Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Burgerinitiatieven versterken - Emilie Van Daele

Presentatie van Emilie Van Daele tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Heel wat burgers in onze samenleving engageren zich, nemen initiatief en zetten zich vanuit hun persoonlijke overtuiging met hart en ziel in. Van vele van deze burgerinitiatieven gaat een enorme kracht uit. Meer nog, deze initiatieven hebben vaak een ‘innoverende’ kracht. Toch blijven sommige burgerinitiatieven onder de radar: ze zijn niet zichtbaar, hebben niet voldoende slagkracht of komen moeilijk en zelfs nooit van de grond.

Tijdens deze workshop staan we stil bij innoverende burgerinitiatieven en gaan we in op onze rol als sociaal-cultureel werker/organisatie bij het ondersteunen en versterken ervan. Hoe kan je eigenaarschap van burgers stimuleren, welke fysieke en mentale ruimtes nodigen uit tot initiatief, hoe verbind je mensen zonder ze onmiddellijk te binden, hoe versterk je de slagkracht van initiatieven… ? Deze vragen vormen enkele van de uitdagingen waar we concreet mee aan de slag gaan.

Meer informatie via www.socius.be/tag//innovatie.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Burgerinitiatieven versterken - Emilie Van Daele

 1. 1. Workshop     Versterken  van  burgerini3a3even   Emilie  Van  Daele  
 2. 2. Vandaag   •  Proeven  van  de  he:oom  “Burgerini3a3even   versterken”!   •  He:oom  is  bedoeld  om  met  je  organisa3e  of   team  mee  aan  de  slag  te  gaan.   •  Vandaag  aan  de  slag  met  enkele  bouwstenen   uit  de  he:oom.  
 3. 3. Waarom  deze  he:oom?   De  verbonden  organisa.e:   •  Samenwerken  met  organisa3es  en  netwerken   •  Sensi3ef  voor  maatschappelijke  trends  en   tendensen   •  Werken  van  onderuit  
 4. 4. Van  onderuit?   •  Verbinding  met  doelgroepen,  gebruikers,   deelnemers,  leden,  cursisten,  ac3visten,  met   burgers.   •  Klassieke  productvernieuwing:  gebruikers  en   consumenten  als  informanten.   •  Sociaal-­‐culturele  prak.jk:  deelnemers  ≠  louter   informanten;  ze    veranderen  zelf  en  veranderen   de  prak3jk    omdat  ze  er  deel  van  uitmaken:     mede-­‐eigenaars,  dragers,  uitdragers,   doeners,  coproducenten…  
 5. 5. Wij  zijn  van  onderuit!   •  Werken  van  onderuit  is  een  wezenskenmerk   van  sociaal-­‐culturele  organisa3es!   •  De  meeste  sociaal-­‐culturele  organisa3es  zijn   ooit  onderstaan  als  prak.jk  van  onderuit.   •  Ze  verbinden  er  hun  iden.teit  aan,  profileren   zich  door  in  hun  missie  net  die  prak3jken  te   realiseren.  
 6. 6. Wat  is  dan  de  kwes3e?   •  Kwes.e:  verbonden  blijven  met  prak3jken   van  onderuit  die  missie  ondersteunen  (of   eventueel  ter  discussie  stellen).   •  Van  onderuit:  niet  alleen  eigen  leden,   deelnemers,  vrijwilligers,  maar  ook  autonome   burgerini3a3even,  (nog)  niet  betrokken   burgers.    
 7. 7. Burgerini3a3ef?   •  ‘Ini3a3ef’  van  de  ‘burger’   •  Buiten  de  sfeer  van  geves3gde  organisa3es   •  Burgers  ini3ëren  en  organiseren  zelf   •  Gericht  op  verbetering  van  de  eigen  leefomgeving   of  aspecten  uit  de  ruimere  samenleving   •  ≠  par3cipa3eprojecten  (organisa3e  ini3eert  en   burgers  worden  betrokken);     •  Derde  genera3e  burgerpar3cipa3e:  opgepast!  
 8. 8. Burgerini3a3ef?   Belangrijke  kenmerken:   •  Eigenaarschap   •  Autonomie   •  Intrinsieke  mo3va3e   •  Samenhang  met  de  leefwereld   •  Informeel  karakter   •  Concreet   •  …  
 9. 9. Burgerini3a3even  en     maatschappelijke  innova3e?  
 10. 10. Waarom  zijn  burgerini3a3even   poten3eel  innoverend?   •  Ini3a3even  vanuit  de  leefwereld  van  burgers,  vanuit   concrete  uitdagingen  in  de  lokale  leefomgeving   •  Burgers  kennen  de  geschiedenis,  context,  iden3teit/ eigenheid  van  een  omgeving;  tacit  knowledge  i.p.v.   formele  kennis;  burgers  als  ‘betrokken  deskundigen’   •  Intrinsieke  mo3va3e  en  passie,  gedrevenheid,  “Dit  moet   gebeuren!”  
 11. 11. Waarom  zijn  burgerini3a3even   poten3eel  innoverend?   •  Niet  gebonden  aan  ins3tu3es  en  dit  stelt  hen  in  staat  om   onconven.onele  oplossingen  te  bedenken,  crea3ever  te   zijn;  onverwachte  allian3es   •  Burgerini3a3even  zijn  vaak  breder  van  opzet  dan   sectorale  overheidsprogramma’s;  burgers  hebben  een   integrale  kijk.   •  Niet  gedreven  door  winst,  geen  patenten,  maar  kennis   delen  (cf.  Leadbeater:  de  knutselaar-­‐fietsers).   •  Niets  moet,  vrijwillig,  meer  ruimte  voor  het  experiment  
 12. 12. Sociaal-­‐culturele  organisa3es?   Innoverende  burgerini3a3even   Maatschappelijke  innova3e   Sociaal-­‐culturele  organisa3e  
 13. 13. Opdracht  1   •  In  groepjes  van  5:  kies  een  burgerini3a3ef  dat   jullie  poten3eel  innoverend  vinden  en  waarmee  je   verder  aan  de  slag  wil.   •  Keuze  uit  5  burgerini3a3even:  De  vrije  ruimte,   BushalteliGen,  Urban  Academy,  Weggeefcafé,   Samen  sterk.   •  Vinden  jullie  dit  ini3a3ef  poten3eel  innoverend  en   waarom?  
 14. 14. Opdracht  2   •  4  van  de  groep  zijn  nu  burgers  uit  het  ini3a3ef   (zet  je  samen  in  een  hoek  van  de  zaal).   •  1  speelt  een  journalist  van  een  na3onale   krant  en  komt  jullie  verhaal  optekenen.   •  Verzin  zoveel  mogelijk  concrete  antwoorden   op  de  vragen  van  de  journalist.  
 15. 15. Opdracht  3   •  Je  keert  met  zijn  5  terug  naar  de  tafel.  Je  vormt  nu   samen  een  team  van  een  sociaal-­‐culturele   organisa.e  dat  het  burgerini3a3ef  wil   ondersteunen.   •  Gebruik  het  taartdiagram  en  de  daarin  liggende   kaartjes.   •  Je  krijgt  3  verschillende  stappen  aangereikt  om  de   kaartjes  te  verschuiven  (vraag  aan  Emilie  een   volgende  stap  als  je  klaar  bent).  
 16. 16. Opdracht  4   •  1  persoon  per  1  segment  (kleur).   •  Welk  soort  ondersteuning  zou  je  als  organisa3e  bij   de  overgebleven  burgerini3a3efaartjes  kunnen   bieden?   •  Ter  inspira.e:  om  beurten  neemt  iemand  een   strookje  uit  de  “ondersteunings-­‐pot”  en  samen   bespreken  jullie  of  het  relevant  is  voor  één  van  de   overgebleven  burgerini3a3ef-­‐kaartjes.  

×