355, 451 Sickenga, Eeuwe (Jans), 300, 308 Sickenga, Jacob Folkerts, 375, 376, 381 Sickinga, 21 Sickinga, jr Gerrit van, 80, 81, 144 Sickinga, Jr. Johan Baptista van, 89, 145 Sickinga, Tjalco van, 72 Sickinga, van, 79, 141 Sickinga, weduwe Thibault, jkvr. Catharina van, 89 Siercksma, Allert van, 62, 72, 152 Sierd Hendriks, 239 Siert Alberts, 188 Sietzema, Oene Sietzes, 418 Sijesma, Sije, 32 Sijmons, Gerrit Hendriks, 360 Sijmons, Hendrik Jans, 360 Sikkens, Evert Reinders, 129 Simonides, Simon, 158 Simons, gebr. Hendrik en Gerrit, 360 Simons, gebr. Jan en Popke G., 393 Simons, Geert, 360 Simons, Hendrik, 360 Sinne Heeres, 138 Sint Meines, 304, 332, 343, 353, 355 Sipcke en Hendrik Renthies, 160 Sipke Johans 197 Sipke Wisses (van Luxwolda), 101, 227, 364, 365 Sippe Sierds, 239 Sjoerd Feytthes, 157 Sjoerd Jouwerts, 335 Sjoerd Tjebbes, 145 Sjoerd Wybes, 74, 78, 79, 89, 135, 137 Sjouke Eijles, 179 Sjoukje Abbes, 152 Sleeswijk, Cornelis, 352 Sleeswijk, familie, 406 Sloet van Tweenijenhuizen, Arent baron, 299, 301 Sloet, Arend baron, 274, 299, 346, 347, 353 Sloff jr, Jan Jacobs, 360 Sloff, Jacob, 320, 338, 340, 367 Sloterdijck, Catharina Geertruida van, 289 Sloterdijck, Frederik van, 93, 96, 103 Sloterdijck, Hermannus van , 103, 453, 454 Sluis, Alle Wytzes van der, 362, 418, 425, 431, 432, 438, 440, 441, 442, 443 Sluis, Arend van der, 416 Sluis, Auke Alles van der, 440, 448 Sluis, familie van der, 23, 26, 120, 188, 426, 427, 428, 429, 437, 438, 442, 443, 446, 449, 454, 455 Sluis, gebr, Jan Alles en Luitzen Alles, 430, 432, 447 Sluis, gebr, Wytze en Jan Alles, 432, 434 Sluis, houtmolenaar van der, 428 Sluis, Jan Wytzes van der 103, 127, 188, 363, 367, 425, 431 Sluis, Luitzen Alles van der, 188, 383, 392, 432 Sluis, neven Sytze Jans en Koert Jans, van der, 426 Sluis, Pier Alles van der, 426, 434, 440, 447, 455 Sluis, Pier Jans van der, 416 Sluis, Wytze Alles van der, 423, 426, 443 Slump, Pieter Roelofs, 364, 404 Smet, baron de, 455 Sminia, erven van, 419 Sminia, Hessel van, 236 Sminia, jhr. Jetze van., 419 Sminia, jkvr. Maria van, 378 Sneeck, Francois van, 143 Snijder, Broer, 40, 41 Solckema, Anne Tjerks van, 245 Solms en Zinzendorf, gravinnen van, 103 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 730 19-05-15 09:16
 15. 15. 731 Sonck, Geertruid, 43 Soudenbalch, Evert, 44 Soudenbalch, Johan van, 44 Splinter, Cornelis, 169 Spylker, Hendrik Geerts, 213 Staeckenbroeck, Thomas van, 257, 258, 259 Staeckenbroeck, van, 259 Steenbergen, Hendrik, 401 Steenwijk, Johan van, 49 Stel, Jan, 366 Stoffelsma, Ulke Bockes, 410 Stoker, 437, 439, 440, 442, 443 Stoker, Gerrit Hanses, 447 Stoker, Gerrit Jeens, 433, 434 Stuyvesant, Pieter, 142 Swaga, Andries, 446 Swaga, Sipke, 446 Swart, Isaak de, 183 Swartien, Cornelis Lyckles, 213 Sweerts de Landas, 278, 454 Sweytse Waeltes, 196 Swinderen, familie van, 410 Swinderen, Jhr. Gerard Regnier Gerlacius van, 410, 411 Swinderen, Jhr. mr. Oncko van, 411 Sybe Douwes, 202, 247 Sybe Tjallings, 231 Sybe Wolbrands, 344 Sybren Jouwerts, 335 Syrck Wybes, 156 Sytse Sybes, 98, 117, 201 Sytzama, Douwe van, 171 Sytzama, M.P.D. baron van, 419 Sytze Diemer, 364 Sytze Douwes, 101, 121, 241 Sytze Fockens, 166, 167, 228 Sytze Fockes, 229 Sytze Gosses, 101, 121 Sytze Harkes, 361, 425, 426 Sytze Helmichs, 99, 298 Sytze Hylles, 160 Sytze Jans, 332 Sytze Sjoerds, 162 Sytze Tjaerds, 202 T Taconis, Hendrik, 367, 397 Taconis, Sipke A., 399 Taconis, Thijs, 318, 320 Taebe IJtses, 238 Take Feitthes, 194, 195 Tamme Edses, 166, 241 Tartre, X, 450 Teding van Berkhout, Adriaan, 77, 252 Teetlum, Pietke van, 224, 322 Terwischa, Antje van, 348 Terwischa, Asse (Eise) Sycks van, 435, 446 Terwischa, Eise Sycks van, 435 Terwischa, familie van, 14, 249, 309, 348, 435, 446 Terwischa, Hiltje van, 277, 348 Terwischa, Jelk van, 348 Terwischa, Jeltje van, 275, 277, 435, 436, 446 Terwischa, Marcus van, 87 Terwischa, Reinsck Jansdr van, 245 Terwischa, Romkje van, 359 Terwischa, Swaentje van, 84, 87, 348 Terwischa, zusters Antje, Hiltje en Swaantje van, 348 Terwisga van Scheltinga, A, 446 Terwisga, Fedde van, 327, 329, 337, 338, 359 Terwisscha, Eise Jans van, 84, 211 Terwisscha, Johannes van, 211 Teunis en Jan Alberts, gebr., 231 Teunis Ottes, 240 Teunis Sjoerds, 119, 121 Teye Engberts, 200 Teye Luitjes, 307 Teye Saeckes, 74 Teyema, Popke Sytzes, 420 Teyens jr, Saco van, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 161, 166, 173, 178, 199 Teyens, Benedictus van, 129, 167 Teyens, Etta Arnolda van, 419 Teyens, Froukjen van, 83, 86, 87, 93, 108, 175, 167, 279 Teyens, gebr, Oene, Tinco en Benedictus, van, 167, 237 Teyens, gebr. Oene en Benedictus, van, 108 Teyens, gebr. Saco en Oene,van, 116, 237, 419 Teyens, Jeltje van, 109 Teyens, Oene van, 87, 110, 113, 161 Teyens, Romckje van, 161 Teyens, Saco van (1601-1650), 79, 83, 93, 107, 108, 132, 134, 135, 136, 138, 158, 159, 174, 175, 177, 235, 430 Teyens, van, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 161 Teyens, Yvo Bocco van, 117 Teyens, zusters Anna en Hijma, van, 162 Thibault, Margaretha van, 89 Thiedgers, Boele Claas, 197, 201 Thijs Roelofs, 156 Thijs Tammes, 241 Thill, mr. Hendrik van, 61 Thill, van, 62 Thin, Cornelis, 46, 51 Thomae, Catharina, 162 Tiddens Tiddo, 182 Tiesche Jepes, 140 Tietse Tjebbes, 76 Tijs Hendriks, 307 Tjaard Gabes, 221, 223 Tjaerd Gaeles, 20, 26, 32, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 205 Tjaerd Tjaerds, 65 Tjaerdke Tjaerds, 66, 71, 77, 321 Tjaerds, gebr. Jeip en Yntie, 309 Tjalling Freerks, 119, 121, 175, 177 Tjebbe Alberts, 101, 118 Tjebbe Jans, 188 Tjebbe Jeltes, 226 Tjebbes, gebr. Albert en Eijte, 117 Tjeerd Bonnes, 142 Tjeerd Tjallings, 161 Tjeerd Tjeerds, 226 Tjem Luitiens, 201 Tjepke Annes, 215 Tjomme Luitens, 202 Toering, Albert en Willem, 404 Toering, Fokke H., 393 Toering, Hendrik Jans, 360 Toutenburg, Carel van, 39 Toutenburg, Johanna van, 39 Toutenburg, Margaretha van, 39 Trijn Meints, 224 Trijntje Tjaerds, 171 Trip, familie, 24, 260 Trip, Jacob, 260, 261, 262 Tromp, Rintje Klases, 406 Trompetter, 293 Tuke, Bernhard, 386 Tuuk, Marcus van der, 359 Tuymelaar, gebr. Hendrik en Tjepke Cornelis, 397, 427, 428 Tuymelaar, Hendrik, 367, 397, 454 Tuymelaar, Sebo , 344, 397 Tuymelaar, Siebe, 344 Tuymelaar, Tjepke Cornelis, 398 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 731 19-05-15 09:16
 16. 16. 732 Tweel, Arend van, 317, 318 Tyara, dr. Theodorus van, 158 Tyara, echtpaar van, 158 U Uilke Hendriks, 121 Uiltie Hoytes, 364 Ulbe Fockes, 242 Ulke Jeens, 201 Ulrich Abbes, 22, 152 Ulrich Abbes, 22, 152 Unia, Carel Meckema van, 158 Unia, Carel van, 158 Unia, Willem Emilius van, 179 Utenengh, Anna, 68 Uylenburg, Hiske, 154 Uylenburg, Saskia van, 154 V Vaartjes, 405 Valk, Jan Cornelis, 335 Van der Vecht, Willem, 322 Varlaer, Jan Michiel, 252 Varlet, familie, 128 Vecht, erfgenamen van der, 222, 246 Vecht, Sybilla van der, 246, 321, 324, Veen, gebr. Geuke en Oene Sytzes, 355 Veen, Geert Ybles van der, 411 Veen, Jan Wilts van der, 401 Veen, Johannes van der, 355, 373, 375, 379, 380, 381 Veen, mr. Petrus van der, 379 Veen, Oene Martens van der, 354 Veen, Oene Sytzes van der, 382 Veen, Pieter T. van der, 417 Veen, Romke J. van der , 412 Veen, Sytze Geukes van der, 343, 355, 397 Veen, W.B. van der, 402 Veen, Wybe W. van der , 412 Veenbaas, Gosse en Taeke , 394 Veenema, W.A., 413 Veenstra, Gerben Oebeles, 393 Veenstra, Harmen K., 413 Veenstra, Haye Oenes, 409 Veenstra, Hedzer Sakes, 367 Veenstra, Hylke Allardi, 364 Veenstra, Jan Everts, 124 Veenstra, Klaas Teunis, 411 Veenstra, Lolke Ybes, 434 Veenstra, Pybe Keimpes, 411 Veenstra, Sietze H., 448 Veenstra, Wieger Keimes, 412 Veer, Quintijn de, 258, 260, 268 Vegilin van Claerbergen, Jhr. Pieter Benjamin Johannes, 402 Vegilin van Claerbergen, jhr. Valerius Lodewijk, 381 Vegilin van Claerbergen, Jr Johan, 186, 230, 316, 327, 330, 335, 366 Venema, Wieger T., 413 Vening Meinesz, Sjoerd Anne, 410 Vening, Finne Jolles, 410 Vening, Sjoerdje Annes, 410 Veninga, Pieter Tjeerds, 411 Verkouteren, J.H.W, 454, 455 Vicq de, 281 Vierssen, Georg van, 199 Visscher, Eelke Egberts, 316 Visser, gebr. Jelle en Fokke B., 413 Visser, Jan Jans, 410 Visser, Sipke Sjoerds Visser, 396, 399 Vleer, Hendrik Jans, 326 Vliet, van de, 112 Vondeling, 437, 443 Voort, Cornelis van, 147 Voort, Evert van, 148 Voort, familie van, 22, 147 Voort, gebroeders Mathias, Jan en Evert, van, 147 Voort, Gijsbert Valentijnszn van, 147 Voort, Helena van, 147 Voort, Mathias van, 148 Voort, Matthijs van, 148, 153 Vos van Steenwijk, Johanna de, 39 Vos, Hendrik Coops, 360 Vos, Klaas Hendriks, 408 Vos, Koop, 408 Voskuil, Eintje Luitjens, 129, 284, 323 Vosmeer, Sasbout, 131 Vossema, gebr. Ige en Luel, 147 Vries, Abele Lommes de, 414 Vries, Geert Aizes de, 409 Vries, J.M. de, 181, 396 Vries,Wytze W. de, 412 W Wabbe Wisses, 106, 210 Wael van Moersbergen, Bartholomeüs de, 264 Wael van Moersbergen, Jan de, 264, 281 Wael, Jan de, 252 Wal, Jan Jans ter, 340 Walle Harckes, 117 Wallinck, Nicolaas, 154 Wallinga, Folkerts Ruurds van, 425 Wallinga, Pieter P., 413 Walter Uulckes, 121 Warner Ritskes, 231, 241, 243 Wassenaer van Twickel, C.G. graaf van, 182 Wassenaer, Jan van, 33 Watze Eelkes, 106, 200, 210 Wemme Carsten, 214, 215 Wentholt, mr. Petrus, 450 Weperen, Jan van, 161, 240, 450 Weperen, Willem Andries van, 450 Westerbeeck, familie van, 281 Westerbeeck, Francois van, 264, 282 Westerbeeck, van, 281 Westreenen, van, 267 Wetering, Jan Warmels van de, 306, 320 Weyland, van, 292 Wiarda, Abelus, 182 Wiarda, Oene, 183 Wiarda, TaetskeYpes, 197 Wicheringe, Bouwina, 109 Wiert Feddes, 170 Wigeri van Edema, 177 Wigeri, 212 Wigeri, Broer , 274, 275, 304, 311 Wigeri, Elias, 177, 300, 327 Wigeri, Elias, 274 Wigeri, familie, 274, 292, 307, 351 Wijck, Berend Hendriks van der, 341 Wijck, Folkonia Sibbelina van der, 341 Wijlandt, Cornelia Heuffs van, 265 Wijlandt, Jacob van, 263 Wijlandt, Jan van, 382 Wijlandt, Laurens Heuffs van, 256, 266 Wijlandt, Laurens/Lourens van, 24, 257, 258, 260, 161, 382 Wijlandt, van, 261 Willem Annes, 123 Willem IV, 241 Willem Lamberts, 166, 242 Willinge, familie, 436 Willinge, mr. Jan Albert, 291 Wilster, Jan Pieter van der, 256, BW-DEFVerveningenFriesland.indd 732 19-05-15 09:16
 17. 17. 733 291 Wiltinge, Hendrik, 434 Wilts, Roelof, 434 Wind jr, Jan Hendriks , 398 Wind sr, Jan Hendriks, 364, 398, 408 Wind, Abraham Hendriks, 400 Wind, Anne Everts, 403, 404 Wind, Evert Hendriks, 397, 398 Wind, Evert, Pieter en Hendrik, 393 Wind, Fokke Freerks, 400 Wind, Hendrik, 360 Wind, Lute Everts, 393, 394 Wind, Niesje Hendriks, 398 Wit, Egbert Aarts de, 338, 339 Wit, gebr. Jacob, Aart en Roelof, de, 316 Wit, Jacob Jans de, 338 Wit, Jan Jacobs de, 338, 393 Wit, Theeuwes Jacobs de, 338,, 339, 340, 360 Witt, Johan de, 252 Witteroos, Coop Coops, 240 Witteveen, Cornelis, 335 Witteveen, Frederik, 335 Wobbe Alberts, 101 Wobbe Sierds (Hoogeveen), 423, 434 Wolf, Betje, 354 Wolf, Lute de, 397, 400 Wolf, Pieter de, 397 Wolter Lensen, 123 Wopcke Jarichs, 151 Wopke Sjoerds, 33 Wopke Tjaerds, 240 Wopkes, zonen Hans, Meine en Romke,, 322, 324, 325, 336 Woude, B.A.L. van der, 394 Woudstra, Bontje Harms, 398 Woudstra, Hendrik Taekes, 382 Woudstra, Karst Jans, 396, 397, 398 Wuite, gebr. Jan en Gerrit Jacobs, 408, 418 Wuite, Jacob Jans, 360 Wuite, Jan Jacobs, 393, 394, 408 Wuite, Roelof Roelofs, 360 Wybe Annes, 121 Wybe Andries, 121 Wybe Hendriks, 121 Wybe Hoitsma, 33 Wybe Jans, 239 Wybe Jacobus, 189 Wybe Lourens, 121 Wybe Martens, 359 Wybe Sybes, 151 Wybes, Alagonda, 332 Wyckel, Anne Hans van, 220, 226, 251 Wyckel, Doedtke Hansdr van, 204, 208, 212, 219, 259 Wyckel, dr. Hendrik van, 233, 312 Wyckel, familie van, 204, 207 Wyckel, Hans van, 204, 220, 225, 295, 305 Wyckel, Jochem Hans van, 204, 205, 208, 251 Wyger Foppes, 212, 213, 274 Wyger Hendriks, 121 Wytske Ottes, 313 Wytthama, Rempt Jelles, 83 Wytthama-van Cuyck, echtpaar, 85 Wytze en Ghielt Bruin, 53 Wytze Feitthes, 90 Wytze Jans, 103, 119, 120, 123, 126, 127, 187, 188, 423, 432 Wytze Poppes, 64, 65 Y Yble Lolles (Veenstra), 423 Yntema, Oebe, 404 Yntie Harmens, 219, 220, 308 Ypeij, professor, 288 Ytse Taebes, 240 Yzenbeek, Jan van, 428 Yzenbeek, Sikko van, 428 Z Zeephat, Gerrit Klases, 255 Zeevat, Marten, 385, 386 Zeper, Jan, 187 Zevenbergen, Cornelis heer van, 44 Zevender, Arent van, 143 Zijlstra, 438 Zijlstra, Margje, 362 Zijlstra, Marten, 338, 359, 360, 361 Zijlstra, mr. Jelle, 408, 417 Zuylen van Nijevelt, Steven van, 67 Zuylen van Nijevelt, Willem van 43, 67 Zwanenburg, Fedde Goitzen, 414 Zwart 434, 437 Zwart, Hendrik H., 429, 443 Zwol, Feitze van, 417, Zwol, Geert Harmens van, 393 Zwol, Hendrik van, 360, 396 Zwol, Tjeerd Feitzes van, 415, 416 Zwolsman, gebr., 420, 442 Zwolsman, Jan, 384 BW-DEFVerveningenFriesland.indd 733 19-05-15 09:16

×