Fundamental and technical analyses

Panayotis Sofianopoulos
Panayotis SofianopoulosFounder and CEO of the First globally Hellenist Shop (commerce on 'Ancient Greece' theme)
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα
Χρηματιστήρια
Η Τέχνη των
Χρηματιστηριακών ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
*
Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση
Σωκράτης: Χρηματιστικ μ ν ρα πεν ας παλλ ττειὴ ὲ ἄ ί ἀ ά ,
ατρικ δ ν σου, δ κη δ κολασ ας κα δικ ας.ἰ ὴ ὲ ό ί ὲ ἀ ί ὶ ἀ ί (Γοργίας, 478b)
 Μετοχές: Εισαγωγή
 Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να καθίσετε αναπαυτικά στην
καρέκλα σας και να βλέπετε την επιχείρησή σας να
αναπτύσσεται και να συλλέγετε τα μερίσματα και τα χρήματα
να ρέουν!
 Η κατάσταση αυτή μπορεί να δείχνει σαν όνειρο, αλλά είναι
κοντινότερη στην πραγματικότητα από ότι νομίζετε.
 Όπως ίσως υποθέσατε, αναφέρομαι στην κατοχή μετοχών. Αυτό
το υπέροχο χρηματοοικονομικό εργαλείο, είναι χωρίς
αμφιβολία, ένα από τα καλύτερα μέσα για απόκτηση πλούτου.
Τι είναι οι Μετοχές;
Ορισμός - Περιγραφή
 Μετοχή είναι μερίδιο στην ιδιοκτησία μιας εταιρείας. Η μετοχή
περιέχει μια αξίωση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και
στα κέρδη της. Έχει επίσης δυνατότητα ψήφου.
 Η μετοχή έχει περιορισμένη ευθύνη, επομένως εάν πέσει έξω η
εταιρεία στην οποία έχετε μετοχές δεν θα ευθύνεστε για τυχόν
χρέη της με την προσωπική σας περιουσία.
 Η μετοχές μπορεί να είναι Κοινές ή Προνομιούχες (Common /
Preferred) ή Ανώνυμες ή Ονομαστικές.
 Όσο περισσότερες μετοχές έχετε σε μια εταιρεία, τόσο αυξάνει
το μερίδιό σας σε αυτή.
 Στα αγγλικά, όλες οι παρακάτω λέξεις, shares, equity, stock,
σημαίνουν μετοχές.
Fundamental and technical analyses
Μετοχές:
Πως κερδίζω με αυτές;
 Με τα μερίσματα που δίδουν.
• Προϋπόθεση να έχουν κέρδη και να διαθέτουν μέρος αυτών σε
μέρισμα.
• Μπορεί όμως να μην δίδει μέρισμα.
 Με την αγοραπωλησία των μετοχών.
• Δηλαδή να πουλήσουμε υψηλότερα από την τιμή που
αγοράσαμε.
 Γιατί να επενδύσω;
 Για να έχω ένα κομπόδεμα όταν έρθει ο χρόνος να αποτραβηχθώ και
να έχω ένα ευπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
 Για να φτιάξω ένα κεφάλαιο που θα αποδώσω στο παιδί μου, όταν
αυτό ενηλικιωθεί και να το βοηθήσω έτσι, να φτιάξει και αυτό,
ευκολότερα την δική του ζωή.
 Με τα κέρδη που θα δημιουργηθούν, να αποπληρώσω συντομότερα,
ένα δάνειο, π.χ. στεγαστικό που έχω λάβει.
 Με τα κέρδη που θα δημιουργηθούν, να αγοράσω κάποια υλικά
αντικείμενα που μου αρέσουν, όπως ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, γιατί
όχι; Σε όλους μας αρέσει, να έχουμε τη δυνατότητα απόκτησης
κάποιων ποθητών αντικειμένων, καθώς αυξάνουν τον βαθμό
ευχαρίστησης από τη ζωή μας.
 Διότι αν δεν το κάνω και μείνω μονάχα στην αποταμίευση, σε νορμάλ
περιόδους, η αποταμίευσή μου θα ‘φαγώνεται’ σιγά – σιγά από τον
πληθωρισμό. Για να μην πούμε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν όπως
λένε κάποιοι, επιστρέφαμε σε εθνικό νόμισμα…
 Πως λειτουργεί ο Ανατοκισμός
 Ο ανατοκισμός είναι ένα πολύ ισχυρό ‘εργαλείο’ καθώς σας
αυξάνει τα χρήματα γεωμετρικά.
 Εάν αγοράζατε μια σοκολάτα που κοστίζει €1 ημερησίως, θα
δαπανούσατε €365 ετησίως. Βάλτε αυτό το κεφάλαιο των €365 σε
μια επένδυση που αποδίδει 5% το χρόνο και θα αυξηθεί σε €465,8
με το πέρασμα πέντε ετών. Με το πέρασμα 30 ετών, θα έχετε
€1.577,5. Αυτή είναι η δύναμη του “ανατοκισμού”.
Ανατοκισμός
Ανατοκισμός
 Πως λειτουργεί ο Ανατοκισμός
 Για παράδειγμα, εάν αρχίσετε με €100 και κατά την διάρκεια του
χρόνου, έχετε απόδοση 5%, στο τέλος του πρώτου χρόνου, θα έχετε
€105. Εάν απλά αφήσετε τα χρήματα, στο επόμενο έτος και εφόσον
έχετε πάλι απόδοση επ’αυτών 5%, θα φτάσετε τα €110,25 στο τέλος
του δεύτερου έτους.
 Δηλαδή, στο δεύτερο έτος αποκομίζετε απόδοση 5% πάνω στο αρχικό
σας κεφάλαιο των €100 και άλλο 5% στα €5 που αποκομίσατε κέρδος
στο πρώτο έτος.
 Με αυτό το ρυθμό απόδοσης, το αρχικό σας κεφάλαιο διπλασιάζεται
σε λιγότερο από 15 χρόνια.
http://www.investor.gov/tools/calculators/compound-interest-calculator
http://www.moneychimp.com/features/market_cagr.htm
Κίνδυνος
 Όλες οι επενδύσεις περιέχουν κάποιον βαθμό κινδύνου.
 Δεν υπάρχει επένδυση με μηδενικό κίνδυνο.
 Αν σκοπεύετε να εμπλακείτε σε επενδύσεις αξιογράφων
όπως μετοχές, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ., είναι
σημαντικό να κατανοήσετε πριν επενδύσετε, ότι
μπορείτε να χάσετε χρήματα.
Κίνδυνος
 Ειδικός Κίνδυνος:
Προέρχεται από παράγοντες
που επιδρούν μόνο σε μια
επένδυση (π.χ. μετοχή).
 Συστηματικός Κίνδυνος ή
Κίνδυνος Αγοράς:
Προέρχεται από παράγοντες
που επιδρούν σε όλες τις
επενδύσεις της Αγοράς.
Κίνδυνος
Κίνδυνος και Απόδοση:
Μια σχέση ανάλογη, σε βάθος χρόνου
Κίνδυνος και Απόδοση:
Μια σχέση ανάλογη, σε βάθος χρόνου
Dow Jones, Περισσότερο και συχνότερα ανοδικός παρά πτωτικός
Κίνδυνος:
Προσοχή στην ‘βαρύτητα’!
 Μια μετοχή εάν πάει
από τα €100 στα €20,
καταγράφει πτώση
80%.
 Για να πάει όμως από
τα €20 στα €100,
πρέπει να καταγράψει
αύξηση 400%.
 Όμως οι μικρότερες
κεφαλαιοποιήσεις,
παράγουν καλύτερες
αποδόσεις
μακροπρόθεσμα.
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Αγορές Κεφαλαίων
Συναλλαγές σε Μετοχές…
 Μπορείτε να υλοποιείται συναλλαγές σε μετοχές και
παρόμοια προϊόντα. Η Επιτυχία σας εξαρτάται από την
δυνατότητά σας, να:
 Προβλέψετε με επαρκή ακρίβεια τις μελλοντικές τιμές και
 Να διαχειριστείτε αποτελεσματικώς τους κινδύνους
 Δυο είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως για την
πρόβλεψη των τιμών
 Θεμελιώδης Ανάλυση
 Τεχνική Ανάλυση
 Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για να διαχειριστείτε τους
κινδύνους που σχετίζονται με τις χρηματιστηριακές
συναλλαγές.
 Τι βλέπετε εδώ;
… και τι είναι στην
πραγματικότητα.
 Τι βλέπετε εδώ;
 Τι βλέπετε εδώ;
Η ερμηνεία που
δίδουμε, εξαρτάται από
την αντίληψή μας, την
οπτική μας, τις
πεποιθήσεις μας, τον
χαρακτήρα μας, τις
γνώσεις μας, την
συνολική η μερική
εικόνα κ.λπ.
Θεμελιώδης Ανάλυση
 Η Θεμελιώδης Ανάλυση διερευνά τον εντοπισμό θεμελιωδών
οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, που μπορούν να
επηρεάσουν την αξία μιας μετοχής κ.λπ..
 Βασικά είναι μια μορφή ανάλυσης της (τρέχουσας και μελλοντικής)
προσφοράς και ζήτησης μιας μετοχής ώστε να διαπιστώσει εάν
 Η μεταβολή της τιμής είναι δικαιολογημένη, και
 Σε ποια κατεύθυνση αναμένεται να αλλάξουν οι τιμές και για πόσο.
 Η προσέγγιση αυτή, απαιτεί
 συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων οικονομικών δεδομένων,
 συνδυασμός των προσδοκιών των συμμετεχόντων στην αγορά, και
 ανάλυση όλων αυτών των πληροφοριών, για πρόβλεψη μελλοντικών
τιμών
Θεμελιώδης Ανάλυση
 H Θεμελιώδης Ανάλυση εστιάζει στο αίτιο και αποτέλεσμα –
αίτια εξωτερικά προς τις χρηματιστηριακές αγορές είναι πιθανόν
να επηρεάσουν τις τιμές.
 Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν κυβερνητικές
πολιτικές, επίπεδα αποθεμάτων, οικονομικούς δείκτες κ.λπ.
 H Θεμελιώδης Ανάλυση θεωρεί ότι η αγορά προσωρινά μπορεί
να μην έχει αξιολογήσει ορθά τη τιμή μιας μετοχής αλλά η
«ορθή» τιμή θα επιτευχθεί μακροπρόθεσμα. Κέρδη είναι δυνατά
εντοπίζοντας τις υποτιμημένες αξίες και περιμένοντας την αγορά
να αναγνωρίσει το «λάθος» της, διορθώνοντάς το.
 Διάφορες Πηγές Άντλησης Στοιχείων για την Θεμελιώδη
Ανάλυση
 Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 Στοιχεία από Ισολογισμούς και Λογιστικές Καταστάσεις
 Κλαδικές Αναλύσεις
 Στατιστικές Αναλύσεις
H Θεμελιώδης Ανάλυση …
 Η Ζήτηση στην Αγορά: Δείχνει πόσοι άνθρωποι προτίθενται να
αγοράσουν σε διάφορα επίπεδα τιμών. Συνεπώς, η ζήτηση συναρτάται
της τιμής και της ποσότητας, με τους υπόλοιπους παράγοντες να
παραμένουν σταθεροί.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 Σύμφωνα με τα οικονομικά της
καταναλωτικής συμπεριφοράς,
εκδηλώνεται ο νόμος της ζήτησης:
 Όταν οι τιμές ενός αγαθού
ανέρχονται, οι καταναλωτές
αγοράζουν λιγότερο
 Έτσι οδηγούμαστε σε μια
κατερχόμενη καμπύλη της
ζήτησης
Αλλαγές της Ζήτησης στην Αγορά
 Οι αλλαγές τιμών δεν οδηγούν σε αλλαγή της ζήτησης – τότε η
καμπύλη ανυψώνεται
 Αύξηση της ζήτησης – η καμπύλη της ζήτησης ανυψώνεται
προς τα δεξιά
 Πτώση της ζήτησης – η καμπύλη της ζήτησης μετατοπίζεται
προς τα αριστερά
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 Η Προσφορά στην Αγορά: Η προσφορά στην αγορά δείχνει την
ποσότητα αγαθών που οι παραγωγοί προτίθενται να πουλήσουν σε
σχέση με τα επίπεδα τιμών. Συνεπώς, η προσφορά είναι η σχέση μεταξύ
της τιμής και της ποσότητας που προσφέρεται, με τους υπόλοιπους
παράγοντες να παραμένουν σταθεροί.
Fundamental Analysis:
The Demand-Supply Framework
 Η θεωρία του παραγωγού
προέρχεται από το νόμο της
προσφοράς
 Όταν οι τιμές ενός αγαθού
ανέρχονται, η προσφερόμενη
ποσότητα αυξάνει
 Οδηγώντας σε μια ανοδική
καμπύλη προσφοράς
Αλλαγές της Προσφοράς στην Αγορά
 Αύξηση της προσφοράς – η καμπύλη της προσφοράς
μετατοπίζεται προς τα δεξιά
 Κάμψη της προσφοράς – η καμπύλη της προσφοράς
μετατοπίζεται προς τα αριστερά.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 Ισορροπία Αγοράς: Η τιμή και
ποσότητα ισορροπίας
καθορίζεται από συναλλαγές
μεταξύ αυτών που ζητούν
(καταναλωτές) και προμηθευτές
(πωλητές)
 Σημείο Ισορροπίας: Είναι το
σημείο τομής της αγοραίας
προσφοράς και ζήτησης
 Η τιμή όπου η ποσότητα που
ζητείται ισούται με την
ποσότητα που προμηθεύεται
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Λογιστικές Καταστάσεις
 Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να προετοιµάζουν και να
παρουσιάζουν τις λογιστικές καταστάσεις τους.
 Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τον
Ισολογισµός, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την
Ανάλυση Ταµειακών Ροών, την Έκθεση Εξουσιοδοτηµένου
Ελεγκτή, καθώς και µια περιγραφή των αποτελεσµάτων από την
εταιρία, καθώς και εκτιµήσεις για την επόµενη χρονιά.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Ο Ισολογισμός
 Η οικονομική εικόνα μιας εταιρείας σε δεδομένη χρονική
στιγμή, αποτυπώνεται στον Ισολογισμό.
 Ο ισολογισμός έχει δύο κομμάτια: Αριστερά έχουμε το
Ενεργητικό που περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία της και δεξιά,
έχουμε το Παθητικό, που περιέχει τις οφειλές και υποχρεώσεις
της.
 Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, ήτοι η αξία
του Ενεργητικού να ισούται με αυτή του Παθητικού.
 Οι κύριες κατηγορίες ενεργητικού είναι:
 τα πάγια στοιχεία της εταιρείας (οικόπεδα, εργοστάσια κ.λπ.),
 τα αποθέµατα σε πρώτες ύλες και προϊόντα, οι οφειλές από
πελάτες,
 τα διαθέσιµα της εταιρείας (ταμείο, καταθέσεις),
 Τις τυχόν επενδύσεις της εταιρείας σε χρεόγραφα.
 Οι ασώµατες κινητοποιήσεις, ουσιαστικά ο ‘αέρας’ της
εταιρίας, η διαφορά µεταξύ της αξίας της εταιρίας και της
δυνητικής τιµής πώλησής της.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το Ενεργητικό
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Το Παθητικό
 Οι κύριες κατηγορίες παθητικού είναι:
 οι υποχρεώσεις προς τους µετόχους της (που περιλαµβάνει το
καταβεβληµένο από αυτούς µετοχικό κεφάλαιο καθώς και τα
αποθεµατικά από τα αδιανέµητα κέρδη των προηγούµενων
χρήσεων),
 τα µακροπρόθεσµα χρέη της εταιρείας προς τρίτους (και αφορά
χρέη διάρκειας µεγαλύτερης του έτους, για παράδειγµα η
έκδοση οµολόγου µεγάλης διάρκειας),
 τα βραχυπρόθεσµα χρέη της εταιρείας προς τρίτους (διάρκειας
συνήθως µικρότερης του έτους), όπως από δανεισμό, προς
ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Ο Ισολογισμός (Balance Sheet)
 Ο Ισολογισμός έχει απλουστευμένα την ακόλουθη μορφή:
 Αριθµοδείκτης Ρευστότητας:
 Ο αριθµοδείκτης ρευστότητας χρησιµοποιείται για να προσδιοριστεί αν
µια επιχείρηση έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αυτός είναι ένας δείκτης που
συγκρίνει τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (το
κυκλοφορούν ενεργητικό) µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
(πληρωµές χρεών προς τρίτους) της εταιρείας.
 Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα (µετρητά,
αµέσως ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα), οι απαιτήσεις από τους πελάτες και
τα αποθέµατα προϊόντων.
 Ο αριθµοδείκτης Ρευστότητας ισούται µε:
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Όσο µεγαλύτερος είναι ο παραπάνω δείκτης Ρευστότητας, τόσο σε
ισχυρότερη θέση από πλευράς ρευστότητας έχει η συγκεκριµένη εταιρεία.
Η επιθυµητή τιµή του εξαρτάται από το είδος της εταιρείας.
 Στις απαιτήσεις της εταιρείας µπορεί να περιλαµβάνονται και απαιτήσεις
από επισφαλείς πελάτες ενώ στα αποθέµατα προϊόντων µπορεί να
περιλαµβάνεται και υπερτιµολογηµένο προϊόν ή απαξιωμένο, για αυτό
πρέπει να δίδεται προσοχή σε αυτές τις κατηγορίες.
 Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες που έχουν περισσότερα ρευστά διαθέσιµα
βρίσκονται σε καλύτερη θέση.
 Σε περίπτωση που οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις βρίσκονται σε
υψηλότερα επίπεδα από το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας τότε
αυτή βρίσκεται σε δεινή θέση διότι δεν µπορεί να ξεπληρώσει τα
βραχυπρόθεσµα χρέη της. Επίσης δεν της περισσεύουν κεφάλαια για να
επενδύσει στην επέκταση της.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
(Profit & Loss Statement)
Fundamental and technical analyses
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:
 Ένας από τους πιο σηµαντικούς αριθµοδείκτες είναι της Αποδοτικότητας
των Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity). Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται
ως εξής:
 Τα καθαρά κέρδη τα βρίσκουμε στην κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια στο παθητικό.
 Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά την αποτελεσµατικότητα των κεφαλαίων
των µετόχων της επιχείρησης και είναι καλό να είναι υψηλός.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:
 Άλλος σημαντικός αριθμοδείκτης, είναι της Αποδοτικότητας του
Ενεργητικού (Return on Assets). Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής:
 Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά την αποδοτικότητα επί του Ενεργητικού
της επιχείρησης και βέβαια, είναι καλό να είναι υψηλός.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Αριθµοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης:
 Εκ των σημαντικότερων των αριθμοδεικτών, είναι της Δανειακής
Επιβάρυνσης (Debt Ratio).
 Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής: έχουμε ένα κλάσμα στον
αριθμητή του οποίου έχουμε το σύνολο των Υποχρεώσεων (τις
βρίσκουμε στο Παθητικό) και στον παρονομαστή, έχουμε το σύνολο του
ενεργητικού.
 Γενικά, όταν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός δεν είναι καλό.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Profit Gross Margin):
 Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα Μικτά Κέρδη
με τις Πωλήσεις (της ιδίας περιόδου).
 Μικτά κέρδη και πωλήσεις (ή κύκλος εργασιών ή έσοδα), τα λαμβάνουμε
από τα Αποτελέσματα Χρήσης.
 Όσο υψηλότερος είναι τόσο το καλύτερο, καθώς δείχνει ισχυρή λειτουργική
κερδοφορία.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες
 Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (Profit Net Margin):
 Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα Καθαρά
Κέρδη με τις Πωλήσεις.
 Καθαρά κέρδη και πωλήσεις (ή κύκλος εργασιών ή έσοδα), τα
λαμβάνουμε από τα Αποτελέσματα Χρήσης.
 Όσο υψηλότερος είναι τόσο το καλύτερο, καθώς δείχνει ισχυρή
κερδοφορία.
 Ακριβώς επειδή μιλάμε για καθαρά κέρδη, παρόλο που είναι καλό να
είναι υψηλός ο δείκτης, τον συγκρίνουμε και με το Μικτό Περιθώριο.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Αριθμοδείκτες (ειδικά για τράπεζες)
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
 Η κατάσταση ταμειακών ροών καταγράφει τις εισροές και
εκροές σε ρευστό. Οι κύριες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Κέρδη ανά Μετοχή
 Τα Κέρδη ανά Μετοχή, προκύπτουν διαιρώντας το σύνολο των
κερδών μιας εταιρείας σε ετησιοποιημένη βάση, με τον συνολικό
αριθμό μετοχών της εταιρείας.
 Ως κέρδη, συνήθως λαμβάνονται τα κέρδη προ φόρων ή τα κέρδη μετά
από φόρους.
 Τα κέρδη προ φόρων, για τον υπολογισμό του δείκτη, τα βρίσκουμε στα
Αποτελέσματα Χρήσης.
 Τα Κέρδη ανά Μετοχή γενικότερα, είναι ίσως ο απλούστερος παράγοντας
που μας βοηθάει να εκτιμήσουμε την αξία μιας μετοχής.
 Ο δείκτης υπολογίζεται είτε με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία,
ήτοι από τον τελευταίο Ισολογισμό ή σε κυλιόμενη βάση, αθροίζοντας
τέσσερα τρίμηνα.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Κέρδη ανά Μετοχή
 Στην αγγλική, τα κέρδη ανά μετοχή αναφέρονται με το ακρωνύμιο EPS,
το οποίο προκύπτει από το Earnings Per Share.
 Εννοείται ότι όσο υψηλότερα είναι τα αναλογούντα ανά μετοχή κέρδη,
τόσο το καλύτερο.
 Σημείο προσοχής! Τα κέρδη να προκύπτουν από οργανική αιτία, έτσι
ώστε να μην είναι ένα περιστασιακό αποτέλεσμα.
 Έχουμε την εταιρεία Α και την εταιρεία Β.
Η Α έχει κέρδη ανά μετοχή, €1,0 και η Β έχει €1,5.
1) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια, ποια είναι προτιμητέα;
2) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια με μοναδική εξαίρεση τα
ίδια κεφάλαια, όπου στην Α είναι το 1/3 της Β, ποια προτιμητέα;
3) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια με μοναδική εξαίρεση το
κύκλο εργασιών, όπου στην Α είναι το 1/2 της Β, ποια προτιμητέα;
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)
 Ο πιο διαδεδομένος δείκτης αποτίμησης μετοχών. Παλαιός και
κλασσικός. Στη αγγλική είναι Price to Earnings Ratio.
 Ισούται με την αγοραία τιμή μιας μετοχής (Ρ εκ του Price), διαιρώντας
την με τα Κέρδη ανά μετοχή (ΕΡS).
 Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία διαπραγματεύεται στα €43 ανά μετοχή
και τα ανά μετοχή κέρδη της κατά την διάρκεια των τελευταίων 12
μηνών, είναι €1,95, τότε ο δείκτης P/E της συγκεκριμένης μετοχής είναι
22,05 (€43/€1,95).
 Ο Δείκτης P/E πρακτικά μας δείχνει τι πολλαπλάσιο, προσφέρει η αγορά
για κάθε ένα ευρώ (ή δολάριο) κερδών ανά μετοχή. Δηλαδή μια μετοχή
που έχει P/E = 8, σημαίνει ότι η αγορά πληρώνει €8 για ένα ευρώ κερδών
της επιχείρησης ή σε μια άλλη μετοχή με P/E = 10, η αγορά πληρώνει €10
για κάθε ένα ευρώ κερδών της.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)
 Ο Δείκτης P/E εναλλακτικά, μας παρουσιάζει πόσα χρόνια απαιτούνται
και με την προϋπόθεση ότι τα ανά μετοχή κέρδη της υποκείμενης
εταιρείας έμεναν σταθερά, για να αποσβέσουμε το κεφάλαιο που
καλούμαστε να δώσουμε για να αγοράσουμε μια μετοχή της.
Για παράδειγμα, μία μετοχή που έχει P/E = 8, σημαίνει ότι απαιτούνται 8
έτη για να μας ‘δώσει πίσω’ τα χρήματα που μας κόστισε για να την
αποκτήσουμε και μία άλλη μετοχή με P/E = 10, σημαίνει ότι απαιτούνται
10 έτη προκειμένου να ‘λάβουμε’ πίσω τα χρήματα που δώσαμε για την
απόκτησή της.
 Συχνά, υπολογίζουμε ή βλέπουμε να υπολογίζεται το δείκτη P/E, με
εκτίμηση κερδών (π.χ. για την τρέχουσα χρήση) ή με ένα μικτό σύστημα
(π.χ. δύο πραγματοποιηθέντα τελευταία τρίμηνα + δύο προσεχή τρίμηνα
με εκτίμηση αποτελεσμάτων - projected or forward P/E).
 Ο δείκτης P/E που υπολογίζεται σε κυλιόμενη βάση των τεσσάρων
τελευταίων τριμήνων, λέγεται trailing P/E.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)
 Γενικά, ένα υψηλό P/E σημαίνει ότι η αγορά αναμένει υψηλότερη
ανάπτυξη στο μέλλον.
 Ο δείκτης P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη των τιμών.
Παράδειγμα: Εάν η μετοχή Α έχει ιστορικά μέσο P/E = 15 και
υπολογίζουμε τα ανά μετοχή κέρδη της στα €0,50 στο τέλος της
τρέχουσας χρήσης, τότε μπορούμε να αναμένουμε €0,50 x 15 = €7,50.
 Ο δείκτης P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με τις ιστορικές του
μέσες τιμές, προκειμένου να συμπεράνουμε εάν μία μετοχή στην παρούσα
φάση, είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.
Παράδειγμα: Εάν η μετοχή Α έχει ιστορικά μέσο P/E = 15 και τώρα χωρίς
να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, έχει P/E = 25 φαίνεται
υπερτιμημένη, αντίθετα εάν το τρέχον Ρ/Ε της ισούται με 7,5 φαίνεται
υποτιμημένη.
 Οι εταιρείες που είναι ζημιογόνες, δεν έχουν δείκτη P/E καθώς δεν
διαιρούμε με το 0.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)
 Θέλουμε να αγοράσουμε μία μετοχή μεταξύ δύο εταιρειών του ιδίου
αντικειμένου, π.χ. δύο αλλαντοβιομηχανιών, της Α και Β.
 Και οι δύο μετοχές, διαπραγματεύονται στην ίδια τιμή, στα €18.
 Τα ανά μετοχή κέρδη της Α είναι €2 και της Β είναι €4.
 Το Ρ/Ε της Α είναι συνεπώς 8 και της Β είναι 4,5.
 Εάν αγοράσουμε τη μετοχή της Α, σημαίνει ότι για κάθε ένα € κερδών ανά
μετοχή, εμείς πληρώνουμε €9, ενώ αν επιλέξουμε την Β, για κάθε ένα €
κερδών ανά μετοχή, θα πληρώσουμε €4,5.
Συνεπώς στην περίπτωση της Β, αγοράζουμε περισσότερα για ‘λιγότερα’
και φαίνεται να συμφέρει.
 Το Ρ/Ε μεταξύ διαφορετικών κλάδων διαφέρει: σε κλάδους που
παρουσιάζουν εντονότερους ρυθμούς ανάπτυξης (π.χ. τεχνολογίας),
συναντάμε υψηλότερα Ρ/Ε, ενώ σε κλάδους ‘ώριμους’ (π.χ.
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας) συναντάμε χαμηλότερα.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Ε - Σημεία Προσοχής
 Ο δείκτης P/E μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, καθώς
βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος, που δεν εγγυώνται τα κέρδη
του μέλλοντος.
 Παρομοίως, εάν ένας δείκτης P/E υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων
(μελλοντικών) κερδών, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι η εκτίμηση θα
επιβεβαιωθεί.
 Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι συχνά η λογιστική είναι ‘δημιουργική’, τότε
κατανοεί κανείς ότι τα κέρδη μπορούν να παραποιηθούν ως προς την
πραγματική τους εικόνα.
 Για τους παραπάνω λόγους, συνίσταται στους επενδυτές να
χρησιμοποιούν για την εκτίμηση της αξίας μιας εταιρείας, παραπάνω από
έναν δείκτη.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης ΡΕG (PEG Ratio)
 To P/E μιας μετοχής, διαιρούμενο με τον ρυθμό ανάπτυξής της
(υποκείμενης εταιρίας σε επίπεδο ανά μετοχή κερδών) για μια
συγκεκριμένη περίοδο.
 Ο δείκτης P/E προς Growth, αποκαλείται εν συντομία PEG και
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την αξία μιας μετοχής,
λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό ανάπτυξης.
 Ο PEG θεωρείται ότι παρέχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα
συγκριτικά με το P/E.
 Ενώ ένα υψηλό P/E μπορεί να δείχνει μία μετοχή ως μία καλή αγορά, εάν
συνυπολογίσουμε τον παράγοντα του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών μέσω
του PEG, μπορεί το αποτέλεσμα να βγει έως και αρκετά διαφορετικό.
 Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης PEG, τόσο μία μετοχή μπορεί να είναι
υποτιμημένη σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης της κερδοφορίας της.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης ΡΕG (PEG Ratio)
 Γενικότερα, ένας δείκτης PEG χαμηλότερος της μονάδος, δείχνει μετοχή
που είναι υποτιμημένη ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της,
όσο χαμηλότερα (της μονάδος), τόσο περισσότερο.
 Ένας δείκτης PEG υψηλότερος της μονάδος, δείχνει μετοχή που είναι
υπερτιμημένη ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της, όσο
υψηλότερα, τόσο εντονότερα υπερτιμημένη.
 Παράδειγμα: Έχουμε τις μετοχές δύο εταιρειών του ιδίου κλάδου, π.χ.
πληροφορικής κ του ιδίου υποτομέα. Η μετοχή της Α, έχει P/E=14 κ της Β =19.
 Ο ρυθμός ανάπτυξης όμως της Α για την προσεχή 5ετία, είναι 10% ετησίως και
για την Β είναι 20% ετησίως. Το PEG συνεπώς της Α είναι 14/10 = 1,4 και της
Β, 19/20 = 0,95. Της Β λοιπόν, παρουσιάζει PEG χαμηλότερο της μονάδος και
αρκετά χαμηλότερο της Α και μπορούμε να πούμε ότι αν δεν συντρέχουν άλλοι
λόγοι, η μετοχή της Β είναι ελκυστικότερη προς αγορά, καθώς περισσότερο
υποτιμημένη ως προς την αναπτυξιακή της δυναμική.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)
 Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, μπορείτε να τον δείτε ως P/S ή
P/Sales ή Pr/Sales ή PSR.
 Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις*, υπολογίζεται:
 είτε διαιρώντας την συνολική κεφαλαιοποίηση** μιας εταιρείας με τις
πωλήσεις της,
 είτε σε ανά μετοχή επίπεδο, ήτοι διαιρώντας το κύκλο εργασιών με το
σύνολο των μετοχών.
* Τις Πωλήσεις ή Κύκλο Εργασιών ή Έσοδα, τα λαμβάνουμε από τα Αποτελέσματα Χρήσης.
** Κεφαλαιοποίηση, η συνολική χρηματιστηριακή αξία, ήτοι η τιμής μετοχής μιας εταιρείας x
τον συνολικό αριθμό μετοχών της.
 Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, μας δείχνει τι πολλαπλάσιο δίνει η
αγορά για κάθε ένα € πωλήσεων της υπό εξέταση εταιρείας.
 Το σκεπτικό που τον διέπει, είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο με αυτό
του Ρ/Ε.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)
 Όπως όλοι οι δείκτες, ο Τιμή προς Πωλήσεις έχει νόημα όταν συγκρίνει
εταιρείες του ιδίου κλάδου.
 Ένας χαμηλός δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις υποδεικνύει μια πιθανά
υποτιμημένη εταιρεία, ενώ ένας δείκτης υψηλός δείκτης Τιμής προς
Πωλήσεις σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με τις μέσες ιστορικές του
τιμές, πιθανότατα δείχνει μια υπερτιμημένη εταιρεία.
 Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους:
α) διότι οι πωλήσεις είναι ένα καθαρότερο οικονομικό μέγεθος συγκριτικά με τα
κέρδη, καθώς τα κέρδη είναι περισσότερο ευμετάβλητα, μπορούν να επηρεαστούν
από έκτακτες συγκυριακές καταστάσεις ή μπορεί να τους γίνει και ‘μαγείρεμα’, ενώ
οι πωλήσεις, είναι δύσκολο ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις να αποκρυφτούν ή να
‘μαγειρευτούν’.
β) προσφέρεται περισσότερο για σύγκριση εταιρειών που είναι σε αρχική φάση
ανάπτυξης και δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν κερδοφορία, οπότε δεν μπορούμε
στη περίπτωσή τους να χρησιμοποιήσουμε το Ρ/Ε.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)
 Παράδειγμα 1:
Εάν η μετοχή της εταιρείας Α, έχει δείκτη Τιμής προς Πωλήσεις
ίσο με 1,23 ενώ η ιστορική της μέση τιμή, είναι 1,35, δείχνει
πιθανά υποτιμημένη.
 Παράδειγμα 2:
Εάν η μετοχή της εταιρείας Α, έχει δείκτη Τιμής προς Πωλήσεις
ίσο με 1,23 ενώ ο μέσος όρος του δείκτη Τιμής προς Κέρδη, στον
κλάδο της, είναι 1,10, τότε δείχνει πιθανά υπερτιμημένη.
Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην ισχύει αυτό, αν
π.χ. η Α παρουσιάζει εντονότερη ανάπτυξη από τις άλλες εταιρείες
του κλάδου της.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/BV (Τιμή προς Λογιστική Αξία)
 Η Λογιστική Αξία μιας επιχείρησης ισούται με το Συνολικό
Ενεργητικό της μείον τα Άυλα στοιχεία και τις Υποχρεώσεις της.
 Σύμφωνα με άλλο τρόπο υπολογισμού, που όμως δεν διαφέρει
ουσιαστικά ως προς το αποτέλεσμα, η Λογιστική Αξία μιας
εταιρείας, ισούται με το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων μείον τα
δικαιώματα μειοψηφίας.
 Η Λογιστική Αξία, μας δείχνει μια τρόπον τινά καθαρή αξία της
εταιρείας που εξετάζουμε διότι έχοντας αφαιρέσει το σύνολο των
υποχρεώσεών της από το σύνολο του Ενεργητικού, μας δείχνει τι θα
απόμενε εάν η εταιρεία χρεοκοπούσε και έκλεινε αυτή τη στιγμή.
 Ο δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία λοιπόν, μας δείχνει τι
πολλαπλάσιο δίδει η αγορά ως προς την αναλογούσα ανά μετοχή
λογιστική αξία.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Δείκτης Ρ/BV (Τιμή προς Λογιστική Αξία)
 Ένας χαμηλός δείκτης P/BV θα λέγαμε χαμηλότερος του 1,5, δείχνει
μετοχή υποτιμημένη.
 Εάν δε, ο δείκτης είναι σε τιμές χαμηλότερες της μονάδος, είναι
εντονότερα υποτιμημένη, όσο χαμηλότερη η τιμή, τόσο περισσότερο.
 Προφανώς, όπως και όλοι οι δείκτες και εφόσον δεν συντρέχει
κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ο δείκτης P/BV, μπορεί να συγκριθεί με τον
εαυτό του ιστορικά ή με τον κλαδικό ή συνδυαστικά.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι τομείς που θεωρούνται χρηματιστηριακά ότι
παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη, παρουσιάζουν P/BV και 10 και 20.
 Εν κατακλείδι, ο P/BV είναι ένας ενδιαφέρον δείκτης που δεν
συνδέεται όπως άλλοι δείκτες με την δυνατότητα κερδοφορίας
(έσοδα, κέρδη cash flow), δείχνοντας την ‘εσωτερική καθαρή’ αξία
μιας μετοχής σε μια δεδομένη στιγμή.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Μερισματική πολιτική (Dividend Policy)
 Ορίζεται ως η πολιτική του ποσοστού των κερδών που μια εταιρεία θα
διανείμει ως μέρισμα στους μετόχους της.
 Στις ΗΠΑ το προμέρισμα είναι συνηθισμένο.
 Το μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους, προκύπτει εκ των καθαρών
κερδών προς διανομή, αφού από την Διοίκηση κάθε εταιρείας ληφθούν
υπόψη οι ανάγκες ρευστού για χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της
σχεδίων. Αφού καλυφθούν αυτά, το εναπομένον ρευστό, μπορούν να το
διαθέσουν για μέρισμα.
 Υπάρχουν δύο ‘οπτικές’ σχετικά με το μέρισμα:
• Αυτή που δίδει σημασία σε αυτό.
• Αυτή που δεν δίδει σημασία σε αυτό.
 Συνήθως εταιρείες που ακολουθούν υψηλή μερισματική πολιτική, άρα έχουν
υψηλά μερίσματα, είναι οι Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και οι Επενδύσεων
Ακινήτων (REIT).
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield)
 Ένας δείκτης που δείχνει πόσο πληρώνει (ως ποσοστό %) μια εταιρεία
με μέρισμα στους μετόχους της κάθε χρόνο σε σχέση με την αγοραία
τιμή της μετοχής της.
 Στην απουσία κεφαλαιακών κερδών (αύξηση της τιμής της ίδιας της
μετοχής), η μερισματική απόδοση η απόδοση στην επένδυση (Return
on Investment - ROI) για μια μετοχή.
 Παράδειγμα: Εάν δύο εταιρείες πληρώνουν ετησίως μέρισμα €1 / μετοχή,
αλλά η μετοχή της εταιρείας Α διαπραγματεύεται στα €20 ενώ της εταιρείας
Β διαπραγματεύεται στα €40, τότε η μερισματική απόδοση της Α είναι 5%
και της Β είναι 2,5%. Υποθέτοντας ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι,
τότε η επένδυση στην μετοχή της Α, είναι ελκυστικότερη.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
Τιμή προς Ταμειακές Ροές (Price to Cash Flow)
 Ένας δείκτης που δείχνει την αναλογία της τιμής μιας μετοχής ως προς
τις καθαρές ταμειακές της ροές (cash flow).
 Ένας δείκτης που στοχεύει εντονότερη στην διαπίστωση της
χρηματοοικονομικής υγείας μιας εταιρείας.
Εταιρείες χρηματοοικονομικά υγιείς, με ισχυρή ρευστότητα και
ισχυρές ταμειακές ροές, είναι ενδιαφέρουσες προς επένδυση · με την
προϋπόθεση όμως ότι θα είναι χαμηλή η αναλογία PCF.
 Μια χαμηλή αναλογία PCF (π.χ. 5) μας δείχνει μια πιθανά
υποτιμημένη μετοχή – το αντίθετο για υψηλούς δείκτες PCF (π.χ. 20).
 Θα πρέπει να μας προβληματίζει, ένας αρνητικός δείκτης PCF.
Θεμελιώδης Ανάλυση:
P/EBITDA
 Ένας δείκτης που δείχνει την αναλογία της τιμής μιας μετοχής ως προς
τα αυστηρά λειτουργικά κέρδη (ανά μετοχή) μιας εταιρείας (EBITDA).
 EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization, ήτοι Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και
Αποσβέσεων.
 Μπορεί να το συναντήσετε και ως EBITD.
 Παρόμοιος δείκτης με το Ρ/Ε, με τη διαφορά ότι λαμβάνει υπόψη τα
λειτουργικά κέρδη μιας εταιρείας.
 Ο P/EBITDA προσφέρεται για εταιρείες σε κλάδους που απαιτούν
μεγάλες επενδύσεις, οπότε τα προ φόρων κέρδη λόγω υψηλών
αποσβέσεων θα ήταν χαμηλά, οπότε θα φαίνονταν ένα υψηλό P/E.
Ο δείκτης Beta:
beta coefficient - β
 Συντελεστής Βήτα (beta coefficient - β)
 Είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας
μιας επένδυσης / χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της
αγοράς.
 Υψηλός συντελεστής beta συνεπάγεται ότι η τιμή, και κατ' επέκταση η
απόδοση, μιας μετοχής ή ενός χρεογράφου επηρεάζεται σημαντικά από τις
κινήσεις της αγοράς.
 Μικρές τιμές του συντελεστή beta σημαίνει ότι η απόδοση της επένδυσης
μένει σχετικά ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις της απόδοσης της αγοράς.
 Αρνητικό beta σημαίνει ότι όταν οι αποδόσεις της αγοράς είναι θετικές η
απόδοση του υποκείμενου χρεογράφου ή της επένδυσης θα είναι αρνητικές
και το ανάποδο.
Ο δείκτης Beta:
beta coefficient - β
 beta = 1
Ένας συντελεστής beta ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι η απόδοση ενός
χρεογράφου , παρουσιάζει έντονη συσχέτιση (correlation) με τις αποδόσεις
της αγοράς.
 beta < 1
Συντελεστής beta μικρότερος της μονάδας σημαίνει ότι η απόδοση της
επένδυσης είναι μικρής μεταβλητότητας (λιγότερο μεταβλητή από την
απόδοση της αγοράς).
 beta > 1
Συντελεστής beta μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι η απόδοση της
επένδυσης είναι υψηλής μεταβλητότητας (περισσότερο μεταβλητή από την
απόδοση της αγοράς).
Ο δείκτης Beta:
beta coefficient - β
 Μία μετοχή με beta = 1, θεωρείται ότι έχει την ίδια μεταβλητότητα με τον
Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου.
 Οι μετοχές με χαμηλό beta ( < 1) αποκαλούνται «αμυντικές» μετοχές,
διότι οι επενδυτές επενδύουν σε αυτές όταν η αγορά κινείται πτωτικά ή
είναι ιδιαίτερα ασταθής.
 Μετοχές με υψηλό beta ( > 1) αποκαλούνται «επιθετικές» μετοχές
καθώς προτιμώνται από τους επενδυτές όταν ο δείκτης του
χρηματιστηρίου κινείται σταθερά ανοδικά γιατί με αυτόν τον τρόπο,
απολαμβάνουν υψηλότερες από το μέσο όρο αποδόσεις στα κεφάλαια
τους.
 Κατ' επέκταση ένας ‘συντηρητικός’ επενδυτής θα πρέπει να προτιμάει
μετοχές με χαμηλό συντελεστή beta , ενώ κάποιος ‘επιθετικός’, που θέλει
υψηλότερες αποδόσεις, και αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο, θα πρέπει να
προσανατολιστεί σε μετοχές με υψηλό beta .
 To R2
φέρει τιμές από το 0 έως το 100.
 Ένας δείκτης R2
της τάξης του 100, σημαίνει ότι όλες οι κινήσεις της
μετοχής περιγράφονται πλήρως από τις κινήσεις του δείκτη αναφοράς.
 Ένα υψηλό R2
, μεταξύ 85 και 100, δείχνει η απόδοση του τίτλου είναι
σε γενικές γραμμές αρκετά ευθυγραμμισμένη με αυτή του δείκτη
αναφοράς.
 Μια μετοχή με χαμηλό , μικρότερο του 70 – και εννοείται όσο
λιγότερο τόσο το χειρότερο – σημαίνει ότι δεν πολυευθυγραμμίζεται
με την κίνηση του δείκτη αναφοράς.
Εάν για παράδειγμα, μια μετοχή έχει χαμηλό R2
, σημαίνει ότι δεν θα
πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο beta.
 Ουσιαστικά, ένας υψηλός δείκτης R2
δείχνει ένα περισσότερο
αξιόπιστο beta.
Ο δείκτης R2
:
(θα πρέπει να τον βλέπουμε μαζί με τον beta)
Fundamental and technical analyses
 Η Τεχνική Ανάλυση συνίσταται στην κατά καθορισμένους τρόπους
μελέτης των ιστορικών τιμών με σκοπό την πρόβλεψη των τιμών
στο μέλλον
 Η Τεχνική Ανάλυση χρησιμοποιεί συχνότατα γραφήματα με τις
τιμές του παρελθόντος για να αναγνωρίσει μοτίβα
 Αυτά τα μοτίβα των τιμών χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των
μελλοντικών τιμών
Τεχνική Ανάλυση:
Τεχνική Ανάλυση:
Τα ‘θεμέλια’: Dow Theory
• Ρόλος της Τεχνικής Ανάλυσης
 Να αναγνωρίσουν και να προβλέψουν αλλαγές στην κατεύθυνση
των τάσεων των τιμών
 Να προσδιορίσουν το timing της δράσης, ήτοι της αγοράς και της
πώλησης
Τεχνική Ανάλυση:
 Οι Τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές στην αγορά, περιέχουν
όλες τις χρήσιμες και ‘συγχρονισμένες’ πληροφορίες
 Οι τιμές αντανακλούν πολύ γρήγορα όλες τις διαθέσιμες θεμελιώδεις
πληροφορίες, όπως και άλλες, όπως προσδοκίες των traders και εντέλει
αντανακλούν την συνολική ψυχολογία και διάθεση της αγοράς προς τον
συγκεκριμένο τίτλο
Ανάλυση Γραφημάτων – το βασικό εργαλείο της Τεχνικής Ανάλυσης
 Ένα γράφημα τιμών είναι μια ακολουθία τιμών καταγεγραμμένες σε
ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
 Όταν αναλύουμε γραφήματα, παρατηρούμε τις ιστορικές τιμές σε
γράφημα δύο διαστάσεων προκειμένου να αναγνωρίσουμε μοτίβα στις
τιμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προβλέψουμε την
μελλοντική κίνηση των τιμών
 Ο στόχος του αναλυτή είναι να βρει κάποια σταθερά, αξιόπιστα και
λογικά μοτίβα στις τιμές, με τα οποία θα επιχειρήσει να προβλέψει τις
μελλοντικές κινήσεις των τιμών
 Οι αναλυτές βασίζονται πρωτίστως σε τρεις ενότητες δεδομένων
 Τιμές (μηνιαίες, εβδομαδιαίες, ημερήσιες, ενδοημερήσιες)
 Όγκοι Συναλλαγών
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφημάτων
Technical Analysis:
Chart Analysis
 Οι πιο γνωστές μορφές απεικόνισης των γραφημάτων, είναι: bar
charts, line charts, candlestick charts.
 Σε αυτά τα γραφήματα (charts), ο κάθετος άξονας παρουσιάζει την
κλίμακα τιμών και ο οριζόντιος άξονας τον χρόνο. Οι τιμές
τοποθετούνται ξεκινώντας οι παλαιότερες από αριστερά και οι νέες
τιμές, οι τρέχουσες δηλαδή, είναι πέρα δεξιά.
Bar Charts:
 Τα Bar charts αποτυπώνουν τη συναλλακτική δραστηριότητα μιας
συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. ημέρας, εβδομάδας, μηνός) με μια απλή
κάθετη γραμμή στο γράφημα.
 Αυτή η γραμμή, συνδέει την υψηλή τιμή και την χαμηλή τιμή της
περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μηνός).
 Η τιμή κλεισίματος, απεικονίζεται με μια μικρή οριζόντια γραμμούλα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Bar Chart
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Bar Chart
 Τα Bar charts
απεικονίζονται
επίσης με το
Άνοιγμα, Υψηλό,
Χαμηλό και
Κλείσιμο. Η μόνη
διαφορά είναι ότι
περιέχει και το
άνοιγμα, που
παρουσιάζεται με τη
μικρή οριζόντια
γραμμή στα
αριστερά της
μπάρας.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Bar Charts
Bar Charts: One-Day Price Reversals
 Τα Bar charts χρησιμοποιούνται συχνά για να αναγνωρίσει κανείς τις
αντιστροφές των τάσεων.
 Σε μια ανοδική αγορά οι τιμές σημειώνουν νέα υψηλά αλλά αν
ανοίξει ανοδικά αλλά στη συνέχεια κλείσει χαμηλότερα από το
κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, ίσως σημαίνει αντιστροφή
τάσης
 Σε μια καθοδική αγορά οι τιμές σημειώνουν νέα χαμηλά αλλά αν
ανοίξει καθοδικά αλλά στη συνέχεια κλείσει υψηλότερα από το
κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, ίσως σημαίνει αντιστροφή
τάσης
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Line Charts
Line Charts:
 Σε ένα line chart,
καταγράφονται μόνο οι τιμές
κλεισίματος που ενώνονται
μεταξύ τους με γραμμή
 Για όσους θεωρούν ότι το
κλείσιμο είναι το
σημαντικότερο στοιχείο σε
μια συνεδρίαση.
 Προσέχοντας το κλείσιμο,
αποφεύγουν τα πιθανά
ψευδή ή ακραία
ενδοσυνεδριακά δεδομένα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Candlestick Charts:
 Τα candlestick charts έγιναν αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.
 Για ένα candlestick chart, απαιτούνται όλα τα στοιχεία (άνοιγμα,
υψηλό, χαμηλό, κλείσιμο).
 Τα ανοδικά candlesticks (λευκά) μορφοποιούνται όταν το κλείσιμο
είναι υψηλότερα από το άνοιγμα και τα καθοδικά (σκουρόχρωμα)
μορφοποιούνται όταν το κλείσιμο είναι χαμηλότερα από το άνοιγμα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Candlestick Charts:
 Το ανοιχτόχρωμο ή σκουρόχρωμο κυρίως σχέδιο του
candlestick που σχηματίζεται από το άνοιγμα και κλείσιμο,
καλείται σώμα και οι γραμμούλες πάνω και κάτω από αυτό,
καλούνται σκιές δείχνοντας το υψηλό και χαμηλό.
 Ένα ημερήσιο candlestick βασίζεται στις ημερήσιες τιμές
ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλό και χαμηλό. Ένα εβδομαδιαίο
candlestick βασίζεται στο άνοιγμα της Δευτέρας, το
εβδομαδιαίο υψηλό και χαμηλό και το κλείσιμο της
Παρασκευής.
Fundamental and technical analyses
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Διάφορα Κοινά Σχήματα Κεριών
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Bulls vs. Bears
 Ένα candlestick αποτυπώνει τη μάχη μεταξύ Bulls (αγοραστών) και Bears
(πωλητών) σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.
1. Μεγάλου μήκους λευκά candlesticks δείχνουν ότι οι Ταύροι επικρατούν
κατά την εξεταζόμενη περίοδο – υπάρχει αγοραστική πίεση.
2. Μεγάλου μήκους μαύρα candlesticks δείχνουν ότι οι Αρκούδες
επικρατούν κατά την εξεταζόμενη περίοδο – υπάρχει πίεση πωλητών.
3. Μικρού μήκους candlesticks δείχνουν ότι δεν υπάρχει καθαρή επικράτηση
ούτε των Ταύρων ούτε των Αρκούδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο –
έχουμε μια σχετική σταθεροποίηση και ισορροπία.
Bulls vs. Bears
4. Μια μακριά κάτω σκιά (lower shadow) δείχνει ότι οι Αρκούδες
επικρατούσαν για ορισμένο χρόνο, αλλά τελικά έχασαν το ‘παιγνίδι’
έως το τέλος, με τους Ταύρους να κάνουν comeback.
5. Μια μακριά άνω σκιά (upper shadow) δείχνει ότι οι Ταύροι ήλεγχαν
το ‘παιγνίδι’ για ορισμένο χρόνο, αλλά έως το τέλος απέκτησαν τον
έλεγχο οι Αρκούδες με εντυπωσιακό comeback.
6. Μια μακριά άνω και κάτω σκιά (upper and lower shadow) δείχνει ότι
εντός της εξεταζόμενης περιόδου, είχαν τις στιγμές τους και οι
Αρκούδες και οι Ταύροι, αλλά εντέλει, κανείς τους δεν μπόρεσε να
επικρατήσει ξεκάθαρα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Long vs. Short Bodies
 Γενικά μιλώντας, όσο μακρύτερο είναι ένα σώμα, τόσο εντονότερη η
αγοραστική πίεση ή αυτή των πωλήσεων.
 Μεγάλου μήκους σώματος λευκά candlesticks δείχνουν ισχυρή πίεση
από πλευράς Ταύρων – οι αγοραστές είναι επιθετικοί.
 Μεγάλου μήκους σώματος μαύρα candlesticks δείχνουν ισχυρή πίεση
από πλευράς Αρκούδων – οι πωλητές είναι επιθετικοί.
 Αντιθέτως, candlesticks με σώματα μικρού μήκους, δείχνουν μικρή
κίνηση στις τιμές και αντανακλούν μια ισορροπία.
White vs. Black Marubozus
 Από τα ισχυρότερα μακριά candlesticks είναι τα
Marubozu brothers, Μαύρα και Λευκά.
 Τα Marubozu δεν έχουν άνω και κάτω σκιά και τα
υψηλά και χαμηλά παρουσιάζονται από το άνοιγμα
και κλείσιμο.
 Ένα λευκό Marubozu μορφοποιείται όταν το
άνοιγμα είναι το ίδιο με το χαμηλό και το κλείσιμο,
ίσο με το υψηλό: Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές
έλεγξαν το ‘παιγνίδι’ από την αρχή έως το τέλος.
 Ένα μαύρο Marubozu μορφοποιείται όταν το
άνοιγμα συμπίπτει με το υψηλό και το κλείσιμο
ισοδυναμεί με το χαμηλό: Αυτό δείχνει ότι οι πωλητές
έλεγξαν το ‘παιγνίδι’ από την αρχή έως το τέλος.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Long vs. Short Shadows
 Τα Candlesticks με χαμηλού μήκους σκιές δείχνουν ότι στο
μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, η δράση εξελίχθηκε γύρω από
τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος.
 Τα Candlestick με μεγάλου μήκους σκιές, δείχνουν ότι οι συναλλαγές
ξέφυγαν από τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος.
Technical Analysis:
Chart Analysis – Candlestick Charts
Technical Analysis:
Chart Analysis – Candlestick Charts
Long vs. Short Shadows
 Τα Candlesticks με μακριά άνω σκιά και κοντή κάτω
σκιά, δείχνει ότι οι αγοραστές κυριαρχούσαν σε μεγάλο
μέρος της συνεδρίασης θέτοντας τιμές υψηλότερα.
Ωστόσο, οι πωλητές κάποια στιγμή ανέκαμψαν,
αναγκάζοντας τις τιμές να υποχωρήσουν από τα υψηλά
τους και επιβάλλοντας ένα αδύναμο κλείσιμο,
δημιουργώντας έτσι μια μακριά άνω σκιά.
 Αντιθέτως, candlesticks με μακριά κάτω σκιά και κοντή
άνω, δείχνουν ότι οι πωλητές επικρατούσαν και
οδηγούσαν τις τιμές χαμηλότερα. Ωστόσο, οι αγοραστές
ανέκαμψαν και επικράτησαν έως το τέλος της
συνεδρίασης, οδηγώντας σε ένα ισχυρό κλείσιμο και
δημιουργώντας τη μακριά κάτω σκιά.
Doji
 Το Doji μορφοποιείται όταν το άνοιγμα και κλείσιμο είναι σχεδόν στο
ίδιο επίπεδο. Το μήκος των άνω και κάτω σκιών μπορεί να ποικίλουν
δίδοντας ως αποτέλεσμα ένα candlestick που μοιάζει σαν σταυρός, σαν
αντεστραμμένος σταυρός ή σαν το σύμβολο του +.
 Τα doji από μόνα τους, είναι ουδέτερα μοτίβα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Doji
 Τα Doji δείχνουν την αίσθηση της αναποφασιστικότητας στον ‘πόλεμο’
μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Οι τιμές κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης κινούνται πάνω και κάτω από το επίπεδο ανοίγματος και
εντέλει κλείνουν κοντά στο επίπεδο ανοίγματος. Το αποτέλεσμα είναι μια
αντιπαράθεση, μια στάση αναμονής, καθώς ούτε οι ταύροι αλλά ούτε και
οι Αρκούδες κατάφεραν να κερδίσουν τον έλεγχο.
 Τα Doji είναι σημαντικά διότι δείχνουν ότι οι δυνάμεις της προσφοράς και
ζήτησης είναι περίπου ισοδύναμες και συνεπώς, είναι πιθανή μια αλλαγή
της τάσης προσεχώς.
 Τα Doji από μόνα τους δεν μπορούν να δείξουν αντιστροφή τάσης και
απαιτείται περαιτέρω μελέτη. Η σημαντικότητα των doji εξαρτάται από
τα προηγηθέντα candlesticks.
Doji and Trend
 Μετά από άνοδο ή από μακρύ λευκό candlestick, ένα
doji σηματοδοτεί ότι η αγοραστική ισχύς χαλαρώνει
που με τη σειρά του, δείχνει ότι η ανοδική τάση ίσως
οδεύει προς το τέλος της.
 Ωστόσο, μετά το doji, απαιτούνται περισσότερες
καθοδικές ενδείξεις για επιβεβαίωση της επικράτησης
των Αρκούδων. Αυτή μπορεί να έρθει μετά από μια
υποχώρηση κάτω από το άνοιγμα του μακριού λευκού
candlestick.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Doji and Trend
 Μετά από πτώση ή ένα μακρύ μαύρο
candlestick, ένα doji υποδεικνύει ότι οι πιέσεις
που ασκούσαν οι πωλητές εξασθενούν και η
πτωτική τάση ίσως οδεύει προς το τέλος της.
 Ωστόσο, χρειάζονται επιπλέον ενδείξεις για
επιβεβαίωση της αντιστροφής. Μια
επιβεβαίωση ότι περάσαμε σε κατάσταση
Bullish, θα μπορούσε να ήταν μια άνοδος πάνω
από τα επίπεδα ανοίγματος του προηγηθέντος
μακριού μαύρου candlestick.
Long Shadow Reversal
 Υπάρχουν δυο ζευγάρια candlestick μοτίβα
αντιστροφής που δημιουργούνται από ένα πραγματικά
μικρό σώμα, μια μακριά σκιά και μια πραγματικά
κοντή ή μη υπάρχουσα.
 Γενικά, η μακριά σκιά πρέπει να είναι τουλάχιστον
διπλάσιου μήκους ως προς το σώμα, που μπορεί να
είναι είτε λευκό είτε μαύρο.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Long Shadow Reversal
 Το Hammer και ο Hanging Man: αποτελείται από
πανομοιότυπα candlesticks με μικρά σώματα και μακριές
κάτω σκιές.
 Το Hammer είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε
ανοδική τάση που μορφοποιείται μετά από μια
πτώση. Ένα Hammer σηματοδοτεί μια δυνητική
αντιστροφή τάσης – ότι η αγοραστική πίεση αρχίζει
και αυξάνει. Επιπρόσθετα, τα hammers μπορούν να
σηματοδοτήσουν πυθμένες ή επίπεδα στήριξης.
 Το Hanging Man είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε
πτωτική τάση που μορφοποιείται μετά από άνοδο.
Το Hanging Man σηματοδοτεί ότι η πίεση από
πλευράς πωλητών αρχίζει και αυξάνει. Μπορεί
επίσης να σηματοδοτήσει μένα επίπεδο αντίστασης.
Αντεστραμμένα Hammer και Shooting Star
 Το αντεστραμμένο Hammer και το Shooting Star
μοιάζουν ίδια, αλλά έχουν διαφορετικές ενδείξεις
βασισμένες στην προηγούμενη δράση των τιμών.
 Και τα δύο candlesticks έχουν μικρά σώματα (μαύρο
ή άσπρο), μεγάλου μήκους άνω σκιές και μικρές ή
ανύπαρκτες κάτω σκιές.
 Αυτά τα candlesticks σηματοδοτούν δυνητικές
αναστροφές τάσεων, αλλά απαιτούν περαιτέρω
επιβεβαίωση για το σχετικό συμπέρασμα.
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Τεχνική Ανάλυση:
Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
Αντεστραμμένα Hammer και Shooting Star
 Το αντεστραμμένο hammer είναι ένα μοτίβο
αντιστροφής σε ανοδική τάση που μορφοποιείται
μετά από μια υποχώρηση ή πτωτική τάση.
Επιπρόσθετα με μια δυνητική αντιστροφή τάσης,
τα αντεστραμμένα hammers μπορούν να δείχνουν
πυθμένες ή επίπεδα στήριξης.
 Το shooting star είναι ένα μοτίβο αντιστροφής
σε καθοδική που μορφοποιείται μετά από μια
άνοδο. Ένα shooting star σηματοδοτεί αυξανόμενη
πίεση από πλευράς πωλητών. Μπορεί επίσης να
δείχνει μια κορυφή ή ένα επίπεδο αντίστασης.
 Η Ανάλυση Γραφημάτων χρησιμοποιεί γραμμές τάσης (trend lines) και
ορισμένους βασικούς σχεδιασμούς, προκειμένου να προβλέψει
τις κορυφές και τους πυθμένες στην αγορά, όπως επίσης και τις
μελλοντικές κινήσεις των τιμών.
 Οι πιο δημοφιλείς τεχνικοί σχεδιασμοί είναι:
 Στήριξη και Αντίσταση (Support and Resist),
 Γραμμές Τάσεως (trend lines)
 Διπλές κορυφές και Διπλοί πυθμένες (Double tops and bottoms)
 Κεφαλή και Ώμοι (Head and Shoulders).
Τεχνική Ανάλυση:
Κοινά Τεχνικά Μοτίβα Τιμών
Τεχνική Ανάλυση:
Κοινά Τεχνικά Μοτίβα Τιμών
 Στήριξη και Αντίσταση (Support and Resistance)
 Ένα επίπεδο στήριξης είναι ένα επίπεδο τιμών που φαίνεται να
εκδηλώνεται ουσιαστική αγοραστική εμφάνιση σε σημείο που πιθανώς
θα συγκρατήσει την περαιτέρω πτωτική κίνηση.
 Ένα επίπεδο αντίστασης είναι ένα επίπεδο τιμών στο οποίο
εμφανίζεται έντονη πίεση από πωλητές που εμποδίζουν την περαιτέρω
ανοδική κίνηση.
 Μια περιοχή συμφόρησης εμφανίζεται όταν οι τιμές κινούνται
πλευρικά, δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω, εντός ορισμένου εύρους και
για μια αξιόλογη χρονική περίοδο.
 Ένα επίπεδο στήριξης είναι το επίπεδο τιμών στο οποίο εκδηλώνεται
ουσιαστική εμφάνιση αγοραστών που εμποδίζουν την περαιτέρω
πτώση των τιμών.
 Καθώς οι τιμές υποχωρούν σε μια πτωτική κίνηση πλησιάζουν τα επίπεδα
στήριξης και βέβαια λόγω της πτωτικής κίνησης καθίστανται φθηνότερες.
Αυτό ενεργοποιεί κάποιους αγοραστές ενώ παράλληλα, λόγω της
πτώσης, αποθαρρύνει κάποιους πωλητές.
 Έτσι, στο επίπεδο στήριξης είναι πιθανό να ανακοπεί η πτωτική κίνηση
εφόσον επικρατήσουν οι αγοραστές των πωλητών, επιβεβαιώνοντάς το
ως επίπεδο στήριξης.
 Το επίπεδο στήριξης μπορεί να προσδιοριστεί βάσει χαμηλών του
παρελθόντος.
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
 Ένα επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο τιμών που εκδηλώνεται
έντονη πίεση από πλευράς πωλητών σε σημείο που εμποδίζει τις
τιμές από το να ανέβουν επιπλέον.
 Καθώς οι τιμές κινούνται ανοδικά, πλησιάζουν επίπεδο αντίστασης.
Οι πωλητές εμφανίζονται προθυμότεροι να πουλήσουν καθώς έχει
προηγηθεί κάποια άνοδος και λόγω αυτής της ανόδου, η μετοχή έχει
καταστεί κατάτι ακριβότερη και έχει αποθαρρύνει μέρος των
αγοραστών από το να την αγοράσουν.
 Φτάνοντας το επίπεδο αντίστασης, είναι πιθανό οι πωλητές να έχουν
επικρατήσει των αγοραστών και όντως η αντίσταση να επιβεβαιωθεί.
 Ένα επίπεδο αντίστασης μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των
κορυφών που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.
Τεχνική Ανάλυση:
Κοινά Τεχνικά Μοτίβα Τιμών
 Άλλη μια αρχή της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι η στήριξη μπορεί να
μετατραπεί σε αντίσταση και το αντίθετο.
 Άπαξ και ένα επίπεδο στήριξης ‘σπάσει’, δηλαδή εάν δεν κρατήσει
και οι τιμές πέσουν χαμηλότερα, τότε το διασπασθέν επίπεδο
στήριξης θεωρείται ότι μετατρέπεται σε επίπεδο αντίστασης.
 Η διάσπαση του σημείου στήριξης, σηματοδοτεί ότι οι πιέσεις των
πωλητών στο παρόν επίπεδο εντέλει επικράτησαν της εκδήλωσης
αγοραστών και ακριβώς γι’αυτό διασπάστηκε το σημείο στήριξης.
 Αναμένεται λοιπόν ότι και στο μέλλον, εάν η μετοχή κινηθεί ανοδικά
αυτή την φορά προσεγγίζοντας το επίπεδο αυτό, θα λειτουργήσει ως
αντίσταση, με την εκδήλωση αρκετών πωλητών.
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
 Από την άλλη πλευρά, έχουμε παρόμοια την μετατροπή
αντιστάσεων σε στηρίξεις.
 Καθώς οι τιμές μιας μετοχής ανέρχονται, προσεγγίζοντας ένα
επίπεδο αντίστασης, το ξεπερνούν.
 Αυτό σηματοδοτεί ότι στο σημείο εκείνο που μέχρι τότε
υπερίσχυε η προσφορά, υπερίσχυσε η ζήτηση.
 Επομένως και στο μέλλον, θα θεωρούν ότι στο σημείο αυτό,
έπειτα πλέον από μια πτώση, η ζήτηση θα εμφανιστεί ενισχυμένη
παρεμποδίζοντας περαιτέρω πτώση.
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
 Μια περιοχή συμφόρησης υφίσταται όταν οι τιμές κινούνται
πλευρικά, διακυμαινόμενες πάνω και κάτω εντός ενός ορατού εύρους
και για μια αξιοπρόσεχτη χρονική περίοδο
 Μια περιοχή συμφόρησης δείχνει ότι οι δυνάμεις της προσφοράς και
της ζήτησης είναι περίπου ισορροπημένες.
 Όταν οι τιμές βγουν εκτός της περιοχής συμφόρησης, προς τα πάνω ή προς
τα κάτω. Αναδεικνύεται ένας νικητής – Μια διάσπαση προς τα πάνω, είναι
μια νίκης των Ταύρων (ζήτηση) και μια προς τα κάτω, είναι νίκη των
Αρκούδων (προσφορά).
 Όταν οι τιμές εξέλθουν της περιοχής συμφόρησης διασπώντας την στήριξη, είναι ένα
σημάδι πωλήσεων.
 Όταν οι τιμές εξέλθουν της περιοχής συμφόρησης διασπώντας την αντίσταση, είναι
ένα σημάδι αγορών.
Τεχνική Ανάλυση:
Περιοχή Συμφόρησης – Trading Range
Τεχνική Ανάλυση:
Περιοχή Συμφόρησης – Trading Range
 Επειδή η τεχνική ανάλυση δεν είναι μια αυστηρή επιστήμη, είναι μερικές
φορές χρήσιμο, να δημιουργούμε ζώνες στήριξης και αντίστασης.
 Άλλες φορές, ‘δουλεύουν’ καλύτερα συγκεκριμένα επίπεδα στήριξης και
αντίστασης και άλλες φορές ‘δουλεύουν’ καλύτερα ζώνες στήριξης και
αντίστασης.
 Γενικότερα όμως και οι ζώνες, δεν μπορεί να έχουν μεγάλο ‘πλάτος’.
 Συνήθως, εάν το εύρος διακύμανσης είναι βραχύ, π.χ. μικρότερο του
διμήνου, τότε το εύρος τιμών είναι σχετικό στενό και ίσως προσφέρονται
καλύτερα οι συγκεκριμένες στηρίξεις και αντιστάσεις.
 Συνήθως, εάν το εύρος διακύμανσης είναι μεγάλο (αρκετοί μήνες), τότε
και το εύρος τιμών θα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση
ίσως προσφέρονται καλύτερα οι ζώνες για οριοθέτηση στηρίξεων και
αντιστάσεων.
Τεχνική Ανάλυση:
Ζώνες Στήριξης και Αντίστασης
Τεχνική Ανάλυση:
Ζώνες Στήριξης και Αντίστασης
 Η αναγνώριση ισχυρών στηρίξεων και αντιστάσεων, είναι σημαντικό
συστατικό για την επιτυχία στις επενδύσεις βάσει τεχνικής ανάλυσης.
 Ακόμα και εάν είναι δύσκολο να οριοθετήσουμε τις ακριβείς στηρίξεις
και αντιστάσεις, το να είμαστε ενήμεροι της ύπαρξής τους και το που
βρίσκονται, μπορεί να ενισχύει την ανάλυσή μας και τις δυνατότητες
ορθής πρόβλεψης.
 Όταν πλησιάζουν τις αντιστάσεις ή τις στηρίξεις, πρέπει να λειτουργεί ως
ένας συναγερμός για πιθανή αντιστροφή της έως τότε κίνησης.
 Η διάσπαση μιας αντίστασης σημαίνει ότι οι Ταύροι (αγοραστές)
κέρδισαν τη μάχη και η διάσπαση μιας στήριξης σημαίνει ότι οι Αρκούδες
(πωλητές) επικράτησαν.
 Προκειμένου να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις μας όμως (αγορές ή
πωλήσεις), πρέπει να δούμε την διάσπαση της αντίστασης ή στήριξης και
όχι να την προβλέπουμε.
Τεχνική Ανάλυση:
Στήριξη και Αντίσταση
 Η Τεχνική Ανάλυση είναι κατασκευασμένη στην πεποίθηση ότι οι
τιμές κινούνται διαμορφώνοντας τάσεις.
 Μια κοινή στρατηγική trading, είναι να αναγνωρίσουμε μια τάση και
μετά να την ακολουθήσουμε.
 Μια γραμμή τάσης (trend line), είναι μια ευθεία γραμμή που συνδέει
περιοδικά υψηλά ή χαμηλά σε ένα γράφημα τιμών και έπειτα,
επεκτείνει αυτήν, στο μέλλον, θεωρώντας ότι θα παρουσιάσει τις
αντιστάσεις ή τις στηρίξεις αναλόγως.
 Οι δύο πιο κοινοί τύποι γραμμών τάσης είναι:
 Γραμμές ανοδικής τάσης (Uptrend lines)
 Γραμμές καθοδικής τάσης (Downtrend lines)
Technical Analysis:
Γραμμές Τάσης (Trend Lines)
 Μια uptrend line έχει ανοδική κλίση και μορφοποιείται συνδέοντας
δύο ή περισσότερα χαμηλά σημεία. Φυσικά για να έχει ανοδική κλίση,
το δεύτερο χαμηλό πρέπει να είναι υψηλότερα από το πρώτο.
 Οι Uptrend lines δρουν ως επίπεδα στήριξης και δείχνουν ότι
υπάρχει μια υπερβάλλουσα ζήτηση (ζήτηση μεγαλύτερη της
προσφοράς), η οποία αυξάνεται, παρά την άνοδο των τιμών.
 Για όσο καιρό οι τιμές παραμένουν πάνω από την γραμμή ανοδικής
τάσης, η ανοδική τάση θεωρείται ότι παραμένει σε ισχύ.
 Μια καθοδική διάσπαση από τις τιμές, της uptrend line, δείχνει ότι
η κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης αποδυναμώθηκε και μπορεί
να ακολουθήσει αλλαγή τάσης.
Technical Analysis:
Uptrend Lines
Technical Analysis:
Uptrend Line
 Μια downtrend line έχει καθοδική κλίση και μορφοποιείται από τη
σύνδεση με ευθεία γραμμή τουλάχιστον δύο υψηλών. Προκειμένου να
έχει καθοδική κλίση, πρέπει το δεύτερο υψηλό να είναι χαμηλότερα σε
σχέση με το πρώτο.
 Οι Downtrend lines δρουν ως επίπεδα αντίστασης και υποδεικνύουν
ότι υφίσταται κατάσταση υπερβάλλουσας προσφοράς (προσφορά μείον
ζήτηση) που αυξάνεται ακόμα και αν οι τιμές υποχωρούν.
 Για όσο καιρό οι τιμές παραμένουν κάτωθεν της γραμμής καθοδικής
τάσης (downtrend line), θεωρείται ότι η καθοδική τάση παραμένει σε
ισχύ.
 Μια ανοδική διάσπαση από τις τιμές της καθοδικής γραμμής τάσης
(downtrend line) υποδεικνύει ότι η κατάσταση υπερβάλλουσας
προσφοράς μειώνεται και είναι πιθανή, έως και ανατροπή της τάσεως.
Technical Analysis:
Downtrend Lines
Technical Analysis:
Downtrend Line
 Double tops ή bottoms μπορούν να υποδεικνύουν συχνά μια αλλαγή
τάσης.
 Σε μια ανοδική τάση, η αποτυχία των τιμών να ξεπεράσουν μια
προηγούμενη κορυφή σε δυο εγχειρήματα, διαμορφώνουν διπλή
κορυφή (double top).
 Αυτό είναι προειδοποιητικό σημάδι ότι η ανοδική τάση ίσως βρίσκεται
κοντά στο τέλος της και πιθανότατα να ακολουθήσει καθοδική τάση.
 Ωστόσο, η μορφοποίηση μιας double top δεν θεωρείται επιβεβαιωμένη
έως ότου οι τιμές διασπάσουν προς τα κάτω, το προηγούμενο χαμηλό.
 Ένας διπλός πυθμένας (double bottom) είναι η αντίστροφη εικόνα μιας
double top, με τις ακριβώς αντίθετες ενδείξεις.
Technical Analysis:
Double Tops or Bottoms
Technical Analysis:
Double Tops
Technical Analysis:
Double Bottoms
 Ο σχηματισμός Κεφαλής - Ώμων (Head-and-Shoulders)
περιλαμβάνεται μεταξύ των πιο διαδεδομένων μοτίβων που
ενδεχομένως παρουσιάζουν μια αλλαγή τάσης.
 Οι σχηματισμοί Head-and-Shoulders αποτελούνται από τέσσερις
φάσεις:
 Ο αριστερός ώμος (left shoulder)
 Η κεφαλή (head)
 Ο δεξιός ώμος (right shoulder)
 Η διάσπαση της γραμμής λαιμού (penetration of the neckline)
Technical Analysis:
Head-and-Shoulders Tops or Bottoms
Technical Analysis:
Head-and-Shoulders Tops or Bottoms
 Ένας σχηματισμός head-and-shoulder αντιστροφής τάσης θεωρείται
ολοκληρωμένος μόνο όταν διασπάται η γραμμή λαιμού.
 Μπορεί να έχουμε σχηματισμό Head-and-Shoulder κορυφής: Ο
σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν οι τιμές διασπούν καθοδικά τη
γραμμή λαιμού υποδεικνύοντας αντιστροφή από ανοδική τάση σε
καθοδική.
 Μπορεί να έχουμε σχηματισμό Head-and-Shoulder πυθμένα
(αντίστροφο): Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν οι τιμές διασπούν
ανοδικά τη γραμμή λαιμού υποδεικνύοντας αντιστροφή από καθοδική
τάση σε ανοδική.
Technical Analysis:
Head-and-Shoulders Top
Technical Analysis:
Head-and-Shoulders Bottom
 Για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, χρησιμοποιούνται και
αρκετοί τεχνικοί δείκτες, άλλοι πιο απλοί, άλλο πιο πολύπλοκοι, που
όλοι τους βλέπουν μέσα από κάποια ιδιαίτερη ‘οπτική’ την τάση, την
ισχύ αυτής, την κατεύθυνση κ.λπ..
 Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτούς τους δείκτες, για να έχει μια
αυτοματοποιημένη προσέγγιση στην αγορά.
 Παρακάτω θα δούμε τους σημαντικότερους από αυτούς τους τεχνικούς
δείκτες, τους πιο διαδεδομένους, όπως:
 Κινητούς Μέσους Όρους (Moving Averages)
 Δείκτες ενδεικτικούς της τάσης, της κατεύθυνσης και ισχύς αυτής όπως
RSI, Momentum, MACD κλπ.
Τεχνικοί Δείκτες Τάσεως:
 Οι Κινητοί Μέσοι Όροι (ΚΜΟ) στα αγγλικά Moving Averages (MA),
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τις τάσεις τιμών και τις
αλλαγές στις τάσεις.
 Ένας ΚΜΟ είναι μια στατιστική εφαρμογή εξομάλυνσης των
διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών προκειμένου να αναγνωρίσουμε
ευκολότερα τις τάσεις.
 A απλός ΚΜΟ n-ημερών (Simple MA) είναι στην εκάστοτε χρονική
στιγμή, ο μέσος όρος των προηγούμενων n ημερήσιων κλεισιμάτων
στις τιμές.
 Παράδειγμα 1: ένας ΚΜΟ 5 ημερών, είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 5
ημερήσιων κλεισιμάτων.
 Παράδειγμα 2: ένας ΚΜΟ 25 ημερών, είναι ο μέσος όρος των τελευταίων
25 ημερήσιων κλεισιμάτων.
Market Trend Analyses:
Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages)
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
Fundamental and technical analyses
1 de 272

Recomendados

Βιβλίο Λογιστικής 1 & 2 - ΚΕΚ por
Βιβλίο Λογιστικής 1 & 2 - ΚΕΚΒιβλίο Λογιστικής 1 & 2 - ΚΕΚ
Βιβλίο Λογιστικής 1 & 2 - ΚΕΚAlexandros Tsikolatas
7.5K vistas226 diapositivas
Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ - Αυτογνωσία & Στόχοι Καριέρας por
Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ - Αυτογνωσία & Στόχοι ΚαριέραςΓραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ - Αυτογνωσία & Στόχοι Καριέρας
Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ - Αυτογνωσία & Στόχοι ΚαριέραςIrini Andrioti, PMP, GCDF
1K vistas31 diapositivas
Αριθμοδείκτες - Θεωρία por
Αριθμοδείκτες - ΘεωρίαΑριθμοδείκτες - Θεωρία
Αριθμοδείκτες - ΘεωρίαAlexandros Tsikolatas
10.7K vistas67 diapositivas
Market timing por
Market timingMarket timing
Market timingJavierAlfayate
3.6K vistas18 diapositivas
Option contracts por
Option contractsOption contracts
Option contractsDivya nishanth
264 vistas24 diapositivas
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ por
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥHOME
6.9K vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2 por
Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2
Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2Alexandros Tsikolatas
16.1K vistas15 diapositivas
Introductory presentation on commodity trading por
Introductory presentation on commodity tradingIntroductory presentation on commodity trading
Introductory presentation on commodity tradingPradeep Sahoo
1.8K vistas15 diapositivas
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξη por
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξηΣχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξη
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξηstratos goumas
1.7K vistas10 diapositivas
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 por
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4Dimitris Psounis
10.3K vistas3 diapositivas
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts por
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsHedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsacctg2012
1.7K vistas31 diapositivas
Αποτίμηση - FIFO - LIFO por
Αποτίμηση - FIFO - LIFOΑποτίμηση - FIFO - LIFO
Αποτίμηση - FIFO - LIFOAlexandros Tsikolatas
8.5K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2 por Alexandros Tsikolatas
Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2
Λυμένη Άσκηση Επαναληπτικό Λογιστική 2
Alexandros Tsikolatas16.1K vistas
Introductory presentation on commodity trading por Pradeep Sahoo
Introductory presentation on commodity tradingIntroductory presentation on commodity trading
Introductory presentation on commodity trading
Pradeep Sahoo1.8K vistas
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξη por stratos goumas
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξηΣχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξη
Σχηματισμός χαρτοφυλακίου με χρήση Excel. Θεωρία και πράξη
stratos goumas1.7K vistas
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 por Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K vistas
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts por acctg2012
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contractsHedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
Hedging treasury risk with forward foreign exchange contracts
acctg20121.7K vistas
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ por Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K vistas
Επαναληπτικό θεωρίας Λογιστική 2 por Alexandros Tsikolatas
Επαναληπτικό θεωρίας Λογιστική 2Επαναληπτικό θεωρίας Λογιστική 2
Επαναληπτικό θεωρίας Λογιστική 2
Alexandros Tsikolatas1.9K vistas
Δομή ατόμου κατά Bohr por DimPapadopoulos
Δομή ατόμου κατά BohrΔομή ατόμου κατά Bohr
Δομή ατόμου κατά Bohr
DimPapadopoulos3.3K vistas
Διαχείριση τραυμάτων Μυοσκελετικού Συστήματος σε Εμπόλεμη Περίοδο.pptx por George Sapkas
Διαχείριση τραυμάτων Μυοσκελετικού Συστήματος σε Εμπόλεμη Περίοδο.pptxΔιαχείριση τραυμάτων Μυοσκελετικού Συστήματος σε Εμπόλεμη Περίοδο.pptx
Διαχείριση τραυμάτων Μυοσκελετικού Συστήματος σε Εμπόλεμη Περίοδο.pptx
George Sapkas157 vistas
Common stock valuation por Babasab Patil
Common stock valuationCommon stock valuation
Common stock valuation
Babasab Patil5.1K vistas
ΨΕΒ 2017-18 Διαγώνισμα 02 Ταλαντώσεις por Dimitris Kontoudakis
ΨΕΒ 2017-18 Διαγώνισμα 02 ΤαλαντώσειςΨΕΒ 2017-18 Διαγώνισμα 02 Ταλαντώσεις
ΨΕΒ 2017-18 Διαγώνισμα 02 Ταλαντώσεις
Dimitris Kontoudakis12.5K vistas
συνολο τιμων συναρτησησ por Christos Loizos
συνολο τιμων συναρτησησσυνολο τιμων συναρτησησ
συνολο τιμων συναρτησησ
Christos Loizos57.8K vistas
Currency derivatives por Manas Saha
Currency derivativesCurrency derivatives
Currency derivatives
Manas Saha524 vistas

Similar a Fundamental and technical analyses

Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης por
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής ΑνάλυσηςΒασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής ΑνάλυσηςPanayotis Sofianopoulos
3.2K vistas129 diapositivas
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 16.01.2016 por
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 16.01.2016ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 16.01.2016
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 16.01.2016Ελένη Φιλίππου
76 vistas30 diapositivas
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης por
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσηςΠραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσηςakargas
825 vistas17 diapositivas
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΝικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςStarttech Ventures
81 vistas17 diapositivas
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων por
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των ΕπενδύσεωνΠροσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των ΕπενδύσεωνAUEB MBA full-time alumni
4K vistas27 diapositivas
The shipping companies IPO performance por
The shipping companies IPO performanceThe shipping companies IPO performance
The shipping companies IPO performanceLefteris Madentzoglou
182 vistas17 diapositivas

Similar a Fundamental and technical analyses(20)

Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης por Panayotis Sofianopoulos
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής ΑνάλυσηςΒασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης por akargas
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσηςΠραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης
Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης
akargas825 vistas
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης por Starttech Ventures
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής ΑσφάλισηςΝικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Νικήτας Πιττής, 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Starttech Ventures81 vistas
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων por AUEB MBA full-time alumni
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των ΕπενδύσεωνΠροσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Επενδύσεων
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά (Διάλεξη) por Iosif Alvertis
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά (Διάλεξη)Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά (Διάλεξη)
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά (Διάλεξη)
Iosif Alvertis205 vistas
5 6 financials entrepr 17032011 por moke_uth
5 6 financials entrepr 170320115 6 financials entrepr 17032011
5 6 financials entrepr 17032011
moke_uth693 vistas
σκοποί του χρηματιστηρίου por stammyl
σκοποί του χρηματιστηρίουσκοποί του χρηματιστηρίου
σκοποί του χρηματιστηρίου
stammyl363 vistas
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ_7130035_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_7130042_ΓΙΩΤΗΣ_7130045 por Ioannis Georgiou
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ_7130035_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_7130042_ΓΙΩΤΗΣ_7130045ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ_7130035_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_7130042_ΓΙΩΤΗΣ_7130045
ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ_7130035_ΓΕΩΡΓΙΟΥ_7130042_ΓΙΩΤΗΣ_7130045
Ioannis Georgiou98 vistas
Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου. por stratos goumas
Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου.Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου.
Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου.
stratos goumas880 vistas
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa420 vistas
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa1.6K vistas
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12 por moke_uth
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 121 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
moke_uth595 vistas
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων por DIT Alumni Club
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές ΕπιχειρήσεωνStartup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
Startup Stories: Επιχειρηματικότητα & Μορφές Επιχειρήσεων
DIT Alumni Club1.7K vistas
Volatility based Trading: VIX & the S&P500 SPY strategies por Costas Vorlow
Volatility based Trading: VIX & the S&P500 SPY strategiesVolatility based Trading: VIX & the S&P500 SPY strategies
Volatility based Trading: VIX & the S&P500 SPY strategies
Costas Vorlow773 vistas
katartisi epix sxediou.ppt por ssuser359522
katartisi epix sxediou.pptkatartisi epix sxediou.ppt
katartisi epix sxediou.ppt
ssuser3595226 vistas

Más de Panayotis Sofianopoulos

e_2034ada.pdf por
e_2034ada.pdfe_2034ada.pdf
e_2034ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
97 vistas51 diapositivas
a1039fek.pdf por
a1039fek.pdfa1039fek.pdf
a1039fek.pdfPanayotis Sofianopoulos
104 vistas12 diapositivas
a_1021ada.pdf por
a_1021ada.pdfa_1021ada.pdf
a_1021ada.pdfPanayotis Sofianopoulos
62 vistas10 diapositivas
6092b-22.pdf por
6092b-22.pdf6092b-22.pdf
6092b-22.pdfPanayotis Sofianopoulos
54 vistas12 diapositivas
Α1128_2022_FEK.pdf por
Α1128_2022_FEK.pdfΑ1128_2022_FEK.pdf
Α1128_2022_FEK.pdfPanayotis Sofianopoulos
38 vistas8 diapositivas
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf por
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdf
69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2.pdfPanayotis Sofianopoulos
27 vistas2 diapositivas

Más de Panayotis Sofianopoulos(20)

Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf por Panayotis Sofianopoulos
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdfΥπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf
Υπόδειγμα ενημέρωσης για βεβαίωση ΕΠ.pdf

Fundamental and technical analyses

 • 1. Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα Χρηματιστήρια Η Τέχνη των Χρηματιστηριακών ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ * Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση Σωκράτης: Χρηματιστικ μ ν ρα πεν ας παλλ ττειὴ ὲ ἄ ί ἀ ά , ατρικ δ ν σου, δ κη δ κολασ ας κα δικ ας.ἰ ὴ ὲ ό ί ὲ ἀ ί ὶ ἀ ί (Γοργίας, 478b)
 • 2.  Μετοχές: Εισαγωγή  Φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να καθίσετε αναπαυτικά στην καρέκλα σας και να βλέπετε την επιχείρησή σας να αναπτύσσεται και να συλλέγετε τα μερίσματα και τα χρήματα να ρέουν!  Η κατάσταση αυτή μπορεί να δείχνει σαν όνειρο, αλλά είναι κοντινότερη στην πραγματικότητα από ότι νομίζετε.  Όπως ίσως υποθέσατε, αναφέρομαι στην κατοχή μετοχών. Αυτό το υπέροχο χρηματοοικονομικό εργαλείο, είναι χωρίς αμφιβολία, ένα από τα καλύτερα μέσα για απόκτηση πλούτου.
 • 3. Τι είναι οι Μετοχές; Ορισμός - Περιγραφή  Μετοχή είναι μερίδιο στην ιδιοκτησία μιας εταιρείας. Η μετοχή περιέχει μια αξίωση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και στα κέρδη της. Έχει επίσης δυνατότητα ψήφου.  Η μετοχή έχει περιορισμένη ευθύνη, επομένως εάν πέσει έξω η εταιρεία στην οποία έχετε μετοχές δεν θα ευθύνεστε για τυχόν χρέη της με την προσωπική σας περιουσία.  Η μετοχές μπορεί να είναι Κοινές ή Προνομιούχες (Common / Preferred) ή Ανώνυμες ή Ονομαστικές.  Όσο περισσότερες μετοχές έχετε σε μια εταιρεία, τόσο αυξάνει το μερίδιό σας σε αυτή.  Στα αγγλικά, όλες οι παρακάτω λέξεις, shares, equity, stock, σημαίνουν μετοχές.
 • 5. Μετοχές: Πως κερδίζω με αυτές;  Με τα μερίσματα που δίδουν. • Προϋπόθεση να έχουν κέρδη και να διαθέτουν μέρος αυτών σε μέρισμα. • Μπορεί όμως να μην δίδει μέρισμα.  Με την αγοραπωλησία των μετοχών. • Δηλαδή να πουλήσουμε υψηλότερα από την τιμή που αγοράσαμε.
 • 6.  Γιατί να επενδύσω;  Για να έχω ένα κομπόδεμα όταν έρθει ο χρόνος να αποτραβηχθώ και να έχω ένα ευπρεπές επίπεδο διαβίωσης.  Για να φτιάξω ένα κεφάλαιο που θα αποδώσω στο παιδί μου, όταν αυτό ενηλικιωθεί και να το βοηθήσω έτσι, να φτιάξει και αυτό, ευκολότερα την δική του ζωή.  Με τα κέρδη που θα δημιουργηθούν, να αποπληρώσω συντομότερα, ένα δάνειο, π.χ. στεγαστικό που έχω λάβει.  Με τα κέρδη που θα δημιουργηθούν, να αγοράσω κάποια υλικά αντικείμενα που μου αρέσουν, όπως ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, γιατί όχι; Σε όλους μας αρέσει, να έχουμε τη δυνατότητα απόκτησης κάποιων ποθητών αντικειμένων, καθώς αυξάνουν τον βαθμό ευχαρίστησης από τη ζωή μας.  Διότι αν δεν το κάνω και μείνω μονάχα στην αποταμίευση, σε νορμάλ περιόδους, η αποταμίευσή μου θα ‘φαγώνεται’ σιγά – σιγά από τον πληθωρισμό. Για να μην πούμε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν όπως λένε κάποιοι, επιστρέφαμε σε εθνικό νόμισμα…
 • 7.  Πως λειτουργεί ο Ανατοκισμός  Ο ανατοκισμός είναι ένα πολύ ισχυρό ‘εργαλείο’ καθώς σας αυξάνει τα χρήματα γεωμετρικά.  Εάν αγοράζατε μια σοκολάτα που κοστίζει €1 ημερησίως, θα δαπανούσατε €365 ετησίως. Βάλτε αυτό το κεφάλαιο των €365 σε μια επένδυση που αποδίδει 5% το χρόνο και θα αυξηθεί σε €465,8 με το πέρασμα πέντε ετών. Με το πέρασμα 30 ετών, θα έχετε €1.577,5. Αυτή είναι η δύναμη του “ανατοκισμού”. Ανατοκισμός
 • 8. Ανατοκισμός  Πως λειτουργεί ο Ανατοκισμός  Για παράδειγμα, εάν αρχίσετε με €100 και κατά την διάρκεια του χρόνου, έχετε απόδοση 5%, στο τέλος του πρώτου χρόνου, θα έχετε €105. Εάν απλά αφήσετε τα χρήματα, στο επόμενο έτος και εφόσον έχετε πάλι απόδοση επ’αυτών 5%, θα φτάσετε τα €110,25 στο τέλος του δεύτερου έτους.  Δηλαδή, στο δεύτερο έτος αποκομίζετε απόδοση 5% πάνω στο αρχικό σας κεφάλαιο των €100 και άλλο 5% στα €5 που αποκομίσατε κέρδος στο πρώτο έτος.  Με αυτό το ρυθμό απόδοσης, το αρχικό σας κεφάλαιο διπλασιάζεται σε λιγότερο από 15 χρόνια.
 • 10. Κίνδυνος  Όλες οι επενδύσεις περιέχουν κάποιον βαθμό κινδύνου.  Δεν υπάρχει επένδυση με μηδενικό κίνδυνο.  Αν σκοπεύετε να εμπλακείτε σε επενδύσεις αξιογράφων όπως μετοχές, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ., είναι σημαντικό να κατανοήσετε πριν επενδύσετε, ότι μπορείτε να χάσετε χρήματα.
 • 11. Κίνδυνος  Ειδικός Κίνδυνος: Προέρχεται από παράγοντες που επιδρούν μόνο σε μια επένδυση (π.χ. μετοχή).  Συστηματικός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Αγοράς: Προέρχεται από παράγοντες που επιδρούν σε όλες τις επενδύσεις της Αγοράς.
 • 13. Κίνδυνος και Απόδοση: Μια σχέση ανάλογη, σε βάθος χρόνου
 • 14. Κίνδυνος και Απόδοση: Μια σχέση ανάλογη, σε βάθος χρόνου Dow Jones, Περισσότερο και συχνότερα ανοδικός παρά πτωτικός
 • 15. Κίνδυνος: Προσοχή στην ‘βαρύτητα’!  Μια μετοχή εάν πάει από τα €100 στα €20, καταγράφει πτώση 80%.  Για να πάει όμως από τα €20 στα €100, πρέπει να καταγράψει αύξηση 400%.  Όμως οι μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, παράγουν καλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα.
 • 19. Συναλλαγές σε Μετοχές…  Μπορείτε να υλοποιείται συναλλαγές σε μετοχές και παρόμοια προϊόντα. Η Επιτυχία σας εξαρτάται από την δυνατότητά σας, να:  Προβλέψετε με επαρκή ακρίβεια τις μελλοντικές τιμές και  Να διαχειριστείτε αποτελεσματικώς τους κινδύνους  Δυο είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόβλεψη των τιμών  Θεμελιώδης Ανάλυση  Τεχνική Ανάλυση  Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για να διαχειριστείτε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
 • 21. … και τι είναι στην πραγματικότητα.
 • 23.  Τι βλέπετε εδώ; Η ερμηνεία που δίδουμε, εξαρτάται από την αντίληψή μας, την οπτική μας, τις πεποιθήσεις μας, τον χαρακτήρα μας, τις γνώσεις μας, την συνολική η μερική εικόνα κ.λπ.
 • 24. Θεμελιώδης Ανάλυση  Η Θεμελιώδης Ανάλυση διερευνά τον εντοπισμό θεμελιωδών οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, που μπορούν να επηρεάσουν την αξία μιας μετοχής κ.λπ..  Βασικά είναι μια μορφή ανάλυσης της (τρέχουσας και μελλοντικής) προσφοράς και ζήτησης μιας μετοχής ώστε να διαπιστώσει εάν  Η μεταβολή της τιμής είναι δικαιολογημένη, και  Σε ποια κατεύθυνση αναμένεται να αλλάξουν οι τιμές και για πόσο.  Η προσέγγιση αυτή, απαιτεί  συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων οικονομικών δεδομένων,  συνδυασμός των προσδοκιών των συμμετεχόντων στην αγορά, και  ανάλυση όλων αυτών των πληροφοριών, για πρόβλεψη μελλοντικών τιμών
 • 25. Θεμελιώδης Ανάλυση  H Θεμελιώδης Ανάλυση εστιάζει στο αίτιο και αποτέλεσμα – αίτια εξωτερικά προς τις χρηματιστηριακές αγορές είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις τιμές.  Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν κυβερνητικές πολιτικές, επίπεδα αποθεμάτων, οικονομικούς δείκτες κ.λπ.  H Θεμελιώδης Ανάλυση θεωρεί ότι η αγορά προσωρινά μπορεί να μην έχει αξιολογήσει ορθά τη τιμή μιας μετοχής αλλά η «ορθή» τιμή θα επιτευχθεί μακροπρόθεσμα. Κέρδη είναι δυνατά εντοπίζοντας τις υποτιμημένες αξίες και περιμένοντας την αγορά να αναγνωρίσει το «λάθος» της, διορθώνοντάς το.
 • 26.  Διάφορες Πηγές Άντλησης Στοιχείων για την Θεμελιώδη Ανάλυση  Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης  Στοιχεία από Ισολογισμούς και Λογιστικές Καταστάσεις  Κλαδικές Αναλύσεις  Στατιστικές Αναλύσεις H Θεμελιώδης Ανάλυση …
 • 27.  Η Ζήτηση στην Αγορά: Δείχνει πόσοι άνθρωποι προτίθενται να αγοράσουν σε διάφορα επίπεδα τιμών. Συνεπώς, η ζήτηση συναρτάται της τιμής και της ποσότητας, με τους υπόλοιπους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί. Θεμελιώδης Ανάλυση: Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης  Σύμφωνα με τα οικονομικά της καταναλωτικής συμπεριφοράς, εκδηλώνεται ο νόμος της ζήτησης:  Όταν οι τιμές ενός αγαθού ανέρχονται, οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο  Έτσι οδηγούμαστε σε μια κατερχόμενη καμπύλη της ζήτησης
 • 28. Αλλαγές της Ζήτησης στην Αγορά  Οι αλλαγές τιμών δεν οδηγούν σε αλλαγή της ζήτησης – τότε η καμπύλη ανυψώνεται  Αύξηση της ζήτησης – η καμπύλη της ζήτησης ανυψώνεται προς τα δεξιά  Πτώση της ζήτησης – η καμπύλη της ζήτησης μετατοπίζεται προς τα αριστερά Θεμελιώδης Ανάλυση: Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 • 29.  Η Προσφορά στην Αγορά: Η προσφορά στην αγορά δείχνει την ποσότητα αγαθών που οι παραγωγοί προτίθενται να πουλήσουν σε σχέση με τα επίπεδα τιμών. Συνεπώς, η προσφορά είναι η σχέση μεταξύ της τιμής και της ποσότητας που προσφέρεται, με τους υπόλοιπους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί. Fundamental Analysis: The Demand-Supply Framework  Η θεωρία του παραγωγού προέρχεται από το νόμο της προσφοράς  Όταν οι τιμές ενός αγαθού ανέρχονται, η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνει  Οδηγώντας σε μια ανοδική καμπύλη προσφοράς
 • 30. Αλλαγές της Προσφοράς στην Αγορά  Αύξηση της προσφοράς – η καμπύλη της προσφοράς μετατοπίζεται προς τα δεξιά  Κάμψη της προσφοράς – η καμπύλη της προσφοράς μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Θεμελιώδης Ανάλυση: Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 • 31.  Ισορροπία Αγοράς: Η τιμή και ποσότητα ισορροπίας καθορίζεται από συναλλαγές μεταξύ αυτών που ζητούν (καταναλωτές) και προμηθευτές (πωλητές)  Σημείο Ισορροπίας: Είναι το σημείο τομής της αγοραίας προσφοράς και ζήτησης  Η τιμή όπου η ποσότητα που ζητείται ισούται με την ποσότητα που προμηθεύεται Θεμελιώδης Ανάλυση: Το πλαίσιο Προσφοράς και Ζήτησης
 • 32. Θεμελιώδης Ανάλυση: Λογιστικές Καταστάσεις  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να προετοιµάζουν και να παρουσιάζουν τις λογιστικές καταστάσεις τους.  Η Χρηµατοοικονοµική Έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τον Ισολογισµός, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, την Ανάλυση Ταµειακών Ροών, την Έκθεση Εξουσιοδοτηµένου Ελεγκτή, καθώς και µια περιγραφή των αποτελεσµάτων από την εταιρία, καθώς και εκτιµήσεις για την επόµενη χρονιά.
 • 33. Θεμελιώδης Ανάλυση: Ο Ισολογισμός  Η οικονομική εικόνα μιας εταιρείας σε δεδομένη χρονική στιγμή, αποτυπώνεται στον Ισολογισμό.  Ο ισολογισμός έχει δύο κομμάτια: Αριστερά έχουμε το Ενεργητικό που περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία της και δεξιά, έχουμε το Παθητικό, που περιέχει τις οφειλές και υποχρεώσεις της.  Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, ήτοι η αξία του Ενεργητικού να ισούται με αυτή του Παθητικού.
 • 34.  Οι κύριες κατηγορίες ενεργητικού είναι:  τα πάγια στοιχεία της εταιρείας (οικόπεδα, εργοστάσια κ.λπ.),  τα αποθέµατα σε πρώτες ύλες και προϊόντα, οι οφειλές από πελάτες,  τα διαθέσιµα της εταιρείας (ταμείο, καταθέσεις),  Τις τυχόν επενδύσεις της εταιρείας σε χρεόγραφα.  Οι ασώµατες κινητοποιήσεις, ουσιαστικά ο ‘αέρας’ της εταιρίας, η διαφορά µεταξύ της αξίας της εταιρίας και της δυνητικής τιµής πώλησής της. Θεμελιώδης Ανάλυση: Το Ενεργητικό
 • 35. Θεμελιώδης Ανάλυση: Το Παθητικό  Οι κύριες κατηγορίες παθητικού είναι:  οι υποχρεώσεις προς τους µετόχους της (που περιλαµβάνει το καταβεβληµένο από αυτούς µετοχικό κεφάλαιο καθώς και τα αποθεµατικά από τα αδιανέµητα κέρδη των προηγούµενων χρήσεων),  τα µακροπρόθεσµα χρέη της εταιρείας προς τρίτους (και αφορά χρέη διάρκειας µεγαλύτερης του έτους, για παράδειγµα η έκδοση οµολόγου µεγάλης διάρκειας),  τα βραχυπρόθεσµα χρέη της εταιρείας προς τρίτους (διάρκειας συνήθως µικρότερης του έτους), όπως από δανεισμό, προς ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.
 • 36. Θεμελιώδης Ανάλυση: Ο Ισολογισμός (Balance Sheet)  Ο Ισολογισμός έχει απλουστευμένα την ακόλουθη μορφή:
 • 37.  Αριθµοδείκτης Ρευστότητας:  Ο αριθµοδείκτης ρευστότητας χρησιµοποιείται για να προσδιοριστεί αν µια επιχείρηση έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αυτός είναι ένας δείκτης που συγκρίνει τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (το κυκλοφορούν ενεργητικό) µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (πληρωµές χρεών προς τρίτους) της εταιρείας.  Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα (µετρητά, αµέσως ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα), οι απαιτήσεις από τους πελάτες και τα αποθέµατα προϊόντων.  Ο αριθµοδείκτης Ρευστότητας ισούται µε: Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες
 • 38.  Όσο µεγαλύτερος είναι ο παραπάνω δείκτης Ρευστότητας, τόσο σε ισχυρότερη θέση από πλευράς ρευστότητας έχει η συγκεκριµένη εταιρεία. Η επιθυµητή τιµή του εξαρτάται από το είδος της εταιρείας.  Στις απαιτήσεις της εταιρείας µπορεί να περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από επισφαλείς πελάτες ενώ στα αποθέµατα προϊόντων µπορεί να περιλαµβάνεται και υπερτιµολογηµένο προϊόν ή απαξιωμένο, για αυτό πρέπει να δίδεται προσοχή σε αυτές τις κατηγορίες.  Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες που έχουν περισσότερα ρευστά διαθέσιµα βρίσκονται σε καλύτερη θέση.  Σε περίπτωση που οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας τότε αυτή βρίσκεται σε δεινή θέση διότι δεν µπορεί να ξεπληρώσει τα βραχυπρόθεσµα χρέη της. Επίσης δεν της περισσεύουν κεφάλαια για να επενδύσει στην επέκταση της. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες
 • 41. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες  Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:  Ένας από τους πιο σηµαντικούς αριθµοδείκτες είναι της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity). Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής:  Τα καθαρά κέρδη τα βρίσκουμε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια στο παθητικό.  Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά την αποτελεσµατικότητα των κεφαλαίων των µετόχων της επιχείρησης και είναι καλό να είναι υψηλός.
 • 42. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες  Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:  Άλλος σημαντικός αριθμοδείκτης, είναι της Αποδοτικότητας του Ενεργητικού (Return on Assets). Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής:  Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά την αποδοτικότητα επί του Ενεργητικού της επιχείρησης και βέβαια, είναι καλό να είναι υψηλός.
 • 43. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες  Αριθµοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης:  Εκ των σημαντικότερων των αριθμοδεικτών, είναι της Δανειακής Επιβάρυνσης (Debt Ratio).  Ο αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής: έχουμε ένα κλάσμα στον αριθμητή του οποίου έχουμε το σύνολο των Υποχρεώσεων (τις βρίσκουμε στο Παθητικό) και στον παρονομαστή, έχουμε το σύνολο του ενεργητικού.  Γενικά, όταν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός δεν είναι καλό.
 • 44. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες  Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Profit Gross Margin):  Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα Μικτά Κέρδη με τις Πωλήσεις (της ιδίας περιόδου).  Μικτά κέρδη και πωλήσεις (ή κύκλος εργασιών ή έσοδα), τα λαμβάνουμε από τα Αποτελέσματα Χρήσης.  Όσο υψηλότερος είναι τόσο το καλύτερο, καθώς δείχνει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.
 • 45. Θεμελιώδης Ανάλυση: Αριθμοδείκτες  Αριθµοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (Profit Net Margin):  Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα Καθαρά Κέρδη με τις Πωλήσεις.  Καθαρά κέρδη και πωλήσεις (ή κύκλος εργασιών ή έσοδα), τα λαμβάνουμε από τα Αποτελέσματα Χρήσης.  Όσο υψηλότερος είναι τόσο το καλύτερο, καθώς δείχνει ισχυρή κερδοφορία.  Ακριβώς επειδή μιλάμε για καθαρά κέρδη, παρόλο που είναι καλό να είναι υψηλός ο δείκτης, τον συγκρίνουμε και με το Μικτό Περιθώριο.
 • 47. Θεμελιώδης Ανάλυση: Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Cash Flow)  Η κατάσταση ταμειακών ροών καταγράφει τις εισροές και εκροές σε ρευστό. Οι κύριες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
 • 48. Θεμελιώδης Ανάλυση: Κέρδη ανά Μετοχή  Τα Κέρδη ανά Μετοχή, προκύπτουν διαιρώντας το σύνολο των κερδών μιας εταιρείας σε ετησιοποιημένη βάση, με τον συνολικό αριθμό μετοχών της εταιρείας.  Ως κέρδη, συνήθως λαμβάνονται τα κέρδη προ φόρων ή τα κέρδη μετά από φόρους.  Τα κέρδη προ φόρων, για τον υπολογισμό του δείκτη, τα βρίσκουμε στα Αποτελέσματα Χρήσης.  Τα Κέρδη ανά Μετοχή γενικότερα, είναι ίσως ο απλούστερος παράγοντας που μας βοηθάει να εκτιμήσουμε την αξία μιας μετοχής.  Ο δείκτης υπολογίζεται είτε με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, ήτοι από τον τελευταίο Ισολογισμό ή σε κυλιόμενη βάση, αθροίζοντας τέσσερα τρίμηνα.
 • 49. Θεμελιώδης Ανάλυση: Κέρδη ανά Μετοχή  Στην αγγλική, τα κέρδη ανά μετοχή αναφέρονται με το ακρωνύμιο EPS, το οποίο προκύπτει από το Earnings Per Share.  Εννοείται ότι όσο υψηλότερα είναι τα αναλογούντα ανά μετοχή κέρδη, τόσο το καλύτερο.  Σημείο προσοχής! Τα κέρδη να προκύπτουν από οργανική αιτία, έτσι ώστε να μην είναι ένα περιστασιακό αποτέλεσμα.  Έχουμε την εταιρεία Α και την εταιρεία Β. Η Α έχει κέρδη ανά μετοχή, €1,0 και η Β έχει €1,5. 1) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια, ποια είναι προτιμητέα; 2) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια με μοναδική εξαίρεση τα ίδια κεφάλαια, όπου στην Α είναι το 1/3 της Β, ποια προτιμητέα; 3) Εάν όλα τα άλλα στοιχεία είναι ίδια με μοναδική εξαίρεση το κύκλο εργασιών, όπου στην Α είναι το 1/2 της Β, ποια προτιμητέα;
 • 50. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)  Ο πιο διαδεδομένος δείκτης αποτίμησης μετοχών. Παλαιός και κλασσικός. Στη αγγλική είναι Price to Earnings Ratio.  Ισούται με την αγοραία τιμή μιας μετοχής (Ρ εκ του Price), διαιρώντας την με τα Κέρδη ανά μετοχή (ΕΡS).  Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία διαπραγματεύεται στα €43 ανά μετοχή και τα ανά μετοχή κέρδη της κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, είναι €1,95, τότε ο δείκτης P/E της συγκεκριμένης μετοχής είναι 22,05 (€43/€1,95).  Ο Δείκτης P/E πρακτικά μας δείχνει τι πολλαπλάσιο, προσφέρει η αγορά για κάθε ένα ευρώ (ή δολάριο) κερδών ανά μετοχή. Δηλαδή μια μετοχή που έχει P/E = 8, σημαίνει ότι η αγορά πληρώνει €8 για ένα ευρώ κερδών της επιχείρησης ή σε μια άλλη μετοχή με P/E = 10, η αγορά πληρώνει €10 για κάθε ένα ευρώ κερδών της.
 • 51. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)  Ο Δείκτης P/E εναλλακτικά, μας παρουσιάζει πόσα χρόνια απαιτούνται και με την προϋπόθεση ότι τα ανά μετοχή κέρδη της υποκείμενης εταιρείας έμεναν σταθερά, για να αποσβέσουμε το κεφάλαιο που καλούμαστε να δώσουμε για να αγοράσουμε μια μετοχή της. Για παράδειγμα, μία μετοχή που έχει P/E = 8, σημαίνει ότι απαιτούνται 8 έτη για να μας ‘δώσει πίσω’ τα χρήματα που μας κόστισε για να την αποκτήσουμε και μία άλλη μετοχή με P/E = 10, σημαίνει ότι απαιτούνται 10 έτη προκειμένου να ‘λάβουμε’ πίσω τα χρήματα που δώσαμε για την απόκτησή της.  Συχνά, υπολογίζουμε ή βλέπουμε να υπολογίζεται το δείκτη P/E, με εκτίμηση κερδών (π.χ. για την τρέχουσα χρήση) ή με ένα μικτό σύστημα (π.χ. δύο πραγματοποιηθέντα τελευταία τρίμηνα + δύο προσεχή τρίμηνα με εκτίμηση αποτελεσμάτων - projected or forward P/E).  Ο δείκτης P/E που υπολογίζεται σε κυλιόμενη βάση των τεσσάρων τελευταίων τριμήνων, λέγεται trailing P/E.
 • 52. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)  Γενικά, ένα υψηλό P/E σημαίνει ότι η αγορά αναμένει υψηλότερη ανάπτυξη στο μέλλον.  Ο δείκτης P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη των τιμών. Παράδειγμα: Εάν η μετοχή Α έχει ιστορικά μέσο P/E = 15 και υπολογίζουμε τα ανά μετοχή κέρδη της στα €0,50 στο τέλος της τρέχουσας χρήσης, τότε μπορούμε να αναμένουμε €0,50 x 15 = €7,50.  Ο δείκτης P/E μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με τις ιστορικές του μέσες τιμές, προκειμένου να συμπεράνουμε εάν μία μετοχή στην παρούσα φάση, είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. Παράδειγμα: Εάν η μετοχή Α έχει ιστορικά μέσο P/E = 15 και τώρα χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, έχει P/E = 25 φαίνεται υπερτιμημένη, αντίθετα εάν το τρέχον Ρ/Ε της ισούται με 7,5 φαίνεται υποτιμημένη.  Οι εταιρείες που είναι ζημιογόνες, δεν έχουν δείκτη P/E καθώς δεν διαιρούμε με το 0.
 • 53. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Ε (Ρ/Ε Ratio)  Θέλουμε να αγοράσουμε μία μετοχή μεταξύ δύο εταιρειών του ιδίου αντικειμένου, π.χ. δύο αλλαντοβιομηχανιών, της Α και Β.  Και οι δύο μετοχές, διαπραγματεύονται στην ίδια τιμή, στα €18.  Τα ανά μετοχή κέρδη της Α είναι €2 και της Β είναι €4.  Το Ρ/Ε της Α είναι συνεπώς 8 και της Β είναι 4,5.  Εάν αγοράσουμε τη μετοχή της Α, σημαίνει ότι για κάθε ένα € κερδών ανά μετοχή, εμείς πληρώνουμε €9, ενώ αν επιλέξουμε την Β, για κάθε ένα € κερδών ανά μετοχή, θα πληρώσουμε €4,5. Συνεπώς στην περίπτωση της Β, αγοράζουμε περισσότερα για ‘λιγότερα’ και φαίνεται να συμφέρει.  Το Ρ/Ε μεταξύ διαφορετικών κλάδων διαφέρει: σε κλάδους που παρουσιάζουν εντονότερους ρυθμούς ανάπτυξης (π.χ. τεχνολογίας), συναντάμε υψηλότερα Ρ/Ε, ενώ σε κλάδους ‘ώριμους’ (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας) συναντάμε χαμηλότερα.
 • 54. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Ε - Σημεία Προσοχής  Ο δείκτης P/E μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, καθώς βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος, που δεν εγγυώνται τα κέρδη του μέλλοντος.  Παρομοίως, εάν ένας δείκτης P/E υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων (μελλοντικών) κερδών, δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί.  Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι συχνά η λογιστική είναι ‘δημιουργική’, τότε κατανοεί κανείς ότι τα κέρδη μπορούν να παραποιηθούν ως προς την πραγματική τους εικόνα.  Για τους παραπάνω λόγους, συνίσταται στους επενδυτές να χρησιμοποιούν για την εκτίμηση της αξίας μιας εταιρείας, παραπάνω από έναν δείκτη.
 • 55. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης ΡΕG (PEG Ratio)  To P/E μιας μετοχής, διαιρούμενο με τον ρυθμό ανάπτυξής της (υποκείμενης εταιρίας σε επίπεδο ανά μετοχή κερδών) για μια συγκεκριμένη περίοδο.  Ο δείκτης P/E προς Growth, αποκαλείται εν συντομία PEG και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την αξία μιας μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό ανάπτυξης.  Ο PEG θεωρείται ότι παρέχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα συγκριτικά με το P/E.  Ενώ ένα υψηλό P/E μπορεί να δείχνει μία μετοχή ως μία καλή αγορά, εάν συνυπολογίσουμε τον παράγοντα του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών μέσω του PEG, μπορεί το αποτέλεσμα να βγει έως και αρκετά διαφορετικό.  Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης PEG, τόσο μία μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης της κερδοφορίας της.
 • 56. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης ΡΕG (PEG Ratio)  Γενικότερα, ένας δείκτης PEG χαμηλότερος της μονάδος, δείχνει μετοχή που είναι υποτιμημένη ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της, όσο χαμηλότερα (της μονάδος), τόσο περισσότερο.  Ένας δείκτης PEG υψηλότερος της μονάδος, δείχνει μετοχή που είναι υπερτιμημένη ως προς τον ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της, όσο υψηλότερα, τόσο εντονότερα υπερτιμημένη.  Παράδειγμα: Έχουμε τις μετοχές δύο εταιρειών του ιδίου κλάδου, π.χ. πληροφορικής κ του ιδίου υποτομέα. Η μετοχή της Α, έχει P/E=14 κ της Β =19.  Ο ρυθμός ανάπτυξης όμως της Α για την προσεχή 5ετία, είναι 10% ετησίως και για την Β είναι 20% ετησίως. Το PEG συνεπώς της Α είναι 14/10 = 1,4 και της Β, 19/20 = 0,95. Της Β λοιπόν, παρουσιάζει PEG χαμηλότερο της μονάδος και αρκετά χαμηλότερο της Α και μπορούμε να πούμε ότι αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, η μετοχή της Β είναι ελκυστικότερη προς αγορά, καθώς περισσότερο υποτιμημένη ως προς την αναπτυξιακή της δυναμική.
 • 57. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)  Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, μπορείτε να τον δείτε ως P/S ή P/Sales ή Pr/Sales ή PSR.  Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις*, υπολογίζεται:  είτε διαιρώντας την συνολική κεφαλαιοποίηση** μιας εταιρείας με τις πωλήσεις της,  είτε σε ανά μετοχή επίπεδο, ήτοι διαιρώντας το κύκλο εργασιών με το σύνολο των μετοχών. * Τις Πωλήσεις ή Κύκλο Εργασιών ή Έσοδα, τα λαμβάνουμε από τα Αποτελέσματα Χρήσης. ** Κεφαλαιοποίηση, η συνολική χρηματιστηριακή αξία, ήτοι η τιμής μετοχής μιας εταιρείας x τον συνολικό αριθμό μετοχών της.  Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, μας δείχνει τι πολλαπλάσιο δίνει η αγορά για κάθε ένα € πωλήσεων της υπό εξέταση εταιρείας.  Το σκεπτικό που τον διέπει, είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιο με αυτό του Ρ/Ε.
 • 58. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)  Όπως όλοι οι δείκτες, ο Τιμή προς Πωλήσεις έχει νόημα όταν συγκρίνει εταιρείες του ιδίου κλάδου.  Ένας χαμηλός δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις υποδεικνύει μια πιθανά υποτιμημένη εταιρεία, ενώ ένας δείκτης υψηλός δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις σε απόλυτες τιμές ή σε σύγκριση με τις μέσες ιστορικές του τιμές, πιθανότατα δείχνει μια υπερτιμημένη εταιρεία.  Ο δείκτης Τιμής προς Πωλήσεις, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους: α) διότι οι πωλήσεις είναι ένα καθαρότερο οικονομικό μέγεθος συγκριτικά με τα κέρδη, καθώς τα κέρδη είναι περισσότερο ευμετάβλητα, μπορούν να επηρεαστούν από έκτακτες συγκυριακές καταστάσεις ή μπορεί να τους γίνει και ‘μαγείρεμα’, ενώ οι πωλήσεις, είναι δύσκολο ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις να αποκρυφτούν ή να ‘μαγειρευτούν’. β) προσφέρεται περισσότερο για σύγκριση εταιρειών που είναι σε αρχική φάση ανάπτυξης και δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν κερδοφορία, οπότε δεν μπορούμε στη περίπτωσή τους να χρησιμοποιήσουμε το Ρ/Ε.
 • 59. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/Sales (Τιμή προς Πωλήσεις)  Παράδειγμα 1: Εάν η μετοχή της εταιρείας Α, έχει δείκτη Τιμής προς Πωλήσεις ίσο με 1,23 ενώ η ιστορική της μέση τιμή, είναι 1,35, δείχνει πιθανά υποτιμημένη.  Παράδειγμα 2: Εάν η μετοχή της εταιρείας Α, έχει δείκτη Τιμής προς Πωλήσεις ίσο με 1,23 ενώ ο μέσος όρος του δείκτη Τιμής προς Κέρδη, στον κλάδο της, είναι 1,10, τότε δείχνει πιθανά υπερτιμημένη. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην ισχύει αυτό, αν π.χ. η Α παρουσιάζει εντονότερη ανάπτυξη από τις άλλες εταιρείες του κλάδου της.
 • 60. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/BV (Τιμή προς Λογιστική Αξία)  Η Λογιστική Αξία μιας επιχείρησης ισούται με το Συνολικό Ενεργητικό της μείον τα Άυλα στοιχεία και τις Υποχρεώσεις της.  Σύμφωνα με άλλο τρόπο υπολογισμού, που όμως δεν διαφέρει ουσιαστικά ως προς το αποτέλεσμα, η Λογιστική Αξία μιας εταιρείας, ισούται με το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων μείον τα δικαιώματα μειοψηφίας.  Η Λογιστική Αξία, μας δείχνει μια τρόπον τινά καθαρή αξία της εταιρείας που εξετάζουμε διότι έχοντας αφαιρέσει το σύνολο των υποχρεώσεών της από το σύνολο του Ενεργητικού, μας δείχνει τι θα απόμενε εάν η εταιρεία χρεοκοπούσε και έκλεινε αυτή τη στιγμή.  Ο δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία λοιπόν, μας δείχνει τι πολλαπλάσιο δίδει η αγορά ως προς την αναλογούσα ανά μετοχή λογιστική αξία.
 • 61. Θεμελιώδης Ανάλυση: Δείκτης Ρ/BV (Τιμή προς Λογιστική Αξία)  Ένας χαμηλός δείκτης P/BV θα λέγαμε χαμηλότερος του 1,5, δείχνει μετοχή υποτιμημένη.  Εάν δε, ο δείκτης είναι σε τιμές χαμηλότερες της μονάδος, είναι εντονότερα υποτιμημένη, όσο χαμηλότερη η τιμή, τόσο περισσότερο.  Προφανώς, όπως και όλοι οι δείκτες και εφόσον δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ο δείκτης P/BV, μπορεί να συγκριθεί με τον εαυτό του ιστορικά ή με τον κλαδικό ή συνδυαστικά.  Είναι χαρακτηριστικό ότι τομείς που θεωρούνται χρηματιστηριακά ότι παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη, παρουσιάζουν P/BV και 10 και 20.  Εν κατακλείδι, ο P/BV είναι ένας ενδιαφέρον δείκτης που δεν συνδέεται όπως άλλοι δείκτες με την δυνατότητα κερδοφορίας (έσοδα, κέρδη cash flow), δείχνοντας την ‘εσωτερική καθαρή’ αξία μιας μετοχής σε μια δεδομένη στιγμή.
 • 62. Θεμελιώδης Ανάλυση: Μερισματική πολιτική (Dividend Policy)  Ορίζεται ως η πολιτική του ποσοστού των κερδών που μια εταιρεία θα διανείμει ως μέρισμα στους μετόχους της.  Στις ΗΠΑ το προμέρισμα είναι συνηθισμένο.  Το μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους, προκύπτει εκ των καθαρών κερδών προς διανομή, αφού από την Διοίκηση κάθε εταιρείας ληφθούν υπόψη οι ανάγκες ρευστού για χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της σχεδίων. Αφού καλυφθούν αυτά, το εναπομένον ρευστό, μπορούν να το διαθέσουν για μέρισμα.  Υπάρχουν δύο ‘οπτικές’ σχετικά με το μέρισμα: • Αυτή που δίδει σημασία σε αυτό. • Αυτή που δεν δίδει σημασία σε αυτό.  Συνήθως εταιρείες που ακολουθούν υψηλή μερισματική πολιτική, άρα έχουν υψηλά μερίσματα, είναι οι Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και οι Επενδύσεων Ακινήτων (REIT).
 • 63. Θεμελιώδης Ανάλυση: Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield)  Ένας δείκτης που δείχνει πόσο πληρώνει (ως ποσοστό %) μια εταιρεία με μέρισμα στους μετόχους της κάθε χρόνο σε σχέση με την αγοραία τιμή της μετοχής της.  Στην απουσία κεφαλαιακών κερδών (αύξηση της τιμής της ίδιας της μετοχής), η μερισματική απόδοση η απόδοση στην επένδυση (Return on Investment - ROI) για μια μετοχή.  Παράδειγμα: Εάν δύο εταιρείες πληρώνουν ετησίως μέρισμα €1 / μετοχή, αλλά η μετοχή της εταιρείας Α διαπραγματεύεται στα €20 ενώ της εταιρείας Β διαπραγματεύεται στα €40, τότε η μερισματική απόδοση της Α είναι 5% και της Β είναι 2,5%. Υποθέτοντας ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίδιοι, τότε η επένδυση στην μετοχή της Α, είναι ελκυστικότερη.
 • 64. Θεμελιώδης Ανάλυση: Τιμή προς Ταμειακές Ροές (Price to Cash Flow)  Ένας δείκτης που δείχνει την αναλογία της τιμής μιας μετοχής ως προς τις καθαρές ταμειακές της ροές (cash flow).  Ένας δείκτης που στοχεύει εντονότερη στην διαπίστωση της χρηματοοικονομικής υγείας μιας εταιρείας. Εταιρείες χρηματοοικονομικά υγιείς, με ισχυρή ρευστότητα και ισχυρές ταμειακές ροές, είναι ενδιαφέρουσες προς επένδυση · με την προϋπόθεση όμως ότι θα είναι χαμηλή η αναλογία PCF.  Μια χαμηλή αναλογία PCF (π.χ. 5) μας δείχνει μια πιθανά υποτιμημένη μετοχή – το αντίθετο για υψηλούς δείκτες PCF (π.χ. 20).  Θα πρέπει να μας προβληματίζει, ένας αρνητικός δείκτης PCF.
 • 65. Θεμελιώδης Ανάλυση: P/EBITDA  Ένας δείκτης που δείχνει την αναλογία της τιμής μιας μετοχής ως προς τα αυστηρά λειτουργικά κέρδη (ανά μετοχή) μιας εταιρείας (EBITDA).  EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ήτοι Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και Αποσβέσεων.  Μπορεί να το συναντήσετε και ως EBITD.  Παρόμοιος δείκτης με το Ρ/Ε, με τη διαφορά ότι λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά κέρδη μιας εταιρείας.  Ο P/EBITDA προσφέρεται για εταιρείες σε κλάδους που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, οπότε τα προ φόρων κέρδη λόγω υψηλών αποσβέσεων θα ήταν χαμηλά, οπότε θα φαίνονταν ένα υψηλό P/E.
 • 66. Ο δείκτης Beta: beta coefficient - β  Συντελεστής Βήτα (beta coefficient - β)  Είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μιας επένδυσης / χρεογράφου / χαρτοφυλακίου και της μεταβλητότητας της αγοράς.  Υψηλός συντελεστής beta συνεπάγεται ότι η τιμή, και κατ' επέκταση η απόδοση, μιας μετοχής ή ενός χρεογράφου επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς.  Μικρές τιμές του συντελεστή beta σημαίνει ότι η απόδοση της επένδυσης μένει σχετικά ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις της απόδοσης της αγοράς.  Αρνητικό beta σημαίνει ότι όταν οι αποδόσεις της αγοράς είναι θετικές η απόδοση του υποκείμενου χρεογράφου ή της επένδυσης θα είναι αρνητικές και το ανάποδο.
 • 67. Ο δείκτης Beta: beta coefficient - β  beta = 1 Ένας συντελεστής beta ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι η απόδοση ενός χρεογράφου , παρουσιάζει έντονη συσχέτιση (correlation) με τις αποδόσεις της αγοράς.  beta < 1 Συντελεστής beta μικρότερος της μονάδας σημαίνει ότι η απόδοση της επένδυσης είναι μικρής μεταβλητότητας (λιγότερο μεταβλητή από την απόδοση της αγοράς).  beta > 1 Συντελεστής beta μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι η απόδοση της επένδυσης είναι υψηλής μεταβλητότητας (περισσότερο μεταβλητή από την απόδοση της αγοράς).
 • 68. Ο δείκτης Beta: beta coefficient - β  Μία μετοχή με beta = 1, θεωρείται ότι έχει την ίδια μεταβλητότητα με τον Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου.  Οι μετοχές με χαμηλό beta ( < 1) αποκαλούνται «αμυντικές» μετοχές, διότι οι επενδυτές επενδύουν σε αυτές όταν η αγορά κινείται πτωτικά ή είναι ιδιαίτερα ασταθής.  Μετοχές με υψηλό beta ( > 1) αποκαλούνται «επιθετικές» μετοχές καθώς προτιμώνται από τους επενδυτές όταν ο δείκτης του χρηματιστηρίου κινείται σταθερά ανοδικά γιατί με αυτόν τον τρόπο, απολαμβάνουν υψηλότερες από το μέσο όρο αποδόσεις στα κεφάλαια τους.  Κατ' επέκταση ένας ‘συντηρητικός’ επενδυτής θα πρέπει να προτιμάει μετοχές με χαμηλό συντελεστή beta , ενώ κάποιος ‘επιθετικός’, που θέλει υψηλότερες αποδόσεις, και αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο, θα πρέπει να προσανατολιστεί σε μετοχές με υψηλό beta .
 • 69.  To R2 φέρει τιμές από το 0 έως το 100.  Ένας δείκτης R2 της τάξης του 100, σημαίνει ότι όλες οι κινήσεις της μετοχής περιγράφονται πλήρως από τις κινήσεις του δείκτη αναφοράς.  Ένα υψηλό R2 , μεταξύ 85 και 100, δείχνει η απόδοση του τίτλου είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ευθυγραμμισμένη με αυτή του δείκτη αναφοράς.  Μια μετοχή με χαμηλό , μικρότερο του 70 – και εννοείται όσο λιγότερο τόσο το χειρότερο – σημαίνει ότι δεν πολυευθυγραμμίζεται με την κίνηση του δείκτη αναφοράς. Εάν για παράδειγμα, μια μετοχή έχει χαμηλό R2 , σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο beta.  Ουσιαστικά, ένας υψηλός δείκτης R2 δείχνει ένα περισσότερο αξιόπιστο beta. Ο δείκτης R2 : (θα πρέπει να τον βλέπουμε μαζί με τον beta)
 • 71.  Η Τεχνική Ανάλυση συνίσταται στην κατά καθορισμένους τρόπους μελέτης των ιστορικών τιμών με σκοπό την πρόβλεψη των τιμών στο μέλλον  Η Τεχνική Ανάλυση χρησιμοποιεί συχνότατα γραφήματα με τις τιμές του παρελθόντος για να αναγνωρίσει μοτίβα  Αυτά τα μοτίβα των τιμών χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών Τεχνική Ανάλυση:
 • 73. • Ρόλος της Τεχνικής Ανάλυσης  Να αναγνωρίσουν και να προβλέψουν αλλαγές στην κατεύθυνση των τάσεων των τιμών  Να προσδιορίσουν το timing της δράσης, ήτοι της αγοράς και της πώλησης Τεχνική Ανάλυση:  Οι Τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές στην αγορά, περιέχουν όλες τις χρήσιμες και ‘συγχρονισμένες’ πληροφορίες  Οι τιμές αντανακλούν πολύ γρήγορα όλες τις διαθέσιμες θεμελιώδεις πληροφορίες, όπως και άλλες, όπως προσδοκίες των traders και εντέλει αντανακλούν την συνολική ψυχολογία και διάθεση της αγοράς προς τον συγκεκριμένο τίτλο
 • 74. Ανάλυση Γραφημάτων – το βασικό εργαλείο της Τεχνικής Ανάλυσης  Ένα γράφημα τιμών είναι μια ακολουθία τιμών καταγεγραμμένες σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.  Όταν αναλύουμε γραφήματα, παρατηρούμε τις ιστορικές τιμές σε γράφημα δύο διαστάσεων προκειμένου να αναγνωρίσουμε μοτίβα στις τιμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προβλέψουμε την μελλοντική κίνηση των τιμών  Ο στόχος του αναλυτή είναι να βρει κάποια σταθερά, αξιόπιστα και λογικά μοτίβα στις τιμές, με τα οποία θα επιχειρήσει να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών  Οι αναλυτές βασίζονται πρωτίστως σε τρεις ενότητες δεδομένων  Τιμές (μηνιαίες, εβδομαδιαίες, ημερήσιες, ενδοημερήσιες)  Όγκοι Συναλλαγών Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφημάτων
 • 75. Technical Analysis: Chart Analysis  Οι πιο γνωστές μορφές απεικόνισης των γραφημάτων, είναι: bar charts, line charts, candlestick charts.  Σε αυτά τα γραφήματα (charts), ο κάθετος άξονας παρουσιάζει την κλίμακα τιμών και ο οριζόντιος άξονας τον χρόνο. Οι τιμές τοποθετούνται ξεκινώντας οι παλαιότερες από αριστερά και οι νέες τιμές, οι τρέχουσες δηλαδή, είναι πέρα δεξιά. Bar Charts:  Τα Bar charts αποτυπώνουν τη συναλλακτική δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. ημέρας, εβδομάδας, μηνός) με μια απλή κάθετη γραμμή στο γράφημα.  Αυτή η γραμμή, συνδέει την υψηλή τιμή και την χαμηλή τιμή της περιόδου (ημέρας, εβδομάδας, μηνός).  Η τιμή κλεισίματος, απεικονίζεται με μια μικρή οριζόντια γραμμούλα.
 • 77. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Bar Chart  Τα Bar charts απεικονίζονται επίσης με το Άνοιγμα, Υψηλό, Χαμηλό και Κλείσιμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι περιέχει και το άνοιγμα, που παρουσιάζεται με τη μικρή οριζόντια γραμμή στα αριστερά της μπάρας.
 • 78. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Bar Charts Bar Charts: One-Day Price Reversals  Τα Bar charts χρησιμοποιούνται συχνά για να αναγνωρίσει κανείς τις αντιστροφές των τάσεων.  Σε μια ανοδική αγορά οι τιμές σημειώνουν νέα υψηλά αλλά αν ανοίξει ανοδικά αλλά στη συνέχεια κλείσει χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, ίσως σημαίνει αντιστροφή τάσης  Σε μια καθοδική αγορά οι τιμές σημειώνουν νέα χαμηλά αλλά αν ανοίξει καθοδικά αλλά στη συνέχεια κλείσει υψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, ίσως σημαίνει αντιστροφή τάσης
 • 79. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Line Charts Line Charts:  Σε ένα line chart, καταγράφονται μόνο οι τιμές κλεισίματος που ενώνονται μεταξύ τους με γραμμή  Για όσους θεωρούν ότι το κλείσιμο είναι το σημαντικότερο στοιχείο σε μια συνεδρίαση.  Προσέχοντας το κλείσιμο, αποφεύγουν τα πιθανά ψευδή ή ακραία ενδοσυνεδριακά δεδομένα.
 • 80. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Candlestick Charts:  Τα candlestick charts έγιναν αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια.  Για ένα candlestick chart, απαιτούνται όλα τα στοιχεία (άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό, κλείσιμο).  Τα ανοδικά candlesticks (λευκά) μορφοποιούνται όταν το κλείσιμο είναι υψηλότερα από το άνοιγμα και τα καθοδικά (σκουρόχρωμα) μορφοποιούνται όταν το κλείσιμο είναι χαμηλότερα από το άνοιγμα.
 • 81. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Candlestick Charts:  Το ανοιχτόχρωμο ή σκουρόχρωμο κυρίως σχέδιο του candlestick που σχηματίζεται από το άνοιγμα και κλείσιμο, καλείται σώμα και οι γραμμούλες πάνω και κάτω από αυτό, καλούνται σκιές δείχνοντας το υψηλό και χαμηλό.  Ένα ημερήσιο candlestick βασίζεται στις ημερήσιες τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλό και χαμηλό. Ένα εβδομαδιαίο candlestick βασίζεται στο άνοιγμα της Δευτέρας, το εβδομαδιαίο υψηλό και χαμηλό και το κλείσιμο της Παρασκευής.
 • 83. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Διάφορα Κοινά Σχήματα Κεριών
 • 84. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Bulls vs. Bears  Ένα candlestick αποτυπώνει τη μάχη μεταξύ Bulls (αγοραστών) και Bears (πωλητών) σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 1. Μεγάλου μήκους λευκά candlesticks δείχνουν ότι οι Ταύροι επικρατούν κατά την εξεταζόμενη περίοδο – υπάρχει αγοραστική πίεση. 2. Μεγάλου μήκους μαύρα candlesticks δείχνουν ότι οι Αρκούδες επικρατούν κατά την εξεταζόμενη περίοδο – υπάρχει πίεση πωλητών. 3. Μικρού μήκους candlesticks δείχνουν ότι δεν υπάρχει καθαρή επικράτηση ούτε των Ταύρων ούτε των Αρκούδων κατά την εξεταζόμενη περίοδο – έχουμε μια σχετική σταθεροποίηση και ισορροπία.
 • 85. Bulls vs. Bears 4. Μια μακριά κάτω σκιά (lower shadow) δείχνει ότι οι Αρκούδες επικρατούσαν για ορισμένο χρόνο, αλλά τελικά έχασαν το ‘παιγνίδι’ έως το τέλος, με τους Ταύρους να κάνουν comeback. 5. Μια μακριά άνω σκιά (upper shadow) δείχνει ότι οι Ταύροι ήλεγχαν το ‘παιγνίδι’ για ορισμένο χρόνο, αλλά έως το τέλος απέκτησαν τον έλεγχο οι Αρκούδες με εντυπωσιακό comeback. 6. Μια μακριά άνω και κάτω σκιά (upper and lower shadow) δείχνει ότι εντός της εξεταζόμενης περιόδου, είχαν τις στιγμές τους και οι Αρκούδες και οι Ταύροι, αλλά εντέλει, κανείς τους δεν μπόρεσε να επικρατήσει ξεκάθαρα. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 86. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Long vs. Short Bodies  Γενικά μιλώντας, όσο μακρύτερο είναι ένα σώμα, τόσο εντονότερη η αγοραστική πίεση ή αυτή των πωλήσεων.  Μεγάλου μήκους σώματος λευκά candlesticks δείχνουν ισχυρή πίεση από πλευράς Ταύρων – οι αγοραστές είναι επιθετικοί.  Μεγάλου μήκους σώματος μαύρα candlesticks δείχνουν ισχυρή πίεση από πλευράς Αρκούδων – οι πωλητές είναι επιθετικοί.  Αντιθέτως, candlesticks με σώματα μικρού μήκους, δείχνουν μικρή κίνηση στις τιμές και αντανακλούν μια ισορροπία.
 • 87. White vs. Black Marubozus  Από τα ισχυρότερα μακριά candlesticks είναι τα Marubozu brothers, Μαύρα και Λευκά.  Τα Marubozu δεν έχουν άνω και κάτω σκιά και τα υψηλά και χαμηλά παρουσιάζονται από το άνοιγμα και κλείσιμο.  Ένα λευκό Marubozu μορφοποιείται όταν το άνοιγμα είναι το ίδιο με το χαμηλό και το κλείσιμο, ίσο με το υψηλό: Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές έλεγξαν το ‘παιγνίδι’ από την αρχή έως το τέλος.  Ένα μαύρο Marubozu μορφοποιείται όταν το άνοιγμα συμπίπτει με το υψηλό και το κλείσιμο ισοδυναμεί με το χαμηλό: Αυτό δείχνει ότι οι πωλητές έλεγξαν το ‘παιγνίδι’ από την αρχή έως το τέλος. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 88. Long vs. Short Shadows  Τα Candlesticks με χαμηλού μήκους σκιές δείχνουν ότι στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, η δράση εξελίχθηκε γύρω από τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος.  Τα Candlestick με μεγάλου μήκους σκιές, δείχνουν ότι οι συναλλαγές ξέφυγαν από τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος. Technical Analysis: Chart Analysis – Candlestick Charts
 • 89. Technical Analysis: Chart Analysis – Candlestick Charts Long vs. Short Shadows  Τα Candlesticks με μακριά άνω σκιά και κοντή κάτω σκιά, δείχνει ότι οι αγοραστές κυριαρχούσαν σε μεγάλο μέρος της συνεδρίασης θέτοντας τιμές υψηλότερα. Ωστόσο, οι πωλητές κάποια στιγμή ανέκαμψαν, αναγκάζοντας τις τιμές να υποχωρήσουν από τα υψηλά τους και επιβάλλοντας ένα αδύναμο κλείσιμο, δημιουργώντας έτσι μια μακριά άνω σκιά.  Αντιθέτως, candlesticks με μακριά κάτω σκιά και κοντή άνω, δείχνουν ότι οι πωλητές επικρατούσαν και οδηγούσαν τις τιμές χαμηλότερα. Ωστόσο, οι αγοραστές ανέκαμψαν και επικράτησαν έως το τέλος της συνεδρίασης, οδηγώντας σε ένα ισχυρό κλείσιμο και δημιουργώντας τη μακριά κάτω σκιά.
 • 90. Doji  Το Doji μορφοποιείται όταν το άνοιγμα και κλείσιμο είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Το μήκος των άνω και κάτω σκιών μπορεί να ποικίλουν δίδοντας ως αποτέλεσμα ένα candlestick που μοιάζει σαν σταυρός, σαν αντεστραμμένος σταυρός ή σαν το σύμβολο του +.  Τα doji από μόνα τους, είναι ουδέτερα μοτίβα. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 91. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Doji  Τα Doji δείχνουν την αίσθηση της αναποφασιστικότητας στον ‘πόλεμο’ μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Οι τιμές κατά την διάρκεια της συνεδρίασης κινούνται πάνω και κάτω από το επίπεδο ανοίγματος και εντέλει κλείνουν κοντά στο επίπεδο ανοίγματος. Το αποτέλεσμα είναι μια αντιπαράθεση, μια στάση αναμονής, καθώς ούτε οι ταύροι αλλά ούτε και οι Αρκούδες κατάφεραν να κερδίσουν τον έλεγχο.  Τα Doji είναι σημαντικά διότι δείχνουν ότι οι δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης είναι περίπου ισοδύναμες και συνεπώς, είναι πιθανή μια αλλαγή της τάσης προσεχώς.  Τα Doji από μόνα τους δεν μπορούν να δείξουν αντιστροφή τάσης και απαιτείται περαιτέρω μελέτη. Η σημαντικότητα των doji εξαρτάται από τα προηγηθέντα candlesticks.
 • 92. Doji and Trend  Μετά από άνοδο ή από μακρύ λευκό candlestick, ένα doji σηματοδοτεί ότι η αγοραστική ισχύς χαλαρώνει που με τη σειρά του, δείχνει ότι η ανοδική τάση ίσως οδεύει προς το τέλος της.  Ωστόσο, μετά το doji, απαιτούνται περισσότερες καθοδικές ενδείξεις για επιβεβαίωση της επικράτησης των Αρκούδων. Αυτή μπορεί να έρθει μετά από μια υποχώρηση κάτω από το άνοιγμα του μακριού λευκού candlestick. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 93. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Doji and Trend  Μετά από πτώση ή ένα μακρύ μαύρο candlestick, ένα doji υποδεικνύει ότι οι πιέσεις που ασκούσαν οι πωλητές εξασθενούν και η πτωτική τάση ίσως οδεύει προς το τέλος της.  Ωστόσο, χρειάζονται επιπλέον ενδείξεις για επιβεβαίωση της αντιστροφής. Μια επιβεβαίωση ότι περάσαμε σε κατάσταση Bullish, θα μπορούσε να ήταν μια άνοδος πάνω από τα επίπεδα ανοίγματος του προηγηθέντος μακριού μαύρου candlestick.
 • 94. Long Shadow Reversal  Υπάρχουν δυο ζευγάρια candlestick μοτίβα αντιστροφής που δημιουργούνται από ένα πραγματικά μικρό σώμα, μια μακριά σκιά και μια πραγματικά κοντή ή μη υπάρχουσα.  Γενικά, η μακριά σκιά πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιου μήκους ως προς το σώμα, που μπορεί να είναι είτε λευκό είτε μαύρο. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 95. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Long Shadow Reversal  Το Hammer και ο Hanging Man: αποτελείται από πανομοιότυπα candlesticks με μικρά σώματα και μακριές κάτω σκιές.  Το Hammer είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε ανοδική τάση που μορφοποιείται μετά από μια πτώση. Ένα Hammer σηματοδοτεί μια δυνητική αντιστροφή τάσης – ότι η αγοραστική πίεση αρχίζει και αυξάνει. Επιπρόσθετα, τα hammers μπορούν να σηματοδοτήσουν πυθμένες ή επίπεδα στήριξης.  Το Hanging Man είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε πτωτική τάση που μορφοποιείται μετά από άνοδο. Το Hanging Man σηματοδοτεί ότι η πίεση από πλευράς πωλητών αρχίζει και αυξάνει. Μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει μένα επίπεδο αντίστασης.
 • 96. Αντεστραμμένα Hammer και Shooting Star  Το αντεστραμμένο Hammer και το Shooting Star μοιάζουν ίδια, αλλά έχουν διαφορετικές ενδείξεις βασισμένες στην προηγούμενη δράση των τιμών.  Και τα δύο candlesticks έχουν μικρά σώματα (μαύρο ή άσπρο), μεγάλου μήκους άνω σκιές και μικρές ή ανύπαρκτες κάτω σκιές.  Αυτά τα candlesticks σηματοδοτούν δυνητικές αναστροφές τάσεων, αλλά απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση για το σχετικό συμπέρασμα. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts
 • 97. Τεχνική Ανάλυση: Ανάλυση Γραφήματος – Candlestick Charts Αντεστραμμένα Hammer και Shooting Star  Το αντεστραμμένο hammer είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε ανοδική τάση που μορφοποιείται μετά από μια υποχώρηση ή πτωτική τάση. Επιπρόσθετα με μια δυνητική αντιστροφή τάσης, τα αντεστραμμένα hammers μπορούν να δείχνουν πυθμένες ή επίπεδα στήριξης.  Το shooting star είναι ένα μοτίβο αντιστροφής σε καθοδική που μορφοποιείται μετά από μια άνοδο. Ένα shooting star σηματοδοτεί αυξανόμενη πίεση από πλευράς πωλητών. Μπορεί επίσης να δείχνει μια κορυφή ή ένα επίπεδο αντίστασης.
 • 98.  Η Ανάλυση Γραφημάτων χρησιμοποιεί γραμμές τάσης (trend lines) και ορισμένους βασικούς σχεδιασμούς, προκειμένου να προβλέψει τις κορυφές και τους πυθμένες στην αγορά, όπως επίσης και τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών.  Οι πιο δημοφιλείς τεχνικοί σχεδιασμοί είναι:  Στήριξη και Αντίσταση (Support and Resist),  Γραμμές Τάσεως (trend lines)  Διπλές κορυφές και Διπλοί πυθμένες (Double tops and bottoms)  Κεφαλή και Ώμοι (Head and Shoulders). Τεχνική Ανάλυση: Κοινά Τεχνικά Μοτίβα Τιμών
 • 99. Τεχνική Ανάλυση: Κοινά Τεχνικά Μοτίβα Τιμών  Στήριξη και Αντίσταση (Support and Resistance)  Ένα επίπεδο στήριξης είναι ένα επίπεδο τιμών που φαίνεται να εκδηλώνεται ουσιαστική αγοραστική εμφάνιση σε σημείο που πιθανώς θα συγκρατήσει την περαιτέρω πτωτική κίνηση.  Ένα επίπεδο αντίστασης είναι ένα επίπεδο τιμών στο οποίο εμφανίζεται έντονη πίεση από πωλητές που εμποδίζουν την περαιτέρω ανοδική κίνηση.  Μια περιοχή συμφόρησης εμφανίζεται όταν οι τιμές κινούνται πλευρικά, δηλαδή λίγο πάνω, λίγο κάτω, εντός ορισμένου εύρους και για μια αξιόλογη χρονική περίοδο.
 • 100.  Ένα επίπεδο στήριξης είναι το επίπεδο τιμών στο οποίο εκδηλώνεται ουσιαστική εμφάνιση αγοραστών που εμποδίζουν την περαιτέρω πτώση των τιμών.  Καθώς οι τιμές υποχωρούν σε μια πτωτική κίνηση πλησιάζουν τα επίπεδα στήριξης και βέβαια λόγω της πτωτικής κίνησης καθίστανται φθηνότερες. Αυτό ενεργοποιεί κάποιους αγοραστές ενώ παράλληλα, λόγω της πτώσης, αποθαρρύνει κάποιους πωλητές.  Έτσι, στο επίπεδο στήριξης είναι πιθανό να ανακοπεί η πτωτική κίνηση εφόσον επικρατήσουν οι αγοραστές των πωλητών, επιβεβαιώνοντάς το ως επίπεδο στήριξης.  Το επίπεδο στήριξης μπορεί να προσδιοριστεί βάσει χαμηλών του παρελθόντος. Τεχνική Ανάλυση: Στήριξη και Αντίσταση
 • 101. Τεχνική Ανάλυση: Στήριξη και Αντίσταση  Ένα επίπεδο αντίστασης είναι το επίπεδο τιμών που εκδηλώνεται έντονη πίεση από πλευράς πωλητών σε σημείο που εμποδίζει τις τιμές από το να ανέβουν επιπλέον.  Καθώς οι τιμές κινούνται ανοδικά, πλησιάζουν επίπεδο αντίστασης. Οι πωλητές εμφανίζονται προθυμότεροι να πουλήσουν καθώς έχει προηγηθεί κάποια άνοδος και λόγω αυτής της ανόδου, η μετοχή έχει καταστεί κατάτι ακριβότερη και έχει αποθαρρύνει μέρος των αγοραστών από το να την αγοράσουν.  Φτάνοντας το επίπεδο αντίστασης, είναι πιθανό οι πωλητές να έχουν επικρατήσει των αγοραστών και όντως η αντίσταση να επιβεβαιωθεί.  Ένα επίπεδο αντίστασης μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των κορυφών που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν.
 • 103.  Άλλη μια αρχή της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι η στήριξη μπορεί να μετατραπεί σε αντίσταση και το αντίθετο.  Άπαξ και ένα επίπεδο στήριξης ‘σπάσει’, δηλαδή εάν δεν κρατήσει και οι τιμές πέσουν χαμηλότερα, τότε το διασπασθέν επίπεδο στήριξης θεωρείται ότι μετατρέπεται σε επίπεδο αντίστασης.  Η διάσπαση του σημείου στήριξης, σηματοδοτεί ότι οι πιέσεις των πωλητών στο παρόν επίπεδο εντέλει επικράτησαν της εκδήλωσης αγοραστών και ακριβώς γι’αυτό διασπάστηκε το σημείο στήριξης.  Αναμένεται λοιπόν ότι και στο μέλλον, εάν η μετοχή κινηθεί ανοδικά αυτή την φορά προσεγγίζοντας το επίπεδο αυτό, θα λειτουργήσει ως αντίσταση, με την εκδήλωση αρκετών πωλητών. Τεχνική Ανάλυση: Στήριξη και Αντίσταση
 • 104. Τεχνική Ανάλυση: Στήριξη και Αντίσταση  Από την άλλη πλευρά, έχουμε παρόμοια την μετατροπή αντιστάσεων σε στηρίξεις.  Καθώς οι τιμές μιας μετοχής ανέρχονται, προσεγγίζοντας ένα επίπεδο αντίστασης, το ξεπερνούν.  Αυτό σηματοδοτεί ότι στο σημείο εκείνο που μέχρι τότε υπερίσχυε η προσφορά, υπερίσχυσε η ζήτηση.  Επομένως και στο μέλλον, θα θεωρούν ότι στο σημείο αυτό, έπειτα πλέον από μια πτώση, η ζήτηση θα εμφανιστεί ενισχυμένη παρεμποδίζοντας περαιτέρω πτώση.
 • 106.  Μια περιοχή συμφόρησης υφίσταται όταν οι τιμές κινούνται πλευρικά, διακυμαινόμενες πάνω και κάτω εντός ενός ορατού εύρους και για μια αξιοπρόσεχτη χρονική περίοδο  Μια περιοχή συμφόρησης δείχνει ότι οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης είναι περίπου ισορροπημένες.  Όταν οι τιμές βγουν εκτός της περιοχής συμφόρησης, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αναδεικνύεται ένας νικητής – Μια διάσπαση προς τα πάνω, είναι μια νίκης των Ταύρων (ζήτηση) και μια προς τα κάτω, είναι νίκη των Αρκούδων (προσφορά).  Όταν οι τιμές εξέλθουν της περιοχής συμφόρησης διασπώντας την στήριξη, είναι ένα σημάδι πωλήσεων.  Όταν οι τιμές εξέλθουν της περιοχής συμφόρησης διασπώντας την αντίσταση, είναι ένα σημάδι αγορών. Τεχνική Ανάλυση: Περιοχή Συμφόρησης – Trading Range
 • 108.  Επειδή η τεχνική ανάλυση δεν είναι μια αυστηρή επιστήμη, είναι μερικές φορές χρήσιμο, να δημιουργούμε ζώνες στήριξης και αντίστασης.  Άλλες φορές, ‘δουλεύουν’ καλύτερα συγκεκριμένα επίπεδα στήριξης και αντίστασης και άλλες φορές ‘δουλεύουν’ καλύτερα ζώνες στήριξης και αντίστασης.  Γενικότερα όμως και οι ζώνες, δεν μπορεί να έχουν μεγάλο ‘πλάτος’.  Συνήθως, εάν το εύρος διακύμανσης είναι βραχύ, π.χ. μικρότερο του διμήνου, τότε το εύρος τιμών είναι σχετικό στενό και ίσως προσφέρονται καλύτερα οι συγκεκριμένες στηρίξεις και αντιστάσεις.  Συνήθως, εάν το εύρος διακύμανσης είναι μεγάλο (αρκετοί μήνες), τότε και το εύρος τιμών θα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Σε αυτή την περίπτωση ίσως προσφέρονται καλύτερα οι ζώνες για οριοθέτηση στηρίξεων και αντιστάσεων. Τεχνική Ανάλυση: Ζώνες Στήριξης και Αντίστασης
 • 110.  Η αναγνώριση ισχυρών στηρίξεων και αντιστάσεων, είναι σημαντικό συστατικό για την επιτυχία στις επενδύσεις βάσει τεχνικής ανάλυσης.  Ακόμα και εάν είναι δύσκολο να οριοθετήσουμε τις ακριβείς στηρίξεις και αντιστάσεις, το να είμαστε ενήμεροι της ύπαρξής τους και το που βρίσκονται, μπορεί να ενισχύει την ανάλυσή μας και τις δυνατότητες ορθής πρόβλεψης.  Όταν πλησιάζουν τις αντιστάσεις ή τις στηρίξεις, πρέπει να λειτουργεί ως ένας συναγερμός για πιθανή αντιστροφή της έως τότε κίνησης.  Η διάσπαση μιας αντίστασης σημαίνει ότι οι Ταύροι (αγοραστές) κέρδισαν τη μάχη και η διάσπαση μιας στήριξης σημαίνει ότι οι Αρκούδες (πωλητές) επικράτησαν.  Προκειμένου να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις μας όμως (αγορές ή πωλήσεις), πρέπει να δούμε την διάσπαση της αντίστασης ή στήριξης και όχι να την προβλέπουμε. Τεχνική Ανάλυση: Στήριξη και Αντίσταση
 • 111.  Η Τεχνική Ανάλυση είναι κατασκευασμένη στην πεποίθηση ότι οι τιμές κινούνται διαμορφώνοντας τάσεις.  Μια κοινή στρατηγική trading, είναι να αναγνωρίσουμε μια τάση και μετά να την ακολουθήσουμε.  Μια γραμμή τάσης (trend line), είναι μια ευθεία γραμμή που συνδέει περιοδικά υψηλά ή χαμηλά σε ένα γράφημα τιμών και έπειτα, επεκτείνει αυτήν, στο μέλλον, θεωρώντας ότι θα παρουσιάσει τις αντιστάσεις ή τις στηρίξεις αναλόγως.  Οι δύο πιο κοινοί τύποι γραμμών τάσης είναι:  Γραμμές ανοδικής τάσης (Uptrend lines)  Γραμμές καθοδικής τάσης (Downtrend lines) Technical Analysis: Γραμμές Τάσης (Trend Lines)
 • 112.  Μια uptrend line έχει ανοδική κλίση και μορφοποιείται συνδέοντας δύο ή περισσότερα χαμηλά σημεία. Φυσικά για να έχει ανοδική κλίση, το δεύτερο χαμηλό πρέπει να είναι υψηλότερα από το πρώτο.  Οι Uptrend lines δρουν ως επίπεδα στήριξης και δείχνουν ότι υπάρχει μια υπερβάλλουσα ζήτηση (ζήτηση μεγαλύτερη της προσφοράς), η οποία αυξάνεται, παρά την άνοδο των τιμών.  Για όσο καιρό οι τιμές παραμένουν πάνω από την γραμμή ανοδικής τάσης, η ανοδική τάση θεωρείται ότι παραμένει σε ισχύ.  Μια καθοδική διάσπαση από τις τιμές, της uptrend line, δείχνει ότι η κατάσταση υπερβάλλουσας ζήτησης αποδυναμώθηκε και μπορεί να ακολουθήσει αλλαγή τάσης. Technical Analysis: Uptrend Lines
 • 114.  Μια downtrend line έχει καθοδική κλίση και μορφοποιείται από τη σύνδεση με ευθεία γραμμή τουλάχιστον δύο υψηλών. Προκειμένου να έχει καθοδική κλίση, πρέπει το δεύτερο υψηλό να είναι χαμηλότερα σε σχέση με το πρώτο.  Οι Downtrend lines δρουν ως επίπεδα αντίστασης και υποδεικνύουν ότι υφίσταται κατάσταση υπερβάλλουσας προσφοράς (προσφορά μείον ζήτηση) που αυξάνεται ακόμα και αν οι τιμές υποχωρούν.  Για όσο καιρό οι τιμές παραμένουν κάτωθεν της γραμμής καθοδικής τάσης (downtrend line), θεωρείται ότι η καθοδική τάση παραμένει σε ισχύ.  Μια ανοδική διάσπαση από τις τιμές της καθοδικής γραμμής τάσης (downtrend line) υποδεικνύει ότι η κατάσταση υπερβάλλουσας προσφοράς μειώνεται και είναι πιθανή, έως και ανατροπή της τάσεως. Technical Analysis: Downtrend Lines
 • 116.  Double tops ή bottoms μπορούν να υποδεικνύουν συχνά μια αλλαγή τάσης.  Σε μια ανοδική τάση, η αποτυχία των τιμών να ξεπεράσουν μια προηγούμενη κορυφή σε δυο εγχειρήματα, διαμορφώνουν διπλή κορυφή (double top).  Αυτό είναι προειδοποιητικό σημάδι ότι η ανοδική τάση ίσως βρίσκεται κοντά στο τέλος της και πιθανότατα να ακολουθήσει καθοδική τάση.  Ωστόσο, η μορφοποίηση μιας double top δεν θεωρείται επιβεβαιωμένη έως ότου οι τιμές διασπάσουν προς τα κάτω, το προηγούμενο χαμηλό.  Ένας διπλός πυθμένας (double bottom) είναι η αντίστροφη εικόνα μιας double top, με τις ακριβώς αντίθετες ενδείξεις. Technical Analysis: Double Tops or Bottoms
 • 119.  Ο σχηματισμός Κεφαλής - Ώμων (Head-and-Shoulders) περιλαμβάνεται μεταξύ των πιο διαδεδομένων μοτίβων που ενδεχομένως παρουσιάζουν μια αλλαγή τάσης.  Οι σχηματισμοί Head-and-Shoulders αποτελούνται από τέσσερις φάσεις:  Ο αριστερός ώμος (left shoulder)  Η κεφαλή (head)  Ο δεξιός ώμος (right shoulder)  Η διάσπαση της γραμμής λαιμού (penetration of the neckline) Technical Analysis: Head-and-Shoulders Tops or Bottoms
 • 120. Technical Analysis: Head-and-Shoulders Tops or Bottoms  Ένας σχηματισμός head-and-shoulder αντιστροφής τάσης θεωρείται ολοκληρωμένος μόνο όταν διασπάται η γραμμή λαιμού.  Μπορεί να έχουμε σχηματισμό Head-and-Shoulder κορυφής: Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν οι τιμές διασπούν καθοδικά τη γραμμή λαιμού υποδεικνύοντας αντιστροφή από ανοδική τάση σε καθοδική.  Μπορεί να έχουμε σχηματισμό Head-and-Shoulder πυθμένα (αντίστροφο): Ο σχηματισμός ολοκληρώνεται όταν οι τιμές διασπούν ανοδικά τη γραμμή λαιμού υποδεικνύοντας αντιστροφή από καθοδική τάση σε ανοδική.
 • 123.  Για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, χρησιμοποιούνται και αρκετοί τεχνικοί δείκτες, άλλοι πιο απλοί, άλλο πιο πολύπλοκοι, που όλοι τους βλέπουν μέσα από κάποια ιδιαίτερη ‘οπτική’ την τάση, την ισχύ αυτής, την κατεύθυνση κ.λπ..  Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτούς τους δείκτες, για να έχει μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση στην αγορά.  Παρακάτω θα δούμε τους σημαντικότερους από αυτούς τους τεχνικούς δείκτες, τους πιο διαδεδομένους, όπως:  Κινητούς Μέσους Όρους (Moving Averages)  Δείκτες ενδεικτικούς της τάσης, της κατεύθυνσης και ισχύς αυτής όπως RSI, Momentum, MACD κλπ. Τεχνικοί Δείκτες Τάσεως:
 • 124.  Οι Κινητοί Μέσοι Όροι (ΚΜΟ) στα αγγλικά Moving Averages (MA), χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τις τάσεις τιμών και τις αλλαγές στις τάσεις.  Ένας ΚΜΟ είναι μια στατιστική εφαρμογή εξομάλυνσης των διακυμάνσεων των τιμών των μετοχών προκειμένου να αναγνωρίσουμε ευκολότερα τις τάσεις.  A απλός ΚΜΟ n-ημερών (Simple MA) είναι στην εκάστοτε χρονική στιγμή, ο μέσος όρος των προηγούμενων n ημερήσιων κλεισιμάτων στις τιμές.  Παράδειγμα 1: ένας ΚΜΟ 5 ημερών, είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 5 ημερήσιων κλεισιμάτων.  Παράδειγμα 2: ένας ΚΜΟ 25 ημερών, είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 25 ημερήσιων κλεισιμάτων. Market Trend Analyses: Κινητοί Μέσοι Όροι (Moving Averages)