Standard prestasi prasekolah

2.544 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Standard prestasi prasekolah

 1. 1. SKALA PERKEMBANGAN MURID ( STANDARD PRESTASI PRASEKOLAH ) Skor Simbol Kriteria ( Tahap Pengusaan ) Tahap Menguasai TM Tahu dan boleh buat sendiri dengan baik secara bertatasusila Sedang Maju SM Tahu dan boleh buat dengan bimbingan Belum Menguasai BM Tahu beberapa perkara asas ( yang minimum ) berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat ( sentiasa memerlukan bimbingan ) Singkatan Sumber EvidensLI LisanPR ProjekHK Hasil KerjaTL Tingkah LakuLL Lain -lain
 2. 2. TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2BM1 Kemahiran mendengar TM: Boleh memberi respon kepada arahan 1 ringkas, perbuatan dan cerita secara ( BM 1.1, BM 1.2 ) bertatasusila. 2 SM: Boleh memberi respon kepada arahan ringkas, perbuatan dan cerita dengan bimbingan. 3 BM: Boleh mendengar tetapi tiada responBM2 Kemahiran bertutur TM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang 1 (Bertutur merangkumi sesuai berinteraksi, bersoal SM: Boleh bertutur mengikut situasi dengan jawab, dan bercerita) 2 menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbimgan ( BM 2.1, BM 2.2, BM BM: Belum boleh bertutur menggunakan 3 2.3., BM 2.4 ) perkataan yang sesuaiBM3 Kemahiran menyebut dan TM: Boleh menyebut dan mengecam huruf mengecam huruf vokal vokal dan konsonan 1 dan konsonan SM: Boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan dengan bimbingan (BM 3.1, BM 3.3 ) 2 BM: Belum boleh menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan 3
 3. 3. TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MALAYSIA ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2BM4 Kemahiran membaca TM: Boleh membaca perkataan dengan perkataan betul 1 SM: Boleh membaca dengan bimbingan. (Membaca perkataan BM: Tahu menyebut beberapa perkataan merangkumi 2 sahaja membunyikan suku kata dan membatangkan perkataan) 3 ( BM 3.1, BM 3.3 )BM5 Kemahiran membaca ayat TM: Boleh membaca ayat, memahami apa yang dibaca 1 ( BM 3.4, BM 3.5, BM 3.6, SM: Boleh membaca perkataan frasa, ayat mudah dengan mengeja terlebih dahulu BM 3.7 ) 2 BM: Dapat memgeja perkataam mudah sahaja 3BM6 Kemahiran mencerita TM: Boleh menceritakan semula secara semula bertatasuaila 1 SM: Boleh menceritakan semula dengan (BM 2.4 ) bimbingan 2 BM: Tdak dapat menceritakan semula 3BM7 Kemahiran menulis TM: Dapat menulis dengan betul dan kemas SM: Dapat menlis dengan bimbingan 1 (Kemahiran menulis BM: Boleh memegang pencil tetapi belum merangkumi menulis dapat membentuk huruf huruf, menyalin perkataan 2 dan ayat) 3 (BM 4.1, BM 4.2 )
 4. 4. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PI1 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam Rukun Islam dengan betul dan beradab 1 SM: Boleh menyatakan 5 Rukun Islam ( PI 1.0 ) dengan bimbingan. 2 BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun Islam sahaja 3PI2 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman Rukun Iman dengan betul dan beradab 1 SM: Boleh menyatakan 6 Rukun Iman ( PI 1.0 ) dengan bimbimgan 2 BM: Boleh menyatakan bilangan Rukun Iman sahaja 3PI3 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah Kalimah Syahadah dengan betul dan beradab 1 SM: Boleh menyatakan 2 Kalimah Syahadah ( PI 1.0 ) dengan bimbimgan 2 BM: Boleh menyatakan bilangan Kalimah Syahadah sahaja 3PI4 Pengetahuan dan TM: Boleh menyatakan dan melakukan cara Kebolehan melakukan bersuci, berwuduk dan pergerakan 1 Ibadah solat dengan betul secara tertib SM: Boleh menyatakan dan melakukan ( PI 3.1 ) 2 sebahagian perkara yang berkaitan dengan bersuci, berwuduk dan pergerakan solat dengan bimbingan 3 BM: Boleh nyatakan bila perlu bersuci, berwuduk dan solat tetapi tidak dapat melakukan
 5. 5. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PI5 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyebut nama Rasulullah Sirah Rasulullah S.A.W S.A.W ., ibu bapa, datuk dan bapa 1 saudaranya serta menyebut perkara ( PI 3.1 ) penting tentang kelahiran Rasulullah 2 S.A.W dengan betul melalui ransangan SM: Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.W dan sebahagian ahli 3 keluarganya serta perkara penting tentang kelahiran Rasulullah S.A.W dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut nama Rasulullah S.A.W sahajaPI6 Pengamalan Akhlak TM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah Rasulullah S.A.W dalam amalan harian 1 SM: Boleh mengamalkan akhlak Rasulullah ( Akhlak Rasulullah adalah sabar, bercakap dalam amalan harian dengan 2 benar, rajin, bijaksana bimbimgan dan amanah BM: Boleh menyebut akhlak Rasulullah dan amalan-amalan yang baik tetapi belum 3 ( PI 4.1, PI 4.2 ) mengamalkanPI7 Pengetahuan asas TM: Boleh mengenal dan menyebut huruf Bahasa Al-Quran hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan 1 dalam bahasa Al-Quran ( PI 5.1) SM: Boleh mengenal dan menyebut huruf 2 hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan bimbimgan 3 BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal huruf hijaiyah
 6. 6. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( PENDIDIKAN ISLAM ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PI8 Pengetahuan Asas TM: Boleh membaca suku kata terbuka Tulisan Jawi dengan betul dan beradab 1 SM: Boleh membaca beberapa suku kata ( PI 5.2 ) terbuka dengan bimbingan. 2 BM: Boleh menyebut tetapi tidak mengenal sebahagian huruf jawi 3TUNJANG KETRAMPILANSE1 Kemahiran mengenal dan TM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan mengurus emosi sendiri. rangsangan 1 SM: Boleh mengurus emosi sendiri dengan ( Merangkumi bimbingan. menceritakan 2 BM: Boleh menyatakan perasaan sendiri pengalaman emosi, luahan perasaan, urus tetapi belum boleh mengurus emosi. emosi sendiri, terima 3 pandangan dan membeza emosi antara individu ) ( PSE 1.1, PSE 1.2, PS 1.3, )SE2 Kemahiran mencapai TM: Boleh kawal diri dan menunjukkan emosi yang positif sikap positif. SM: Boleh kawal diri dan menunjukkan ( PSE 2.1, PSE 2.2, PSE sikap positif dengan bimbingan. 2.3, PSE 2.4 ) BM: Boleh menyatakan sifat positif tapi tidak melakukannya.
 7. 7. TUNJANG KETRAMPILAN PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2SE3 Membina kemahiran sosial TM: Menghormati perasaan, pandangan dan hak orang lain dengan rangsangan. 1 ( PSE 3.1, PSE 3.2, PSE SM: Menghormati perasaan, pandangan 3.3 ) dan hak orang lain dengan rangsangan 2 dengan bimbingan. BM: Boleh menyatakan keperluan menghormati perasaan orang lain tetapi 3 tidak menunjukkanTUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL )PM1 Mengamalkan Nilai TM: Bersedia membantu guru dan rakan. 1 Baik Hati SM: Memberi bantuan apabila diminta. 2 BM: Belum sedia memberi bantuan. ( PM 2.1 ) 3PM2 Mengamalkan Nilai TM: Menjaga kebersihan, keselamatan Bertanggungjawab harta benda sendiri dan kelas. 1 SM: Menjaga keselamatan harta benda ( PM 3.1) 2 sendiri dan kelas dengan bimbimgan BM: Masih belum dapat menjaga kebersihan, keselamatan harta benda 3 sendiri dan kelas.PM3 Mengamalkan Nilai TM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih Nerterima Kasih apabila menerima sesuatu barang, 1 bantuan dan penghargaan. ( PM 4.1 ) 2 SM: Dapat melafazkan ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu barang dengan bimbimgan 3 BM: Tahu ucapan terima kasih
 8. 8. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PM4 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan Berhemah Tinggi dalam pergaulan seharian. 1 SM: Menunjukkan tingkah laku yang sopan ( PM 5.1 ) dalam pergaulan seharian dengan 2 bimbingan. BM: Belum boleh bertingkah laku dengan sopan. 3PM5 Mengamalkan Nilai TM: Menunjukkan sikap hormat Hormat Menghormati menghormati keluarga, orang dewasa 1 dan rakan. ( PM 6.1, PM 6.2 ) SM: Menunjukkan sikap hormat 2 menghormati keluarga, orang dewasa dan rakan dengan bimbingan BM: Belum menunjukkan sikap hormat 3 menghormati keluarga, orang dewasa dan rakanPM6 Mengamalkan Nilai Kasih TM: Menunjukkan kasih sayang kepada diri Sayang sendiri, keluarga, orang disekelilingnya 1 secara lisan dan bukan lisan. ( PM 7.1) SM: Menunjukkan kasih sayang kepada diri 2 sendiri, keluarga, orang disekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. dengan bimbingan 3 BM: Boleh menyatakan perbuatan yang menunjukkan sifat kasih sayang tetapi tidak menunjukkan kasih sayang.PM7 Mengamalkan Sifat TM: Bersikap adil semasa melakukan aktiviti 1 Keadilan SM: Mengamalkan skap adil dengan 2 bimbingan. ( PM 8.1 ) BM: Belum dapat mengamalkan sikap adil. 3
 9. 9. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PM8 Mengamalkan Nilai TM: Berani melibatkan diri dalam pelbagai Keberanian aktiviti mengikut situasi yang sesuai 1 ( PM 9.1 ) dengan rangsangan. SM: Berani mencuba sesuatu tugasan dengan 2 bimbingan. BM Kurang keyakinan diri.. 3PM9 Mengamalkan Nilai TM: Sentasa memohon maaf dan bersikap jujur Kejujuran 1 dengan rakan dan guru dengan ( PM 10.1 ) rangsangan SM: Bersikap jujur dan memohon maaf apabila 2 diminta BM: Belum dapat mengamalkan sikap jujur. 3PM10 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sifaf rajin dalam pengurusan Kerajinan diri dan menjalankan tugasan dengan 1 rangsangan. ( PM 11.1) SM: Menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan 2 diri dengan bimbingan BM: Belum dapat menunjukkan sifaf rajin dalam pengurusan diri . 3PM11 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap bekerjasama dalam 1 Kerjasama pengaulan 2 SM: Berkerjasama dengan rakan apabila ( PM 12.1 ) diminta 3 BM: Kurang berkerjasama dalam melakukan aktiviti
 10. 10. TUNJANG KEROHANIAN, NILAI DAN SIKAP ( MORAL ) SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN PEMERHATIANKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD TARIKH PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2PM12 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam Kesederhanaan penggunaan barang keperluan. 1 ( PM 13.1 ) SM: Menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan dengan 2 bimbingan guru. BM: Belum dapat menunjukkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang 3 keperluanPM13 Mengamalkan Nilai TM: Mengamalkan sikap sabar ketika Toleransi menunggu giliran dan berkongsi 1 menggunakan peralatan dengan ( PM 14.1, 14.2 ) rangsangan. 2 SM: Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan dengan 3 rangsangan apabila diminta BM: Menunjukkan sikap sabar ketika menunggu giliran dan berkongsi menggunakan peralatan .PM14 Mengamalkan Nilai TM: Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan Berdikari SM: Menguruskan diri sendiri dengan bantuan 1 ( PM 15.1) BM: Sentiasa memerlukan bantuan dalam pengurusan diri 2 3PM15 Mengamalkan Nilai TM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan 1 Berdisiplin dan peraturan kelas ( PM 16.1 ) 2 SM: Mematuhi arahan guru/ketua kumpulan BM: Belum bersedia mematuhi arahan. 3
 11. 11. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2ST1 Kemahiran memerhati TM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil pemerhatian dengan rangsangan. 1 (Memerhati SM: Boleh memerhati dan menceritakan hasil menggunakan kelima- pemerhatian dengan bimbingan guru. lima deria) 2 BM: Belum boleh menceritakan apa yang diperhatikan. ( ST 2.1, ST 3.0, ST 4.0, (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak 3 ST 5.0 ) semestinya dalam ayat lengkap)ST2 Kemahiran merekod TM: Boleh merekod pemerhatian sama ada hasil pemerhatian dalam bentuk tulisan atau lukisan secara 1 sistematik ( ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0 ) SM: Boleh merekod pemerhatian sama ada 2 dalam bentuk tulisan atau lukisan dengan bimbingan. BM: Belum dapat merekod sama ada dalam 3 bentuk tulisan atau lukisan .ST3 Kemahiran membuat TM: Boleh mengukur objek menggunakan unit pengukuran bukan piawai mengikut arahan. 1 menggunakan unit SM: Boleh mengukur objek menggunakan unit bukan piawai bukan piawai dengan bimbingan. ( Contoh unit bukan 2 piawai adalah jengkal, BM: Tahu tentang unit bukan piawai tetapi tapak kaki, straw ) tidak dapat mengukur menggunakan unit (ST 2.2 ) bukan paiwai 3
 12. 12. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2ST4 Kemahiran membanding TM: Boleh membuat bandingbeza antara objek dan membeza. mengikut ciri yang dikenalpasti dengan 1 rangsangan. ( Contoh ciri yang SM: Boleh membuat bandingbeza antara objek dikenalpasti adalah mengikut ciri yang dikenalpasti dengan warna, saiz, bentuk, 2 tekstur, berat, larutan rangsangan dengan bimbingan guru. dalam air, kebolehan BM: Belum boleh menceritakan apa yang menyerap air, tempat diperhatikan. tinggal ) (Nota : menceritakan hasil pemerhatian tidak 3 semestinya dalam ayat lengkap) ( ST 2.3, ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0 )ST5 Kemahiran mengelas TM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri- ciri yang dikenalpasti 1 (Contoh ciri yang SM: Boleh mengumpulkan objek mengikut ciri- dikenalpasti adalah warna, saiz, bentuk, ciri yang dikenalpasti dengan bimbingan. tekstur, berat, larutan BM: Mengumpul objek tanpa mengikut ciri-ciri dalam air, kebolehan 2 menyerap air, tempat tinggal 3 ( ST 2.3 ST 3.0, ST 4.0, ST 5.0 )ST6 Kemahiran membuat TM: Boleh membuat ramalan berdasarkan ramalan pengalaman lepas dengan rangsangan 1 SM: Boleh membuat ramalan berdasarkan (ST 2.4 ) 2 pengalaman lepas dengan bimbingan. BM: Belum boleh membuat ramalan 3
 13. 13. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2ST7 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang menyelesaikan dikemukakan dengan rangsangan 1 masalah. SM: Boleh menyelesaikan masalah harian yang dikemukakan dengan bimbingan guru. ( ST 2.5 ) 2 BM: Tahu masalah berkenaan tetapi belum dapat menyelesaikan masalah tersebut 3ST8 Kemahiran membuat TM: Boleh menyusun objek mengikut kriteria seriasi yang ditentukan 1 SM: Boleh menyusun objek mengikut kriteria (Contoh kriteria panjang ke pendek, besar ke yang ditentukan dengan bimbingan. 2 kecil, nipis ke tebal) BM: Belum boleh membuat seriasi ( ST 6.3 ) 3ST9 Kemahiran membuat TM: Boleh membuat ramalan berdasarkan ramalan pengalaman lepas dengan rangsangan 1 SM: Boleh membuat ramalan berdasarkan (ST 2.4 ) pengalaman lepas dengan bimbingan. 2 BM: Belum boleh membuat ramalan 3ST10 Pengetahuan tentang SM: Boleh menyebut, membilang, menyusun nombor 1-20 (menaik dan menurun), menulis serta 1 memadankan angka 1-20 dengan objek TM: Boleh menyebut, membilang, menyusun ( ST 7.1, ST 7.3 ) 2 ( menaik dan menurun), menulis serta memadankan angka 1-20 dengan objek secara bimbingan 3 BM: Boleh menyebut nombor 1-10 sahaja
 14. 14. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2ST11 Pengetahuan tentang TM: Boleh menyatakan nilai nombor dan nombor 20,30,40,50 membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 1 SM: Boleh menyatakan nilai nombor dan ( ST 7.2, ST 7.4 ) membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 2 dengan bimbingan TM: Belum boleh membilang sepuluh-sepuluh hingga 50 3ST12 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi menyelesaikan masalah tambah menggunakan objek konkrit dan 1 operasi tambah dalam menyatakan ayat matematik secara lisan lingkungan 10 dan bertulis 2 SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi (ST 8.1 ) tambah menggunakan objek konkrit dan menyatakan ayat matematik secara lisan 3 dan bertulis dengan bimbingan BM: Boleh menggabungkan dua himpunan objek tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tambahST13 Kemahiran TM: Boleh menyelesaikan masalah operasi menyelesaikan masalah tolak menggunakan objek konkrit dan 1 operasi tolak dalam menyatakan ayat matematik secara lisan lingkungan 10 dan bertulis 2 SM: Boleh menyelesaikan masalah operasi (ST 8.2 ) tolak menggunakan objek konkrit dan 3 menyatakan ayat matematik secara lisan dan bertulis dengan bimbingan BM: Boleh mengeluarkan objek dari himpunan tetapi belum boleh menyelesaikan masalah operasi tolak
 15. 15. TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2ST17 Pengetahuan tentang TM: Boleh mengecam dan menyebut bentuk bentuk asas. 1 ( bentuk merangkumi SM: Boleh mengecam dan menyebut bentuk segi empat, segi tiga, asas dengan bimbingan segi empat tepat, bulat, 2 bujur ) BM: Boleh mengecam tetapi tidak boleh (ST 11.2 ) menyebut bentuk asas. 3ST18 Kemahiran membuat TM: Boleh membina pelbagai binaan yang kuat pembinaan dan kukuh mengikut kreativiti dengan 1 rangsangan (ST 12.1, ST 12.2, ST SM: Boleh membina pelbagai binaan dengan 12.3) 2 bimbingan. BM: Boleh membuat binaan mudah 3ST19 Kemahiran menguna TM: Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer komputer, menghidupkan komputer dan 1 menggunakan perisian yang mudah ( bahagian utama SM: Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer merangkumi 2 komputer, menghidupkan komputer dan monitar, tetikus, papan kekunci, unit sistem menggunakan perisian yang mudah dengan bimbingan. 3 ( ST 13.1, St 13.21 ) BM: Boleh mengenalpasti bahagian utama komputer.
 16. 16. TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2FZ1 Kemahiran motor halus TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor halus dan koordinasi mta 1 (kemahiran motor halus tangan dengan cermat/berhati-hati merangkumi mengoyak, memintal, merenjis, SM: Boleh melakukan beberapa kemahiran memulas, mengikat, 2 menjentik, mengunting, motor halus dan koordinasi mata tangan menguntai, menuang, dengan bimbingan melipat, membutang, menzip ) BM: Boleh melakukan cuma satu kemahiran 3 motor sahaja. (PFZ 1.1, PFZ 1.2FZ2 Kemahiran motor kasar TM: Boleh melakukan sebahagian besar kemahiran motor kasar dengan betul 1 ( kemahiram motor kasar merangkumi SM: Tahu dan boleh melakukan beberapa kemahiran motor kasar 2 dalam perkembangan kemahiran motor lokomotor, bukan lokomotor dan kasar dengan bimbingan koordinasi mata dan tangan BM: Boleh melakukan kemahiran pergerakan 3 (PFZ 2.1, ) asas sahaja seperti berjalan, berlari, merangkak dan melompat. Belum boleh melakukan pergerakan yang lebih komplrks seperti berkawad, skipping dan berketentengFZ3 Kemahiran menjaga kebersihan diri TM: Boleh menjaga kebersihan diri 1 ( menjaga kebersihan diri termasuk 2 SM: Boleh menjaga kebersihan diri dengan menggosok gigi, mencuci tangan, bimbingan. mengguna tandas dan lain-lain ) BM: Tahu peralatan yang digunakan untuk 3 kebersihan diri tetapi tidak dapat menjaga
 17. 17. TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN PEMERHATIANKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TARIKH TM SM BM LI P LK TL L2FZ4 Mengamalkan tabiat TM: Boleh memilih jenis makanan yang pemakanan yang berkhasiat dan mengamalkan tabiat 1 berkhasiat pemakanan yang sihat. ( tabiat pemakanan SM: Boleh memilih jenis makanan yang merangkumi makanan 2 yang berkhasiat, waktu berkhasiat dan mengamalkan tabiat makan, jenis makanan, pemakanan yang sihat dengan bimbingan. serta mengwenal BM: Tahu itu apa makanan yang berkhasiat 3 makanan yang segar tetapi tidak mengamalkan pemakanan dan basi) sihat. ( PFZ 3.2 )FZ5 Kemahiran menjaga TM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran kebersihan Persekitaran SM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran 1 dengan bimbingan (Menjaga kebersihan BM: Boleh membezakan kawasan bersih dan persekitaran 2 kawasan kotor dan boleh menyebutkan merangkumi kebersihan pakaian, peralatan atau menunjukkan peralatan yang diguna peribadi dan tempat ) untuk membersih sahaja 3 (PFZ 4.1 )FZ6 Mengamalkan langkah- TM: Mengamalkan langkah-langkah langkah pencegahan pencegahan jangkitan penyakit 1 jangkitan penyakit. SM: Mengamalkan langkah-langkah 2 pencegahan jangkitan penyakit dengan (PFZ 4.2, ) bimbingan BM: Tahu keperluan mengamalkan langkah- 3 langkah pencegahan jangkitan penyakit tetapi tidak dapat mengamalkan
 18. 18. TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2FZ7 Pengetahuan tentang TM: Boleh mengenali sumber yang boleh sumber bahaya menyebabkan kemalangan dan bahaya 1 SM: Boleh mengenali sumber yang boleh ( PFZ 5.1 ) menyebabkan kemalangan dan bahaya 2 dengan bimbingan. BM: Tidak dapat mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya 3FZ8 Mengamalkan langkah- TM: Mengamalkan langkah-langkah langkah menjaga keselamatan dan menjaga kehormatan diri. 1 keselamatan SM: Mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri ( PFZ 5.2 ) 2 dengan bimbingan. BM: Boleh menyebut atau menunjukkan objek dan situasi yang boleh mendatangkan 3 bahaya sahaja. TUNJANG KREATIVITIKR1 Kemahiran menghasilkan TM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui karya seni visual secara aktiviti menggambar, membuat corak dan 1 kreatif rekaan serta binaan. (Rujuk KSPK untuk SM: Boleh menghasilkan karya kreatif melalui pelbagai teknik yang 2 dicadangkan untuk aktiviti menggambar, membuat corak dan menggambar, membuat rekaan serta binaan dengan bimbingan corak dan rekaan serta guru. 3 binaan ) BM: Boleh mengenal pasti bahan dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan karya (KTI 1.1, KTI 1.2 ) tetapi tidak dapat melengkapkan karya tersebut.
 19. 19. TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2KR2 Kemahiran apresiasi TM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan seni memberi pandangan tentang hasil kerja 1 orang lain (KTI 1.3, ) SM: Boleh menceritakan hasil kerja sendiri dan 2 memberi pandangan tentang hasil kerja orang lain dengan bimbingan BM: Tidak dapat menceritakan hasil kerja sendiri 3 dan orang lainKR3 Kemahiran dalam TM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran menyanyi SM: Boleh menjaga kebersihan persekitaran 1 dengan bimbingan ( Menyanyi merangkumi BM: Boleh membezakan kawasan bersih dan menyanyi dengan 2 kawasan kotor dan boleh menyebutkan iringan muzik, mengikut tempo, mud lagu, atau menunjukkan peralatan yang diguna sebutan yang jelas, untuk membersih sahaja 3 dengan perasaan, ekpresi ( KTI 2.1, KTi 2.4 )KR4 Kemahiran Memainkan TM: Mengamalkan langkah-langkah Alat Perkusi pencegahan jangkitan penyakit 1 ( Kemahiran memainkan SM: Mengamalkan langkah-langkah alat perkusi merangkumi pencegahan jangkitan penyakit dengan kemahiran 2 menghasilkan irama bimbingan menggunakan alat BM: Tahu keperluan mengamalkan langkah- prekusi dengan beat langkah pencegahan jangkitan penyakit 3 yang konstan, mengikut tetapi tidak dapat mengamalkan tempo, ekspresi yang sesuai dengan iringan muzik) ( KTI 2.2, KTI 2.3 )
 20. 20. TUNJANG KREATIVITI PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2KR5 Kemahiran Gerakan TM: Boleh bergerak secara kreatif Kreatif SM: Boleh bergerak secara kreatif dengan 1 bimbingan ( Bergerak secara kreatif BM: Boleh menunjukkan aksi pergerakan merangkumi pergerakan 2 mudah contohnya terbang seperti burung, untuk menunjukkan elemen ruang, masa jalan seperti gajah. dan tenaga 3 (KTI 3.1, )KR6 Kemahiran Berlakon dan TM: Boleh main peranan dan berlakon dengan Main Peranan rangsangan 1 SM: Boleh main peranan dan berlakon dengan ( KTI 3.1 rangsangan dengan bimbingan 2 BM: Tidak boleh main peranan dan berlakon 3TUNJANG KEMANUSIAANKM1 Pengetahuan tentang diri TM: Boleh memperihalkan beberapa perkara sendiri dan hubungan tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan 1 dengan keluarga, rakan, komuniti dengan rangsangan secara sekolah dan komuniti bertatasusila. 2 SM: Boleh memperihalkan beberapa perkara (Pengetahuan ini merangkumi nama tentang diri, keluarga, rakan, sekolah dan sendiri, nama sekolah, komuniti dengan rangsangan secara 3 nama guru, alamat, bertatasusila dengan bimbingan guru. salasiah keluarga ) BM: Boleh memperihalkan tentang diri sendiri seperti nama, umur, jantina, bangsa dan (KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, hobi. KM 3.1, Km 4.1 )
 21. 21. TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2KM2 Amalan sikap yang TM: Menunjukkan sikap baik terhadap dalam hubungan antara keluarga, 1 diri dengan keluarga, rakan dan komuniti rakan, sekolah dan SM: Menunjukkan sikap baik terhadap komuniti 2 keluarga, rakan dan komuniti dengan bimbingan (KM 1.1, KM 2.1, KM 2.2, KM 3.1, KM 4.1, KM BM: Boleh menyatakan sikap baik tetapi belum 3 5.1, KM 5.2, KM 5.3 ) dapat menunjukkannya dalam hubungan keluarga, rakan dan komuniti .KM3 Amalan tabiat menjaga TM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan alam sekitar dan keceriaan alam sekitar tanpa 1 mencemarkan alam sekitar ( KM 6.1, KM 6.2, KM SM: Menunjukkan tabiat menjaga kebersihan 6.3 ) 2 dan keceriaan alam sekitar dengan bimbingan BM: Boleh menyatakan tabiat menjaga alam 3 sekitar tetapi tidak melaksanakannyaKM4 Pengetahuan asas TM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa tentang warisan budaya perkara asas yang berkaitan dengan 1 tradisional pelbagai warisan budaya pelbagai kaum di kaum di Malaysia Malaysia. 2 SM: Boleh mengenal dan menyebut beberapa (Warisan budaya yang perkara asas yang berkaitan dengan 3 dimaksudkan merangkumi pakaian, warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia lagu dan muzik, dengan bimbingan. permainan, seni dan BM: Tidak dapat mengenal dan menyebut kraf, peralatan, perkara asas yang berkaitan dengan makanan dan cerita warisan budaya pelbagai kaum di rakyat Malaysia. ( KM 7.1, KM 7.2, Km 7.3, KM 7.4, Km 7.5, KM 7.6, KM 7.6, KM 7.7 )
 22. 22. TUNJANG KEMANUSIAAN PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2KM5 Pengetahuan asas TM: Mengenal dan menyebut beberapa perkara tentang negara Malaysia asas yang yang berkaitan dengan negara 1 Malaysia. (Pengetahuan asas SM: Mengenal dan menyebut beberapa tentang Malaysia perkara merangkumi kedudukan asas yang yang berkaitan dengan negara 2 Malaysia, lagu negaraku, pemimpin Malaysia. dengan bimbingan guru. negara dan negeri, BM: Menyebut nama negara dan menyanyikan tempat bersejarah Lagu/Negaraku sahaja Malaysia, lagu negara sendiri, bendera negeri 3 sendiri ) (KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4, Km 8.5 )KM6 Amalan cintakan negara TM: Mengamalkan sikap cintakan negara SM: Mengamalkan sikap cintakan negara 1 (Amalan cintakan dengan bimbingan negara merangkumi BM: Boleh menyebut beberapa perkara asas menghormati lagu 2 tentang negara tetapi belum menunjukkan kebangsaan, bendera Malaysia, melibat diri amalan cintakan negara dalam aktiviti sambutan 3 Hari Kemerdekaan ) (KM 8.1, KM 8.2, KM 8.3, KM 8.4 )
 23. 23. Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATAN TARIKHKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2BI1 Listening and speaking TM: Able to respond to simple instructions. skills – responding to SM: Able to respond to simple instructions with 1 instructions guidance. BM: Able to identify sounds but cannot respond (BI 1.1, BI 1.2, BI 1.4 ) 2 to simple instructions 3BI2 Listening and speaking TM: Able to talk about familiar experiences with skills – simlpe prompting. 1 conversation SM: Able to talk about familiar experiences with (Simple conversation include greeting, asking guidance. 2 simple questions ) BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences. (BI 1.9, BI 1.10 ) 3BI3 Speaking skills – TM: Able to recita rhymes, poems and role play language arts with prompting. 1 ( Language arts include SM: Able to recita rhymes, poems and role play reciting rhymes, poems 2 with guidance. and role play ) BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences, recite ( BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, 3 BI 1.8 ) rhymes, poems and role play.BI4 Speaking skills – TM: Able to recita rhymes, poems and role play language arts with prompting. 1 ( Language arts include SM: Able to recita rhymes, poems and role play reciting rhymes, poems with guidance. and role play ) 2 BM: Able to name objects around them but cannot talk about experiences, recite ( BI 1.5, BI 1.6, BI 1.7, 3 BI 1.8 ) rhymes, poems and role play.
 24. 24. Tunjang Komunikasi ( Bahasa Inggeris ) PEMERHATIAN SPTS SUMBER/EVIDENS CATATANKod Konstruk SKALA PERKEMBANGAN MURID/STANDARD TARIKH PRESTASI (SPTS) TM SM BM LI P LK TL L2BI5 Read simple words TM: Able to recognise letters of the alphabet and read simple word and phrases with 1 understanding. SM: Able to recognise letters of the alphabet 2 and read simple word and phrases with guidance. BM: Able to recognise letters of the alphabet 3 but cannot read word and phrases.BI6 Read simple sentences TM: Able to read simple sentences with understanding. 1 SM: Able to read simple sentences with guidance. BM: Able to read words but cannot read 2 phrases and sentences. 3BI7 Develop interest in TM: Able to manifest interest in reading. reading SM: Able to manifest interest in reading with 1 ( Interest in reading is guidance. manisfested throung 2 BM: Able to read sentences when instructed actions such as but recognise bacis features of book, talking about does not indicate interest in reading. 3 stories being read, talking about different types of prints around them ) ( BI 2.21, BI 2.2, BI 3.5 )BI8 Writing skills TM: Able to write letters, words and simple phrases in neat and legible print. 1 ( BI 4.1, BI 4.2 ) SM: Able to write letters, words and simple phrases with guidance. 2 BM: Able to copy letters only 3

×