Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Сергеј Јесењин

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

Сергеј Јесењин

  1. 1. Сергеј ЈесењинСергеј Јесењин ““ПисмоПисмо мајци”мајци”
  2. 2. ШТО САМ? КО САМ?ШТО САМ? КО САМ? Што сам? Ко сам? Ја сам само сањар,Што сам? Ко сам? Ја сам само сањар, чији поглед гасне у магли и мемли,чији поглед гасне у магли и мемли, живео сам успут, ко да сањам,живео сам успут, ко да сањам, као многи други људи на тој земљи.као многи други људи на тој земљи.
  3. 3. БиографијаБиографија Рођен је у селу КонстантиновоРођен је у селу Константиново у Рјазањском региону 3. октобра (21.у Рјазањском региону 3. октобра (21. септембра по старом календару) 1895.септембра по старом календару) 1895. уу сеоској породици, одсеоској породици, од оцаоца Александра НикитичаАлександра Никитича ЈесењинаЈесењина и мајкеи мајке ТатјанеТатјане Фјодоровне ТитовеФјодоровне Титове (1875—1955).(1875—1955). Почео је да пише поезију са деветПочео је да пише поезију са девет година. По завршетку школе, угодина. По завршетку школе, у јесен 1912. преселио се у Москву ијесен 1912. преселио се у Москву и почео да ради прво у месари, а затимпочео да ради прво у месари, а затим као лектор у штампарији. Већ 1913.као лектор у штампарији. Већ 1913. паралелно с послом похађа студије каопаралелно с послом похађа студије као „добровољни слушалац“„добровољни слушалац“ нана Московском градском народномМосковском градском народном универзитету Шањавскогуниверзитету Шањавског, на, на историјско-филозофском одсеку.историјско-филозофском одсеку.
  4. 4. Јесењин важи за једног од најбољих и уједно најомиљенијих песника Русије. Због порекла са села, он је себе сматрао „песником села“, и у многим својим делима бавио се животом на селу. Почео је да пише поезију са девет година. Као вундеркинд, преселио се у Москву 1912. и почео да ради као лектор у издаваштву и да паралелно похађа студије на Московском државном универзитету. Године 1915, преселио се у Санкт Петерзбург, где је упознао песнике Александра Блока, Сергеја Городетског, Николаја Кљујева и Андреја Белог. Уз њихову помоћ, Јесењин је изградио своју поетику и постао познат у књижевним круговима.
  5. 5. Од 1922. до 1923. био је ожењенОд 1922. до 1923. био је ожењен америчком плесачицом Исидоромамеричком плесачицом Исидором Данкан, коју је пратио наДанкан, коју је пратио на турнејама. Необично је било то датурнејама. Необично је било то да он није говорио стране језике, докон није говорио стране језике, док она је знала само неколикоона је знала само неколико десетина речи руског. Каодесетина речи руског. Као последица алкохолизма, Сергеј јепоследица алкохолизма, Сергеј је стекао лош глас због вандализмастекао лош глас због вандализма по хотелским собама. Очајипо хотелским собама. Очаји пијанства видљиви су у његовимпијанства видљиви су у његовим песмама из овог периода. Брак сапесмама из овог периода. Брак са Исидором није дуго трајао, такоИсидором није дуго трајао, тако да се 1923. вратио у Москву.да се 1923. вратио у Москву. Јесењин је био у браку укупно петЈесењин је био у браку укупно пет пута. Први и други брак је био сапута. Први и други брак је био са Синаидом Рајх, са којом је имаоСинаидом Рајх, са којом је имао двоје деце. Имао је и двоједвоје деце. Имао је и двоје ванбрачне деце (једно од њих јеванбрачне деце (једно од њих је био познати математичар ибио познати математичар и дисидент Александар Јесењиндисидент Александар Јесењин Волпин). После Исидоре Данкан,Волпин). После Исидоре Данкан, оженио се младалачкоможенио се младалачком симпатијом Галиномсимпатијом Галином Белиславскајом, а каснијеБелиславскајом, а касније Софијом Толстајом, унуком ЛаваСофијом Толстајом, унуком Лава Толстоја.Толстоја.
  6. 6.  ДВАДЕСЕТ осмог децембра 1925, у лењинградском хотелуДВАДЕСЕТ осмог децембра 1925, у лењинградском хотелу "Англетер" нађено је мртво тело великог руског песника"Англетер" нађено је мртво тело великог руског песника Сергеја Јесењина. Његов буран и плодан живот прекинут је уСергеја Јесењина. Његов буран и плодан живот прекинут је у тридесет првој години, према званичној верзији,тридесет првој години, према званичној верзији, самоубиством. И та верзија важила је све до распадасамоубиством. И та верзија важила је све до распада Совјетског Савеза. Али кад су архиви отворени, кад сеСовјетског Савеза. Али кад су архиви отворени, кад се стручњацима пружила могућност да спроведу објективнустручњацима пружила могућност да спроведу објективну истрагу, појавило се низ питања која озбиљно стављају подистрагу, појавило се низ питања која озбиљно стављају под сумњу званичну верзију догађаја.сумњу званичну верзију догађаја.
  7. 7. Письмо материПисьмо матери Ты жива еще, моя старушка?Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкойПусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет.Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу,Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне,Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогуЧто ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне.В старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мракеИ тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж:Часто видится одно и то ж: Будто кто-то мне в кабацкой дракеБудто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финский нож.Саданул под сердце финский нож. Ничего, радная! Успокойся.Ничего, радная! Успокойся. Это только тягостная бредь.Это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца,Не такой уж горький я пропойца, Чтоб, тебя не видя, умеретьЧтоб, тебя не видя, умереть Я по-прежнему такой же нежныйЯ по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том,И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежнойЧтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом.Воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветвиЯ вернусь, когда раскинет ветви По-весеннему наш белый сад.По-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассветеТолько ты меня уж на рассвете Не буди, как восемь лет назад.Не буди, как восемь лет назад. Не буди того, что отмечталось,Не буди того, что отмечталось, Не волнуй того, что не сбылось, –Не волнуй того, что не сбылось, – Слишком раннюю утрату и усталостьСлишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось.Испытать мне в жизни привелось. И молиться не учи меня. Не надо!И молиться не учи меня. Не надо! К старому возврата больше нет.К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада,Ты одна мне помощь и отрада, Ты одна мне несказанный свет.Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу,Так забудь же про свою тревогу, Не грусти так шибко обо мне.Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогуНе ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом шушуне.В старомодном ветхом шушуне.
  8. 8. ПИСМО МАЈЦИПИСМО МАЈЦИ Још си жива, ти старице моја?Још си жива, ти старице моја? Жив сам и ја. Поздрављам те, знај!Жив сам и ја. Поздрављам те, знај! Нек се зари колибица твојаНек се зари колибица твоја и над њоме неизречни сјај.и над њоме неизречни сјај. Мени пишу, да тајећи зебњуМени пишу, да тајећи зебњу брижна тужиш за мном сваки дан,брижна тужиш за мном сваки дан, да излазиш на друм ко у шетњу,да излазиш на друм ко у шетњу, увијена у стари кафтан.увијена у стари кафтан. Да у плавом сутону те мучиДа у плавом сутону те мучи често иста и слика и кут -често иста и слика и кут - тобож да ме у кафанској тучитобож да ме у кафанској тучи ударио нож сред срца љут.ударио нож сред срца љут. Ништа, мајко! Смири се из тија,Ништа, мајко! Смири се из тија, То је грозно бунило, јад нем,То је грозно бунило, јад нем, Нисам тако очајна бекријаНисам тако очајна бекрија да не видим тебе, а да мрем.да не видим тебе, а да мрем. Као некад, ја сам и сад нежанКао некад, ја сам и сад нежан и једино сањам све о томи једино сањам све о том да ме прође јад, црн, неизбежан,да ме прође јад, црн, неизбежан, и да што пре дођем дому свом.и да што пре дођем дому свом. Вратићу се кад олиста грањеВратићу се кад олиста грање наше баште, када букне све.наше баште, када букне све. Не буди ме ти тад у раздањеНе буди ме ти тад у раздање ко но осам лета што си пре.ко но осам лета што си пре. О, не буди одсањани шумор,О, не буди одсањани шумор, не узбуђуј то што се не зби, -не узбуђуј то што се не зби, - одвећ рани губитак и умородвећ рани губитак и умор пружи мени живот што не бди.пружи мени живот што не бди. И не учи да се моли. Брајко,И не учи да се моли. Брајко, к старом нема повратка, па крај.к старом нема повратка, па крај. Ти једина радост си ми, мајко,Ти једина радост си ми, мајко, и једини неизречни сјај.и једини неизречни сјај. Заборави ти на своју зебњу,Заборави ти на своју зебњу, и не тужи за мном сваки дан.и не тужи за мном сваки дан. Не излази на друм ко у шетњу,Не излази на друм ко у шетњу, увијена у стари кафтан.увијена у стари кафтан.
  9. 9. Песма о керушиПесма о керуши Јутрос рано где стрн шуми, лупкаЈутрос рано где стрн шуми, лупка где се бели трска у гугутигде се бели трска у гугути седморо је оштенила кучкаседморо је оштенила кучка седморо је оштенила жути.седморо је оштенила жути. До у сумрак грлила их нежноДо у сумрак грлила их нежно и лизала низ длаку што руди,и лизала низ длаку што руди, и сливо се млак сок неизбежнои сливо се млак сок неизбежно из тих топлих материнских груди.из тих топлих материнских груди. А увече, кад живина јуриА увече, кад живина јури да заузме мотке, ил' прут јак,да заузме мотке, ил' прут јак, изишо је тад домаћин тмуриизишо је тад домаћин тмури и сву штенад потрпо у џак.и сву штенад потрпо у џак. А увече, кад живина јуриА увече, кад живина јури да заузме мотке, ил' прут јак,да заузме мотке, ил' прут јак, изишо је тад домаћин тмуриизишо је тад домаћин тмури и сву штенад потрпо у џак.и сву штенад потрпо у џак. А она је за трагом трчала,А она је за трагом трчала, стизала га, као кад уходе...стизала га, као кад уходе... И дуго је, дуго је дрхталаИ дуго је, дуго је дрхтала незамрзла површина воде.незамрзла површина воде. При повратку вукућ се по тминиПри повратку вукућ се по тмини и лижући зној с бедара лених,и лижући зној с бедара лених, месец јој се над избом учини,месец јој се над избом учини, као једно од кучића њених.као једно од кучића њених. Зурила је у свод плави, глатки,Зурила је у свод плави, глатки, завијала болно за својима,завијала болно за својима, а месец се котрљао танкиа месец се котрљао танки и скрио се за хум у пољима.и скрио се за хум у пољима. Немо, ко од милошти ил' среће,Немо, ко од милошти ил' среће, кад јој баце камичак низ брег,кад јој баце камичак низ брег, пале су и њене очи псећепале су и њене очи псеће као златни сјај звезда у снег.као златни сјај звезда у снег.
  10. 10. Песма о керушиПесма о керуши Јутрос рано где стрн шуми, лупкаЈутрос рано где стрн шуми, лупка где се бели трска у гугутигде се бели трска у гугути седморо је оштенила кучкаседморо је оштенила кучка седморо је оштенила жути.седморо је оштенила жути. До у сумрак грлила их нежноДо у сумрак грлила их нежно и лизала низ длаку што руди,и лизала низ длаку што руди, и сливо се млак сок неизбежнои сливо се млак сок неизбежно из тих топлих материнских груди.из тих топлих материнских груди. А увече, кад живина јуриА увече, кад живина јури да заузме мотке, ил' прут јак,да заузме мотке, ил' прут јак, изишо је тад домаћин тмуриизишо је тад домаћин тмури и сву штенад потрпо у џак.и сву штенад потрпо у џак. А увече, кад живина јуриА увече, кад живина јури да заузме мотке, ил' прут јак,да заузме мотке, ил' прут јак, изишо је тад домаћин тмуриизишо је тад домаћин тмури и сву штенад потрпо у џак.и сву штенад потрпо у џак. А она је за трагом трчала,А она је за трагом трчала, стизала га, као кад уходе...стизала га, као кад уходе... И дуго је, дуго је дрхталаИ дуго је, дуго је дрхтала незамрзла површина воде.незамрзла површина воде. При повратку вукућ се по тминиПри повратку вукућ се по тмини и лижући зној с бедара лених,и лижући зној с бедара лених, месец јој се над избом учини,месец јој се над избом учини, као једно од кучића њених.као једно од кучића њених. Зурила је у свод плави, глатки,Зурила је у свод плави, глатки, завијала болно за својима,завијала болно за својима, а месец се котрљао танкиа месец се котрљао танки и скрио се за хум у пољима.и скрио се за хум у пољима. Немо, ко од милошти ил' среће,Немо, ко од милошти ил' среће, кад јој баце камичак низ брег,кад јој баце камичак низ брег, пале су и њене очи псећепале су и њене очи псеће као златни сјај звезда у снег.као златни сјај звезда у снег.

×