A 1027 2022ada

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)

A. 1027 /22: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ 1033/14, τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια...

1
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΔΑ:
ΥΕΚ:Β’ 900/28.02.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢
ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΕ΢Η΢
ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ΢-ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΚΑΙ Β’
Αθήνα, 28 Υεβρουαρίου 2022
Αρ. Πρωτ: Α. 1027
Σαχ. Δ/νση : Καρ. ΢ερβίας 10 ΠΡΟ΢ Ως Πίνακας Διανομής
Σαχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Σηλέφωνο : 210-3375311 έως
318
E-Mail : deaf@aade.gr
Url : www.aade.gr
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢
1. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ-ΣΜΗΜΑ Α’
2. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θέμα: « Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της
περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β’
276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία
διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4174/2013 (ΥΕΚ 170
Α΄).
ΑΠΟΥΑ΢Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ΢ ΑΡΦΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις:
α) του άρθρου 15 του ν. 4174/13 «Υορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170).
β) του Κεφ. Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 αυτού,
ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.03.01 09:59:07
EET
Reason:
Location: Athens
2
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738).
2. Σην υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Τπουργικού ΢υμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών»
(Τ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 αποφάσεις (Τ.Ο.Δ.Δ. 689) του ΢υμβουλίου
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Τ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του
Τπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων.».
3. Σην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
«Τποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών
Σαχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Τπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής
ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του Ν. 4174/2013» (Α’ 170) (Β’ 276).
4. Σην υπό στοιχεία Α.1027Α.1271/2021 (Β΄6476) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την
οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ. 1033/2014 (Β΄276) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων.
5. Σην ανάγκη παράτασης των προθεσμιών υποβολής στοιχείων και πληροφοριών βάσει της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων που αφορούν σε α) χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για
τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και
καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας και β) καταβληθέντα
δίδακτρα και πληρωμές για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή κλπ) προς
ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και
λύκεια).
6. Σο γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1
και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έως και την 4η Μαρτίου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢
ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ
3
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πινάκων ΙΒ’, ΙΓ’, Ι΢Σ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’
2. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Διεύθυνση ΢τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ)
4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υορολογικών Εφαρμογών
6. Διεύθυνση Τπηρεσιών Δεδομένων
7. Εθνικό Συπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
1. Γραφείο κ. Τπουργού
2. Γραφείο κ. Τφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4. Κεντρική Τπηρεσία ΢ΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της
5. Αποδέκτες πινάκων Α’-ΙΑ’, ΙΔ’, ΙΕ’
6. Ελληνική Ένωση Σραπεζών (hba@hba.gr)
7. Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Σίτλων (protocol@athexgroup.gr)
8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μπουμπουλίνας
18, Σ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ
9. ΢ύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, 3ης ΢επτεμβρίου 75, 10434 ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γενική Διεύθυνση Υορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας - Σμήματα Α΄ - Β΄ - Γ΄
5. Αυτοτελές Σμήμα ΢υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ

Recomendados

A1185 20 por
A1185 20A1185 20
A1185 20Panayotis Sofianopoulos
99 vistas3 diapositivas
A1216 2021 por
A1216 2021A1216 2021
A1216 2021Panayotis Sofianopoulos
185 vistas3 diapositivas
A 1149 2021ada por
A 1149 2021adaA 1149 2021ada
A 1149 2021adaPanayotis Sofianopoulos
122 vistas3 diapositivas
A1156 2020 por
A1156 2020A1156 2020
A1156 2020Panayotis Sofianopoulos
93 vistas4 diapositivas
A 1246 2021ada por
A 1246 2021adaA 1246 2021ada
A 1246 2021adaPanayotis Sofianopoulos
149 vistas6 diapositivas
E2221 2021ada por
E2221 2021adaE2221 2021ada
E2221 2021adaPanayotis Sofianopoulos
150 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

A1069 por
A1069A1069
A1069Panayotis Sofianopoulos
60 vistas4 diapositivas
A1261 2021 por
A1261 2021A1261 2021
A1261 2021Panayotis Sofianopoulos
103 vistas8 diapositivas
2 18649 0025 por
2 18649 00252 18649 0025
2 18649 0025Panayotis Sofianopoulos
60 vistas8 diapositivas
A1266 2020 0 por
A1266 2020 0A1266 2020 0
A1266 2020 0Panayotis Sofianopoulos
103 vistas4 diapositivas
A1202 2020 por
A1202 2020A1202 2020
A1202 2020Panayotis Sofianopoulos
137 vistas3 diapositivas
A1126 2021 por
A1126 2021A1126 2021
A1126 2021Panayotis Sofianopoulos
31 vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Similar a A 1027 2022ada

A1154 por
A1154A1154
A1154Panayotis Sofianopoulos
145 vistas5 diapositivas
A1176 por
A1176A1176
A1176Panayotis Sofianopoulos
126 vistas4 diapositivas
a1090_2022.pdf por
a1090_2022.pdfa1090_2022.pdf
a1090_2022.pdfPanayotis Sofianopoulos
53 vistas12 diapositivas
2827b-22-2-8.pdf por
2827b-22-2-8.pdf2827b-22-2-8.pdf
2827b-22-2-8.pdfPanayotis Sofianopoulos
323 vistas7 diapositivas
A1114 21 por
A1114 21A1114 21
A1114 21Panayotis Sofianopoulos
105 vistas11 diapositivas
A1078 2021 por
A1078 2021A1078 2021
A1078 2021Panayotis Sofianopoulos
58 vistas4 diapositivas

Similar a A 1027 2022ada(20)

Omologa ikth (1) por taxalia
Omologa ikth (1)Omologa ikth (1)
Omologa ikth (1)
taxalia421 vistas

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
103 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

A 1027 2022ada

  • 1. 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΥΕΚ:Β’ 900/28.02.2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ΢ ΑΜΕ΢Η΢ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ΢-ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΚΑΙ Β’ Αθήνα, 28 Υεβρουαρίου 2022 Αρ. Πρωτ: Α. 1027 Σαχ. Δ/νση : Καρ. ΢ερβίας 10 ΠΡΟ΢ Ως Πίνακας Διανομής Σαχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Σηλέφωνο : 210-3375311 έως 318 E-Mail : deaf@aade.gr Url : www.aade.gr ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ 1. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΩΝ-ΣΜΗΜΑ Α’ 2. ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θέμα: « Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4174/2013 (ΥΕΚ 170 Α΄). ΑΠΟΥΑ΢Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ΢ ΑΡΦΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ Ε΢ΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις: α) του άρθρου 15 του ν. 4174/13 «Υορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170). β) του Κεφ. Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2022.03.01 09:59:07 EET Reason: Location: Athens
  • 2. 2 γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄4738). 2. Σην υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Τπουργικού ΢υμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 αποφάσεις (Τ.Ο.Δ.Δ. 689) του ΢υμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Τ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Τπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.». 3. Σην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Σαχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Τπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013» (Α’ 170) (Β’ 276). 4. Σην υπό στοιχεία Α.1027Α.1271/2021 (Β΄6476) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ. 1033/2014 (Β΄276) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 5. Σην ανάγκη παράτασης των προθεσμιών υποβολής στοιχείων και πληροφοριών βάσει της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που αφορούν σε α) χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας και β) καταβληθέντα δίδακτρα και πληρωμές για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή κλπ) προς ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια). 6. Σο γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). ΑΠΟΥΑ΢ΙΖΟΤΜΕ Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έως και την 4η Μαρτίου 2022. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ ΣΗ΢ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΙΣ΢ΙΛΗ΢ ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ
  • 3. 3 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Αποδέκτες πινάκων ΙΒ’, ΙΓ’, Ι΢Σ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’ 2. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Διεύθυνση ΢τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ) 4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Υορολογικών Εφαρμογών 6. Διεύθυνση Τπηρεσιών Δεδομένων 7. Εθνικό Συπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Γραφείο κ. Τπουργού 2. Γραφείο κ. Τφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 4. Κεντρική Τπηρεσία ΢ΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 5. Αποδέκτες πινάκων Α’-ΙΑ’, ΙΔ’, ΙΕ’ 6. Ελληνική Ένωση Σραπεζών (hba@hba.gr) 7. Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Σίτλων (protocol@athexgroup.gr) 8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μπουμπουλίνας 18, Σ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ 9. ΢ύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων, 3ης ΢επτεμβρίου 75, 10434 ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γενική Διεύθυνση Υορολογικής Διοίκησης 3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας - Σμήματα Α΄ - Β΄ - Γ΄ 5. Αυτοτελές Σμήμα ΢υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας ΑΔΑ: 6Ο2946ΜΠ3Ζ-ΧΧΨ